OP határozatok 20190130-20190321

B1_ophat_20190321(2).pdf — PDF document, 540Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

1/1/2019. (I. 30.) országos presbitériumi határozat 

Élim diakóniai intézmény alapító okiratának 

módosításáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdése a) pontja 
alapján  -  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  4.  §  (2)  bekezdésre  –  megállapítja,  hogy  az 
Élim  Evangélikus  Szeretetotthon  (Nyíregyháza)  diakóniai 
intézmény  alapító  okiratának  módosítása,  a  szakmai  és  a 
gazdasági bizottság jóváhagyását követően megtörtént. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2019. február 7. 
 
 

2/1/2019. (I. 30.) országos presbitériumi határozat 

Evangélikus Diakónia diakóniai intézmény alapító 

okiratának módosításáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdése a) pontja 
alapján  -  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  4.  §  (2)  bekezdésre  –  megállapítja,  hogy  az 
Evangélikus  Diakónia  (Budapest)  diakóniai  intézmény 
alapító  okiratának  módosítása,  a  szakmai  és  a  gazdasági 
bizottság jóváhagyását követően megtörtént. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2019. február 7. 
 
 

3/1/2019. (I. 30.) országos presbitériumi határozat 

Fébé diakóniai intézmény alapító okiratának 

módosításáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdése a) pontja 
alapján  -  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  4.  §  (2)  bekezdésre  –  megállapítja,  hogy  a 
Fébé  Evangélikus  Szeretetszolgálat  (Piliscsaba)  diakóniai 
intézmény  alapító  okiratának  módosítása,  a  szakmai  és  a 
gazdasági bizottság jóváhagyását követően megtörtént. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2019. február 7. 
 
 

4/1/2019. (I. 30.) országos presbitériumi határozat 

Oltalom diakóniai intézmény alapító okiratának 

módosításáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdése a) pontja 
alapján  -  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  4.  §  (2)  bekezdésre  –  megállapítja,  hogy  az 
Oltalom  Evangélikus  Szeretetszolgálat  (Nyíregyháza) 
diakóniai  intézmény  alapító  okiratának  módosítása,  a 
szakmai  és  a  gazdasági  bizottság  jóváhagyását  követően 
megtörtént. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2019. február 7. 
 
 

5/1/2019. (I. 30.) országos presbitériumi határozat 

Sztehlo diakóniai intézmény alapító okiratának 

módosításáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdése a) pontja 
alapján  -  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  4.  §  (2)  bekezdésre  –  megállapítja,  hogy  a 
Sztehlo  Gábor  Evangélikus  Szeretetszolgálat  (Kistarcsa) 
diakóniai  intézmény  alapító  okiratának  módosítása,  a 
szakmai  és  a  gazdasági  bizottság  jóváhagyását  követően 
megtörtént. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2019. február 7. 
 
 

6/2019. (I. 30.) országos presbitériumi határozat 

Roszik oktatási intézmény alapító okiratának 

módosításáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdése a) pontja 
alapján  -  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  4.  §  (2)  bekezdésre  –  a  Roszík  Mihály 
Evangélikus  Általános  Iskola  (Albertirsa)  köznevelési 
intézmény alapító okiratának – adószám  miatti -  fenntartói 
módosítását,  a  szakmai  és  a  gazdasági  bizottság 
jóváhagyását követően támogatja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2019. február 7. 
 
 

10/2019. (II. 7.) országos presbitériumi határozat 

beszámoló a Szélrózsa találkozóról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján a 
Szélrózsa Találkozóról szóló beszámolót elfogadja.  
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2019. március 6. 
 
 

13/2019. (II. 7.) országos presbitériumi határozat 

orosházi köznevelési intézmény egyházi fenntartásba 

vételéről 

Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma 
az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 
törvény 128. § (3) bekezdés  a) pontja  alapján  az Orosházi 
Táncsics 

Mihály 

Gimnázium, 

Szakgimnázium 

és 

Kollégium  evangélikus  egyházi  fenntartásba  vételéről  - 
hatáskör hiányában - nem dönthet mindaddig, amíg a zsinat 
nem oldja fel a gimnáziumok átvételére vonatkozó tilalmat. 
Az  országos  presbitérium  figyelemmel  kíséri  az  orosházi 
evangélikus 

oktatás 

kérdését,  további  információk 

ismeretében hozhat felelős döntést.  
Felelős:  egyházkerületi,  egyházmegyei  és  egyházközségi 
elnökség, nevelési és oktatási osztály vezetője 
Határidő: 2019. február 22. 
 
 

14/2019. (II. 7.) országos presbitériumi határozat 

szándéknyilatkozat szekszárdi köznevelési intézmény 

átvételéről 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.§  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  1.  §  (2)  bekezdésére  –  intézményalapítási 

background image

szándékát  kifejezi  a  szekszárdi  Comenius  Általános  Iskola 
köznevelési  intézmény  feladatátvétel  vonatkozásában. 
Ezzel  egyidejűleg  felkéri  az  országos  irodát,  hogy  e 
szándéknyilatkozat  alapján  vizsgálja  meg  az  alapító  okirat 
létrehozása, módosítása feltételeinek fennállását. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2019. május 31. 
 
 

15/2019. (II. 7.) országos presbitériumi határozat 

köznevelési intézmények 2017. évi egyházi kiegészítő 

támogatásának korrekciós összegéről 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.§  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján úgy határoz, hogy a 2017. évi egyházi  köznevelési 
kiegészítő  támogatás  korrekciós  összegéből  55.871,- 
Ft/gyerek  kerüljön  kifizetésre  a  köznevelési  intézmények 
részére,  a  fennmaradó  összeg  az  oktatási  tartalékalapba 
kerüljön a tartalékalapi célok finanszírozására. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2019. március 6. 
 
 

23/2019. (II. 7.) országos presbitériumi határozat  

országos szabályrendelet módosításáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján - 
utalva  az  egyházi  jogszabályokról  szóló  2005  évi  VI. 
törvény  4.  §  (3)  bekezdésére  -  a  lelkészi  életpályamodell 
részletes  szabályairól  szóló  7/2018.  (IX.  8.)  országos 
szabályrendelet  módosítását  2019.  január  1.  napjára 
hatályosan  elfogadja.  Az  országos  presbitérium  kéri  az 
országos  irodát,  hogy  a  szabályrendelet  és  annak 
módosítása  egységes  szerkezetben  jelenjen  meg  az  egyház 
hivatalos lapjában. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2019. március 31. 
 
 

30/2019. (II. 7.) országos presbitériumi határozat  

diakóniai intézményi lelkészek díjazásáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  az  országos  fenntartású  diakóniai  intézmények  – 
nem  intézményvezetői  feladatot  ellátó  -  intézményi 
lelkészeinek éves szolgálatáért – amennyiben az intézmény 
költségvetésében  a  fedezet  rendelkezésre  áll  -  további  egy 
havi díjazást állapít meg, és e döntés meghozatalát javasolja 
az egyházközségi fenntartóknak is. A 2018. évben megítélt 
további egy havi díjazás kifizetésének határideje: legkésőbb 
2019. március 15. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2019. március 15. 
 
 

31/2019. (II. 7.) országos presbitériumi határozat  

Ararát munkacsoport elnökéről 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  IV.  törvény  128.  §  (5)  bekezdése  alapján  –  Kodácsy-
Simon  Eszter  lemondásának  tudomásul  vétele  mellett  – 

Szűcs  Kinga  elnökként  történő  megválasztását  tudomásul 
veszi. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2019. február 28. 
 
 

32/2019. (II. 7.) országos presbitériumi határozat  

Andorka Eszter Programba való delegálásról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján az 
Andorka  Eszter  Program  országos  egyházi  delegáltjának 
Nagy Annát megválasztja. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2019. február 28. 
 
 

33/1/2019. (II. 7.) országos presbitériumi határozat  

Lelkészakadémia igazgatójáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján – 
utalva az egyházi szolgálat külön területeiről szóló 2005 évi 
V.  törvény  32/A.  §  (2)  bekezdésére  –  a  Lelkészakadémia 
igazgatójának  2019.  február  10.  napjától  2025.  december 
31. napjáig Joób Mátét nevezi ki.  
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2019. február 28. 
 
 

35/2019. (II. 13.) országos presbitériumi határozat 

EHE rektorválasztási pályázat kiírásáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  a  nemzeti  felsőoktatásról  szóló  2011.  évi 
CCIV.  törvény  37.  §  (4)  bekezdésére  és  a  7/2019.  (II.  7.) 
országos  presbitériumi  határozatra  –  az  Evangélikus 
Hittudományi  Egyetem  rektori  pályázatát,  a  csatolt 
melléklet szerint kiírja.  
Felelős: országos elnökség 
Határidő: 2019. február 28. 
 
 

37/1/2019. (III. 13.) országos presbitériumi határozat 

Ótemplomi diakóniai intézmény alapító okiratának 

módosításáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdése a) pontja 
alapján  -  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  4.  §  (2)  bekezdésre  –  megállapítja,  hogy  az 
Ótemplomi Szeretetszolgálat (Szarvas) diakóniai intézmény 
alapító  okiratának  módosítása,  a  szakmai  és  a  gazdasági 
bizottság jóváhagyását követően megtörtént. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2019. március 31. 
 
 

37/3/2019. (III. 13.) országos presbitériumi határozat 

Kapernaum diakóniai intézmény alapító okiratának 

módosításáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdése a) pontja 

background image

alapján  -  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  4.  §  (2)  bekezdésre  –  megállapítja,  hogy  a 
Kapernaum 

Szeretetotthon 

(Gyenesdiás) 

diakóniai 

intézmény  alapító  okiratának  módosítása,  a  szakmai  és  a 
gazdasági bizottság jóváhagyását követően megtörtént. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2019. március 31. 
 
 

38/1/2019. (III. 13.) országos presbitériumi határozat 

Abaffy diakóniai intézmény 2019. évi költségvetéséről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  elnöksége 
az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 
törvény  128.  §  (2)  bekezdés  h)  pontja  alapján  az  Abaffy 
Gyula  Evangélikus  Szeretetszolgálat  (Arnót)  diakóniai 
intézmény 2019. évre vonatkozó szakmai tervét, valamint a 
2019. évi költségvetését  63.924 eFt bevételi  és 63.911 eFt 
kiadási összeggel, 356 eFt felhalmozási kiadással elfogadja  
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2019. március 31. 
 
 

38/2/2019. (III. 13.) országos presbitériumi határozat 

Agape diakóniai intézmény 2019. évi költségvetéséről 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az 
egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. tör-
vény 128. § (2) bekezdés h) pontja alapján az Agape Evangé-
likus  Szeretetotthon  (Lajoskomárom)  diakóniai  intézmény 
2019.  évre  vonatkozó  szakmai  tervét,  valamint  a  2019.  évi 
költségvetését  148.834  eFt  bevételi  és  147.881  eFt  kiadási 
összeggel, 9.000 eFt felhalmozási kiadással elfogadja. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2019. március 31. 
 
 

38/3/2019. (III. 13.) országos presbitériumi határozat 

Baldauf diakóniai intézmény 2019. évi költségvetéséről 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az 
egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. tör-
vény 128. § (2) bekezdés h) pontja alapján a Baldauf Evangé-
likus Szeretetotthon (Pogány) diakóniai intézmény 2019. évre 
vonatkozó szakmai tervét, valamint a 2019. évi költségvetését 
139.011 eFt bevételi és 137.469 eFt kiadási összeggel, 3.800 
eFt felhalmozási kiadással elfogadja. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2019. március 31. 
 
 

38/4/2019. (III. 13.) országos presbitériumi határozat 

békéscsabai diakóniai intézmény 2019. évi 

költségvetéséről 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az 
egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. tör-
vény  128.  §  (2)  bekezdés  h)  pontja  alapján  a  Békéscsabai 
Evangélikus Szeretetszolgálat diakóniai intézmény 2019. év-
re vonatkozó szakmai tervét, valamint a 2019. évi költségve-
tését  281.552  eFt  bevételi  és  279.069  eFt  kiadási  összeggel, 
3.207 eFt felhalmozási kiadással elfogadja. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2019. március 31. 
 
