Tovább a tartalomhoz | Ugrás a navigációhoz

Személyes eszközök
Itt vagyunk: Főoldal A MEE hatályos jogszabályai Törvények 2017. évi VII. törvény az egyházi szolgálat külön területeiről szóló 2005. évi V. törvény és az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény módosításáról
Bekezdések
Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

2017. évi VII. törvény az egyházi szolgálat külön területeiről szóló 2005. évi V. törvény és az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény módosításáról

Intézményi_tv_mód_20171125.pdf — PDF document, 195Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

2017. évi VII. törvény 

az egyházi szolgálat külön területeiről szóló 2005. évi V. törvény  

és az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény  

módosításáról 

 
 
1. §  Az egyházi szolgálat külön területeiről szóló 2005. évi V. törvény 59. §-a helyébe a következő ren-
delkezés lép: 
„59. § 

Az egyházközségek presbitériumának feladata a helyi körülményeknek megfelelően megszer-

vezni a sajtószolgálatot, az iratterjesztést, valamint kapcsolatot tartani az evangélikus és a helyi sajtóval.” 
 
2. §  Az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény (a továbbiakban: Int.tv.) 1. § (2) bekezdé-
sének helyébe a következő rendelkezés lép: 
“(2)  Egyházközségi  és  egyházmegyei  alapítású  intézmény  alapításának  folyamatát  az  adott  egyházkor-
mányzati szint közgyűlése, a Magyarországi Evangélikus Egyház által alapított intézmény esetén az or-
szágos  presbitérium  előzetes,  támogató  szándéknyilatkozatával  lehet  megkezdeni.  Egyházközségi  köz-
gyűlés által alapítandó intézmény megalapításáról rendelkező döntést megelőzően az illetékes egyházme-
gyei és az országos presbitérium egybehangzó jóváhagyásával is rendelkezni kell. Egyházmegyei közgyű-
lés által alapítandó intézmény megalapításáról rendelkező döntést megelőzően az illetékes egyházkerületi 
közgyűlés és az országos presbitérium egybehangzó jóváhagyásával is rendelkezni kell.” 
 
3. §  Az Int.tv. 11. § (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 
“(3) Egyházközség vagy egyházmegye által fenntartott intézmény, valamint köznevelési és diakóniai in-
tézmény igazgatótanácsába legalább 1-1 tagot választ a területileg illetékes egyházközség, egyházmegye 
és az országos presbitérium. A fenntartó egyházi önkormányzat számvevőszékének tagjai nem választha-
tóak meg az igazgatótanács tagjainak vagy elnökének.” 
 
4. §  Az Int.tv. 34. § (2) bekezdés c) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép: 
„c) kiadja a Magyarországi Evangélikus Egyház országos lapját, a lelkészi szakfolyóiratot, egyéb orszá-
gos  jellegű  folyóiratokat,  valamint  a  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  honlapját  és  egyéb  internetes 
médiumait. A médiumok kiadási rendjét országos szabályrendelet határozza meg.” 
 
5. §  Az Int.tv. 75/A. § (2) bekezdése, valamint 81. §-a hatályát veszti. 
 
6. §  E törvény a kihirdetése napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.  
 
Budapest, 2017. november 25. 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2018. július »
július
HKSzeCsPSzoV
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031