Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

1_09_sz_melleklet_2015adoeloleg_nyilatkozat_szemelyi kedvezmeny.pdf

1_09_sz_melleklet_2015adoeloleg_nyilatkozat_szemelyi kedvezmeny.pdf — PDF document, 255Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

Adóelőleg-nyilatkozat

 

a személyi kedvezmény érvényesítéséről a 2015. évben

 

 

A nyilatkozatot adó magánszemély 

neve:   

 

……………………………………………………. 

adóazonosító jele:  ……………………………………………………. 

A  bevétel  adóelőlegének  megállapításához  kérem  a  súlyos  fogyatékos  magánszemélyek 
személyi kedvezményének figyelembevételét. 

I. Orvosi igazolás alapján nyilatkozom: 

1. 

A fogyatékos állapot kezdő napja: ……… év …………… hónap ……… napja 

2. 

A fogyatékos állapot végső napja: ……… év …………… hónap ……… napja 

3. 

A fogyatékos állapot végleges.  

II. Rokkantsági járadékban részesülőként teszek nyilatkozatot:  
4.
 

A rokkantsági járadékot megállapító határozat száma: ……………………………… 

 
III. Fogyatékossági támogatásban részesülőként teszek nyilatkozatot:  
5.
 

A fogyatékossági támogatást megállapító határozat száma: ……………………........ 

Nyilatkozat a külföldön érvényesíthető kedvezményről 

6. 

Nyilatkozom,  hogy  jogosult  vagyok  a  személyi  kedvezményt  Magyarországon 
érvényesíteni, külföldi államban a jövedelmem után azonos vagy hasonló kedvezményt 
nem veszek (vettem) igénybe. 

Kelt:……………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

………..………………………… 

 

A magánszemély aláírása 

 

7. 

A  magánszemély  nyilatkozatának  tartalmát  tudomásul  vettem.  A  magánszemély 

adóelőlegét a nyilatkozat figyelembevételével állapítom meg. 

Az adóelőleget megállapító munkáltató, kifizető megnevezése: 
………………………………… 

Az adóelőleget megállapító munkáltató, kifizető adószáma:
 

…………………………………… 

 

Kelt:…………………………………… 
 

 

 

 

 

 

…………………………………………… 

 

   

 

 

 

 

 

 

Cégszerű aláírás 

background image

Tájékoztató 

a súlyosan fogyatékos magánszemély által igénybe vehető személyi kedvezmény érvényesítését 

kérő adóelőleg-nyilatkozathoz a 2015. évben 

Tisztelt  Adózó!  Ezt  a  nyilatkozatot  két  példányban  töltse  ki  és  járandóságának  számfejtése  előtt 
adja át a munkáltatójának vagy rendszeres bevételt juttató kifizetőjének. Az adóelőleg-nyilatkozat 
nem  kizárólag  munkáltató  számára  adható,  hanem  olyan  kifizető  felé  is,  aki  összevonás  alá  eső 
rendszeres jövedelmet juttat Önnek. Ilyennek kell tekinteni különösen a havi, heti bért, munkadíjat, 
tiszteletdíjat,  személyes  közreműködés  ellenértékét,  egyéb  juttatást.  Ilyen  kifizetőnek  minősül 
például az a megbízó, aki rendszeresen juttat megbízási szerződés alapján díjat a magánszemélynek, 
valamint az is, aki rendszeres bérleti díjat fizet a magánszemélynek. A nyilatkozat tartalmát érintő 
bármely változás esetén  azonban Ön köteles haladéktalanul új nyilatkozatot tenni, vagy a korábbi 
nyilatkozatot  visszavonni.  A  nyilatkozat  egyik  példányát  a  munkáltatónak  (kifizetőnek),  másik 
példányát  pedig  Önnek  kell  az  adóbevallás  elkészítéséhez  szükséges  bizonylatokkal  együtt  az 
elévülési időn belül, azaz 5 évig megőriznie. 
Figyelmeztetés:  Amennyiben  Ön  a  nyilatkozattételkor  fennálló  körülmények  ellenére  a  személyi 
kedvezmény érvényesítését jogalap nélkül kérte, aminek következtében az adóbevallása alapján 10 
ezer  forintot  meghaladó  befizetési  különbözet  mutatkozik,  a  befizetési  különbözet  12  százalékát 
különbözeti-bírságként kell megfizetnie.  
A nyilatkozat alapján a munkáltató (kifizető) a levonandó adóelőleget havonta az adóév első napján 
érvényes havi minimálbér 5 százalékának megfelelő összeggel, azaz 2015-ben havi 5250 forinttal 
csökkenti. 
Súlyosan  fogyatékos  személynek  azt  kell  tekinteni,  aki  az  összevont  adóalap  adóját  csökkentő 
kedvezmény  igénybevétele  szempontjából  súlyos  fogyatékosságnak  minősülő  betegségekről  szóló 
335/2009.  (XII.  29.)  Korm.  rendeletben  említett  betegségben  szenved,  továbbá,  aki  rokkantsági 
járadékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül. 