 

38/5/2019. (III. 13.) országos presbitériumi határozat 

Bolla diakóniai intézmény 2019. évi költségvetéséről 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az 
egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. tör-
vény  128.  §  (2)  bekezdés  h)  pontja  alapján  a  Bolla  Árpád 
Evangélikus  Szeretetotthon  (Budapest)  diakóniai  intézmény 
2019.  évre  vonatkozó  szakmai  tervét,  valamint  a  2019.  évi 
költségvetését  175.091  eFt  bevételi  és  174.868  eFt  kiadási 
összeggel, 7.800 eFt felhalmozási kiadással elfogadja. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2019. március 31. 
 
 

38/6/2019. (III. 13.) országos presbitériumi határozat 

Élim diakóniai intézmény 2019. évi költségvetéséről 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az 
egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. tör-
vény 128. § (2) bekezdés h) pontja alapján az Élim Evangéli-
kus  Szeretetotthon  (Nyíregyháza)  diakóniai  intézmény  2019. 
évre vonatkozó szakmai tervét, valamint a 2019. évi költség-
vetését  203.814  eFt  bevételi  és  203.748  eFt  kiadási  összeg-
gel, 0 eFt felhalmozási kiadással elfogadja. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2019. március 31. 
 
 

38/7/2019. (III. 13.) országos presbitériumi határozat 

Emmaus diakóniai intézmény 2019. évi költségvetéséről 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az 
egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. tör-
vény 128. § (2) bekezdés h) pontja alapján az Emmaus Evan-
gélikus  Szeretetotthon  (Nyíregyháza)  diakóniai  intézmény 
2019.  évre  vonatkozó  szakmai  tervét,  valamint  a  2019.  évi 
költségvetését  311.000  eFt  bevételi  és  309.000  eFt  kiadási 
összeggel, 48.000 eFt felhalmozási kiadással elfogadja. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2019. március 31. 
 
 

38/8/2019. (III. 13.) országos presbitériumi határozat 

kaposszekcsői diakóniai intézmény 2019. évi 

költségvetéséről 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az 
egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. tör-
vény  128.  §  (2)  bekezdés  h)  pontja  alapján  az  Evangélikus 
Diakóniai Otthon (Kaposszekcső) diakóniai intézmény 2019. 
évre vonatkozó szakmai tervét, valamint a 2019. évi költség-
vetését  214.292  eFt  bevételi  és  213.563  eFt  kiadási  összeg-
gel, 300 eFt felhalmozási kiadással elfogadja. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2019. március 31. 
 
 

38/9/2019. (III. 13.) országos presbitériumi határozat 

Evangélikus Diakónia 2019. évi költségvetéséről 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az 
egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. tör-
vény  128.  §  (2)  bekezdés  h)  pontja  alapján  az  Evangélikus 
Diakónia  (Budapest)  diakóniai  intézmény  2019.  évre  vonat-
kozó  szakmai  tervét,  valamint  a  2019.  évi  költségvetését 
33.681  eFt  bevételi  és  33.641  eFt  kiadási  összeggel,  0  eFt 
felhalmozási kiadással elfogadja. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2019. március 31. 
 
 

38/10/2019. (III. 13.) országos presbitériumi határozat 

background image

Hegyhát diakóniai intézmény 2019. évi költségvetéséről 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az 
egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. tör-
vény 128. § (2) bekezdés h) pontja alapján a Hegyhát Evan-
gélikus Szeretetszolgálat (Gyönk) diakóniai intézmény 2019. 
évre vonatkozó szakmai tervét, valamint a 2019. évi költség-
vetését  878.572  eFt  bevételi  és  878.322  eFt  kiadási  összeg-
gel, 3.500 eFt felhalmozási kiadással elfogadja.  
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2019. március 31. 
 
 

38/11/2019. (III. 13.) országos presbitériumi határozat 

Kapernaum diakóniai intézmény 2019. évi 

költségvetéséről 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az 
egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. tör-
vény 128. § (2) bekezdés h) pontja alapján a Kapernaum Sze-
retetotthon (Gyenesdiás) diakóniai intézmény 2019. évre vo-
natkozó  szakmai  tervét,  valamint  a  2019.  évi  költségvetését 
168.164 eFt bevételi és 165.709 eFt kiadási összeggel, 26.400 
eFt felhalmozási kiadással elfogadja.  
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2019. március 31. 
 
 

38/12/2019. (III. 13.) országos presbitériumi határozat 

kondorosi diakóniai intézmény 2019. évi 

költségvetéséről 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az 
egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. tör-
vény  128.  §  (2)  bekezdés  h)  pontja  alapján  a  Kondorosi 
Evangélikus  Nyugdíjasház  diakóniai  intézmény  2019.  évre 
vonatkozó szakmai tervét, valamint a 2019. évi költségvetését 
119.690 eFt bevételi és 118.311 eFt kiadási összeggel,  0 eFt 
felhalmozási kiadással elfogadja.  
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2019. március 31. 
 
 

38/13/2019. (III. 13.) országos presbitériumi határozat 
kőszegi diakóniai intézmény 2019. évi költségvetéséről 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az 
egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. tör-
vény 128. § (2) bekezdés h) pontja alapján a Kőszegi Evangé-
likus Szeretetotthon diakóniai intézmény 2019. évre vonatko-
zó szakmai tervét, valamint a 2019. évi költségvetését 91.017 
eFt bevételi és 90.766 eFt kiadási összeggel, 0 eFt felhalmo-
zási kiadással elfogadja.  
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2019. március 31. 
 
 

38/14/2019. (III. 13.) országos presbitériumi határozat 

Lakos diakóniai intézmény 2019. évi költségvetéséről 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az 
egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. tör-
vény  128.  §  (2)  bekezdés  h)  pontja  alapján  a  Lakos  Ádám 
Evangélikus  Szeretetszolgálat  (Boba)  diakóniai  intézmény 
2019.  évre  vonatkozó  szakmai  tervét,  valamint  a  2019.  évi 
költségvetését  462.054  eFt  bevételi  és  455.104  eFt  kiadási 
összeggel, 3.595 eFt felhalmozási kiadással elfogadja.  
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2019. március 31. 
 

 

38/15/2019. (III. 13.) országos presbitériumi határozat 

nádasdi diakóniai intézmény 2019. évi költségvetéséről 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az 
egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. tör-
vény 128. § (2) bekezdés h) pontja alapján a Nádasdi Evangé-
likus Diakóniai Központ diakóniai intézmény 2019. évre vo-
natkozó  szakmai  tervét,  valamint  a  2019.  évi  költségvetését 
118.405  eFt  bevételi  és  117.816  eFt  kiadási  összeggel,  125 
eFt felhalmozási kiadással elfogadja.  
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2019. március 31. 
 
 

38/16/2019. (III. 13.) országos presbitériumi határozat 

Oltalom diakóniai intézmény 2019. évi költségvetéséről 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az 
egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. tör-
vény 128. § (2) bekezdés h) pontja alapján az Oltalom Szere-
tetszolgálat  (Nyíregyháza)  diakóniai  intézmény  2019.  évre 
vonatkozó szakmai tervét, valamint a 2019. évi költségvetését 
456.335 eFt bevételi és 456.078 eFt kiadási összeggel, 6.006 
eFt felhalmozási kiadással elfogadja.  
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2019. március 31. 
 
 

38/17/2019. (III. 13.) országos presbitériumi határozat 

Ótemplomi diakóniai intézmény 2019. évi 

költségvetéséről 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az 
egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. tör-
vény  128.  §  (2)  bekezdés  h)  pontja  alapján  az  Ótemplomi 
Szeretetszolgálat  (Szarvas)  diakóniai  intézmény  2019.  évre 
vonatkozó szakmai tervét, valamint a 2019. évi költségvetését 
1.076.986  eFt  bevételi  és  1.056.076  eFt  kiadási  összeggel, 
56.544 eFt felhalmozási kiadással elfogadja.  
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2019. március 31. 
 
 

38/18/2019. (III. 13.) országos presbitériumi határozat 

pilisi diakóniai intézmény 2019. évi költségvetéséről 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az 
egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. tör-
vény 128. § (2) bekezdés h) pontja alapján a Pilisi Evangéli-
kus  Szeretetszolgálat  diakóniai  intézmény  2019.  évre  vonat-
kozó  szakmai  tervét,  valamint  a  2019.  évi  költségvetését 
145.066  eFt  bevételi  és  141.293  eFt  kiadási  összeggel,  270 
eFt felhalmozási kiadással elfogadja.  
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2019. március 31. 
 
 

38/19/2019. (III. 13.) országos presbitériumi határozat 

Sarepta diakóniai intézmény 2019. évi költségvetéséről 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az 
egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. tör-
vény  128.  §  (2)  bekezdés  h)  pontja  alapján  a  Sarepta  Budai 
Evangélikus Szeretetotthon Idősek és Fogyatékos Személyek 
Otthona (Budapest) diakóniai intézmény 2019. évre vonatko-
zó  szakmai  tervét,  valamint  a  2019.  évi  költségvetését 
615.501 eFt bevételi és 609.088 eFt kiadási összeggel, 40.000 
eFt felhalmozási kiadással elfogadja.  
Felelős: Buda Annamária 

background image

Határidő: 2019. március 31. 
 
 

38/20/2019. (III. 13.) országos presbitériumi határozat 

Siló diakóniai intézmény 2019. évi költségvetéséről 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az 
egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. tör-
vény 128. § (2) bekezdés h) pontja alapján a Siló Evangélikus 
Szeretetszolgálat (Piliscsaba) diakóniai intézmény 2019. évre 
vonatkozó szakmai tervét, valamint a 2019. évi költségvetését 
114.330 eFt bevételi és 114.102 eFt kiadási összeggel, 7.500 
eFt felhalmozási kiadással elfogadja.  
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2019. március 31. 
 
 

38/21/2019. (III. 13.) országos presbitériumi határozat 

Szedik diakóniai intézmény 2019. évi költségvetéséről 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az 
egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. tör-
vény  128.  §  (2)  bekezdés  h)  pontja  alapján  a  Szombathelyi 
Evangélikus  Diakóniai  Központ  2019.  évre  vonatkozó  szak-
mai  tervét,  valamint  a  2019.  évi  költségvetését  898.361  eFt 
bevételi és 865.209 eFt kiadási összeggel, 30.000 eFt felhal-
mozási kiadással elfogadja.  
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2019. március 31. 
 
 

38/22/2019. (III. 13.) országos presbitériumi határozat 
Sztehlo diakóniai intézmény 2019. évi költségvetéséről 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az 
egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. tör-
vény 128. §  (2) bekezdés h) pontja  alapján  a  Sztehlo Gábor 
Evangélikus  Szeretetszolgálat  (Kistarcsa)  2019.  évre  vonat-
kozó  szakmai  tervét,  valamint  a  2019.  évi  költségvetését 
422.814 eFt bevételi és 419.194 eFt kiadási összeggel, 6.000 
eFt felhalmozási kiadással elfogadja.  
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2019. március 31. 
 
 

38/23/2019. (III. 13.) országos presbitériumi határozat 

Tessedik diakóniai intézmény 2019. évi költségvetéséről 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az 
egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. tör-
vény 128. § (2) bekezdés h) pontja alapján a Tessedik Sámuel 
Evangélikus Szeretetszolgálat (Gödöllő) 2019. évre vonatko-
zó  szakmai  tervét,  valamint  a  2019.  évi  költségvetését 
264.334 eFt bevételi és 259.350 eFt kiadási összeggel, 9.175 
eFt felhalmozási kiadással elfogadja.  
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2019. március 31. 
 
