Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

1. sz. melléklet

MEE 2019. evi koltsegvetesi torveny 1. sz. melleklet.pdf — PDF document, 529Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi IX. törvény 1. számú melléklete - összesítő

adatok eFt-ban

2019. terv

2 659 000

2 385 300

I.1. Járadék + kiegészítés

1 617 400

I.2. SZJA részesedés (felajánlás+kiegészítés)

764 900

I.3. Egyéb bevételek

3 000

273 700

15 115 300

10 230 800

4 563 600

219 200
101 700

4 930 700

558 000
231 000

3 894 700

247 000

22 705 000

2019. terv

2 659 000

589 100
144 500
206 500

1 718 900

15 115 300

10 230 800

4 563 600

219 200
101 700

3 192 100

557 000

0

2 442 100

193 000

20 966 400

6 641 621

1 289 183

793 200

4 558 685

553

1 738 600

I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap

I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap
II. Befektetési Alap

I. Köznevelés
II. Diakónia
III. Közgyűjtemények
IV. Kistelepülésen működő Egyházközségek

C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK

II. Egyházmegyék támogatása
III. Egyházkerületi feladatok ellátása

III. Gyűjteményi feladatok
IV. Kistelepülésen működő Egyházközségek támogatása

II. Befektetési Alap
III. Oktatási Alap
IV. Diakóniai Alap

C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK

C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK - 

B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSBÓL 

I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap
II. Befektetési Alap
III. Oktatási Alap
IV. Diakóniai Alap

I. Köznevelési feladatok
II. Diakóniai feladatok

EGYENLEG

KIADÁSOK ÖSSZESEN

IV. Országos Egyház feladatai

A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVE

ÖSSZESÍTŐ TÁBLA 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

III. Oktatási Alap
IV. Diakóniai Alap

KIADÁSOK
A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK

I. Egyházközségek támogatása

A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK

I. Szabad felhasználású bevételek

II. Kötelezettséggel terhelt bevételek

B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSOK

BEVÉTELEK

background image

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi IX. törvény 1. számú melléklete "A" tábla

adatok eFt-ban

2019. terv

2 385 300

1 617 400

764 900

3 000

273 700

30 300

4 600
8 000

17 700

0

5 300

3 200

400
500

1 200

238 100

139 000

19 000

120 000

25 000

10 000

15 000

53 200

2 800

II.3.3.1.1. Missziói offertórium

2 800

6 900

II.3.3.2.1. Gyermek és ifjúsági feladatok

4 000

II.3.3.2.2. Ifjúsági offertórium

2 900

3 500

II.3.3.3.1. Utazási és programköltségek

3 000

II.3.3.3.2. Határon túli magyarok - egyéni támogatás

500

20 000

II.3.3.4.1. Pályázat előkészítés, önrész, előfinanszírozás

20 000

20 000

II.3.3.5.1. Bajor támogatás

20 000

20 900

4 400

II.3.4.1.1. Gépjármű program

4 400

10 800

II.3.4.2.1. Partnerhilfe

8 000

II.3.4.2.2. Gyógykezelési offertórium

2 800

5 700

II.3.4.3.1. Katalin bál

400

II.3.4.3.2. Egyészségügyi állapotfelmérés

300

II.3.4.3.3. Egyéb

5 000

2 659 000

A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK

II.3.1.1. Székház üzemeltetés

II.3.3.4. Pályázati feladatokhoz kapcsolódó bevételek

II.3.4. Országos Egyház egyéb feladataihoz kapcsolódó

II.3.3.1. Evangélizációs és missziói feladatok

II.3.3.2. Ifjúsági feladatokhoz kapcsolódó bevételek

II.3.3. Országos Egyház szakmai feladatai

II.3.4.2. Szociális segélyezéshez kapcsolódó bevételek

II.3.4.3. Egyéb bevételek

II.3.3.5. Konferencia feladatok működtetése

II.2.2. Északi Egyházkerület - működési költség

BEVÉTELEK

I.3. Egyéb bevételek

I.) Szabad felhasználású bevételek

II.) Kötelezettséggel terhelt bevételek

I.1. Járadék + kiegészítés
I.2. SZJA részesedés (felajánlás+kiegészítés)

