OP határozatok III.pdf

OP határozatok III.pdf — PDF document, 232Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
160/2014. (VIII.21.) országos presbitériumi határozat 
országos szabályrendelet módosításáról 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján  - 
utalva  az  egyházi  jogszabályokról  szóló  2005  évi  VI. 
törvény  4.  §  (3)  bekezdésére  -  az  evangélikus  hitoktatás 
tartalmi,  munka-ügyi,  jogi,  valamint  pénzügyi  kereteiről 
szóló  2/2014.  (VI.  18.)  országos  szabályrendeletet 
módosítását  elfogadja.  Az  országos  presbitérium  kéri  az 
országos  irodát,  hogy  a  szabályrendelet  és  annak 
módosítása  egységes  szerkezetben  jelenjen  meg  az  egyház 
hivatalos lapjában. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2014. augusztus 25. 
 
 
161/1/2014. (IX. 10.) országos presbitériumi határozat 
Oltalom diakóniai intézmény alapító okiratának 
módosításáról 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  -  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII. törvény 4. § (2) bekezdésére  –  megállapítja, hogy az 
Oltalom  Evangélikus  Szeretetszolgálat  (Nyíregyháza) 
diakóniai  intézmény  alapító  okiratának  módosítása  a 
diakóniai bizottság, mint szakmailag illetékes bizottság és a 
gazdasági  bizottság  jóváhagyását  követően,  2014. 
szeptember 10. napján megtörtént. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2014. október 18. 
 
 
161/2/2014. (IX. 10.) országos presbitériumi határozat 
Joób diakóniai intézmény alapító okiratának 
módosításáról 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  -  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  4.  §  (2)  bekezdésére  –  megállapítja,  hogy  a 
Joób  Olivér  Gondozó  és  Rehabilitációs  Szeretetintézmény 
(Nyíregyháza)  diakóniai  intézmény  alapító  okiratának 
módosítása a diakóniai bizottság, mint szakmailag illetékes 
bizottság  és  a  gazdasági  bizottság  jóváhagyását  követően, 
2014. szeptember 10. napján megtörtént. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2014. október 18. 
 
 
162/12014. (IX. 10.) országos presbitériumi határozat 
Vajda köznevelési intézmény alapító okiratának 
módosításáról 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  -  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  4.  §  (2)  bekezdésére  –  megállapítja,  hogy  a 
Vajda Péter Evangélikus Gimnázium (Szarvas) köznevelési 
intézmény alapító okiratának módosítása a nevelési-oktatási 
bizottság,  mint  szakmailag  illetékes  bizottság  és  a 
gazdasági  bizottság  jóváhagyását  követően,  2014. 
szeptember 10. napján megtörtént. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2014. október 18. 
 
 
164/2/2014. (IX. 18.) országos presbitériumi határozat 
belső ellenőr kiküldéséről 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján  - 
utalva  az  egyház  háztartásáról  szóló  2000.  évi  I.  törvény 
7/B.  §  (3)  bekezdésére  –  belső  ellenőr  2014.  évi 
munkatervéről  szóló  430/2013.  (XI.  14.)  országos 
presbitériumi  határozat  módosításával  -  tudomásul  veszi  a 
belső 
ellenőr 
kiküldését 
Diósgyőri 
Evangélikus 
Egyházközségbe  és  a  Diósgyőr-Vasgyári  Evangélikus 
Egyházközségbe  szabályszerűségi-pénzügyi  vizsgálatok 
végzésére. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2014. október 18. 
 
 
164/4/2014. (IX. 18.) országos presbitériumi határozat 
belső ellenőr kiküldéséről 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (5)  bekezdése  alapján 
felhatalmazza az elnök-püspököt és az országos felügyelőt, 
hogy  a  belső  ellenőrt  rendkívüli  esetben  soron  kívüli 
vizsgálatra 
kiküldje 
azzal, 
hogy 
határozatot 
tudomásulvételre a soron következő presbitériumi ülésre be 
kell terjeszteni. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2014. október 18. 
 
 
 
 
166/2014. (IX. 18.) országos presbitériumi határozat  
járadék és kiegészítése pótlásáról 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (2)  bekezdés  b)  pontja 
alapján  a  járadék  és  annak  kiegészítésének  az  éves 
fogyasztói  árindex  tényleges  mértékének  -  az  állam  által  - 
tervezett  mértékéhez  képesti  csökkenése  miatt,  ennek 
pótlására az 1 %-os kiegészítés csökkenése  miatti egyszeri 
állami kiegészítő támogatást használja fel.  
Felelős: Csorba Gábor 
Határidő: 2014. október 18. 
 
