Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

1_01_sz_melleklet_1453.pdf

1_01_sz_melleklet_1453.pdf — PDF document, 280Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

Nemzeti Adó-

és Vámhivatal

BEVALLÁS

a 2014. évre a személyi jövedelemadó, a járulék, a különadó, 

az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, 

az egészségügyi hozzájárulás kötelezettségről, 

mindezek helyesbítéséről, önellenőrzéséről  

Benyújtandó az állami adóhatósághoz

vonalkód helye

1453

Beérkezés dátuma

Postára adás dátuma

Átvevő állami adóhatóság kódja

nap

év

H

I

V
A
T
A
L

(A)

átvevő aláírása

Átvevő kódja

Adózó adóazonosító jele

ajtó

Születési családi neve

helye

hsz.

ország

Levelezési 
cím

Anyja születési családi és utóneve

telefonszáma

Születésének 
időpontja

közterü-
let jellege

Adózó 
családi neve

közterü-
let neve

ép.

lépcső- 
ház

em.

város/
község

Hibásnak minősített bevallás vonalkódja

A
Z

O

N

O

S

Í

T
Á
S

(B)

külföldi 
cím

neme

utóneve

utóneve

(1=férfi,
 2=nő)

Magyar telefonszám

+36

Külföldi telefonszám

+

E-mail cím

A NAV telefonos Ügyféltájékoztató és Ügyintéző Rendszerében (ÜCC) történő telefonos ügyintézéshez ügyfélazonosító-számot kérek.

A megfelelő kódkockába írja be, hogy a bevallás főlapján túlmenően melyik részletező lapból hányat töltött ki!

Adózói javítással, helyesbítéssel 
érintett bevallás típusa

Önellenőrzéssel érintett bevallás típusa

(a bevallás: 1453, az egyszerűsített bevallás: 1453E, az adónyilatkozat: 1453ADO, a munkáltatói adómegállapítás: 14M29)

(C)

M

01

M

02

03

M

04

M

05

M

06-01

M

06-02

M

07

M

08-01

M

08-02

M

09

M

170

M

12-01

Ő

12-02

Ő

12-03

Ő

13-01

EV

13-02

EV

13-03
13-05

EV

13-06
13-07

EV

13-08

EV

14

EV

15

EV

16-01

Önell

16-02

Önell

16-03

Önell

1453E (E)
1453M (M)

Törvényes képviselő/

adóazonosító jele

ajtó

Címe

em.

helye

hsz.

Születésének időpontja

város/
község

közterü-
let neve

közterü-
let jellege

ép.

(E)

külföldi 
cím

ország

lépcső- 
ház

telefonszáma

   
   

Meghatalmazott neve

Jelen adóbevallást ellenjegyző aláírása
Adótanácsadó, adószakértő vagy 
okleveles adószakértő neve

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek és a szerepeltetett jövedelmeken kívül 
más bevallási kötelezettség alá eső jövedelmem nem volt.

Eseti meghatalmazás csatolásának jelölése

P.H.

Adóazonosító száma

Igazolvány száma

adózó vagy törvényes képviselő, meghatalmazott aláírása

helység

nap

év

Állami adóhatósághoz bejelentett, a bevallás 
aláírására jogosult állandó meghatalmazás jelölése

(F)

Számlavezető belföldi pénzforgalmi szolgáltató neve

Az Ön belföldi pénzforgalmi vagy fizetési számlaszáma

Belföldi postai utalási cím

Az Ön külföldi fizetési számlaszáma

Devizanem

SWIFT kód

város/
község

Országkód

IBAN számlaszám 
jelölése

Közterület neve, közterület jellege, hsz., ép., lépcsőház, em., ajtó

(D)

Külföldi számlát vezető pénzügyi szolgáltató neve

ha Ön a visszaigényelhető összeget, összegeket későbbi kötelezettségeire a számláján kívánja hagyni!

ha Ön a teljes visszaigényelhető összeget, összegeket visszakéri!

ha Ön a visszaigényelhető összegnek, összegeknek egy részét visszakéri és/vagy átvezetést kér!

Jelölje X-szel,

Külföldi számla tulajdonosának neve

Külföldi számlát vezető pénzügyi szolgáltató címe

2 0  

 

 

 

 

 

2 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

background image

I. AZ ÖSSZEVONT ADÓALAPBA TARTOZÓ JÖVEDELMEK

Bevétel

Jövedelem

Költség

b

d

c

1.

Munkaviszonyból származó bérjövedelem az érdekképviseleti
tagdíj nélkül

1.

2.

2.

Munkaviszonnyal kapcsolatos költségtérítés

Más bérjövedelem

4.

4.

5.

Más nem önálló tevékenységből származó jövedelmek

5.

6.

Nem önálló tevékenységgel kapcsolatos költségtérítés

6.

7.

Önálló tevékenységből származó jövedelem

7.

9.

Egyéni vállalkozói kivét
(a 1453-13-03-as lap 45. sor összege)

9.

10.

Az egyéni vállalkozó átalányadózás szerint megállapított jövedelme
(a 1453-13-06-os lap 116. sor összege)

10.

11.

Mezőgazdasági őstermelésből származó jövedelem
(a 1453-12-02-es lap 42. sor összege)

11.

14.

14.

Egyéb jogcímen kapott jövedelem, amely után Ön kötelezett 
a 27%-os eho megfizetésére

15.

A kettős adóztatást kizáró egyezmény alapján külföldön adózott, de a 
külföldön megfizetett adó beszámításával belföldön is adóköteles jövedelem

15.

16.

A kettős adóztatást kizáró egyezmény hiányában
külföldön is adózott jövedelem

16.

17. Az összevont adóalapba tartozó jövedelmek összege

17.

A mezőgazdasági őstermelő átalányadózás szerint megállapított
jövedelme (a 1453-12-03-as lap 54. sor összege)

12.

12.

a

8.

Ingó vagyontárgyak, ill. ingatlan gazdasági tevékenység keretében 
történő értékesítéséből származó jövedelem

8.

13. Egyéb jogcímen kapott jövedelem

13.

3.

3.

Külszolgálatért kapott jövedelem

10% költséghányad alkalmazását választom

Adózó neve

adóazonosító jele

adószáma

1453-A

családi gazdaság nyilvántartási száma

őstermelői igazolvány száma

MVH ügyfél-azonosító szám
(regisztrációs okirat száma)

A jogosulatlanul igénybe vett családi járulékkedvezmény miatt befizetendő összeg

30.

27.

Az adóévre megállapított, a családi járulékkedvezmény szempontjából figyelembe vehető 
egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege (igazolások, nyilvántartások alapján)

Az összevont adóalap családi kedvezménnyel csökkentett összege

30.

27.

25.

24.

A 22. sorból - a megosztás, közös érvényesítés figyelembe vételével - az Ön által 
érvényesíteni kívánt családi kedvezmény összege

25.

24.

23.

A bevallásban a házastárssal, élettárssal együtt még igénybe vehető családi kedvezmény összege
(a 19. sorból ki kell vonni a 20. és a 21. sorok "b" oszlopait)

23.

22.

22.

20.

20.

19.

Az eltartottak után járó családi kedvezmény törvény szerinti összege (keretösszeg)

19.

b

Családi kedvezmény levezetése

21.

Az Ön által az adóelőleg megállapításánál jogszerűen érvényesített
családi járulékkedvezmény összege

21.

29.

A családi járulékkedvezmény címén visszaigényelhető összeg

29.

Más jogosult személyek által az adóelőleg megállapításánál 
jogszerűen érvényesített családi járulékkedvezmény 
együttes összege

Az összevont adóalapot csökkentő családi kedvezmény összege
(a 23. sorban feltüntetett összeg, de legfeljebb a 17. sor összege)

és alapja

és alapja

a

(a 25. sorban feltüntetett összeg 16%-a, de legfeljebb a 28. sor összege)

(az év közben igénybe vett összes és a jogszerűen érvényesített családi járulékkedvezmény különbözete)

26.

A 23. sorból fennmaradó családi kedvezmény összege
(ha a 23. sor nagyobb a 24. sornál, akkor a 23. sor és a 24. sor különbözete, minden más esetben nulla vagy üres)

26.

28.

A 27. sorból a levont, illetve a megfizetett járulékok összege
(igazolások, nyilvántartások alapján)

28.

("a" oszlop * 6,25)

("a" oszlop * 6,25)

(a 17. sor és 24. sor különbözete, de legalább nulla)

________

>

________

>

                   

               

 

   

             

   

         

 

                   

0

0

background image

II. AZ ÖSSZEVONT ADÓALAPBA TARTOZÓ JÖVEDELMEK ADÓJÁNAK MEGHATÁROZÁSA

b

c

34.

34.

A számított adó

35.

A külföldön megfizetett adó beszámítása a 15. sorban szereplő jövedelem után

35.

36.

A külföldön megfizetett adó beszámítása a 16. sorban szereplő jövedelem után, legfeljebb az "a" 
oszlopban szereplő adó 90%-a, illetve a jövedelem adóalapjára 16%-kal 
megállapított adó összege

36.

37.

A számított adót csökkentő tételek összesen
(A 35-36. sorok "b" oszlopába írt összegek együttesen)

37.

38.

Az összevont adóalap adója

38.

a

A jövedelem után külföldön megfizetett adó

A jövedelem után külföldön megfizetett adó

(a 33. sor "c" oszlopában szereplő összeg 16%-a)

(A 34. sor összegéből a 37. sor összegének levonása után maradt adó)

Adózó neve

adóazonosító jele

adószáma

1453-B

családi gazdaság nyilvántartási száma

őstermelői igazolvány száma

MVH ügyfél-azonosító szám
(regisztrációs okirat száma)

III. AZ ÖSSZEVONT ADÓALAP ADÓJÁT CSÖKKENTŐ ADÓKEDVEZMÉNYEK RÉSZLETEZÉSE

a

b

c

40.

40.

A lakáscélú hiteltörlesztésre befizetett összeg 40%-os áthúzódó kedvezménye,
legfeljebb 120 000 Ft

41.

A lakáscélú hiteltörlesztésre befizetett összeg 30%-os áthúzódó kedvezménye,
legfeljebb 120 000 Ft

41.

42.

A lakáscélú hiteltörlesztésre befizetett összeg áthúzódó kedvezményének együttes összege
(40. és 41. sorok "b" oszlopai együtt), legfeljebb 120 000 Ft

42.

43. A súlyos fogyatékosság miatt levonandó összeg, legfeljebb 60 900 Ft

43.

44. Mezőgazdasági őstermelői kedvezmény, legfeljebb 100 000 Ft

44.

45.

Tandíj, felnőttképzés díja címén igénybe vehető halasztott kedvezmény

45.

46. Az összevont adóalap adóját csökkentő adókedvezmények összesen (42. + 43. + 44. + 45. sor)

46.

47.

Az összevont adóalapot terhelő, kedvezményekkel csökkentett adó

47.

A kedvezmény alapjául szolgáló összeg

A kedvezmény alapjául szolgáló összeg

A halasztott kedvezmény alapja

39. Az adóbevallásban bevallott, 2014. évi összes jövedelem

39.

