Tudósítás a XI/7. online zsinati ülésszakról

Tudósítás.pdf — PDF document, 594Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

Először ülésezett online a zsinat 

Létrehozva: 2021.02.22. 11:02, Frissítve: 2021.02.24. 08:47 

Szöveg és fotó: Horváth-Bolla Zsuzsanna 

Budapest 

– A Zoom felületén 2021. február 19-én délután kezdődött a 

Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) XI. Zsinatának 7. ülésszaka. 

 

Bár az elmúlt félévben már több alkalommal tartott a zsinat távolléti szavazást 
aktuális, halasztást nem tűrő kérdésekről, s egy távolléti plenáris ülés is lezajlott 
novemberben e-mail-

es szavazásokkal, egyházunk történetében először tartottak 

online plenáris zsinati ülést, azaz az internet segítségével, képpel és hanggal a 
képernyők előtt voltak jelen egyházunk legfelsőbb döntéshozó testületének tagjai. Az 
erre való technikai és szervezési felkészítés a Jogi és Testületi Osztály munkatársait 
dicséri: dr. Benkő Ingrid vezetésével, Nebenführer Irén alapos munkájával és Serbán 
Tihamér kiemelkedő technikai szaktudásával, melynek eredményeképp az ülésezés, 
tárgyalás és döntéshozatal jól vizsgázott. Az elnökség szerint később is jól 
használható lehetőség birtokába került a zsinat. 

Kalincsák Balázs tartott áhítatot a zsinati ülés elején. A lelkész 1Jn 3,8 alapján arról 
szólt, hogy sokszor valami eltántorít bennünket az igazi céltól, valós küldetéstől és 
feladatoktól. Sok minden nehézség tűzdeli a mindennapjainkat, betegség, 
kétségbeesés és fájdalom. Megtapasztalható egyre inkább, hogy nem a mi 
kezünkben van az életünk, de nem szabad, hogy elhomályosuljon a látásunk. Isten 
előtt egyek vagyunk: mindannyian kegyelemre éhezünk. Irigység, féltékenység, 
hatalomvágy van a szívekben. Felvetődik a kérdés: kire szántunk elég időt, kiért 
tudtunk imádkozni, kivel tudtunk őszintén beszélgetni, kinek voltunk az irgalmas 
szamaritánusai? Van valaki, aki ébredésre, nyitásra hív. Lássunk tisztán, lássuk meg, 
mik az igazi erőviszonyok ezen a földön. Isten az élet ajándékát kínálja, a golgotai 
kereszten, Jézus Krisztusban. 

Az első ülésen Abaffy Zoltán, a zsinat nem lelkészi elnöke vezetésével először a 
2020. november 20-

i távolléti ülésszakról készült feljegyzés elfogadása történt meg. 

A zsinathoz érkezett beadványok összefoglalása feltöltésre került a tárhelyre, 
ugyanígy a lejárt határidejű zsinati határozatok ismertetése is megtörtént. 

Írásban történt meg a zsinati elnökség beszámolója, amelyet Hafenscher Károly, a 
zsinat lelkészi elnöke jegyzett. 

A bizottságok részéről Tengölics Márta, a Törvényelőkészítő Bizottság 
elnöke, Orosz Gábor Viktor, a Teológiai Bizottság elnöke adtak írásban 
tájékoztatót, Tölli Balázs, az Ügyrendi Bizottság elnöke később fog tájékoztatást 
adni. Ezután elfogadták a XI/7. ülésszak napirendjét. 

A második ülésen a Magyarországi Evangélikus Egyház (hitéleti) gazdasági 
önállósodásának (felelősség vállalás a gyülekezetekben) stratégiája volt a 
téma, Fábri György egyházkerületi felügyelő előterjesztésében. 

 

background image

A kerületi felügyelő elmondta, hogy sokkhatás alatt voltunk és vagyunk is, hiszen 
gazdasági és társadalmi környezetünk mélyrepülésbe kezdett a járvány miatt. A 
zsinati döntéssel kapcsolatos lépések így most visszaszorultak, mert a gyülekezetek 
működőképességének biztosítása volt a cél az elmúlt időszakban. Nem tudjuk még, 
hogy a tavalyi év mit jelentett a gyülekezetek gazdasági életét illetően, az 
ada

tszolgáltatás a következő hetekben zajlik majd. Azt javasolta, hogy a májusi 

zsinaton nézzék meg a járványidőszak alatti anyagi helyzet alakulását. El kell 
kezdeni dolgozni azon, hogy egymást erősítve miképpen tudjuk a saját erőnkből 
hitéleti tevékenységünket fenntartani. Azt javasolta, hogy mindenki a maga körében 
erősítse meg, hogy a rossz idők ellenére már most felelősségünk van a 
gyülekezeteink működéséért. Kérte, hogy beszélgessünk erről a kérdésről, mert ez 
részben pénzügyi, de legalább annyira teológiai és egyházműködési kérdés is. 

Aradi András esperes, a zsinat lelkészi alelnöke elmondta, hogy a megszokott 
fenntartásra épülő egyházközségeket kevésbé érintette hátrányosan a helyzet, 
inkább azok érezték meg, amelyeknek valamilyen gazdasági érdekeltségük 
volt. 

Andorka Gábor a tervezetnek az intézményekkel való kiegészítést kérte. 

 

A harmadik ülésen Tengölics Márta, a Törvényelőkészítő Bizottság elnökének 
előterjesztésében megtudtuk, hogy az országos szabályrendeletek törvényi 
felülvizsgálata megtörtént, és ezek megfelelnek a törvényi szabályozásnak. Az erről 
szóló határozatot elfogadta a zsinat. 

