OP határozatok 20200101-20201231

ophat_20200101-20201231.pdf — PDF document, 1267Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

1/1/2020. (I. 29.) országos presbitériumi határozat 

Sztehlo diakóniai intézmény alapító okiratának módosításáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdése a) pontja alapján - utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005.  évi  VIII.  törvény  4.  §  (2)  bekezdésre  –  megállapítja,  hogy  a  Sztehlo  Gábor  Evangélikus 
Szeretetszolgálat (Budapest) diakóniai intézmény alapító okiratának módosítása, a szakmai és a gazdasági 
bizottság jóváhagyását követően megtörtént. 
Felelős: Kelemen Anna 
Határidő: 2020. február 6. 
 
 
 

2/1/2020. (I. 29.) országos presbitériumi határozat 

Abaffy diakóniai intézmény alapító okiratának módosításáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdése a) pontja alapján - utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005.  évi  VIII.  törvény  4.  §  (2)  bekezdésre  –  megállapítja,  hogy  az  Abaffy  Gyula  Evangélikus 
Szeretetszolgálat  (Arnót)  diakóniai  intézmény  alapító  okiratának  módosítása,  a  szakmai  és  a  gazdasági 
bizottság jóváhagyását követően megtörtént. 
Felelős: Kelemen Anna 
Határidő: 2020. február 6. 
 

 

3/1/2020. (I. 29.) országos presbitériumi határozat 

diakóniai intézmény 2020. évi költségvetéséről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés h) pontja alapján az Evangélikus Diakónia (Budapest) dia-
kóniai intézmény 2020. évre vonatkozó szakmai tervét, valamint a 2020. évi költségvetését 20.425 eFt be-
vételi és 20.425 eFt kiadási összeggel, 0 eFt felhalmozási kiadással elfogadja. 
Felelős: Kelemen Anna 
Határidő: 2020. február 6. 
 
 

3/2/2020. (I. 29.) országos presbitériumi határozat 

Ótemplomi diakóniai intézmény 2020. évi költségvetéséről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés h) pontja alapján az Ótemplomi Szeretetszolgálat (Szarvas) 
diakóniai intézmény 2020. évre vonatkozó szakmai tervét, valamint a 2020. évi költségvetését 1.225.702 
eFt bevételi és 1.213.530 eFt kiadási összeggel, 12.172 eFt felhalmozási kiadással elfogadja. 
Felelős: Kelemen Anna 
Határidő: 2020. február 6. 
 

 

11/2020. (II. 6.) országos presbitériumi határozat  

köznevelési intézmények 2018. évi egyházi kiegészítő támogatásának korrekciós összegéről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005. évi  IV. törvény 128.§ (3) bekezdés  a) pontja alapján  úgy határoz, hogy  a 2018. évi  egyházi 
köznevelési  kiegészítő  támogatás  korrekciós  összegéből  71.762,-  Ft/gyerek  kerüljön  kifizetésre  a 
köznevelési intézmények részére, a fennmaradó összeg az oktatási tartalékalapba kerüljön a tartalékalapi 
célok finanszírozására. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. március 5. 
 
 

background image

14/2020. (II. 6.) országos presbitériumi határozat  

országos szabályrendelet módosításáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitérium  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján a lelkészi életpályamodell részletes szabályairól 
szóló 7/2018. (XI. 8.) országos szabályrendelet 1. sz. mellékletének módosítását elfogadja.  
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2020. március 5. 
 
 

18/2020. (II. 6.) országos presbitériumi határozat  

Ararát munkacsoport elnökéről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján – Szűcs Kinga lemondásának tudomásul vétele 
mellett – Gáncs Tamás elnökként történő megválasztását tudomásul veszi. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2020. március 6. 
 
 

19/1/2020. (III. 26.) országos presbitériumi határozat 

ÉLIM diakóniai intézmény alapító okiratának módosításáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdése a) pontja alapján - utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005.  évi  VIII.  törvény  4.  §  (2)  bekezdésre  –  megállapítja,  hogy  az  ÉLIM  Evangélikus  Szeretetotthon 
(Nyíregyháza)  diakóniai  intézmény  alapító  okiratának  módosítása,  a  szakmai  és  a  gazdasági  bizottság 
jóváhagyását követően megtörtént. 
Felelős: Kelemen Anna 
Határidő: 2020. április 25. 
 
 

20/1/2020. (III. 26.) országos presbitériumi határozat 

Lakos diakóniai intézmény alapító okiratának módosításáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdése a) pontja alapján - utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005.  évi  VIII.  törvény  4.  §  (2)  bekezdésre  –  megállapítja,  hogy  a  Lakos  Ádám  Evangélikus 
Szeretetszolgálat  (Boba)  diakóniai  intézmény  alapító  okiratának  módosítása,  a  szakmai  és  a  gazdasági 
bizottság jóváhagyását követően megtörtént. 
Felelős: Kelemen Anna 
Határidő: 2020. április 25. 
 
 

21/2020. (III. 23.) országos presbitériumi határozat 

országos szabályrendelet elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján - utalva az egyházi jogszabályokról szóló 2005 
évi  VI.  törvény  4.  §  (3)  bekezdésére  járványügyi  veszélyhelyzettel  kapcsolatos  egyházkormányzati 
eljárási szabályokról szóló 1/2020. (III. 23.) országos szabályrendeletet elfogadja. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2020. március 31. 
 
 

22/2020. (III. 23.) országos presbitériumi határozat 

országos szabályrendelet módosításáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján - utalva az egyházi jogszabályokról szóló 2005. 

background image

évi  VI.  törvény  4.  §  (3)  bekezdésére  –  az  országos  presbitérium  ügyrendjéről  szóló  1/2013.  (III.  13.) 
országos szabályrendelet módosítását elfogadja. Az országos presbitérium kéri az országos irodát, hogy a 
szabályrendelet és annak módosítása egységes szerkezetben jelenjen meg az egyház hivatalos lapjában. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2020. március 31. 
 
 

23/2020. (III. 26.) országos presbitériumi határozat 

járványügyi vésztartalék képzéséről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi  IV. törvény  128. § (2) bekezdés d) pontja alapján a járványügyi helyzetre tekintettel az 
alábbi  feltételek  és  melléklet  szerint  vésztartalékot  képez.  Az  összeg  felhasználásáról  az  országos 
elnökség  dönt,  a  Püspöki  Tanáccsal,  a  szakmai  bizottsági  elnökkel  és  az  illetékes  szakmai 
osztályvezetővel egyeztetve. A vésztartalékból kifizetett támogatás felhasználásáról részletes elszámolást 
kell benyújtani az országos presbitérium felé. 

KÖLTSÉGVETÉSI SOR 

ÖSSZEG adatok ezer Ft-ban 

III.3.26. Intézményi innováció és szakmai támogatás 

200 000 

Oktatás összesen 

200 000 

IV.3.5. Egyéb eseti célok sorra 
IV.3.1. Forráshiányos intézmények támogatása 

7 000 

IV.3.2. Az intézmények alaptevékenység fejlesztéséből, bővítéséből 
adódó költségek támogatása 

33 000 

IV.3.3. Szakmai képzések, konferenciák támogatása 

2 800 

IV.3.6. Innovatív intézményvezetőjének és az év 
intézményvezetőjének jutalmazása 

1 050 

IV.3.9. Nemzetközi szakmai konferencia, képzés, partnerépítés 

2 100 

IV.4. Felhalmozott vagyon 

15 744 

Diakónia összesen 

61 694 

IV.3.5.3. Általános tartalék - Járványügyi helyzetre elkülönített tartalék sorra 
IV.2.11.1. Pályázati előkészítés, önrész, előfinanszírozás támogatás 

16 000 

IV.2.8.1.1. Evangélikus Hittudományi Egyetem  

15 000 

IV.2.4.1. Külügyi kapcsolattartás költsége 

3 380 

I.1.5. Lelkészi életpályamodell támogatása 

42 140 

IV.3.1.2. Gépjármű program 

17 000 

IV.3.3.11. Egyesületek, alapítványok – egyéb támogatása 

500 

Lágymányosi ingatlan eladás ellenértéke

 

106 000 

Egyéb összesen 

200 020 

MINDÖSSZESEN 

461 714 

Az  országos  presbitérium  felkéri  az  országos  irodát,  hogy  az  intézmények  gazdálkodásában  tegye 
egyértelműen elkülöníthetővé a veszélyhelyzetből származó kiadásokat. 
Felelős: Csorba Gábor 
Határidő: 2020. november 30. 

 
 

25/2020. (III. 26.) országos presbitériumi határozat 

köszönetnyilvánítás 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján Magyarország Kormányával megkötött 
megállapodásban  való  közreműködéséért  az  országos  presbitérium  köszönetét  fejezi  ki  Prőhle  Gergely 
országos  felügyelőnek  és  a  tárgyalódelegáció  minden  tagjának,  valamint  Krámer  György  országos 
irodaigazgatónak és az iroda munkatársainak. 
Felelős: országos irodaigazgató 
Határidő: 2020. április 30. 

background image

 
 

26/2020. (III. 26.) országos presbitériumi határozat 

a kormányzattal megkötött megállapodás végrehajtásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján felkéri az országos elnökséget, hogy a következő 
ülésre  terjessze  be  azt  a  szempontrendszert,  ami  alapján  javaslatot  tesz  a  Magyarország  Kormányával 
aláírt  megállapodásban  foglaltak,  illetve  a  megállapodás  előkészítése  során  megfogalmazott  fejlesztési 
célok konkrét megvalósításában alkalmazandó szempontrendszerre és ezen szempontok alkalmazásával a 
konkrét célok első változatára. 
Felelős: országos elnökség 
Határidő: 2020. november 30. 
 
 

27/2020. (III. 26.) országos presbitériumi határozat 

ingatlan vásárlásról  

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján a Budapest XV. ker. 80014/0/A/3 hrsz 
alatt  nyilvántartott,  tehermentes  ingatlannak  a  Magyarországi  Evangélikus  Egyház,  mint  vevő  javára 
történő  legfeljebb  57.000.000,-  Ft  vételáron,  illetve  –  a  jelen  határozattal  felhatalmazott  országos 
elnökség  által  meghatározott  -  hasonló  feltételekkel  rendelkező  ingatlan  megvásárlását  jóváhagyja. Az 
ingatlan az Evangélikus Hittudományi Egyetem használatába kerül, ezért az egyház elfogadja az egyházi 
intézmény  Szenátusának  elvi  határozatát,  hogy  az  Evangélikus  Hittudományi  Egyetem  a  tulajdonában 
lévő  1092  Budapest,  Ráday  utca  41.  I.em.19.  (hrsz.:  36951/0/A/23)  alatti,  64m

2

  alapterületű,  2  szobás 

lakás  egyházi  tulajdonba  kerül.  Az  országos  presbitérium  felhatalmazza  az  országos  irodaigazgatót  a 
szerződés aláírására. 
Felelős: országos irodaigazgató 
Határidő: 2020. április 30. 
 
 

30/2020. (III. 26.) országos presbitériumi határozat 

országos szabályrendelet elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján - utalva az egyházi jogszabályokról szóló 2005 
évi  VI.  törvény  4.  §  (3)  bekezdésére  –  a  Sztehlo  Gábor  tanulmányi  és  szociális  segélyről,  valamint  a 
Schedius Lajos tanulmányi segélyről szóló 2/2020. (III. 26.) országos szabályrendeletet elfogadja. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2020. március 31. 
 
 

31/2020. (III. 26.) országos presbitériumi határozat 

köznevelési intézmények eszközfejlesztési támogatásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az átlagbéralapú támogatás és a 
működési  támogatás  összesített  egyenlegének  rendezése  során  előállt  korrekciós  összeg,  valamint  a 
működési  támogatás  tartalékba  helyezett  részének  felhasználásáról  szóló  8/2018.  (XI.  8.)  országos 
szabályrendelet  5.  §  g)  pontjára  -  a  rendelkezésre  álló  500.000.000,-  Ft-os  keret  terhére,  a  csatolt 
melléklet szerinti köznevelési intézményeknek az ott megjelölt támogatást nyújtja.  
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. április 26. 
 
 

33/2/2020. (III. 26.) országos presbitériumi határozat 

Sztehlo diakóniai intézmény vezető intézményi lelkészének választásáról 

background image

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdése a) pontja alapján - utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005.  évi  VIII.  törvény  30.  §-ra  a  Sztehlo  Gábor  Evangélikus  Szeretetszolgálat  (Budapest)  diakóniai 
intézmény  Sarepta  telephelyén  Gregresen-Labossa  Györgyöt  vezető  diakóniai  lelkésznek  2020. 
szeptember 1. napjától, heti 40 órás, határozatlan időtartamra megválasztja. 
Felelős: Kelemen Anna 
Határidő: 2020. augusztus 31. 
 
 

33/3/2020. (III. 26.) országos presbitériumi határozat 

Sztehlo diakóniai intézmény intézményi lelkészének szolgálati jogviszonyáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdése a) pontja alapján - utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005.  évi  VIII.  törvény  30.  §-ra  -  175/2/2019.  (IX.26.)  számú  országos  presbitériumi  határozat 
módosításával,  Szilák-Túri  Krisztinának  a  Sztehlo  Gábor  Evangélikus  Szeretetszolgálat  (Budapest) 
diakóniai  intézmény  piliscsabai  telephelyén  betöltött  szolgálati  jogviszonyát  határozatlan  időtartamúvá 
alakítja át 2020. április 1. napjától kezdődően. 
Felelős: Kelemen Anna 
Határidő: 2020. március 31. 
 
 

33/4/2020. (III. 26.) országos presbitériumi határozat 

Sztehlo diakóniai intézmény intézményi lelkészének szolgálati jogviszonyáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdése a) pontja alapján - utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005.  évi  VIII.  törvény  30.  §-ra  -  175/2/2019.  (IX.26.)  számú  országos  presbitériumi  határozat 
módosításával,  Johann  Gyulának  a  Sztehlo  Gábor  Evangélikus  Szeretetszolgálat  (Budapest)  diakóniai 
intézmény  kistarcsai  telephelyén  betöltött  szolgálati  jogviszonya  szolgálatellátásának  tartalmát  az 
intézmény  valamennyi  telephelyén  folytatandó  lelkigondozói  szolgálatra  módosítja  2020.  április  1. 
napjától kezdődően. 
Felelős: Kelemen Anna 
Határidő: 2020. március 31. 
 
 

33/5/2020. (III. 26.) országos presbitériumi határozat 

Sztehlo diakóniai intézmény intézményi lelkészének választásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdése a) pontja alapján - utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005.  évi  VIII.  törvény  30.  §-ra  a  Sztehlo  Gábor  Evangélikus  Szeretetszolgálat  (Budapest)  diakóniai 
intézmény kistarcsai  telephelyén Eszlényi  Ákost diakóniai  lelkészének 2020. április 1. napjától,  heti 10 
órás, 1 éves határozott időtartamra megválasztja. 
Felelős: Kelemen Anna 
Határidő: 2020. március 31. 
 
