Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

2018. évi VI. törvény egyes törvények módosításáról

Salatatorveny_2018_05_25.pdf — PDF document, 189Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

2018. évi VI. törvény 

egyes törvények módosításáról 

 
 
1. § 

(1)  Az  egyházi  szolgálatról  és  az  egyházi  szolgálatot  végzőkről  szóló  2005.  évi  III.  törvény  (a 

továbbiakban: Sztv.) 51. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„b) tagot delegál a lelkészjelölő bizottságba.” 
(2) Az Sztv. 51. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„c)  intézkedik  és  dönt  a  lelkész  szolgálati  jogviszonyával  kapcsolatban  a  33/A.  §-ban  szabályozott 
esetekben,” 
(3) Az Sztv. 51. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a bekezdés a következő 
c) ponttal egészül ki: 
„b) tagot delegál a lelkészjelölő bizottságba, és a lelkészválasztás során ellátja a törvény által ráruházott 
egyéb feladatait, 
c) közreműködik a szolgálati jogviszony egyházközség által történő felmondására irányuló eljárásban.” 
(4) Az Sztv. 51. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(7)  A  (6)  bekezdés  e)  pontjában  meghatározott  jog  gyakorlását  a  közgyűlés  átruházhatja  a  képviselő-
testületre.” 
(5) Az Sztv. 51. § (8) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„a)  elfogadja  a  lelkészi  díjlevelet,  tagokat  delegál  a  lelkészjelölő  bizottságba,  jelölt(ek)et  állít  a 
megüresedett vagy új lelkészi állásra,” 
(6) Az Sztv. 80. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„80. §  A diakóniai intézményekben és az egyházközségekben folyó szeretetszolgálat hivatalos végzésére 
a felkészítés diakóniaimunkás-képző intézetekben folytatható.” 
 
2.§ 

Az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. törvény 105. § (2) bekezdés e) pontja 

helyébe a következő rendelkezés kép: 
„e) az evangélikus diakóniai intézmények 2 küldötte,” 
 
3. § 

Az egyházi szolgálat külön területeiről szóló 2005. évi V. törvény 23. § (1) bekezdésének helyébe 

a következő rendelkezés lép: 
„(1) Az önálló jogi személyiséggel rendelkező diakóniai intézményekről külön törvény rendelkezik.” 
 
4. § 

Az egyházi jogszabályokról szóló 2005. évi VI. törvény 7. § (2) bekezdésének helyébe a következő 

rendelkezés lép: 
„(2) A jogszabály-értelmezésre vonatkozó indítványt  az országos iroda zsinati  adminisztrációért  felelős 
osztályához kell benyújtani. Az indítványnak a kérelem alapjául szolgáló ok megjelölése mellett konkrét 
kérdést kell tartalmaznia.” 
 
5.§ (1)  A választásokról és a szavazásról szóló 2005. évi VII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 24. § (3) 
bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3)  A  közgyűlés  tiszteletbeli  presbitereket  is  választhat,  akik  a  presbiteri  üléseken  tanácskozási  joggal 
vesznek részt. A tiszteletbeli presbiterek megválasztása határozatlan időre szól.” 
(2) A Vtv. 33. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) A diakóniai intézmények küldötteit az intézmények jelöltjei közül a diakóniai bizottság választja meg.” 
 
6.§ 

Az egyház háztartásáról szóló 2016. évi VI. törvény 5. § (3) bekezdésének helyébe a következő 

rendelkezés lép: 
„(3)  Azok  a  személyek  és  hozzátartozóik,  akik  nem  vesznek  részt  az  egyházközség  anyagi  terheinek 
rendszeres hordozásában, de egyes esetekben egyházi személyek által végzett külön szolgálatot kérnek, az 
illetékes presbitérium által meghatározott összeget tartoznak az egyházközségnek megfizetni.” 
 
7.§ 

E törvény 2018. július 1-jén lép hatályba, és az azt következő napon hatályát veszti azzal, hogy az 

Sztv. 51. § (6) bekezdés b) pontja és 51. § (9) bekezdés a) pontja a törvény elfogadásának napján hatályát 

background image

veszti. 
 
Budapest, 2018. május 25. 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2018. június »
június
HKSzeCsPSzoV
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930