background image

2/2017. (III. 23.) országos szabályrendelet 

az egyház hivatalos lapjának megjelentetéséről

1

 

 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyházi  jogszabályokról  szóló  2005.  évi 
VI. törvény 4. § (1) bekezdése alapján  – utalva az egyházi 
jogszabályokról  szóló  2005.  évi  VI.  törvény  3.  §  (1) 
bekezdésére  -  az  egyház  jogszabályoknak  és  egyéb 
döntéseknek  az  egyház  hivatalos  lapjában  való 
megjelentetésének  rendjét  a  következők  szerint  határozza 
meg: 
 
1. §  Az egyház hivatalos lapjában kell megjelentetni: 

a) zsinati törvényt és határozatot, 
b)  az  elnök-püspök  és  az  országos  felügyelő  éves 
beszámolóját, 
c)  a  zsinat  lelkészi  és  nemlelkészi  elnökeinek  éves 
beszámolóját 
b) 

országos 

presbitériumi 

határozatot 

és 

szabályrendeletet, 
c) országos elnökségi határozatot, 
d) fegyelmi határozatot és bírósági ítéletet, 
e) jogértelmező testület döntését, 
f) egyházkerületi változásbejelentések  
g)  egyéb  közlemények  (püspöki  tanács,  becsületszék, 
perikóparend stb.). 

 
2. §  (1) Az egyház hivatalos lapját – igazodva a testületi 
ülésekhez  is  -  évente  két  alkalommal  kell  meg 
megjelentetni.  
(2) A közlönyszövegek lezárásának időpontja: július 15. és 
december 20. 

 

3. §  A közlönyszövegek megjelentését az országos iroda 
igazgatója hagyja jóvá, és engedélyezi azok kiadását.   
 
4. §  (1) Az egyház hivatalos lapját Luther Kiadó jelenteti 
meg  a  közlönyanyagok  engedélyezését  követő  30  napon 
belül.  
(2)  A  kiadás  formája  az  elektronikus  megjelentetés  azzal, 
hogy  papíralapon  kötelespéldányt  kap  a  három  püspöki 
hivatal,  az  országos  iroda,  valamint  az  Evangélikus 
Országos  Gyűjtemény  országos  könyvtára  és  az 
Evangélikus Hittudományi Egyetem könyvtára.  
 
5. §  E szabályrendelet az elfogadása napján lép hatályba. 
 
 
Budapest, 2022. május 12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1

Módosította  a  87/2022.  (V.  12.)  országos  presbitériumi  határozat. 

Hatályos: 2022. május 22-től.