Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

2/2008. (VII.3) országos szabályrendelet az egyházi továbbképzésről és a Lelkészakadémiáról.pdf

2.2008_lelkészi továbbképzés és lelkészakadémia szabályrend_201305116.pdf — PDF document, 83Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
2/2008. (VII. 3.) országos szabályrendelet 
az egyházi továbbképzésről és a Lelkészakadémiáról
1
 
 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyházi  szolgálatról  és  az  egyházi 
szolgálatot  végzőkről  szóló  2005.  évi  III.  törvény  4.§  (1) 
bekezdés h) pontjára alapján a lelkészek továbbképzésének 
hatékonyabbá  tétele  és  egységesítése  érdekében  a 
következő szabályrendeletet alkotja: 
 
1. § 
(1)  A  lelkészek  továbbképzése  több  szinten, 
rendszeresen  és  nyilvántartottan  történik.  A  továbbképzés 
szintjei az önképzésen felül: 
a) a lelkészi munkaközösség, 
b) az országos lelkészkonferenciák, 
c) a Lelkészakadémia. 
(2)  A  továbbképzési  kötelezettséget  5  éves  ciklusban  kell 
teljesíteni. A ciklus számítás indulónapja a szolgálatba állás 
napja, a már szolgálatban állóknál 2005. január 1. 
 
2. § 
(1) A lelkészi munkaközösségek évente legalább 10 
ülést tartanak, a többnapos alkalmak naponként egy ülésnek 
számítanak. 
(2)  A  lelkészek  és  lelkészjelöltek  minimum  8  ülésen 
kötelesek  részt  venni.  Ebbe  beleszámít  a  sajátos 
munkaterületen  szolgálatban  állók  (kórház,  iskola,  tábori 
lelkészek) szervezett, csoportos továbbképzése is. 
(3)  A  részvételről  szóló  nyilvántartást  a  lelkészi 
munkaközösség  elnöke  végzi,  az  éves  összesítést  a 
területileg  illetékes  püspöki  hivatalnak  küldi  meg.  Az 
egyházmegye  területén  szolgálatban  álló  központi 
beosztású  lelkészek  nyilvántartását  az  országos  irodának 
küldi meg. 
 
3. § 
(1)  Az  országos  lelkészkonferenciák  3  napos 
formában  kerülnek  megrendezésre,  nyitottak  minden 
lelkész  (2005.  évi  III.  törvény  27.  §  (2)-(3)  bekezdés)  és 
hittanár  előtt.  Túljelentkezés  esetén  a  kötelezően 
jelentkezők elsőbbséget élveznek. 
(2)  A  szolgálati  jogviszonyban  álló  lelkészek,  és  a  nem 
egyházi  szolgálatban  álló,  de  egyházilag  elismert 
szolgálatot  végzők  (2005.  évi  III.  törvény  27.  §  (2) 
bekezdés  i)  pont)  számára  a  továbbképzési  ciklus  alatt 
legalább egy konferencián kötelező részt venni.  
(3)  A  részvételről  szóló  nyilvántartást  a  lelkészi 
munkaközösségek  országos  szövetsége  elnöke  végzi,  az 
éves összesítést a területileg illetékes püspöki hivataloknak, 
központi beosztású lelkészek esetében az országos irodának 
küldi meg. 
 
4. § 
(1)  A  Lelkészakadémia  az  intenzív  teológiai  és 
spirituális továbbképzést biztosító képzési forma. 
(2)  A  továbbképzési  ciklus  alatt  a  lelkészek  számára  –  a 
teológiai  doktori  fokozattal  rendelkezőket  kivéve  -  egy 
alkalom kötelező, az alkalmak számukra és a lelkészjelöltek 
számára  nyitottak.  A  Lelkészakadémia  szervezői  által 
jelzett  alkalmakon  igény  és  szükség  szerint  a  teológiai 
doktori fokozattal rendelkezők előadóként vesznek részt.  A 
továbbképzési  ciklus  a  képzésen  már  részt  vett 
lelkészjelöltek  számára  is  a  szolgálatba  állás  napjával 
kezdődik. 
(3)  Külföldi  hasonló  képzések,  valamint  a  sajátos 
munkaterületen  szolgálatban  állók  (kórház,  iskola,  tábori 
                                                 
1
Módosította  a  225/2013.  (V.  16.)  országos  presbitériumi  határozat.  Az 
egységes szerkezetbe foglalt szöveg hatályos: 2013. május 16-tól. 
lelkészek) 
szervezett, 
csoportos 
továbbképzésének 
elfogadásáról  a  Lelkészakadémia  igazgatója  a  területileg 
illetékes püspökkel együtt dönt. 
(4)  A  részvételről  szóló  nyilvántartást  a  Lelkészakadémia 
igazgatója  végzi,  az  éves  összesítést  a  területileg  illetékes 
püspöki  hivataloknak,  központi  beosztású  lelkészek 
esetében az országos irodának küldi meg. 
 
5.§ 
Minden  kötelező  képzés  munkaidőnek  számít,  ami 
alatt  a  helyettesítés  megszervezése  az  illetékes  esperes,  az 
igazgató  lelkész,  illetve  a  lelkész  szolgálati  helye  szerint 
illetékes  felettesének  feladata.  A  kötelező  képzés 
beszámítása  csak  abban  az  esetben  lehetséges,  ha  a 
résztvevő  az  egész  alkalmon  részt  vesz.  Ez  alól  csak 
rendkívül indokolt esetben lehet felmentést adni. 
 
6.§ 
(1)  A  Lelkészakadémiát  az  igazgató  vezeti,  aki 
legalább 5 éves lelkészi gyakorlattal – ebből legalább két év 
egyházközségi szolgálattal - rendelkezik.  
(2) A Lelkészakadémia munkáját a választmány irányítja és 
felügyeli.  A  választmány  évente  legalább  kétszer  ülésezik. 
A választmány tagjai:  
a)  hivatalból:  a  püspökök,  az  országos  lelkészi 
munkaközösség  elnöke,  az  Evangélikus  Hittudományi 
Egyetem rektora, valamint a gyakorlati intézet vezetője, 
illetve  az  Ordass  Lajos  Evangélikus  Oktatási  Központ 
(Révfülöp) intézmény intézményvezetője; 
b) választás alapján: egyházkerületenként 1-1 lelkész, az 
Evangélikus  Hittudományi  Egyemet  egy  küldötte 
valamint a lelkészakadémia igazgatója. 
(3)  A  választmány  elnökét  maga  választja  tagjai  közül,  az 
igazgató nem választható meg elnöknek. 
 
7. § 
A  képzési  kötelezettség  idejébe  nem  kerül 
beszámításra: 
a) a 2005. évi III. törvény 56. §-ban meghatározott 
szülési szabadság és gyermekgondozási szabadság ideje, 
b) hivatalos ösztöndíj ideje 
c)  az  eredményesen  lezárt  doktori  tanulmányok 
időtartama 
d) tartós külszolgálatban töltött idő 
 
8. § 
Az előírt továbbképzési kötelezettség elmulasztása a 
törvényben  meghatározott  következményeket  vonja  maga 
után. 
 
9. § 
(1)  E  szabályrendelet  elfogadása  napján  lép 
hatályba. 
(2)  E  szabályrendelet  hatályba  lépésével  egyidejűleg 
hatályát  veszti  a  lelkészek  továbbképzéséről  és  a 
Lelkészakadémiáról  szóló  1/2004.  (V.  4.)  országos 
szabályrendelet. 
 
Budapest, 2008. július 3. 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2018. december »
december
HKSzeCsPSzoV
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31