background image

 

12/2019. (XI. 22.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV. törvény 104. § (5) bekezdés b) pontja alapján – utalva a 141. §-ra – Hafenscher Károly zsinati lelkészi 
elnök 2018-2019. évi jelentését elfogadja. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2019. december 31. 
 
 

13/2019. (XI. 22.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV. törvény 104. § (5) bekezdés b) pontja alapján – utalva a 141. §-ra – Abaffy Zoltán zsinati nemlelkészi 
elnök 2018-2019. évi jelentését elfogadja. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2019. december 31. 
 
 

14/2019. (XI. 22.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV.  törvény  104.  §  (5)  bekezdés  b)  pontja  alapján  –  utalva  a  141.  §-ra  –  Fabiny  Tamás  elnök-püspök 
2018-2019. évi jelentését elfogadja. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2019. december 31. 
 

 

15/2019. (XI. 22.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV.  törvény  104.  §  (5)  bekezdés  b)  pontja  alapján  –  utalva  a  141.  §-ra  –  Prőhle  Gergely  országos 
felügyelő 2018-2019. évi jelentését elfogadja. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2019. december 31. 
 
 

16/1/2019. (XI. 22.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV. törvény  104. § (5) bekezdés a) pontja alapján  - utalva az egyházi  szolgálat külön területeiről szóló 
2005. évi V. törvény 46. § (2) bekezdésére - a Gusztáv Adolf Segélyszolgálat Tanácsának 2018-2019. évi 
jelentését elfogadja. 
Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly 
Határidő: 2019. december 31. 
 

 

16/2/2019. (XI. 22.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  a  Magyar  Honvédségnél  végzendő  lelkipásztori 
szolgálatról szóló 2019. évi III. törvény 3. § (7) bekezdése alapján Jákob János tábori püspök jelentését a 
protestáns tábori püspökség keretében végzett 2018. évi szolgálatról elfogadja.  
Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly 
Határidő: 2019. december 31. 

background image

 

 
 

16/3/2019. (XI. 22.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV. törvény 104. § (5) bekezdés b) pontja alapján – utalva a 141. §-ra – Székács György országos ügyész, 
országos tisztségviselő 2018-2019. évben végzett tevékenységéről szóló jelentését elfogadja. 
Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly 
Határidő: 2019. december 31. 
 
 

16/4/2019. (XI. 22.) zsinati határozat 

jelentés meghallgatásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV.  törvény  104.  §  (5)  bekezdés  c)  pontja  alapján  az  egyházi  bíróság  2018-2019.  évben  folytatott 
tevékenységéről szóló jelentést meghallgatta. 
Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly 
Határidő: 2019. december 31. 
 
 

16/5/2019. (XI. 22.) zsinati határozat 

jelentés meghallgatásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV.  törvény  104.  §  (5)  bekezdés  c)  pontja  alapján  az  országos  számvevőszék  2019.  évben  folytatott 
tevékenységéről szóló jelentést meghallgatta. 
Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly 
Határidő: 2019. december 31. 
 
 

16/6/2019. (XI. 22.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV.  törvény  104.  §  (5)  bekezdés  b)  pontja  alapján  –  utalva  a  141.  §-ra  –  Gregersen-Labossa  György 
országos  diakóniai  bizottsági  elnök,  országos  tisztségviselő  2018-2019.  évben  folytatott  bizottsági 
munkáról szóló jelentését elfogadja. 
Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly 
Határidő: 2019. december 31. 
 
 

16/7/2019. (XI. 22.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV.  törvény  104.  §  (5)  bekezdés  b)  pontja  alapján  –  utalva  a  141.  §-ra  –  Kendeh  Gusztáv  országos 
egyházzenei  bizottsági  elnök,  országos  tisztségviselő  2018-2019.  évben  folytatott  bizottsági  munkáról 
szóló jelentését elfogadja. 
Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly 
Határidő: 2019. december 31. 
 
 

16/8/2019. (XI. 22.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV.  törvény  104.  §  (5)  bekezdés  b)  pontja  alapján  –  utalva  a  141.  §-ra  –  Gáncs  Péter  országos 

background image

 

evangélizációs  és  missziói  bizottsági  elnök,  országos  tisztségviselő  2019.  évben  folytatott  bizottsági 
munkáról szóló jelentését elfogadja. 
Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly 
Határidő: 2019. december 31. 
 