(a 38. sor összegéből a 46. sor összegének levonása után megmaradt rész vagy nulla)

IV. EGYÉB ADATOK

a

48.

48.

Munkavállalói érdekképviseleti tagdíj, kamarai tagdíj

b

49.

A 2014. évben felvett osztalékelőleg

49.

Levont adó összege

50. A kettős adóztatást kizáró egyezmény szerint belföldön az adó alól mentesített jövedelem

50.

Az adóalap meghatározása

32.

Az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba teljesített befizetéssel 
összefüggő adóalap-kedvezmény összege

32.

33.

A személyi jövedelemadó megállapításánál figyelembe veendő
összevont adóalap 

33.

c

(a 26. és a 32. sorok különbözete)

                   

               

 

   

             

   

         

 

                   

0

0

0

0

background image

A 2014. ÉVI ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG LEVEZETÉSE

V. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

60.

a

b

c

61.

62.

63.

64.

60.

61.

62.

63.

64.

Az adózót terhelő adóelőleg, adó az I. negyedévre

Az adózót terhelő adóelőleg, adó a II. negyedévre

Az adózót terhelő adóelőleg, adó a III. negyedévre

Az adózót terhelő adóelőleg, adó a IV. negyedévre

Az adózó által befizetett adóelőleg, adó

65.

66.

67.

68.

69.

70.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

Adókiegyenlítés miatt figyelembe vehető összeg

(29. + 59. + 64. + 65. sor)

Az adózó terhére mutatkozó különbözet

Az adóelőleg befizetési különbözet alapján meghatározott 12%-os adó

Az adóbevallással egyidejűleg még fizetendő adó

(Adónemkód 103)

A visszaigényelhető adó, adóelőleg 

(Adónemkód 103)

51.

51.

                                                    (47. sor "c" oszlop + 178. sor "e" oszlop + 188. sor 
"c" oszlop + 1453-13-05-ös lap 109. sor "c", illetve "d" oszlop)

52.

A visszafizetendő adókedvezmény(ek) pótlólag megfizetendő összege

A visszafizetendő adókedvezmény(ek) jellege

52.

53.

Az adóelőleg megállapításához tévesen adott nyilatkozat miatti költségkülönbözet 
alapján fizetendő 39%-os adó

Az adó alapjául szolgáló összeg

53.

54.

(30. + 51. + 52. + 53. sor)

54.

55. A kifizetők által levont adóelőleg összege

55.

56.

A 2013. évben felvett osztalékelőlegből levont adó összege

56.

57. A kifizetők által levont forrásadó összege

57.

59.

(55. + 56. + 57. sor)

59.

(67. + 68. sor)

(a 66. és az 54. sorok különbözete)

A 2014. évi jövedelem adója

A 2014. évi adófizetési kötelezettség összege

Összes levonás

Levont, befizetett adó, adóelőleg és a visszaigényelhető családi járulékkedvezmény együttes összege

(az 54. és a 66. sorok különbözete)

VI. EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ELSZÁMOLÁSA

80.

Ekho további adófizetési kötelezettség 
(1453-08-01-es lap 264. sor)

80.

81.

Visszaigényelhető 15%-os Ekho 
(1453-08-01-es lap 257. sor "c" + 08-02-es lap 276. sor "e" oszlop)

81.

(Adónemkód 194)

(Adónemkód 191)

82.

Visszaigényelhető 11,1%-os Ekho 
(1453-08-01-es lap 257. sor "e" + 08-02-es lap 276. sor "g" oszlop)

(Adónemkód 193)

82.

83.

Visszaigényelhető 9,5%-os Ekho 
(1453-08-01-es lap 257. sor "g" + 08-02-es lap 276. sor "i" oszlop)

(Adónemkód 197)

83.

VIII. AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁSI KÖTELEZETTSÉG ELSZÁMOLÁSA

85.

Bevallással egyidejűleg fizetendő egészségügyi hozzájárulás 
(1453-09-es lap 298. sor) összege

(Adónemkód 152)

85.

86. Visszaigényelhető egészségügyi hozzájárulás (1453-09-es lap 299. sor) összege

86.

(Adónemkód 152)

IX. KÜLÖNADÓ KÖTELEZETTSÉG ELSZÁMOLÁSA

87. Befizetendő különadó (1453-07-es lap 249. sora)

(Adónemkód 305)

88. Visszaigényelhető különadó (1453-07-es lap 250. sora)

(Adónemkód 305)

87.

88.

(A)

Nyilatkozat a személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség részletekben történő megfizetéséhez

Nyilatkozom, hogy a 150 000 Ft-ot meg nem haladó személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségemre 
az esedékességtől számított, legfeljebb hat hónapon keresztül egyenlő részletekben történő 
pótlékmentes megfizetést vállalom. 

71.

hónap

A választott időtartamot 

- 2, 3, 4, 5, illetve 6 hónap - 

kell ebbe a mezőbe beírnia.

Adózó neve

adóazonosító jele

adószáma

1453-C

családi gazdaság nyilvántartási száma

őstermelői igazolvány száma

MVH ügyfél-azonosító szám
(regisztrációs okirat száma)

                   

               

 

   

             

   

         

 

                   

0

     

0

0

0

0

0

0

background image

Az (E) blokk kitöltése esetén ne felejtse el a főlap (D) blokkjában az utalási adatokat kitölteni!

(A)

I. Nyilatkozat lakáscélú hiteltörlesztés kedvezményéhez

101.

fekvése szerinti település neve

102.

helyrajzi száma

103.

Jelölje X-szel, ha a lakáscélú hitelnél nincs adóstársa!

Az adóstárs (adóstársak) adatai

104.

adóazonosító jele

neve (születési neve)

105.

adóazonosító jele

neve (születési neve)

106.

Az adókedvezmény igénybevételéhez kapcsolódó rám vonatkozó jövedelemkorlát

forint.

A lakáscélú hitellel részben vagy egészben megszerzett önálló ingatlan

(B)

II. A fizetővendéglátó tevékenységet folytató magánszemély nyilatkozata a tételes átalányadózás választásáról

107. Jelölje X-szel, ha a 2015-ös adóévre a tételes átalányadózást választja!

108. Jelölje X-szel, ha a 2015-ös adóévre a tételes átalányadózást megszünteti!

NYILATKOZATOK, RENDELKEZŐ NYILATKOZATOK AZ ADÓRÓL I.

Lapszám

1453-01

Adózó neve

adóazonosító jele

adószáma

(C)

III. Az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba teljesített befizetéssel összefüggő kedvezmény elszámolása

b

A 2012. adóévben befizetett, kedvezményként nem érvényesített összeg 
(1353-01 lap 115. sorában szereplő összeg)

110.

A 2013. adóévben befizetett, kedvezményként nem érvényesített összeg 
(1353-01 lap 116. sorában szereplő összeg)

A 2014. adóévben befizetett összeg

111.

112.

A 2014. adóévben összesen érvényesített összeg

113.

A 2012. adóévben befizetett összegből a következő, 
legfeljebb a 2015-2016. adóév(ek)ben érvényesíthető összeg

114.

A 2013. adóévben befizetett összegből a következő, 
legfeljebb a 2015-2017. adóév(ek)ben érvényesíthető összeg

116.

117.

A 2014. adóévben befizetett összegből a következő, 
legfeljebb a 2015-2018. adóév(ek)ben érvényesíthető összeg

118.

A 2011. adóévben befizetett, kedvezményként nem érvényesített összeg 
(1353-01 lap 114. sorában szereplő összeg)

115.

A 2011. adóévben befizetett összegből a következő, 
legfeljebb a 2015. adóévben érvényesíthető összeg

a

(D)

IV. Nyilatkozat a termőföldből átminősített ingatlan értékesítésével kapcsolatban

120. Jelölje X-szel, ha a termőföldből átminősített ingatlant örökléssel szerezte, ezért az értékesítés jövedelme

az általános szabályok szerint adózik!

V. A 2014. ÉVBEN MEGSZŰNT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGSÁGI VISZONY ESETÉN,
AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁRBA ÁTUTALT ÖSSZEG ALAPJÁN TÖRTÉNŐ RENDELKEZÉS

(E)

a

b

125.

A felszámolás, végelszámolás miatt megszűnt magánnyugdíjpénztár által 2014. évben 
az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba átutalt tagi kifizetés 20%-a, legfeljebb 300 000 Ft

126. Az összevont adóalap utáni adó terhére utalandó összeg

NYILATKOZAT

127. A 126. sor "b" oszlopában lévő összeget kérem a(z)

elnevezésű, 

adószámú

bankszámlaszámú önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár

számlára utalni.

128. Jelölje X-szel, ha Ön a nyilatkozat megtételekor nyugdíjszolgáltatás miatt nem tagja az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárnak!

1

                   

               

 

   

                   

                   

             

               

 

   

               

               

               

background image

A lap kitöltése esetén ne felejtse el a főlap (D) blokkjában az utalási adatokat kitölteni!

I. RENDELKEZÉS AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ PÉNZTÁRHOZ UTALANDÓ ÖSSZEGRŐL

a

b

131.

132.

133.

134.

Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg 20%-a

Az önkéntes kölcsönös egészségpénztárba és önsegélyező pénztárba befizetett összeg 20%-a

Önkéntes kölcsönös egészségpénztárban, önsegélyező pénztárban lekötött összeg 10%-a

Önkéntes kölcsönös egészségpénztár, önsegélyező pénztár prevenciós szolgáltatásának 10%-a

136. Az összevont adóalap utáni adó terhére utalandó összeg, legfeljebb 150 000 Ft

(A)

NYILATKOZAT

137. A 136. sor "b" oszlopában lévő összeget kérem a(z)

elnevezésű, 

adószámú önkéntes pénztár

bankszámlaszámára utalni.

138. Jelölje X-szel, ha Ön a nyilatkozat megtételekor nyugdíjszolgáltatás miatt nem tagja az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnak!

135. Önkéntes kölcsönös biztosítópénztári kedvezmények együttes összege, legfeljebb 150 000 Ft

II. RENDELKEZÉS A NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁRA UTALANDÓ ÖSSZEGRŐL

a

b

A nyugdíj-előtakarékossági számlára befizetett összeg 20%-a, legfeljebb 100 000, illetőleg 130 000 Ft

Az összevont adóalap utáni adó terhére utalandó összeg

139.

140.

(B)

NYILATKOZAT

141. A 140. sor "b" oszlopában lévő összeget kérem a(z)

elnevezésű, 

adószámú

bankszámlaszámú befektetési szolgáltatónál vezetett 

142.

143.

Jelölje X-szel, ha Ön 2020. január 1-je előtt betölti a jogszabályok alapján az Önre irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt!

Jelölje X-szel, ha Ön a nyilatkozat megtétele előtt, nyugdíjszolgáltatásra való jogosultság miatt 2015. január 1-je után szüntette
meg a nyugdíj-előtakarékossági számláját!

számlára (vagy a befektetési szolgáltatónál vezetett egyéni bankszámlára) utalni!