 
A  személyi  kedvezményt  a  súlyos  fogyatékosságról  szóló  orvosi  igazolás  vagy  a  rokkantsági 
járadékra,  fogyatékossági  támogatásra  való  jogosultságról  szóló  határozat  alapján  lehet  igénybe 
venni.  Az  orvosi  igazolást,  határozatot  a  nyilatkozathoz  nem  kell  csatolni,  de  az  igazolást  az 
elévülési időn belül meg kell őrizni. Orvosi igazolás nélkül veheti igénybe a személyi kedvezményt 
az, aki rokkantsági járadékban, vagy fogyatékossági támogatásban részesül. 

A  súlyos  fogyatékosság  minősítéséről  és  igazolásáról  szóló  a  49/2009.  (XII.  29.)  EüM  rendelet 
rendelkezik.  

 

Az  1.  ponthoz:  A  fogyatékos  állapot  kezdő  napját  az  orvosi  igazolás  tartalma  alapján  kell  a 
nyilatkozaton  feltüntetni.  A  személyi  kedvezmény  az  adóelőleg  megállapítása  során  a  fogyatékos 
állapot kezdő napjának hónapjában vehető először figyelembe. 

A 2. ponthoz: A fogyatékos állapot fennállásának utolsó napját akkor kell feltüntetni, ha az állapot 
ideiglenesen  áll  fenn.  A  személyi  kedvezmény  az  adóelőleg  megállapítása  során  utoljára  a 
fogyatékos állapot megszűnésének hónapjában vehető figyelembe. Amennyiben ezt a sort nem tölti 
ki, úgy az Ön kifizetője a fogyatékos állapot kezdő hónapjára vonatkozóan és az adóév azt követő 
további hónapjaira is figyelembe veszi a személyi kedvezményt. 

A 3. ponthoz: Itt kell feltüntetni azt, ha az orvosi igazolás alapján a fogyatékos állapot véglegesnek 
minősül. 

A  4.  ponthoz:  Abban  az  esetben,  ha  ön  rokkantsági  járadékban  részesülő  magánszemélyként  tesz 
nyilatkozatot, szerepeltetnie kell a járadékot megállapító határozat számát. 

Az  5.  ponthoz:  Amennyiben  Ön  fogyatékossági  támogatásban  részesül,  úgy  az  ezt  megállapító 
határozat számát kell feltüntetnie. 

A 6. ponthoz: 2013. január 1-jétől Ön csak akkor érvényesíthet a személyi jövedelemadóról szóló 
1995.  évi  CXVII.  törvény  szerinti  adókedvezményt,  ha  azonos  vagy  hasonló  kedvezményt 

background image

ugyanarra az időszakra a másik államban, ahol az önálló, nem önálló tevékenységéből, nyugdíjból 
származó  jövedelme  megadóztatható 

  figyelemmel  a  kettős  adóztatás  elkerüléséről  szóló 

nemzetközi egyezmények rendelkezéseire is 

 nem vett és nem is vesz igénybe

További  feltétel  vonatkozik  a  külföldi  adóügyi  illetőségű  magánszemélyre.  Kedvezmény 
Magyarországon történő érvényesítéséhez az is  szükséges, hogy  az  előzőekben  említettek szerinti 
jövedelmének legalább 75 százaléka Magyarországon essen adókötelezettség alá. Amennyiben 
Ön külföldi, a külföldi magánszemélyek kiegészítő nyilatkozatát is ki kell töltenie a személyi 
kedvezmény igénybevételéhez! 

 

A 7. ponthoz: Ezt a részt az Ön munkáltatója, kifizetője tölti ki. 

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2021. április »
április
HKSzeCsPSzoV
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930