 
168/2014. (IX. 18.) országos presbitériumi határozat 
köznevelési intézmények 2012. évi egyházi kiegészítő 
támogatás korrekciós összegéről 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.§  (2)  bekezdés  c)  pontja 
alapján – utalva az 17/2014. (II. 6.) országos presbitériumi 
határozatra  -,  a  2012.  évi  egyházi  köznevelési  kiegészítő 
támogatás  korrekciós  összegének  át  nem  utalt  50%-át 
kifizeti azon köznevelési intézménynek, akinek nincs vissza 
nem  fizetett  pályázati  előfinanszírozási  támogatása.  Azok 
az  intézmények,  amelyek  a  pályázati  előfinanszírozási 
visszafizetési  kötelezettségüket  még  nem  teljesítették,  a 
korrekciós  összeget  e  tartozás  kiegyenlítésre  kell 
fordítaniuk. 
background image
Felelős: Csorba Gábor 
Határidő: 2014. október 18. 
 
 
169/1/2014. (IX. 18.) országos presbitériumi határozat 
köznevelési intézményi pályázati előfinanszírozás 
biztosításáról 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  -  utalva  az  egyházi  oktatási  kiegészítő  támogatás, 
valamint  az  egyházi  kiegészítő  támogatás  korrekciós 
összegének, 
és 
tartalékba 
helyezett 
részének 
felhasználásáról  szóló  5/2008.  (XII.  22.)  országos 
szabályrendelet  4.  §  (2)  bekezdésére  -,  a  pályázati 
előfinanszírozásoknak  továbbra  is  az  egyház  költségvetése 
terhére  történő  biztosítása  érdekében,  a  49/2014.  (III.  13.) 
országos  presbitériumi  határozat  módosításával,  az  5.  §  l) 
pont  szerinti  „egyéb  eseti  célok  (pl.  stratégiai  célok, 
tranzakciós  illeték)”  célhoz  a  rendelt  összeget  kiegészíti 
850.000.000,-  Ft-tal  azzal,  hogy  az  kizárólag  annak  a 
köznevelési  intézmények  a  visszatérítendő  pályázati 
előfinanszírozási támogatására használható fel, amely saját 
gazdálkodási  tartalékának  e  célra  történő  felhasználását 
követően 
projektje 
előfinanszírozásához 
további 
támogatásra szorul. Felhatalmazza az országos irodát, hogy 
a szükséges mértékben a már kifizetett előfinanszírozásokat 
a tartalékalapra terhelje. 
Felelős: Csorba Gábor 
Határidő: 2014. október 18. 
 
 
169/2/2014. (IX. 18.) országos presbitériumi határozat 
diakóniai intézményi pályázati előfinanszírozás 
biztosításáról 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  -  utalva  az  egyházi  szociális  kiegészítő  támogatás, 
valamint  az  egyházi  kiegészítő  támogatás  korrekciós 
összegének,  és  a  tartalékalapba  helyezett  részének 
felhasználásáról  szóló  1/2010.  (II.  4.)  országos 
szabályrendelet  6.  §  (2)  bekezdésére  -,  a  pályázati 
előfinanszírozásoknak  továbbra  is  az  egyház  költségvetése 
terhére  történő  biztosítása  érdekében,  a  31/2014.  (II.  6.) 
országos  presbitériumi  határozat  módosításával,  az  7.  §  i) 
pont  szerinti  „egyéb  eseti  célok,  feladatok  támogatására 
(bérkompenzáció,  korrekció  visszafizetése)”  célhoz  a 
rendelt összeget kiegészíti 100.000.000,- Ft-tal azzal, hogy 
az  kizárólag  annak  az  országos  fenntartású,  valamint  a 
tartalékalaphoz  csatlakozott  és  befizető  gyülekezeti 
fenntartású diakóniai intézmények visszatérítendő pályázati 
előfinanszírozási támogatására használható fel, amely saját 
gazdálkodási  tartalékának  e  célra  történő  felhasználását 
követően 
projektje 
előfinanszírozásához 
további 
támogatásra szorul. Felhatalmazza az országos irodát, hogy 
a szükséges mértékben a már kifizetett előfinanszírozásokat 
a tartalékalapra terhelje. 
Felelős: Csorba Gábor 
Határidő: 2014. október 18. 
 