 

38/24/2019. (III. 13.) országos presbitériumi határozat 

Túrmezei diakóniai intézmény 2019. évi költségvetéséről 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége az 
egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. tör-
vény 128. § (2) bekezdés h) pontja alapján a Túrmezei Erzsé-
bet  Evangélikus  Szeretetszolgálat  (Balassagyarmat)  2019. 
évre vonatkozó szakmai tervét, valamint a 2019. évi költség-
vetését  52.125  eFt  bevételi  és  51.879  eFt  kiadási  összeggel, 
1.000 eFt felhalmozási kiadással elfogadja.  
Felelős: Buda Annamária 

Határidő: 2019. március 31. 
 
 

39/2019. (III. 13.) országos presbitériumi határozat 

soltvadkerti köznevelési intézmény alapító okiratának 

módosításáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdése a) pontja 
alapján  -  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  4.  §  (2)  bekezdésre  –  megállapítja,  hogy  a 
Kossuth  Lajos  Evangélikus  Általános  Iskola  és  AMI 
(Soltvadkert)  köznevelési  intézmény  alapító  okiratának 
módosítása, a telephelyek módosulása miatt, a szakmai és a 
gazdasági bizottság jóváhagyását követően megtörtént. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2019. március 31. 
 
 

40/2019. (III. 13.) országos presbitériumi határozat 

a Luther Otthon felsőoktatási intézmény alapító 

okiratának módosításáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdése a) pontja 
alapján  -  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  4.  §  (2)  bekezdésre  –  megállapítja,  hogy  a 
Luther  Otthon  -  Evangélikus  Diákotthon  (Budapest) 
felsőoktatási  intézmény  alapító  okiratának  módosítása, 
intézmény  nevének  változásával,  a  szakkollégium 
feladatainak  és  nevének  külön  választásával  és  címének 
változásával,  a  szakmai  és  a  gazdasági  bizottság 
jóváhagyását követően megtörtént. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2019. március 31. 
 
 

41/1/2019. (III. 21.) országos presbitériumi határozat  

EHE felsőoktatási intézmény rektorának 

megválasztásáról  

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  b)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  50.  §-ra  –  az  Evangélikus  Hittudományi 
Egyetem  rektorának  Dr.  Csepregi  Zoltánt,  2019.  augusztus 
1. napjától – 2023. július 31. napjáig megválasztja.  
Felelős: Fabiny Tamás és Prőhle Gergely 
Határidő: 2019. július 31. 
 
 

42/1/2019. (III. 21.) országos presbitériumi határozat  

Luther Kiadó tájékoztatási intézmény 

intézményvezetője megbízásáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  17.  §-ra  bekezdésére  –  a  Luther  Kiadó 
tájékoztatási  intézmény  intézményvezetőjének  Antal 
Bálintot,  2019.  április  1.  napjától  –  2024.  március  31. 
napjáig megválasztja.  
Ezzel  egyidejűleg  felhatalmazza  az  országos  iroda 
igazgatóját a munkaszerződés aláírásával. 
Felelős: Fabiny Tamás és Prőhle Gergely 

background image

Határidő: 2019. március 31. 
 

 

43/1/2019. (III. 21.) országos presbitériumi határozat  

belső ellenőrök beszámolójáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján  - 
utalva  az  egyház  háztartásáról  szóló  2016.  évi  VI.  törvény 
46.  §  (5)  bekezdésére,  valamint  a  belső  ellenőr  2018.  évi 
munkatervéről  szóló  34/1/2018.  (III.  22.)  országos 
presbitériumi  határozatra  -  a  belső  ellenőrök  2018.  évi 
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2019. március 31. 
 
 

43/2/2019. (III. 21.) országos presbitériumi határozat  

belső ellenőri szabályzat módosításáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján a 
108/2012.  (VI.  28.)  országos  presbitériumi  határozattal 
elfogadott  belső  ellenőri  szabályzatot  módosítja.  Az 
országos  presbitérium  kéri  az  országos  irodát,  hogy  a 
szabályzat  és  annak  módosítása  egységes  szerkezetben 
jelenjen meg az egyház hivatalos lapjában. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2019. március 31. 
 
 

44/1/2019. (III. 21.) országos presbitériumi határozat  

országos szabályrendelet módosításáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján  - 
utalva  az  egyházi  jogszabályokról  szóló  2005  évi  VI. 
törvény  4.  §  (3)  bekezdésére  –  az  egyház  befektetési 
politikájáról 

szóló 

1/2018. 

(VI. 

28.) 

országos 

szabályrendeletet módosítja. Az országos presbitérium kéri 
az  országos  irodát,  hogy  a  szabályrendelet  és  annak 
módosítása  egységes  szerkezetben  jelenjen  meg  az  egyház 
hivatalos lapjában. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2019. március 31. 
 
 

46/1/2019. (III. 21.) országos presbitériumi határozat  

szegedi köznevelési intézmény intézményvezetője 

megbízásáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII. törvény 17. § (12) bekezdésére – a vezetői koncepciót 
elfogadja,  és  a  szegedi  óvoda  köznevelési  intézmény 
intézményvezetői  feladatainak  ellátásával  Bíró  Irmát  bízza 
meg egy éves időtartamra.  
Ezzel  egyidejűleg  felhatalmazza  az  országos  iroda 
igazgatóját a munkaszerződés aláírásával. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2019. március 31. 
 

 

50/2019. (III. 21.) országos presbitériumi határozat  

Eötvös köznevelési intézmény ingatlanvásárlásáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja – 
utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi  VIII. 
törvény  7.§  (2)  bekezdés  d)  pontjára  -  az  Eötvös  József 
Evangélikus  Gimnázium,  Egészségügyi  és  Művészeti 
Szakgimnáziumnak, a Sopron 2810/2/A/2 hrsz. alatt felvett 
ingatlanra  vonatkozó, legfeljebb 39.500.000,-  Ft vételáron, 
önerőből történő ingatlanvásárlását előzetesen jóváhagyja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2019. március 31. 
 
 

53/1/2019. (III. 21.) országos presbitériumi határozat  

Fébé diakóniai intézmény 2019. évi költségvetéséről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériu-
ma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV.  törvény  128.  §  (2)  bekezdés  h)  pontja  alapján  a  Fébé 
Evangélikus  Szeretetszolgálat  (Piliscsaba)  diakóniai  intéz-
mény 2019. évre vonatkozó szakmai tervét, valamint a 2019. 
évi költségvetését 211.541 eFt bevételi és 211.508 eFt kiadási 
összeggel, 0 eFt felhalmozási kiadással nem fogadja el.  
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2019. március 31. 
 
 

54/2019. (III. 21.) országos presbitériumi határozat 

Szabó diakóniai intézmény intézményvezetője megbízá-

sáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  17.  §  (12)  bekezdésére  –  a  Szabó  Gyula 
Evangélikus 

Szeretetszolgálat 

(Debrecen) 

diakóniai 

intézmény  intézményvezetői  feladatainak  ellátásával 
Asztalos  Richárdot  bízza  meg  2019.  április  1.  napjától 
kezdődően egy éves időtartamra, díjazás nélkül.  
Ezzel  egyidejűleg  felhatalmazza  az  országos  iroda 
igazgatóját a munkaszerződés aláírásával. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2019. március 31. 
 
 

60/1/2019. (III. 21.) országos presbitériumi határozat  

Abaffy diakóniai intézmény igazgatótanácsa tagjairól 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  10.  §  (2)  bekezdésére  –  az  Abaffy  Gyula 
Evangélikus  Szeretetszolgálat  (Arnót)  diakóniai  intézmény 
igazgatótanácsába  az  alábbi  személyek  megválasztását 
tudomásul  veszi  és  ezzel  egyidejűleg  az  igazgatótanács 
elnökét megválasztja: 
intézményvezető 

és 

intézményi lelkész: 

Buday Barnabás 

gazdasági vezető: 

Belényesi Ildikó 

egyházközségi küldött: 

Barcsák Pálné (elnök) 

egyházmegyei küldött: 

Radovszki Lászlóné 

fenntartói küldött: 

Vigh Roland 

Felelős: Benkő Ingrid 
Határidő: 2019. március 31. 
 

background image

 

60/2/2019. (III. 21.) országos presbitériumi határozat  
Agape diakóniai intézmény igazgatótanácsa tagjairól 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII. törvény 10. § (2) bekezdésére – az Agape Evangélikus 
Szeretetotthon 

(Lajoskomárom)  diakóniai  intézmény 

igazgatótanácsába  az  alábbi  személyek  megválasztását 
tudomásul  veszi  és  ezzel  egyidejűleg  az  igazgatótanács 
elnökét megválasztja: 
intézményvezető 

és 

intézményi lelkész: 

Decmann Tibor  

gazdasági vezető: 

Királyné Reizinger Márta 

egyházközségi küldött: 

Wanderer Attila 
Csepregi Kálmánné 

egyházmegyei küldött: 

Dr. Nagy Erzsébet 

egyházkerületi küldött: 

Dr. Bányi Béla 

fenntartói küldött: 

Szemerei Zoltán (elnök) 
Hutvágner László 
Kozma Andrásné 
Németh Lászlóné 

Felelős: Benkő Ingrid 
Határidő: 2019. március 31. 
 
 

60/3/2019. (III. 21.) országos presbitériumi határozat  

Baldauf diakóniai intézmény igazgatótanácsa tagjairól 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  10.  §  (2)  bekezdésére  –  a  Baldauf  Gusztáv 
Evangélikus  Szeretetotthon  (Pogány)  diakóniai  intézmény 
igazgatótanácsába  az  alábbi  személyek  megválasztását 
tudomásul  veszi  és  ezzel  egyidejűleg  az  igazgatótanács 
elnökét megválasztja: 
intézményvezető: 

Kacskovics Tamás 

gazdasági vezető: 

Karácsony Tamás 

intézményi lelkész: 

Ócsai Zoltán 

egyházközségi küldött 

Bánki Károly 

egyházmegyei küldött: 

Lengyelné Juhász Magdolna 

fenntartói küldött: 

Fricker Andrea 
Dragovácz Ágnes 
dr. Balikó Zoltán (elnök) 

intézményi képviselő: 

Beke Tamásné 

Felelős: Benkő Ingrid 
Határidő: 2019. március 31. 
 
 

60/4/2019. (III. 21.) országos presbitériumi határozat  

békéscsabai diakóniai intézmény igazgatótanácsa 

tagjairól 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  10.  §  (2)  bekezdésére  –  a  Békéscsabai 
Evangélikus 

Szeretetszolgálat 

diakóniai 

intézmény 

igazgatótanácsát  egy  fenntartói  küldöttel  bővíti.  Az 
országos  presbitérium  az  igazgatótanácsba  az  alábbi 
személyek  megválasztását  tudomásul  veszi  és  ezzel 
egyidejűleg az igazgatótanács elnökét megválasztja: 
intézményvezető: 

Kutyej Pál 

gazdasági vezető: 

Zelenyánszkiné 

Tóth 

Magdolna 

intézményi lelkész: 

Dorn Réka 

egyházközségi küldött 

Abelovszky László 

egyházmegyei küldött: 

Nagy Zoltán 

fenntartói küldött: 

Dr. Melczer Mária 
Péterné 

Benedek 

Ágnes 

(elnök) 
Szpisák Attila 

Felelős: Benkő Ingrid 
Határidő: 2019. március 31. 
 
