background image

1/1/2016. (I. 27.) országos presbitériumi határozat  

kőszegi diakóniai intézmény alapító okiratának módosításáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház intézményeiről szóló 2005. évi 
VIII. törvény 4. § (2) bekezdése alapján megállapítja, hogy a Kőszegi Evangélikus Szeretetotthon diakó-
niai intézmény alapító okiratának módosítása a szakmai és a gazdasági bizottság jóváhagyását követően 
megtörtént.  
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2016. január 28. 
 
 

2/1/2016. (I. 27.) országos presbitériumi határozat  

Lakos diakóniai intézmény alapító okiratának módosításáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház intézményeiről szóló 2005. évi 
VIII. törvény 4. § (2) bekezdése alapján megállapítja, hogy a Lakos Ádám Evangélikus Szeretetszolgálat 
(Boba) diakóniai intézmény alapító okiratának módosítása a szakmai és a gazdasági bizottság jóváhagyá-
sát követően megtörtént.  
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2016. január 28. 
 

 

3/1/2016. (I. 27.) országos presbitériumi határozat  

nádasdi diakóniai intézmény alapító okiratának módosításáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház intézményeiről szóló 2005. évi 
VIII. törvény 4. § (2) bekezdése alapján megállapítja, hogy a Nádasdi Evangélikus Diakóniai Központ di-
akóniai intézmény alapító okiratának módosítása a szakmai és a gazdasági bizottság jóváhagyását követő-
en megtörtént.  
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2016. január 28. 
 
 

4/2016. (I. 27.) országos presbitériumi határozat  

pilisi diakóniai intézmény alapító okiratának módosításáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház intézményeiről szóló 2005. évi 
VIII. törvény 4. § (2) bekezdése alapján megállapítja, hogy a Pilisi Evangélikus Szeretetszolgálat diakó-
niai intézmény alapító okiratának módosítása a szakmai és a gazdasági bizottság jóváhagyását követően 
megtörtént.  
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2016. január 28. 
 
 

5/2016. (II. 4.) országos presbitériumi határozat  

Evangélikus Hittudományi Egyetem jelentéséről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005. évi VIII. törvény 44. § (1) bekezdés c) pontjára - az Evangélikus Hittudományi Egyetem jelentését 
a 2015. évben végzett tevékenységéről elfogadja. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2016. február 29. 

 

 

7/2016. (II. 4.) országos presbitériumi határozat  

oktatási fejlesztési pályázatról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés e) pontja alapján támogatja „Egyes egyházi oktatási infra-

background image

strukturális fejlesztések (EFOP-4.1.1-15)” c. pályázati felhívásra az indulásokat, a pályázatok benyújtását 
azzal, hogy amennyiben rangsor felállítása válik szükségessé, annak megtételére az országos elnökség jo-
gosult.  
Felelős: Varga Márta és Kocsis István 
Határidő: 2016. február 29. 
 
 
 

10/1/2016. (II. 4.) országos presbitériumi határozat  

Sztehlo köznevelési intézmény intézményvezetője pályázati kiírásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005. évi VIII. törvény 17. §-ra – a Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium 
köznevelési intézmény intézményvezetői meghívásos pályázatát kiírja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2016. február 29. 
 
 

10/2/2016. (II. 4.) országos presbitériumi határozat  

Sztehlo köznevelési intézmény intézményvezetője pályázati eljárásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005. évi VIII. törvény 17. § (6) bekezdésére – a Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és 
Gimnázium  köznevelési  intézmény  intézményvezetői  pályázata  elbírálása  során  az  előzetes  vizsgálat 
elvégzésére  a  Gadóné  Kézdy  Edit,  Varga  Márta  és  Sziráki  György  tagokból  álló  szakértői  bizottságot 
megbízza. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2016. február 29. 
 

 

11/2016. (II. 4.) országos presbitériumi határozat  

Eötvös köznevelési intézmény intézményvezetője pályázati kiírásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005.  évi  VIII.  törvény  16/A.  §  (2)  bekezdésre  –  az  Eötvös  József  Evangélikus  Gimnázium  és 
Egészségügyi  Szakközépiskola  (Sopron),  köznevelési  intézmény  intézményvezetője  újraválasztási 
eljárását lefolytatja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2016. február 29. 
 
 

14/2016. (II. 4.) országos presbitériumi határozat  

aszódi köznevelési intézmény alapító okiratának módosításáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján - utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005. évi VIII. törvény 4. § (2) bekezdésére – az Aszódi Evangélikus Gimnázium és Kollégium közneve-
lési intézmény alapító okiratát módosítja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2016. február 29. 
 
 

15/2016. (II. 4.) országos presbitériumi határozat  

Abaffy diakóniai intézmény alapításáról 

background image

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján az Abaffy Gyula Szeretetszolgálat (Ar-
nót) intézményt megalapítja, költségvetését elfogadja. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2016. február 29. 
 
 

17/2016. (II. 4.) országos presbitériumi határozat  

diakóniai tartalékalapi szabályrendelet módosításáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján - utalva az egyházi jogszabályokról szóló 2005 
évi VI. törvény 4. § (3) bekezdésére - az egyházi szociális kiegészítő támogatás, valamint az egyházi ki-
egészítő támogatás korrekciós  összegének, és  a tartalékalapba helyezett részének felhasználásáról szóló 
1/2010. (II. 4.) országos szabályrendelet – az Evangélikus Diakónia intézmény csatlakozására vonatkozó 
szabályokat érintő - módosítását elfogadja. Az országos presbitérium kéri az országos irodát, hogy a sza-
bályrendelet és annak módosítása egységes szerkezetben jelenjen meg az egyház hivatalos lapjában. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2016. február 29. 
 
 

18/2016. (II. 4.) országos presbitériumi határozat  

Evangélikus Diakónia intézmény igazgatótanácsa összetételéről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdése alapján – utalva a 2005. évi VIII. törvény 11. §-ra - az 
Evangélikus Diakónia (Budapest) diakóniai intézmény igazgatótanácsának összetételét az alábbiak szerint 
határozza meg: 
1) intézményvezető 
2) intézményi lelkész 
3) gazdasági vezető 
4) egyházközség küldötte 
5) egyházmegye küldöttei 
6) fenntartó küldötte 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2016. február 29. 

 
 

19/2016. (II. 4.) országos presbitériumi határozat  

országos szabályrendelet módosításáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján – utalva az egyházi jogszabályokról szóló 2005 
évi VI. törvény 4. § (3) bekezdésére - az építési beruházások rendjéről szóló 2/2007. (VII. 17.) országos 
szabályrendelet módosítását elfogadja. Az országos presbitérium kéri az országos irodát, hogy a szabály-
rendelet és annak módosítása egységes szerkezetben jelenjen meg az egyház hivatalos lapjában. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2016. február 29.