 
169/3/2014. (IX. 18.) országos presbitériumi határozat 
egyházközségi és egyéb intézményi pályázati 
előfinanszírozás biztosításáról 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja 
alapján,  a  pályázati  előfinanszírozásoknak  továbbra  is  az 
egyház költségvetése terhére történő biztosítása érdekében, 
az  egyházközségek  és  egyéb  intézményi,  valamint  az 
oktatási és diakóniai tartalékalapokból nem finanszírozható 
visszatérítendő  pályázati  előfinanszírozási  támogatást  a 
hosszútávú  befektetési  alap  szabad  pénzeszközei  terhére 
nyújtja. 
Felelős: Csorba Gábor 
Határidő: 2014. október 18. 
 
 
173/1/2014. (IX. 18.) országos presbitériumi határozat  
fakultatív hittanórák díjazásáról  
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (2)  bekezdés  b)  pontja 
alapján a fakultatív hittanórák díjazását  - heti egy tanórára 
vetítve 
2014/2015 
tanévre 
44.100,- 
Ft/hittancsoport/tanévben állapítja meg. 
Felelős: Csorba Gábor 
Határidő: 2014. október 18. 
 
 
173/2/2014. (IX. 18.) országos presbitériumi határozat 
állami köznevelési intézményekben megtartott 
hittanórák díjazásáról 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (2)  bekezdés  b)  pontja 
alapján az állami köznevelési intézményekben a kötelezően 
választható  hit-  és  erkölcstanoktatás  keretében  megtartott 
hittanórák díjazását - heti egy tanórára vetítve a 2014/2015 
tanévre  -  70.000,-  Ft/hittancsoport/év  összegben  állapítja 
meg. 
Felelős: Csorba Gábor 
Határidő: 2014. október 18. 
 
 
173/3/2014. (IX. 18.) országos presbitériumi határozat 
a fakultatív és az állami köznevelési intézményekben 
megtartott hittanórák útiköltség térítéséről 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (2)  bekezdés  b)  pontja 
alapján  a  fakultatív,  valamint  az  állami  közoktatási 
intézményekben  a  kötelezően  választható  hit-  és 
erkölcstanoktatás  keretében  megtartott  hittanórákhoz 
kapcsolódó útiköltség térítést 
a)  főállású  hitoktatók  munkába  járásához  kapcsolódóan  a 
munkába 
járásról 
szóló 
kormányrendelet 
szerint 
meghatározott módon és mértékben, 
b) gépjármű költségtérítés esetén a közúti gépjárművek, az 
egyes  mezőgazdasági,  erdészeti  és  halászati  erőgépek 
üzemanyag-  és  kenőanyag-fogyasztásának  igazolás  nélkül 
elszámolható  mértékéről  szóló  jogszabály  szerinti 
mértékben,  de  legfeljebb  35  Ft/km  összegben  határozza 
meg 
Felelős: Csorba Gábor 
Határidő: 2014. október 18. 
 
 
173/4/2014. (IX. 18.) országos presbitériumi határozat  
background image
állami köznevelési intézményekben megtartott 
hittanórák tankönyveiről 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (2)  bekezdés  b)  pontja 
alapján az állami közoktatási intézményekben a kötelezően 
választható  hit  és  erkölcstanoktatás  keretében  megtartott 
hittanórákon résztvevő diákok számára a hittan tankönyvet 
térítésmentesen biztosítja.  
Felelős: Csorba Gábor 
Határidő: 2014. október 18. 
 
 
174/2014. (IX. 18.) országos presbitériumi határozat  
köznevelési intézmény intézményvezetője megbízásáról 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  18.  §  (2)  bekezdése  alapján  –  utalva  a 
90/1/2014.  (V.  8.)  országos  presbitériumi  határozatra  -, 
amennyiben  az  EMMI  a  jogszabályban  meghatározott 
egyetértési  feltételét  nem  adja  meg,  a  Luther  Márton 
Evangélikus 
Kollégium 
(Nyíregyháza) 
köznevelési 
intézmény intézményvezetője megbízását visszavonja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2014. október 18. 
 
