OP határozatok 20150327

ophat_20150327közlönybe.pdf — PDF document, 335Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
29/2015. (III. 27.) országos presbitériumi határozat  
belső ellenőr beszámolójáról 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján  - 
utalva  az  egyház  háztartásáról  szóló  2000.  évi  I.  törvény 
7/B. § (3) bekezdésére, valamint  a belső ellenőr 2014. évi 
munkatervéről  szóló  430/2013.  (XI.  14.)  országos 
presbitériumi  határozatra  -  a  belső  ellenőr  2014.  évi 
tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2015. április 27. 
 
 
30/1/2015. (III. 27.) országos presbitériumi határozat  
egyházközségek kiemelt beruházási, felújítási keretének 
elosztásáról (Budafok) 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (2)  bekezdés  b)  pontja 
alapján  –  utalva  az  építési  beruházások  rendjéről  szóló 
2/2007.  (VII.17.)  országos  szabályrendelet  5.  §  (6) 
bekezdésére  -  a  X7035003  Szabályrendelet  szerinti 
felújítási támogatások,  vásárlás  költségvetési  keret  terhére, 
a Budafoki Evangélikus Egyházközség gyülekezeti központ 
befejezése beruházásnak munkáit 6.500.000,- Ft összeggel, 
támogatási szerződés megkötése mellett támogatja.  
Felelős: Csorba Gábor 
Határidő: 2015. április 27. 
 
 
30/2/2015. (III. 27.) országos presbitériumi határozat  
egyházközségek kiemelt beruházási, felújítási keretének 
elosztásáról (Pápa) 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (2)  bekezdés  b)  pontja 
alapján  –  utalva  az  építési  beruházások  rendjéről  szóló 
2/2007.  (VII.17.)  országos  szabályrendelet  5.  §  (6) 
bekezdésére  -  a  X7035003  Szabályrendelet  szerinti 
felújítási támogatások,  vásárlás  költségvetési  keret  terhére, 
a  Pápai  Evangélikus  Egyházközség  ingatlanvásárlását 
(Széchenyi  u.13.)  15.000.000,-  Ft  összeggel,  támogatási 
szerződés megkötése mellett támogatja.  
Felelős: Csorba Gábor 
Határidő: 2015. április 27. 
 
 
31/2/2015. (III. 27.) országos presbitériumi határozat  
intézményi lelkészek díjazásáról 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (2)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  a  többször  módosított  175/1/2012.  országos 
presbitériumi  határozat  módosításával  (a  további  lakhatási 
és rezsi  támogatások és szorzók változatlanul  hagyásával), 
az  átlagos  4  %-os  bérfejlesztést  alkalmazza  az  intézményi 
lelkészek vonatkozásában is az alábbiak szerint: 
A
B
0-2
1
167 000
167 000
3-5
1,05
167 000
174 000
6-8
1,1
168 000
183 000
9-11
1,15
176 000
191 000
12-14
1,2
183 000
199 000
15-17
1,26
193 000
209 000
18-20
1,335
204 000
222 000
21-22
1,41
216 000
234 000
23-24
1,485
227 000
246 000
25-26
1,56
238 000
259 000
27-28
1,625
248 000
270 000
29-30
1,69
258 000
280 000
31-32
1,755
268 000
291 000
33-
1,82
278 000
302 000
Szolgálati 
év
kategória 
szorzója
Díjazás
 
Felelős: Csorba Gábor 
Határidő: 2015. március 31. 
 
 
32/2015. (III. 27.) országos presbitériumi határozat  
az országos fenntartású intézmények féléves 
beszámolójáról 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján–  utalva  az  egyházi  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII. törvény 8. § (2) bekezdésére és 27. § (1) bekezdésére 
–  úgy  határoz,  hogy  bármely  költségvetési  évben 
költségvetési  negatívval  tervezett  intézmények,  -  az 
országos 
iroda 
szakmailag 
illetékes 
osztályának 
irányításával  -  készítsenek  féléves  beszámolót,  és 
terjesszenek az országos elnökség elé. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2015. április 27. 
 
 
34/2015. (III. 27.) országos presbitériumi határozat  
pályázati szabályrendelet elfogadásáról 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése  alapján  - 
utalva  az  egyházi  jogszabályokról  szóló  2005  évi  VI. 
törvény  4.  §  (3)  bekezdésére  –,  a  Magyarországi 
Evangélikus  Egyház  pályázati  rendszeréről  szóló  2/2015. 
(III. 27.) országos szabályrendeletet elfogadja.   
Felelős: Kocsis István 
Határidő: 2015. április 27. 
 