 

34/2020. (III. 26.) országos presbitériumi határozat 

Sztehlo diakóniai intézmény igazgatótanácsa tagjairól 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005.  évi  VIII.  törvény  10.  §  (2)  bekezdésére  –  60/19/2019.  (III.  21.)  országos  presbitériumi  határozat 
módosításával  -  a  Sztehlo  Gábor  Evangélikus  Szeretetszolgálat  (Budapest)  diakóniai  intézmény 
igazgatótanácsának összetételét és tagjait az alábbiak szerint állapítja meg:  
intézményvezető: 

Buda Annamária 

intézményi lelkész: 

Labossa György 

background image

gazdasági vezető: 

Szvitan Erika 

egyházközségi küldött 

Fodor Viktor 

egyházmegyei küldött: 

Békés Tamás 

fenntartói küldött: 

Benczúr László 
Dr. Gíró-Szász János 
Hollmann Erika 
Prőhle Gergely (elnök) 
Mekis Ádám 
Mocsári Dezső 

intézményi képviselő: 

Herkely Jánosné 

Felelős: Benkő Ingrid 
Határidő: 2020. április 25. 
 

35/2020. (III. 26.) országos presbitériumi határozat 

országos szabályrendelet módosításáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján - utalva az egyházi jogszabályokról szóló 2005. 
évi VI. törvény 4. § (3) bekezdésére – az országos egyház bizottságainak működéséről szóló 3/2008. (VII. 
3.)  országos  szabályrendelet  módosítását  elfogadja.  Az  országos  presbitérium  kéri  az  országos  irodát, 
hogy  a  szabályrendelet  és  annak  módosítása  egységes  szerkezetben  jelenjen  meg  az  egyház  hivatalos 
lapjában. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2020. március 31. 
 
 

43/1/2020. (III. 26.) országos presbitériumi határozat 

szegedi óvoda köznevelési intézmény igazgatótanácsáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi VIII. törvény 11.§ (2) bekezdésére – a Szegedi Pitypang Evangélikus Óvoda köznevelési 
intézmény  igazgatótanácsának  névsorát  az  alábbiak  szerint  hagyja  jóvá,  illetve  választja  meg  az 
igazgatótanács elnökét: 
intézményvezető (intézményi lelkész): 

Bíró Irma 

intézményi lelkész: 

Cserháti Sándor (elnök) 

gazdasági vezető 

Gombkötő Nelli 

egyházközségi küldött: 

Keveházi Katalin 

egyházmegyei küldött: 

Fejené Szarka Rita 

fenntartói küldött: 

Benséné Sándor Erzsébet 

szülői szervezet küldötte: 

Bödör Katinka 

Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. április 26. 
 
 

43/2/2020. (III. 26.) országos presbitériumi határozat 

szegedi köznevelési intézmény igazgatótanácsáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  VIII.  törvény  11.§  (2)  bekezdésére  –  a  Szegedi  Evangélikus  Kollégium  köznevelési 
intézmény  igazgatótanácsának  névsorát  az  alábbiak  szerint  hagyja  jóvá,  illetve  választja  meg  az 
igazgatótanács elnökét: 
intézményvezető (intézményi lelkész): 

Bognár Mária 

intézményi lelkész: 

Vincze Délia 

gazdasági vezető 

Lengyel Ivánné 

egyházközségi küldött: 

Keveházi Katalin (elnök) 

egyházmegyei küldött: 

Kecskeméti Pál 

background image

egyházkerületi küldött: 

Köveskúti Péter 

fenntartói küldött: 

Pampuch Zoltán 

szülői szervezet küldötte: 

Szalma Ferencné 

Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. április 26. 
 
 

43/3/2020. (III. 26.) országos presbitériumi határozat 

szegedi felsőoktatási intézmény igazgatótanácsáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  VIII.  törvény  11.§  (2)  bekezdésére  -  Szegedi  Evangélikus  Diákotthon  felsőoktatási 
intézmény  igazgatótanácsának  névsorát  az  alábbiak  szerint  hagyja  jóvá,  illetve  választja  meg  az 
igazgatótanács elnökét: 
intézményvezető (intézményi lelkész): 

Varjasi István 

intézményi lelkész: 

Vincze Délia 

gazdasági vezető 

Lengyel Ivánné 

egyházközségi küldött: 

Keveházi Katalin 

egyházmegyei küldött: 

Kecskeméti Pál 

egyházkerületi küldött: 

Nagy Róbert 

fenntartói küldött: 

Szabó B. András (elnök)  

HÖK küldötte: 

Márton Martin 

Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. április 26. 
 
 

44/2020. (III. 26.) országos presbitériumi határozat 

Szabó diakóniai intézmény intézményvezetője megbízásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005. évi VIII. törvény 17. § (12) bekezdésére – a Szabó Gyula Evangélikus Szeretetszolgálat (Debrecen) 
diakóniai intézmény intézményvezetői feladatainak ellátásával Asztalos Richárdot bízza meg 2020. április 
1. napjától kezdődően egy éves időtartamra, díjazás nélkül. Ezzel egyidejűleg felhatalmazza az országos 
iroda igazgatóját a munkaszerződés aláírásával. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2020. március 31. 
 
 

45/2020. (III. 26.) országos presbitériumi határozat 

Tessedik diakóniai intézmény diakóniai lelkészéről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005. évi VIII. törvény 30. §-ra – a Tessedik Sámuel Evangélikus Szeretetszolgálat (Gödöllő) diakóniai 
intézmény  intézményi  lelkészi  feladatainak  ellátásával  megbízott  Sághyné  Kiss  Katalin  püspöki 
kiküldését  tudomásul  veszi  2020.  február  1.  napjától  kezdődően,  határozatlan  időtartamú,  heti  20  órás 
szolgálattal. 
Felelős: Kelemen Anna 
Határidő: 2020. március 26. 
 
 

48/2020. (IV. 20) országos presbitériumi határozat 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján – utalva az evangélikus kórházról szóló 1/2019. 
(II.  22.)  zsinati  határozatra  -  továbbra  változatlan  mértékben  és  formában  számít  Dr.  Cserháti  Péter 
testvérünk mentori közreműködésére annak az evangélikus kórháznak az alapítási előkészítésére, amit a 

background image

Magyarországi  Evangélikus  Egyház  és  Magyarország  Kormánya  között  aláírt  megállapodás  is  rögzít. 
Teljes  mértékben  meg  vagyunk  győződve  Dr.  Cserháti  Péter  magas  szintű  szakmai  és  emberi 
alkalmasságáról,  hozzáértéséről,  valamint  elkötelezettségéről  a  gyógyító  munkában  és  annak 
szervezésében. 
Határidő: 2020. április 20. 
Felelős: országos elnökség” 
 
 

49/1/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

balatonszárszói konferencia- és üdülőközpont 2019. évi beszámolójáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (2)  bekezdés  h)  pontja  alapján  az  Andorka  Rudolf  Evangélikus 
Konferencia  és  Missziói  Otthon  (Balatonszárszó)  konferencia-  és  üdülőközpont  intézmény  2019.  évi 
beszámolóját 158.081 eFt mérlegfőösszeggel és 22.774 eFt pozitív eredménnyel elfogadja. 
Felelős: Gróf Gábor 
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

49/2/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

révfülöpi konferencia- és üdülőközpont 2019. évi beszámolójáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés h) pontja alapján az Ordass Lajos Evangélikus Oktatási 
Központ  (Révfülöp)  konferencia-  és  üdülőközpont  intézmény  2019.  évi  beszámolóját  83.066  eFt 
mérlegfőösszeggel és 2.105 eFt pozitív eredménnyel elfogadja. 
Felelős: Gróf Gábor 
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

49/3/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

Béthel konferencia- és üdülőközpont 2019. évi beszámolójáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés h) pontja alapján a Béthel Missziói Otthon (Piliscsaba) 
konferencia- és üdülőközpont intézmény 2019. évi beszámolóját 29.892 eFt mérlegfőösszeggel és  3.690 
eFt pozitív eredménnyel elfogadja. 
Felelős: Gróf Gábor 
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

49/4/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

cinkotai missziói intézmény 2019. évi beszámolójáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (2)  bekezdés  h)  pontja  alapján  az  Evangélikus  Missziói  Központ 
(Cinkota)  missziói  intézmény  2019.  évi  2.902  eFt  mérlegfőösszeggel  és  579  eFt  pozitív  eredménnyel 
elfogadja. 
Felelős: Gróf Gábor 
Határidő: 2020. május 14. 
 

 

49/5/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

EOGY intézmény 2019. évi beszámolójáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés h) pontja alapján az Evangélikus Országos Gyűjtemény 
(Budapest)  intézmény  2019.  évi  beszámolóját  80.033  eFt  mérlegfőösszeggel,  3.529  eFt  pozitív 
eredménnyel elfogadja. 

background image

Felelős: Gróf Gábor 
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

49/6/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

Kántorképző egyházzenei intézmény 2019. évi beszámolójáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés h) pontja alapján a Kántorképző Intézet (Fót) egyházzenei 
intézmény  2019.  évi  beszámolóját  69.399  eFt  mérlegfőösszeggel,  -3.542  eFt  negatív  eredménnyel 
elfogadja. 
Felelős: Gróf Gábor 
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

49/7/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

Luther Kiadó tájékoztatási intézmény 2019. évi beszámolójáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés h) pontja alapján a Luther Kiadó tájékoztatási intézmény 
2019. évi beszámolóját 92.724 eFt mérlegfőösszeggel és -7.639 e Ft negatív eredménnyel elfogadja. 
Felelős: Gróf Gábor 
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

50/1/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

balatonszárszói konferencia- és üdülőközpont 2020. évi költségvetéséról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (2)  bekezdés  h)  pontja  alapján  az  Andorka  Rudolf  Evangélikus 
Konferencia  és  Missziói  Otthon  (Balatonszárszó)  konferencia-  és  üdülőközpont  intézmény  2020.  évi 
költségvetését  77.517  eFt  bevételi  és  91.300  eFt  kiadási  összeggel,  89.800  eFt  felhalmozási  kiadással 
elfogadja.  
Felelős: Gróf Gábor 
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

50/2/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

révfülöpi konferencia- és üdülőközpont 2020. évi költségvetéséről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés h) pontja alapján az Ordass Lajos Evangélikus Oktatási 
Központ (Révfülöp) konferencia- és üdülőközpont intézmény 2020. évi költségvetését 59.862 eFt bevételi 
és 71.201 eFt kiadási összeggel, 3.636 eFt felhalmozási kiadással elfogadja. 
Felelős: Gróf Gábor 
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

50/3/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

Béthel konferencia- és üdülőközpont 2020. évi költségvetéséről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés h) pontja alapján a Béthel Missziói Otthon (Piliscsaba) 
konferencia-  és  üdülőközpont  intézmény  2020.  évi  költségvetését  29.657  eFt  bevételi  és  41.454  eFt 
kiadási összeggel, 1.000 eFt felhalmozási kiadással elfogadja. 
Felelős: Gróf Gábor 
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

background image

50/4/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

cinkotai missziói intézmény 2020. évi költségvetéséről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (2)  bekezdés  h)  pontja  alapján  az  Evangélikus  Missziói  Központ 
(Cinkota)  missziói  intézmény  2020.  évi  költségvetését  22.510  eFt  bevételi  és  23.369  eFt  kiadási 
összeggel, 200 eFt felhalmozási kiadással elfogadja. 
Felelős: Gróf Gábor 
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

50/5/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

EOGY intézmény 2020. évi költségvetéséről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés h) pontja alapján az Evangélikus Országos Gyűjtemény 
(Budapest)  intézmény  2020.  évi  költségvetését  235.134  eFt  bevételi  és  253.416  eFt  kiadási  összeggel, 
3.464 eFt felhalmozási kiadással elfogadja. 
Felelős: Gróf Gábor 
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

50/6/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

Kántorképző egyházzenei intézmény 2020. évi költségvetéséről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés h) pontja alapján a Kántorképző Intézet (Fót) egyházzenei 
intézmény  2020.  évi  költségvetését  47.728  eFt  bevételi  és  36.794  eFt  kiadási  összeggel,  48.800  eFt 
felhalmozási kiadással elfogadja. 
Felelős: Gróf Gábor 
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

50/7/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

Luther Kiadó tájékoztatási intézmény 2020. évi költségvetéséről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés h) pontja alapján a Luther Kiadó tájékoztatási intézmény 
2020. évi  költségvetését  241.149 eFt bevételi  és  246.641 eFt  kiadási  összeggel,  1.000  eFt  felhalmozási 
kiadással elfogadja. 
Felelős: Gróf Gábor 
Határidő: 2020. május 14. 

 
 

51/1/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

Abaffy diakóniai intézmény 2019. évi beszámolójáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (2)  bekezdés  h)  pontja  alapján  az  Abaffy  Gyula  Evangélikus 
Szeretetszolgálat  (Arnót)  2019.  évi  beszámolóját  111.521  eFt  mérlegfőösszeggel  és  -1.304  eFt  negatív 
eredménnyel, valamint az éves szakmai beszámolóval elfogadja. 
Felelős: Kelemen Anna  
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

51/2/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

Agape diakóniai intézmény 2019. évi beszámolójáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés h) pontja alapján az Agape Evangélikus Szeretetszolgálat 

background image

(Lajoskomárom)  2019.  évi  beszámolóját  135.879  eFt  mérlegfőösszeggel  és  1.272  eFt  pozitív 
eredménnyel, valamint az éves szakmai beszámolóval elfogadja. 
Felelős: Kelemen Anna  
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

51/3/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

Baldauf diakóniai intézmény 2019. évi beszámolójáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (2)  bekezdés  h)  pontja  alapján  a  Baldauf  Gusztáv  Evangélikus 
Szeretetotthon  (Pogány)  2019.  évi  beszámolóját  55.371  eFt  mérlegfőösszeggel  és  7.772  eFt  pozitív 
eredménnyel, valamint az éves szakmai beszámolóval elfogadja. 
Felelős: Kelemen Anna  
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

51/4/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

békéscsabai diakóniai intézmény 2019. évi beszámolójáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (2)  bekezdés  h)  pontja  alapján  a  Békéscsabai  Evangélikus 
Szeretetszolgálat  2019.  évi  beszámolóját  471.786  eFt  mérlegfőösszeggel  és  11.033  eFt  pozitív 
eredménnyel, valamint az éves szakmai beszámolóval elfogadja. 
Felelős: Kelemen Anna  
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

51/5/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

Bolla diakóniai intézmény 2019. évi beszámolójáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (2)  bekezdés  h)  pontja  alapján  a  Bolla  Árpád  Evangélikus 
Szeretetotthon  (Budapest)  2019.  évi  beszámolóját  275.729  eFt  mérlegfőösszeggel  és  3.688  eFt  pozitív 
eredménnyel, valamint az éves szakmai beszámolóval elfogadja. 
Felelős: Kelemen Anna  
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

51/6/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

Élim diakóniai intézmény 2019. évi beszámolójáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (2)  bekezdés  h)  pontja  alapján  az  Élim  Evangélikus  Szeretetotthon 
(Nyíregyháza) 2019. évi beszámolóját 303.070 eFt mérlegfőösszeggel és -2.077 eFt negatív eredménnyel, 
valamint az éves szakmai beszámolóval elfogadja. 
Felelős: Kelemen Anna  
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

51/7/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

Emmaus diakóniai intézmény 2019. évi beszámolójáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés h) pontja alapján az Emmaus Evangélikus Szeretetotthon 
(Nyíregyháza) 2019. évi beszámolóját 815.014 eFt mérlegfőösszeggel és 8.904 eFt pozitív eredménnyel, 
valamint az éves szakmai beszámolóval elfogadja. 
Felelős: Kelemen Anna  
Határidő: 2020. május 14. 

background image

 
 

