Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

2017. évi III. törvény a választásokról és a szavazásról szóló 2005. évi VII. törvény módosításáról

2017. évi III. Vtvmód_20170526.pdf — PDF document, 204Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

2017. évi III. törvény 

a választásokról és a szavazásról szóló 2005. évi VII. 

törvény módosításáról 

 
1. §  A  választásokról  és  a  szavazásról  szóló  2005.  évi 
VII.  törvény  (a  továbbiakban:  Vtv.)  3.  §  (1)  bekezdése  az 
alábbi utolsó mondattal egészül ki: 
„Egyházmegyei, 

egyházkerületi, 

valamint 

országos 

felügyelővé  az  az  egyházközségi  tag  választható,  aki  vagy 
presbitériumban  szerzett  egyházkormányzati  -  ajánlással 
megerősített  -  gyakorlattal,  vagy  a  feladat  ellátására  való 
alkalmasság  indoklását  is  tartalmazó  presbitériumi 
ajánlással rendelkezik.” 
 
2. §  A  Vtv.  19.  §  (2)  bekezdése  az  alábbi  utolsó 
mondattal egészül ki: 
„A  32-33.  §-ban  rögzített  választások  előtt  a  választó 
testület alkalmi döntéssel állít fel jelölőbizottságot.” 
 
3. §  A Vtv. 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„21. §  (1)  A  jelölőbizottság  a  beérkezett  ajánlások, 
valamint  saját  tagjainak  javaslata  alapján,  többségi 
szavazással dönt a jelöltek listájára felkerülő személyekről, 
s ezt írásos indoklással a választó testület elé terjeszti. 
(2)  Bármilyen  tisztségre  jelöltnek  csak  az  nevezhető  meg, 
aki a jelölést előzetesen – írásban, illetve a jelöltek listáját 
véglegesítő közgyűlés előtt szóban – elfogadta, és a tisztség 
betöltéséhez a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 
megfelelt.  A  nyilatkozatot  attól  az  ajánlott  személytől  is 
meg kell kérni, akit a jelölőbizottság nem javasol a jelöltek 
listájára.  
(3) Célszerű, de nem kötelező a többes jelölés.  
(4)

 

Az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi 

IV. törvény 56. § (1) bekezdésében, 68-69. §-ában, 85. § (1) 
bekezdésében, 95-96. §-ában, 105. § (2) bekezdésében, 129. 
§ (1) bekezdés b) pontjában és 140. § (2)-(3) bekezdésében 
meghatározott  esetben  a  jelölés  elfogadásával  egyidejűleg 
az  egyház  tényfeltáró  bizottsága  jogosult  elvégezni  – 
működési  rendjébe  foglalt  eljárással  –  a  jelölt 
állambiztonsági  szempontú  alapszintű  vizsgálatát  (a 
továbbiakban:  vizsgálat)  azzal,  hogy  további  tisztségre  is 
történő jelölés esetén a  vizsgálat  megismételt  elvégzése  az 
adott választási ciklusban nem szükséges. 
(5)  A  vizsgálathoz  szükséges  személyi  adatokat  a 
jelölőbizottság  a  jelölés  elfogadása  után  haladéktalanul 
eljuttatja a tényfeltáró bizottsághoz.  A vizsgálatot úgy kell 
elvégezni,  hogy  annak  eredménye  lehetőleg  a  jelöltlista 
véglegesítése  előtt,  de  az  általános  tisztújítás  során 
legkésőbb  az  e  törvény  6.  §  (3)-(5)  bekezdésben 
meghatározott határidőig, rendkívüli  választás esetén a  19. 
§  (6)  bekezdése  alapján  meghatározott  időpontig 
rendelkezésre álljon.  
(6)  A  jelölőbizottság  a  tényfeltáró  bizottság  vizsgálatának 
eredményét  írásban  közli  a  jelöltekkel,  majd  rögzíti  az 
általa  előterjesztett  jelöltlistán.  Amennyiben  a  vizsgálat 
eredménye csak a jelöltlista összeállítását vagy a választást 
követően  áll  rendelkezésre,  akkor  a  jelölőbizottság  a 
tényfeltáró  bizottság  vizsgálatának  eredményét  írásban 
közli  a  megválasztott  érintettel,  majd  megküldi  a  választó 
testület tagjainak. 
(7)  A  (4)-(6)  bekezdésben  rögzített  vizsgálatot  nem  kell 
kezdeményezni  azoknál  a  jelölteknél,  akik  1972.  február 
14. után születtek.” 
 