III. RENDELKEZÉS A NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ALAPJÁN UTALANDÓ ÖSSZEGRŐL

a

b

144.

145.

A nyugdíjbiztosítási szerződés(ek)re befizetett összeg 20%-a, legfeljebb 130 000 Ft

Az összevont adóalap utáni adó terhére utalandó összeg

A 145. sor "b" oszlopában lévő összeget kérem a(z)

146.

elnevezésű,

adószámú biztosítónál vezetett

bankszámlaszámra utalni.

149. Jelölje X-szel, ha Ön a nyilatkozat megtételekor nyugdíjszolgáltatás miatt nyugdíjbiztosítási szerződéssel nem rendelkezik!

147. Külföldi biztosító esetén a 145. sor "b" oszlopában lévő összeget kérem a(z)

elnevezésű,

országban illetékes

bankszámlaszámára utalni.

című

biztosító

(C)

NYILATKOZAT

IBAN számlaszám
jelölése

SWIFT kód

Devizanem

Külföldi számlát vezető pénzügyi szolgáltató neve

A megjelölt biztosítónál kötött nyugdíjbiztosítási szerződés egyedi azonosító száma (szerződésszáma)

148.

RENDELKEZŐ NYILATKOZATOK AZ ADÓRÓL II.

1453-02

Adózó neve

adóazonosító jele

adószáma

150.

Az összevont adóalap utáni adó terhére utalandó összeg, legfeljebb 280 000 Ft

(D)

b

(136. + 140. + 145. sor)

                   

               

 

   

               

 

   

               

               

               

               

 

   

               

               

               

               

 

   

               

               

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

                     

 

 

 

background image

A családi adóalap- és járulékkedvezmény érvényesítésének feltételeiről a kitöltési útmutatóban olvashat.

(a kedvezmény érvényesítéséhez a kitöltése kötelező)

ELTARTOTTAK ADATAI A CSALÁDI KEDVEZMÉNYHEZ

Lapszám

1453-03

Adózó neve

adóazonosító jele

adószáma

adóazonosító jele

anyja születési neve

születésének helye

neve (születési neve)

születésének időpontja

város/
község

151.

lakcíme

közterü-
let neve

közterü-
let jellege

hsz.

ép.

lh.

em.

ajtó

Az eltartott

ország

külföldi 
cím

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus Szeptember Október

November December

1: Kedvezményezett eltartott; 2: Eltartott (létszámba beszámító); 3: Felváltva gondozott gyermek; 0: Kedvezménybe nem számítható

jogosult vagyok a családi kedvezményre.

(A)

Alulírott kijelentem, hogy

NYILATKOZAT VÁRANDÓSSÁGRÓL

napjáig terjedő időszakra várandósságra tekintettel

napjáig terjedő időszakra várandósságra tekintettel

naptól  2014.

naptól  2014.

magzat,

magzat után

154.

a 2014.

a 2014.

(B)

Alulírott kijelentem, hogy az előzőekben felsorolt eltartottakra tekintettel igénybe vehető családi adóalap- és járulékkedvezményt (volt)
házastársammal/élettársammal megosztva és/vagy közösen érvényesítem az alábbiak szerint.

NYILATKOZAT A CSALÁDI ADÓALAP- ÉS JÁRULÉKKEDVEZMÉNY MEGOSZTÁSÁRÓL, KÖZÖS ÉRVÉNYESÍTÉSÉRŐL

155.

156.

közös érvényesítés

közös érvényesítés

megosztás

megosztás

adóazonosító jel

adóazonosító jel

név

név

hónap

hónap

Tudomásul veszem, hogy a megosztás nem alkalmazható azon hónapokra, amelyekre a gyermeket nevelő egyedülálló családi pótlékát 
igénybe vettem, vagy amelyben a kedvezményt más jogosulttal közösen érvényesítettem.

152.

adóazonosító jele

anyja születési neve

születésének helye

neve (születési neve)

születésének időpontja

város/
község

lakcíme

közterü-
let neve

közterü-
let jellege

hsz.

ép.

lh.

em.

ajtó

Az eltartott

külföldi 
cím

ország

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus Szeptember Október

November December

1: Kedvezményezett eltartott; 2: Eltartott (létszámba beszámító); 3: Felváltva gondozott gyermek; 0: Kedvezménybe nem számítható

153.

adóazonosító jele

anyja születési neve

születésének helye

neve (születési neve)

születésének időpontja

város/
község

lakcíme

közterü-
let neve

közterü-
let jellege

hsz.

ép.

lh.

em.

ajtó

Az eltartott

külföldi 
cím

ország

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus Szeptember Október

November December

1: Kedvezményezett eltartott; 2: Eltartott (létszámba beszámító); 3: Felváltva gondozott gyermek; 0: Kedvezménybe nem számítható

1

                   

               

 

   

                   

       

   

   

                 

                   

       

   

   

                 

                   

       

   

   

                 

   

   

   

   

 

   

   

   

   

 

                   

   

                   

   

background image

AZ ELKÜLÖNÜLTEN ADÓZÓ BELFÖLDRŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK ADÓJA

161.

161.

162.

162.

163.

163.

a

b

c

d

e

165.

166.

167.

168.

165.

166.

167.

168.

Ingatlan értékesítéséből származó jövedelem és adója

Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó
jövedelem és adója

Bevétel

Költség

Jövedelem

Adó

Ingó vagyontárgy értékesítéséből származó 
jövedelem és adója

Árfolyamnyereségből származó jövedelem 
és adója

Tartós befektetésből származó jövedelem és adója

Osztalék címén megszerzett jövedelem és adója

A privatizációs lízing jövedelme és adója

169. Értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem és adója

169.

170. Kamatból származó jövedelem és adója

170.

171.

Csereügyletből származó jövedelem és adója

171.

172.

Ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem 
és adója ("a" oszlop: 2014. évi veszteség)

172.

176.

A külön adózó jövedelmek és adójuk
(a 160-175. sorok oszlopaiba írt összegek együttesen)

176.

174.

A fizetővendéglátó tételes átalányadója
("a" oszlop: kiadott szobák száma)

174.

175.

Egyéb forrásadós jövedelmek és ezek adója
("a" oszlop: a jövedelem megnevezése)

175.

173. A vállalkozásból kivont jövedelem és adója

173.

177.

Az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba teljesített 
befizetéssel összefüggő adóalap-kedvezmény összege

177.

178.

A személyi jövedelemadó megállapításnál figyelembe
veendő, elkülönülten adózó adóalap és adója (az 51. sor
összegénél figyelembe kell venni az "e" oszlop összegét)

178.

179.

A 2014. évi összes jövedelem számításánál figyelembe 
veendő összeg (a 160., 161. és 162. sorok "d" oszlopában
szereplő összeg levonásával kapott összeg, melyet
a 39. sor összegénél figyelembe kell venni)

179.

160.

A termőföld értékesítéséből származó jövedelem és adója

160.

A termőföld értékesítésére
jutó adókedvezmény

(1453-06-02 lap 230. sor "b" oszlop + 238. sor "b" oszlop)

ELKÜLÖNÜLTEN ADÓZÓ JÖVEDELMEK ÉS ADÓJUK RÉSZLETEZÉSE

1453-04

Adózó neve

adóazonosító jele

adószáma

                   

               

 

   

background image

I. KÜLFÖLDRŐL SZÁRMAZÓ BELFÖLDÖN ADÓKÖTELES KÜLÖN ADÓZÓ JÖVEDELMEK

181.

181.

a

b

c

Árfolyamnyereségből származó jövedelem és adója

Osztalékból származó jövedelem és adója

Jövedelem

Adó

Kamatból származó külföldön (is) adóköteles jövedelem és adója

A vállalkozásból kivont jövedelem és adója

A 2014. évi külföldről származó belföldön is adóköteles jövedelmek és adójuk 
tényleges összege (a "c" oszlopban szereplő adót az 51. sor összegénél kell figyelembe venni)

182.

182.

183.

183.

184.

184.

188.

188.

186.

A külföldről származó jövedelmek és adójuk (a "b" oszlopban szereplő összeget 
a 2014. évi összes jövedelemnél, a 39. sor "c" oszlop kitöltésénél vegye figyelembe)

186.

187.

187.

185.

Egyéb külföldről származó forrásadós jövedelmek és ezek adója

185.

("a" oszlop: a jövedelem megnevezése)

Az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba teljesített befizetéssel összefüggő 
adóalap-kedvezmény összege

II. EGYÉB ADATOK A KÜLFÖLDRŐL SZÁRMAZÓ OSZTALÉK, KAMAT, VÁLLALKOZÁSBÓL KIVONT JÖVEDELMEKRŐL

b

c

A 182. sorból a külföldön is adóztatható osztalék, a kettős adóztatást kizáró
egyezmény alapján és a megfizetett adó

Jövedelem

Adó

A 182. sorból a külföldön is adóztatható osztalék, a kettős adóztatást kizáró
egyezmény hiányában és a megfizetett adó

A 183. sorból a külföldön is adóztatható kamat, a kettős adóztatást kizáró
egyezmény alapján és a megfizetett adó

A 183. sorból a külföldön is adóztatható kamat, a kettős adóztatást kizáró
egyezmény hiányában és a megfizetett adó

189.

189.

190.

190.

191.

191.

192.

192.

193.

193.

194.

194.

A 184. sorból a külföldön is adóztatható vállalkozásból kivont jövedelem,
a kettős adóztatást kizáró egyezmény alapján és a megfizetett adó

A 184. sorból a külföldön is adóztatható vállalkozásból kivont jövedelem, 
a kettős adóztatást kizáró egyezmény hiányában és a megfizetett adó

KÜLFÖLDRŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK

1453-05

Adózó neve

adóazonosító jele

adószáma

                   

               

 

   

background image

I. A 2012. évi ingatlan, vagyoni értékű jog értékesítéséből származó jövedelem alapján az adókiegyenlítés kiszámítása

200.

200.

201.

201.

202.

202.

a

b

A 2012. évi ingatlanértékesítés jövedelmének megfizetett adója 
(1253-06-01-es lap 208. sorának "b" oszlopából)

Adókiegyenlítés miatt befizetett adóként a 2012. és 2013. évben figyelembe vett összeg
(1253-06-01-es lap 209. sor "b" oszlop + 1353-06-01 lap 207. sor "b" oszlop)

A 2014. évben cél szerinti felhasználás esetén a 2012. évi ingatlanértékesítés 
megfizetett adójából még figyelembe vehető összeg (200-201. sor különbözete) 

203.

203.

A 2014. évben cél szerinti felhasználás esetén  a 2012. évi ingatlanértékesítés megfizetett 
adójából a ténylegesen figyelembe vett összeg (1453-C lap 65. soránál figyelembe veendő 
összeg) 

II. A 2013. évi ingatlan, vagyoni értékű jog értékesítéséből származó jövedelem alapján az adókiegyenlítés kiszámítása

204.

204.

205.

205.

206.