51/8/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

kaposszekcsői diakóniai intézmény 2019. évi beszámolójáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (2)  bekezdés  h)  pontja  alapján  az  Evangélikus  Diakóniai  Otthon 
(Kaposszekcső)  2019.  évi  beszámolóját  130.746  eFt  mérlegfőösszeggel  és  -1.456  eFt  negatív 
eredménnyel, valamint az éves szakmai beszámolóval elfogadja. 
Felelős: Kelemen Anna  
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

51/9/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

Hegyhát diakóniai intézmény 2019. évi beszámolójáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés h) pontja alapján a Hegyhát Evangélikus Szeretetszolgálat 
(Gyönk)  2019.  évi  beszámolóját  95.794  eFt  mérlegfőösszeggel  és  21.443  eFt  pozitív  eredménnyel, 
valamint az éves szakmai beszámolóval elfogadja. 
Felelős: Kelemen Anna  
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

51/10/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

Kapernaum diakóniai intézmény 2019. évi beszámolójáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (2)  bekezdés  h)  pontja  alapján  a  Kapernaum  Szeretetotthon 
(Gyenesdiás) 2019. évi beszámolóját 442.808 eFt mérlegfőösszeggel és 10.103 eFt pozitív eredménnyel, 
valamint az éves szakmai beszámolóval elfogadja. 
Felelős: Kelemen Anna  
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

51/11/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

kondorosi diakóniai intézmény 2019. évi beszámolójáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés h) pontja alapján a Kondorosi Evangélikus Nyugdíjasház 
2019.  évi  beszámolóját  89.995  eFt  mérlegfőösszeggel  és  -8.413  eFt  negatív  eredménnyel,  valamint  az 
éves szakmai beszámolóval elfogadja. 
Felelős: Kelemen Anna  
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

51/12/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

kőszegi diakóniai intézmény 2019. évi beszámolójáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés h) pontja alapján a Kőszegi Evangélikus Szeretetotthon 
2019.  évi  beszámolóját  55.794  eFt  mérlegfőösszeggel  és  -3.762  eFt  negatív  eredménnyel,  valamint  az 
éves szakmai beszámolóval elfogadja. 
Felelős: Kelemen Anna  
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

51/13/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

Lakos diakóniai intézmény 2019. évi beszámolójáról 

background image

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (2)  bekezdés  h)  pontja  alapján  a  Lakos  Ádám  Evangélikus 
Szeretetszolgálat  (Boba)  2019.  évi  beszámolóját  176.697  eFt  mérlegfőösszeggel  és  54.881  eFt  pozitív 
eredménnyel, valamint az éves szakmai beszámolóval elfogadja. 
Felelős: Kelemen Anna  
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

51/14/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

nádasdi diakóniai intézmény 2019. évi beszámolójáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (2)  bekezdés  h)  pontja  alapján  a  Nádasdi  Evangélikus  Diakóniai 
Központ  2019.  évi  beszámolóját  16.404  eFt  mérlegfőösszeggel  és  -6.190  eFt  negatív  eredménnyel, 
valamint az éves szakmai beszámolóval elfogadja. 
elelős: Kelemen Anna  
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

51/15/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

Oltalom diakóniai intézmény 2019. évi beszámolójáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (2)  bekezdés  h)  pontja  alapján  az  Oltalom  Szeretetszolgálat 
(Nyíregyháza) 2019. évi beszámolóját 804.862 eFt mérlegfőösszeggel és 21.266 eFt pozitív eredménnyel, 
valamint az éves szakmai beszámolóval elfogadja. 
Felelős: Kelemen Anna  
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

51/16/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

Ótemplomi diakóniai intézmény 2019. évi beszámolójáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (2)  bekezdés  h)  pontja  alapján  az  Ótemplomi  Szeretetszolgálat 
(Szarvas)  2019.  évi  beszámolóját  378.985  eFt  mérlegfőösszeggel  és  16.169  eFt  pozitív  eredménnyel, 
valamint az éves szakmai beszámolóval elfogadja. 
Felelős: Kelemen Anna  
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

51/17/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

pilisi diakóniai intézmény 2019. évi beszámolójáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés h) pontja alapján a Pilisi Evangélikus Szeretetszolgálat 
2019. évi beszámolóját 31.540 eFt mérlegfőösszeggel és 2.110 eFt pozitív eredménnyel, valamint az éves 
szakmai beszámolóval elfogadja. 
Felelős: Kelemen Anna  
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

51/18/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

Szabó diakóniai intézmény 2019. évi beszámolójáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (2)  bekezdés  h)  pontja  alapján  a  Szabó  Gyula  Evangélikus 
Szeretetszolgálat  (Debrecen)  2019.  évi  beszámolóját  7.056  eFt  mérlegfőösszeggel  és  -621  eFt  negatív 
eredménnyel, valamint az éves szakmai beszámolóval elfogadja. 

background image

Felelős: Kelemen Anna  
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

51/19/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

Szedik diakóniai intézmény 2019. évi beszámolójáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés h) pontja alapján a Szombathelyi Evangélikus Diakóniai 
Központ  2019.  évi  beszámolóját  648.679  eFt  mérlegfőösszeggel  és  3.345  eFt  pozitív  eredménnyel, 
valamint az éves szakmai beszámolóval elfogadja. 
Felelős: Kelemen Anna  
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

51/20/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

Sztehlo diakóniai intézmény 2019. évi beszámolójáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (2)  bekezdés  h)  pontja  alapján  a  Sztehlo  Gábor  Evangélikus 
Szeretetszolgálat  (Budapest)  2019.  évi  beszámolóját  2.176.322  eFt  mérlegfőösszeggel  és  -14.283  eFt 
negatív eredménnyel, valamint az éves szakmai beszámolóval elfogadja. 
Felelős: Kelemen Anna  
Határidő: 2020. május 14. 
 

 

51/21/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

Tessedik diakóniai intézmény 2019. évi beszámolójáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (2)  bekezdés  h)  pontja  alapján  a  Tessedik  Sámuel  Evangélikus 
Szeretetszolgálat  (Gödöllő)  2019.  évi  beszámolóját  156.512  eFt  mérlegfőösszeggel  és  6.938  eFt  pozitív 
eredménnyel, valamint az éves szakmai beszámolóval elfogadja. 
Felelős: Kelemen Anna  
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

51/22/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

Túrmezei diakóniai intézmény 2019. évi beszámolójáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (2)  bekezdés  h)  pontja  alapján  a  Túrmezei  Erzsébet  Evangélikus 
Szeretetszolgálat  (Balassagyarmat)  2019.  évi  beszámolóját  13.924  eFt  mérlegfőösszeggel  és  454  eFt 
pozitív eredménnyel, valamint az éves szakmai beszámolóval elfogadja. 
Felelős: Kelemen Anna  
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

51/23/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

Evangélikus Diakónia 2019. évi beszámolójáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (2)  bekezdés  h)  pontja  alapján  az  Evangélikus  Diakónia  (Budapest) 
2019. évi beszámolóját 28.148 eFt mérlegfőösszeggel és -607 eFt negatív eredménnyel, valamint az éves 
szakmai beszámolóval elfogadja. 
Felelős: Kelemen Anna  
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

background image

52/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

Szabó diakóniai intézmény 2020. évi költségvetéséről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés h) pontja alapján a Szabó Gyula Evangélikus Szeretet-
szolgálat diakóniai intézmény a 2020. évi költségvetését 11.416 eFt bevételi és 11.300 eFt kiadási ösz-
szeggel, 0 eFt felhalmozási kiadással elfogadja. 
Felelős: Kelemen Anna 
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

53/1/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

békéscsabai köznevelési intézmény alapító okiratának módosításáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005. évi VIII. törvény 4. § (2) bekezdésére – megállapítja, hogy a békéscsabai Szeberényi Gusztáv Adolf 
Evangélikus  Gimnázium,  Szakgimnázium,  Általános  Iskola,  Óvoda,  Alapfokú  Művészeti  Iskola  és 
Kollégium  köznevelési  intézmény  alapító  okiratának  módosítása  –  névváltoztatás  miatt  –  szakmai  és 
gazdasági bizottság jóváhagyását követően megtörtént. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

53/2/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

bonyhádi köznevelési intézmény alapító okiratának módosításáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005. évi VIII. törvény 4. § (2) bekezdésére – megállapítja, hogy a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus 
Gimnázium,  Kollégium,  Általános  Iskola  és Alapfokú  Művészeti  Iskola  köznevelési  intézmény  alapító 
okiratának  módosítása  -  telephelybővülés  és  létszámnövekedés  miatt  -  szakmai  és  gazdasági  bizottság 
jóváhagyását követően megtörtént. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

53/3/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

Rózsák tere köznevelési intézmény alapító okiratának módosításáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005. évi VIII. törvény 4. § (2) bekezdésére – megállapítja, hogy az Evangélikus Középiskolai Kollégium 
(Budapest)  köznevelési  intézmény  alapító  okiratának  módosítása  -  az  SNI  törlésével,  az  irányító  szám 
pontosítása és TEÁOR számok változása miatt - szakmai és gazdasági bizottság jóváhagyását követően 
megtörtént. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

53/4/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

kiskőrösi Petőfi köznevelési intézmény alapító okiratának módosításáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005. évi VIII. törvény 4. § (2) bekezdésére – megállapítja, hogy a Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus 
Óvoda,  Általános  Iskola,  Gimnázium  és  Szakgimnázium  köznevelési  intézmény  alapító  okiratának 
módosítása - névváltoztatás miatt - szakmai és gazdasági bizottság jóváhagyását követően megtörtént. 
Felelős: Varga Márta 

background image

Határidő: 2020. május 14. 
 
 

53/5/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

kőszegi köznevelési intézmény alapító okiratának módosításáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005.  évi  VIII.  törvény  4.  §  (2)  bekezdésére  –  megállapítja,  hogy  a  Kőszegi  Evangélikus  Gimnázium, 
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézmény alapító okiratának módosítása - névváltoztatás 
és státusváltozása miatt - szakmai és gazdasági bizottság jóváhagyását követően megtörtént. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

53/6/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

lajoskomáromi köznevelési alapító okiratának módosításáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005.  évi  VIII.  törvény  4.  §  (2)  bekezdésére  –  megállapítja,  hogy  a  Kerekerdő  Evangélikus  Óvoda 
(Lajoskomárom)  köznevelési  intézmény  alapító  okiratának  módosítása  -  az  SNI  típusok  és  az  adatok 
pontosítása miatt - szakmai és gazdasági bizottság jóváhagyását követően megtörtént. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

53/7/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

mezőberényi Petőfi köznevelési intézmény alapító okiratának módosításáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005.  évi  VIII.  törvény  4.  §  (2)  bekezdésére  –  megállapítja,  hogy  a  Mezőberényi  Petőfi  Sándor 
Evangélikus  Általános  Iskola,  Gimnázium  és  Kollégium  köznevelési  intézmény  alapító  okiratának 
módosítása - a névváltozással, felmenő rendszer miatti létszámváltozás és képzési kínálat bővülése miatt - 
szakmai és gazdasági bizottság jóváhagyását követően megtörtént. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

53/8/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

miskolci köznevelési intézmény alapító okiratának módosításáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005. évi VIII. törvény 4. § (2) bekezdésére – megállapítja, hogy  a Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, 
Általános  Iskola,  Gimnázium  és  Pedagógiai  Szakgimnázium  (Miskolc)  köznevelési  intézmény  alapító 
okiratának  módosítása  -  jogszabályi  változás  miatt  -  szakmai  és  gazdasági  bizottság  jóváhagyását 
követően megtörtént. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

53/9/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

Luther Kollégium köznevelési intézmény alapító okiratának módosításáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005. évi VIII. törvény 4. § (2) bekezdésére – megállapítja, hogy a Luther Márton Evangélikus Kollégium 

background image

(Nyíregyháza)  köznevelési  intézmény  alapító  okiratának  módosítása  -  a  létszámnövekedés  miatt  - 
szakmai és gazdasági bizottság jóváhagyását követően megtörtént. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

53/10/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

soltvadkerti köznevelési intézmény alapító okiratának módosításáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005. évi VIII. törvény 4. § (2) bekezdésére – megállapítja, hogy a Kossuth Lajos Evangélikus Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola köznevelési intézmény alapító okiratának módosítása - a telephelyek 
módosulása miatt - szakmai és gazdasági bizottság jóváhagyását követően megtörtént. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

53/11/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

Eötvös köznevelési intézmény alapító okiratának módosításáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005.  évi  VIII.  törvény  4.  §  (2)  bekezdésére  –  megállapítja,  hogy  az  Eötvös  József  Evangélikus 
Gimnázium,  Egészségügyi  és  Művészeti  Szakgimnázium  (Sopron)  köznevelési  intézmény  alapító 
okiratának  módosítása  -  névváltoztatás  és  képzési  bővülés  miatt  -  szakmai  és  gazdasági  bizottság 
jóváhagyását követően megtörtént. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

53/12/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

Benka köznevelési intézmény alapító okiratának módosításáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005. évi VIII. törvény 4. § (2) bekezdésére – megállapítja, hogy a Benka Gyula Evangélikus Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola (Szarvas) köznevelési intézmény 
alapító okiratának módosítása- az adatok pontosítása miatt - szakmai és gazdasági bizottság jóváhagyását 
követően megtörtént. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

54/1/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

aszódi köznevelési intézmény 2019. évi beszámolójáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (2)  bekezdés  h)  pontja  alapján  az  Aszódi  Evangélikus  Petőfi 
Gimnázium, Általános  Iskola és Kollégium köznevelési  intézmény  2019.  évi  beszámolóját  964.134 eFt 
mérlegfőösszeggel és 61.374 eFt pozitív eredménnyel elfogadja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

54/2/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

Szeberényi köznevelési intézmény 2019. évi beszámolójáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 

background image

szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés h) pontja alapján a Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus 
Gimnázium,  Szakgimnázium,  Általános  Iskola,  Óvoda,  Alapfokú  Művészeti  Iskola  és  Kollégium 
(Békéscsaba) köznevelési intézmény 2019. évi beszámolóját 1.735.442 eFt mérlegfőösszeggel és -14.297 
eFt negatív eredménnyel elfogadja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

54/3/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

bonyhádi köznevelési intézmény 2019. évi beszámolójáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés h) pontja alapján a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus 
Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola köznevelési intézmény 2019. évi 
beszámolóját 1.207.724 eFt mérlegfőösszeggel és 115.431 eFt pozitív eredménnyel elfogadja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

54/4/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

Deák téri köznevelési intézmény 2019. évi beszámolójáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés h) pontja alapján a Deák Téri Evangélikus Gimnázium 
(Budapest) köznevelési intézmény 2019. évi beszámolóját 220.995 eFt mérlegfőösszeggel és -20.746 eFt 
negatív eredménnyel elfogadja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

54/5/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

Fasori köznevelési intézmény 2019. évi beszámolójáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (2)  bekezdés  h)  pontja  alapján  a  Budapest-Fasori  Evangélikus 
Gimnázium (Budapest) köznevelési intézmény 2019. évi beszámolóját 881.146 eFt mérlegfőösszeggel és 
107.750 eFt pozitív eredménnyel elfogadja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

54/6/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

Rózsák tere köznevelési intézmény 2019. évi beszámolójáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés h) pontja alapján az Evangélikus Középiskolai Kollégium 
(Budapest) köznevelési intézmény 2019. évi beszámolóját 282.470 eFt mérlegfőösszeggel és 12.855 eFt 
pozitív eredménnyel elfogadja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