4. § 

A Vtv. 33. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 
„33. §  (1)  A  köznevelési  intézmények  küldötteit  az 
intézmények jelöltjei közül az országos nevelési és oktatási 
bizottság választja meg. 
(2)  A  szeretetintézmények  küldötteit  a  diakóniai 
intézmények  jelöltjei  közül  diakóniai  bizottság  választja 
meg. 
(3)  A  missziói  szolgálatban  álló  lelkészek  küldöttét  az 
egyházmegyei  lelkészi  munkaközösségek jelöltjei  közül az 
evangélizációs és missziói bizottság választja meg.” 
 
5. § 

A  Vtv.  35.  §  (2)  bekezdése  helyébe  a  következő 

rendelkezés lép: 
„(2)  Az  esperessé  választhatóság  feltétele,  hogy  jelölt  az 
egyházmegye  valamelyik  egyházközségében  gyülekezeti 
lelkészi  állást  töltsön  be,  valamint  az,  hogy  a  jelölt  5  év 
gyülekezeti  lelkészi  vagy  másodlelkészi  szolgálattal 
rendelkezzen.  Ezt  a  lelkészi  állását  esperesi  megbízatása 
alatt is betölti.” 
 
6. §  A Vtv. 42. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„42. §  (1)  A  jelölőbizottság  a  beérkezett  ajánlások, 
valamint  saját  tagjainak  javaslata  alapján  többségi 
szavazással dönt a jelöltek listájára felkerülő személyekről, 
s  ezt  írásos  indoklással  az  illetékes  önkormányzati  szint 
közgyűlése elé terjeszti. 
(2)  Bármilyen  tisztségre  jelöltnek  csak  az  nevezhető  meg, 
aki a jelölést előzetesen – írásban, illetve a jelöltek listáját 
véglegesítő közgyűlés előtt szóban – elfogadta, és a tisztség 
betöltéséhez a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 
megfelelt.  A  nyilatkozatot  attól  az  ajánlott  személytől  is 
meg kell kérni, akit a jelölőbizottság nem javasol a jelöltek 
listájára. 
(3) Célszerű, de nem kötelező a többes jelölés.  
(4)

 

A  jelölés  elfogadását  követően  a  tényfeltáró  bizottság 

jogosult elvégezni – működési rendjébe foglalt eljárással – 
a jelölt állambiztonsági szempontú alapszintű vizsgálatát (a 
továbbiakban:  vizsgálat)  azzal,  hogy  további  tisztségre  is 
történő jelölés esetén a  vizsgálat  megismételt  elvégzése  az 
adott választási ciklusban nem szükséges.  
(5)  A  vizsgálathoz  szükséges  személyi  adatokat  a 
jelölőbizottság  a  jelölés  elfogadása  után  haladéktalanul 
eljuttatja a tényfeltáró bizottsághoz.  A vizsgálatot úgy kell 
elvégezni,  hogy  annak  eredménye  lehetőleg  a  jelöltlista 
véglegesítése  előtt,  de  az  általános  tisztújítás  során 
legkésőbb  az  e  törvény  6.  §  (3)-(5)  bekezdésben 
meghatározott határidőig, rendkívüli  választás esetén a  40. 
§  (3)  bekezdése  alapján  meghatározott  időpontig, 
püspökválasztás  esetén  a  beiktatás  előtt  rendelkezésre 
álljon. 
(6)  A  jelölőbizottság  a  tényfeltáró  bizottság  vizsgálatának 
eredményét  írásban  közli  a  jelöltekkel,  majd  rögzíti  az 
általa  előterjesztett  jelöltlistán.  Amennyiben  a  vizsgálat 
eredménye csak a jelöltlista összeállítását vagy a választást 
követően  áll  rendelkezésre,  akkor  a  jelölőbizottság  a 
tényfeltáró  bizottság  vizsgálatának  eredményét  írásban 
közli  a  megválasztott  érintettel,  majd  megküldi  az  adott 
egyházi önkormányzat közgyűlése tagjainak. 
(7)  A  (4)-(6)  bekezdésben  rögzített  vizsgálatot  nem  kell 
kezdeményezni  azoknál  a  jelölteknél,  akik  1972.  február 
14. után születtek. 
(8) 

Azt  a  jelöltet,  akit  a  megkeresett  egyházi 

önkormányzatok presbitériumainak legalább negyede ajánl, 

background image

–  ha  a  jogszabályi  feltételeknek  megfelel  és  a  jelölést 
vállalja – fel kell venni a jelöltek listájára.” 
 
7. § 

E törvény 2017. június 30. napján lép hatályba, és 

az  azt  követő  napon  hatályát  veszti  azzal,  hogy  a 
hatálybalépésekor 

folyamatban 

lévő 

ügyekben 

választásokról  és  a  szavazásról  szóló  2005.  évi  VII. 
törvénynek  e  törvény  hatálybalépését  megelőző  napon 
hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
Budapest, 2017. május 26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2018. augusztus »
augusztus
HKSzeCsPSzoV
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031