Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

1_14_1508A_havi_ado_jarulekbevallas.pdf

1_14_1508A_havi_ado_jarulekbevallas.pdf — PDF document, 75Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal

HAVI BEVALLÁS

a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról,

járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

Benyújtandó az állami adóhatósághoz

1508A

A
Z

O

N

O

S

Í

T
Á
S

(B)

Adózó adószáma

Ügyintéző neve

Bevallási időszak

ép.

ajtó

hsz.

Székhely

napig

naptól

Adózó/cég neve

város/
község

év

év

közterü-
let neve

közterü-
let jellege

lépcső-
ház

em.

Jogelőd adószáma

Adózó adóazonosító jele

Családi gazdaság
nyilvántartási száma

A bevallásban érintett magánszemélyek száma

Bevallás típusa

Bevallás fajtája

Levelezési 
cím

város/
község

közterü-
let neve

közterü-
let jellege

hsz.

ép.

lépcső-
ház

em.

ajtó

_

Hibásnak minősített bevallás vonalkódja

Kormányhivatal bevallása

Bevallás jellege

(C)

Adózó/magánszemély
családi neve

utóneve

A nyugdíj mellett foglalkoztatottak száma (3-as, 7-es és 8-as kód) 

Adózó/magánszemély
előző családi neve

utóneve

külföldi
cím

ország

külföldi
cím

ország

Külföldi vállalkozás - illetősége szerinti állam

- azonosító száma

Kisvállalati adó alanyának bevallása

telefonszáma

Jelölje, ha a Tbj. 56/A. § rendelkezéseivel érintett

Az adóazonosító jelen történő bevallás benyújtásának indoka

Adótanácsadó,  adószakértő vagy
okleveles adószakértő neve

Adóazonosító száma

Igazolvány száma

Ellenjegyző adatai

(F)

                   

               

 

   

               

 

   

                   

   

   

         

 

                 

                 

2 0 1 5

 

 

 

 

2 0 1 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

background image

Ssz.

Az adózót terhelő egyéb kötelezettség

1.

Személyi jövedelemadó összesen

Adónem-

kód

103

2.

3.

5.

6.

- más, a kifizetőt terhelő adó

7.

Magánszemélytől levont személyi jövedelemadó összesen

8.

- a külföldi illetőségű magánszemély osztalékból származó jövedelméből
  levont adó

a)

b)

103

103

103

103

103

290

290

290

152

9.

14.

- a kamatjövedelmet terhelő adó

- 14%-os mértékű egészségügyi hozzájárulás

- reprezentáció, üzleti ajándék után fizetendő adó

Az adat ezer forintra kerekítve

c)

4.

Az 1. sorból

- önkormányzat által fizetendő 16, illetőleg 8%-os adó

15.

- 27%-os mértékű egészségügyi hozzájárulás

152

290

10.

- fémkereskedelmi engedélyköteles anyag átruházására tekintettel
  levont adó

A 7. sorból

- egyes meghatározott juttatásokat terhelő adó

- béren kívüli juttatásokat terhelő adó

11.

- a társasházaknak kifizetett jövedelemből levont adó

290

152

16.

- az Eho. tv. 3. § (6) bekezdésében foglalt elszámolás szerinti különbözet

A 13. sorból

13.

Egészségügyi hozzájárulás összesen

152

290

12.

- Stabilitás Megtakarítási Számláról származó jövedelemből
  levont adó

alap

17.

- 6%-os mértékű egészségügyi hozzájárulás

alap

152

1508A-01-01

Adózó adóazonosító jele

Adózó adószáma

A csekély összegű (de minimis) támogatásra vonatkozó társas vállalkozás

nyilatkozata és a támogatással összefüggő adat közlése

a)

Az adatok

euróban

b)

forintban

c)

20.

21.

Jelölje X-szel, ha a csekély összegű (de minimis) támogatásra való
jogosultsági feltételeknek megfelel

A bevallási időszakban a 2011. évi CLVI. tv. 462/A. és 465/A. §-a alapján igénybevett
csekély összegű (de minimis) támogatás összesen

               

 

   

                   

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

euró

forint

background image

Ssz.

A szakképzési hozzájárulás részletezése

30.

Jelölje, hogy a bevallást az

Adónem-

kód

33.

35.

42.

Nettó kötelezettség
(A 34. sor összegéből levonva a 35. sor összege)

a)

b)

182

182

182

Kötelezettség csökkentő tétel

Az adatok

ezer forintban

c)

34.