54/7/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

Podmaniczky köznevelési intézmény 2019. évi beszámolójáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (2)  bekezdés  h)  pontja  alapján  a  Podmaniczky  János  Evangélikus 
Óvoda  és  Általános  Iskola  (Budapest)  köznevelési  intézmény  2019.  évi  beszámolóját  390.412  eFt 
mérlegfőösszeggel és 7.734 eFt pozitív eredménnyel elfogadja. 

background image

Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

54/8/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

Sztehlo köznevelési intézmény 2019. évi beszámolójáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi  IV. törvény 128. § (2) bekezdés h) pontja alapján a Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, 
Általános  Iskola  és  Gimnázium  (Budapest)  köznevelési  intézmény  2019.  évi  beszámolóját  474.010  eFt 
mérlegfőösszeggel és 21.835 eFt pozitív eredménnyel elfogadja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

54/9/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

csömöri köznevelési intézmény 2019. évi beszámolójáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (2)  bekezdés  h)  pontja  alapján  a  Csömöri  Rózsakert  Evangélikus 
Óvoda  köznevelési  intézmény  2019.  évi  beszámolóját  38.513  eFt  mérleg  főösszeggel  és  20.494  eFt 
pozitív eredménnyel elfogadja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

54/10/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

kiskőrösi köznevelési intézmény 2019. évi beszámolójáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés h) pontja alapján a Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus 
Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium köznevelési intézmény 2019. évi beszámolóját 
1.085.281 eFt mérlegfőösszeggel és 120.345 eFt pozitív eredménnyel elfogadja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

54/11/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

kőszegi köznevelési intézmény 2019. évi beszámolójáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (2)  bekezdés  h)  pontja  alapján  a  Kőszegi  Evangélikus  Gimnázium, 
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium köznevelési intézmény 2019. évi beszámolóját 1.302.285 
eFt mérlegfőösszeggel és 135.316 eFt pozitív eredménnyel elfogadja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

54/12/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

Kerekerdő köznevelési intézmény 2019. évi beszámolójáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (2)  bekezdés  h)  pontja  alapján  a  Kerekerdő  Evangélikus  Óvoda 
(Lajoskomárom) köznevelési intézmény 2019. évi beszámolóját 80.747 eFt mérlegfőösszeggel és 13.403 
eFt pozitív eredménnyel elfogadja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

background image

54/13/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

Katicabogár köznevelési intézmény 2019. évi beszámolójáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (2)  bekezdés  h)  pontja  alapján  a  „Katicabogár”  Evangélikus  Óvoda 
(Mezőberény) köznevelési intézmény 2019. évi beszámolóját 55.609 eFt mérlegfőösszeggel és -2.784 eFt 
negatív eredménnyel elfogadja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

54/14/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

mezőberényi köznevelési intézmény 2019. évi beszámolójáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (2)  bekezdés  h)  pontja  alapján  a  Mezőberényi  Petőfi  Sándor 
Evangélikus  Általános  Iskola,  Gimnázium  és  Kollégium  köznevelési  intézmény  2019.  évi  beszámolóját 
675.723 eFt mérlegfőösszeggel és 31.160 eFt pozitív eredménnyel elfogadja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

54/15/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

miskolci köznevelési intézmény 2019. évi beszámolójáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi  IV. törvény 128. § (2) bekezdés h) pontja alapján a Kossuth  Lajos Evangélikus Óvoda, 
Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakgimnázium (Miskolc) köznevelési intézmény 2019. évi 
beszámolóját 845.778 eFt mérlegfőösszeggel és 100.905 eFt pozitív eredménnyel elfogadja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

54/16/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

nyíregyházi köznevelési intézmény 2019. évi beszámolójáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (2)  bekezdés  h)  pontja  alapján  a  Nyíregyházi  Evangélikus  Kossuth 
Lajos  Gimnázium  köznevelési  intézmény  2019.  évi  beszámolóját  813.054  eFt  mérlegfőösszeggel  és 
27.737 eFt pozitív eredménnyel elfogadja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

54/17/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

Luther Kollégium köznevelési intézmény 2019. évi beszámolójáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés h) pontja alapján a Luther Márton Evangélikus Kollégium 
(Nyíregyháza)  köznevelési  intézmény  2019.  évi  beszámolóját  329.511  eFt  mérlegfőösszeggel  és  -8.919 
eFt negatív eredménnyel elfogadja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

54/18/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

soltvadkerti köznevelési intézmény 2019. évi beszámolójáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés h) pontja alapján a Kossuth Lajos Evangélikus Általános 

background image

Iskola  és  Alapfokú  Művészeti  Iskola  (Soltvadkert)  köznevelési  intézmény  2019.  évi  beszámolóját 
359.974 eFt mérlegfőösszeggel és -67.051 eFt negatív eredménnyel elfogadja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

54/19/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

Líceum köznevelési intézmény 2019. évi beszámolójáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (2)  bekezdés  h)  pontja  alapján  a  Berzsenyi  Dániel  Evangélikus 
(Líceum)  Gimnázium  és  Kollégium  (Sopron)  köznevelési  intézmény  2019.  évi  beszámolóját  1.298.708 
eFt mérlegfőösszeggel és 59.559 eFt pozitív eredménnyel elfogadja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

54/20/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

Eötvös köznevelési intézmény 2019. évi beszámolójáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (2)  bekezdés  h)  pontja  alapján  az  Eötvös  József  Evangélikus 
Gimnázium,  Egészségügyi  és  Művészeti  Szakgimnázium  (Sopron)  köznevelési  intézmény  2019.  évi 
beszámolóját 367.308 eFt mérlegfőösszeggel és -10.099 eFt negatív eredménnyel elfogadja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

54/21/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

Benka köznevelési intézmény 2019. évi beszámolójáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés h) pontja alapján a Benka Gyula Evangélikus Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola (Szarvas) köznevelési intézmény 
2019. évi beszámolóját 332.506 eFt mérlegfőösszeggel és 29.336 eFt pozitív eredménnyel elfogadja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. május 14. 
 

 

54/22/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

Vajda köznevelési intézmény 2019. évi beszámolójáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés h) pontja alapján a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium 
(Szarvas) köznevelési intézmény 2019. évi beszámolóját 155.348 eFt mérleg főösszeggel és 34.332 eFt 
pozitív eredménnyel elfogadja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

54/23/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

szegedi kollégium köznevelési intézmény 2019. évi beszámolójáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (2)  bekezdés  h)  pontja  alapján  a  Szegedi  Evangélikus  Kollégium 
köznevelési  intézmény  2019.  évi  beszámolóját  4.072  eFt  mérlegfőösszeggel  és  -1.579  eFt  negatív 
eredménnyel elfogadja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. május 14. 

background image

 
 

54/24/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

szegedi óvoda köznevelési intézmény 2019. évi beszámolójáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés h) pontja alapján a Szegedi Pitypang Evangélikus Óvoda 
(Szeged) köznevelési intézmény 2019. évi beszámolóját 5.522 eFt mérlegfőösszeggel és 1.329 eFt pozitív 
eredménnyel elfogadja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

54/25/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

EPSZTI köznevelési intézmény 2019. évi beszámolójáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (2)  bekezdés  h)  pontja  alapján  az  Evangélikus  Pedagógiai-szakmai 
Szolgáltató és Továbbképző Intézet (Budapest) köznevelési intézmény 2019. évi beszámolóját 93.485 eFt 
mérlegfőösszeggel és 5.759 eFt pozitív eredménnyel elfogadja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

55/1/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

aszódi köznevelési intézmény 2020. évi költségvetéséről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (2)  bekezdés  h)  pontja  alapján  az  Aszódi  Evangélikus  Petőfi 
Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium köznevelési intézmény 2020. évi költségvetését 756.179 eFt 
bevételi és 749.693 eFt kiadási összeggel, 40.000 eFt felhalmozási kiadással elfogadja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

55/2/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

Szeberényi köznevelési intézmény 2020. évi költségvetéséről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés h) pontja alapján a Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus 
Gimnázium,  Szakgimnázium,  Általános  Iskola,  Óvoda,  Alapfokú  Művészeti  Iskola  és  Kollégium 
(Békéscsaba) köznevelési intézmény 2020. évi költségvetését 936.034 eFt bevételi és 948.660 eFt kiadási 
összeggel, 14.875 eFt felhalmozási kiadással elfogadja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

55/3/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

bonyhádi köznevelési intézmény 2020. évi költségvetéséről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés h) pontja alapján a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus 
Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola köznevelési intézmény 2020. évi 
költségvetését  1.331.988  eFt  bevételi  és  1.321.290  eFt  kiadási  összeggel,  45.000  eFt  felhalmozási 
kiadással elfogadja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

background image

55/4/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

Deák téri köznevelési intézmény 2020. évi költségvetéséről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (2)  bekezdés  h)  pontja  alapján  a  Deák Téri  Evangélikus  Gimnázium 
(Budapest)  köznevelési  intézmény  2020.  évi  költségvetését  336.105  eFt  bevételi  és  341.722  eFt  kiadási 
összeggel, 8.097 eFt felhalmozási kiadással elfogadja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

55/5/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

Fasori köznevelési intézmény 2020. évi költségvetéséről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (2)  bekezdés  h)  pontja  alapján  a  Budapest-Fasori  Evangélikus 
Gimnázium köznevelési intézmény 2020. évi költségvetését 481.075 eFt bevételi és 482.151 eFt kiadási 
összeggel, 13.000 eFt felhalmozási kiadással elfogadja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

55/6/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

Rózsák tere köznevelési intézmény 2020. évi költségvetéséről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés h) pontja alapján az Evangélikus Középiskolai Kollégium 
(Budapest)  köznevelési  intézmény  2020.  évi  költségvetését  180.262  eFt  bevételi  és  179.667  eFt  kiadási 
összeggel, 4.500 eFt felhalmozási kiadással elfogadja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

55/7/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

Podmaniczky köznevelési intézmény 2020. évi költségvetéséről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (2)  bekezdés  h)  pontja  alapján  a  Podmaniczky  János  Evangélikus 
Óvoda  és  Általános  Iskola  (Budapest)  köznevelési  intézmény  2020.  évi  költségvetését  432.722  eFt 
bevételi és 432.440 eFt kiadási összeggel, 161.356 eFt felhalmozási kiadással elfogadja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

55/8/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

Sztehlo köznevelési intézmény 2020. évi költségvetéséről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi  IV. törvény 128. § (2) bekezdés h) pontja alapján a Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, 
Általános Iskola és Gimnázium (Budapest) köznevelési intézmény 2020. évi költségvetését 642.977 eFt 
bevételi és 640.468 eFt kiadási összeggel, 22.000 eFt felhalmozási kiadással elfogadja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

55/9/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

csömöri köznevelési intézmény 2020. évi költségvetéséről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (2)  bekezdés  h)  pontja  alapján  a  Csömöri  Rózsakert  Evangélikus 

background image

Óvoda  köznevelési  intézmény  2020.  évi  költségvetését  101.170  eFt  bevételi  és  110.877  eFt  kiadási 
összeggel, 5.213 eFt felhalmozási kiadással elfogadja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

55/10/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

kiskőrösi köznevelési intézmény 2020. évi költségvetéséről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés h) pontja alapján a Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus 
Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium köznevelési intézmény 2020. évi költségvetését 
975.734 eFt bevételi és 935.860 eFt kiadási összeggel, 39.492 eFt felhalmozási kiadással elfogadja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

55/11/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

kőszegi köznevelési intézmény 2020. évi költségvetéséről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (2)  bekezdés  h)  pontja  alapján  a  Kőszegi  Evangélikus  Gimnázium, 
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium köznevelési intézmény 2020. évi költségvetését 345.274 
eFt bevételi és 363.243 eFt kiadási összeggel, 289.334 eFt felhalmozási kiadással elfogadja.  
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

55/12/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

Kerekerdő köznevelési intézmény 2020. évi költségvetéséről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (2)  bekezdés  h)  pontja  alapján  a  Kerekerdő  Evangélikus  Óvoda 
(Lajoskomárom)  köznevelési  intézmény  2020.  évi  költségvetését  77.162  eFt  bevételi  és  61.069  eFt 
kiadási összeggel, 6.795 eFt felhalmozási kiadással elfogadja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

55/13/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

Katicabogár köznevelési intézmény 2020. évi költségvetéséről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (2)  bekezdés  h)  pontja  alapján  a  „Katicabogár”  Evangélikus  Óvoda 
(Mezőberény)  köznevelési  intézmény  2020.  évi  költségvetését  101.471  eFt  bevételi  és  109.335  eFt 
kiadási összeggel, 5.000 eFt felhalmozási kiadással elfogadja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

55/14/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

mezőberényi köznevelési intézmény 2020. évi költségvetéséről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (2)  bekezdés  h)  pontja  alapján  a  Mezőberényi  Petőfi  Sándor 
Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium köznevelési intézmény 2020. évi költségvetését 
859.100 eFt bevételi és 875.250 eFt kiadási összeggel, 165.727 eFt felhalmozási kiadással elfogadja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. május 14. 

background image

 
 

55/15/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

miskolci köznevelési intézmény 2020. évi költségvetéséről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi  IV. törvény 128. § (2) bekezdés  h) pontja alapján a Kossuth  Lajos Evangélikus Óvoda, 
Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakgimnázium (Miskolc) köznevelési intézmény 2020. évi 
költségvetését 801.800 eFt bevételi és 797.942 eFt kiadási összeggel, 230.000 eFt felhalmozási kiadással 
elfogadja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

55/16/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

nyíregyházi köznevelési intézmény 2020. évi költségvetéséről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (2)  bekezdés  h)  pontja  alapján  a  Nyíregyházi  Evangélikus  Kossuth 
Lajos  Gimnázium  köznevelési  intézmény  2020.  évi  költségvetését  442.330  eFt  bevételi  és  437.419  eFt 
kiadási összeggel, 73.988 eFt felhalmozási kiadással elfogadja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

55/17/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

Luther Kollégium köznevelési intézmény 2020. évi költségvetéséről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés h) pontja alapján a Luther Márton Evangélikus Kollégium 
(Nyíregyháza)  köznevelési  intézmény  2020.  évi  költségvetését  216.790  eFt  bevételi  és  199.690  eFt 
kiadási összeggel, 56.126 eFt felhalmozási kiadással elfogadja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

55/18/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

soltvadkerti köznevelési intézmény 2020. évi költségvetéséről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés h) pontja alapján Kossuth Lajos Evangélikus Általános 
Iskola  és  Alapfokú  Művészeti  Iskola  (Soltvadkert)  köznevelési  intézmény  2020.  évi  költségvetését 
577.671 eFt bevételi és 575.262 eFt kiadási összeggel, 51.000 eFt felhalmozási kiadással elfogadja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

55/19/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

Líceum köznevelési intézmény 2020. évi költségvetéséről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (2)  bekezdés  h)  pontja  alapján  a  Berzsenyi  Dániel  Evangélikus 
(Líceum) Gimnázium és Kollégium (Sopron) köznevelési intézmény 2020. évi költségvetését 657.281 eFt 
bevételi és 637.241 eFt kiadási összeggel, 13.247 eFt felhalmozási kiadással elfogadja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

