background image

 

A X/12. ülésszak napirendje (elnökségi javaslat) 

 
 
2016. május 27.  /péntek/ 
 
 
09,00 - 09,15  Áhitat – dr. Fabiny Tamás, püspök 
 
 
09,15 – 09,45  Első ülés. Elnököl: Abaffy Zoltán, a Zsinat nem lelkészi elnöke 

Tárgy:  a) Új zsinati tagok bemutatkozása 

b) Új zsinati tagok eskütétele, esküt vesz – Dr. Hafenscher Károly, a Zsinat lelkészi 

elnöke 

c) Az Olasz Zsinat delegációjának köszöntése (Dekan Bludau) 

d) A X/12. ülésszak napirendjének elfogadása. 
e) A X/11. ülésszak jegyzőkönyvének elfogadása 
f) A beadványok ismertetése 
g) A zsinati elnökség beszámolója – Dr. Hafenscher, a Zsinat lelkészi elnöke 

-  Beszámoló  a  Bajor  Zsinat  üléséről  –  Kondor  Péter,  esperes,  zsinati  tag, 
országos presbiter 

h) Bizottsági elnökök beszámolója 
  

- Törvényelőkészítési Bizottság – dr. Ittzés András, elnök 

  

- Teológiai Bizottság – dr. Orosz Gábor Viktor, elnök 

  

Ügyrendi Bizottság – dr. Solt-Száraz Csenge, elnök 

 
 
09,45 - 10,30  Második ülés – Elnököl: Abaffy Zoltán, a Zsinat nem lelkészi elnöke 

Tárgy: A Magyarországi Evangélikus Egyház 2015. évi beszámolója - zárszámadása –  

 

(általános és részletes vita) 

 

 

Előterjesztő: Prőhle Gergely országos felügyelő és Csorba Gábor osztályvezető 

 
 
10,30 – 11,15  Harmadik ülés: Elnököl: Tölli Balázs, a Zsinat nem lelkészi alelnöke 

Tárgy: A jogi személyiség törvényi szabályozása – részletes vita 
Előterjesztő: Dobrovolni Máté – zsinati tag, a TEB tagja 

 
 
 
11,15 - 11,30  Szünet 
 
 
11,30 – 12,15 Negyedik ülés – Elnököl: Dr. Hafenscher Károly, a Zsinat lelkészi elnöke 

Tárgy:  A  2005.  évi  VII.  törvény  –  A  választásokról  és  szavazásról  –  a  lelkészválasztás 
kérdései – elvi,előkészítő vita 
Előterjesztő:  Laborczi  Géza,  országos  presbiter,  a  zsinat  által  kiküldött  munkacsoport 
vezetője 
 

(közben) 

12,00   

Imádság 

 
 
12,15 – 12,45  Ötödik ülés: Elnököl: Dr. Hafenscher Károly, a Zsinat lelkészi elnöke 

Tárgy: A MEE Zsinat ügyrendjének módosítása – általános és részletes vita 
Előterjesztő: dr. Solt-Száraz Csenge, az Ügyrendi Bizottság elnöke 
 
 

background image

 

12,45 – 13,15  Hatodik ülés – Elnököl: Rostáné – Piri Magda, a Zsinat lelkészi alelnöke 

Tárgy: A MEE alkotmányáról – Zsinati Hitvallás – elvi, előkészítő vita 
 Előterjesztő: dr. Solt-Száraz Csenge, bizottsági elnök, a Zsinat által kiküldött munkacsoport 
vezetője
 
 

 

13,15 – 14,00   Hetedik ülés – Elnököl: Rostáné – Piri Magda, a Zsinat lelkészi alelnöke  

Tárgy:  A  2005.  évi  IX.  törvény  –  Az  egyház  törvényes  rendjének  és  békéjének 
megőrzéséről 
– módosítása – elvi, előkészítő vita 
Előterjesztő: dr. László Virgil, zsinati tag – a Zsinat által kiküldött munkacsoport vezetője 

 

 
 

 

14,00 – 14,45   

Ebéd 

 
 
 
14,45 - 15,45  Nyolcadik ülés – Elnököl: Tölli Balázs, a Zsinat nem lelkészi alelnöke 

Tárgy: Az Etikai Bizottság jelentése alapján – a lelkészek válásával kapcsolatos törvényi 
szabályozások – általános vita 

 

 

Előterjesztő: Szarka István, esperes – az etikai bizottság elnöke 

 

 

15,45 - 16,15  Kilencedik ülés – Elnököl: Tölli Balázs, a Zsinat nem lelkészi alelnöke 

Tárgy: A 2005. évi VIII. törvény módosításával kapcsolatos kérdések – igazgatótanácsok – 

elvi, előkészítő vita 

Előterjesztő: dr. Ittzés András, bizottsági elnök 
 
 
 

16,15 - 16,30  Szünet 

 

 
 

16,30 - 17,15  Tízedik ülés – Elnököl: Dr. Hafenscher Károly, a Zsinat lelkészi elnöke 

Tárgy: A 2000. évi I. törvény módosításáról – új - Az egyház háztartásáról - szóló törvény 

megalkotásáról - előkészítő. elvi, vita 

Előterjesztő: Abaffy Zoltán, a Zsinat nem lelkészi elnöke 

 
 
17,15 – 17,30  Zárszó – Abaffy Zoltán, a Zsinat nem lelkészi elnöke