background image

 

XI/10 ülésszak – napirend tervezet -  

 

 
 

A XI/10. napirendje (elnökségi javaslat) 

 
 
2022. február 26.  /szombat/ 
 
 
 
09,30 – 09,45  Áhitat – dr. Csepregi Zoltán, ev.lelkész, az EHE rektora 
 
 
09,45 – 10,15  Első ülés. Elnököl: dr. Hafenscher Károly, a Zsinat lelkészi elnöke 

Tárgy:  a) Új zsinati tagok eskütétele 

b) A XI/9. ülésszak jegyzőkönyvének elfogadása 
c) A zsinathoz érkezett beadványok ismertetése – kiküldött anyag 
d) A lejárt határidejű Zsinati Határozatok ismertetése – kiküldött anyag 
e) A zsinati elnökség beszámolója – Abaffy Zoltán, a Zsinat lelkészi elnöke 
f) Bizottságok beszámolója 

- dr.Tengölics Márta, a Törvényelőkészítő Bizottság elnöke 
- dr. Lackner Pál, a Teológiai Bizottság elnöke 
- Tölli Balázs, az Ügyrendi Bizottság elnöke 

g) Az XI/10. ülésszak napirendjének elfogadása. 
h) A Zsinat nem lelkészi jegyzőjének megválasztása, eskütétel 

 
 
10,15 – 11,00  Második ülés – Elnököl: dr. Ittzés András, a Zsinat nem lelkészi alelnöke 

Tárgy:  A  lelkészképzés  helyzete,  az  Evangélikus  Hittudományi  Egyetem  rektorának 
tájékoztatója - 
a 2005. évi IV. törvény 103. § (1) bekezdése szerinti eljárásban; 

Előterjesztő: dr. Csepregi Zoltán, az Evangélikus Hittudományi Egyetem rektora 

 

 

 

11,00 – 11,30  Harmadik ülés – Elnököl: Aradi András, a Zsinat lelkészi alelnöke 

Tárgy: Országos Tisztségviselő és a Tényfeltáró Bizottság éves jelentése 
 

11,00 – 11,05    Tárgy: A protestáns tábori püspök éves jelentése 

Előterjesztő: Jákób János, dandártábornok, protestáns tábori püspök 

 
11,05 – 11,30  Tárgy: A Tényfeltáró Bizottság éves jelentése 

Előterjesztő: Mirák Katalin, a Tényfeltáró Bizottság elnöke 

 

 
 

11,30 – 11,50  Szünet 

 
 
 

11,50 – 12,30  Negyedik ülés – Elnököl: Abaffy Zoltán, a Zsinat nem lelkészi elnöke 

Tárgy:  A  2005.  évi  VII.  törvény  –  a  választásokról  és  a  szavazásról  –  felülvizsgálata, 

átdolgozása – előkészítő, elvi vita –  

Előterjesztő: dr. Ittzés András, a Zsinat nem lelkészi alelnöke 

 

 

12,00   

Közben: Imádság 

 
 

background image

 

XI/10 ülésszak – napirend tervezet -  

 

 

 
 
12,30 – 13,15  Ötödik ülés – Elnököl: dr. Hafenscher Károly, a Zsinat lelkészi elnöke 

Tárgy: A belső egyházi jogi személyiség törvényi szabályozása a Zsinat 7/2017 (V.26) és 
a 4/2020 (II.21) számú határozatai alapján 
– előkészítő, elvi vita –  

Előterjesztő: Aradi András, a Zsinat lelkészi alelnöke 

 
 

13,15 – 14,00  Ebédszünet 

 
 

14,00 – 14,30  Hatodik ülés – Elnököl: Abaffy Zoltán, a Zsinat nem lelkészi elnöke 

Tárgy:  A  Magyarország  Kormánya  és  a  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  között 
létrejött  megállapodás  időarányos  végrehajtása  –  
tájékoztató  a  2005.  évi  IV.  törvény 
103.§ (1) bekezdése szerinti eljárásban 

Előterjesztő: Prőhle Gergely, országos felügyelő  

 
 
14,30 – 15,15  Hetedik ülés – Elnököl: dr. Ittzés András, a Zsinat nem lelkészi alelnöke 

Tárgy: Szeretetszolgálati (diakóniai) szolgálatunk átfogó kérdései – rövid- és középtávú 

fejlesztési lehetőségei - a 2005. évi IV. törvény 103.§ (1) bekezdése szerinti eljárásban. 

Előterjesztő: Gregersen-Labossa György, a Diakóniai Bizottság elnöke és Kelemen 

Anna, a Diakóniai Osztály vezetője 

 
 

15,15 – 15,45  Nyolcadik ülés – Elnököl: dr. Hafenscher Károly, a Zsinat lelkészi elnöke 

Tárgy: A Zsinat ügyrendjének felülvizsgálata és szükség szerinti módosítása -  

elvi, előkészítő vita –  
Előterjesztő: Tölli Balázs, az Ügyrendi Bizottság elnöke 
 
 

15,45 – 16,15  Kilencedik ülés – Elnököl: dr. Hafenscher Károly, a Zsinat lelkészi elnöke 

Tárgy: A Bajor – Magyar Testvérkapcsolati Szerződés meghosszabbítása -  

Zsinati Határozat –  
Előterjesztő: Prőhle Gergely, országos felügyelő 
 

 
16,15 – 17,00  Tizedik ülés – Elnököl: Aradi András, a Zsinat lelkészi alelnöke 

Tárgy: A lelkészi nyugdíjkorhatár változtatásának kérdése az illetékes törvényi helyek 

módosításával – elvi, előkészítő vita –  

Előterjesztő: Prőhle Gergely, országos felügyelő 
 

 

17,00 – 17,10   Zárszó – dr. Hafenscher Károly, a Zsinat lelkészi elnöke