Tovább a tartalomhoz | Ugrás a navigációhoz

Személyes eszközök
Itt vagyunk: Főoldal A MEE hatályos jogszabályai Országos szabályrendeletek 1/2016. (V. 12.) országos szabályrendelet az ötezer lakosnál kisebb településen szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótlékának elosztásáról
Bekezdések
Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

1/2016. (V. 12.) országos szabályrendelet az ötezer lakosnál kisebb településen szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótlékának elosztásáról

Kistelepulesi illetmenypotlek_20170202.pdf — PDF document, 276Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

1/2016. (V. 12.) országos szabályrendelet 

az ötezer lakosnál kisebb településen szolgálatot 

teljesítő egyházi személyek jövedelempótlékának 

elosztásáról

1

 

 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  (a  továbbiak-
ban:  egyház)  országos  presbitériuma  az  egyházi  jog-
szabályokról  szóló  2005.  évi  VI.  törvény  4.  §  (1)  be-
kezdése alapján az ötezer lakosnál kisebb településen 
szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempót-
lékának egységes elosztásáról (a továbbiakban jövede-
lempótlék) a következő szabályrendeletet alkotja: 
 

I. fejezet 

A támogatás szabályai 

 

1. § 

Jövedelempótlékra jogosultak  

a)  az  ötezer  lakosnál  kisebb  településen  lakó  és 
helyben szolgálatot végző egyházi személyek; 
b)  az  ötezer  lakosnál  kisebb  településen  lakó  és 
másik ötezer lakosnál kisebb településen szolgála-
tot végző egyházi személyek; 
c) az ötezer lakosnál kisebb településen szolgálatot 
végző,  de  nem  ötezer  lakosnál  kisebb  településen 
lakó  egyházi  személy,  amennyiben  ott  havonta 
legalább két igehirdetési szolgálatot végez.  

 
2. § 

Egy egyházi személy legfeljebb egy település 

után kaphat jövedelempótlékot. 
 
3. § 

A jövedelempótló támogatás mértéke  

a) az 1. § a) és b) esetében 50.000 Ft/hó,  
b) az 1. § c) esetén  az illetékes egyházkerületi el-
nökség  eseti  döntése  alapján  legfeljebb  33.000 
Ft/hó.  

 

II. fejezet 

A finanszírozási kérdései 

 

A jövedelempótlék finanszírozásának forrása 

 

4. § 

Az ötezer lakosnál kisebb településen szolgáló 

egyházi  személyek  jövedelempótló támogatása finan-
szírozásának  anyagi  fedezetét  a  Magyarország  éves 
költségvetésében  erre  a  célra  biztosított  keretösszeg-
ből  a  Magyarországi  Evangélikus  Egyháznak  átadott 
összeg biztosítja. 
 

A jövedelempótlék folyósítása, felhasználása és el-

számolása 

 

5.§ 

(1)  Az  egyház  a  jövedelempótlékot  negyed-

évente,  a  negyedév  középső  hónapjának  15-éig  az 
egyházi személynek közvetlenül fizeti ki. 
(2)  Az  egyházi  szolgálatot  ellátó  személy  a  jövede-
lempótló  támogatást  szabadon,  saját  céljaira  használ-

                                                           

1

Módosította  az  országos  presbitérium  12/2017.  (II.  2.)  sz.  határozatával. 

Hatályos: 2017. január 1-től. 

hatja  fel.  A  jövedelempótló  támogatás  felhasználásá-
ról az egyházi személynek elszámolni nem kell. 
 
6.§ 

A  tárgyév  negyedik  negyedéves  kifizetése 

előtt meg kell határozni az éves keretből rendelkezés-
re álló maradványösszeget. Az esetleges hiány, illetve 
többlet  kezeléséről  a  püspöki  tanács  dönt.  Ennek 
eredményeképpen  a  negyedik  negyedéves  kifizetés 
összege pozitív és negatív értelemben is eltérhet az e 
szabályrendelet  3.  §  -ban  foglaltaktól,  azzal,  hogy  az 
egyházi személy visszafizetésre nem kötelezhető. 

 

III. fejezet 

Átmeneti és záró rendelkezések 

 

7. § 

(1)  E  szabályrendelet  2016.  július  1.  napján 

lép hatályba azzal, hogy 2016. január 1. napjától a ki-
fizetéseket,  illetve  a  kifizetések  kiegészítését  e  sza-
bályrendelet  szabályainak  figyelembevételével  kell 
teljesíteni. 
(2)  A  hatálybalépéskor  megszűnő  jövedelempótlék-
jogosultságot  a  szabályrendelet  visszamenőleg  nem 
érinti. 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2021. március »
március
HKSzeCsPSzoV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031