background image

 

A XI/4. ülésszak napirendje (elnökségi javaslat) 

 
 
2019. november 22.  /péntek/ 
 
 
09,45 – 10,00  Áhitat – dr. László Virgil, zsinati tag, egyetemi adjunktus 
 
 
10,00 - 10,30  Első ülés. Elnököl: Dr. Hafenscher Károly, a Zsinat lelkészi elnöke 

Tárgy:  a) Új zsinati tag eskütétele 

b) A XI/3. ülésszak jegyzőkönyvének elfogadása 
c) A zsinathoz érkezett beadványok ismertetése 
d) A lejárt határidejű Zsinati Határozatok ismertetése 
e) A zsinati elnökség beszámolója – Abaffy Zoltán, a Zsinat nem lelkészi elnöke 
f) Bizottságok beszámolója 

- dr.Tengölics Márta , a Törvényelőkészítő Bizottság elnöke 
- dr. Orosz Gábor Viktor, a Teológiai Bizottság elnöke 
- Tölli Balázs, az Ügyrendi Bizottság elnöke 

g) Az XI/4. ülésszak napirendjének elfogadása. 

 
 
10,30 – 11,30  Második ülés – Elnököl: dr. Ittzés András, a Zsinat nem lelkészi alelnöke 

Tárgy: Országos Tisztségviselők éves beszámolói  
 

A Zsinat lelkészi elnöke 

 

A Zsinat nem lelkészi elnöke

 

Elnök-püspök

 

Országos Felügyelő

 

 

(a plenáris ülésen elhangzó beszámolók) 
 
 
 

11,30 – 11,50  Szünet 

 

 
 
11,50 – 13,55  Harmadik ülés – Elnököl: Aradi András, a Zsinat lelkészi alelnöke 

Tárgy: Országos Tisztségviselők éves beszámolói 
 

11,50 – 12,00    Tárgy: Az országos ügyész éves jelentése 

Előterjesztő: dr. Székács György, országos ügyész 
 
 

12,00   

Közben: Imádság 

 
 

12,05 – 12,15  Tárgy: Az országos bíróság elnökének éves jelentése 

Előterjesztő: dr. Gíró Szász János, az országos bíróság elnöke 

 

12,15 -  12,25   Tárgy: Az országos számvevőszék elnökének éves jelentése  

Előterjesztő: Horváth Z. Gábor, az országos számvevőszék elnöke 
 

12,25 – 12,35  Tárgy: A diakóniai bizottság elnökének éves jelentése 

Előterjesztő: Gregersen-Labossa György, bizottsági elnök 

background image

 

 

12,35 – 12,45  Tárgy: Az egyházzenei bizottság elnökének éves jelentése 

Előterjesztő: Kendeh Gusztáv, bizottsági elnök 
 

12,45 – 12,55  Tárgy: Az evangelizációs és missziói bizottság elnökének éves jelentése 

Előterjesztő: Gáncs Péter püspök, bizottsági elnök 
 

12,55 – 13,05  Tárgy: Az építési és ingatlanügyi bizottság elnökének éves jelentése 

Előterjesztő: Benczúr László, bizottsági elnök 
 

13,05 – 13,15   Tárgy: A gazdasági bizottság elnökének éves jelentése 

Előterjesztő: Abaffy Zoltán, bizottsági elnök 

 

13,15– 13,25   Tárgy: A gyermek és ifjúsági bizottság elnökének éves jelentése 

Előterjesztő: Grendorf-Balogh Melinda, bizottsági elnök 

 

13,25 – 13,35   Tárgy: A gyűjteményi tanács elnökének éves jelentése 

Előterjesztő: dr. Kovács Eleonóra, bizottsági elnök 

 

13,35 – 13,45   Tárgy: A nevelési és oktatási bizottság elnökének éves jelentése 

Előterjesztő: Gadóné Kézdy Edit, bizottsági elnök 

 

13,45 – 13,55   Tárgy: A sajtóbizottság elnökének éves jelentése 

Előterjesztő: Lovass Tibor, bizottsági elnök 
 
 
 

13,55 – 14,30   

Ebéd 
 
 
 

14,30 – 14,50  Negyedik ülés – Elnököl: dr. Ittzés András, a Zsinat nem lelkészi alelnöke 

 

14,30 – 14,40   Tárgy: Az Országos GAS ügyvivő éves jelentése  

Előterjesztő: Koskai Erzsébet, országos GAS ügyvivő 

 

14,40 – 14,50  Tárgy: A protestáns tábori püspök éves jelentése 

Előterjesztő: Jákób János, dandártábornok, protestáns tábori püspök 
 
 

14,50 – 15,50  Ötödik ülés – Elnököl: Abaffy Zoltán, a Zsinat nem lelkészi elnöke 

Tárgy: A Magyarországi Evangélikus Egyház 2020. évi költségvetése 

általános és részletes vita, a költségvetési törvény elfogadása –  
Előterjesztő:  Prőhle  Gergely,  országos  felügyelő  és  Csorba  Gábor,  gazdasági 

osztályvezető 

 

 

15,50 – 16,10  Hatodik ülés – Elnököl: Abaffy Zoltán, a Zsinat nem lelkészi elnöke 

Tárgy: Az egyházi szolgálat külön területeiről szóló 2005. évi V. törvény módosítása 

Előterjesztő: Kendeh K. Péter, LÉM koordinátor 

 

 
 
16,10 – 16,25  Szünet 

 
 
 

background image

 

16,25 – 16,55  Hetedik ülés – Elnököl: Dr. Hafenscher Károly, a Zsinat lelkészi elnöke 

Tárgy:  A  Zsinat  által  kiküldött  munkacsoport  jelentése  a  gyülekezetplántálási 
programunk időszakos állásáról – 
tájékoztató a 16/2016. (XI.18) számú Zsinati Határozat 
végrehajtásáról és a további feladatok meghatározása  

Előterjesztő: Gáncs Péter püspök, a munkacsoport kijelölt vezetője  

 
 
16,55 – 17,25  Nyolcadik ülés – Elnököl: Dr. Hafenscher Károly, a Zsinat lelkészi elnöke 

Tárgy:  Magyarország  Kormánya  és  a  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  között 

megkötött szerződés tartalmának ismertetése – zsinati határozat –  

Előterjesztő: Prőhle Gergely, országos felügyelő 

 
 
17,25 – 17,35   Zárszó – Dr. Hafenscher Károly, a Zsinat lelkészi elnöke