Szakképzési hozzájárulás mértéke (bruttó kötelezettség)

Szakképzési hozzájárulás kedvezményekkel csökkentett alapja
(A 31. sor összegéből levonva a 32. sor összege)

miatt nyújtja be

36.

- Együttműködési megállapodás alapján (szakképző iskolai tanuló után) igénybe
  vehető csökkentő tétel

182

Jelölje, hogy hány fő gyakorlati képzését végezte

37.

- Tanulószerződéssel rendelkező tanuló után igénybe vehető csökkentő tétel

Jelölje, hogy hány fő gyakorlati képzését végezte

182

±

41.

- Saját munkavállaló részére szervezett képzés alapján igénybe
  vehető csökkentő tétel

Jelölje, hogy hány fő vett részt képzésben

182

32.

Szakképzési hozzájárulás alapját csökkentő kedvezmények összege

31.

Szakképzési hozzájárulás kedvezmények figyelembe vétele nélkül számított alapja

39.

- Hallgatói szerződés alapján felsőfokú szakképzésben részt vevő
  hallgató után igénybe vehető csökkentő tétel

Jelölje, hogy hány fő gyakorlati képzését végezte

182

38.

- Együttműködési megállapodás alapján felsőfokú szakképzésben részt vevő
  hallgató után igénybe vehető csökkentő tétel

Jelölje, hogy hány fő gyakorlati képzését végezte

182

+/-1

kerekítéssel

d)

- Gyakorlatigényes alapképzési szak keretében hallgatói munkaszerződés
  alapján szervezett szakmai gyakorlat után igénybe vehető csökkentő tétel

Jelölje, hogy hány fő gyakorlati képzését végezte

40.

182

1508A-01-02

Adózó adóazonosító jele

Adózó adószáma

               

 

   

                   

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

background image

A  MAGÁNSZEMÉLYENKÉNT KÖZÖLT ADATOK ÖSSZESÍTÉSE

Személyi jövedelemadó

70.

71.

74.

Az összevont adóalapot terhelő, levont adóelőleg összege 

A külön adózó jövedelmek adóalapját terhelő adó összege  

[A 401. sor b) és a 478. sor a) oszlopainak összege együttesen]

[A 428. sor e) oszlopainak összege együttesen]

Az adott hónap személyi jövedelemadó kötelezettsége összesen 
[A 70-74. sorok összege együttesen,
levonva a 75. sor összege]

c)

72.

Az osztalékelőleget terhelő adó összege  
[A 453. sor a) oszlopainak összege együttesen]

Adónem-

kód

290

290

290

290

a)

75.

76.

290

A 2014. évi adómegállapítást követően az adott hónapban levont vagy
pénztárba befizetett összeg

[Az 500. sor a) oszlopainak összege]

A 2014. évi adómegállapításra tekintettel a magánszemély  részére
visszafizetett összeg

[A 494. sor b) oszlopainak összege]

290

±

Az adatok

forintban

ezer forintban

d)

77.

Levont különadó összesen

[A 442. sor c) oszlopainak együttes adata]

305

Ssz.

+/-1

kerekítéssel

e)

80.

Kedvezménnyel nem érintett szociális hozzájárulási adó összesen
[A 446., a 645., a 654. és a 682. sorok c) oszlopainak együttes adata]

258

81.

A START kártyával rendelkezőkre vonatkozó 10%-os mértékű
szociális hozzájárulási adó kötelezettség

[1-es kód esetén a 643. sorok c) oszlopainak együttes adata]

258

82.

A START kártyával rendelkezőkre vonatkozó 20%-os mértékű
szociális hozzájárulási adó kötelezettség

[1-es kód esetén a 644. sorok c) oszlopainak együttes adata]

258

83.

A START PLUSZ kártyával rendelkezőkre vonatkozó 10%-os mértékű
szociális hozzájárulási adó kötelezettség

[2-es kód esetén a 643. sorok c) oszlopainak együttes adata]

258

84.

A START PLUSZ kártyával rendelkezőkre vonatkozó 20%-os mértékű
szociális hozzájárulási adó kötelezettség

[2-es kód esetén a 644. sorok c) oszlopainak együttes adata]

258

86.

A Karrier Híd Programhoz kapcsolódó 13,5%-os mértékű
szociális hozzájárulási adó kötelezettség

258

[A 653. sorok c) oszlopainak együttes adata]

87.

A munkabérek nettó értékének megőrzését célzó adókedvezmény
igénybevétele esetén fizetendő szociális hozzájárulási adó kötelezettség

258

[A 665. sorok c) oszlopainak együttes adata]

88.