55/20/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

background image

Eötvös köznevelési intézmény 2020. évi költségvetéséről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (2)  bekezdés  h)  pontja  alapján  az  Eötvös  József  Evangélikus 
Gimnázium,  Egészségügyi  és  Művészeti  Szakgimnázium  (Sopron)  köznevelési  intézmény  2020.  évi 
költségvetését  282.002  eFt  bevételi  és  298.743  eFt  kiadási  összeggel,  0  eFt  felhalmozási  kiadással 
elfogadja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

55/21/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

Benka köznevelési intézmény 2020. évi költségvetéséről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés h) pontja alapján a Benka Gyula Evangélikus Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola (Szarvas) köznevelési intézmény 
2020.  évi  költségvetését  516.419  eFt  bevételi  és  529.125  eFt  kiadási  összeggel,  0  eFt  felhalmozási 
kiadással elfogadja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

55/22/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

Vajda köznevelési intézmény 2020. évi költségvetéséről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés h) pontja alapján a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium 
(Szarvas)  köznevelési  intézmény  2020.  évi  költségvetését  295.662  eFt  bevételi  és  276.064  eFt  kiadási 
összeggel, 22.100 eFt felhalmozási kiadással elfogadja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

55/23/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

szegedi kollégium köznevelési intézmény 2020. évi költségvetéséről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (2)  bekezdés  h)  pontja  alapján  a  Szegedi  Evangélikus  Kollégium 
köznevelési intézmény 2020. évi költségvetését 82.554 eFt bevételi és 74.646 eFt kiadási összeggel, 300 
eFt felhalmozási kiadással elfogadja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

55/24/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

szegedi óvoda köznevelési intézmény 2020. évi költségvetéséről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés h) pontja alapján a Szegedi Pitypang Evangélikus Óvoda 
köznevelési intézmény 2020. évi költségvetését 61.645 eFt bevételi és 61.549 eFt kiadási összeggel, 0 eFt 
felhalmozási kiadással elfogadja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

55/25/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

EPSZTI köznevelési intézmény 2020. évi költségvetéséről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 

background image

szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (2)  bekezdés  h)  pontja  alapján  az  Evangélikus  Pedagógiai-szakmai 
Szolgáltató  és Továbbképző  Intézet  (Budapest)  köznevelési  intézmény  2020.  évi  költségvetését  187.409 
eFt bevételi és 185.190 eFt kiadási összeggel, 1.000 eFt felhalmozási kiadással elfogadja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

56/1/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

EHE felsőoktatási intézmény 2019. évi beszámolójáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés h) pontja alapján az Evangélikus Hittudományi Egyetem 
(Budapest) felsőoktatási intézmény 2019. évi beszámolóját 541.307 eFt mérlegfőösszeggel és 15.047 eFt 
pozitív eredménnyel elfogadja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

56/2/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

Luther Otthon felsőoktatási intézmény 2019. évi beszámolójáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (2)  bekezdés  h)  pontja  alapján  a  Luther  Otthon  –  Evangélikus 
Diákotthon (Budapest) felsőoktatási intézmény 2019. évi beszámolóját 22.045 eFt mérlegfőösszeggel és -
7.387 eFt negatív eredménnyel elfogadja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

56/3/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

nyíregyházi felsőoktatási intézmény 2019. évi beszámolójáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés h) pontja alapján az Evangélikus Roma Szakkollégium 
(Nyíregyháza) felsőoktatási intézmény 2019. évi beszámolóját 36.214 eFt mérlegfőösszeggel és 314 eFt 
pozitív eredménnyel elfogadja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

56/4/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

pécsi felsőoktatási intézmény 2019. évi beszámolójáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (2)  bekezdés  h)  pontja  alapján  az  Pécsi  Evangélikus  Roma 
Szakkollégium  felsőoktatási  intézmény  2019.  évi  beszámolóját  12.574  eFt  mérlegfőösszeggel  és  7.608 
eFt pozitív eredménnyel elfogadja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

56/5/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

szegedi felsőoktatási intézmény 2019. évi beszámolójáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (2)  bekezdés  h)  pontja  alapján  a  Szegedi  Evangélikus  Felsőoktatási 
Diákotthon  felsőoktatási  intézmény  2019.  évi  beszámolóját  13.135  eFt  mérlegfőösszeggel  és  1.106  eFt 
pozitív eredménnyel elfogadja. 
Felelős: Varga Márta 

background image

Határidő: 2020. május 14. 
 
 

57/1/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

EHE felsőoktatási intézmény 2020. évi költségvetéséről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés h) pontja alapján az Evangélikus Hittudományi Egyetem 
(Budapest) felsőoktatási intézmény 2020. évi költségvetését 337.481 eFt bevételi és 410.037 eFt kiadási 
összeggel, 34.500 eFt felhalmozási kiadással elfogadja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

57/2/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

Luther Otthon felsőoktatási intézmény 2020. évi költségvetéséről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (2)  bekezdés  h)  pontja  alapján  a  Luther  Otthon  –  Evangélikus 
Diákotthon (Budapest) felsőoktatási intézmény 2020. évi költségvetését 39.062 eFt bevételi és 45.350 eFt 
kiadási összeggel, 0 eFt felhalmozási kiadással elfogadja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

57/3/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

nyíregyházi felsőoktatási intézmény 2020. évi költségvetéséről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés h) pontja alapján az Evangélikus Roma Szakkollégium 
(Nyíregyháza) felsőoktatási intézmény 2020. évi költségvetését 55.641 eFt bevételi és 55.446 eFt kiadási 
összeggel, 778 eFt felhalmozási kiadással elfogadja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

57/4/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

pécsi felsőoktatási intézmény 2020. évi költségvetéséről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (2)  bekezdés  h)  pontja  alapján  a  Pécsi  Evangélikus  Roma 
Szakkollégium felsőoktatási intézmény 2020. évi költségvetését 48.000 eFt bevételi és 48.292 eFt kiadási 
összeggel, 960 eFt felhalmozási kiadással elfogadja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

57/5/2020. (V. 6.) országos presbitériumi határozat 

szegedi felsőoktatási intézmény 2020. évi költségvetéséről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (2)  bekezdés  h)  pontja  alapján  a  Szegedi  Evangélikus  Felsőoktatási 
Diákotthon  felsőoktatási  intézmény  2020.  évi  költségvetését  21.799  eFt  bevételi  és  21.659  eFt  kiadási 
összeggel, 0 eFt felhalmozási kiadással elfogadja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. május 14. 
 
 

58/2020. (V. 14.) országos presbitériumi határozat 

background image

Magyarországi Evangélikus Egyház 2019. évi beszámolójáról és 2020. évi költségvetésének 

módosításáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Magyarországi Evangélikus Egyház 
2019. évi beszámolóját 38.101.535 eFt mérlegfőösszeggel és 1.488.495 eFt pozitív eredménnyel zsinati 
törvényi elfogadásra javasolja. Ezzel egyidejűleg kezdeményezi a Magyarországi Evangélikus Egyház 
2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi VI. törvény zsinati módosítását. 
Felelős: Prőhle Gergely és Csorba Gábor 
Határidő: 2020. szeptember 30. 
 
 

60/2020. (V. 14.) országos presbitériumi határozat 

köznevelési intézményvezetők értékeléséről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján az intézményvezetők 2020. évi értékelé-
sénél az alábbi intézményvezetőket a következők szerint minősíti: 
a) kiválóan megfelelt: Andorka Gábor, Erdészné Nagy Éva, Vicziánné Salla Ildikó 
b) jól megfelelt: dr. Rückné Mező Györgyi, Horváth Henriette 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. június 15. 

 

 

62/2020. (V. 14.) országos presbitériumi határozat 

pécsi köznevelési intézmény fenntartóváltásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005.  évi  VIII.  törvény  1.  §  (2)  bekezdésére  -  a  Kék  Elefánt  Evangélikus  Óvoda  (Pécs)  köznevelési 
intézményt országos fenntartásba veszi. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. május 31. 
 
 

64/2020. (V. 14.) országos presbitériumi határozat 

EHE felsőoktatási intézmény gazdasági vezetője megbízásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva a nemzeti felsőoktatásról szóló 
2011. évi CCIV. törvény 73. § (3) bekezdés f) pontjára – Gaál Gyulát az Evangélikus Hittudományi Egye-
tem gazdasági vezetői feladataival megbízza 2025. augusztus 31. napjáig. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. június 15. 
 
 

70/2020. (V. 14.) országos presbitériumi határozat 

az úrvacsora évéről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (1) bekezdés b) pontja alapján javasolja a zsinatnak és támogatja, hogy 
a 2021. évet is nyilvánítsa az úrvacsora évének, 2021. október 31. napjáig. Ezzel egyidejűleg javasolja a 
2020. programok lezárásának meghosszabbítását 2021. december 31. napjáig, illetve további nemzetközi 
és ökumenikus programok meghatározását ezen időpontig. 
Felelős: Fabiny Tamás és Hafenscher Károly 
Határidő: 2020. június 15. 
 
 

71/2020. (V. 14.) országos presbitériumi határozat 

background image

Országos Húsvéti Evangélikus Találkozó/Fesztiválról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján a megrendezendő Országos Húsvéti Evangélikus 
Találkozó/Fesztivál programhoz támogatását adja azzal, hogy kéri a zsinatot, hogy legalább 15.000.000,- 
Ft keretösszeg kerüljön betervezésre a rendezvény évének költségvetésébe. 
Felelős: Csorba Gábor 
Határidő: 2020. június 15. 
 
 

72/2020. (V. 14.) országos presbitériumi határozat 

Trianon emlékévről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (5)  bekezdése  a  Trianon  emlékév  pályázatát  kiírja.  A  pályázat 
kiírásának  és  lebonyolításának  keretösszege  legfeljebb  10.000.000,-  Ft,  melynek  biztosítása  – 
díjazottakkal  arányosan  -  az  általános  tartalék  és  az  oktatási  tartalékalap  költségvetési  keretek  terhére 
történik. 
Felelős: országos elnökség 
Határidő: 2020. december 31. 
 
 

73/2020. (V. 14.) országos presbitériumi határozat 

az országos iroda igazgatója beszámolójáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (4) bekezdés d) pontja alapján az országos iroda igazgatójának a 2019. 
évben végzett tevékenységről szóló beszámolóját elfogadja. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2020. május 31. 
 
 

74/2020. (V. 25.) országos presbitériumi határozat 

ellátási szerződés megkötéséről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005. évi  IV. törvény  128. § (3) bekezdés a) pontja  alapján  Nyőgér Község Önkormányzata és a 
Lakos  Ádám  Evangélikus  Szeretetszolgálat  (Boba)  diakóniai  intézmény  közötti  ellátási  szerződés 
megkötését jóváhagyja. 
Felelős: Kelemen Anna 
Határidő: 2020. június 15. 
 
 

75/2020. (V. 25.) országos presbitériumi határozat 

Bolla diakóniai intézményi lelkész megválasztásáról  

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005.  évi  VIII.  törvény  30.  §-ra  –  a  Bolla  Árpád  Evangélikus  Szeretetotthon  (Budapest)  diakóniai 
intézmény  intézményi  lelkészének,  Ponicsán  Erzsébetnek  a  szolgálati  jogviszonyát  határozatlan 
időtartamúvá alakítja át. 
Felelős: Kelemen Anna 
Határidő: 2020. május 31. 
 
 

76/2020. (V. 25.) országos presbitériumi határozat 

Luther Kiadó tájékoztatási intézmény igazgatótanácsa elnökéről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 

background image

2005.  évi  VIII.  törvény  10.  §  (2)  bekezdésére  –  a  Luther  Kiadó  (Budapest)  tájékoztatási  intézmény 
igazgatótanácsa  elnökének  Fábri  Györgynek  az  országos  küldötti  és  elnöki  tisztségről  való  lemondását 
tudomásul  veszi.  Ezzel  egyidejűleg  az  igazgatótanács  országos  küldöttének  és  egyben  elnökének 
Mészáros Tamást megválasztja. 
Felelős: Benkő Ingrid 
Határidő: 2020. május 31. 
 
 

77/1/2020. (VI. 17.) országos presbitériumi határozat 

EFI pályázati és vagyongazdálkodási intézmény 2019. évi beszámolójáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (2)  bekezdés  h)  pontjára  alapján  az  Evangélikus  Fejlesztési  Iroda 
(Budapest)  pályázati  és  vagyongazdálkodási  intézmény  2019.  évi  beszámolóját  18.662  eFt  mérleg 
főösszeggel és 3.485 eFt pozitív eredménnyel elfogadja. 
Felelős: Benkő Ingrid 
Határidő: 2020. június 30. 
 
 

77/2/2020. (VI. 17.) országos presbitériumi határozat 

EFI pályázati és vagyongazdálkodási intézmény 2020. évi költségvetéséről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (2)  bekezdés  h)  pontjára  alapján  az  Evangélikus  Fejlesztési  Iroda 
(Budapest)  pályázati  és  vagyongazdálkodási  intézmény  2020.  évi  költségvetését  36.000  eFt  bevételi  és 
33.537 eFt kiadási összeggel, 150 eFt felhalmozási kiadással elfogadja.  
Felelős: Benkő Ingrid 
Határidő: 2020. június 30. 
 
 

78/1/2020. (VI. 17.) országos presbitériumi határozat 

Sztehlo diakóniai intézmény alapító okiratának módosításáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontjára  alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről 
szóló  2005.  évi  VIII.  törvény  4.  §  (2)  bekezdése  -  megállapítja,  hogy  a  Sztehlo  Gábor  Evangélikus 
Szeretetszolgálat (Budapest) diakóniai intézmény alapító okiratának módosítása, a szakmai és a gazdasági 
bizottság jóváhagyását követően megtörtént. 
Felelős: Kelemen Anna 
Határidő: 2020. június 30. 
 

 

79/1/2020. (VI. 17.) országos presbitériumi határozat 

Abaffy diakóniai intézmény alapító okiratának módosításáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontjára  alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről 
szóló  2005.  évi  VIII.  törvény  4.  §  (2)  bekezdése  -  megállapítja,  hogy  az  Abaffy  Gyula  Evangélikus 
Szeretetszolgálat  (Arnót)  diakóniai  intézmény  alapító  okiratának  módosítása,  a  szakmai  és  a  gazdasági 
bizottság jóváhagyását követően megtörtént. 
Felelős: Kelemen Anna 
Határidő: 2020. június 30. 
 
 

82/1/2020. (VI. 25.) országos presbitériumi határozat 

hitoktatói díjazásról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (2)  bekezdés  b)  pontja  alapján  a  megbízási  jogviszonyban 

background image

foglalkoztatott, illetve egyházi  jogi  személy útján támogatott  hitoktatók  részére  1 fakultatív  órára  bruttó 
21.000,- Ft, 1 hit- és erkölcstan órára bruttó 10.500,- Ft egyszeri kiegészítés kifizetését állapít meg. 2017. 
szeptember  1-től  kezdve  a  hittanoktatáshoz  kapcsolódó  útiköltség-átalány  helyes  összege  bruttó  28,- 
Ft/km. 
Felelős: Csorba Gábor 
Határidő: 2020. június 25. 
 
 

82/2/2020. (VI. 25.) országos presbitériumi határozat 

hitoktatói díjazásról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (2)  bekezdés  b)  pontja  alapján  a  megbízási  jogviszonyban 
foglalkoztatott,  illetve  egyházi  jogi  személy  útján  támogatott,  illetve  egyházi  jogi  személy  útján 
támogatott hitoktatók számára 2020. szeptember 1-től a hittanórák díjazását - heti egy tanórára – bruttó 
87.500,- Ft/hittancsoport/tanév összegben határozza meg.  
Felelős: Csorba Gábor 
Határidő: 2020. június 25. 
 