II.1. Egyházközségek feladataihoz kapcsolódó bevételek

II.2. Egyházkerületek feladataihoz kapcsolódó bevételek

II.1.2. Gusztáv Adolf Werk (GAW) támogatás

II.1.1. Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS) 

II.1.3. Hitoktatási feladatok támogatása
II.1.4. Egyéb külföldi céltámogatások

II.2.1. Biblia terjeszési offertórium

II.2.3. Nyugati Egyházkerület - működési költség

II.3.4.1. Beruházásokhoz kapcsolódó bevételek

II.2.4. Déli Egyházkerület - működési költség

II.3. Országos Egyház feladataihoz kapcsolódó bevételek

II.3.1. Országos Iroda működéséhez kapcsolódó bevétel

II.3.2.1. Ingatlanok fenntartása, működtetése
II.3.2.2. Továbbszámlázott tételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

II.3.2. Egyéb országos működéshez kapcsolódó bevétel

II.3.1.2. Tartalékalapokból történő finanszírozása

II.3.3.3. Külügyi feladatokhoz kapcsolódó bevételek

background image

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi IX. törvény 1. számú melléklete "A" tábla

adatok eFt-ban

2019. terv

589 100

512 000

95 800

115 000

82 500

8 700

70 000

140 000

50 000

50 000

12 600

4 600
8 000

14 500

3 000
4 600

700

2 700
1 500
2 000

144 500

51 000
90 000

3 500

206 500

67 500

49 500
18 000

73 700

55 700
18 000

65 300

47 300
18 000

1 718 900

575 900

32 600

5 000

3 700

IV.1.1.2.1. Működés

1 500

IV.1.1.2.2. Ordass-díj

1 100

IV.1.1.2.3. Prónay-díj

1 100

6 300

IV.1.1.3.1. Működés

300

IV.1.1.3.2. Hitéleti célok támogatása

6 000

6 700

600

300

10 000

426 800

232 700

51 200

16 400

2 500

50 000

6 000

4 000

3 000

4 000

8 000

4 000

13 500

I.4.1. Gyülekezeti munkatársképzés

II.2. Egyházközségi felújítások, beruházások támogatása

I.4.4. Presbiterképzés

I.4.3. Országos felügyelői konferencia

IV.1.1.2. Országos Presbitérium

I.) Egyházközségek támogatása

I.1.2. Működési támogatás

I.1.1. Járadékfizetés

IV.1.1.6. Bíróság
IV.1.1.7. Bizottságok

IV.1.2.9. Telefon

IV.1.2.1. Illetmények
IV.1.2.2. Bérjárulékok

III.1. Déli Egyházkerület

III.2.1. Működési költségek

III.1.2. Hitéleti célok támogatása

I.4.5. Lelkész-, egyéb konferenciák

III.2. Északi Egyházkerület

III.3.1. Működési költségek
III.3.2. Hitéleti célok támogatása

I.3. Céltámogatások

IV.1.1.4. Püspöki tanács

IV.1.1. Vezető testületek működése

IV.1.2.3. Béren kívüli juttatások

IV.1.1.3. Elnökség

IV.1.1.1. Zsinat

II.1. Működési támogatások

KIADÁSOK

II.3. Gyülekezeti adminisztrációt segítő támogatás

I.1.4. LIBRA ügyviteli rendszer

I.1.3. Járulékfizetési támogatás

IV.1.2.4. Munkába járási költségek
IV.1.2.5. Székház üzemeltetés

IV.1.2.12. Utazási költség

I.3.1. Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS) adomány, offertórium 

I.1. Működési támogatások

I.2.1. Kiemelt felújítások, beruházások

I.4. Képzési támogatások

I.3.2. Gusztáv Adolf Werk (GAW) támogatás

I.1.5. Hitoktatási feladatok támogatása
I.1.6. Lelkészi életpályamodell támogatása

