background image

4/2018. (V. 25.) zsinati határozat 

a zsinat ügyrendjének módosításáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
117. § (3) bekezdése alapján a Magyarországi Evangélikus 
Egyház  zsinatának  ügyrendjéről  szóló  77/2014.  (XI.  28.) 
zsinati  határozatot  az  ügyrendi  bizottság  előterjesztését  el-
fogadva, módosítja 2018. július 1. napjával. 
Felelős: Solt-Száraz Csenge 
Határidő: 2018. június 24. 
 
 

5/2018. (V. 25.) zsinati határozat 

egyházunk tanúságtétele a reformáció kezdetének 

ötszázadik évében 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
104.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja  alapján  elfogadja  a 
Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

zsinatának 

tanúságtételét 

a  reformáció  kezdetének  ötszázadik 

évfordulóját követően. 
Felelős: Hafenscher Károly és Abaffy Zoltán 
Határidő: 2018. május 25.