 
36/2015. (III. 27.) országos presbitériumi határozat  
Luther Kollégium köznevelési intézmény 
intézményvezetője pályázati kiírásáról 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  17.  §-ra  –  az  Evangélikus  Luther  Kollégium 
(Nyíregyháza)  köznevelési  intézmény  intézményvezetői 
pályázatát kiírja. 
 
background image
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2015. április 27. 
 
 
37/2015. (III. 27.) országos presbitériumi határozat  
Sztehlo köznevelési intézmény szakmai ellenőrzéséről 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  a  Sztehlo  Gábor  Evangélikus  Óvoda,  Általános 
Iskola  és  Gimnázium  köznevelési  intézmény  szakmai 
ellenőrzéséről szóló vizsgálati jelentést elfogadja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2015. április 27. 
 
 
38/1/2015. (III. 27.) országos presbitériumi határozat  
Emmaus diakóniai intézmény intézményvezetője 
újraválasztásáról 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  17/B.  §-ra  –  az  Emmaus  Evangélikus 
Szeretetotthon 
(Nyíregyháza) 
diakóniai 
intézmény 
intézményvezetőjének  Bozorády  Krisztát  újraválasztja.  Az 
intézményvezetői megbízás 5 évre, 2015. április 1. napjától 
2019. december 31. napjáig terjed. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2015. március 31. 
 
 
39/1/2015. (III. 27.) országos presbitériumi határozat  
Fébé diakóniai intézmény intézményvezetője 
megbízásáról 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII. törvény 17. § (12) bekezdésére – a Fébé Evangélikus 
Szeretetszolgálat (Piliscsaba) intézményvezetői feladataival 
Balogh Zoltánt  bízza  meg 2015. március 1. napjától 2016. 
február 28. napjáig terjedő időtartamra. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2015. március 31. 
 
 
40/1/2015. (III. 27.) országos presbitériumi határozat  
kistarcsai diakóniai intézmény intézményvezetője 
újraválasztásáról 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII. törvény 17/B. §-ra – az Evangélikus Papnék Johannita 
Szeretetotthona 
(Kistarcsa) 
diakóniai 
intézmény 
intézményvezetőjének  Juhász  Esztert  újraválasztja.  Az 
intézményvezetői megbízás 5 évre, 2015. április 1. napjától 
2019. december 31. napjáig terjed. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2015. március 31. 
 
 
41/1/2015. (III. 27.) országos presbitériumi határozat  
Túrmezei diakóniai intézmény intézményvezetője 
megbízásáról 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII. törvény 17. § (12) bekezdésére –a Túrmezei Erzsébet 
Evangélikus  Szeretetszolgálat  (Balassagyarmat)  diakóniai 
intézmény  intézményvezetői  feladataival  a  jelenlegi 
intézményvezetőt,  Bartha  István  bízza  meg  2015.  március 
15. napjától 2016. március 14. napjáig terjedő időtartamra. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2015. március 31. 
 
 
43/2015. (III. 27.) országos presbitériumi határozat  
egyházháztartási és intézményi törvény módosításáról 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi  VIII. 
törvény alábbi zsinati módosítását kezdeményezi: 
1) Az egyház háztartásáról szóló 2000. évi I. törvény 7. §-t 
javasolja kiegészíteni az alábbi rendelkezéssel: 
„Intézmények  esetében 
fenntartótól 
függetlenül  a 
költségvetést,  valamint  beszámolót  (a  zárómérleggel 
együtt)  meg  kell  küldeni  az  országos  irodára  szakértői 
vizsgálat  céljából,  az  országos  iroda  által  kiadott 
eljárásrendnek  megfelelően.  A  szakértői  vizsgálat 
eredményét,  valamint  az  országos  szakmailag  illetékes 
bizottság  és  a  gazdasági  bizottság  véleményét  az  országos 
iroda  megküldi  a  fenntartó  testületnek,  valamint  a  felettes 
egyházi  önkormányzatnak.  A  fenntartó,  illetve  a  felettes 
önkormányzat  a  vélemények  ismeretében  hoz  döntést  az 
elfogadásról. 
Súlyosnak 
minősíthető 
hibánál 
(pl.: 
ellentmondás  az  egyházi  vagy  állami  törvényekkel, 
közegyházi tartozás) a beterjesztés nem hagyható jóvá.” 
2) Az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
72. §-t az alábbiak szerint javasolja kiegészíteni: 
„(1)  Az  egyházi  önkormányzatok  a  hatályos  állami 
jogszabályokkal 
összhangban 
diakóniai 
intézményt 
alapíthatnak és tarthatnak fenn. Önálló jogi személyiséggel 
rendelkező  egyházi  diakóniai  intézmény  csak  hatályos 
ágazati jogszabályokban rögzített feltételeknek eleget tevő, 
a  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  általi  jóváhagyással 
és  az  állami  hatóságok  működési  engedélyével  rendelkező 
intézmény lehet.” 
„(4)  A  diakónia  intézmények  –  fenntartótól  függetlenül  - 
2016. január 1. napjától tagjai annak az alapnak, amelyet az 
országos  presbitérium  a  fenntartó  részére  folyósított 
egyházi  kiegészítő  támogatás  és  az  egyházi  kiegészítő 
támogatás  korrekciós  összegének  összegyűjtésére  és 
felhasználására hozott létre” 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2015. április 27. 
 