 
175/2014. (IX. 18.) országos presbitériumi határozat  
köznevelési intézmény intézményvezetője megbízásáról 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  18.  §  (2)  bekezdése  alapján  –  utalva  a 
90/1/2014.  (V.  8.)  országos  presbitériumi  határozatra  -  a 
Kossuth  Lajos  Evangélikus  Óvoda,  Általános  Iskola, 
Gimnázium  és  Pedagógiai  Szakközépiskola  (Miskolc) 
köznevelési  intézmény  intézményvezetője  megbízását 
visszavonja,  és  megjelenteti  az  intézményvezetői  pályázat 
kiírását.  
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2014. október 18. 
 
 
178/2014. (IX. 18.) országos presbitériumi határozat 
intézményvezetői díjazás megállapítása rendjéről 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján – utalva az egyházi intézményeiről szóló 2005. évi 
VIII.  törvény  18.  §  (2)  bekezdésre  és  a  23.  §-ra  –  a 
kötelezően  alkalmazandó  állami  jogszabályi  változás 
(állami költségvetési törvény, közalkalmazottak jogállásáról 
szóló  törvény  stb)  esetén  az  országos  iroda  szakmailag 
illetékes  osztályának  iránymutatása  mellett  és  támogató 
döntése  esetén,  a  fenntartói  döntést  megtörténtnek  kell 
tekinteni.  Az  intézményvezetői  munkaszerződés  -  egyházi 
személy  esetén  szolgálati  szerződés  -  díjazásra  vonatkozó 
rendelkezéseinek  fenntartói  módosítása  kiadására,  a 
szerződésmódosítás aláírására az országos iroda igazgatója 
jogosult. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2014. október 18. 
 
 
180/2014. (IX. 18.) országos presbitériumi határozat  
Élim intézményi lelkész szolgálati jogviszonyáról 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján – utalva a 2005. évi VIII. törvény 30. §-ra – az Élim 
Evangélikus  Szeretetszolgálat  (Nyíregyháza)  diakóniai 
intézményben  végzendő  intézményi  lelkészi  szolgálatra 
Dobó  Dániel  lelkésszel  2014.  szeptember  1.  napjától 
kezdődően  2015.  augusztus  31.  napjáig  tartó  határozott 
idejű  szolgálati  jogviszonyt  létesít.  Ezzel  egyidejűleg  az 
intézményi  keretmegállapodást  aláíró  valamennyi  felet 
felkéri,  hogy  2015  nyaráig  között  az  intézményi  lelkészi 
tisztség 
betöltésével 
kapcsolatosan 
konszenzusos, 
hosszútávú döntés szülessen. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2014. október 18. 
 
 
181/1/2014. (IX. 18.) országos presbitériumi határozat  
országos presbitériumi határozat hatályon kívül 
helyezéséről 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  országos  ügyész  felügyeleti  eljárásban 
hozott  határozatára  –  a  Gaudiopolis  Evangélikus 
Szeretetotthon (Budapest-Csillaghegy) diakóniai intézmény 
alapító  okiratának  módosításáról  szóló  106/2014.  (V.  8.) 
országos presbitériumi határozatot hatályon kívül helyezi. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2014. október 18. 
 
 
181/2/2014. (IX. 18.) országos presbitériumi határozat  
Gaudiopolis diakóniai intézmény alapító okiratának 
módosításáról 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  4.  §  (2)  bekezdésére  –  a  Gaudiopolis 
Evangélikus 
Szeretetotthon 
(Budapest-Csillaghegy) 
diakóniai  intézmény  alapító  okiratának  módosítását 
támogatja.  
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2014. október 18. 
 
 
183/1/2014. (IX. 18.) országos presbitériumi határozat  
intézményi biztos megbízásáról 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  a  Békéscsabai  Evangélikus  Szeretetszolgálat 
diakóniai  intézménybe  Csoó  Lászlóné  intézményi  biztost 
küldi  ki  –  az  intézmény  költségvetésének  terhére  -  az 
intézmény 
szakmai 
és 
gazdasági 
feladatainak 
koordinálására,  az  intézkedési  és  racionalizálási  tervben 
foglaltak  végrehajtásának  segítésére  2014.  október  1. 
napjától 2015. március 31. napjáig terjedő időszakra.  
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2014. október 18. 
 