A negyedik ülésen a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Irodája 
működéséről részletes írásbeli tájékoztatót adott Krámer György, az Országos Iroda 
igazgatója, amit a zsinati tagok tudomásul vettek. 

Az ötödik ülésen a konfirmáció előtti úrvacsoravételének törvényi lehetősége került 
napirendre 

Hafenscher Károly előterjesztésében. Két dologról kellett tárgyalni: a 

törvénymódosító javaslatról, valamint a PÜT által elfogadott útmutató anyagról. 

Élénk beszélgetés zajlott a törvényi szövegmódosításról, amely a novemberi döntés 
átvezetése volt a konfirmáció gyakorlásával kapcsolatos érvényes törvényszövegen. 
Többen ismételten a Püspöki Tanács döntése nyomán született novemberi zsinati 
döntéshez fűztek véleményt, de a törvénymódosító javaslattal kapcsolatban is 
érkeztek szövegmódosításra irányuló javaslatok és teológiai kérdésfelvetések.  

 

Szó volt a Lutheránus Világszövetség által is támogatott konfirmációi munkacsoport 
felállításáról, Pángyánszky Ágnes vezetésével. De az is felmerült, hogy az 
evangélikus egyház fontosnak tartja a communio lehetőségét más egyházakkal 
kapcsolatban, illetve vegyesházasságoknál szorgalmazzuk továbbra is a nyitott 
úrvacsorai gyakorlat folytatását. Emellett a betegúrvacsora kérdése is sóba került. 

Végül Orosz Gábor Viktor szövegmódosításai javaslataival a Magyarországi 
Evangélikus Egyház Zsinata – 85 százalékos többséggel – elfogadta a következőket: 
A Magyarországi Evangélikus Egyház hagyományos rendje szerint a gyülekezetben 
felkészítés folyik a konfirmációra, melyet konfirmációi vizsga, hitvallástétel és 
konfirmációi áldás követ. Ezután lehetséges az önálló úrvacsoravétel. A 

background image

törvénymódosítás 2021. nagycsütörtökén (2021. 04. 01.), a Püspöki Tanács 
útmutatásával egy időben lép életbe. 

A hatodik üléstől Hafenscher Károly, a zsinat lelkészi elnöke vette át az elnöklést. 

A LÉM Bizottság (Lelkészi ÉletpályaModell) éves jelentése került 
napirendre, 

Vancsai József, a LÉM Bizottság elnökének írásbeli 

előterjesztésében. Kendeh K. Péter a LÉM munkatársa válaszolt a felvetődött 
kérdésekre. Szó volt a lelkészi születési évet figyelembe vevő szabályozásról, a 
kreditrendszer működésének a kidolgozásáról, de felvetődött az is, hogy a 
kistelepülési pótléknak a szabályozásáról kell a jövőben egyeztetni. A zsinat a 
bizottság beszámolóját elfogadta. 

A hetedik ülésen Prőhle Gergely országos felügyelő tájékoztatót tartott a 
Magyarország Kormánya és a MEE között megkötött szerződés időarányos 
végrehajtásáról, az egyszázalékos kampányról és a korábban tervezett 2021. évi 
országos népszámlálás átütemezéséről és az ehhez kapcsolódó feladatokról. 

Emlékeztetett, hogy egy évvel ezelőtt került aláírásra a kormány és az egyház közötti 
szerződés, amelynek életbe léptetése megtörtént, és mivel hosszú távú tervekről van 
szó, nem lehet még látványos eredményekről beszámolni. 2020. novemberben 
elkezdődött a megállapodás konkretizálása: folyósításra került az Evangélikus 
Hittudományi Egyetem (EHE) többlettámogatása, a hitoktatásra szánt megemelt 
összeg is megérkezett és megindult az óvodai fejlesztések előkészítése. 

Az evangélikus kórház ügye is elindult, az építési pályázat kiírásra került és az 
elbírálás zajlik. 

 

A népszámlálás erőpróbát jelent majd egyházunknak, de ennek elhalasztása most 
azt eredményezi, hogy jobban fel fogunk tudni készülni rá. Az eddigi kampánnyal 
kapcsolatban azonban az első visszajelzések pozitívak voltak. Az országos felügyelő 
ezzel a kampánnyal és az egyszázalékos kampánnyal kapcsolatban is hangsúlyozta 
az egyéni felelősségvállalás fontosságát. Fontos, hogy gyülekezetekben, 
egyházmegyékben, egyházkerületekben is sikerüljön megszólítani az embereket. 

Prőhle Gergely méltatta a gyors online átállást gyülekezeteinkben, hangsúlyozta, 
hogy az evangélikus digitális oktatás országos szinten is elismerést vívott ki. 

A nyolcadik ülésen a Tényfeltáró Bizottság éves jelentéséről született zsinati 
határozat. 

Mirák Katalin, a Tényfeltáró Bizottság elnökének jelentését a zsinati tagok el tudták 
előzetesen olvasni. 2020-ban megjelent a Háló 3. kötete és elkezdődött a következő 
kötet előkészítése, amelynek megjelenését 2023-ra ígérik. A zsinat a jelentést 
elfogadta. 

Zárszót mondott Abaffy Zoltán. A tervek szerint 2021. május 28-án lesz a zsinat 
következő ülésszaka, amelyet – a járványhelyzettől függően – élőben tervezik. 

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2024. július »
július
HKSzeCsPSzoV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031