206.

a

b

A 2013. évi ingatlanértékesítés jövedelmének megfizetett adója
(1353-06-01-es lap 208. sorának "b" oszlopából)

A 2014. évben cél szerinti felhasználás esetén a 2013. évi ingatlanértékesítés 
megfizetett adójából még figyelembe vehető összeg (204-205. sor különbözete)

Adókiegyenlítés miatt befizetett adóként a 2013. évben figyelembe vett adó összege
(1353-06-01-es lap 209. sor "b" oszlopának adata) 

207.

207.

A 2014. évben cél szerinti felhasználás esetén a 2013. évi ingatlanértékesítés megfizetett 
adójából ténylegesen figyelembe vett összeg (1453-C lap 65. soránál figyelembe veendő 
összeg) 

III. A 2014. évi ingatlan, vagyoni értékű jog értékesítéséből származó jövedelem alapján az adókiegyenlítés kiszámítása

208.

208.

209.

209.

a

b

A 2014. évi ingatlanértékesítés jövedelmének alapja ("a" oszlop)  és adója ("b" oszlop)
(1453-04-es lap 160., 161., 162. sorából) 

A 2014. évben cél szerinti felhasználás esetén a 2014. évi ingatlanértékesítés megfizetett 
adójából a ténylegesen figyelembe vett összeg (a "b" oszlop a 1453-C lap 65. soránál 
figyelembe veendő összeg)

A 2014. évben képződött és 2014. december 31-ig lezárult ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó
jövedelem/veszteség alapján az adókiegyenlítés számítása

212.

212.

213.

213.

214.

214.

veszteségének

adója (c)

A 2012. évre vonatkozó 1253-04-es lap 172. sor "e" oszlopából figyelembe vehető összeg

A 2013. évre vonatkozó 1353-04-es lap 172. sor "e" oszlopából figyelembe vehető összeg

Az ellenőrzött tőkepiaci ügylet

jövedelmének

adója (b)

Az adókiegyenlítési keret megállapítása

A 2014. évre vonatkozó 1453-04-es lap 172. sor "e" oszlopából figyelembe vehető összeg

215. Az adókiegyenlítési keret összesen

215.

216.

216.

217.

217.

218.

218.

A 2012. évre vonatkozó 1253-04-es lap 172. sor "a" oszlopából figyelembe vehető összeg

A 2013. évre vonatkozó 1353-04-es lap 172. sor "a" oszlopából figyelembe vehető összeg

A 2014. évre vonatkozó 1453-04-es lap 172. sor "a" oszlopából figyelembe vehető összeg

219. Az adókiegyenlítésre jogosító összeg összesen

219.

Az adókiegyenlítésre jogosító összeg megállapítása

220. Az adókiegyenlítés miatt, befizetett adóként figyelembe vehető összeg (1453-C lap 65. sora)

220.

AZ INGATLAN, VAGYONI ÉRTÉKŰ JOG ÉRTÉKESÍTÉSE, ILLETVE ELLENŐRZÖTT

TŐKEPIACI ÜGYLETEK - AZ ADÓKIEGYENLÍTÉS ÖSSZEGÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA

1453-06-01

Adózó neve

adóazonosító jele

adószáma

                   

               

 

   

background image

A 2014. december 31-ig lezárult csereügyletből származó, 2014. évben képződött jövedelem/veszteség
megállapítása ügyletenként

222.

222.

223.

223.

224.

224.

vesztesége

c

Az adott ügyletből származó jövedelem vagy veszteség

Az adott ügyletből származó jövedelem vagy veszteség

A csereügylet

jövedelme

b

Az adott ügyletből származó jövedelem vagy veszteség

225. Az adott ügyletből származó jövedelem vagy veszteség

225.

226.

226.

227.

227.

228.

228.

Az adott ügyletből származó jövedelem vagy veszteség

Az adott ügyletből származó jövedelem vagy veszteség

Az adott ügyletből származó jövedelem vagy veszteség

229. Az adott ügyletből származó jövedelem vagy veszteség

229.

230. A csereügyletből származó jövedelem összesen (átírandó a 1453-04 lap 171. sorába)

230.

231. A csereügyletből származó veszteség összesen

231.

Az adóéven túlnyúló csereügyletből származó, 2014. évben képződött jövedelem/veszteség
megállapítása ügyletenként és az adókiegyenlítés

232.

232.

233.

233.

234.

234.

16%-os adója

Az adott ügylet jövedelme vagy vesztesége

Az adott ügylet jövedelme vagy vesztesége

A csereügylet

jövedelme

Az adott ügylet jövedelme vagy vesztesége

235. Az adott ügylet jövedelme vagy vesztesége

235.

236.

236.

237.

237.

238.

238.

Az adott ügylet jövedelme vagy vesztesége

Az adott ügylet jövedelme vagy vesztesége

Az ügyletekből származó jövedelem összesen
(átírandó a 1453-04 lap 171. sorába)

239. Az ügyletekből származó veszteség összesen

239.

240.

Adókiegyenlítés miatt az adóévben befizetett adóként figyelembe vehető 
összeg (1453-C lap 65. sora)

240.

b

c

vesztesége

16%-os adója

d

e

Göngyölített
keretösszeg

f

Göngyölítésre

jogosító

összeg

g

Adó-

kiegyenlítés

összege

h

Kiegyenlítés elszámolása

CSEREÜGYLETBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK ÉS ADÓJUK

RÉSZLETEZÉSE

1453-06-02

Adózó neve

adóazonosító jele

adószáma

Lapszám

  1

                   

               

 

   

background image

A MAGÁNSZEMÉLY MUNKAVÉGZÉSRE IRÁNYULÓ JOGVISZONYA MEGSZŰNÉSÉHEZ  

KAPCSOLÓDÓ, EGYES JÖVEDELMEIT TERHELŐ KÜLÖNADÓ

1453-07

Adózó neve

adóazonosító jele

adószáma

A különadó összegének levezetése

a

b

c

A 2014. évben különadó alapot képező bevétel összege 

Az értékhatár számítása

242.

242.

243. A 2014. évben különadó alapot képező bevételt terhelő adó (75%)

243.

244. A 243. sor "c" oszlopából, a kifizető által levont különadó összege

244.

245.

A 243. sor "c" oszlopából a kifizetést követő              hónapban

245.

246.

A 243. sor "c" oszlopából a kifizetést követő              hónapban

246.

247.

A magánszemély által megfizetett különadó együttes összege 
(245. és 246. sor "b" oszlopából)

247.

248.

A levont és a magánszemély által megfizetett különadó 
(244. sor "b" oszlop + 247. sor "b" oszlop)

248.

249.

Még fizetendő különadó (átírandó a 1453-C lap 87. sorába)
a 243. és a 248. sor "c" oszlopának a különbözete

249.

250.

Visszaigényelhető különadó (átírandó a 1453-C lap 88. sorába)
a 248. és a 243. sor "c" oszlopának a különbözete

250.

a magánszemélyt terhelő különadó összege

a magánszemélyt terhelő különadó összege

                   

               

 

   

   

   

background image

1453-08-01

Adózó neve

AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS SZERINT

ADÓZOTT BEVÉTELEK UTÁNI ADÓKÖTELEZETTSÉG RÉSZLETES BEVALLÁSA

adóazonosító jele

adószáma

Ekho típusa

Lapszám

(1)   25 millió
(2)   50 millió
(3) 100 millió

I. Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás elszámolása

 bevétel 

adó

a

b

c (191)

 bevétel 

d

adó

e (193)

15%-os ekho

11,1%-os ekho

9,5%-os ekho

 bevétel 

f

adó

g (197)

253.

253.

Az ekho alkalmazására tett nyilatkozat alapján adózott bevétel és adója

254.

254.

Ténylegesen ekho alkalmazására jogosító bevétel és adója (a 253. sorból)

255.

255.

256.

256.

Ekho szerint adóköteles bevétel és adója

257.

257.

Visszaigényelhető ekho összege (Átírandó a 1453-C lap VI. blokkjába a jelölt adónem 
kódjának megfelelő sorba)

258.

258.

A 253. sorból az ekho alkalmazására nem jogosító, munkaviszonyból 
származó bevétel és levont adója

II. Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alkalmazására nem jogosító bevételek elszámolása

Kedvezményre jogosító befizetett összeg

259.

259.

A 253. sorból az ekho alkalmazására nem jogosító, személyes közreműködésre tekintettel 
megszerzett bevétel és levont adója

A levont 9,5%-os SZJA

A levont 9,5%-os SZJA

260.

260.

A 253. sorból az ekho alkalmazására nem jogosító, megbízásos jogviszony alapján megszerzett 
önálló tevékenységből származó bevétel és levont adója

A levont 9,5%-os SZJA

261.

261.

A 253. sorból az ekho alkalmazására nem jogosító, egyéni vállalkozói jogviszonyból
származó bevétel és levont adója

A levont 9,5%-os SZJA

Az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba teljesített befizetéssel összefüggő 
adóalap-kedvezmény összege

III. Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás fizetési kötelezettség elszámolása

262.

262.

A 253. és a 269. sorokból az ekho választására nem jogosító bevétel és 18%-os további adója

b

c

263.

263.

A 253. és a 269. sorokból az ekho választására nem jogosító bevétel és 9%-os további adója

264.

264.

További adófizetési kötelezettség összesen (a 262. sor "c" oszlop + 263. sor "c" oszlop), átírandó a 80. sorba

bevétel 

külön fizetendő adó

1

                   

               

 

   

background image

1453-08-02

Adózó neve

A MAGÁNSZEMÉLY ÁLTAL ÁTVÁLLALT, VALAMINT SAJÁT KÖTELEZETTSÉGKÉNT 

BEFIZETETT EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS RÉSZLETES BEVALLÁSA

adóazonosító jele

adószáma

Ekho típusa

Lapszám

(1) 25 millió
(2) 50 millió
(3) 100 millió

 bevétel 

adó

a

d

e (191)

 bevétel 

f

adó

g (193)

15%-os ekho

11,1%-os ekho

9,5%-os ekho

 bevétel 

h

adó

i (197)

265.

265.

273.

273.

A 269. sorból az ekho alkalmazására jogosító bevétel és adója

277.

277.

A 269. sorból az ekho alkalmazására nem jogosító, személyes közreműködésre 
tekintettel megszerzett bevétel és megfizetett adója

Az ekho alap után befizetett 9,5%-os SZJA

278.

278.

A 269. sorból az ekho alkalmazására nem jogosító, megbízásos jogviszony alapján 
megszerzett önálló tevékenységből származó bevétel 
és megfizetett adója

Az ekho alap után befizetett 9,5%-os SZJA

279.

279.

A 269. sorból az ekho alkalmazására nem jogosító, egyéni vállalkozói 
jogviszonyból származó bevétel és megfizetett adója

Az ekho alap után befizetett 9,5%-os SZJA

20%-os ekho

 bevétel 

b

c (190)

adó

Ekho alkalmazására tett nyilatkozat alapján adózott bevétel 
és az azt terhelő adó

I. negyedév

Ekho alkalmazására tett nyilatkozat alapján adózott bevétel 
és az azt terhelő adó

II. negyedév

Ekho alkalmazására tett nyilatkozat alapján adózott bevétel 
és az azt terhelő adó

III. negyedév

Ekho alkalmazására tett nyilatkozat alapján adózott bevétel 
és az azt terhelő adó

IV. negyedév

Ekho alkalmazására tett nyilatkozat alapján adózott bevétel 
és az azt terhelő adó összesen (a 265-268. sorok összegei)

Ekho alkalmazására tett nyilatkozat alapján az adózó által ténylegesen 
megfizetett egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás

Ekho alkalmazására tett nyilatkozat alapján az adózó által  további 
fizetendő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás

Ekho alkalmazására tett nyilatkozat alapján az adózó által többlet-
ként befizetett egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás

266.

