meghívó + napirend

X.15. ulesszak - meghivo_20170526 vegleges.pdf — PDF document, 450Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

 

MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

  

ZSINAT  
Jogi és Testületi Osztály 
Dr. Benkő Ingrid osztályvezető 

H-1085 Budapest, Üllői út 24. 
Tel.: (+36) 1/486-35-50

·

   (+36) 1/317-55-64   Fax: (+36) 1/486-35-54  

E-mail: 

ingrid.benko@lutheran.hu

  

 

 

A Magyarországi Evangélikus Egyház 

Dátum: 

Budapest, 2017.05.16. 

Zsinati tagjainak   

Iktatószám: 

TI/40-1/2017. 

 

Ügyintéző: 

Nebenführer Irén 
 

Székhelyükön   

Telefonszám: 

06-1-486-35-41 
06-20-923-9409 

 

E-mail: 

jogi-testuleti@lutheran.hu 
 

 

Tárgy:  Meghívó 

 
Tisztelt Zsinati tagok!  
Kedves Testvérek! 
 
A Magyarországi Evangélikus Egyház X. Zsinat 14. ülésszaka  

2017. május 26. napján (péntek 9,00-17,00 óráig) 

a Budapest Fasori Gimnázium (Bp., VII. ker., Városligeti fasor 17-21.) dísztermében 

kerül megtartásra.  
 
A napirendi pontokhoz a mellékelt anyagok feltöltése megtörtént.  
 

Kérjük, az ügyrend 50. §-ra utalással -, hogy a tárgyalás hatékony és gyors lefolytatásához a törvények-
hez teendő módosító javaslataikat, írásban juttassák el a zsinat elnökségéhez és az előterjesztéshez. 

 
A kiküldésre kerülő anyagok a Zsinat tárhelyén találhatók:  
A tárhely neve: 

 

zsinatitarhely.lutheran.hu 

Felhasználói név: 

 

zsinatiletoltes 

Jelszó:  

 

 

2017 

 

2017. május 26.  /péntek/ 
 
 
09,00 - 09,15  Áhitat – dr. Lackner Pál, püspök, a Püspöki Tanács titkára 
 
 
09,15 – 09,45  Első ülés. Elnököl: Tölli Balázs, a Zsinat nem lelkészi alelnöke 

Tárgy:  a) A X/14. ülésszak jegyzőkönyvének elfogadása 

b) A beadványok ismertetése 

- A Diakóniai Bizottság beadványa – a 2005. évi VIII. törvény módosítása tárgyában 
- az Evangélikus Élet megjelentetésének törvényi szabályozása - 2005. évi VIII.    tv. 

34.§. (1) bekezdés c pontja – módosítási kérelem a Püspöki Tanács részéről 
c) A zsinati elnökség beszámolója – Abaffy Zoltán, a Zsinat nem lelkészi elnöke 
  

- Tájékoztató az Olasz Zsinat munkájáról – Szemerei János, püspök 

  

- Tájékoztató a Bajor Zsinat munkájáról – dr. Lackner Pál, püspök 

d) Bizottsági elnökök beszámolója 
  

- Teológiai Bizottság – dr. Orosz Gábor Viktor, elnök 
- Törvényelőkészítési Bizottság – dr. Ittzés András, elnök 

  

Ügyrendi Bizottság – dr. Solt-Száraz Csenge, elnök 

e) A X/15. ülésszak napirendjének elfogadása. 
f) a Bajor Zsinat képviselőjének köszöntése – Hans Stiegler esperes  
 

background image

 

 

 
09,45 - 10,30  Második ülés – Elnököl: Abaffy Zoltán, a Zsinat nem lelkészi elnöke 

Tárgy: A Magyarországi Evangélikus Egyház 2016. évi beszámolója - zárszámadása – és a 2017. 
évi költségvetési törvény módosítása 

 

(általános és részletes vita) 

 

 

Előterjesztő: Prőhle Gergely országos felügyelő és Csorba Gábor osztályvezető 

 
 
10,30 – 10,45  Harmadik ülés: Elnököl: Abaffy Zoltán, a Zsinat nem lelkészi elnöke 

             Tárgy: A nevelési - oktatási bizottság elnökének éves jelentése 

                          Előterjesztő: Tölli Balázs, bizottsági elnök 
 
 
10,45 – 11,30  Negyedik ülés: Elnököl: Tölli Balázs, a Zsinat nem lelkészi alelnöke 

Tárgy: A jogi személyiség törvényi szabályozása – elvi, előkészítő vita 
Előterjesztő: Sólyom Tibor – zsinati tag, a TEB tagja 

 
 
