Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

1_03_sz_melleklet_1453NY.pdf

1_03_sz_melleklet_1453NY.pdf — PDF document, 73Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

NYILATKOZAT

az egyszerűsített személyi jövedelemadó bevallás (1453E) elkészítéséhez

Nemzeti Adó-

és Vámhivatal

Benyújtandó az állami adóhatósághoz

1453NY

Beérkezés dátuma

Postára adás dátuma

Átvevő  állami adóhatóság kódja

nap

év

átvevő aláírása

H

I

V

A

T

A

L

(A)

Átvevő kódja

vonalkód helye

Törvényes képviselő/
meghatalmazott neve

adóazonosító jele

ajtó

Címe

em.

helye

hsz.

Születésének időpontja

város/
község

közterü-
let neve

közterü-
let jellege

ép.

lépcső-
ház

telefonszáma

(E)

Adózó adóazonosító jele

Adózó 
családi neve

helye

Anyja születési családi és utóneve

telefonszáma

Születésének
időpontja

Születési családi neve

Lakcím*

város /
község

közterü-
let neve

közterü-
let jellege

hsz.

ép.

lépcső-
ház

em.

ajtó

utóneve

* A belföldi lakcímet kötelező kitölteni!

utóneve

A

Z

O
N
O

S

Í

T

Á

S

(B)

Hibásnak minősített nyilatkozat vonalkódja

neme

(1=férfi,
 2=nő)

A NAV telefonos Ügyféltájékoztató és Ügyintéző Rendszerében (ÜCC) történő telefonos ügyintézéshez ügyfélazonosító-számot kérek.

Magyar telefonszám

+36

Külföldi telefonszám

E-mail cím

+

Jelölje X-szel, ha eseti meghatalmazott,
és meghatalmazását csatolta!

Jelölje X-szel, ha az állami adóhatósághoz bejelentett,
a nyilatkozat aláírására jogosult állandó meghatalmazott!

P.H.

adózó vagy törvényes képviselő, meghatalmazott aláírása

(F)

helység

év

nap

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban közöltek a valóságnak megfelelnek.

Nyilatkozat a személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség részletekben történő megfizetéséhez

Amennyiben Önnek az állami adóhatóság által elkészített bevallásában személyi jövedelemadó fizetési kötelezettsége keletkezik
és a 150 000 Ft-ot nem haladja meg,  akkor kérheti annak legfeljebb hat hónapon keresztül egyenlő részletekben
történő pótlékmentes megfizetését. Kérjük, hogy a választott időtartamot - 2, 3, 4, 5 vagy 6 hónap - írja be a mezőbe.

(C)

hónap

A megfelelő kódkockába írja be, hogy a nyilatkozat főlapján
túlmenően melyik részletező lapból hányat töltött ki!

01

02

03

Amennyiben Önnek az állami adóhatóság által elkészített bevallásában visszaigényelhető összege keletkezik és annak 
teljes összegét visszakéri, akkor adja meg a belföldi pénzforgalmi (fizetési) számlaszámát vagy postai címét!

Az Ön belföldi pénzforgalmi vagy fizetési számlaszáma

Számlavezető belföldi pénzforgalmi szolgáltató neve

Belföldi postai utalási cím

város/
község

Közterület neve, közterület jellege, hsz., ép., lépcsőház, em., ajtó

(D)

Jelölje X-szel,  ha Ön az elkészített egyszerűsített bevallásában keletkező visszaigényelhető összeget visszakéri!

2 0  

 

 

 

 

 

2 0  

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 0 1 5

 

 

 

 

background image

1453NY-01

Adózó neve

Adózó adóazonosító jele

A következő kérdésekre adott "Igen" válasz esetén a megfelelő sort jelölje X-szel!

Származott-e ...

... önkéntes kölcsönös egészségpénztárban lekötött összeg feltörése miatt?

... NYESZ-R számláról, nem nyugdíjszolgáltatásként felvett összeg miatt?

Igen

Igen

Igen

Igen

Keletkezett-e 2014-ben visszafizetendő adókedvezménye ...

Igen

... az összevont adóalapot csökkentő családi kedvezményt?

Igen

... mezőgazdasági őstermelőként nemleges nyilatkozatot a 2014. évre vonatkozóan?

