Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

1_07_sz_melleklet_2015adoeloleg_nyilatkozat_koltsegek.pdf

1_07_sz_melleklet_2015adoeloleg_nyilatkozat_koltsegek.pdf — PDF document, 242Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

Adóelőleg-nyilatkozat a 2015. évben az adóelőleg meghatározása során 

figyelembe vehető költségekről 

A nyilatkozatot adó magánszemély 

neve:   

 

…………………………………………………………. 

adóazonosító jele:  …………………………………………………………. 
adószáma:   

…………………………………………………………. 

 

A  számomra  kifizetésre  kerülő  összegből  az  adóelőleg  alapjának  megállapításához  a 
következő nyilatkozatot teszem: 

1.

 

Az önálló tevékenységből származó bevétel adóelőlegének megállapítása során  

- a 10 százalékos költséghányad alkalmazását kérem.  
vagy 
- a bevételből …………………… Ft felmerülő, elismert költség levonását kérem. 

2.

 

Az  önálló  tevékenységemre  tekintettel  kapott  költségtérítés  adóelőlegének 
megállapítása során  

- a 10 százalékos költséghányad alkalmazását kérem.  
vagy 
- a bevételből …………………… Ft felmerülő, elismert költség levonását kérem. 

3.

 

A  nem  önálló  tevékenységemre  tekintettel  kapott  költségtérítés  adóelőlegének 
megállapítása  során  a  bevételből  ……………………  Ft  felmerülő,  elismert  költség 
levonását kérem. 

4.

 

Az  adóelőleg  megállapítása  során  az  igazolás  nélkül  elszámolható  költség  levonását 
kérem 

- az önálló tevékenységre tekintettel kapott költségtérítés összegéből  

- a nem önálló tevékenységre tekintettel kapott költségtérítés összegéből.  

5.

 

Nemzetközi  közúti  árufuvarozásban  és  személyszállításban  gépkocsivezetőként  vagy 
árukísérőként  foglalkoztatott  személyként  a  külföldi  kiküldetés  (külszolgálat)  címén 
kapott bevételből (a  napidíjból) igazolás nélkül elismert költségként napi  40  eurónak 
megfelelő forintösszeg (legfeljebb a napidíj erejéig történő) levonását kérem.  

6.

 

A fenti nyilatkozatomat annak visszavonásáig kérem figyelembe venni az adóévben.  

 

Kelt:…………………………………… 

 

 

 

 

 

 

              ……………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

A magánszemély aláírása 

7.  A  magánszemély  nyilatkozatának  tartalmát  tudomásul  vettem.  A  magánszemély 

adóelőlegét a nyilatkozat figyelembevételével állapítom meg. 

A kifizető, munkáltató megnevezése: 

…………………………………………… 

A kifizető, munkáltató adószáma:  

…………………………………………… 

Kelt:…………………………………… 
 

 

 

 

 

 

…………………………………………… 

 

   

 

 

 

 

 

 

Cégszerű aláírás 

background image

Tájékoztató 

a költségekről szóló adóelőleg-nyilatkozathoz a 2015. évben 

Tisztelt Adózó! Ezt a nyilatkozatot két példányban töltse ki és járandóságainak számfejtése előtt adja át a 
kifizetőnek.  A  nyilatkozat  tartalmát  érintő  bármely  változás  esetén  Ön  köteles  haladéktalanul  új 
nyilatkozatot  tenni,  vagy  a  korábbi  nyilatkozatot  visszavonni.  A  nyilatkozat  egyik  példányát  a 
kifizetőnek,  másik  példányát  pedig  Önnek  kell  az  adóbevallás  elkészítéséhez  szükséges  bizonylatokkal 
együtt az elévülési időn belül megőriznie. A tevékenységgel összefüggésben felmerülő kiadásokat igazoló 
bizonylatokat a kifizetőnek bemutatni nem kell, azokat csak meg kell őrizni. 
Figyelmeztetés: Ha Ön tételes igazolással elszámolható költség levonását kéri, és a nyilatkozat alapján 
levont  költség  meghaladja  az  adóbevallásban  utóbb  elszámolt,  ténylegesen  igazolt  költséget,  akkor  a 
nyilatkozat  szerinti  költség  5  százalékát  meghaladó  költség-különbözet  után  39  százalék,  továbbá  ha 
emiatt az adóbevallás alapján 10 ezer forintot meghaladó befizetési különbözet is mutatkozik, a befizetési 
különbözet után 12 százalék különbözeti-bírságot is fizetnie kell. 

A  kifizetőnek  nem  kell  adóelőleget  megállapítania  az  őstermelői  tevékenységből  származó 
bevételből,  ha  a  magánszemély  bemutatja  az  adóévre  hitelesített  értékesítési  betétlapját,  vagy  ha 
családi  gazdálkodó  (gazdálkodó  család  tagja)  az  e  jogállását  igazoló  okiratát.  A  kifizetőnek  a 
vállalkozói  bevételből  sem  kell  adóelőleget  megállapítani  feltéve,  hogy  az  egyéni  vállalkozó  a 
bizonylaton feltünteti a vállalkozói jogállását bizonyító közokirat számát. 