 

60/5/2019. (III. 21.) országos presbitériumi határozat  

Bolla diakóniai intézmény igazgatótanácsa tagjairól 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  10.  §  (2)  bekezdésére  –  a  Bolla  Árpád 
Evangélikus Szeretetotthon (Budapest) diakóniai intézmény 
igazgatótanácsát  egy  egyházközségi  és  egy  fenntartói 
küldöttel  csökkenti.  Az  országos  presbitérium  az 
igazgatótanácsba  az  alábbi  személyek  megválasztását 
tudomásul  veszi  és  ezzel  egyidejűleg  az  igazgatótanács 
elnökét megválasztja: 
intézményvezető: 

Bátovszky Gábor  

gazdasági vezető: 

Poljakné Szuszekár Erzsébet 

intézményi lelkész: 

Erdélyi Csaba 

egyházközségi küldött 

Dudás Lajos 

egyházmegyei küldött: 

Solymár Péter 

fenntartói küldött: 

Csó Lászlóné (elnök) 
Juhász Eszter 

intézményi képviselő: 

Gálfiné Kurkó Erzsébet 

Felelős: Benkő Ingrid 
Határidő: 2019. március 31. 
 
 

60/6/2019. (III. 21.) országos presbitériumi határozat  

Élim diakóniai intézmény igazgatótanácsa tagjairól 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII. törvény 10. § (2) bekezdésére  – az Élim Evangélikus 
Szeretetotthon 

(Nyíregyháza) 

diakóniai 

intézmény 

igazgatótanácsába  az  alábbi  személyek  megválasztását 
tudomásul  veszi  és  ezzel  egyidejűleg  az  igazgatótanács 
elnökét megválasztja: 
intézményvezető: 

Sipos Ilona 

gazdasági vezető: 

Molnár Ibolya 

intézményi lelkész: 

Kovács Erzsébet 

egyházközségi küldött 

Vadnay Ákosné 

egyházmegyei küldött: 

Szuhánszki Istvánné 

fenntartói küldött: 

Veczánné Repka Jolán (elnök) 
Csengeri Tamás 

intézményi képviselő: 

Balázsné István Edit 

Felelős: Benkő Ingrid 
Határidő: 2019. március 31. 
 
 

60/7/2019. (III. 21.) országos presbitériumi határozat  

Emmaus diakóniai intézmény igazgatótanácsa tagjairól 

background image

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  10.  §  (2)  bekezdésére  –  az  Emmaus 
Evangélikus 

Szeretetotthon  (Nyíregyháza)  diakóniai 

intézmény  igazgatótanácsát  egy  egyházközségi  küldött 
csökkenti,  valamint  egy  egyházmegyei  és  egy  fenntartói 
küldöttel 

bővíti. 

Az 

országos 

presbitérium 

az 

igazgatótanácsba  az  alábbi  személyek  megválasztását 
tudomásul  veszi  és  ezzel  egyidejűleg  az  igazgatótanács 
elnökét megválasztja: 
intézményvezető: 

Bozorády Kriszta 

gazdasági vezető: 

Papp László 

intézményi lelkész: 

Bozorády András 

egyházközségi küldött 

Mezősiné Mohácsi Éva 

egyházmegyei küldött: 

Malik Péter Károly 
Dr. Nemes Géza 

fenntartói küldött: 

Gerlai Pál 
Melich Mihály (elnök) 

intézményi képviselő: 

Kulcsárné Duljánszki Katalin 

Felelős: Benkő Ingrid 
Határidő: 2019. március 31. 
 
 

60/8/2019. (III. 21.) országos presbitériumi határozat  

kaposszekcsői diakóniai intézmény igazgatótanácsa 

tagjairól 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  10.  §  (2)  bekezdésére  –  az  Evangélikus 
Diakóniai  Otthon  (Kaposszekcső)  diakóniai  intézmény 
igazgatótanácsába  az  alábbi  személyek  megválasztását 
tudomásul  veszi  és  ezzel  egyidejűleg  az  igazgatótanács 
elnökét megválasztja: 
intézményvezető 

és 

intézményi lelkész: 

Szabó Szilárd 

gazdasági vezető: 

Bauerné Schott Andrea 

egyházközségi küldött 

Dudás Zoltánné 
Csapó Gyuláné 

egyházmegyei küldött: 

Szabó Zoltán 

fenntartói küldött: 

Aradi András (elnök) 
Rózsai György 

intézményi képviselő: 

Baranyainé Somlai Renáta 

Felelős: Benkő Ingrid 
Határidő: 2019. március 31. 
 
 

60/9/2019. (III. 21.) országos presbitériumi határozat  

Fébé diakóniai intézmény igazgatótanácsa tagjairól 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  10.  §  (2)  bekezdésére  –  a  Fébé  Evangélikus 
Szeretetszolgálat 

(Piliscsaba) 

diakóniai 

intézmény 

igazgatótanácsába  az  alábbi  személyek  megválasztását 
tudomásul  veszi  és  ezzel  egyidejűleg  az  igazgatótanács 
elnökét megválasztja: 
intézményvezető: 

Dávid István 

gazdasági vezető: 

Némethné Juharosi Katalin 

intézményi lelkész: 

Kézdy Péter 

egyházközségi küldött 

Mocsári Dezső (elnök) 

egyházmegyei küldött: 

Zólyomi Mátyás 

fenntartói küldött: 

Radimeczky Géza 

Fébé egyesületi küldött: 

Tomcsányi István 

Felelős: Benkő Ingrid 
Határidő: 2019. március 31. 
 
 

60/10/2019. (III. 21.) országos presbitériumi határozat  

Hegyhát diakóniai intézmény igazgatótanácsa tagjairól 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  10.  §  (2)  bekezdésére  –  a  Hegyhát 
Evangélikus Szeretetszolgálat (Gyönk) diakóniai intézmény 
igazgatótanácsába  az  alábbi  személyek  megválasztását 
tudomásul  veszi  és  ezzel  egyidejűleg  az  igazgatótanács 
elnökét megválasztja: 
intézményvezető: 

Bíró Kornélia 

gazdasági vezető: 

Mikoly Tiborné 

intézményi lelkész: 

 

egyházközségi küldött 

Schell János 

egyházmegyei küldött: 

Várkonyi Lászlóné 

fenntartói küldött: 

Dr. Lackner Pál (elnök) 
Dobék Diána 
Koller Zsolt 

intézményi képviselő: 

Bakonyiné 

Wiedermann 

Andrea 

Felelős: Benkő Ingrid 
Határidő: 2019. március 31. 
 
 

60/11/2019. (III. 21.) országos presbitériumi határozat  

Kapernaum diakóniai intézmény igazgatótanácsa 

tagjairól 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  10.  §  (2)  bekezdésére  –  a  Kapernaum 
Evangélikus 

Szeretetotthon 

(Gyenesdiás) 

diakóniai 

intézmény  igazgatótanácsába  az  alábbi  személyek 
megválasztását  tudomásul  veszi  és  ezzel  egyidejűleg  az 
igazgatótanács elnökét megválasztja: 
intézményvezető: 

Tencz Károly 

gazdasági vezető: 

Skapér Annamária 

intézményi lelkész: 

Honthegyi Zsolt 

egyházközségi küldött 

Kendeh K. Gusztáv 

egyházmegyei küldött: 

Deme Dávid 

fenntartói küldött: 

Smidéliusz Zoltán (elnök) 

Felelős: Benkő Ingrid 
Határidő: 2019. március 31. 
 
 

60/12/2019. (III. 21.) országos presbitériumi határozat  

kondorosi diakóniai intézmény igazgatótanácsa 

tagjairól 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  10.  §  (2)  bekezdésére  –  a  Kondorosi 
Evangélikus 

Nyugdíjasház 

diakóniai 

intézmény 

background image

igazgatótanácsába  az  alábbi  személyek  megválasztását 
tudomásul  veszi  és  ezzel  egyidejűleg  az  igazgatótanács 
elnökét megválasztja: 
intézményvezető: 

Fridlné Pljesovszki Anita 

intézményi lelkész: 

Tuska Tibor 

egyházközségi küldött 

Aradi András Péter 

egyházmegyei küldött: 

Szente Béláné 

fenntartói küldött: 

Nagy Zoltán (elnök) 

Felelős: Benkő Ingrid 
Határidő: 2019. március 31. 
 
 

60/13/2019. (III. 21.) országos presbitériumi határozat  

kőszegi diakóniai intézmény igazgatótanácsa tagjairól 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  10.  §  (2)  bekezdésére  –  a  Kőszegi 
Evangélikus 

Szeretetotthon 

diakóniai 

intézmény 

igazgatótanácsába  az  alábbi  személyek  megválasztását 
tudomásul  veszi  és  ezzel  egyidejűleg  az  igazgatótanács 
elnökét megválasztja: 
intézményvezető: 

Freyler Ernőné 

gazdasági vezető:  

Schwahofer Péter 

intézményi lelkész: 

Baranyai Csaba 

egyházközségi küldött 

Marton András  
Tóth István 

egyházmegyei küldött: 

Kalincsák Baázs 

fenntartói küldött: 

Zsóri-Ments Orsolya 
Koczor Lajos (elnök) 

intézményi képviselő: 

Prím Lászlóné 

Felelős: Benkő Ingrid 
Határidő: 2019. március 31. 
 
 

60/14/2019. (III. 21.) országos presbitériumi határozat  

Lakos diakóniai intézmény igazgatótanácsa tagjairól 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  10.  §  (2)  bekezdésére  –  a  Lakos  Ádám 
Evangélikus  Szeretetszolgálat  (Boba)  diakóniai  intézmény 
igazgatótanácsába  az  alábbi  személyek  megválasztását 
tudomásul  veszi  és  ezzel  egyidejűleg  az  igazgatótanács 
elnökét megválasztja: 
intézményvezető: 

Móroczné Kiss Györgyi 

gazdasági vezető:  

Horváthné Ovádi Nikolette 

intézményi lelkész: 

Rostáné Piri Magda 

egyházközségi küldött 

Mestery Tibor 

egyházmegyei küldött: 

Kovács Viktor 

fenntartói küldött: 

Gregersen-Labossa 

György 

(elnök) 

Felelős: Benkő Ingrid 
Határidő: 2019. március 31. 
 
 

60/15/2019. (III. 21.) országos presbitériumi határozat  

nádasdi diakóniai intézmény igazgatótanácsa tagjairól 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 

VIII.  törvény  10.  §  (2)  bekezdésére  –  a  Nádasdi 
Evangélikus  Diakóniai  Központ  diakóniai  intézmény 
igazgatótanácsába  az  alábbi  személyek  megválasztását 
tudomásul  veszi  és  ezzel  egyidejűleg  az  igazgatótanács 
elnökét megválasztja: 
intézményvezető 

és 

intézményi lelkész: 

Kőrösi Krisztina 

gazdasági vezető:  

Nagy Andrea 

egyházközségi küldött 

Dr. Németh Jenő (elnök) 

egyházmegyei küldött: 

Gregersen-Labossa György  

fenntartói küldött: 

Móroczné Kiss Györgyi 

Felelős: Benkő Ingrid 
Határidő: 2019. március 31. 
 
 

60/16/2019. (III. 21.) országos presbitériumi határozat  

Oltalom diakóniai intézmény igazgatótanácsa tagjairól 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  10.  §  (2)  bekezdésére  –  az  Oltalom 
Szeretetszolgálat 

(Nyíregyháza) 

diakóniai 

intézmény 

igazgatótanácsába  az  alábbi  személyek  megválasztását 
tudomásul  veszi  és  ezzel  egyidejűleg  az  igazgatótanács 
elnökét megválasztja: 
intézményvezető 

és 

intézményi lelkész: 

Laborczi Géza 

gazdasági vezető:  

Nagy Gabriella 

egyházközségi küldött 

Pásztor Enikő 

egyházmegyei küldött: 

Győrfi Mihály 

fenntartói küldött: 

Deme Dóra (elnök) 
Csengeri Tamás 
Sípos Ilona 

intézményi képviselő: 

Fülöp Józsefné 
Nagy Judit 

Felelős: Benkő Ingrid 
Határidő: 2019. március 31. 
 