Két kedvezmény egyidejű igénybevétele esetén fizetendő
szociális hozzájárulási adó kötelezettség

258

[A 668. sorok c) oszlopainak együttes adata]

±

89.

A részmunkaidőben alkalmazott személy foglalkoztatásához kapcsolódó,
20%-os mértékű szociális hozzájárulási adó kötelezettség

[A 681. sorok c) oszlopainak együttes adata]

258

90.

A közfoglalkoztatás keretében alkalmazott személyekre tekintettel
fizetendő 13,5%-os mértékű szociális hozzájárulási adó kötelezettség

[A 680. sorok c) oszlopainak együttes adata]

258

Szociális hozzájárulási adó

85.

A START EXTRA kártyával rendelkezőkre vonatkozó 10%-os mértékű
szociális hozzájárulási adó kötelezettség

[3-as kód esetén a 643. sorok c) oszlopainak együttes adata]

258

91.

A szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott
munkavállalók után fizetendő 12,5%-os mértékű szociális hozzájárulási
adó kötelezettség

[05-ös kód esetén a 679. sorok c) oszlopainak együttes adata]

258

92.

A 180 napnál több munkaviszonnyal rendelkező 25 év alatti foglalkoztatott
munkavállalók után fizetendő 12,5%-os mértékű szociális hozzájárulási
adó kötelezettség

[07-es kód esetén a 679. sorok c) oszlopainak együttes adata]

258

b)

73.

Az Szja. tv. 44/C. § (8) bekezdés szerinti visszafizetési kötelezettségből a
biztosító által levont összeg

A 460. sor a) oszlopainak összege]

290

1508A-02-01

Adózó adóazonosító jele

Adózó adószáma

               

 

   

                   

ezer

ezer

background image

Az Egészségbiztosítási Alapot megillető bevétel

A  MAGÁNSZEMÉLYENKÉNT KÖZÖLT ADATOK ÖSSZESÍTÉSE 

Egyéb kötelezettségek

111.

Az egészségügyi szolgáltatási járulék összesen

124

[Az 555. sorok c) oszlopainak együttes adata]

120.

A biztosítottat terhelő egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékból
a természetbeni egészségbiztosítási járulék rész

[Az 567. sorok c) oszlopainak együttes adata]

293

121.

A biztosítottat terhelő egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékból
a pénzbeli egészségbiztosítási járulék rész

[Az 571. sorok c) oszlopainak együttes adata]

293

122.

A biztosítottat terhelő egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékból
a munkaerő-piaci járulék rész

[Az 573. sorok c) oszlopainak együttes adata]

293

A 293-as adónem kötelezettség összesen

+

+

+

[A 120-122. sorok összege együttesen]

123.

293

113.

Tételes egészségügyi hozzájárulás a teljes munkaidőben foglalkoztatott után

152

[Az 585. sorok c) oszlopainak együttes adata]

114.

Tételes egészségügyi hozzájárulás a részmunkaidőben foglalkoztatott után

152

[Az 586. sorok c) oszlopainak együttes adata]

115.

A 152-es adónem kötelezettség összesen

152

[A 112-114. sorok összege együttesen]

+

Ssz.

+

a)

Adónem-

kód

Az adatok

forintban

c)

ezer forintban

d)

+/-1

kerekítéssel

e)

112.

Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás
[A 443., a 467., a 469. sorok c) oszlopainak és az 503. sor a) oszlopának együttes
adata, csökkentve a 498. sor b) oszlopának együttes adatával]

+

152

A Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevétel

100.

A biztosítottat terhelő nyugdíjjárulék összesen
[Az 579. és a 605. sorok c) oszlopainak együttes adata,
ha a foglalkoztatás minősége kód értéke NEM 25, 42, 81, 83, 92, 93]

+

291

101.

A biztosítottat terhelő munkanélküli ellátás, álláskeresési támogatás
után fizetett nyugdíjjárulék összesen
[A 605. sorok c) oszlopainak együttes adata,
ha a foglalkoztatás minősége kód értéke 25, 42, 81]

+

291

102.

A biztosítottat terhelő GYED, GYES, GYET után fizetett nyugdíjjárulék
összesen
[A 605. sorok c) oszlopainak együttes adata,
ha a foglalkoztatás minősége kód értéke 83, 92, 93]

+

291

103.

A 291-es adónem kötelezettség összesen
[A 100-102. sorok összege együttesen]

+

291

105.

A felszolgálási díj után fizetett nyugdíjjárulék összesen
[Az 559. sorok c) oszlopainak együttes adata]

125

Szociális hozzájárulási adó

98.