11,30 - 11,45  Szünet 
 
 
11,45 – 12,15   Ötödik ülés – Elnököl: Dr. Hafenscher Károly, a Zsinat lelkészi elnöke 

Tárgy: A 2005. évi VII. törvény – A választásokról és szavazásról – általános és részletes vita 
Előterjesztő: Laborczi Géza, országos presbiter, a zsinat által kiküldött munkacsoport vezetője 
 

(közben) 

12,00   

Imádság 

 
 
 
12,15 – 12,45  Hatodik ülés: Elnököl: Dr. Hafenscher Károly, a Zsinat lelkészi elnöke 

Tárgy: 

Az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. törvény, valamint a 

választásokról és a szavazásról szóló 2005. évi VII. törvény módosítása – az országos 
felügyelő választása kérdésében – általános és részletes vita 

 

Előterjesztő: dr. Ittzés András, a Törvényelőkészítő Bizottság elnöke 
 
 

12,45 – 13,00  Hetedik ülés – Elnököl: Rostáné Piri Magda, a Zsinat lelkészi alelnöke 

Tárgy: Az Üllői úti székházunk felújítási projektjéről – tájékoztató - a 2005. évi IV. törvény 104.§ 
(5) bekezdés a) pontja alapján 
 Előterjesztő: Krámer György, az Országos Iroda igazgatója 
 
 

13,00 – 13,15  Nyolcadik ülés – Elnököl: Rostáné Piri Magda, a Zsinat lelkészi alelnöke 

Tárgy:  A  közoktatási  intézmények  vezetőinek  vallási  hovatartozásáról  –  a  Püspöki  Tanács 
8/2017. (03.17.) és az Országos Presbitérium 59/2017. (V.11) számú határozata alapján – előkészítő, 
elvi vita 
 Előterjesztő: Szemerei János, püspök  

 
 

13,15 – 14,00   Kilencedik ülés – Elnököl: Rostáné Piri Magda, a Zsinat lelkészi alelnöke  

Tárgy: A 2005. évi VIII. törvény módosítása – Az egyház intézményeiről – XI. fejezet – Felsőok-
tatási intézmények – Evangélikus Hittudományi Egyetem – általános és részletes vita 
Előterjesztő: dr. Orosz Gábor Viktor, zsinati tag, az EHE küldötte 

 

 

 

14,00 – 14,45   

Ebéd 

 

background image

 

 

 
14,45 - 15,15  Tizedik ülés – Elnököl: Tölli Balázs, a Zsinat nem lelkészi alelnöke 

Tárgy: A gyermek Úrvacsora bevezetésének kérdései – előkészítő, elvi vita 

 

 

Előterjesztő: dr. Lackner Pál, püspök, a Püspöki Tanács titkára, zsinati tag 

 

 

15,15 – 16,00  Tizenegyedik ülés – Elnököl: Rostáné Piri Magda, a Zsinat lelkészi alelnöke 

Tárgy: Törvényi szabályozás a hitoktatói életpálya modellről – elvi, előkészítő vita  

 

 

Előterjesztő: dr. Kodácsy-Simon Eszter, munkacsoport vezető 

 
 

16,00 - 16,15  Szünet 

 

 

16,15– 16,45  Tizenkettedik ülés – Elnököl: Abaffy Zoltán, a Zsinat nem lelkészi elnöke 

Tárgy: Új egyházközségek elindításáról – a Zsinat 16/2016. (XI.18) határozata alapján (gyülekezet 
plántálás) – tájékoztatás; előkészítő, elvi vita  

 

 

Előterjesztő: Szemerei János, püspök 
 

 
16,45 – 17,00   Zárszó – Dr. Hafenscher Károly, a Zsinat lelkészi elnöke 
 
 

Mint a napirend tervezetből  is  kiolvasható  egy nagyon feszített és sok-sok kérdéskört  érintő ülésszakra 
készülünk. Szükség van a zsinati tagság és az üléseket vezető elnökök fegyelmezett, egymást segítő együtt-
működésére, hogy az időrendi ütemezést tartható legyen.  
Kérjük, hogy alapos felkészüléssel segítsék a soron következő ülésszakunk munkáját. 
 
A felkészüléshez jó munkát kívánva, 

 

testvéri köszöntéssel: 

 

Dr. Hafenscher Károly s.k. 

MEE Zsinat lelkészi elnöke 

Abaffy Zoltán s.k. 

MEE Zsinat nem lelkészi elnöke 

 
 
A kiadmány hiteléül: 
 
Nebenführer Irén 
testületi referens 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2018. augusztus »
augusztus
HKSzeCsPSzoV
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031