I.2. Felújítási, beruházási támogatások

I.4.2. Lelkészakadémia

I.4.6. Lelkész képzés támogatása 

III.2.2. Hitéleti célok támogatása

III.1.1. Működési költségek

III.) Egyházkerületi feladatok ellátása

II.) Egyházmegyék működésének támogatása

IV.1.2.8. Posta

IV.)  Országos Egyház feladatai

IV.1.2.11. Informatikai feladatok

IV.1. Országos Egyház működés

IV.1.2. Országos Iroda működési költségek

III.3. Nyugati Egyházkerület

IV.1.1.5. Számvevőszék

IV.1.2.6. Irodai berendezések
IV.1.2.7. Irodaszerek

IV.1.2.10. Bankköltség

background image

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi IX. törvény 1. számú melléklete "A" tábla

adatok eFt-ban

2019. terv

I.) Egyházközségek támogatása

KIADÁSOK

2 000

3 000

19 500

7 000

116 500

20 200

IV.1.3.1.1. Könyvvizsgálat

4 700

IV.1.3.1.2. Belső ellenőrzés

15 500

50 000

11 300

4 500

4 500

5 000

6 000

15 000

761 250

45 700

7 000

10 000

500

5 400

22 800

100 800

1 700

7 100

4 500

1 200

4 800

2 600

5 000

7 000

7 400

1 500

1 100

300

10 500

1 000

4 000

2 000

6 000

1 100

30 000

2 000

54 300

2 000

1 000

1 000

2 000

11 000

600

3 000

2 300

11 000

10 000

6 400

1 100

500

1 500

900

29 900

13 000

4 100

9 400

IV.1.3.7. Egyéb működési kiadások

IV.1.2.13. Oktatás, továbbképzés
IV.1.2.14. Hitéleti rendezvények reprezentációs költsége

IV.2.2.15. Művészetek Völgye

IV.2.1.3. Zenei konferencia, kórustalálkozó

IV.2.2. Evangélizációs és missziói feladatok

IV.2.2.7. Kiadványok, médiaköltség - GYÜMI

IV.2.2.12. Börtön misszió

IV.2.1.4. Lutheránia énekkar

IV.2.2.3. Missziói pályázat (missziói offertórium + kiegészítés)
IV.2.2.4. Missziói tevékenység (Vak, Férfi, Iszákosmentő, egyéb)

IV.2.2.6. Szlovák szolgálat

IV.2.3.1. Hittanverseny, gyereknap

IV.2.3.12. Telekgerendási ifjúsági tábor helyszín

IV.1.2.15. Szakértői feladatok

IV.2.4.2. Tagdíjak

IV.2.3.7. Szakmai segédanyagok fordítása, kiadása

IV.2.3.2. Bábfesztivál

IV.2.2.5. Kiadvány támogatása - Misszió

IV.2.2.8. Gyülekezeti háttértámogatás

IV.2.2.17. Hangtechnikai és könnyüzenei szolgáltatások

IV.1.2.16. Egyéb (könyv, reprezent., fénymás.)