 

82/3/2020. (VI. 25.) országos presbitériumi határozat 

országos szabályrendelet módosításáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján - utalva az egyházi jogszabályokról szóló 2005 
évi  VI.  törvény  4.  §  (3)  bekezdésére  -  az  evangélikus  hitoktatás  tartalmi,  munkaügyi,  jogi,  valamint 
pénzügyi kereteiről szóló 3/2018. (VI. 28.) országos szabályrendelet módosítását elfogadja. Az országos 
presbitérium kéri az országos irodát, hogy a szabályrendelet és annak módosítása egységes szerkezetben 
jelenjen meg az egyház hivatalos lapjában. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2020. június 30. 
 
 

83/2020. (VI. 25.) országos presbitériumi határozat 

együttműködési megállapodásról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés b) pontja alapján együttműködési megállapodást köt az 
egyház  által  alapított  Evangélikus  Diákotthoni Alapítvánnyal a  Luther Szakkollégium  létrehozására vo-
natkozó együttműködés feltételeiről.  
A megkötendő együttműködési támogatás aláírásának feltétele az alapítvány nyilatkozattétele arról, hogy 
a  projekt  lebonyolításához  szükséges  szakszerű  apparátus  (műszaki,  pénzügyi  ellenőri,  közbeszerzési) 
közreműködése biztosított.   
Felelős: Kocsis István 
Határidő: 2020. június 30. 
 
 

84/1/2020. (VI. 25.) országos presbitériumi határozat 

szegedi óvoda köznevelési intézmény intézményvezetője megválasztásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján - utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005.  évi  VIII.  törvény  16/A.  §  (1)  bekezdésére  –  a  Szegedi  Pitypang  Evangélikus  Óvoda  köznevelési 
intézmény intézményvezetőjének Lévai Tamásnét megválasztja  2020. augusztus 1-től 2025. július 31-ig 
terjedő időtartamra. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. augusztus 15. 
 

background image

 

84/2/2020. (VI. 25.) országos presbitériumi határozat 

szegedi kollégium köznevelési intézmény intézményvezetője megválasztásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény (3) bekezdés a) pontja alapján - utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. 
évi  VIII.  törvény  16/A.  §  (1)  bekezdésére  –  a  Szegedi  Evangélikus  Kollégium  köznevelési  intézmény 
intézményvezetőjének  Krämmer  Erikát  megválasztja  2020.  augusztus  16-tól  2025.  július  31-ig  terjedő 
időtartamra. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. augusztus 15. 
 
 

84/3/2020. (VI. 25.) országos presbitériumi határozat 

csömöri köznevelési intézmény intézményvezetője megbízásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
zóló 2005. évi IV. törvény (3) bekezdés a) pontja alapján - utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. 
évi  VIII.  törvény  17.  §  (12)  bekezdésére  –  a  Csömöri  Rózsakert  Evangélikus  Óvoda  köznevelési 
intézmény  intézményvezetői  pályázatát  eredménytelennek  nyilvánítja,  és  ezzel  egyidejűleg  –  az  szmsz 
szerinti helyettesítési rend szerint – az intézményvezetői feladatok ellátásával Bíró Zsuzsannát megbízza 
2020. augusztus 16-tól 2021. július 31-ig terjedő időtartamra. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. augusztus 15. 
 
 

84/4/2020. (VI. 25.) országos presbitériumi határozat 

Katicabogár köznevelési intézmény intézményvezetője megválasztásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján - utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005.  évi  VIII.  törvény  16/A.  §  (1)  bekezdésére  –  a  Katicabogár  Evangélikus  Óvoda  (Mezőberény) 
köznevelési intézmény intézményvezetőjének Szűcs-Wagner Gabriellát megválasztja 2020. augusztus 16-
tól  2025.  július  31-ig  terjedő  időtartamra,  amennyiben  az  álláshely  betöltéséig  megszerzi  a  köznevelés 
vezetői végzettséget. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. augusztus 15. 
 
 

84/5/2020. (VI. 25.) országos presbitériumi határozat 

Szeberényi köznevelési intézmény intézményvezetője újraválasztásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján - utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005. évi VIII. törvény  17/B. §-ra – a Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium, Technikum, 
Szakgimnázium,  Általános  Iskola,  Óvoda,  Alapfokú  Művészeti  Iskola  és  Kollégium  (Békéscsaba) 
köznevelési intézmény intézményvezetőjének Köveskúti Pétert újraválasztja 2020. augusztus 1-től 2025. 
július 31-ig terjedő időtartamra. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. augusztus 15. 
 
 

84/6/2020. (VI. 25.) országos presbitériumi határozat 

miskolci köznevelési intézmény intézményvezetője újraválasztásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján - utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005. évi VIII. törvény 17/B. §-ra – a Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és 
Pedagógiai  Szakgimnázium  (Miskolc)  köznevelési  intézmény  intézményvezetőjének  Vígh  Rolandot 

background image

újraválasztja 2020. augusztus 1-től 2025. július 31-ig terjedő időtartamra. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. augusztus 15. 
 
 

84/7/2020. (VI. 25.) országos presbitériumi határozat 

Luther Kollégium köznevelési intézmény intézményvezetője újraválasztásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján - utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005. évi VIII. törvény 17/B. §-ra – a Luther Márton Evangélikus Kollégium (Nyíregyháza) köznevelési 
intézmény intézményvezetőjének Pampuch Zoltánt újraválasztja 2020. augusztus 1-től 2025. július 31-ig 
terjedő időtartamra. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. augusztus 15. 
 
 

84/8/2020. (VI. 25.) országos presbitériumi határozat 

EPSZTI köznevelési intézmény intézményvezetője újraválasztásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján - utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005.  évi  VIII.  törvény  17/B.  §-ra  –  az  Evangélikus  Pedagógiai-Szakmai  Szolgáltató  és  Továbbképző 
Intézet (Budapest) köznevelési intézmény intézményvezetőjének Majorosné Lasányi Ágnest újraválasztja 
2020. augusztus 1-től 2025. július 31-ig terjedő időtartamra. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. augusztus 15. 
 

 

84/9/2020. (VI. 25.) országos presbitériumi határozat 

pécsi Roma Szakkollégium intézményvezetője megválasztásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján - utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005. évi VIII. törvény 16/A. § (1) bekezdésére – a Pécsi Evangélikus Roma Szakkollégium felsőoktatási 
intézmény  intézményvezetőjének  szakmai  koncepcióját  elfogadja,  Békési  Andreát  megválasztja  2020. 
augusztus 1-től 2025. július 31-ig terjedő időtartamra. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. augusztus 15. 
 
 

84/10/2020. (VI. 25.) országos presbitériumi határozat 

szegedi felsőoktatási intézmény intézményvezetője megbízásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény (3) bekezdés a) pontja alapján - utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. 
évi VIII. törvény 17. § (12) bekezdésére – a Szegedi Evangélikus Felsőoktatási Diákotthon felsőoktatási 
intézmény  intézményvezetőjének  szakmai  koncepcióját  nem  támogatja,  a  pályázatot  eredménytelennek 
nyilvánítja, és ezzel egyidejűleg az intézményvezetői feladatok ellátásával Varjasi Istvánt megbízza 2020. 
augusztus 16-tól 2021. július 31-ig terjedő időtartamra. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. augusztus 15. 
 
 

85/1/2020. (VI. 25.) országos presbitériumi határozat 

köznevelési intézményvezetői pótlékok bevezetéséről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva a nemzeti köznevelésről szóló 

background image

2011.  évi  CXC.  törvény  83.  §-ra  -  a  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  által  fenntartott  köznevelési 
intézmények vezetőit érintő, a 24/2020. (II. 24.) Korm. rendeletben meghatározott és kötelezően előírt: 

a) az intézményi tanuló- és gyermeklétszámhoz kötött intézményvezetői pótlékot, valamint  
b) az ágazati szakmai pótlékot  

2020. július 1-jétől – valamennyi országos fenntartású köznevelési intézményben – bevezeti. Az országos 
presbitérium továbbá ajánlja a gyülekezeti fenntartású köznevelési intézmények fenntartójának a hasonló 
rend követését. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. június 25.  
 
 

85/2/2020. (VI. 25.) országos presbitériumi határozat 

köznevelési intézményvezetők ösztönzési keresetkiegészítésének bevezetéséről 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 83. §-ra - a Magyarországi Evangélikus Egyház által fenntartott köznevelési 
intézmények vezetőit érintő, a 24/2020. (II. 24.) Korm. rendeletben meghatározott és a munkáltató saját 
mérlegelése alapján nyújtható intézményvezetői ösztönzési keresetkiegészítést – valamennyi országos 
fenntartású köznevelési intézményben – 2020. augusztus 1-jétől bevezeti.  
A keresetkiegészítés mértékét (50.000 Ft/hó) és az arra való jogosultsági feltételeket a 128/2012. (VI. 28.) 
országos  presbitériumi  határozatban  szereplő  –  az  oktatási  intézmények  intézményvezetőinek  egyházi 
pótlékáról szóló – döntés alapján határozza meg. Az ösztönzési keresetkiegészítést egy naptári évre – az 
egyházi  pótlékra  vonatkozó  szabályozás  változatlan  fenntartása  mellett  –  az  arra  jogosult 
intézményvezető  kapja.  A  jogosultság  feltételeit  a  munkáltató  évente  felülvizsgálja,  ennek  alapjául  az 
intézményvezetői  teljesítményértékelés  szolgál. Amennyiben  az  értékelés  nem  megfelelő  munkavégzést 
állapít meg, az ösztönzési keresetkiegészítés visszavonható.  
A fenntartó az intézményvezetői teljesítményértékelés jelenleg alkalmazott rendszerét változatlanul 
hagyja.  
Az országos presbitérium továbbá ajánlja a gyülekezeti fenntartású köznevelési intézmények 
fenntartójának a hasonló rend követését. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. június 25. 
 
 

86/2020. (VI. 25.) országos presbitériumi határozat 

köznevelési intézményvezetők értékeléséről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján az intézményvezetők 2020. évi értékelé-
sénél az alábbi intézményvezetőket a következők szerint minősíti: 
a) kiválóan megfelelt: Fakan Zsuzsanna, Gottschling Gábor, Osgyán Gáborné 
b) jól megfelelt: Kolarovszki Zoltán, Szücs Gábor 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. július 15. 
 
 

96/2020. (VI. 25.) országos presbitériumi határozat 

belső ellenőri szabályzat módosításáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (5)  bekezdése  alapján  a  108/2012.  (VI.  28.)  országos  presbitériumi 
határozattal elfogadott belső ellenőri szabályzatot módosítja. Az országos presbitérium kéri az országos 
irodát,  hogy  a szabályzat  és annak módosítása egységes szerkezetben jelenjen meg az egyház hivatalos 
lapjában. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2020. június 30.  

background image

 
 

97/1/2020. (VI. 25.) országos presbitériumi határozat 

bács-kiskuni egyházmegye 2019. évi beszámolójáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  128.  §  (2)  bekezdés  g)  pontja  alapján  a  Bács-Kiskuni  Evangélikus  Egyházmegye  2019.  évi 
beszámolóját 11.220 eFt bevételi és 10.996 eFt kiadási összeggel jóváhagyja. 
Felelős: Csorba Gábor 
Határidő: 2020. június 30. 
 
 

97/2/2020. (VI. 25.) országos presbitériumi határozat 

nógrádi egyházmegye 2019. évi beszámolójáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 128. § (2) bekezdés g) pontja alapján a Nógrádi Evangélikus Egyházmegye 2019. évi beszámolóját 
13.415 eFt bevételi és 13.888 eFt kiadási összeggel jóváhagyja. 
Felelős: Csorba Gábor 
Határidő: 2020. június 30. 

 

 

97/3/2020. (VI. 25.) országos presbitériumi határozat 

veszprémi egyházmegye 2019. évi beszámolójáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  128.  §  (2)  bekezdés  g)  pontja  alapján  a  Veszprémi  Evangélikus  Egyházmegye  2019.  évi 
beszámolóját 10.904 eFt bevételi és 10.413 eFt kiadási összeggel jóváhagyja. 
Felelős: Csorba Gábor 
Határidő: 2020. június 30. 
 
 

97/4/2020. (VI. 25.) országos presbitériumi határozat 

tolna-baranyai egyházmegye 2019. évi beszámolójáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  128.  §  (2)  bekezdés  g)  pontja  alapján  a  Tolna-Baranyai  Evangélikus  Egyházmegye  2019.  évi 
beszámolóját 13.055 eFt bevételi és 13.357 eFt kiadási összeggel jóváhagyja. 
Felelős: Csorba Gábor 
Határidő: 2020. június 30. 
 
 

97/5/2020. (VI. 25.) országos presbitériumi határozat 

nyugat-békési egyházmegye 2019. évi beszámolójáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  128.  §  (2)  bekezdés  g)  pontja  alapján  a  Nyugat-Békési  Evangélikus  Egyházmegye  2019.  évi 
beszámolóját 15.253 eFt bevételi és 18.512 eFt kiadási összeggel jóváhagyja. 
Felelős: Csorba Gábor 
Határidő: 2020. június 30. 
 
 

98/1/2020. (VI. 25.) országos presbitériumi határozat 

bács-kiskuni egyházmegye 2020. évi költségvetéséről  

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 128. § (2) bekezdés g) pontja alapján a Bács-Kiskuni Megyei Evangélikus Egyházmegye 2020. évi 
költségvetését 11.243 eFt bevételi és 11.122 eFt kiadási összeggel jóváhagyja. 
Felelős: Csorba Gábor 
Határidő: 2020. június 30. 

background image

 
 

98/2/2020. (VI. 25.) országos presbitériumi határozat 

nógrádi egyházmegye 2020. évi költségvetéséről  

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 128. § (2) bekezdés g) pontja a Nógrádi Evangélikus Egyházmegye 2020. évi költségvetését 14.272 
eFt bevételi és 13.841 eFt  kiadási összeggel jóváhagyja. 
Felelős: Csorba Gábor 
Határidő: 2020. június 30. 
 
 

98/3/2020. (VI. 25.) országos presbitériumi határozat 

veszprémi egyházmegye 2020. évi költségvetéséről  

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  128.  §  (2)  bekezdés  g)  pontja  alapján  a  Veszprémi  Evangélikus  Egyházmegye  2020.  évi 
költségvetését 11.810 eFt bevételi és 11.808 eFt kiadási összeggel jóváhagyja. 
Felelős: Csorba Gábor 
Határidő: 2020. június 30. 
 
 

98/4/2020. (VI. 25.) országos presbitériumi határozat 

tolna-baranyai egyházmegye 2020. évi költségvetéséről  

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  128.  §  (2)  bekezdés  g)  pontja  alapján  a  Tolna-Baranyai  Evangélikus  Egyházmegye  2020.  évi 
költségvetését 13.995 eFt bevételi és 13.060 eFt kiadási összeggel jóváhagyja. 
Felelős: Csorba Gábor 
Határidő: 2020. június 30. 
 

 

98/5/2020. (VI. 25.) országos presbitériumi határozat 

nyugat-békési egyházmegye 2020. évi költségvetéséről  

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  128.  §  (2)  bekezdés  g)  pontja  alapján  a  Nyugat-Békési  Evangélikus  Egyházmegye  2020.  évi 
költségvetését 13.900 eFt bevételi és 9.987 eFt kiadási összeggel jóváhagyja. 
Felelős: Csorba Gábor 
Határidő: 2020. június 30. 
 

