background image

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi II. törvény 

5. számú melléklete 

 

 
 

 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  2017.  évi  költségvetési  törvényét  megelőző  évi 
költségvetéseiben  rögzített,  további  évekre  vállalt  kötelezettségek  és  Zsinati  határozatokban 
vállalt kötelezettségek: 

 
 

 
 
1. A Magyarországi Evangélikus Egyház 2015. évi I. (költségvetési) törvényében rögzített 
elköteleződések: 

 

C/II.3.1. Üllői úti székház felújítása 

 

2017-2031. évekre 

évi 66.000.000,- Ft + járulékos költség 

 
 
 
2. A Magyarországi Evangélikus Egyház 2015. évi I. (költségvetési) törvényében rögzített 
elköteleződések: 

 

A/K/IV.3.3.3. Egyesületek, alapítványok támogatása - FÉBÉ Evangélikus Diakonissza 

Egyesület 
 

2017-2024. évekre 

évi 6.000.000,- Ft + előző évi fogyasztó árindex szerinti 

emeléssel 
 
 
 
3. A Magyarországi Evangélikus Egyház 2015. évi I. (költségvetési) törvényében rögzített 
elköteleződések: 

 

A/K/IV.2.4.1. Külügyi kapcsolattartás költsége - tagdíj 

 

2017. évre 

4.500.000,- Ft LVSZ tartalékalap feltöltés 

 
 
 
4. A Magyarországi Evangélikus Egyház 2015. évi I. (költségvetési) törvényében rögzített 
elköteleződések: 

 

A/K/IV.2.8.2.1. Oktatási intézmények működési támogatása - Evangélikus 

Hittudományi Egyetem 
 

2017. évre 

56.600.000,- Ft 

 

2018. évre 

67.000.000,- Ft