Az  1.  ponthoz:  Az  önálló  tevékenységéből  származó  bevételéből  (például  a  megbízási  díjból)  az 
adóelőleg alapjának megállapításához Ön kétféle költséglevonást kérhet: a 10 százalékos költséghányad, 
vagy  a  tételes  költségelszámolás  szerinti  költség  figyelembevételét.  A  tételes  költségelszámolás 
alkalmazása esetén az adóelőleg megállapítása során a kifizető által figyelembe vehető költség legfeljebb 
a  bevétel  50  százaléka  lehet.  Amennyiben  az  igazoltan  felmerült  költsége  az  előbbiek  50  százalékát 
meghaladja, azt év végén az adóbevallásában érvényesítheti. 

Ha  ezt  a  Nyilatkozatot  Ön  nem  teszi  meg,  és  más  igazolás  nélkül  elszámolható  költségek  nem 
merülnek fel, a kifizető önálló tevékenység esetén automatikusan a 10 százalékos költséghányadot 
alkalmazza, azaz a bevétel 90 százalékát tekinti az adóelőleg megállapítása során jövedelemnek. 
A 10 százalékos költséghányad, vagy a tételes költségelszámolás szerinti költség elszámolását Önnek az 
adóévben  valamennyi  önálló  tevékenységből  származó  bevételére  –  az  önálló  tevékenységre  tekintettel 
kapott  költségtérítést  is  beleértve  –  azonosan  kell  alkalmaznia.  Ha  azonban  az  adóelőleg-alapok 
meghatározása a 10 százalék költséghányad levonásával történt, Ön utóbb az adóbevallásában az adóalap 
meghatározásához alkalmazhatja a tételes költségelszámolást, feltéve, hogy a bevallásban a 10 százalék 
költséghányad levonását más bevételeinek egyikénél sem érvényesíti. Abban az esetben azonban, ha az 
adóelőlegnél  tételes  költségelszámolásról  nyilatkozott,  akkor  az  év  végi  adóbevallásában  nem 
alkalmazhatja a 10 százalékos költséghányadot. 

A 2. ponthoz: Az 1. pontban leírtak irányadóak az önálló tevékenységre tekintettel kapott költségtérítésre 
is azzal az eltéréssel, hogy az 50 százalékos korlát a költségtérítésre nem vonatkozik. 

A  3.  ponthoz:  A  nem  önálló  tevékenységből  (például  munkaviszonyból)  származó  bevétel  esetén 
költségnyilatkozatot  csak  akkor  lehet  adni,  ha  a  kifizető,  a  munkáltató  költségtérítést  (is)  fizet.  Ha  Ön 
nem kér költséglevonást és nem merül fel a törvény által igazolás nélkül elismert költség sem, akkor 
a költségtérítés teljes összegét figyelembe kell venni az adóelőleg-alap meghatározása során. 

A  4.  ponthoz:  Ön  nyilatkozhat  úgy  is,  hogy  az  önálló,  illetve  a  nem  önálló  tevékenységgel 
összefüggésben kapott költségtérítés összegéből  az igazolás nélkül elszámolható  költség levonását  kéri. 
Ilyen  esetben  minden  további  költséget  elszámoltnak  kell  tekinteni,  vagyis  a  bevétellel  szemben  sem 
költséghányad, sem pedig további elismert költség nem vehető figyelembe. 

A  5.  ponthoz:  Ha  Ön  ezt  a  nyilatkozatot  munkaviszonyban  külszolgálaton  lévő,  vagy  kifizető  által 
elrendelt  külföldi  kiküldetésben  lévő  nemzetközi  árufuvarozásban  és  személyszállításban  közreműködő 
gépkocsivezetőként,  árukísérőként  teszi  meg,  a  külföldi  kiküldetés  (külszolgálat)  címén  kapott 
bevételéből  (a  napidíjból)  igazolás  nélkül  elismert  költségként  napi  40  eurónak  megfelelő  forintösszeg 
vonható  le.  Ebben  az  esetben  kizárólag  a  gépjármű  külföldön  történő  üzemeltetéséhez  közvetlenül 
kapcsolódó és számlával, más bizonylattal igazolt költségeket számolhatja el, azaz nem számít elismert 
költségnek a külföldi szállás díjára fordított összeg. 

background image

Az  6.  ponthoz:  Amennyiben  Ön  ezt  a  Nyilatkozatot  megteszi,  az  1-5.  pontban  tett  nyilatkozatát  a 
kifizető, a munkáltató az adóéven belül folyamatosan, a nyilatkozat visszavonásáig figyelembe veszi. Ha 
ezt a nyilatkozatot nem teszi meg, a kifizető, a munkáltató az 1-5. pontban tett nyilatkozatát csak az adott 
kifizetésre vonatkozóan veszi figyelembe. 

A 7. ponthoz: Ezt a pontot a kifizető, a munkáltató tölti ki. 

 
 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2021. április »
április
HKSzeCsPSzoV
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930