background image

 

A X/17. ülésszak napirendje 

 
 
2018. február 23.  /péntek/ 
 
 
09,30 - 09,45  Áhítat - Dr. Hafenscher Károly, a Zsinat lelkészi elnöke  
 
09,45 - 10,15  Első ülés. Elnököl: Abaffy Zoltán, a Zsinat nem lelkészi elnöke

 

Tárgy:  a) Új zsinati tag bemutatkozása 

 

b) Az új zsinati tag eskütétele, esküt vesz – Dr. Hafenscher Károly, a Zsinat lelkészi 

elnöke

 

                               

c) A X/16. ülésszak jegyzőkönyvének elfogadása

  

d) A beadványok ismertetése

 

e) A zsinati elnökség beszámolója – Dr. Hafenscher Károly, a Zsinat lelkészi elnöke

 

f) Bizottságok beszámolója

 

- dr. Ittzés András, a Törvényelőkészítő Bizottság elnöke

 

- dr. Orosz Gábor Viktor, a Teológiai Bizottság elnöke

 

- dr. Solt-Száraz Csenge, az Ügyrendi Bizottság elnöke

 

g) Az X/17. ülésszak napirendjének elfogadása.

 

 

10,15 – 11,35  Második ülés – Elnököl: Dr. Hafenscher Károly, a Zsinat lelkészi elnöke 
 

10,15 – 10,25    Tárgy: Az országos ügyész éves jelentése 

Előterjesztő: Dr. Székács György, országos ügyész 
 

10,25 – 10,35  Tárgy: Az országos bíróság elnökének éves jelentése 

Előterjesztő: Dr. Gíró Szász János, az országos bíróság elnöke 

 

10,35 -  10,45   Tárgy: Az országos számvevőszék elnökének éves jelentése  

Előterjesztő: Dr. Zsugyel János, az országos számvevőszék elnöke 
 

10,45 – 10,55  Tárgy: A diakóniai bizottság elnökének éves jelentése 

Előterjesztő: Gregersen-Labossa György, bizottsági elnök 
 

10,55 – 11,05  Tárgy: Az egyházzenei bizottság elnökének éves jelentése 

Előterjesztő: Kendeh Gusztáv, bizottsági elnök 
 

11,05 – 11,15  Tárgy: Az evangelizációs és missziói bizottság elnökének éves jelentése 

Előterjesztő: Kalincsák Balázs, bizottsági elnök 
 

11,15 – 11,25  Tárgy: Az építési és ingatlanügyi bizottság elnökének éves jelentése 

Előterjesztő: Benczúr László, bizottsági elnök 
 

11,25 – 11,35   Tárgy: A gazdasági bizottság elnökének éves jelentése 

Előterjesztő: Kondor Péter, bizottsági elnök 

 
11,35 – 11,50  Szünet 
 
11,50 – 12,50  Harmadik ülés – Elnököl: Rostáné Piri Magda, a Zsinat lelkészi alelnöke 
 

11,50 – 12,00   Tárgy: A gyermek és ifjúsági bizottság elnökének éves jelentése 

Előterjesztő: Lázárné Skorka Katalin, bizottsági elnök 

 
12,00   

Közben: Imádság 

 

background image

 

12,00 – 12,10   Tárgy: A gyűjteményi tanács elnökének éves jelentése 

Előterjesztő: Kovács Eleonóra, bizottsági elnök 

 

12,10 – 12,20   Tárgy: A nevelési és oktatási bizottság elnökének éves jelentése 

Előterjesztő: Tölli Balázs, bizottsági elnök 

 

12,20 – 12,30   Tárgy: A sajtóbizottság elnökének éves jelentése 

Előterjesztő: Novotny Zoltán, bizottsági elnök 
 

12,30 – 12,40   Tárgy: Az Országos GAS ügyvivő éves jelentése  

Előterjesztő: Selmeczi Lajos Péter, országos GAS ügyvivő 

 

12,40 – 12,50  Tárgy: A protestáns tábori püspök éves jelentése 

Előterjesztő: Jákób János, dandártábornok, protestáns tábori püspök 
 

12,50 – 13,05  Negyedik ülés – Elnököl: Abaffy Zoltán, a Zsinat nem lelkészi elnöke 

Tárgy: Egyházzenei műveltségről köznevelési intézményeinkben – előkészítő, elvi vita 

 

 

Előterjesztő: Tölli Balázs, az Országos Nevelési és Oktatási Bizottság elnöke, zsinati tag 

 
13,05 – 13,35  Ötödik ülés – Elnököl: Tölli Balázs, a Zsinat nem lelkészi alelnöke 

Tárgy: A 2005. évi VIII. törvény – Az egyház intézményeiről – módosítása – általános és 
részletes vita 

Előterjesztő: Gregersen-Labossa György, az Országos Diakóniai Bizottság elnöke 

 

 

 
Tárgy:  Az  országos  elnökséggel  kapcsolatos

 

törvényi  rendelkezések  módosítása  – 

általános és részletes vita 

Előterjesztő: dr. Ittzés András, a Törvényelőkészítő Bizottság elnöke 

 

13,35 – 14,15   

Ebéd 
 

14,15 – 14,45  Hatodik ülés – Elnököl: Tölli Balázs, a Zsinat nem lelkészi alelnöke 

Tárgy: A Magyarországi Evangélikus Egyház befektetési politikája –  zsinati határozat –  

Előterjesztő: dr. Szentpétery Kálmán, az Országos Gazdasági Bizottság tagja 

 
14,45– 15,45 

Hetedik ülés – Elnököl: Dr. Hafenscher Károly, a Zsinat lelkészi elnöke 
Tárgy: A jogi személyiség törvényi szabályozása – általános és részletes vita 
 

Előterjesztő: Sólyom Tibor, zsinati tag, a Törvényelőkészítő Bizottság tagja 

 
15,45 – 16,00  Szünet 
 
16,00– 16,45 

Nyolcadik ülés – Elnököl: Rostáné Piri Magda, a Zsinat lelkészi alelnöke 

Tárgy: A hitoktatói életpálya modell törvényi szabályozása –  általános vita –  

Előterjesztő: dr. Kodácsy-Simon Eszter és Bárdossy Tamás 

 
16,45 – 17,45  Kilencedik ülés – Elnököl: Abaffy Zoltán, a Zsinat nem lelkészi elnöke 

Tárgy: A lelkészi életpálya modell törvényi szabályozása – általános vita – a 2005. évi III. 
– IV. – V. és VII. törvény módosítása 

 

 

 

Előterjesztő: dr. Joób Máté, a kiküldött munkacsoport vezetője 

 
 
17,45 – 18,00  Zárszó – Abaffy Zoltán, a Zsinat nem lelkészi elnöke