IV.2.2.14. Óriás könyv javítása, tárolás

IV.1.3.3. Informatikai feladatok

IV.2.2.1. Országos konferenciák, evangelizáció

IV.2.1.1. Egyházzenei feladatok

IV.1.3. Egyéb országos működési költségek

IV.2.2.18. Evangélikus papné találkozó

IV.1.3.5. Szakértői feladatok

IV.2.2.20. Egyéb programok

IV.2.3. Gyermek és Ifjúsági feladatok

IV.2.3.3. Ovisolimpia
IV.2.3.4. Ifjúsági vezetőképzés

IV.2.1.5. Kántorképző Intézet, Fót

IV.1.3.1. Ellenőrzési feladatok

IV.1.3.2. Ingatlanok fenntartása, működése

IV.2.1. Egyházzenei feladatok

IV.2.2.10. Női misszió
IV.2.2.11. Reptéri misszió

IV.2.2.13. Evangélikus Missziói Központ, Cinkota 

IV.2.2.9. Cigánymiszió

IV.2.2.2. Országos Missziói Lelkész működése

IV.2.1.2. Orgonaprogram

IV.2.2.16. Könnyűzenei pályázat

IV.1.3.6. Libra ügyviteli rendszer

IV.2. Országos Egyház szakmai feladatok

IV.1.3.4. Utazási költség

IV.1.3.8. Továbbszámlázott tételek

IV.2.3.14. Köz-Ép-Pont Rdélyi Ifjúsági Találkozó

IV.2.3.13. Ifjúsági klub

IV.2.4.3. Határon túli magyarok

IV.2.3.15. Egyéb programok

IV.2.4. Külügyi kapcsolatok

IV.2.2.19. Új egyházközségek alapításának támogatása

IV.2.3.8. Ökumenikus Ifjúsági Programok

IV.2.3.5. Táborok, találkozók (Zenei, Családos, Konfirmandus)

IV.2.3.9. Egyetemi gyülekezetek feladatai

IV.2.3.6. Szakmai megbízási díj (marketinges szakember)

IV.2.3.10. Gyermek és ifjúsági pályázat (offertórium+kiegészítés)
IV.2.3.11. Szélrózsa találkozó 

IV.2.4.1. Külügyi kapcsolattartás költsége

background image

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi IX. törvény 1. számú melléklete "A" tábla

adatok eFt-ban

2019. terv

I.) Egyházközségek támogatása

KIADÁSOK

1 600

1 200

600

21 600

10 000

3 000

5 000

3 600

112 900

111 900

1 000

60 600

13 400

14 400

32 800

129 600

125 700

IV.2.8.1.1. Evangélikus Hittudományi Egyetem 

110 000

IV.2.8.1.2. Luther Otthon - Szakkollégium

15 000

IV.2.8.1.3. Evangélikus Roma Szakkollégium

700

3 900

6 850
1 350
5 500

IV.2.9.2.1. Diakónia napja

1 500

IV.2.9.2.2. Diakóniai továbbképzések szakmacsoportok szerint

500

IV.2.9.2.3. Költségvetési elszámolás, intézmenyi költségvetési beszámolók 
ellenőrzése (könyvvizsgálat)

3 500

2 000

2 000

67 000

60 000

6 000

1 000

120 000

120 000

10 000

10 000

381 750

134 400

80 000

54 400

10 800

0

8 000

2 800

43 350

1 000

7 150

1 500

11 400

4 000

2 400

1 800

4 500

2 400

3 600

3 600

0

40 000

40 000

153 200

IV.3.4. Vis major tartalék

IV.2.9.1. Diakóniai otthonok támogatása

IV.2.11.1. Pályázati előkészítés, önrész, előfinanszírozás támogatás

IV.3.5.1. Kötelezettséggel nem terhelt tartalék

IV.3.3.11. Egyéb támogatások

IV.3.2.3. Gyógykezeltetési offertórium

IV.2.6.2. Sajtóbizottság

IV.2.7.2. Andorka Rudolf Evangélikus Konferencia Központ, 

IV.2.7. Konferencia feladatok működtetése

IV.2.7.1. Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ, Révfülöp

IV.3.6. Egyéb kiadások

IV.2.11.2. Turisztikai programok működtetése

IV.3.3.9. MKIE - Sóvár Konferencia Központ

IV.3.3.2. FÉBÉ Evangélikus Diakonissza Egyesület

IV.3.3.1. Evangélikus  Külmissziói Egyesület (EKME)

IV.3.3.6. Sárszentlőrinci Népfőiskola

IV.3.2. Szociális segélyezés 

IV.3.2.1. Szociális támogatások

IV.3.3.3. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet - tagdíj

IV.3.3.10. Keresztény Önkéntesek Szövetsége az Ifjúságért és Gyermekért 
Egyesület (KÖSZI)

