2017. 11. 24-25-i zsinati határozatok

zsinatihat_20171124(2).pdf — PDF document, 357Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

10/2017. (XI. 24.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV. törvény 104. § (5) bekezdés b) pontja alapján – utalva a 141. §-ra – Gáncs Péter elnök-püspök 2017. 
évi jelentését elfogadja. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2017. december 31. 
 

 

11/2017. (XI. 24.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV. törvény 104. § (5) bekezdés b) pontja alapján – utalva a 141. §-ra – Prőhle Gergely országos felügyelő 
2017. évi jelentését elfogadja. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2017. december 31. 
 

 

12/2017. (XI. 24.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV. törvény 104. § (5) bekezdés b) pontja alapján – utalva a 141. §-ra – Hafenscher Károly zsinati lelkészi 
elnök 2017. évi jelentését elfogadja. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2017. december 31. 
 
 

13/2017. (XI. 24.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV. törvény 104. § (5) bekezdés b) pontja alapján – utalva a 141. §-ra – Abaffy Zoltán zsinati nemlelkészi 
elnök 2017. évi jelentését elfogadja. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2017. december 31. 
 
 

14/2017. (XI. 24.) zsinati határozat 

az egyház megújulásának stratégiájáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV. törvény 104. § (5) bekezdés b) pontja alapján – utalva a 35/2013. (II. 23.) és 61/2013. (IX. 29.) zsinati 
határozatokra  –  felkéri  a  stratégiai  munkacsoportot,  hogy  a  „Láthatóan  evangélikus  -  a  Magyarországi 
Evangélikus Egyház stratégiai prioritásai 2014–2017” című stratégiai anyag megvalósulásáról számoljon 
be a zsinat 2018 májusában tartandó ülésszakán. A zsinat szándékában áll a megkezdett munka folytatása 
azzal, hogy

 

a konkrét feladatokról a beszámoló ismeretében dönt. 

Felelős: Fabiny Tamás és Prőhle Gergely 
Határidő: 2018. április 30. 
 

 

15/2017. (XI. 24.) zsinati határozat 

elnök-püspök választásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV. törvény 104. § (4) bekezdés a) pontja alapján - Gáncs Péter lemondásának egyidejű tudomásul vétele 
mellett – dr. Fabiny Tamást a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspökévé választja az általános 
tisztújítás időpontjáig, 2018-ig. 

background image

Felelős: Krámer György 
Határidő: 2017. december 31. 
 
 

16/2017. (XI. 24.) zsinati határozat 

elnök-püspök helyettesének választásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV. törvény 104. § (4) bekezdés a) pontja alapján Szemerei János, a Magyarországi Evangélikus Egyház 
elnök-püspök helyettesének választja az általános tisztújítás időpontjáig, 2018-ig. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2017. december 31. 
 
 

17/2017. (XI. 24.) zsinati határozat 

országos munkaági bizottság elnökének választásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV.  törvény  104.  §  (4)  bekezdés  a)  pontja  alapján  –  utalva  a  139.  §  (2)  bekezdésre  –  Lupták  György 
lemondásának  tudomásul  vétele  mellett,  Kalincsák  Balázst  a  Magyarországi  Evangélikus  Egyház 
országos  evangélizációs  és  missziói  bizottsága  elnökévé  választja  az  általános  tisztújítás  időpontjáig, 
2018-ig. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2017. december 31. 
 
 

18/2017. (XI. 24.) zsinati határozat 

hitoktatói életpályamodellről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV. törvény 104. § (5) bekezdés b) pontja alapján támogatja a főállású hitoktatói életpályamodell 2018. 
szeptember 1. hatállyal, törvényi szabályozással történő, a zsinat 2018. februári ülésszakán való bevezeté-
sét, valamint kötelezi magát a főállású hitoktatói státuszok fenntartását és bővítését célzó szabályozások 
megalkotásáért és a gazdasági feltételek eléréséért. 
Felkéri Bárdossy Tamást, hogy valamennyi javasolt bértáblához igazodó, a főállású hitoktatói életpálya-
modell  fenntartásához  szükséges  anyagi  háttér  biztosításának  megkeresését,  valamint  az  egyházközségi 
lehetőségekhez mért tehervállalás rendszerét dolgozza ki legkésőbb 2018. január 31. napjáig. 
Ezzel egyidejűleg a zsinat szükségesnek látja a hatályos szabályrendeleti szabályozás módosítását, ennek 
részletei kidolgozására felkéri az országos presbitériumot. 
Felelős: Bárdossy Tamás 
Határidő: 2018. január 31. 
 