Igen

a)

b)

2.

3.

4.

5.

14.

7.

18.

19.

6.

Igen

Érvényesíteni kívánja-e ...

1.

Igen

Tesz-e ...

Eltartottak száma

15.

Igen

16.

Igen

8.

A 2014. évi mezőgazdasági kistermelésből nem volt jövedelmem, a bevételem

forint volt, és ennek

legalább 20 százalékát kitevő összegű, a tevékenységgel összefüggésben felmerült kiadásról számlával rendelkezem.

9.

A 8. sor összegéből a költségek fedezetére és fejlesztési célra folyósított támogatás összege

10.

A 8. sor összegéből az egységes területalapú (földalapú) támogatás összege

11.

A 8. sor összegéből egyéb jogcímen folyósított támogatás összege

Őstermelői igazolvány száma

Családi gazdaság nyilvántartási száma

13.

12.

Nyilatkozom arról, hogy a családi kedvezménytnem kívánom megosztani, 

(volt) házastársammal, élettársammal

Nyilatkozom arról, hogy a családi kedvezményt (volt) házastársammal, élettársammal 
meg kívánom osztani, közösen kívánom érvényesíteni

 Amennyiben a 14. és 15. sor is kitöltött, akkor a 1453NY-03 lapon az eltartottak adatait szíveskedjen megadni!

közösen érvényesíteni 

lakáscélú hiteltörlesztés áthúzódó kedvezményét?

Igen

Jelölje X-szel az Önre vonatkozó jövedelemkorlátot

20.

3 400 000 Ft

4 400 000 Ft

A lakáscélú hitellel részben vagy egészben megszerzett önálló ingatlan

21.

fekvése szerinti település neve

22.

helyrajzi száma

23.

Jelölje X-szel, ha a lakáscélú hitelnél nincs adóstársa!

Az adóstárs (adóstársak) adatai

24.

adóazonosító jele

neve (születési neve)

25.

adóazonosító jele

neve (születési neve)

Milyen adókedvezményt kíván érvényesíteni:

súlyosan fogyatékos magánszemélyt megillető kedvezményt?

Igen

Jogosultsági hónapok száma

26.

27.

tandíj, felnőttképzés díja címén igénybe vehető halasztott kedvezményt?

Igen

Kérjük, amennyiben rendelkezik adószámmal, akkor azt itt tüntesse fel!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

... olyan bevétele, mely adójának megállapítására az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás
szabályait alkalmazza?

... ingatlan értékesítéséből bevallásköteles jövedelme?

... vagyoni értékű jog értékesítéséből  bevallásköteles jövedelme?

... ingó vagyontárgy értékesítéséből  bevallásköteles jövedelme?

... termőföldnek nem minősülő ingatlan bérbeadásából jövedelme?

... egyszerűsített foglalkoztatásból bevétele?

7.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

14.

15.

16.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

c)

d)

17.

Igen

17.

Nyilatkozom arról, hogy év közben az adóelőleg nyilatkozathoz képest a 
kedvezményezettek számában nem történt változás

c)

d)

egymillió forint alatti jövedelem

egymillió forint feletti jövedelem

legalább középfokú végzettséget vagy középfokú 
szakképzettséget igénylő foglalkoztatás napjainak száma

Igen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

background image

1453NY-02

Adózó neve

Adózó adóazonosító jele

Adózó adószáma

Jelölje, ha Ön jogosult rendelkezni az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárhoz (önkéntes 
kölcsönös nyugdíjpénztár, önkéntes kölcsönös egészségpénztár, önsegélyező pénztár) utalandó 
összegről, és adja meg annak az  önkéntes kölcsönös pénztárnak az adatait, ahova az utalást kéri!

33.

NYILATKOZAT

elnevezésű, 

adószámú önkéntes pénztár

bankszámlaszámára utalni!

38.

Jelölje, ha Ön 2020. január 1. előtt betölti a jogszabályok alapján az Önre irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt!

Igen

(önkéntes kölcsönös biztosító pénztári, nyugdíj-előtakarékossági, nyugdíjbiztosítási nyilatkozat)

Igen

Jelölje, ha Ön jogosult rendelkezni a 2014. évben nyugdíj-előtakarékossági számlára befizetett 
összeg után, és adja meg annak a befektetési szogáltatónak a nevét, adószámát 
és bankszámlaszámát, ahova az összeg utalását kéri!

