Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

2018. évi I. törvény az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény módosításáról

diak_tvmód_20180223.pdf — PDF document, 94Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

2018. évi I. törvény 

az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény módosításáról 

 

1. § 

(1)  Az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi  VIII.  törvény  (a  továbbiakban:  Itv.)  2.  §  (1) 

bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és ezzel egyidejűleg az f) pont hatályát veszti: 
„e) diakónia: szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátás és szolgáltatás, egészségügy,” 
(2) Az Itv. 2. § (2) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és ezzel egyidejűleg a j) pont 
hatályát veszti: 
„i) diakóniai intézmény” 
 
2. § 

Az Itv. 12. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(5) Az igazgatótanács üléséről - az elnök és egy további jelenlevő igazgatótanácsi tag által hitelesített - 
jegyzőkönyv készül.”  
 
3. §  Az Itv. XIV. fejezetének címe helyébe a következő fejezetcím kerül: 
„XIV. fejezet  
Diakóniai intézmények” 
 
4. §  (1) Az Itv. 72. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„72. §  (1)  Az  egyházi  önkormányzatok  a  hatályos  állami  jogszabályokkal  összhangban  diakóniai 
intézményt  alapíthatnak  és  tarthatnak  fenn.  Önálló  jogi  személyiséggel  rendelkező  egyházi  diakóniai 
intézmény  csak  az  állami  és  egyházi  ágazati  jogszabályokban  rögzített  feltételeknek  eleget  tevő,  a 
Magyarországi  Evangélikus  Egyház  általi  jóváhagyással  rendelkező  és  a  szolgáltatói  nyilvántartásba 
engedélyesként bejegyzett intézmény/szolgáltató lehet. 

(2) A diakóniai intézmények célja a szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti, egészségügyi, társadalmi 
felzárkóztatási, (re)integrációs, (re)habilitációs rendkívüli eseményekből fakadó, élethelyzeti nehézségek, 
krízisek  kezelése,  megelőzése.  Ebből  következően  az  intézmények  feladata  a  rászoruló  emberek,  a 
szolgáltatások  igénybevevői,  ellátottai  képessé  tevése,  számukra  a  szükségletalapú  ellátási  biztonság 
megteremtése és megőrzése, valamint a lelkigondozás evangélikus szellemben történő biztosítása.” 

 
5. §  Az Itv. 73. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„73. §  (1)  A  magyar  államtól,  állami  szervtől,  települési,  területi  önkormányzattól  ellátási  szerződés 
keretében  átvállalt  szociális  feladatra  alapított  vagy  –  az  alapító  okirat  módosításával  -  kibővített 
intézmény  esetében  az  ellátási  szerződés  aláírására,  illetve  felbontására  az  alapító  okirat  módosítására 
jogosult  testület  adhat  felhatalmazást.  Ellátási  szerződés  keretében  átvállalt  szociális  feladatot  végző 
diakóniai  intézmény  alapító  okiratában,  illetve  szervezeti  és  működési  szabályzatában  különösen 
hangsúlyosan  meg  kell  fogalmazni  az  evangélikus  szellemiséget,  amellyel  az  egyház  az  intézményen 
keresztül az ellátottak szolgálatát végzi.” 

 
6. §  Az Itv. 74. § (1) bekezdése hatályát veszti. 
 
7. §  E törvény 2018. július 1. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 
 
Budapest, 2018. február 23. 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2018. május »
május
HKSzeCsPSzoV
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031