266.

267.

267.

268.

268.

269.

269.

270.

270.

271.

271.

272.

272.

274.

274.

275.

275.

Ekho szerint adóköteles bevétel és adója 

276.

276.

Visszaigényelhető ekho összege (átírandó a 1453-C lap VI. 
blokkjába a jelölt adónem kódjának megfelelő blokkba)

Kedvezményre jogosító befizetett összeg

I. Az ekho adófizetési kötelezettség levezetése

II. Az ekho elszámolása

III. Az ekho alkalmazására nem jogosító bevételek elszámolása

Az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba teljesített befizetéssel összefüggő 
adóalap-kedvezmény összege

1

                   

               

 

   

background image

A 2014. ÉVI JÁRULÉK ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁSI KÖTELEZETTSÉG

 ELSZÁMOLÁSA

1453-09

Adózó neve

adóazonosító jele

adószáma

II. Az egészségügyi hozzájárulási kötelezettség

293.

294.

A magánszemély 20%-os hozzájárulása

A magánszemély 27%-os hozzájárulása

I. negyedév

b

II. negyedév

c

III. negyedév

d

IV. negyedév

e

További

kötelezettség

f

Összesen

g

295.

299.

Az adóbevallással egyidejűleg még 

A magánszemély 14%-os hozzájárulása, 
   de legfeljebb a 289. sor összege

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás összesen (285. + 290. + 292. + 293. + 294. sorok "g" oszlopa) 

292. A magánszemély 15%-os hozzájárulása

Visszaigényelhető 

298.

292.

293.

294.

295.

298.

299.

A megfizetett egészségbiztosítási járulék összege

291. A 14%-os mértékű hozzájárulásból a kifizető által túlvont összeg 

291.

A magánszemély 14%-os hozzájárulása

286. A kifizető által levont 14%-os egészségügyi hozzájárulás

286.

290.

290.

289. A hozzájárulás-fizetés felső határáig (450.000 Ft) még fennmaradó összeg

289.

297.

A 6%-os hozzájárulásból visszaigényelhető, a kifizető által túlvont 14%-os mértékű, és az adózó által befizetett 
hozzájárulás együttes összege (284. + 291. + 296. sor)

297.

a

287.

287.

288.

A 286. + 287. sorok összesen 

288.

ebből a 450.000 forintot meghaladó rész, de legfeljebb a 286. sor összege

I. negyedév

b

II. negyedév

c

III. negyedév

d

IV. negyedév

e

További

kötelezettség

f

Összesen

g

a

296. Az adózó által befizetett százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás

296.

A 282. sor összegéből a kifizető által már levont 6%-os egészségügyi hozzájárulás összege

A magánszemély 6%-os hozzájárulása

282. Belföldről származó, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír hozama, kamata utáni 6%-os egészségügyi hozzájárulás

282.

283.

283.

A visszaigényelhető összeg (283. sor összegének a 282. sor összegét meghaladó része)

284.

284.

A magánszemély által fizetendő (hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, tartós befektetés hozama, kamata utáni) 
6%-os egészségügyi hozzájárulás

285.

285.

A magánszemély egyéb százalékos hozzájárulása

Az egészségügyi hozzájárulás elszámolása

f

g

fizetendő  százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás

(a 295. sor összegéből a 297. sor összegének levonása után megmaradt összeg) (átirandó a 1453-C lap 85. sorába)

százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás

(a 297. sor összegéből a 295. sor összegének levonása után megmaradt összeg) (átirandó a 1453-C lap 86. sorába)

Jan.

a

Febr.

b

Márc.

c

Ápr.

d

Máj.

e

Jún.

f

Júl.

g

Aug.

h

Szept.

i

Okt.

j

Nov.

k

Dec.

l

280.

Éves

összeg

m

A borravaló összege

281. A borravalót terhelő 15%-os nyugdíjjárulék összege

Adónem kód: 125

I. A vendéglátó üzlet felszolgálójaként a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló után a nyugdíjjárulék

kötelezettsége

                   

               

 

   

background image

Az átvezetés adatait

forintban kell feltüntetni! 

Átvezetési és kiutalási kérelem a pénzforgalmat lebonyolító bizonylatokhoz

1453-170

Főbizonylat száma

Adózó neve

adóazonosító jele

adószáma

adónem

kód

adónem

kód

adónem

főbizonylati

sorszáma

adónem rövidített

megnevezése

összeg forintban

Ssz.

adónem rövidített

megnevezése

a

b

c

d

e

f

g

h

összeg forintban

összeg forintban

Összesen

21.

20.

13.

17.

09.

02.

15.

10.

08.

03.

12.

04.

01.

14.

18.

06.

11.

07.

05.

19.

16.

T E R H E L E N D Ő

J Ó V Á Í R A N D Ó

K I U T A L A N D Ó

           

                   

               

 

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

background image

I. A mezőgazdasági kistermelő nyilatkozata az átalányadózás választásáról

Jelölje X-szel, ha a 2015-ös adóévre átalányadózást választ!

1.

(A)

Jelölje X-szel, ha a 2015-ös adóévre az átalányadózást megszünteti!

II. A mezőgazdasági kistermelő nyilatkozata az átalányadózás megszüntetéséről

2.

(B)

legalább 20%-át kitevő összegű, a tevékenységgel összefüggésben felmerült kiadásról számlával rendelkezem.

A 2014. évi mezőgazdasági kistermelésből nem volt jövedelmem, a bevételem

III. A tételes költségelszámolást alkalmazó mezőgazdasági kistermelő nemleges nyilatkozata

forint volt, és ennek

3.

4.

A 3. sor összegéből a költségek fedezetére és fejlesztési célra folyósított támogatás összege

5.

A 3. sor összegéből az egységes területalapú (földalapú) támogatás összege

6.

A 3. sor összegéből egyéb jogcímen folyósított támogatás összege

(C)

- 10% költséghányad szerinti elszámolást

- a tételes költségelszámolást

- átalányadózást

Jelölje X-szel, hogy milyen számítási módot alkalmaz a mezőgazdasági őstermelésből származó jövedelme megállapításához

IV. A mezőgazdasági őstermelő nyilatkozata az őstermelésből származó 2014. évi jövedelem számítási módjáról

7.

8.

9.

(D)

Adózó neve

adóazonosító jele

adószáma

1453-12-01

családi gazdaság nyilvántartási száma

őstermelői igazolvány száma

MVH ügyfél-azonosító szám
(regisztrációs okirat száma)

A MEZŐGAZDASÁGI ŐSTERMELŐK NYILATKOZATA(I)

                   

               

 

   

             

   

         

 

                   

               

               

               

               

background image

Adózó neve

adóazonosító jele

adószáma

1453-12-02

családi gazdaság nyilvántartási száma

őstermelői igazolvány száma

MVH ügyfél-azonosító szám
(regisztrációs okirat száma)

A MEZŐGAZDASÁGI ŐSTERMELÉSBŐL (KISTERMELÉSBŐL)

SZÁRMAZŐ JÖVEDELEM (VESZTESÉG) KISZÁMÍTÁSA

A jövedelem megállapítása tételes költségelszámolás, vagy 10% költséghányad alkalmazása esetén

Bevétel

a

b

11.

11.

A 2014. évi adóalapba beszámító bevételek

12.

12.

A 11. sor összegéből a 2014. évben a költségek fedezetére és fejlesztési
célra folyósított támogatás bevételként figyelembe vett része

13.

13.

A 11. sor összegéből a 2014. évben folyósított egységes területalapú támogatás

14.

14.

A 11. sor összegéből a 2014. évben egyéb jogcímen folyósított támogatás összege

Bevételt csökkentő tételek

21.

21.

Megváltozott munkaképességű alkalmazott után igénybe vehető kedvezmény 
(legfeljebb 101.500 Ft/fő/hó)

22.

22.

Foglalkoztatásra tekintettel levonható szociális hozzájárulási adó összege

"a": A "b" oszlop összegéből a pártfogó felügyelete alatt álló és a szabadságvesztésből
szabaduló személy foglalkoztatására tekintettel levonható összeg

20.

20.

Szakképző iskolai tanuló után igénybe vehető kedvezmény 
(12.180 Ft/fő/hó vagy 24.360 Ft/fő/hó)

23.

23.

Bevételt csökkentő tételek összesen (a 20-22. sorok összege)

24.

24.

Bevétel a csökkentő tételek levonása után (a 11. sor "b" oszlopába írt összegnek 
a 23. sor "b" oszlopába írt összeget meghaladó része vagy nulla)

Elismert költség

30.

30.

Tárgyi eszközök után elszámolt értékcsökkenési leírás összege

31.

31.

Nem anyagi javak után elszámolt értékcsökkenési leírás összege

32.

32.

Tárgyi eszközök, nem anyagi javak egy összegben elszámolt beszerzési ára

33.

33.

Pénzintézeti hitelre kifizetett kamat

34.

34.

Anyag, áru, félkész- és késztermék beszerzési költsége

35.

35.

A 2014. évben felmerült, a 30-34. sorokban fel nem sorolt minden egyéb költség

"a": A "b" oszlop összegéből a nem megállapodás alapján befizetett saját
szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás összege

36.

36.

Kistermelői költségátalány (a 24. sor összegének 40 %-a)

37.

37.

A 2014. évben felmerült összes költség (a 30-36. sorok összege) 
vagy a 11. sor összegének 10 %-a

40.

40.

Korábbi év(ek)ről áthozott veszteség összegéből az adóévi jövedelemmel szemben 
elszámolt összeg (legfeljebb a 40. sor 50%-a)

41.

41.

A mezőgazdasági őstermelés 2014. évi jövedelme 
(a 24. sor összegének a 37. sor összegét meghaladó része) 

42.

42.

A mezőgazdasági őstermelésből származó, a 2014. évi összevont adóalapba 
tartozó jövedelem

43.

A mezőgazdasági őstermelés 2014. évi vesztesége (a 37. sor összegének a 24. sor összegét 
meghaladó része azzal, ha a 36. sorban is szerepel adat, akkor ebbe a sorba nullát írjon!)

43.

A jövedelem megállapítása

(a 40. sor összegének a 41. sor összegét meghaladó része) 

Ezt az összeget kell beírni a 1453-A lap 11. sorának "d" oszlopába

15.

15.