 

16/9/2019. (XI. 22.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV. törvény 104. § (5) bekezdés b) pontja alapján – utalva a 141. §-ra – Benczúr László országos építési 
és ingatlanügyi bizottsági elnök, országos tisztségviselő 2018-2019. évben folytatott bizottsági munkáról 
szóló jelentését elfogadja. 
Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly 
Határidő: 2019. december 31. 
 
 

16/10/2019. (XI. 22.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV. törvény 104. § (5) bekezdés b) pontja alapján – utalva a 141. §-ra – Abaffy Zoltán országos gazdasági 
bizottsági  elnök,  országos  tisztségviselő  2019.  évben  folytatott  bizottsági  munkáról  szóló  jelentését 
elfogadja. 
Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly 
Határidő: 2019. december 31. 
 
 

16/11/2019. (XI. 22.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV.  törvény  104.  §  (5)  bekezdés  b)  pontja  alapján  –  utalva  a  141.  §-ra  –  Grendorf-Balogh  Melinda 
országos gyermek- és ifjúsági  bizottsági  elnök,  országos tisztségviselő 2019. évben folytatott bizottsági 
munkáról szóló jelentését elfogadja. 
Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly 
Határidő: 2019. december 31. 
 
 

16/12/2019. (XI. 22.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV. törvény 104. § (5) bekezdés b) pontja alapján  – utalva a 141. §-ra – Kovács Eleonóra gyűjteményi 
tanácsi elnök, tisztségviselő 2018-2019. évben folytatott bizottsági munkáról szóló jelentését elfogadja. 
Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly 
Határidő: 2019. december 31. 
 
 

16/13/2019. (XI. 22.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV.  törvény  104.  §  (5)  bekezdés  b)  pontja  alapján  –  utalva  a  141.  §-ra  –  Gadóné  Kézdy  Edit  országos 
nevelési  és  oktatási  bizottsági  elnök,  országos  tisztségviselő  2019.  évben  folytatott  bizottsági  munkáról 
szóló jelentését elfogadja. 
Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly 
Határidő: 2019. december 31. 

background image

 

 
 

16/14/2019. (XI. 22.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV.  törvény  104.  §  (5)  bekezdés  b)  pontja  alapján  –  utalva  a  141.  §-ra  –  Lovass  Tibor  országos 
sajtóbizottsági elnök, országos tisztségviselő 2019. évben folytatott bizottsági munkáról szóló jelentését 
elfogadja. 
Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly 
Határidő: 2019. december 31. 
 
 

17/2019. (XI. 22.) zsinati határozat 

Magyarország Kormánya és a Magyarországi Evangélikus Egyház között megkötendő 

megállapodásról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV. törvény 104. § (3) bekezdés b) pontja alapján a Magyarországi Evangélikus Egyház és Magyarország 
Kormánya  közötti  megállapodás  tárgyalásának  menetéről  és  állásáról  szóló  tájékoztatást  elfogadja.  A 
zsinat  kéri  az  országos  elnökséget,  hogy  a  megállapodás  végleges  tartalmát  és  szövegezését  annak 
aláírását megelőzően jóváhagyásra terjessze a zsinat – szükség esetén rendkívüli ülése - elé. 
 
 

18/2019. (XI. 22.) zsinati határozat 

munkacsoport jelentésének elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV.  törvény  104.  §  (5)  bekezdés  b)  pontja  alapján  –  utalva  a  16/2016.  (XI.18)  zsinati  határozatra  – 
támogatja a 2016 novemberében elindított gyülekezetplántálási program folytatását, és erre költségvetési 
támogatást biztosít legalább a 2022. évig. A gyülekezetplántálások megvalósulását, az egyes programok 
missziói  koncepcióját  és  gazdálkodását  a  területileg  illetékes  püspök  és  esperes,  valamint  az 
egyházkerületi missziói lelkész alkotta bizottság, az anyagyülekezet és a plántált gyülekezet bevonásával, 
évenként  ősszel  felülvizsgálja  és  ennek  eredményéről  a  zsinat  mindenkori  novemberi  ülésszakán 
beszámol. 
Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly 
Határidő: 2020. november 10.