 
44/2015. (III. 27.) országos presbitériumi határozat  
közfeladat ellátásának eljárásrendjéről 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján a köz-
feladat ellátás egyházi fenntartásba adásáról szóló egységes 
és  általános  eljárásrend  tervezetével  kapcsolatosan  nyitott-
background image
ságát fejezi ki. Az egyházak közösen megfogalmazott vála-
szát kiegészíti az alábbi szempontokkal: 
-
 
jelenleg fenntartott intézmények stabilitását mind anya-
gi, mind szervezeti szempontból meg kell őrizni, ehhez 
a  szükséges a  kiegészítő támogatásra  vonatkozó garan-
ciákat kérjük, 
-
 
a  jelenlegi  fenntartói  szervezeti  struktúrán  nem  kíván 
változtatni, 
-
 
az átvételeknél szem előtt kell tartani egyházunk teher-
bíró képességét, illetve területi elhelyezkedését, 
-
 
az átvételeket szükséges időben is ütemezni, ütemtervet 
készíteni, 
-
 
a személyi és tárgyi feltételeknek való megfelelés érde-
kében az átadó részéről kérjük az ingatlanokkal, szemé-
lyi  állománnyal,  kötelezettségvállalásokkal  kapcsolatos 
garanciákat, 
-
 
felnőttképzés  és  felsőoktatási  oldalról  is  szükséges  az 
utánpótlás-nevelést, illetve az átvett munkatársi csopor-
tok  továbbképzését  is  megerősíteni,  ebben  is  kérjük  a 
kormányzat együttműködését. 
Felkéri a diakóniai szolgálatot felügyelő diakóniai bizottság 
elnökét  és  az  országos  irodát,  hogy  az  állami  tárgyalások 
során az ebben foglaltaknak megfelelően képviselje az egy-
ház diakóniai szolgálatát. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2015. április 27. 
 
 
45/2015. (III. 27.) országos presbitériumi határozat  
Oltalom diakóniai intézmény feladat-ellátási 
szerződéséről 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII. törvény 6. § -ra  - a Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Önkormányzata  által  a  Magyarországi  Evangélikus 
Egyházzal  megkötött  szociális  és  gyermekvédelmi  ellátási 
szerződés módosítását jóváhagyja. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2015. április 30. 
 
 
46/2015. (III. 27.) országos presbitériumi határozat  
Fébé diakóniai intézmény igazgatótanácsa elnökének 
megválasztásáról 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdésének  a) 
pontja  alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló 
2005.  évi  VIII.  törvény  12.  §  (1)  bekezdésére  -  a  Fébé 
Evangélikus  Szeretetszolgálat  (Piliscsaba)  diakóniai 
intézmény  igazgatótanácsa  elnökének  Mocsári  Dezsőt 
megválasztja. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2015. április 27. 
 
 
47/2015. (III. 27.) országos presbitériumi határozat  
Luther Szakkollégium felsőoktatási intézményi lelkész 
szolgálati jogviszonyáról 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján – utalva a 2005. évi VIII. törvény 30. §-ra –a Luther 
Otthon-Szakkollégium 
(Budapest) 
felsőoktatási 
intézményben  végzendő  intézményi  lelkészi  szolgálatra 
Grendorf  Péter  lelkésszel  2015.  április  1.  napjától 
kezdődően 2016. március 31. napjáig tartó határozott idejű 
szolgálati jogviszonyt létesít. 
Felelős: Gáncs Péter 
Határidő: 2015. március 31. 
 