99.

A Tbj. R. 5/D. § (1) bekezdés szerinti elszámolás

A szociális hozzájárulási adó kötelezettség összesen
[A 80-97. sorok összege együttesen, csökkentve a 98. sor adatával]

±

258

258

104.

A korkedvezmény-biztosítási járulék összesen
[Az 557. sorok c) oszlopainak együttes adata]

187

93.

Az 55 év feletti foglalkoztatott munkavállalók után fizetendő 12,5%-os
mértékű szociális hozzájárulási adó kötelezettség

[08-as kód esetén a 679. sorok c) oszlopainak együttes adata]

258

94.

A GYED-ben, GYES-ben vagy GYET-ben részesülő munkavállalók után
fizetendő 12,5%-os mértékű szociális hozzájárulási adó kötelezettség

[10-es kód esetén a 679. sorok c) oszlopainak együttes adata]

258

95.

A szabad vállalkozási zónában működő vállalkozások 12,5%-os mértékű
szociális hozzájárulási adó kötelezettsége

[11-es kód esetén a 679. sorok c) oszlopainak együttes adata]

258

96.

A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti doktori képzésben részt
vevő hallgatóként vagy doktorjelöltként foglalkoztatott munkavállalók után
fizetendő 12,5%-os mértékű szociális hozzájárulási adó kötelezettség

[13-as kód esetén a 679. sorok c) oszlopainak együttes adata]

258

b)

97.

A tartósan álláskereső személyek után fizetendő 12,5%-os mértékű 
szociális hozzájárulási adó kötelezettség

[09-es kód esetén a 679. sorok c) oszlopainak együttes adata]

258

1508A-02-02

Adózó adóazonosító jele

Adózó adószáma

               

 

   

                   

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

background image

A  MAGÁNSZEMÉLYENKÉNT KÖZÖLT ADATOK ÖSSZESÍTÉSE 

Egyéb kötelezettségek

Ssz.

a)

Adónem-

kód

Az adatok

forintban

c)

ezer forintban

d)

+/-1

kerekítéssel

e)

124.

Az EGT tagállamban biztosított személytől levont egyszerűsített
közteherviselési hozzájárulás
[A 620. sorok c) oszlopainak együttes adata]

197

125.

A kifizetőt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás összesen
[A 621. sorok c) oszlopainak együttes adata]

190

126.

A nyugdíjast terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás
[A 622. sorok c) oszlopainak együttes adata]

193

127.

A magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás
összesen

[A 623. sorok c) oszlopainak együttes adata]

191

129.

A 127. sorból számított

- természetbeni egészségbiztosítási járulék rész

[A 626. sorok c) oszlopainak együttes adata]

191

128.

- nyugdíjjárulék rész

[A 625. sorok c) oszlopainak együttes adata]

191

130.

Az egyszerűsített foglalkoztatásból eredő közteher összesen
[A 716. sor f) oszlopaiban szereplő közteher összegek együttes adata]

239

b)

1508A-02-03

Adózó adóazonosító jele

Adózó adószáma

A  CSALÁDI JÁRULÉKKEDVEZMÉNNYEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

a)

Az adatok

forintban

b)

ezer forintban

c)

140.

A családi járulékkedvezmény

- természetbeni egészségbiztosítási járulék terhére érvényesített összege

[Az 566. sorok c) oszlopainak együttes adata]

141.

- pénzbeli egészségbiztosítási járulék terhére érvényesített összege

[Az 570. sorok c) oszlopainak együttes adata]

143.

A családi járulékkedvezmény ténylegesen érvényesített összege
[A 140-142. sorok összege együttesen]

142.

- nyugdíjjárulék terhére érvényesített összege

[Az 578. és a 604. sorok c) oszlopainak együttes adata]

               

 

   

                   

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

background image

Ssz.

Az önellenőrzéssel érintett adónem megnevezése

150.

Személyi jövedelemadó

Adónem-

kód

103

±

157.

A 156. sorból a Tbj. R. 5/D. § (1) bekezdés

±

258

Kötelezettség alap-

jának különbözete

Kötelezettség

különbözete

158.

±

291

160.

±

124

159.

Felszolgálási díj után fizetett nyugdíjjárulék (15%)

±

125

153.

- az adózót terhelő levont személyi jövedelemadó

290

±

152.

- magánszemélyhez köthető személyi jövedelemadó

290

±

154.

A magánszemély egyes jövedelmeit terhelő különadó (75%)

305

±

A 151. sorból

161.

Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás

±

152

169.

Tételes egészségügyi hozzájárulás összesen

±

152

170.

A 169. sorból

±

152

- tételes egészségügyi hozzájárulás a teljes munkaidőben foglalkoztatottak után

171.

±

152

- tételes egészségügyi hozzájárulás a részmunkaidőben foglalkoztatottak után

Egészségügyi szolgáltatási járulék

172.

A 293-as adónem kötelezettség összesen

±

293

293

±

- a biztosítottól levont természetbeni egészségbiztosítási járulék rész (4%)

173.

174.

- a biztosítottól levont pénzbeli egészségbiztosítási járulék rész (3%)

±

293

293

±

- a biztosítottól levont munkaerő-piaci járulék rész (1,5%)

175.

156.

Szociális hozzájárulási adó

258

A biztosítottól levont nyugdíjjárulék

c)

d)

A 172. sorból

162.

A 161. sorból

±

152

- magánszemélyhez köthető 27%-os egészségügyi hozzájárulás

165.

- magánszemélyhez nem köthető 27%-os egészségügyi hozzájárulás

±

152

166.

- magánszemélyhez nem köthető 14%-os egészségügyi hozzájárulás

±

152

151.

Magánszemélytől levont személyi jövedelemadó

±

290

±

155.

Szakképzési hozzájárulás

±

182

167.

- az Eho. tv. 3. § (6) bekezdésében foglalt elszámolás szerinti különbözet

±

152

176.

Az EGT tagállamban biztosított személytől levont EKHO (9,5%)

±

197

177.

A kifizetőt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (20%)

±

190

178.

A nyugdíjast terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (11,1%)

±

193

179.

A magánszemélyt terhelő EKHO (15%)

±

191

180.

A 179. sorból számított

- nyugdíjjárulék rész

±

191

181.

- természetbeni egészségbiztosítási járulék rész

±

191

a)

Kötelezettség

részletezése

 forintban

182.

Korkedvezmény-biztosítási járulék (13%)

±

187

168.

- magánszemélyhez nem köthető 6%-os egészségügyi hozzájárulás

152

±

163.

- magánszemélyhez köthető 14%-os egészségügyi hozzájárulás

±

152

164.

- magánszemélyhez köthető 15%-os egészségügyi hozzájárulás

±

152

b)

1508A-03-01

Adózó adóazonosító jele

Adózó adószáma

ÖNELLENŐRZÉS

Ismételt önellenőrzés jelölése (x)

(O)

               

 

   

                   

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

background image

AZ ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉK ÖSSZEGÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA

Önellenőrzési pótlék összege

190.

Kötelezettség összege

Adónem-

kód

215

±

191.

Önellenőrzési pótlék az Art. 28/B. §, vagy Art. 29. § alapján

±

215

192.

Önellenőrzési pótlék összesen [A 190-191. sorok összege együttesen]

±

215

a)

c)

Ssz.

b)

1508A-03-02

Adózó adóazonosító jele

Adózó adószáma

ÖNELLENŐRZÉS

Az önellenőrzéssel érintett adónem megnevezése

Adónem-

kód

Kötelezettség

különbözete

195.

Az egyszerűsített foglalkoztatásból eredő közteher

±

239

a)

c)

b)

AZ ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉK ÖSSZEGÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA

Az egyszerűsített foglalkoztatás utáni önellenőrzési pótlék összege

200.

Kötelezettség összege

Adónem-

kód

215

±

a)

c)

b)

               

 

   

                   

ezer

ezer

ezer

forint

forint

background image

(A)

Jelölje  X-szel, ha az önellenőrzésnek az az indoka, hogy az adókötelezettséget megállapító jogszabály
alaptörvény-ellenes, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusába ütközik

1.

1508A-03-03

Adószám

Adóazonosító jel

Adózó neve

NYILATKOZAT

ARRÓL, HOGY AZ ÖNELLENŐRZÉS INDOKA ALAPTÖRVÉNY-ELLENES VAGY

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖTELEZŐ JOGI AKTUSÁBA ÜTKÖZŐ JOGSZABÁLY

Oldalszám

(B)

amelyre vonatkozóan végrehajtott önellenőrzés indoka az alaptörvény-ellenesség, vagy az Európai Unió kötelező
jogi aktusába ütköző jogszabály

Adónemkód

Adónem megnevezése

2.

3.

(C)

Nyilatkozat részletes kifejtése jogszabályi hivatkozással

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

  1

               

 

   

                   

 

 

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2021. április »
április
HKSzeCsPSzoV
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930