IV.2.12.1. Egyházi fenntartói járulék

IV.2.6.1. Luther Kiadó támogatása

IV.2.4.6. Kirchentag

IV.2.5.1. Reformációi emlékbizottság feladatai

IV.2.4.5. Közép-Európai Keresztény Találkozó

IV.2.4.4. Szakértői díj

IV.2.5.2. Sztehlo Gábor ösztöndíj

IV.3.5. Általános tartalék

IV.2.6. Kommunikációs feladatok

IV.3.3. Egyesületek, alapítványok támogatása

IV.3.2.2. Partnerhilfe

IV.2.10. Építési és ingatlanügyi feladatok

IV.2.10.1. Építési szakértői díjak, ingatlan felmérés

IV.2.11. Pályázati feladatok

IV.2.9. Diakóniai feladatok

IV.3. Országos Egyház egyéb feladatok

IV.2.5. Tudományos és teológiai feladatok

IV.3.3.8. Magyar Protestáns Kollégium 

IV.2.13. Gyűjteményi feladatok

IV.2.12. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap

IV.2.11.3. Szakértői feladatok

IV.3.3.4. Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT)

IV.2.5.4. Andorka Eszter program

IV.3.3.5. Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség (MEVISZ)

IV.3.3.7. Magyar Bibliatársulat Alapítvány

IV.2.13.1. Gyűjteményi állomány bővítése

IV.3.1. Beruházások

IV.3.1.1. Üllői úti székház felújítása 
IV.3.1.2. Gépjármű program

IV.2.7.3. Béthel Missziói Otthon, Piliscsaba

IV.2.8. Oktatási feladatok

IV.2.9.2. Szakmai programok

IV.2.5.3. Tényfeltáró bizottság feladatai

IV.2.8.1. Felsőoktatási feladatok

IV.2.8.2. Felnőttképzés

background image

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi IX. törvény 1. számú melléklete "A" tábla

adatok eFt-ban

2019. terv

I.) Egyházközségek támogatása

KIADÁSOK

143 000

700

4 500

5 000

2 659 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN

IV.3.6.3. Egészségügyi állapotfelmérés

IV.3.6.2. Katalin bál

IV.3.6.1. Hosszútávú befektetés

IV.3.6.4. Egyéb

background image

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi IX. törvény 1. számú melléklete "B" tábla

adatok eFt-ban

2019. terv

10 230 800

6 378 600

6 028 200

270 400

80 000

30 000

50 000

3 306 200

3 265 400

0

40 800

546 000

250 000
110 000
186 000

4 563 600

4 473 600

1 930 000
1 323 600

100 000

1 020 000

100 000

45 000

45 000

45 000

219 200

219 200

101 700

89 200

5 500
7 000

15 115 300

B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSBÓL 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

BEVÉTELEK

IV.3. Eszközvásárlási támogatás

I. Bevételek köznevelési feladatokra

I.1. Országos fenntartású intézmények állami támogatása

I.1.1. Béralapú támogatások

III.1. Állami működési finanszírozás

IV.1. Belföldi kistelepülési illetmény pótlék

III. Bevételek Gyűjteményi feladatokra

II. Bevételek diakóniai feladatokra

II.1. Országos fenntartású intézmények állami támogatása

II.1.1. Alapfinanszírozás

I.3. Hittanoktatás állami támogatása

I.3.1. Kötelezően választható hit- és erkölcstan

I.2. Egyházi köznevelési rendszer állami támogatása

I.1.2. Kötött felhasználású támogatások

I.2.1. Működési támogatás

II.1.3. Feladatfinanszírozás

II.1.2. Kiegészítő támogatás

II.2. Egyházi diakóniai rendszer állami támogatása

II.1.4. Bérpótlékok (kiegészítő, minimálbér, garantált bérminimum, stb.)
II.1.5. Korrekció

I.1.3. Egyéb céltámogatások

I.1.3.1. Iskola tej, iskola gyümölcs
I.1.3.2. Egyéb külön megállapodás

I.3.2. Kislétszámú csoportok kiegészítése
I.3.3. Fakultatív hitoktatás

I.2.2. Korrekció
I.2.3. Bérkompenzáció

IV. Kistelepülésen működő egyházközségek támogatása

II.2.1. Bérkompenzáció

IV.2. Határon túli kistelepülési illetmény pótlék

II.3. Kórházi lelkigondozói szolgálat

background image

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi IX. törvény 1. számú melléklete "B" tábla