A 11. sor összegéből a 2014. évben mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétel
összege

                   

               

 

   

             

   

         

 

                   

background image

Adózó neve

adóazonosító jele

adószáma

1453-12-03

családi gazdaság nyilvántartási száma

őstermelői igazolvány száma

MVH ügyfél-azonosító szám
(regisztrációs okirat száma)

A MEZŐGAZDASÁGI ŐSTERMELÉSBŐL (KISTERMELÉSBŐL)

SZÁRMAZŐ JÖVEDELEM (VESZTESÉG) KISZÁMÍTÁSA

A jövedelem megállapítása átalányadózás alkalmazása esetén

a

b

50.

50.

A 2014. évi adóalapba beszámító bevételek

51. Az 50. sor összegéből az állattenyésztésből vagy állati termék előállításából származó rész

51.

52.

Az 50. sor összegéből a 2014. évben egységes területalapú (földalapú) támogatás címén 
folyósított összeg

52.

53. Az 50. sor összegéből egyéb jogcímen folyósított támogatás összege

53.

54.

Átalányban megállapított jövedelem
(ezt az összeget kell beírni a 1453-A lap 12. sor "d" oszlopába)

54.

55.

Az 50. sor összegéből a 2014. évben mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétel
összege

55.

Veszteségelszámolás

a

b

60.

60.

A 2012-2013. évekre elszámolt veszteség összege a 2014. évi veszteség (43. sor) összegéből 
(adóévenként legfeljebb a veszteség összegének 30%-a)

61. A 2014. évi veszteségnek (43. sor) a 60. sor összegét meghaladó része 

61.

62. Korábbi évekről áthozott, még el nem számolt elhatárolható veszteség összege

62.

63. Nyilvántartott veszteség (a 61. és a 62. sorok "b" oszlopainak összege)

63.

Egyéb adatok

a

b

70.

70.

Zárókészlet leltár szerinti értéke 2014. december 31-én (anyag, áru, félkész- és késztermék)

71. Alkalmazottak átlagos létszáma és a részükre kifizetett munkaviszonyból származó jövedelem 

71.

72. Vevők, megrendelők tartozása

72.

73. Szállítók követelése

73.

74.

A költségek fedezetére és fejlesztési célra 2014. évben folyósított támogatás összegéből 
még fel nem használt rész

74.

75.

A költségek fedezetére és fejlesztési célra 2014. évben folyósított támogatás összegéből 
a cél szerint felhasznált, de bevételnek nem minősülő összeg

75.

76. A 2014. január 1-jét megelőzően folyósított támogatás még fel nem használt része

76.

77. Beruházási költség címén nyilvántartott összeg

77.

78.

Tanulószerződés, vagy együttműködési megállapodás alapján folytatott gyakorlati képzésben 
résztvevő tanulói létszám és a megkezdett hónapok száma

78.

                   

               

 

   

             

   

         

 

                   

hónap

background image

A jövedelemszámításra vonatkozóan a következő nyilatkozatot teszem (1, 2, 3, 4, 5 vagy 6)

I. Egyéni vállalkozás esetén a jövedelemszámítás módszere a 2014. évre

Jelölje X-szel, ha Ön kizárólag a 210/2009. (IX.29.) kormányrendelet szerinti kiskereskedelmi
tevékenységet folytat, és átalányadózás szerint számolja el jövedelmét!

1.

2.

(A)

Jelölje X-szel, ha Ön egyéni vállalkozói tevékenységét a 2014. évben megszüntette
és az adóév folyamán nem kezdett új egyéni vállalkozói tevékenységet!

4.

II. Az egyéni vállalkozó nyilatkozata a tevékenysége megszüntetéséről, szüneteltetéséről

5.

(B)

Jelölje X-szel, ha Ön  egyéni vállalkozói tevékenységét szüneteltette a 2014. évben
és az adóév folyamán nem kezdte újra!

Jelölje X-szel, ha Ön azért szüntette meg az egyéni vállalkozói tevékenységét, mert azt
ügyvédi iroda, közjegyzői iroda, végrehajtói iroda tagjaként folytatja a 2014. évben!

6.

VI. Az egyéni vállalkozó nyilatkozata a  jövedelem-(nyereség)-minimum alkalmazásával kapcsolatban

Az Szja tv. 49/B. § (8) bekezdésében foglaltak alapján a vállalkozói adóalappal összefüggésben a jövedelem-
(nyereség)-minimum alkalmazásával kapcsolatban a nyilatkozatom, választásom (1, 2, 3, 4, 5 vagy 6)

11.

(F)

VII. Nyilatkozat a csekély összegű (de minimis), az ún. csoportmentességi és az adórendszeren kívüli támogatásokról

Jelölje X-szel, ha Ön a jelen bevallásban nem érvényesít (nem érvényesíthet) de minimis, vagy ún. csoport-
mentességi támogatást, és nem részesült adórendszeren kívüli támogatásban!

12.

(Ha a jelölést elmulasztja, a 1453-13-08-as lapot be kell nyújtania!)

(G)

Jelölje X-szel, ha Ön egyéni cég alapítása miatt szüntette meg az egyéni vállalkozói tevékenységét 
a 2014. évben, és az Szja törvény
 

III. Az egyéni vállalkozó nyilatkozata a tevékenysége egyéni cég alapítása miatt történő megszüntetéséről  

7.

(C)

8.

megszűnésre vonatkozó szabályai alkalmazásával [Szja tv. 49/A. § (2)-(4)] állapítja meg
a jövedelmét és az adókötelezettségét,

különbözet szerinti adózásra vonatkozó előírásai [Szja tv.49/A. § (5)] alkalmazásával állapítja meg
a jövedelmét és az adókötelezettségét!

Jelölje X-szel, ha Ön a 2015-ös adóévre átalányadózást választ!

IV. Az egyéni vállalkozó nyilatkozata az átalányadózás választásáról

9.

(D)

Jelölje X-szel, ha Ön a 2015-ös adóévre az átalányadózást megszünteti!

V. Az egyéni vállalkozó nyilatkozata az átalányadózás megszüntetéséről

10.

(E)

Adózó neve

adóazonosító jele

adószáma

1453-13-01

családi gazdaság nyilvántartási száma

MVH ügyfél-azonosító szám
(regisztrációs okirat száma)

AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓK NYILATKOZATA(I) I.

őstermelői igazolvány száma

                   

               

 

   

             

   

         

 

                   

background image

VIII. Nyilatkozat az egyéni vállalkozás özvegyi jogon vagy örökösként történő folytatásáról, az adózási mód választásáról

Jelölje az erre szolgáló helyen 1-gyel, ha a 2014. évben év közben elhunyt egyéni vállalkozó tevékenységét özvegyi jogon vagy
örökösként folytatja tovább, és eddig nem volt egyéni vállalkozó.  

Jelölje az erre szolgáló helyen 2-vel, ha a 2014. évben év közben elhunyt egyéni vállalkozó tevékenységét özvegyi jogon
vagy örökösként folytatja tovább, és egyébként egyéni vállalkozói tevékenysége is volt az adóévben.  

Ha 2-est írt be a 13. sorba, úgy amennyiben az elhunyt egyéni vállalkozói tevékenységet folytatótól eltérő adózási
mód szerint adózott, kérjük, jelölje meg a következő táblázat alapján, mely adózási mód(ok) szerint vezeti le 
a vállalkozói kötelezettséget. Ha az adózás módja azonos volt, úgy jelölje 1-gyel.

az egyesített 

tevékenységére

Választott adózási mód

ha az elhunyt 

a tevékenységére

ha az egyesítés 

előtt a folytató 

a tevékenységre 

átalányadó

vállalkozói szja

átalányadó

átalányadó

átalányadó

vállalkozói szja

vállalkozói szja

vállalkozói szja

átalányadó

vállalkozói szja

eva, kata

eva, kata

átalányadó

átalányadó

eva, kata

eva, kata

vállalkozói szja

vállalkozói szja

6

7

5

4

3

2

13.

14.

szerint adózott

szerint adózott

szerinti adózást 

választott

vállalkozói szja

vállalkozói szja

átalányadó

átalányadó

vállalkozói szja

eva, kata

eva, kata

eva, kata

eva, kata

8

9

10

(A)

Adózó neve

adóazonosító jele

adószáma

1453-13-02

AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓK NYILATKOZATA(I) II.

                   

               

 

   

background image

AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM,

 VESZTESÉG KISZÁMÍTÁSA I.

1453-13-03

Adózó neve

adóazonosító jele

adószáma

A vállalkozói személyi jövedelemadó megállapítása

Bevallási időszak

naptól,

napig

Bevétel

a

b

c

d

Megszűnés szabályai

szerinti jövedelem

levezetés

21.

21.

"a" oszlop: "c" oszlop összegéből a belföldi telephelynek 
betudható bevétel

A 2014. évi adóalapba beszámító bevétel

"b" oszlop: "d" oszlop összegéből a belföldi telephelynek betudható bevétel

Bevételt növelő tételek

25.

Eva, vagy a Kata hatálya alá történő átlépés miatt figyelembe vett 
további bevétel

26.

Foglalkoztatottak számának csökkenése miatt figyelembe vett 
további bevétel

27.

Átalányadózás, vagy a Kata hatálya alóli áttérés miatt figyelembe vett 
további bevétel

28. Bevételt növelő tételek összesen (25-27. sorok összege)

Bevételt csökkentő tételek (kedvezmények)

31.

Szakképző iskolai tanuló után igénybe vehető kedvezmény 
(12.180 Ft/fő/hó vagy 24.360 Ft/fő/hó)

32.

Megváltozott munkaképességű alkalmazott után igénybe vehető 
kedvezmény (legfeljebb 101.500 Ft/fő/hó)

33.

Foglalkoztatásra tekintettel levonható szociális hozzájárulási adó összege

"b" oszlop: "c/d" oszlop összegéből a pártfogó felügyelet hatálya alatt álló és a szabad-
ságvesztésből szabaduló személy foglalkoztatására tekintettel levonható összeg

34. Foglalkoztatási kedvezmény a létszámnövekményre tekintettel

35. Az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés kedvezménye

Kisvállalkozói kedvezmény (148. sor)

36.

37. A fejlesztési tartalék összege után érvényesített kedvezmény 

38.

Bevételt csökkentő tételek (kedvezmények) összesen 
(a 31-37. sorok összege)

39.

Bevétel a növelő tételek hozzáadása és a csökkentő tételek 
(kedvezmények) levonása után    (21+28. sorok)-38. sor>=0 

Elismert költség

45. Vállalkozói kivét 

"b" oszlop: az örökhagyó által felvett kivét összege

Tárgyi eszközök és nem anyagi javak értékcsökkenési leírása

46.

Tárgyi eszközök egy összegben elszámolt beszerzési ára

48.

49.

Áru, anyag, göngyöleg beszerzési ára

"a" oszlop: "c" oszlopból a belföldi telephelynek betudható összeg
"b" oszlop: "d" oszlopból a belföldi telephelynek betudható összeg

50. A belföldi telephelynek betudható, eladásra beszerzett áruk értéke

51.

Eladott közvetített szolgáltatások értéke

"a" oszlop: "c" oszlopból a belföldi telephelynek betudható összeg
"b" oszlop: "d" oszlopból a belföldi telephelynek betudható összeg

52.