 

60/17/2019. (III. 21.) országos presbitériumi határozat  

Ótemplomi diakóniai intézmény igazgatótanácsa 

tagjairól 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  10.  §  (2)  bekezdésére  –  az  Ótemplomi 
Szeretetszolgálat 

(Szarvas) 

diakóniai 

intézmény 

igazgatótanácsát  kettő  egyházközségi  küldöttel  bővíti.  Az 
országos  presbitérium  az  igazgatótanácsba  az  alábbi 
személyek  megválasztását  tudomásul  veszi  és  ezzel 
egyidejűleg az igazgatótanács elnökét megválasztja: 
intézményvezető: 

Lázár Zsolt 

gazdasági vezető: 

Csík Attila 

intézményi lelkész: 

Horváth Anikó 

egyházközségi küldött 

Dr. Fest Sarolta 
Zachorecz Pál 
Valkovszki Mihály 

egyházmegyei küldött: 

Dávid Zoltán 

fenntartói küldött: 

Kepenyes György 
Szerb Györgyné 
Dr. 

Czinkoczky 

Mihály 

(elnök) 

background image

intézményi képviselő: 

Tóthné Tótka Edit 

Felelős: Benkő Ingrid 
Határidő: 2019. március 31. 
 
 

60/18/2019. (III. 21.) országos presbitériumi határozat  

pilisi diakóniai intézmény igazgatótanácsa tagjairól 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  10.  § (2)  bekezdésére  –  a  Pilisi  Evangélikus 
Szeretetszolgálat diakóniai intézmény igazgatótanácsába az 
alábbi  személyek  megválasztását  tudomásul  veszi  és  ezzel 
egyidejűleg az igazgatótanács elnökét megválasztja: 
intézményvezető: 

Illanicz György 

intézményi lelkész: 

Kárnyáczki Eszter 

egyházközségi küldött 

Csetnekiné Bathó Barbara 

egyházmegyei küldött: 

Pintér Miklós 

fenntartói küldött: 

Bánszki Sándor 
Jansik Balázs (elnök) 

Felelős: Benkő Ingrid 
Határidő: 2019. március 31. 
 
 

60/19/2019. (III. 21.) országos presbitériumi határozat  

Sarepta diakóniai intézmény igazgatótanácsa tagjairól 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  10.  §  (2)  bekezdésére  –  a  Sarepta  Budai 
Evangélikus  Szeretetotthon  Idősek  és  Fogyatékos 
Személyek  Otthona  (Budapest)  diakóniai  intézmény 
igazgatótanácsába  az  alábbi  személyek  megválasztását 
tudomásul  veszi  és  ezzel  egyidejűleg  az  igazgatótanács 
elnökét megválasztja: 
intézményvezető 

és 

intézményi lelkész: 

Sztojanovics András 

gazdasági vezető: 

Szvitan Erika 

egyházközségi küldött 

Fodor Viktor 

egyházmegyei küldött: 

Békés Tamás 

fenntartói küldött: 

Benczúr László 
Dr. Gíró-Szász János 
Hollmann Erika 
Prőhle Gergely (elnök) 

intézményi képviselő: 

Herkely Jánosné 

Felelős: Benkő Ingrid 
Határidő: 2019. március 31. 
 
 

60/20/2019. (III. 21.) országos presbitériumi határozat  

Siló diakóniai intézmény igazgatótanácsa tagjairól 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  10.  §  (2)  bekezdésére  –  a  Siló  Evangélikus 
Szeretetszolgálat 

(Piliscsaba) 

diakóniai 

intézmény 

igazgatótanácsába  az  alábbi  személyek  megválasztását 
tudomásul  veszi  és  ezzel  egyidejűleg  az  igazgatótanács 
elnökét megválasztja: 
intézményvezető: 

Dávid István 

intézményi lelkész: 

Kézdy Péter 

gazdasági vezető: 

Némethné Juharosi Katalin 

egyházközségi küldött 

Mocsári Dezső (elnök) 

egyházmegyei küldött: 

Zólyomi Mátyás 

fenntartói küldött: 

Radimeczky Géza 

Fébé egyesületi küldött:  

Tomcsányi István 

Felelős: Benkő Ingrid 
Határidő: 2019. március 31. 
 
 

60/21/2019. (III. 21.) országos presbitériumi határozat  

Szedik diakóniai intézmény igazgatótanácsa tagjairól 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  10.  §  (2)  bekezdésére  –  az  Szombathelyi 
Evangélikus  Diakóniai  Központ  diakóniai  intézmény 
igazgatótanácsába  az  alábbi  személyek  megválasztását 
tudomásul  veszi  és  ezzel  egyidejűleg  az  igazgatótanács 
elnökét megválasztja: 
intézményvezető: 

Gregersen-Labossa György 

gazdasági vezető: 

Horváth Csilla 

intézményi lelkész: 

Heinrichs Eszter 

egyházközségi küldött 

Síposné Barna Mária 

egyházmegyei küldött: 

Kőrösi Krisztina 

fenntartói küldött: 

Bánfi Péter (elnök) 
Hutflesz Mihály 
Somogyi Józsefné 

intézményi képviselő: 

Szabó Miklós 

Felelős: Benkő Ingrid 
Határidő: 2019. március 31. 
 
 

60/22/2019. (III. 21.) országos presbitériumi határozat  

Sztehlo diakóniai intézmény igazgatótanácsa tagjairól 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  10.  §  (2)  bekezdésére  –  a  Sztehlo  Gábor 
Evangélikus 

Szeretetszolgálat 

(Kistarcsa) 

diakóniai 

intézmény  igazgatótanácsába  az  alábbi  személyek 
megválasztását  tudomásul  veszi  és  ezzel  egyidejűleg  az 
igazgatótanács elnökét megválasztja: 
intézményvezető: 

Juhász Eszter 

gazdasági vezető: 

Tóth Emese 

intézményi lelkész: 

Johann Gyula 
Chikan Katalin 

egyházközségi küldött 

Dr. Kemény Csaba 

egyházmegyei küldött: 

Mekis Ádám (elnök) 

fenntartói küldött: 

Dr. Cserhátiné Szabó Izabella 
Sághy Balázsű 
Dr. Pál Miklós 

Felelős: Benkő Ingrid 
Határidő: 2019. március 31. 
 
 

60/23/2019. (III. 21.) országos presbitériumi határozat  

Tessedik diakóniai intézmény igazgatótanácsa tagjairól 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  10.  §  (2)  bekezdésére  –  a  Tessedik  Sámuel 

background image

Evangélikus 

Szeretetszolgálat 

(Gödöllő) 

diakóniai 

intézmény  igazgatótanácsát  két  egyházközségi  és  két 
fenntartói küldöttel csökkenti. Az országos presbitérium az 
igazgatótanácsba  az  alábbi  személyek  megválasztását 
tudomásul  veszi  és  ezzel  egyidejűleg  az  igazgatótanács 
elnökét megválasztja: 
intézményvezető: 

Roszik Ágnes  

gazdasági vezető: 

Cs. Tóthné Gabriella 

intézményi lelkész: 

Roszik Gábor 

egyházközségi küldött 

Albert Gábor 

egyházmegyei küldött: 

Sághy Balázs (elnök) 

fenntartói küldött: 

Molnár Gyula 
Kecskés Réka 

alapítványi küldött: 

Bódi Erika 

Felelős: Benkő Ingrid 
Határidő: 2019. március 31. 
 
 

60/24/2019. (III. 21.) országos presbitériumi határozat  

Túrmezei diakóniai intézmény igazgatótanácsa tagjairól 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII. törvény 10. § (2) bekezdésére  – a Túrmezei Erzsébet 
Evangélikus  Szeretetszolgálat  (Balassagyarmat)  diakóniai 
intézmény 

igazgatótanácsába 

az 

alábbi  személyek 

megválasztását  tudomásul  veszi  és  ezzel  egyidejűleg  az 
igazgatótanács elnökét megválasztja: 
intézményvezető: 

Ács Andrea 

intézményi lelkész: 

Bartha István Zoltán 

gazdasági vezető: 

Kotucz Lászlóné 

egyházközségi küldött 

Petren Jánosné 

egyházmegyei küldött: 

Szabó András 

fenntartói küldött: 

Antalné Réti Edit (elnök) 
Beke Józsefné 

Felelős: Benkő Ingrid 
Határidő: 2019. március 31. 
 
 

60/25/2019. (III. 21.) országos presbitériumi határozat  

Evangélikus Diakónia igazgatótanácsa tagjairól 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  10.  §  (2)  bekezdésére  –  az  Evangélikus 
Diakónia 

(Budapest) 

diakóniai 

intézmény 

igazgatótanácsába  az  alábbi  személyek  megválasztását 
tudomásul  veszi  és  ezzel  egyidejűleg  az  igazgatótanács 
elnökét megválasztja: 
intézményvezető: 

Buda Annamária 

egyházközségi küldött: 

Laboczi Géza 

egyházmegyei küldött: 

Lázár Zsolt 

fenntartói küldött: 

Bozorády Kriszta 
Decmann Tibor 
Gregersen-Labossa 

György 

(elnök) 
Rostáné Piri Magda 
Szabó Szilárd 
Dr. Szilvásyné Peregi Eszter 
Tencz Károly 

 
 

61/1/2019. (III. 21.) országos presbitériumi határozat  

Szeberényi köznevelési intézmény igazgatótanácsa 

tagjairól 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII. törvény 10. § (2) bekezdésére – a Szeberényi Gusztáv 
Adolf Evangélikus Gimnázium, Szakgimnázium, Általános 
Iskola,  Óvoda,  Alapfokú  Művészeti  Iskola  és  Kollégium 
(Békéscsaba)  köznevelési  intézmény  igazgatótanácsába  az 
alábbi  személyek  megválasztását  tudomásul  veszi  és  ezzel 
egyidejűleg az igazgatótanács elnökét megválasztja: 
intézményvezető:  

Köveskúti Péter 

gazdasági vezető: 

Gyemendiné Prekop Erika 

intézményi lelkész: 

Réth Katalin 

egyházközségi küldött: 

Kutyej Pál 

egyházmegyei küldött: 

Nagy Zoltán (elnök) 

egyházkerületi küldött: 

Abelovszky László 

fenntartói küldött: 

Liska András 

intézményi küldött: 

Mátyásné Orosz Mária 

szülői szervezet küldötte: 

Péterné Benedek Ágnes 

DÖK küldött: 

Szigeti Katalin 

Öregdiákok küldötte: 

Dr. Szeberényi Andor 

Felelős: Benkő Ingrid 
Határidő: 2019. március 31. 
 
 

61/2/2019. (III. 21.) országos presbitériumi határozat  

bonyhádi köznevelési intézmény igazgatótanácsa 

tagjairól 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  10.  §  (2)  bekezdésére  –  a  Bonyhádi  Petőfi 
Sándor  Evangélikus  Gimnázium,  Kollégium  és  Általános 
Iskola  köznevelési  intézmény  igazgatótanácsába  az  alábbi 
személyek  megválasztását  tudomásul  veszi  és  ezzel 
egyidejűleg az igazgatótanács elnökét megválasztja: 
intézményvezető:  

Andorka Gábor  

gazdasági vezető: 

Bandelné Erb Etelka Éva 

intézményi lelkész: 

Makán Hargita 

egyházközségi küldött: 

Ónodi Szabolcs 
Somogyvári Rita 

egyházmegyei küldött: 

Aradi András 
Tóthné Soós Gyopár 

egyházkerületi küldött: 

Andorka Árpád 

fenntartói küldött: 

Krizsán Zoltán (elnök) 
Krahling Dániel 

intézményi küldött: 

Futár Rajmundné 
Tanner György 
Kovács Ferenc 

Felelős: Benkő Ingrid 
Határidő: 2019. március 31. 
 