adatok eFt-ban

2019. terv

10 230 800

6 378 600

6 028 200

270 400

80 000

30 000
50 000

3 306 200

3 265 400

0

40 800

546 000

250 000
110 000
186 000

4 563 600

4 473 600

3 453 600

124 800

1 851 500

529 400

99 100

365 500
218 100

61 500

203 700

1 020 000

45 000

45 000

45 000

219 200

219 200

101 700

89 200

5 500
7 000

15 115 300

II.3. Kórházi lelkigondozói szolgálat

II.1.1.8. Pszichiátriai betegek számára nyújtott ellátás

I.2.3. Korrekció

I.1.3. Egyéb céltámogatások

I.1.3.1. Iskola tej, iskola gyümölcs
I.1.3.2. Egyéb, külön megállapodás

II. Diakóniai feladatok ellátása

I.2.1. Működési támogatás

I.2. Egyházi köznevelési rendszer működtetése

I.3.1. Kötelezően választható hit- és erkölcstan
I.3.2. Kislétszámú csoportok kiegészítése
I.3.3. Fakultatív 

I.2.4. Bérkompenzáció

I.3. Hittanoktatás feladatainak ellátása

II.1. Országos fenntartású diakóniai intézmények működése

II.2.1. Bérkompenzáció

II.1.1.4. Szenvedélybetegek számára nyújtott ellátás
II.1.1.5. Hajléktalanok  számára nyújtott ellátás

II.1.1.1. Szociális étkeztetés 
II.1.1.2. Idősek számára nyújtott ellátás
II.1.1.3. Fogyatékos személyek számára nyújtott ellátás

II.2. Egyházi diakóniai rendszer működtetése

II.1.1.6. Gyerekek és családok számára nyújtott ellátás
II.1.1.7. Falu és tanyagondnoki szolgáltatás 

II.1.2. Bérpótlékok (kiegészítő, minimálbér, garantált bérminimum, stb.)

II.1.1. Diakóniai szolgáltatások finanszírozása

KIADÁSOK

III. Gyűjteményi  feladatok ellátása

KIADÁSOK ÖSSZESEN

IV.1. Belföldi kistelepülési illetmény pótlék

IV. Kistelepülésen működő egyházközségek támogatása

IV.3. Eszközvásárlási támogatás

IV.2. Határon túli kistelepülési illetmény pótlék

III.1. Állami működési finanszírozás

I.1.1. Béralapú támogatások
I.1.2. Kötött felhasználású támogatások

I. Köznevelési feladatok ellátása

I.1. Országos fenntartású köznevelési intézmények működése

background image

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi IX. törvény 1. számú melléklete  "C" tábla

adatok eFt-ban

2019. terv

1 288 183

558 000

204 000
204 000

I.2.3. Egyházi fenntartói járulék

136 000

14 000

1 846 183

557 000

16 000

186 000

165 000

21 000

32 000

2 000

30 000

323 000

2 000

100 000

1 000

220 000

1 289 183
1 846 183

1 000

2019. terv

562 200
231 000

143 000

80 000

8 000

793 200

0

793 200
793 200

231 000

I.4. Felhalmozott vagyon

I.3.4 Egyéb kifizetések

Éves vagyonváltozás mértéke

I.3.4.4 Egyházat terhelő járulékfizetéshez kapcsolódó kötelezettségek

I.3.4.3. Betegszabadságra járó illetmény

Folyó évi kiadások és vagyon összesen

Éves vagyonváltozás mértéke

II. Befektetési Alap

II.1. Előző évek felhalmozott vagyona
II.2. Folyó évi bevételek

II.3. Folyó évi kiadások

II.2.1. Alapfeltöltés
II.2.2. Belső egyházi törlesztés (Üllői úti székház felújítása)

I.2.1 Egyházi személyek nyugdíjjáruléka

I.3.4.2. Nyugdíjba vonuló lelkészek egyszeri nyugdíj kiegészítése (lakhatási támogatás) 

I.3.2 Nyugdíj-kiegészítő kifizetések

I.3.2.1. Nyugdíj-kiegészítés 
I.3.2.2. Özvegyi nyugdíj-kiegészítés

I.3.3. Segélyfedezeti kifizetések 

I.3.3.1. Árvaellátás
I.3.3.2. Szociális juttatás gyermekáldás idejére

I.3.4.1. Keresetpótló járadék

I.2.2. Szolgálatba állítók járuléka

I.2.4. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)