 

19/2017. (XI. 24.) zsinati határozat 

ingatlan értékesítéséről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV.  törvény  104.§  (6)  bekezdés  a)  pontja  alapján  hozzájárul  a  Budapest,  XII.  ker.  10740/1  .hrsz.  alatt 
nyilvántartott,  „kivett  imaház”  megjelölésű,  4725  m2  alapterületű  ingatlan  legalább  1.300.000.000,-  Ft 
összegű vételáron történő értékesítéséhez

ha a befolyó nettó vételár 70 %-a olyan – ingatlanhasznosítási 

szakértő által javasolt – ingatlanokba került befektetésre, amelyek az egyház hosszútávú önfinanszírozá-
sát segítik. A zsinat felhatalmazza az északi egyházkerület püspökét és az országos felügyelőt, mint kép-
viselőket az ezzel kapcsolatos valamennyi eljárás lefolytatására, adásvételi szerződés megkötésére. 
Felelős: Fabiny Tamás és Prőhle Gergely 
Határidő: 2017. december 31. 
 
 

20/2017. (XI. 25.) zsinati határozat 

background image

egyházunk hitvallásáról  

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV.  törvény  104.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja  alapján  a  2018  májusi  ülésszakán  tárgyalja  a  Magyarországi 
Evangélikus Egyház zsinatának hitvallását (tanúságtételét). Felhatalmazza a zsinat elnökségét, hogy a teo-
lógia  bizottság  és  a  Püspöki  Tanács  mellett  további  lelkészet  és  nemlelkészeket  vonjon  be  a  hitvallás 
megfogalmazásába. 
Felelős: Hafenscher Károly és Abaffy Zoltán 
Határidő: 2018. április 30. 
 
 

21/2017. (XI. 25.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV. törvény 104. § (5) bekezdés a) pontja alapján – utalva a reformáció 500. évfordulója megünneplésé-
nek előkészítéséről szóló 2009. évi III. törvény 5. §-ára – a reformációi emlékbizottság 2017. évi jelenté-
sét elfogadja.  
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2017. december 31. 
 
 

22/2017. (XI. 25.) zsinati határozat 

a struktúra munkacsoport javaslatáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV.  törvény  104.  §  (5)  bekezdés  a)  pontja  alapján  –  utalva  a  23/2016.  (XI.  19.)  zsinati  határozatra  –  a 
struktúra  munkacsoport  javaslatával  elkezdett,  az  egyház  működésének  szerkezeti  egyszerűsítését  célzó 
munka folytatását, az ehhez szükséges szempontrendszer meghatározását támogatja a 2018. májusi ülés-
szakig. E feladat elvégzésének koordinálására felkéri a zsinati elnökséget, az országos presbitériumot és 
az országos irodát. 
Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly 
Határidő: 2018. április 30. 
 
 

23/2017. (XI. 25.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV. törvény 104. § (5) bekezdés a) pontja alapján - utalva a tényfeltáró bizottság működési rendjéről szóló 
5/2007. (III. 23.) zsinati határozatra - a tényfeltáró bizottság 2017. évi jelentését elfogadja. Felhatalmazza 
a  tényfeltáró  bizottságot,  hogy  dolgozza  ki  az  egyházvezetés  tájékoztatásának  nyilvánosságra  hozatali 
szabályait. A zsinat felkéri a tényfeltáró bizottságot a megkezdett munka folytatására. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2017. december 31. 
 
 

 

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2017. december »
december
HKSzeCsPSzoV
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031