 

61/3/2019. (III. 21.) országos presbitériumi határozat  

Deák Téri köznevelési intézmény igazgatótanácsa 

tagjairól 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 

background image

VIII.  törvény  10.  §  (2)  bekezdésére  –  a  Deák  Téri 
Evangélikus 

Gimnázium 

köznevelési 

intézmény 

igazgatótanácsába  az  alábbi  személyek  megválasztását 
tudomásul  veszi  és  ezzel  egyidejűleg  az  igazgatótanács 
elnökét megválasztja: 
intézményvezető:  

Gadóné Kézdy Edit  

gazdasági vezető: 

Szirt-Nácsa Brigitta 

intézményi lelkész: 

Koczor Tamás 

egyházközségi küldött: 

Dr. Sólyom Jenő 
Smidéliusz Gábor 

egyházmegyei küldött: 

Zalán András 

fenntartói küldött: 

Grendorf Péter (elnök) 

szomszédos 
egyházmegyei küldött: 

Endreffy Géza 

szülői szervezet küldötte: 

Kontor Eszter 

DÖK küldött: 

Monostori Ágnes 

alapítványi küldött: 

Sólyom Éva 

Felelős: Benkő Ingrid 
Határidő: 2019. március 31. 
 
 

61/4/2019. (III. 21.) országos presbitériumi határozat  

Fasori köznevelési intézmény igazgatótanácsa tagjairól 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  10.  §  (2)  bekezdésére  –  a  Budapest-Fasori 
Evangélikus 

Gimnázium 

köznevelési 

intézmény 

igazgatótanácsába  az  alábbi  személyek  megválasztását 
tudomásul  veszi  és  ezzel  egyidejűleg  az  igazgatótanács 
elnökét megválasztja: 
intézményvezető:  

Hajdó Ákos  

gazdasági vezető: 

Téglás Gábor Lászlóné 

intézményi lelkész: 

Csepregi András 

egyházközségi küldött: 

Aradi György 

egyházmegyei küldött: 

Tamásy Tamás 

egyházkerületi küldött: 

Radosné Lengyel Anna 

fenntartói küldött: 

Cselovszky Ferenc (elnök) 
Dr. Szabó B. András  

szomszédos 

intézményi 

küldött: 

Károlyfalvy Zsolt 

intézmény küldött: 

Birkás-Sztókay Edit 

szülői szervezet küldötte: 

Ankáné Flender Olga 

DÖK küldött: 

Tóth Lilla 

alapítványi küldött: 

Dr. Csizér Márton 

Felelős: Benkő Ingrid 
Határidő: 2019. március 31. 
 
 

61/5/2019. (III. 21.) országos presbitériumi határozat  

Rózsák tere köznevelési intézmény igazgatótanácsa 

tagjairól 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  10.  §  (2)  bekezdésére  –  az  Evangélikus 
Középiskolai Kollégium (Budapest) köznevelési intézmény 
igazgatótanácsába  az  alábbi  személyek  megválasztását 
tudomásul  veszi  és  ezzel  egyidejűleg  az  igazgatótanács 
elnökét megválasztja: 
intézményvezető:  

Károlyfalvy Zolt  

gazdasági vezető: 

 

intézményi lelkész: 

Seben Glória 

egyházközségi küldött: 

Dr. Magyarkúti Gyuláné 

egyházmegyei küldött: 

Dr. László Virgil (elnök) 

fenntartói küldött: 

Urbán Ágnes 

szomszédos 
egyházmegyei küldött: 

Mekis Ádám 

intézmény küldött: 

Prehadnyik Katalin 

szülői szervezet küldötte: 

Kecskemétiné Viczián Ilona 

Felelős: Benkő Ingrid 
Határidő: 2019. március 31. 
 
 

61/6/2019. (III. 21.) országos presbitériumi határozat  
Podmaniczky köznevelési intézmény igazgatótanácsa 

tagjairól 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII. törvény 10. § (2) bekezdésére – a Podmaniczky János 
Evangélikus  Óvoda  és  Általános  Iskola  (Budapest) 
köznevelési  intézmény  igazgatótanácsába  az  alábbi 
személyek  megválasztását  tudomásul  veszi  és  ezzel 
egyidejűleg az igazgatótanács elnökét megválasztja: 
intézményvezető:  

Erdészné Nagy Éva  

gazdasági vezető: 

Krakkó-Maizl Erika 

intézményi lelkész: 

Brevovszkyné Pintér Márta 

egyházközségi küldött: 

Herczog Ferenc 
Sámel László 

egyházmegyei küldött: 

Nagyné Szeker Éva (elnök) 
Reckné Bielik Mária 

egyházkerületi küldött: 

ifj. Zászkaliczky Pál 

fenntartói küldött: 

Vető István  

intézmény küldött: 

Szabó Bálintné 
Lukács Zsuzsanna 

szülői szervezet küldötte: 

Görbicz Ferenc 

DÖK küldött: 

Rezsabek Ágnes 

Felelős: Benkő Ingrid 
Határidő: 2019. március 31. 
 

 

61/7/2019. (III. 21.) országos presbitériumi határozat  

Sztehlo köznevelési intézmény igazgatótanácsa tagjairól 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  10.  §  (2)  bekezdésére  –  a  Sztehlo  Gábor 
Evangélikus  Óvoda,  Általános  Iskola  és  Gimnázium 
(Budapest)  köznevelési  intézmény  igazgatótanácsába  az 
alábbi  személyek  megválasztását  tudomásul  veszi  és  ezzel 
egyidejűleg az igazgatótanács elnökét megválasztja: 
intézményvezető:  

Vicziánné Salla Ildikó  

gazdasági vezető: 

Katona Beatrix 

intézményi lelkész: 

Győri Gábor Dávid 

egyházközségi küldött: 

Győri Gábor 

egyházmegyei küldött: 

Krizsán Zoltán 

fenntartói küldött: 

Dr. Korányi András (elnök) 

intézmény küldött: 

Margittai Edit 

szülői szervezet küldötte: 

Nánásiné Harsányi Tímea 

DÖK küldött: 

Borsai György 
B. Kádár Zsuzsanna 

diakóniai küldött: 

Bátovszky Gábor 

Felelős: Benkő Ingrid 

background image

Határidő: 2019. március 31. 

 
 

61/8/2019. (III. 21.) országos presbitériumi határozat  

csömöri köznevelési intézmény igazgatótanácsa tagjairól 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  10.  §  (2)  bekezdésére  –  Csömöri  Rózsakert 
Evangélikus 

Óvoda 

köznevelési 

intézmény 

igazgatótanácsába  az  alábbi  személyek  megválasztását 
tudomásul  veszi  és  ezzel  egyidejűleg  az  igazgatótanács 
elnökét megválasztja: 
intézményvezető:  

Bíró Zsuzsanna  

gazdasági vezető: 

Orosz Zsuzsanna Xénia 

intézményi lelkész: 

Johann Gyula (elnök) 

egyházközségi küldött: 

Dr. Kemény Csaba 

egyházmegyei küldött: 

Fodorné Pecznyik Zsuzsanna 

fenntartói küldött: 

Fábri István 

intézmény küldött: 

Trajtlerné Erdélyi Csilla 

Felelős: Benkő Ingrid 
Határidő: 2019. március 31. 

 
 

61/9/2019. (III. 21.) országos presbitériumi határozat  

kiskőrösi köznevelési intézmény igazgatótanácsa 

tagjairól 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  10.  §  (2)  bekezdésére  –  a  Kiskőrösi  Petőfi 
Sándor  Evangélikus  Óvoda,  Általános  Iskola,  Gimnázium 
és Szakgimnázium köznevelési intézmény igazgatótanácsát 
egy  szomszédos  intézményi  küldöttel  csökkenti.  Az 
országos  presbitérium  az  igazgatótanácsba  az  alábbi 
személyek  megválasztását  tudomásul  veszi  és  ezzel 
egyidejűleg az igazgatótanács elnökét megválasztja: 
intézményvezető:  

Szentgyörgyiné Szlovák Mária  

gazdasági vezető: 

Pohankovics Jánosné 

intézményi lelkész: 

Farkas Sándor 
Pethő Szűcs Mária 

egyházközségi küldött: 

Kecskeméti Pál 

egyházmegyei küldött: 

Homoki Pál 

egyházkerületi küldött: 

Ónodi Szabolcs 

fenntartói küldött: 

Dudla Erzsébet (elnök)  

intézmény küldött: 

Grausza Jánosné 
Tiriczné Szabó Szilvia 

szülői szervezet küldötte: 

Opauszki Gáborné 

Felelős: Benkő Ingrid 
Határidő: 2019. március 31. 
 

 

61/10/2019. (III. 21.) országos presbitériumi határozat  

kőszegi köznevelési intézmény igazgatótanácsa tagjairól 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  10.  §  (2)  bekezdésére  –  a  Kőszegi 
Evangélikus 

Szakgimnázium, 

Szakközépiskola 

és 

Kollégium  köznevelési  intézmény  igazgatótanácsába  az 
alábbi  személyek  megválasztását  tudomásul  veszi  és  ezzel 
egyidejűleg az igazgatótanács elnökét megválasztja: 

intézményvezető:  

Illés Péter Gábor 

gazdasági vezető: 

Horváthné Oláh Csilla 

intézményi lelkész: 

Zsóri-Ments Orsolya 

egyházközségi küldött: 

Marton András 

egyházmegyei küldött: 

Gregersen-Labossa György 

egyházkerületi küldött: 

Sátori Károly 
Kalincsák Balázs 

fenntartói küldött: 

Mátrai Zoltán (elnök) 
Tölli Balázs 

intézmény küldött: 

Gergáczné Varga Andrea 
Dr. Mentes Katalin 

DÖK küldött: 

Frank-Sziklai Márta 

Felelős: Benkő Ingrid 
Határidő: 2019. március 31. 

 
 

61/11/2019. (III. 21.) országos presbitériumi határozat  

Kerekerdő köznevelési intézmény igazgatótanácsa 

tagjairól 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  10.  §  (2)  bekezdésére  –  a  Kerekerdő 
Evangélikus 

Óvoda 

(Lajoskomárom) 

köznevelési 

intézmény  igazgatótanácsába  az  alábbi  személyek 
megválasztását  tudomásul  veszi  és  ezzel  egyidejűleg  az 
igazgatótanács elnökét megválasztja: 
intézményvezető:  

Keresztes Aranka 

intézményi lelkész: 

Decmann Tibor 

egyházközségi küldött: 

Decmann Erzsébet 

egyházmegyei küldött: 

Wanderer Attila 

fenntartói küldött: 

Bencze András (elnök) 
Lassú Tamásné 

intézmény küldött: 

Galambos Melina 

szülői küldött: 

Kovácsné Galambos Katalin 

önkormányzati küldött: 

Wanderer Ildikó 

Felelős: Benkő Ingrid 
Határidő: 2019. március 31. 

 
 

61/12/2019. (III. 21.) országos presbitériumi határozat  

Katicabogár köznevelési intézmény igazgatótanácsa 

tagjairól 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  10.  §  (2)  bekezdésére  –  a  „Katicabogár” 
Evangélikus  Óvoda  (Mezőberény)  köznevelési  intézmény 
igazgatótanácsába  az  alábbi  személyek  megválasztását 
tudomásul  veszi  és  ezzel  egyidejűleg  az  igazgatótanács 
elnökét megválasztja: 
intézményvezető:  

Hoffmann Szilvia 

intézményi lelkész: 

Lázárné Skorka Katalin 

egyházközségi küldött: 

Falatyné Berkesi Márta 
Sík Zsolt 

egyházmegyei küldött: 

Tuska Tibor 

fenntartói küldött: 

Nagy Zoltán (elnök)  

intézmény küldött: 

Szűcs-Wagner Gabriella 

szülői szervezet küldötte: 

Jozafné Puskás Zsuzsanna 

Felelős: Benkő Ingrid 
Határidő: 2019. március 31. 
 

background image

 

61/13/2019. (III. 21.) országos presbitériumi határozat  

mezőberényi köznevelési intézmény igazgatótanácsa 

tagjairól 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII. törvény 10. § (2) bekezdésére – a Mezőberényi Petőfi 
Sándor  Evangélikus  Általános  Iskola,  Gimnázium  és 
Kollégium  köznevelési  intézmény  igazgatótanácsába  az 
alábbi  személyek  megválasztását  tudomásul  veszi  és  ezzel 
egyidejűleg az igazgatótanács elnökét megválasztja: 
intézményvezető:  

Dr. Rückné Mező Györgyi 

gazdasági vezető: 

 

intézményi lelkész: 

Lázárné Skorka Katalin 

egyházközségi küldött: 

Hoffmann Szilvia 
Dr. Csíkos Katalin 

egyházmegyei küldött: 

Liska András 

egyházkerületi küldött: 

Nagy Zoltán (elnök) 

fenntartói küldött: 

Zsíros András  

szomszédos egyházközség 
küldötte: 

Újhegyiné Mójzsis Anna 
Puskel Márton 

intézmény küldött: 

Kiss Katalin 
Falatyné Berkesi Márta 

szülői szervezet küldötte: 

Madarászné 

Bereczki 

Zsuzsanna 

Felelős: Benkő Ingrid 
Határidő: 2019. március 31. 
 