I.3 Folyó évi kiadások

I.3.1 Működési kiadások

Működési források összesen

Működési források összesen

II.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)

Folyó évi kiadások és vagyon összesen

II.4. Felhalmozott vagyon

C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK

I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap

I.1. Előző évek felhalmozott vagyona
I.2. Folyó évi bevételek

background image

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi IX. törvény 1. számú melléklete  "C" tábla

adatok eFt-ban

2019. terv

3 106 085
3 894 700

264 700

3 600 000

30 000

7 000 785

2 442 100

8 000
7 000

50 000

148 000

20 000
30 000

500 000

5 700

60 000

1 500
2 000
9 500

11 000

6 000
4 000

500
500

150 000

11 400
15 000

2 000

50 000

100 000

20 000

500 000
700 000

30 000

4 558 685
7 000 785

1 452 600

2019. terv

-53 447

247 000

147 000
100 000

0

193 553

193 000

5 000

70 000

3 000

87 000

3 000
1 500

14 000

0

3 000
6 500

553

193 553

54 000

IV.3. Folyó évi kiadások

IV.3.1. Forráshiányos intézmények támogatása

III.3.9. Stratégiai célok

IV. Diakóniai intézményi tartalékalap

IV.1. Előző évek felhalmozott vagyona
IV.2. Folyó évi bevételek

III.3.21. Péterfy Sándor-díj

Folyó évi kiadások és vagyon összesen

IV.3.2. Az intézmények alaptevékenység fejlesztéséből, bővítéséből adódó költségek 
IV.3.3. Szakmai képzések, konferenciák támogatása
IV.3.4. Országos iroda diakóniai munkájára eső működési költségei
IV.3.5. Egyéb eseti célok
IV.3.6. Innovatív intézményvezetőjének és az év intézményvezetőjének jutalmazása

IV.4. Felhalmozott vagyon

IV.3.8. Pályázati előkészítés, önrész

IV.3.7.Ügyvieli rendszerek

IV.3.9. Nemzetközi szakmai konferencia, képzés, partnerépítés
IV.3.10. Evangélikus Módszertan munkaterv program

Működési források összesen

III.3.7. Eszközfejlesztési pályázati keret

III.3.18. Országos iroda közoktatási munkájára eső működési költségei

Folyó évi kiadások és vagyon összesen

III.4. Felhalmozott vagyon

III.3.19. Szakmai tevékenység költsége

IV.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)

III.3.23. Normatív előleg
III.3.24. Kulturális programok
III.3.25. Építési beruházások

III.3.27. Ösztöndíj támogatások

III.3.26. Intézményi innováció és szakmai támogatás

III.3.13. Törvényességi, gazdasági ellenőrzések szakértői díja
III.3.14. EHE továbbképzés
III.3.15. Katechetikai Munkacsoport
III.3.16. Programok úti- és szállásköltségei
III.3.17. Intézményvezetői értékeléshez kapcsolodó úti és szállásköltségek

Éves vagyonváltozás mértéke

III. Oktatási intézményi tartalékalap

III.1. Előző évek felhalmozott vagyona
III.2. Folyó évi bevételek

III.3. Folyó évi kiadások

III.2.2. Korrekció

III.3.10. Külügyi kapcsolatok
III.3.11. Hittan szakmai programok
III.3.12. Rendezvények, vezetői konferenciák

IV.2.1. Kiegészítő támogatás
IV.2.2. Korrekció

Működési források összesen

III.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)

III.2.1. Működési támogatás

Éves vagyonváltozás mértéke

III.3.8. Tranzakciós díjak

III.3.20. LIBRA ügyviteli rendszer

III.3.22. Pályázati előkészítés, önrész

III.3.3. Forráshiányos intézmények
III.3.4. EPSZTI
III.3.5. Intézményvezető teljesítmény értékelése
III.3.6. Közművelődési programok támogatása

III.3.1. OKTV tanulók
III.3.2. OKTV tanárok

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2024. július »
július
HKSzeCsPSzoV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031