 
48/1/2015. (III. 30.) országos presbitériumi határozat  
Sztehlo köznevelési intézményvezetője megbízása 
visszavonásáról 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  18.  §  (2)  bekezdése  alapján  a  129/1/2012. 
(VI.28.)  sz.  határozattal  hozott,  dr.  Kalina  Katalinnak  a 
Sztehlo  Gábor  Evangélikus  Óvoda,  Általános  Iskola  és 
Gimnázium 
köznevelési 
intézményre 
vonatkozó 
intézményvezetői  megbízását  2015.  március  31.  napjával 
visszavonja. Indoklás a határozat mellékletében.  
Felelős: Gáncs Péter és Prőhle Gergely 
Határidő: 2015. március 30. 
 
 
48/2/2015. (III. 30.) országos presbitériumi határozat  
Sztehlo köznevelési intézmény igazgatótanácsáról 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdésének  a) 
pontja  alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló 
2005.  évi  VIII.  törvény  12.  §  (1)  bekezdésére  -  a  Sztehlo 
Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium 
köznevelési  intézmény  igazgatótanácsa  elnökét,  Győri 
Gábor  esperest  visszahívja  és  felkéri  az  intézmény 
igazgatótanácsát, hogy ajánlja fel lemondását. 
Felelős: Gáncs Péter és Prőhle Gergely 
Határidő: 2015. március 30. 
 
 
49/1/2015. (III. 30.) országos presbitériumi határozat  
köznevelési intézmény intézményvezetője megbízásáról 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII. törvény 18. § (2) bekezdése  alapján a  Sztehlo Gábor 
Evangélikus  Óvoda,  Általános  Iskola  és  Gimnázium 
köznevelési intézmény vezetőjének 2015. április 1-től 2015. 
augusztus 
15-ig 
Kolarovszki  Zoltánt  bízza  meg. 
Felhatalmazza  az  országos  irodaigazgatót  a  szerződés 
aláírására. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2015. április 1. 
 
 
50/2015. (III. 30.) országos presbitériumi határozat 
gazdasági bizottság tagjai megválasztásáról 
Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma 
az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 
törvény 139. §-a alapján a bizottság tagjának Mórotz Zsol-
tot  (Ny),  dr.  Jasperné  Sztanek  Katalint  (É),  valamint 
Gyemendiné Prekop Erikát (D) megválasztja. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2015. április 27. 
 
 
53/2015. (III. 26.) országos presbitériumi határozat  
background image
az Üllői úti beruházás funkcióiról 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (2)  bekezdés  b)  pontja 
alapján úgy döntött, hogy a Budapest, Üllői út 24. sz. alatti 
beruházás  befejezését  követően  kizárólag  az  Evangélikus 
Országos Könyvtár történeti része (Podmaniczky könyvtár), 
illetve  az Evangélikus Országos Levéltár történeti része  és 
levéltári  kutató-  és  olvasó  helyisége  kerül  vissza,  a  többi 
anyag  elhelyezése  külső  raktárhelyiségben  történik.  Ezzel 
egyidejűleg  dönt  az  Evangélikus  Országos  Könyvtár  és  az 
Evangélikus 
Hittudományi 
Egyetem 
könyvtárának 
összevonásáról akként, hogy az egyetem könyvtára lássa el 
az olvasótermi és olvasói szolgáltatásokat. 
Az  országos  presbitérium  a  fentiek  figyelembevételével 
megbízza  a  Gyűjteményi  Tanács  elnökét,  hogy  külső 
szakértők  bevonásával  dolgozza  ki  a  gyűjtemények 
elhelyezésének  szakmai  tervét,  mely  terjedjen  ki  a  két 
könyvtár összevonásának szakmai koncepciójára. 
Felkéri  továbbá  Benczúr  László  építészt,  hogy  az 
ingatlanban  felszabaduló  épületrészek  és  helyiségek 
figyelembevételével  is,  dolgozza  át  a  beruházás  terveit, 
megteremtve a lehetőségét az Északi és Déli egyházkerületi 
püspöki  hivatalok  esetleges  Budapest,  Üllői  út  24.  sz.  alá 
költözésének. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2015. április 27. 
 
 
54/2015. (III. 26.) országos presbitériumi határozat  
könnyűzenei munkacsoport létrehozásáról 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (5)  bekezdése  alapján 
könnyűzenei  munkacsoportot  hoz  létre,  5-6  önkéntes 
bevonásával az ifjúsági munka segítésére. 
Felelős: Németh Zoltán 
Határidő: 2015. április 27. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2021. április »
április
HKSzeCsPSzoV
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930