Az egyéni vállalkozót (saját maga után) terhelő szociális hozzájárulási adó 
címén elszámolt összeg

53.

A vállalkozási tevékenységgel kapcsolatban felvett hitelre, 
kölcsönre fizetett kamat

54.

2014. évben felmerült, a 45-53. sorokban fel nem sorolt 
minden egyéb elismert költség

55.

2014. évben felmerült összes elismert költség 
(a 45-54. sorok összege) 

25.

26.

27.

28.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

45.

46.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

(21/c-55/c 50%-a)<=500mFt

(átírandó a 1453-A lap 9. sor "d" oszlopába)

22.

22.

A 21. sor összegéből az egyéni vállalkozás keretében végzett
mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétel összege

                   

               

 

   

2 0 1 4

   

   

2 0 1 4

   

   

background image

AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM,

 VESZTESÉG KISZÁMÍTÁSA II.

1453-13-04

Adózó neve

adóazonosító jele

adószáma

A vállalkozói személyi jövedelemadó megállapítása

Jövedelem/veszteség

a

b

c

d

60.

60.

2014. évi jövedelem (a 39. sor összegéből az 55. sorba írt összeg 
levonása utáni rész, vagy nulla)

61.

2014. évi veszteség (az 55. sor  összegéből a 39. sor összegének 
levonása utáni rész)

Korábbi év(ek)ről áthozott veszteség címén levont összeg

62.

63.

2014. évi vállalkozói adóalap (a 60. sor összegéből a 62. sorba írt összeg 
levonása utáni rész, vagy nulla)

64.

A 63. sor összegéből a nemzetközi szerződés szerint a vállalkozói 
adóalap külföldön adóztatható része

65. Hasonlítási alap [(21. + 28.) - 55. sor]

66.

67.

A jövedelem - (nyereség) - minimum összege

A vállalkozói személyi jövedelemadó

70.

Vállalkozói személyi jövedelemadó összege

"b" oszlop: a vállalkozói személyi jövedelemadó 70%-a

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

80.

81.

82.

83.

(81. + 82. sorok "c/d" oszlopai)

Nyilvántartott veszteség összege 

A korábbi évekről áthozott, még el nem számolt elhatárolt veszteség 
összege

A 2014. évi veszteség (61. sor) összegéből a 80. sor összegének 
levonása utáni rész

A 2014. évi veszteség (61. sor) összegéből a mezőgazdasági vállalkozók 
által a 2012-2013. évekre elhatárolt veszteség összege 
(adóévenként legfeljebb a veszteség összegének 30%-a)

Veszteségelhatárolás

A 2014. évi vállalkozói személyi jövedelemadó kötelezettség 
összege

(75. + 76. sor)

"b" oszlop: az adókedvezmény összege

A kisvállalkozások adókedvezményének késedelmi pótlékkal növelt
visszafizetendő összege

[70. - (71 + 73.) + 74. sor]

Vállalkozói személyi jövedelemadó módosított összege

A 2010-2013. években érvényesített kisvállalkozói adókedvezmény 
összege, vagy annak egy része után visszafizetendő adó

Átlagos adókulcs

A külföldön megfizetett adó (a 130. sor összegének a 90%-a), 
de legfeljebb a külföldön is adózott jövedelem átlagos 
vállalkozói  adókulcs szerinti adója

Nemzetközi szerződés hiányában a külföldi telephelynek betudható 
vállalkozói adóalap

Kisvállalkozások adókedvezménye (legfeljebb a 70. sor "b" oszlop)

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

80.

81.

82.

83.

71.

70.

Módosított vállalkozói adóalap
(a 63. sor összegéből a 64. sorba írt összeg levonása 
utáni rész, vagy nulla)

Az adót e sor alapulvételével számítom

Az adót e sor alapulvételével számítom

(legfeljebb a 60. sorba írt összeg 50%-a)

Ezt az összeget figyelembe kell venni a 109. sor kitöltése során.

                   

               

 

   

         

background image

AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM,

 VESZTESÉG KISZÁMÍTÁSA III.

1453-13-05

Adózó neve

adóazonosító jele

adószáma

A vállalkozói osztalékalap utáni adó megállapítása

a

b

c

d

86.

86.

Adózás utáni vállalkozói jövedelem 
a 77. sorba írt összeget meghaladó része, vagy nulla)

(a 66. és a 36. sorok összegének 

Adózás utáni vállalkozói jövedelmet növelő tételek

90.

A tárgyi eszközök nettó értékéből az adózás utáni jövedelmet csökkentő 
tételként figyelembe vett összeg arányos része ellenszolgáltatás nélküli 
átruházás esetén

91.

Tárgyi eszközök, nem anyagi javak üzembehelyezése esetén 
vagy határidőben történő üzembehelyezés hiányában a korábbi 
év(ek)ben beruházási költség címén levont összeg

92.

Az adózás utáni vállalkozói jövedelmet növelő tételek összesen 
(a 90. + 91. sorok összege)

Adózás utáni vállalkozói jövedelmet csökkentő tételek

96. Beruházási költség címén levont összeg

97.

Kizárólag üzleti célt szolgáló, a 2014. évben értékcsökkenési leírás alá vont 
tárgyi eszközök, nem anyagi javak nettó értéke

98.

Adórövidítéssel, egyéb jogszabálysértéssel összefüggő bírság, 
késedelmi pótlék

99.

Adózás utáni vállalkozói jövedelmet csökkentő tételek összesen
(a 96-98. sorok összege)

100.

Vállalkozói osztalékalap (a 86. és a 92. sorok együttes 
összegének a 99. sor összegét meghaladó része)

103.

Vállalkozói osztalékalap adója (16%)

104.

Adókötelezettségek különbözete 

"d" oszlop: (103d-103c)+(77d-77c), vagy "c" oszlop: 74b+107c

105.

Adókötelezettségek különbözetének az adóévi kötelezettségekkel együtt 
esedékes összege (ha 104c/d>10.000, akkor (104c/d)/3; 
ha 104c/d<=10.000, akkor 104c/d összege) 

Adókötelezettségek különbözetének:
  "b" oszlop: 2016. évben esedékes összege,
  "c" oszlop: 2017. évben esedékes összege 
 (ha 104c/d>10.000, akkor (104c/d)/3)

106.

107.

A nyilvántartásból történő kivezetés időpontja

"b" oszlop: adóalap

Fejlesztési tartalék nem cél szerinti felhasználása miatt fizetendő adó 
késedelmi pótlékkal növelt összege

108.

A 10%-os adókulcs alkalmazása esetén a megtakarított adónak megfelelő 
összeg nem cél szerinti felhasználása miatt fizetendő adó késedelmi 
pótlékkal növelt összege

(a 77. sor és a 103 vagy 105, 107 és 108. sorokba írt adatok együttes
összege, melyet 

Vállalkozói személyi jövedelemadó és a vállalkozói osztalékalap 
utáni adó együttes összege

109.

90.

91.

92.

96.

97.

98.

99.

100.

103.

A nyilvántartásból történő kivezetés időpontja

"b" oszlop: adóalap

109.

108.

107.

106.

105.

104.

"b" oszlop: az Szja. tv. 49/A. § (6) bekezdés c) pontja szerint az elhatárolt 
veszteség után az adó mértékével számított összege

101.

Az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba teljesített befizetéssel 
összefüggő adóalap-kedvezmény összege

101.

102.

Adóalap-kedvezménnyel csökkentett vállalkozói osztalékalap 
(a 100. sor összegének a 101. sorba írt összeget meghaladó 
része, vagy nulla)

102.

a 1453-C lap 51. sor kitöltése során figyelembe 

"b" oszlop: a 100. sorban szereplő vállalkozói osztalékalap összege,
melyet a 1453-B lap 39. sor "c" oszlopánál figyelembe kell vennie

Vállalkozói személyi jövedelemadó és a vállalkozói osztalékalap utáni adó együttes összegének megállapítása

kell vennie)

                   

               

 

   

       

   

   

       

   

   

background image

AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM KISZÁMÍTÁSA 

ÁTALÁNYADÓZÁS ESETÉN ÉS EGYÉB ADATOK IV.

1453-13-06

Adózó neve

adóazonosító jele

adószáma

Az átalányban megállapított jövedelem meghatározása

Bevallási időszak

naptól,

napig

a

b

c

d

115.

115.

Az átalányadó alapjába beszámító bevétel

["b" oszlop: "c/d" oszlop összegéből támogatás címén figyelembe vett összeg]

Az átalányban megállapított jövedelem a 115. sor "c/d" oszlopának 
összegéből

Ezt az összeget kell beírni a 

116.

116.

1453-A lap 10. sor "d" oszlopába

117. A 115. sor összegéből az egyéni vállalkozás keretében végzett

mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétel

117.

Egyéb adatok

a

b

c

d

120. Nyitókészlet leltár szerinti értéke 2014. január 1-jén

121. Zárókészlet leltár szerinti értéke 2014. december 31-én

122. Alkalmazottak átlagos létszáma és a részükre kifizetett jövedelem

123. Segítő családtagok átlagos létszáma és a részükre kifizetett jövedelem

124.

A 21. sor összegéből a 2014. évben folyósított támogatások 
bevételként figyelembe vett része

(területalapú és egyéb jogcímen folyósított támogatás, valamint a költségek fedeze-
tére és fejlesztési célra folyósított támogatás bevételként figyelembe vett része)

125.

A 2014. évben költségek fedezetére, fejlesztési célra előre folyósított 
támogatás összege.

["b" oszlop: a "c/d" oszlop összegéből még fel nem használt rész]

126.

A költségek fedezetére, fejlesztési célra 2014. január 1-jét megelőzően 
folyósított támogatás még fel nem használt része

127.

A 2014. évben utólag folyósított támogatások összegéből bevételnek 
nem minősülő összeg

128. Adóalapba be nem számító bevételként nyilvántartott készletérték

129.

Leltárhiány, selejt, káresemény miatt megsemmisült készletek 
beszerzési értéke

130. Külföldön megfizetett adó

131.

Az egyéni vállalkozói tevékenységéhez felhasznált 
vállalkozáson kívüli forrása (tőke betét)

132. Fejlesztési tartalékként még nyilvántartásban lévő összeg

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

Tanulószerződés, vagy együttműködési megállapodás alapján folytatott
gyakorlati képzésben résztvevő tanulói létszám és a megkezdett
hónapok száma

133.

                   

               

 

   

2 0 1 4

   

   

2 0 1 4

   

   

hónap

hónap

background image

AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM,

 VESZTESÉG KISZÁMÍTÁSA V.

1453-13-07

Adózó neve

adóazonosító jele

adószáma

A kisvállalkozói kedvezmény részletező adatai

a

b

c

136.

136.