 

61/14/2019. (III. 21.) országos presbitériumi határozat  

miskolci köznevelési intézmény igazgatótanácsa 

tagjairól 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  10.  §  (2)  bekezdésére  –  a  Kossuth  Lajos 
Evangélikus  Óvoda,  Általános  Iskola,  Gimnázium  és 
Pedagógiai 

Szakgimnázium 

(Miskolc) 

köznevelési 

intézmény  igazgatótanácsába  az  alábbi  személyek 
megválasztását  tudomásul  veszi  és  ezzel  egyidejűleg  az 
igazgatótanács elnökét megválasztja: 
intézményvezető:  

Vígh Roland 

gazdasági vezető: 

Bukszár-Tóth Zsuzsanna 

intézményi lelkész: 

Pethő Judit 

egyházközségi küldött: 

Sándor Frigyes 
Halmai István 

egyházmegyei küldött: 

Buday Barnabás 

fenntartói küldött: 

Dr. Fábri György (elnök) 
Gerlai Pál  

szomszédos 

intézményi 

küldötte: 

Veizer Valéria 
Babicz Gyöngyi Ilona 

intézmény küldött: 

Rachev Judit 

szülői szervezet küldötte: 

Demeter Attiláné 

DÖK küldött: 

Kubicskó Zsuzsanna 

Felelős: Benkő Ingrid 
Határidő: 2019. március 31. 
 

 

61/15/2019. (III. 21.) országos presbitériumi határozat  

soltvadkerti köznevelési intézmény igazgatótanácsa 

tagjairól 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  10.  §  (2)  bekezdésére  –  a  Kossuth  Lajos 
Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
(Soltvadkert)  köznevelési  intézmény  igazgatótanácsába  az 
alábbi  személyek  megválasztását  tudomásul  veszi  és  ezzel 
egyidejűleg az igazgatótanács elnökét megválasztja: 
intézményvezető:  

Udvarhelyi Attila 

gazdasági vezető: 

Csányi Szabolcs 

intézményi lelkész: 

Endreffy Máté 

egyházközségi küldött: 

Homoki Pál (elnök) 
Péczka Ferenc 
Kis-Molnár Gábor 

egyházmegyei küldött: 

Dudla Erzsébet 

egyházkerületi küldött: 

Dr. Korányi András 

fenntartói küldött: 

Font Sándor 

intézmény küldött: 

Szabadiné Viszmeg Erzsébet 

szülői szervezet küldötte: 

Bergman Mónika 

Felelős: Benkő Ingrid 
Határidő: 2019. március 31. 

 
 

61/16/2019. (III. 21.) országos presbitériumi határozat  

Líceum köznevelési intézmény igazgatótanácsa tagjairól 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  10.  §  (2)  bekezdésére  –  a  Berzsenyi  Dániel 
Evangélikus  (Líceum)  Gimnázium  és  Kollégium  (Sopron) 
köznevelési  intézmény  igazgatótanácsát  egy  szomszédos 
intézményi  küldöttel  csökkenti.  Az  országos  presbitérium 
az  igazgatótanácsba  az  alábbi  személyek  megválasztását 
tudomásul  veszi  és  ezzel  egyidejűleg  az  igazgatótanács 
elnökét megválasztja: 
intézményvezető:  

Tölli Balázs 

gazdasági vezető: 

Szász Tiborné 

intézményi lelkész: 

Simon Attila 

egyházközségi küldött: 

Dr. Farsangné Bérci Márta 

egyházmegyei küldött: 

Stinner Dávid 

egyházkerületi küldött: 

Mészáros Tamás 

fenntartói küldött: 

Dr. Lackner Pál (elnök) 

szomszédos  egyházmegye 
küldötte: 

Kalincsák Balázs 

intézmény küldött: 

Dárdainé Csonka Andrea 
Locsmándi Dániel 

szülői szervezet küldötte: 

Makk László 

DÖK küldött: 

Raffai Balázs 

Öregdiákok küldötte: 

Dr. Gimesi Szabolcsné 

Felelős: Benkő Ingrid 
Határidő: 2019. március 31. 
 

 

61/17/2019. (III. 21.) országos presbitériumi határozat  

Eötvös köznevelési intézmény igazgatótanácsa tagjairól 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  10.  §  (2)  bekezdésére  -  az  Eötvös  József 
Evangélikus  Gimnázium,  Egészségügyi  és  Művészeti 
Szakgimnázium 

(Sopron) 

köznevelési 

intézmény 

background image

igazgatótanácsába  az  alábbi  személyek  megválasztását 
tudomásul  veszi  és  ezzel  egyidejűleg  az  igazgatótanács 
elnökét megválasztja: 
intézményvezető:  

Gottschling Gábor 

gazdasági vezető: 

Berényi Eszter 

intézményi lelkész: 

Hegedűs Attila 

egyházközségi küldött: 

Krutzlerné Szarka Tünde 

egyházmegyei küldött: 

Pelikán András 

fenntartói küldött: 

Rácz András (elnök) 
Ihász Beatrix 

szomszédos 

intézmény 

küldötte: 

Tölli Balázs 

szülői küldött: 

Akácos Tamás 

DÖK küldött: 

Simon Géza Botond 

Felelős: Benkő Ingrid 
Határidő: 2019. március 31. 
 

 

61/18/2019. (III. 21.) országos presbitériumi határozat  

Benka köznevelési intézmény igazgatótanácsa tagjairól 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  10.  §  (2)  bekezdésére  -  a  Benka  Gyula 
Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és 
Óvoda  (Szarvas)  köznevelési  intézmény  igazgatótanácsába 
az  alábbi  személyek  megválasztását  tudomásul  veszi  és 
ezzel egyidejűleg az igazgatótanács elnökét megválasztja: 
intézményvezető:  

Molnár Istvánné 

gazdasági vezető: 

Benyóné Török Éva 

intézményi lelkész: 

Horváth Z. Olivér 

egyházközségi küldött: 

Dr. Fest Sarolta 
Himerné Dúló Erika 

egyházmegyei küldött: 

Lázár Zsolt (elnök) 

egyházkerületi küldött 

Radosné Lengyel Anna 
Dr. Czinkoczky Mihály 

fenntartói küldött: 

Zahorecz Pál 
Jani Jánosné 

intézményi küldött: 

Mikóné Zana Berta 

szülői küldött: 

Bődi Etelka 

DÖK küldött: 

Molnár Eteléné 

Felelős: Benkő Ingrid 
Határidő: 2019. március 31. 
 

 

61/19/2019. (III. 21.) országos presbitériumi határozat  

Vajda köznevelési intézmény igazgatótanácsa tagjairól 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  10.  §  (2)  bekezdésére  -  a  Vajda  Péter 
Evangélikus  Gimnázium  (Szarvas)  köznevelési  intézmény 
igazgatótanácsába  az  alábbi  személyek  megválasztását 
tudomásul  veszi  és  ezzel  egyidejűleg  az  igazgatótanács 
elnökét megválasztja: 
intézményvezető:  

Kitajkáné Szántai Mária 

gazdasági vezető: 

Sindel Tímea 

intézményi lelkész: 

Zahorecz Pál 

egyházközségi küldött: 

Kita Erzsébet 

egyházmegyei küldött: 

Lázár Zsolt (elnök) 

egyházkerületi küldött 

Dr. Czinkoczky Mihály 

fenntartói küldött: 

Köveskúti Péter 

szomszédos egyházközség 
küldötte: 

Kepenyes György 

intézményi küldött: 

Kituljak Eszter 

szülői küldött: 

Új Tamás 

DÖK küldött: 

Molnárné Tóth Katalin 

alapítványi küldött: 

Dr. Hankó Ferenc 

Öregdiákok küldötte: 

Rágyanszky István  

Felelős: Benkő Ingrid 
Határidő: 2019. március 31. 
 

 

61/20/2019. (III. 21.) országos presbitériumi határozat  

Epszti köznevelési intézmény igazgatótanácsa tagjairól 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  10.  §  (2)  bekezdésére  -  az  Evangélikus 
Pedagógiai  Intézet  (Budapest)  köznevelési  intézmény 
igazgatótanácsába  az  alábbi  személyek  megválasztását 
tudomásul  veszi  és  ezzel  egyidejűleg  az  igazgatótanács 
elnökét megválasztja: 
intézményvezető:  

Majorosné Lasányi Ágnes 

gazdasági vezető: 

Petrás Hajnalka 

fenntartói küldött: 

Gadóné Kézdy Edit 
Dudla Erzsébet 
Dráviczki Sándor (elnök) 
Homoki Olga 
Lakatosné Hachbold Éva 
Lázárné Skorka Katalin 
Vígh Roland 
Zsóri-Ments Orsolya 

Felelős: Benkő Ingrid 
Határidő: 2019. március 31. 

 
 

62/1/2019. (III. 21.) országos presbitériumi határozat  

Roszik köznevelési intézmény igazgatótanácsa tagjáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.§  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  11.  §  (3)  bekezdésére  –  a  Roszik  Mihály 
Evangélikus  Általános  Iskola  (Albertirsa)  köznevelési 
intézmény  igazgatótanácsába  az  országos  presbitériumot 
képviselő tagnak Bak Pétert megválasztja. 
Felelős: Benkő Ingrid 
Határidő: 2019. március 31. 
 
 

62/2/2019. (III. 21.) országos presbitériumi határozat  

alberti köznevelési intézmény igazgatótanácsa tagjáról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va az egyház intézményeiről  szóló 2005. évi VIII. törvény 
11. § (3) bekezdésére – az Alberti Evangélikus Egyházköz-
ség  Óvodája  (Albertirsa)  köznevelési  intézmény  igazgató-
tanácsába  az  országos  presbitériumot  képviselő  tagnak 
Fakan Zsuzsannát megválasztja. 
Felelős: Benkő Ingrid 
Határidő: 2019. március 31. 

 
 

background image

62/3/2019. (III. 21.) országos presbitériumi határozat  

irsai köznevelési intézmény igazgatótanácsa tagjáról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
11. § (3) bekezdésére – az Irsai Evangélikus Egyházközség 
Mustármag  Óvodája  (Albertirsa)  köznevelési  intézmény 
igazgatótanácsába  az  országos  presbitériumot  képviselő 
tagnak Bita Adriennt megválasztja. 
Felelős: Benkő Ingrid 
Határidő: 2019. március 31. 

 
 

62/4/2019. (III. 21.) országos presbitériumi határozat  

bakonycsernyei köznevelési intézmény igazgatótanácsa 

tagjáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005.  évi VIII. törvény 
11.  §  (3)  bekezdésére  –  az  Evangélikus  Óvoda  (Bakony-
csernye)  köznevelési  intézmény  igazgatótanácsába  az  or-
szágos  presbitériumot  képviselő  tagnak  Molnár  Istvánt 
megválasztja. 
Felelős: Benkő Ingrid 
Határidő: 2019. március 31. 