 

99/2020. (VI. 25.) országos presbitériumi határozat 

osztályvezetői jogviszony létesítése jóváhagyásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  144.  §  (3)  bekezdése  alapján  jóváhagyja  Kelemen  Annával,  a  diakóniai 
osztály referensével való osztályvezetői jogviszony határozatlan időtartamúvá történő módosítását 2020. 
július 31. napjával. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2020. június 31. 
 
 

100/1/2020. (VI. 25.) országos presbitériumi határozat 

ÉLIM diakóniai intézmény alapító okiratának módosításáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontjára  alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről 
szóló 2005. évi VIII. törvény 4. § (2) bekezdése - megállapítja, hogy az ÉLIM Evangélikus Szeretetotthon 
(Nyíregyháza)diakóniai  intézmény  alapító  okiratának  módosítása,  a  szakmai  és  a  gazdasági  bizottság 

background image

jóváhagyását követően megtörtént. 
Felelős: Kelemen Anna 
Határidő: 2020. június 30. 
 
 

101/2020. (VI. 25.) országos presbitériumi határozat 

Szeberényi köznevelési intézmény alapító okiratának módosításáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontjára  alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről 
szóló 2005. évi VIII. törvény 4. § (2) bekezdése - megállapítja, hogy a békéscsabai Szeberényi Gusztáv 
Adolf Evangélikus Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és 
Kollégium  köznevelési  intézmény  alapító  okiratának  módosítása,  a  szakmai  és  a  gazdasági  bizottság 
jóváhagyását követően megtörtént. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. június 30. 
 
 

105/1/2020. (IX. 16.) országos presbitériumi határozat 

kaposszekcsői diakóniai intézmény alapító okiratának módosításáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontjára  alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről 
szóló 2005. évi VIII. törvény 4. § (2) bekezdése - megállapítja, hogy  az Evangélikus Diakóniai Otthon 
(Kaposszekcső)  diakóniai  intézmény  alapító  okiratának  módosítása,  a  szakmai  és  a  gazdasági  bizottság 
jóváhagyását követően megtörtént. 
Felelős: Kelemen Anna 
Határidő: 2020. október 23. 
 
 

106/1/2020. (IX. 16.) országos presbitériumi határozat 

Ótemplomi diakóniai intézmény alapító okiratának módosításáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontjára  alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről 
szóló  2005.  évi  VIII.  törvény  4.  §  (2)  bekezdése  -  megállapítja,  hogy  az  Ótemplomi  Evangélikus 
Szeretetszolgálat (Szarvas) diakóniai intézmény alapító okiratának módosítása, a szakmai és a gazdasági 
bizottság jóváhagyását követően megtörtént. 
Felelős: Kelemen Anna 
Határidő: 2020. október 23. 
 
 

107/1/2020. (IX. 16.) országos presbitériumi határozat 

Szeberényi köznevelési intézmény alapító okiratának módosításáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontjára  alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről 
szóló  2005.  évi  VIII.  törvény  4.  §  (2)  bekezdése  -  megállapítja,  hogy  a  Szeberényi  Gusztáv  Adolf 
Evangélikus  Gimnázium,  Technikum,  Szakgimnázium,  Általános  Iskola,  Óvoda,  Alapfokú  Művészeti 
Iskola  és  Kollégium  (Békéscsaba)  köznevelési  intézmény  -  a  szakgimnáziumi  szakmai  képzettség 
kódszám-változása  miatti  -  alapító  okiratának  módosítása,  a  szakmai  és  a  gazdasági  bizottság 
jóváhagyását követően megtörtént. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. október 23. 
 
 

107/2/2020. (IX. 16.) országos presbitériumi határozat 

miskolci köznevelési intézmény alapító okiratának módosításáról 

background image

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontjára  alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről 
szóló 2005. évi VIII. törvény 4. § (2) bekezdése - megállapítja, hogy a Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, 
Általános  Iskola,  Gimnázium  és  Pedagógiai  Szakgimnázium  (Miskolc)  köznevelési  intézmény  -  a 
szakgimnáziumi szakmai képzettség kódszám-változása miatti - alapító okiratának módosítása, a szakmai 
és a gazdasági bizottság jóváhagyását követően megtörtént. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. október 23. 
 
 

107/3/2020. (IX. 16.) országos presbitériumi határozat 

Eötvös köznevelési intézmény alapító okiratának módosításáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontjára  alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről 
szóló  2005.  évi  VIII.  törvény  4.  §  (2)  bekezdése  -  megállapítja,  hogy  az  Eötvös  József  Evangélikus 
Gimnázium, Egészségügyi Technikum és Művészeti Szakgimnázium (Sopron) köznevelési intézmény - a 
szakgimnáziumi szakmai képzettség kódszám-változása miatti - alapító okiratának módosítása, a szakmai 
és a gazdasági bizottság jóváhagyását követően megtörtént. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. október 23. 
 
 

108/2020. (IX. 24.) országos presbitériumi határozat 

országos szabályrendelet módosításáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján - utalva az egyházi jogszabályokról szóló 2005. 
évi  VI.  törvény  4.  §  (3)  bekezdésére  –  az  országos  presbitérium  ügyrendjéről  szóló  1/2013.  (III.  13.) 
országos szabályrendelet módosítását elfogadja. Az országos presbitérium kéri az országos irodát, hogy a 
szabályrendelet és annak módosítása egységes szerkezetben jelenjen meg az egyház hivatalos lapjában. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2020. október 23. 

 
 

110/1/2020. (IX. 24.) országos presbitériumi határozat 

állami megállapodásban rögzítettek végrehajtása a közösségi terek vonatkozásában 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (2)  bekezdése  b)  pontja  alapján  –  utalva  a  1212/2020.  (V.12.) 
Korm.határozatra – a fejlesztési irány elfogadásával, a piliscsabai közösségi beruházást 240.000.000,- Ft 
összeghatárig támogatja. Felkéri az országos irodát a beérkező állami források felhasználásának ütemében 
a vonatkozó támogatási szerződések megkötésére. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2021. december 31. 
 
 

110/2/2020. (IX. 24.) országos presbitériumi határozat 

állami megállapodásban rögzítettek végrehajtása a közösségi terek vonatkozásában 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (2)  bekezdése  b)  pontja  alapján  –  utalva  a  1212/2020.  (V.12.) 
Korm.határozatra  –  a  fejlesztési  irány  elfogadásával,  a  gyenesdiási  közösségi  beruházás  előkészítését 
30.000.000,-  Ft  összeghatárig  támogatja.  Felkéri  az  országos  irodát  a  beérkező  állami  források 
felhasználásának ütemében a vonatkozó támogatási szerződések megkötésére. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2021. december 31. 
 

background image

 

110/3/2020. (IX. 24.) országos presbitériumi határozat 

állami megállapodásban rögzítettek végrehajtása a közösségi terek vonatkozásában 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (2)  bekezdése  b)  pontja  alapján  –  utalva  a  1212/2020.  (V.12.) 
Korm.határozatra  –  a  fejlesztési  irány  elfogadásával,  a  szarvasi  közösségi  beruházás  előkészítését 
30.000.000,-  Ft  összeghatárig  támogatja.  Felkéri  az  országos  irodát  a  beérkező  állami  források 
felhasználásának ütemében a vonatkozó támogatási szerződések megkötésére. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2021. december 31. 
 
 

110/4/2020. (IX. 24.) országos presbitériumi határozat 

állami megállapodásban rögzítettek végrehajtása a közösségi terek vonatkozásában 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (2)  bekezdése  b)  pontja  alapján  –  utalva  a  1212/2020.  (V.12.) 
Korm.határozatra – a fejlesztési irány elfogadásával, mellékelt táblázatban rögzített gyülekezeti közösségi 
beruházásokat  támogatja.  Felkéri  az  országos  irodát  a  beérkező  állami  források  felhasználásának 
ütemében a vonatkozó támogatási szerződések megkötésére. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2021. december 31. 
 
 

110/5/2020. (IX. 24.) országos presbitériumi határozat 

állami megállapodásban rögzítettek végrehajtása a parókiák vonatkozásában 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (2)  bekezdése  b)  pontja  alapján  –  utalva  a  1212/2020.  (V.12.) 
Korm.határozatra – a fejlesztési irány elfogadásával, a mellékelt táblázatban rögzített gyülekezeti parókia 
beruházásokat  támogatja.  Felkéri  az  országos  irodát  a  beérkező  állami  források  felhasználásának 
ütemében a vonatkozó támogatási szerződések megkötésére. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2021. december 31.  
 
 

110/6/2020. (IX. 24.) országos presbitériumi határozat 

állami megállapodásban rögzítettek végrehajtása az óvodák vonatkozásában 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (2)  bekezdése  b)  pontja  alapján  –  utalva  a  1212/2020.  (V.12.) 
Korm.határozatra  –  a  fejlesztési  irány  elfogadásával,  mellékelt  táblázatban  rögzített  óvodai  köznevelési 
beruházásokat  támogatja.  Felkéri  az  országos  irodát  a  beérkező  állami  források  felhasználásának 
ütemében a vonatkozó támogatási szerződések megkötésére. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2021. december 31. 
 
 

113/2020. (IX. 24.) országos presbitériumi határozat 

országos szabályrendelet módosításáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján - utalva az egyházi jogszabályokról szóló 2005. 
évi  VI.  törvény  4.  §  (3)  bekezdésére  –  a  Gusztáv  Adolf  Segélyszolgálatról  szóló  országos 
szabályrendeletet módosítja. Az országos presbitérium kéri az országos irodát, hogy a szabályrendelet és 
annak módosítása egységes szerkezetben jelenjen meg az egyház hivatalos lapjában. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2020. október 23. 

background image

 
 

114/2020. (IX. 24.) országos presbitériumi határozat 

szándéknyilatkozat köznevelési intézmény átvételéről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005.  évi  VIII.  törvény  1.  §  (2)  bekezdésére  –  egyházi  fenntartásba  vételi  szándékát  fejezi  ki  ceglédi 
óvoda  köznevelési  intézmény  feladatátvételével.  Ezzel  egyidejűleg  felkéri  az  országos  irodát,  hogy  e 
szándéknyilatkozat  alapján  vizsgálja  meg  az  alapító  okirat  létrehozása,  módosítása  feltételeinek 
fennállását. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2021. május 31. 
 
 

116/1/2020. (IX. 24.) országos presbitériumi határozat 

aszódi köznevelési intézmény intézményi lelkészének megválasztásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005.  évi  VIII.  törvény  30.  §-ra  –  az  Aszódi  Petőfi  Evangélikus  Általános  Iskola,  Gimnázium  és 
Kollégium  köznevelési  intézmény  intézményi  lelkészi  feladatainak  ellátására  Sághyné  Kiss  Katalint 
megválasztja 2020. szeptember 1. napjától határozatlan, heti 40 órás időtartamra. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. október 23. 
 
 

116/2/2020. (IX. 24.) országos presbitériumi határozat 

Rózsák tere köznevelési intézmény intézményi lelkészének megbízásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005.  évi  VIII.  törvény  30.  §-ra  –  az  Evangélikus  Középiskolai  Kollégium  (Budapest)  köznevelési 
intézmény  intézményi  lelkészi  feladatainak  ellátásával  dr.  Magyarkuti  Gyulánét  bízza  meg  2020. 
szeptember 1. napjától 2021. augusztus 31. napjáig, határozott, heti 3 órás időtartamra. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. október 23. 
 
 

116/3/2020. (IX. 24.) országos presbitériumi határozat 

kiskőrösi köznevelési intézmény intézményi lelkészének megbízásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005.  évi VIII. törvény  30. §-ra  –  a  Petőfi  Sándor Evangélikus  Óvoda,  Általános  Iskola,  Gimnázium és 
Szakgimnázium  (Kiskőrösi)  köznevelési  intézmény  intézményi  lelkészi  feladatainak  ellátásával  Arató 
Esztert  bízza  meg  2020.  szeptember  1.  napjától  2021.  augusztus  31.  napjáig,  határozott,  heti  40  órás 
időtartamra. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. október 23. 
 
 

116/4/2020. (IX. 24.) országos presbitériumi határozat 

mezőberényi köznevelési intézmény intézményi lelkészének megbízásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005.  évi  VIII.  törvény  30.  §-ra  –  a  Petőfi  Sándor  Evangélikus  Általános  Iskola,  Gimnázium  és 
Kollégium  (Mezőberény)  köznevelési  intézmény  intézményi  lelkészi  feladatainak  ellátásával  Lázárné 

background image

Skorka Katalint bízza meg 2020. augusztus 15. napjától 2021. augusztus 14. napjáig, határozott, heti 20 
órás időtartamra. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. október 23. 
 
 

116/5/2020. (IX. 24.) országos presbitériumi határozat 

szegedi köznevelési intézmény intézményi lelkészének megbízásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005.  évi VIII. törvény  30. §-ra  –  Szegedi  Evangélikus  Középiskolai  Kollégium köznevelési  intézmény 
intézményi lelkészi feladatainak ellátásával Vincze Déliát bízza meg 2020. szeptember 1. napjától 2021. 
augusztus 31. napjáig, határozott, heti 10 órás időtartamra. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. október 23. 
 
 

116/6/2020. (IX. 24.) országos presbitériumi határozat 

szegedi felsőoktatási intézmény intézményi lelkészének megbízásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005. évi VIII. törvény 30. §-ra – Szegedi Evangélikus Felsőoktatási Diákotthon köznevelési intézmény 
intézményi lelkészi feladatainak ellátásával Vincze Déliát bízza meg 2020. szeptember 1. napjától 2021. 
augusztus 31. napjáig, határozott, heti 10 órás időtartamra. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. október 23. 
 
 

117/2020. (IX. 24.) országos presbitériumi határozat 

köznevelési intézményvezetők értékeléséről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján az intézményvezetők 2020. évi értékelé-
sénél az alábbi intézményvezetőket a következők szerint minősíti: 
a) kiválóan megfelelt: Csesznák Éva, Fodorné Pecznyik Zsuzsa 
b) jól megfelelt: Borovitz Orsolya, Udvarhelyi Attila, Kocsisné Sárossy Emőke 
c) megfelelt: Hajdó Ákos 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. október 23. 
 
 

118/1/2020. (IX. 24.) országos presbitériumi határozat 

diakóniai intézményvezetői bérelemek megállapításának szempontrendszeréről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján a diakóniai intézmények vezetőinek fenn-
tartói pótlék és fenntartói vezetői pótlék bérelemek meghatározását segítő szempontrendszer alkalmazását 
elfogadja  a  hatálybalépését  követően  megkötendő  vagy  módosítandó  munkaszerződések  esetében  azzal, 
hogy a szempontrendszer éves rendes és rendkívüli felülvizsgálatát a diakóniai osztály végezze el. Az en-
nek alapján létrejövő szerződés aláírására felhatalmazza az országos irodaigazgatót. 
Felelős: Kelemen Anna 
Határidő: 2020. december 31. 