Az egyéni vállalkozásból származó bevételnek a
költségeket (a 21. sor "c/d" oszlop összegének az 55.
sor "c/d" oszlopának összegét) meghaladó része

Az egyéni vállalkozói tevékenységet közvetlenül szolgáló, kisvállalkozói kedvezmény alapjául szolgáló

beruházások és azok bekerülési értékének felsorolása

Üzemkörön belüli ingatlan

Gép, berendezés, felszerelés

Jármű, a személygépkocsi kivételével

Személygépkocsi

Szellemi termékek

Ingatlan felújítási költsége, ha az az értékcsökkenési leírás
alapját növeli

Beszerzési ár/bekerülési érték összesen
(a 140-145. sorok összege)

Kisvállalkozói kedvezmény címén a bevételből levonható
összeg (a 146. sor összegének a 136. sorba írt összeget
meg nem haladó része, legfeljebb 30 millió forint)

A bevételt csökkentő tételek között a 147. sor összegéből
ténylegesen figyelembe vett összeg (ezt az összeget kell
beírni a 1453-13-03 lap 36. sorába)

140.

141.

142.

143.

144.

145.

146.

147.

148.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

146.

147.

148.

d

                   

               

 

   

background image

1453-13-08

Adózó neve

ADATOK A CSEKÉLY ÖSSZEGŰ (DE MINIMIS), 

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK, ÉS A MEZŐGAZDASÁGI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSÁRÓL

adóazonosító jele

adószáma

Lapszám

Adatok a csekély összegű (de minimis), a kis- és középvállalkozások, és a mezőgazdasági kis- és középvállalkozások támogatásáról

Igénybevétel napja

Adórendszeren kívüli támogatás

Az Szja tv. 49/B § (6) bekezdés

összegének 

támogatástartalma

Az Szja tv. 13. sz. melléklete

12. pont szerinti kisvállalkozások 

adókedvezménye

Az Szja tv. 11. sz. melléklet 

II. 2.) pontja szerinti

összeg támogatástartalma

Ssz.

Ssz.

151.

év

nap

151.

152.

év

nap

152.

153.

év

nap

153.

154.

év

nap

154.

155.

év

nap

155.

156.

év

nap

156.

157.

év

nap

157.

158.

év

nap

158.

159.

év

nap

159.

160.

év

nap

160.

a

c

d

e

f

g

h

i

j

b

Igénybevétel 

jogcíme

1

                   

               

 

   

euró

forint

euró

forint

euró

forint

euró

forint

       

   

   

euró

forint

euró

forint

euró

forint

euró

forint

       

   

   

euró

forint

euró

forint

euró

forint

euró

forint

       

   

   

euró

forint

euró

forint

euró

forint

euró

forint

       

   

   

euró

forint

euró

forint

euró

forint

euró

forint

       

   

   

euró

forint

euró

forint

euró

forint

euró

forint

       

   

   

euró

forint

euró

forint

euró

forint

euró

forint

       

   

   

euró

forint

euró

forint

euró

forint

euró

forint

       

   

   

euró

forint

euró

forint

euró

forint

euró

forint

       

   

   

euró

forint

euró

forint

euró

forint

euró

forint

       

   

   

background image

A KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

JÁRULÉKBEVALLÁSA A 2014. ÉVRE

1453-14

családi gazdaság nyilvántartási száma

Adózó neve

adóazonosító jele

adószáma

társadalombiztosítási azonosító jele(TAJ száma)

MVH ügyfél-azonosító szám
(regisztrációs okirat száma)

őstermelői igazolvány száma

A kiegészítő tevékenységet folytatónak minősülő egyéni vállalkozót terhelő egészségügyi szolgáltatási járulék

Az egészségügyi szolgáltatási járulék 
összege    (6.810 Ft/hó)

A kiegészítő tevékenység folytatásának 
kezdő időpontja

A nyugdíjjárulék alapja

165.

Ssz.

Megnevezés

I. negyedév

II. negyedév

III. negyedév

IV. negyedév

Éves

összesen

A kiegészítő tevékenységet folytatónak minősülő egyéni vállalkozót terhelő nyugdíjjárulék

A nyugdíjjárulék összege (10%)

(Adónemkód 124)

171.

170.

a

b

c

d

e

f

Ssz.

171.

170.

165.

(Adónemkód 125)

                   

               

 

   

             

   

         

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 0 1 4

   

   

background image

1453-15

Adózó neve

AZ SZJA TV. 49/B. § (8) BEKEZDÉS BA) PONTJA SZERINTI BEVALLÁST KIEGÉSZÍTŐ NYILATKOZAT

adóazonosító jele

adószáma

Az adóévben

Az adóévet megelőző

1. adóévben

2. adóévben

Megnevezés

a

b

c

d

1.

Az iroda elkülönül-e az egyéni vállalkozó lakásától

2.

A termékelőállítási tevékenység bevétele

3.

A kereskedelmi tevékenység bevétele

A szolgáltató tevékenység bevétele összesen

4.

5.

A 4. sor összegéből - bérleti díj bevétele

6.

A 4. sor összegéből - közvetített szolgáltatás bevétele

7.

A 4. sor összegéből - szakértői díj bevétele

8.

A 4. sor összegéből - egyéb bevétel

9.

Az igénybe vett szolgáltatások értéke összesen

10.

A 9. sor összegéből - bérleti díjak összesen 

A 10. sor összegéből - iroda bérleti díja 

11.

12.

A 10. sor összegéből - lakás bérleti díja 

A 9. sor összegéből - reklámszolgáltatá(sok)  és piackutatás címén elszámolt költség

13.

14.

A 9. sor összegéből - tanácsadás, szakértői díj, ügynöki jutalék címén elszámolt költség

A 9. sor összegéből - telefonszolgáltatás költsége

15.

16.

Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen

A 16. sor összegéből - saját gépkocsihasználat címén elszámolt költség

17.

18.

A 16. sor összegéből - megbízási díj címén elszámolt költség

19.

A 16. sor összegéből - külföldi napidíj, szállás, utazás címén elszámolt költség

20.

A 16. sor összegéből - oktatás, képzési költség címén elszámolt összeg

A 16. sor összegéből - reprezentáció címén elszámolt költség

A 16. sor összegéből - adómentes természetbeni juttatás értéke

22.

21.

23.

A 21. sor összegéből - üzletpolitikai célú ajándékok, kedvezmények stb. értéke

Egyéb ráfordításként elszámolt jövedéki adó összege

24.

25.

Cégautók üzemeltetési költsége (üzemanyag, javítás, biztosítás stb.)

Darabszáma az adóévben

Az adott kölcsönök napi átlagos állománya 

26.

27.

A kapott kölcsönök napi átlagos állománya 

                   

               

 

   

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

   

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

background image

ÖNELLENŐRZÉSI MELLÉKLET

1453-16-01

Adózó neve

adóazonosító jele

adószáma

(O)

Jelölje X-szel, ha a bevallást a munkáltató, kifizető hibás (késedelmes) igazolása miatt önellenőrzi

Jelölje X-szel, ha a bevallása ismételt önellenőrzésnek minősül

1.

Személyi jövedelemadó

+/-

Megnevezés

Adónem

kód

Kötelezettség

alapjának 

különbözete

Kötelezettség

változás

a

b

c

d

Ssz.

Ssz.

1.

2.

EKHO további különadó fizetési kötelezettség

+/-

2.

3.

15%-os EKHO

+/-

3.

4.

11,1%-os EKHO

+/-

4.

5.

9,5%-os EKHO

+/-

5.

7.

Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás

+/-

7.

8.

Különadó

+/-

8.

9.

A borravalót terhelő nyugdíjjárulék összege (15%)

+/-

9.

10. Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege

+/-

10.

11. A 10%-os nyugdíjjárulék összege

+/-

11.

103

194

191

193

197

152

305

125

124

125

12. Az önellenőrzési pótlék összege

+/-

Megnevezés

Adónem

kód

Kötelezettség

összege

a

b

c

Ssz.

Ssz.

12.

Az önellenőrzési pótlék összegének megállapítása

215

                   

               

 

   

background image

Az önellenőrzési pótlék összegét a 12. sorba írja be!

ÖNELLENŐRZÉSI MELLÉKLET

1453-16-02

Adózó neve

adóazonosító jele

adószáma

(O)

Jelölje X-szel, ha a bevallást a munkáltató, kifizető hibás (késedelmes) igazolása miatt önellenőrzi

Jelölje X-szel, ha a bevallása ismételt önellenőrzésnek minősül

37. A 2016. évben esedékes adókötelezettségek különbözetének összege

+/-

Megnevezés

Adónem

kód

Adókötelezettség

különbözete

a

b

c

Ssz.

Ssz.

37.

A 1453-13-05-ös lap módosítása következtében megállapított különbözetek elszámolása

38. A 2017. évben esedékes adókötelezettségek különbözetének összege

+/-

38.

103

103

32. A kifizetőt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (20%)

+/-

Megnevezés

Adónem

kód

Kötelezettség

alapjának

a különbözete

Kötelezettség

változás

a

b

c

d

Ssz.

Ssz.

32.

33. A magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (15%)

+/-

33.

34. A nyugdíjas esetén a magánszemélyt terhelő ekho (11,1%)

+/-

34.

35. EGT államban biztosított magánszemélyt terhelő ekho (9,5%)

+/-

35.

A 1453-08-02-es a magánszemély által átvállalt egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás lap módosítása

következtében megállapított különbözetek elszámolása

190

191

193

197

27.

Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztári 
kedvezmény együttes összege

A 1453-01-es és 1453-02-es lap módosítása következtében megállapított különbözetek elszámolása

Ssz.

Megnevezés

a

b

Eredeti

adatok

c

Módosított

adatok

d

Adózó terhére 

mutatkozó 
különbözet

Adónem

kód

Adózó javára

mutatkozó

utalandó

különbözet

Ssz.

e

f

27.

28.

A nyugdíj-előtakarékossági számlára befizetett 
összeg kedvezménye

28.

30. A módosítással egyidejűleg befizetendő összeg

30.

31. Az utalandó összeg együttesen

31.

29.

A nyugdíjbiztosítási szerződés alapján járó
kedvezmény összege

29.

103

103

26.

A 2014. évben megszűnt magánnyugdíjpénztári
tagsági viszony esetén az önkéntes kölcsönös
nyugdíjpénztárba átutalt összeg

26.

                   

               

 

   

background image

NYILATKOZAT

ARRÓL, HOGY AZ ÖNELLENŐRZÉS INDOKA ALAPTÖRVÉNY-ELLENES 

VAGY AZ EURÓPAI UNIÓ KÖTELEZŐ JOGI AKTUSÁBA ÜTKÖZŐ JOGSZABÁLY

1453-16-03

Adózó neve

adóazonosító jele

adószáma

Lapszám

(A)

Jelölje X-szel, ha az önellenőrzésnek az az indoka, hogy az adókat megállapító jogszabály alaptörvény-ellenes, vagy 
az Európai Unió kötelező jogi aktusába ütközik

1.

(B)

Adó/támogatásnem kód

2.

3.

Adó/támogatásnem megnevezése

amelyre vonatkozóan végrehajtott önellenőrzés indoka az alaptörvény-ellenesség, vagy az Európai Unió 
kötelező jogi aktusába ütköző jogszabály

(C)

Nyilatkozat részletes kifejtése jogszabályi hivatkozással

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

1  

                   

               

 

   

     

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2021. április »
április
HKSzeCsPSzoV
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930