background image

6/2020. (IX. 18.) zsinati határozat  

a zsinat ügyrendjének módosításáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV. törvény 117. § (3) bekezdése alapján a Magyarországi Evangélikus Egyház zsinatának ügyrendjéről 
szóló  177/2014.  (XI.  28.)  zsinati  határozatot  -  az  ügyrend  16.  §  (4)  bekezdéssel  való  kiegészítésével  - 
módosítja.  
Felelős: zsinati elnökség 
Határidő: 2020. szeptember 18.