 
 

62/5/2019. (III. 21.) országos presbitériumi határozat  

Kisdeák köznevelési intézmény igazgatótanácsa tagjáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
11. § (3) bekezdésére – a Kisdeák Evangélikus Óvoda (Bu-
dapest) köznevelési intézmény igazgatótanácsába az orszá-
gos presbitériumot képviselő tagnak  Urbán Ágnest megvá-
lasztja. 
Felelős: Benkő Ingrid 
Határidő: 2019. március 31. 

 
 

62/6/2019. (III. 21.) országos presbitériumi határozat  

Hajnalcsillag köznevelési intézmény igazgatótanácsa 

tagjáról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi  VIII.  törvény 
11. § (3) bekezdésére – a Hajnalcsillag Evangélikus Óvoda 
(Celldömölk)  köznevelési  intézmény  igazgatótanácsába  az 
országos  presbitériumot  képviselő  tagnak  Koronczai  Ká-
rolynét megválasztja. 
Felelős: Benkő Ingrid 
Határidő: 2019. március 31. 
 
 

62/7/2019. (III. 21.) országos presbitériumi határozat  

Péterfy köznevelési intézmény igazgatótanácsa tagjáról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház  országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
11. § (3) bekezdésére – a Péterfy Sándor Evangélikus Gim-

názium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium (Győr) köz-
nevelési intézmény igazgatótanácsába az országos presbité-
riumot képviselő tagnak Rátz Andrást megválasztja. 
Felelős: Benkő Ingrid 
Határidő: 2019. március 31. 
 
 

62/8/2019. (III. 21.) országos presbitériumi határozat  

hódmezővásárhelyi köznevelési intézmény 

igazgatótanácsa tagjáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi  VIII.  törvény 
11. 

§  (3)  bekezdésére  –  a  Hódmezővásárhelyi 

Égbőlpottyant  Evangélikus  Óvoda  köznevelési  intézmény 
igazgatótanácsába  az  országos  presbitériumot  képviselő 
tagnak Madarász Viktort megválasztja. 
Felelős: Benkő Ingrid 
Határidő: 2019. március 31. 
 
 

62/9/2019. (III. 21.) országos presbitériumi határozat  

Kmety köznevelési intézmény igazgatótanácsa tagjáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.§  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  11.  §  (3)  bekezdésére  –  a  Kmety  György 
Evangélikus  Óvoda  és  Általános  Iskola  (Marcaltő) 
köznevelési  intézmény  igazgatótanácsába  az  országos 
presbitériumot 

képviselő 

tagnak 

Rajnai 

Károlyt 

megválasztja. 
Felelős: Benkő Ingrid 
Határidő: 2019. március 31. 

 
 

62/10/2019. (III. 21.) országos presbitériumi határozat  

nagytarcsai köznevelési intézmény igazgatótanácsa 

tagjáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.§  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  11.  §  (3)  bekezdésére  –  a  Szivárvány 
Evangélikus-Keresztyén  Óvoda  (Nagytarcsa)  köznevelési 
intézmény  igazgatótanácsába  az  országos  presbitériumot 
képviselő tagnak Bartus Katalint megválasztja. 
Felelős: Benkő Ingrid 
Határidő: 2019. március 31. 

 
 

62/11/2019. (III. 21.) országos presbitériumi határozat  

nyíregyházi Túróczy köznevelési intézmény 

igazgatótanácsa tagjáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.§  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  11.  §  (3)  bekezdésére  –  a  Túróczy  Zoltán 
Evangélikus  Óvoda  és  Magyar-Angol  Két  Tanítási  Nyelvű 
Általános  Iskola  (Nyíregyháza)  köznevelési  intézmény 
igazgatótanácsába  az  országos  presbitériumot  képviselő 
tagnak Asztalos Richárdot megválasztja. 
Felelős: Benkő Ingrid 

background image

Határidő: 2019. március 31. 
 

 

62/12/2019. (III. 21.) országos presbitériumi határozat  

Székács köznevelési intézmény igazgatótanácsa tagjáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.§  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  11.  §  (3)  bekezdésére  –  a  Székács  József 
Evangélikus  Óvoda,  Általános  Iskola  és  Gimnázium 
(Orosháza)  köznevelési  intézmény  igazgatótanácsába  az 
országos  presbitériumot  képviselő  tagnak  Lázár  Zsoltot 
megválasztja. 
Felelős: Benkő Ingrid 
Határidő: 2019. március 31. 
 
 

62/13/2019. (III. 21.) országos presbitériumi határozat  

Gyurátz köznevelési intézmény igazgatótanácsa tagjáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.§  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  11.  §  (3)  bekezdésére  –  a  Gyurátz  Ferenc 
Evangélikus Általános Iskola (Pápa) köznevelési intézmény 
igazgatótanácsába  az  országos  presbitériumot  képviselő 
tagnak Kovács Endre Zoltánnét megválasztja. 
Felelős: Benkő Ingrid 
Határidő: 2019. március 31. 
 
 

62/14/2019. (III. 21.) országos presbitériumi határozat  

pécsi köznevelési intézmény igazgatótanácsa tagjáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.§  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  11.  §  (3)  bekezdésére  –  a  Kék  Elefánt 
Evangélikus 

Óvoda  (Pécs)  köznevelési  intézmény 

igazgatótanácsába  az  országos  presbitériumot  képviselő 
tagnak Cairns-Lengyel Henriettet megválasztja. 
Felelős: Benkő Ingrid 
Határidő: 2019. március 31. 
 
 

62/15/2019. (III. 21.) országos presbitériumi határozat  

soltvadkerti óvoda köznevelési intézmény 

igazgatótanácsa tagjáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.§  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  11.  §  (3)  bekezdésére  –  az  Evangélikus 
Egyházi  Óvoda  (Soltvadkert)  köznevelési  intézmény 
igazgatótanácsába  az  országos  presbitériumot  képviselő 
tagnak Korányi Andrást megválasztja. 
Felelős: Benkő Ingrid 
Határidő: 2019. március 31. 

 
 

62/16/2019. (III. 21.) országos presbitériumi határozat  

Hunyadi köznevelési intézmény igazgatótanácsa 

tagjáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.§  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  11.  §  (3)  bekezdésére  –  a  Hunyadi  János 
Evangélikus  Óvoda  és  Általános  Iskola  (Sopron) 
köznevelési  intézmény  igazgatótanácsába  az  országos 
presbitériumot képviselő tagnak Tölli Balázst megválasztja. 
Felelős: Benkő Ingrid 
Határidő: 2019. március 31. 
 
 

62/17/2019. (III. 21.) országos presbitériumi határozat  

szentendrei köznevelési intézmény igazgatótanácsa 

tagjáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.§  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  11.  §  (3)  bekezdésére  –  a  Szentendrei 
Evangélikus 

Zenei  Óvoda  köznevelési  intézmény 

igazgatótanácsába  az  országos  presbitériumot  képviselő 
tagnak Keczkó Szilviát megválasztja. 
Felelős: Benkő Ingrid 
Határidő: 2019. március 31. 
 
 

62/18/2019. (III. 21.) országos presbitériumi határozat  

Reményik köznevelési intézmény igazgatótanácsa 

tagjáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.§  (3)  bekezdés  c)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  11.  §  (3)  bekezdésére  –  a  Reményik  Sándor 
Evangélikus  Óvoda,  Általános  Iskola  és  Alapfokú 
Művészeti  Iskola  (Szombathely)  köznevelési  intézmény 
igazgatótanácsába  az  országos  presbitériumot  képviselő 
tagnak Bánfy Pétert megválasztja. 
Felelős: Benkő Ingrid 
Határidő: 2019. március 31. 
 
 

62/19/2019. (III. 21.) országos presbitériumi határozat  

szőlösgyöröki köznevelési intézmény igazgatótanácsa 

tagjáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.§  (3)  bekezdés  c)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  11.  §  (3)  bekezdésére  –  a  Dél-Balatoni 
Gárdonyi 

Géza 

Evangélikus 

Általános 

Iskola 

(Szőlősgyörök)  köznevelési  intézmény  igazgatótanácsába 
az  országos  presbitériumot  képviselő  tagnak  Güth  Tamást 
megválasztja. 
Felelős: Benkő Ingrid 
Határidő: 2019. március 31. 
 
 

62/20/2019. (III. 21.) országos presbitériumi határozat  

tótkomlósi köznevelési intézmény igazgatótanácsa 

tagjáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.§  (3)  bekezdés  c)  pontja 

background image

alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  11.  §  (3)  bekezdésére  –  a  Tótkomlósi 
Evangélikus 

Óvoda 

köznevelési 

intézmény 

igazgatótanácsába  az  országos  presbitériumot  képviselő 
tagnak Ördög Endrét megválasztja. 
Felelős: Benkő Ingrid 
Határidő: 2019. március 31. 

 
 

62/21/2019. (III. 21.) országos presbitériumi határozat  

váci köznevelési intézmény igazgatótanácsa tagjáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.§  (3)  bekezdés  c)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  11.  §  (3)  bekezdésére  –  az  Evangélikus 
Egyházi 

Óvoda 

(Vác) 

köznevelési 

intézmény 

igazgatótanácsába  az  országos  presbitériumot  képviselő 
tagnak Csesznák Évát megválasztja. 
Felelős: Benkő Ingrid 
Határidő: 2019. március 31. 
 
 

62/22/2019. (III. 21.) országos presbitériumi határozat  

Forrás köznevelési intézmény igazgatótanácsa tagjáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.§  (3)  bekezdés  c)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII. törvény 11. § (3) bekezdésére – a Forrás Evangélikus 
Keresztyén  Óvoda  (Várpalota)  köznevelési  intézmény 
igazgatótanácsába  az  országos  presbitériumot  képviselő 
tagnak Kissné Kárász Rózsát megválasztja. 
Felelős: Benkő Ingrid 
Határidő: 2019. március 31. 
 
 

62/23/2019. (III. 21.) országos presbitériumi határozat  

veszprémi köznevelési intézmény igazgatótanácsa 

tagjáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.§  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  11.  §  (3)  bekezdésére  –  az  Örömhír 
Evangélikus  Keresztyén  Óvoda  (Veszprém)  köznevelési 
intézmény  igazgatótanácsába  az  országos  presbitériumot 
képviselő tagnak Szarka Évát megválasztja. 
Felelős: Benkő Ingrid 
Határidő: 2019. március 31. 

 
 

63/2019. (III. 21.) országos presbitériumi határozat  

országos szabályrendelet módosításáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján - 
utalva  az  egyházi  jogszabályokról  szóló  2005  évi  VI. 
törvény  4.  §  (3)  bekezdésére  -  a  lelkészi  életpályamodell 
részletes  szabályairól  szóló  7/2018.  (IX.  8.)  országos 
szabályrendelet  módosítását  elfogadja.  Az  országos 
presbitérium kéri az országos irodát, hogy a szabályrendelet 
és annak módosítása egységes szerkezetben jelenjen meg az 
egyház hivatalos lapjában. 
Felelős: Krámer György 

Határidő: 2019. március 31. 
 
 

64/2019. (III. 21.) országos presbitériumi határozat  

teremtésvédelmi munkaágról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján a 
teremtésvédelmi  munkaág  létesítéséhez  és  működtetéshez 
az  általános  tartalék  terhére,  legfeljebb  5.300.000,-  Ft-ig 
finanszírozást biztosít. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2019. március 31. 
 
 

65/2019. (III. 21.) országos presbitériumi határozat  

tényfeltárói álláshelyhez kapcsolódó státusz létrehozása 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (2)  bekezdés  f)  pontja 
alapján  úgy  határoz,  hogy  2019.  április  1.  napjától  a 
tényfeltárói  státusz  létrehozásával  az  országos  iroda 
személyi  állományát  bővíti,  valamint  2019-ban  az 
alkalmazás  költségéhez,  az  általános  tartalék  terhére, 
legfeljebb 4.100.000,- Ft támogatást nyújt. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2019. március 31. 
 
 
 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2021. április »
április
HKSzeCsPSzoV
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930