 
 

118/2/2020. (IX. 24.) országos presbitériumi határozat 

diakóniai intézményvezetői munka- és szolgálati szerződésekről 

background image

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján a diakóniai intézmények vezetőinek mun-
ka- és szolgálati szerződését – a jogviszony ismételt megkötésekor – a foglalkoztatási alapmunkakört ille-
tően  határozatlan  időtartammal,  vezetői  megbízást  pedig  határozott,  legfeljebb  öt  évre  szóló  időtartamra 
kell létrehozni. 
Felelős: Kelemen Anna 
Határidő: 2020. december 31. 
 

 

119/1/2020. (IX. 24.) országos presbitériumi határozat 

Szedik diakóniai intézmény intézményvezetőjének megválasztásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján a Szombathelyi Evangélikus Diakónia 
Központ diakóniai intézmény intézményvezetői feladatainak ellátására Szabó Miklóst megválasztja 2020. 
október 1. napjától 2025. szeptember 30. napjáig, heti 40 órára terjedő időtartamra. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2020. szeptember 30.  
 
 

119/3/2020. (IX. 24.) országos presbitériumi határozat 

nádasdi diakóniai intézmény intézményvezetőjének megválasztásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja  alapján  a  Nádasdi  Evangélikus  Diakónia 
Központ  diakóniai  intézmény  intézményvezetői  feladatainak  ellátására  Goda  Ilonát  megválasztja  2020. 
november 1. napjától 2025. október 31. napjáig, heti 40 órára terjedő időtartamra. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2020. október 31.  
 
 

119/5/2020. (IX. 24.) országos presbitériumi határozat 

Evangélikus Diakóniai intézményvezetőjének megválasztásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja  alapján  az  Evangélikus  Diakónia  (Budapest) 
diakóniai intézmény intézményvezetői feladatainak ellátására Kelemen Annát megválasztja 2020. október 
1. napjától 2025. szeptember 30. napjáig terjedő időszakra, heti 40 órás időtartamra, díjazás nélkül.  
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2020. szeptember 30.  
 
 

126/2020. (IX. 24.) országos presbitériumi határozat 

Szedik diakóniai intézmény igazgatótanácsa elnökéről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005. évi VIII. törvény 10. § (2) bekezdésére – a Szombathelyi Evangélikus Diakónia Központ diakóniai 
intézmény  igazgatótanácsa  elnökének  Bánfi  Péternek  az  országos  küldötti  és  elnöki  tisztségről  való 
lemondását  tudomásul  veszi.  Ezzel  egyidejűleg  az  igazgatótanács  országos  küldöttének  és  egyben 
elnökének Gregersen-Labossa Györgyöt megválasztja. 
Felelős: Benkő Ingrid 
Határidő: 2020. október 23. 
 
 

128/1/2020. (IX. 24.) országos presbitériumi határozat  

nádasdi diakóniai intézmény intézményi lelkészének megbízásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 

background image

szóló 2005. évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005.  évi  VIII.  törvény  30.  §-ra  –  Nádasdi  Evangélikus  Diakóniai  Központ  diakóniai  intézmény 
intézményi  lelkészi  feladatainak  ellátásával  Rosta  Izabellát  bízza  meg  2020.  október  1.  napjától  2021. 
szeptember 30. napjáig, határozott, heti 20 órás időtartamra. 
Felelős: Kelemen Anna 
Határidő: 2020. szeptember 30 
 
 

128/2/2020. (IX. 24.) országos presbitériumi határozat  

Szedik diakóniai intézmény intézményi lelkészének megbízásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005.  évi  VIII.  törvény  30.  §-ra,  Papp  Judit  intézményvezető  lemondásának  tudomásulvétele  mellett  – 
Szombathelyi  Evangélikus  Diakóniai  Központ  diakóniai  intézmény  intézményi  lelkészi  feladatainak 
ellátásával  Menyesné  Uram  Zsuzsannát  bízza  meg  2020.  október  1.  napjától  2021.  szeptember  30. 
napjáig, határozott, heti 40 órás időtartamra. 
Felelős: Kelemen Anna 
Határidő: 2020. szeptember 30 
 
 

129/2020. (XI. 4.) országos presbitériumi határozat  

Luther Kiadó tájékoztatási intézmény alapító okiratának módosításáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdése a) pontja alapján - utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005. évi VIII. törvény 4. § (2) bekezdésre – megállapítja, hogy a Luther Kiadó (Budapest) tájékoztatási 
intézmény  alapító  okiratának  módosítása,  a  szakmai  és  a  gazdasági  bizottság  jóváhagyását  követően 
megtörtént. 
Felelős: Benkő Ingrid 
Határidő: 2020. december 3. 
 
 

130/1/2020. (XI. 4.) országos presbitériumi határozat  

Tessedik diakóniai intézmény alapító okiratának módosításáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdése a) pontja alapján - utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005.  évi  VIII.  törvény  4.  §  (2)  bekezdésre  –  megállapítja,  hogy  a  Tessedik  Sámuel  Evangélikus 
Szeretetszolgálat (Gödöllő) diakóniai intézmény alapító okiratának módosítása, a szakmai és a gazdasági 
bizottság jóváhagyását követően megtörtént. 
Felelős: Kelemen Anna 
Határidő: 2020. december 3. 
 
 

130/2/2020. (XI. 4.) országos presbitériumi határozat  

Szedik diakóniai intézmény alapító okiratának módosításáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdése a) pontja alapján - utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005. évi VIII. törvény 4. § (2) bekezdésre  – megállapítja, hogy a Szombathelyi  Evangélikus Diakóniai 
Központ  diakóniai  intézmény  alapító  okiratának  módosítása,  a  szakmai  és  a  gazdasági  bizottság 
jóváhagyását követően megtörtént. 
Felelős: Kelemen Anna 
Határidő: 2020. december 3. 
 
 

130/3/1/2020. (XI. 4.) országos presbitériumi határozat  

background image

Sztehlo diakóniai intézmény alapító okiratának módosításáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdése a) pontja alapján - utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005.  évi  VIII.  törvény  4.  §  (2)  bekezdésre  –  megállapítja,  hogy  a  Sztehlo  Gábor  Evangélikus 
Szeretetszolgálat (Budapest) diakóniai intézmény alapító okiratának módosítása, a szakmai és a gazdasági 
bizottság jóváhagyását követően megtörtént. 
Felelős: Kelemen Anna 
Határidő: 2020. december 3. 
 
 

130/4/2020. (XI. 4.) országos presbitériumi határozat  

Hegyhát diakóniai intézmény alapító okiratának módosításáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdése a) pontja alapján - utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005. évi VIII. törvény 4. § (2) bekezdésre – megállapítja, hogy a Hegyhát Evangélikus Szeretetszolgálat 
(Gyönk)  diakóniai  intézmény  alapító  okiratának  módosítása,  a  szakmai  és  a  gazdasági  bizottság 
jóváhagyását követően megtörtént. 
Felelős: Kelemen Anna 
Határidő: 2020. december 3. 
 
 

131/2020. (XI. 5.) országos presbitériumi határozat 

Evangélikus Hittudományi Egyetem jelentéséről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005.  évi  VIII.  törvény  44.  §  (1)  bekezdés  c)  pontjára  -  az  Evangélikus  Hittudományi  Egyetem 
2019/2020. tanévben végzett tevékenységéről szóló rektori jelentést elfogadja.  
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2020. december 4. 
 
 

132/1/2020. (XI. 5.) országos presbitériumi határozat 

Luther Kiadó tájékoztatási intézmény szakmai programjáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva a 190/2019. (XI.14.) országos 
presbitérium  határozatra  –  a  Luther  Kiadó  (Budapest)  tájékoztatási  intézmény  szakmai  programját 
támogatja. 
Felelős: országos elnökség 
Határidő: 2020. december 4. 
 
 

132/2/2020. (XI. 5.) országos presbitériumi határozat 

országos szabályrendelet elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján - utalva az egyházi jogszabályokról szóló 2005 évi 
VI.  törvény  4.  §  (3)  bekezdésére  -  a  Luther  Kiadó  szervezetéről  és  működéséről  szóló  országos 
szabályrendeletet elfogadja. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2020. december 4. 
 
 

133/2/2020. (XI. 5.) országos presbitériumi határozat 

költségvetési törvény elfogadásának kezdeményezéséről 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról 

background image

szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Magyarországi Evangélikus Egyház 
2021. évi költségirányzatának 27.457.800.000,- Ft bevételi főösszeggel, és 26.989.600.000,- Ft kiadási 
főösszeggel, mint a Magyarországi Evangélikus Egyház 2021. évi költségvetésének zsinati elfogadását 
kezdeményezi és javasolja. 
Felelős: Csorba Gábor 
Határidő: 2020. november 20. 
 
 

134/2020. (XI. 5.) országos presbitériumi határozat 

intézményvezetői értékelésről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján az intézményvezetők 2020. évi értékelé-
sénél az alábbi intézményvezetőket a következők szerint minősíti: 
a) kiválóan megfelelt: Szentgyörgyiné Szlovák Mária, Molnár Istvánné, Kitajkáné Szántai Mária, Bensé-
né Sándor Erzsébet 
b) jól megfelelt: Nagy Róbert, Bohácsné Szkupeny Angéla 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. december 4. 
 
 

135/2020. (XI. 5.) országos presbitériumi határozat 

Péterfy díj adományozásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja  alapján  Benséné  Sándor  Erzsébet  kiváló 
pedagógusi és intézményvezetői munkája elismeréseként Péterfy Sándor díjat adományoz. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. december 4. 
 
 

136/2020. (XI. 5.) országos presbitériumi határozat 

csömöri köznevelési intézmény igazgatótanácsa elnökéről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005.  évi  VIII.  törvény  10.  §  (2)  bekezdésére  –  a  Csömöri  Rózsakert  Evangélikus  Óvoda  köznevelési 
intézmény  igazgatótanácsa  elnökének  Johann  Gyulának  intézményi  lelkészi  és  elnöki  tisztségről  való 
lemondását tudomásul veszi. Ezzel egyidejűleg az igazgatótanács intézményi lelkészi tagjának és egyben 
elnökének Kendeh K. Pétert megválasztja. 
Felelős: Benkő Ingrid 
Határidő: 2020. december 4. 
 
 

137/2020. (XI. 5.) országos presbitériumi határozat 

nádasi diakóniai intézmény igazgatótanácsa elnökéről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005.  évi  VIII.  törvény  10.  §  (2)  bekezdésére  –  a  Nádasdi  Evangélikus  Diakóniai  Központ  intézmény 
igazgatótanácsa elnökének, úgyis mint  az egyházközség küldöttének Dr. Németh Jenőnek a tisztségéről 
való lemondását tudomásul veszi. Ezzel egyidejűleg az igazgatótanács intézményi egyházközségi küldött 
tagjának és egyben elnökének Táncos-Nagy Adriennt megválasztja. 
Felelős: Benkő Ingrid 
Határidő: 2020. december 4. 
 
 

138/1/2020. (XI. 5.) országos presbitériumi határozat 

background image

Emmaus diakóniai intézmény intézményvezetője újraválasztásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005.  évi  VIII.  törvény  17/B.  §-ra  –  az  Emmaus  Evangélikus  Szeretetotthon  (Nyíregyháza)  diakóniai 
intézményvezetőjének  Bozorády  Krisztát  újraválasztja.  Az  intézményvezetői  megbízás  5  évre,  2021. 
január 1. napjától 2025. december 31. napjáig tart azzal, hogy az országos presbitérium felhatalmazza az 
országos irodaigazgatót a munkaszerződés aláírására. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2020. december 31. 
 
 

142/1/2020. (XI. 5.) országos presbitériumi határozat  

Ordass Lajos-díj 2020. évi adományozásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (5)  bekezdése  alapján  -  utalva  az  Ordass  Lajos-díjról  és  a  Prónay 
Sándor-díjról  szóló  1/2007.  (V.  10.)  országos  szabályrendelet  6.  §  (2)  bekezdésére  –  a  2020.  évben  az 
Ordass Lajos-díjat Dedinszky Gyulának adományozza. 
Felelős: országos elnökség 
Határidő: 2020. december 31. 
 
 

142/2/2020. (XI. 5.) országos presbitériumi határozat  

Prónay Sándor-díj 2020. évi adományozásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (5)  bekezdése  alapján  -  utalva  az  Ordass  Lajos-díjról  és  a  Prónay 
Sándor-díjról  szóló  1/2007.  (V.  10.)  országos  szabályrendelet  6.  §  (2)  bekezdésére  –  a  2020.  évben  a 
Prónay Sándor-díjat Thurnay Bélának adományozza. 
Felelős: országos elnökség 
Határidő: 2020. december 31. 
 
 

148/1/2020. (XII. 10.) országos presbitériumi határozat  

országos szabályrendelet módosításáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitérium  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján a lelkészi életpályamodell részletes szabályairól 
szóló  7/2018.  (XI.  8.)  országos  szabályrendelet  módosítja.  Az  országos  presbitérium  kéri  az  országos 
irodát,  hogy  a  szabályrendelet  és  annak  módosítása  egységes  szerkezetben  jelenjen  meg  az  egyház 
hivatalos lapjában. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2020. december 31. 
 
 

148/2/2020. (XII. 10.) országos presbitériumi határozat  

országos szabályrendelet módosításáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitérium  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján a Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alaptól 
szóló 2013. évi  III. törvény végrehajtásáról szóló 6/2013. (XI. 29.) országos szabályrendelet módosítja. 
Az országos presbitérium kéri az országos irodát, hogy a szabályrendelet és annak módosítása egységes 
szerkezetben jelenjen meg az egyház hivatalos lapjában. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2020. december 31. 
 
 

151/1/2020. (XII. 10.) országos presbitériumi határozat  

background image

szándéknyilatkozat köznevelési intézmény átvételéről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005.  évi  VIII.  törvény  1.  §  (2)  bekezdésére  –  egyházi  fenntartásba  vételi  szándékát  fejezi  ki 
balatonfüredi köznevelési intézmény feladatátvételével. Ezzel egyidejűleg felkéri az országos irodát, hogy 
e  szándéknyilatkozat  alapján  vizsgálja  meg  az  alapító  okirat  létrehozása,  módosítása  feltételeinek 
fennállását. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2021. május 31. 
 
 

151/2/2020. (XII. 10.) országos presbitériumi határozat  

szándéknyilatkozat köznevelési intézmény alapításáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005.  évi  VIII.  törvény  1.  §  (2)  bekezdésére  –  egyházi  alapítási  szándékát  fejezi  ki  az  Evangélikus 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény köznevelési intézmény létrehozására és fenntartására. 
Ezzel egyidejűleg felkéri az országos irodát, hogy e szándéknyilatkozat alapján vizsgálja meg az alapító 
okirat létrehozása, módosítása feltételeinek fennállását. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2021. május 31. 
 
 

154/2020. (XII. 10.) országos presbitériumi határozat  

belső ellenőrök 2021. évi munkatervéről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 149. §-a alapján a belső ellenőrök 2021. évi munkatervét elfogadja. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2020. december 31. 
 
 

159/2020. (XII. 10.) országos presbitériumi határozat  

soltvadkerti köznevelési intézmény intézményi lelkészének megbízásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005. évi VIII. törvény 30 §-ra – a soltvadkerti Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti  Iskola  köznevelési  intézmény  intézményi  lelkészi  feladatainak  ellátásával  László  Lajos 
Gergelyt megbízza 2020. október 1. napjától 2021. augusztus 14. napjáig, heti 20 órás időtartamra. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2020. december 10. 
 
 
 
 
 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2023. február »
február
HKSzeCsPSzoV
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728