36.

NYILATKOZAT

elnevezésű, 

adószámú

bankszámlaszámú befektetési szogáltatónál

Igen

37.

34.

35.

Jelölje, ha Ön a nyilatkozat megtételekor nyugdíjszolgáltatás miatt nem tagja az önkéntes kölcsönös 
biztosító pénztárnak!

Igen

Az összeget kérem a(z)

Az összeget kérem a(z)

31.

Jelölje, ha Ön jogosult rendelkezni a 2014. évben megszűnt magánnyugdíjpénztári tagsági 
viszony esetén, az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba átutalt összeg alapján, 
és adja meg annak az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárnak az adatait, ahova az utalást kéri!

Igen

Az összeget kérem a(z)

32.

elnevezésű, 

adószámú önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár

bankszámlaszámára utalni!

NYILATKOZAT

39.

Jelölje, ha Ön jogosult rendelkezni a 2014. évben nyugdíjbiztosítás címén a biztosítóhoz
befizetett összeg után, és adja meg annak a biztosítónak az adatait, ahova az összeg utalását
kéri!

Igen

Az összeget kérem a(z)

40.

NYILATKOZAT

elnevezésű, 

adószámú biztosító

bankszámlaszámára utalni!

vezetett számlára (vagy a befektetési szolgáltatónál vezetett egyéni bankszámlára) utalni!

d)

Jelölje, ha Ön a nyilatkozat megtételekor nyugdíjszolgáltatás miatt nyugdíjbiztosítási szerződéssel nem rendelkezik!

41.

33.

38.

36.

37.

34.

35.

31.

32.

39.

40.

41.

Rendelkezés az adóról

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

background image

A családi kedvezmény érvényesítésének feltételeiről a kitöltési útmutatóban olvashat.

1453NY-03

Adózó neve

Adózó adóazonosító jele

ELTARTOTTAK ADATAI A CSALÁDI KEDVEZMÉNYHEZ

(csak akkor tölthető ki, ha a családi kedvezményt nem kívánja megosztani,  

közösen érvényesíteni)

Lapszám

Adózó adószáma

jogosult vagyok a családi kedvezményre.

(A)

Alulírott kijelentem, hogy

NYILATKOZAT VÁRANDÓSSÁGRÓL

napjáig terjedő időszakra várandósságra tekintettel

napjáig terjedő időszakra várandósságra tekintettel

naptól  2014.

naptól  2014.

magzat,

magzat után

154.

a 2014.

a 2014.

adóazonosító jele

anyja születési neve

születésének helye

neve (születési neve)

születésének időpontja

város/
község

151.

lakcíme

közterü-
let neve

közterü-
let jellege

hsz.

ép.

lépcső-
ház

em.

ajtó

Az eltartott

külföldi 
cím

ország

1: Kedvezményezett eltartott; 2: Eltartott (létszámba beszámító); 3: Felváltva gondozott gyermek; 0: Kedvezménybe nem számítható

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus Szeptember Október

November December

Az eltartott

adóazonosító jele

születésének időpontja

anyja születési neve

lakcíme

neve (születési neve)

születésének helye

közterü-
let neve

közterü-
let jellege

hsz.

ép.

lépcső-
ház

em.

ajtó

külföldi 
cím

ország

város/
község

153.

1: Kedvezményezett eltartott; 2: Eltartott (létszámba beszámító); 3: Felváltva gondozott gyermek; 0: Kedvezménybe nem számítható

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus Szeptember Október

November December

adóazonosító jele

anyja születési neve

születésének helye

neve (születési neve)

születésének időpontja

város/
község

lakcíme

közterü-
let neve

közterü-
let jellege

hsz.

ép.

em.

ajtó

Az eltartott

külföldi 
cím

ország

152.

lépcső-
ház

1: Kedvezményezett eltartott; 2: Eltartott (létszámba beszámító); 3: Felváltva gondozott gyermek; 0: Kedvezménybe nem számítható

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus Szeptember Október

November December

Január

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

 

   

   

   

   

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2021. április »
április
HKSzeCsPSzoV
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930