 
183/2/2014. (IX. 18.) országos presbitériumi határozat  
intézményi biztos megbízásáról 
background image
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján az ÉLIM Evangélikus Szeretetotthon (Nyíregyháza) 
diakóniai  intézménybe  Molnár  István  intézményi  biztost 
küldi  ki  –  az  intézmény  költségvetésének  terhére  -  az 
intézmény 
szakmai 
és 
gazdasági 
feladatainak 
koordinálására,  az  intézkedési  és  racionalizálási  tervben 
foglaltak  végrehajtásának  segítésére  2014.  október  1. 
napjától 2015. március 31. napjáig terjedő időszakra.  
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2014. október 18. 
 
 
185/2014. (IX. 18.) országos presbitériumi határozat 
Közép-Európai Keresztény Találkozóról 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (5)  bekezdése  alapján 
köszönti  és  támogatja,  hogy  a  2016-ban  Budapesten  kerül 
megrendezésre  a  Közép-Európai  Keresztény  Találkozó, 
előreláthatóan 2016. június 23-26. napja között.  
Felkéri  dr.  Fabiny  Tamás  külügyekért  felelős  püspököt  és 
Krámer  György  országos  irodaigazgatót  a  további 
szükséges feladatok meghatározására, koordinálására. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2014. december 31. 
 
 
186/2014. (IX. 18.) országos presbitériumi határozat  
országos szabályrendelet módosításáról 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján  - 
utalva  az  egyházi  jogszabályokról  szóló  2005  évi  VI. 
törvény  4.  §  (3)  bekezdésére  –  az  országos  presbitérium 
ügyrendjéről 
szóló 
1/2013. 
(III. 
13.) 
országos 
szabályrendelet  módosítását  elfogadja.  Az  országos 
presbitérium kéri az országos irodát, hogy a szabályrendelet 
és annak módosítása egységes szerkezetben jelenjen meg az 
egyház hivatalos lapjában. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2014. október 18. 
 
 
187/2014. (IX. 18.) országos presbitériumi határozat  
országos szabályrendelet módosításáról 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján  - 
utalva  az  egyházi  jogszabályokról  szóló  2005  évi  VI. 
törvény  4.  §  (3)  bekezdésére  -  az  evangélikus  hitoktatás 
tartalmi,  munka-ügyi,  jogi,  valamint  pénzügyi  kereteiről 
szóló  2/2014.  (VI.  18.)  országos  szabályrendelet 
módosítását  elfogadja.  Az  országos  presbitérium  kéri  az 
országos  irodát,  hogy  a  szabályrendelet  és  annak 
módosítása  egységes  szerkezetben  jelenjen  meg  az  egyház 
hivatalos lapjában. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2014. október 18. 
 
 
188/12/2014. (X. 13.) országos presbitériumi határozat 
köznevelési intézmény intézményvezetője megbízásáról 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  18.  §  (2)  bekezdése  alapján,  a  176/1/2014. 
(IX.  18.)  országos  presbitériumi  határozat  hatályon  kívül 
helyezésével,  a  Kossuth  Lajos  Evangélikus  Óvoda, 
Általános 
Iskola, 
Gimnázium 
és 
Pedagógiai 
Szakközépiskola 
(Miskolc) 
köznevelési 
intézmény 
intézményvezetőjének 
Varga 
Márta 
osztályvezetőt 
megbízza 2014. október 15. napjától kezdődően három havi 
időtartamra 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2014. október 15. 
 
 
192/1/2014. (X. 22.) országos presbitériumi határozat 
Evangélikus Gimnázium Alapítvány alapító okirat 
módosításáról 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján az 
Evangélikus  Gimnázium  Alapítvány  (Budapest-Fasor) 
alapító  okiratában  a  közhasznúsági  szabályokat  az 
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek  működéséről  és  támogatásáról  szóló  2011.  évi 
CLXXV.  törvény  rendelkezései  szerint  átvezeti.  Az 
alapítvány  ekkénti  alapító  okiratának  módosítását,  az 
egységes 
szerkezetű 
alapító 
okiratot 
elfogadja. 
Felhatalmazza  az  országos  irodaigazgatót,  hogy  a 
változásbejegyzési 
eljárásban 
az 
alapítói 
jogok 
gyakorlásához  szükséges  nyilatkozatokat  az  egyház 
nevében, és helyette megtegye. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2014. november 15. 
 
 
192/2/2014. (X. 26.) országos presbitériumi határozat 
keretttanterv módosításáról 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján  - 
utalva  140/3/2014.  (VI.  26.)  országos  presbitériumi 
határozatra – megállapítja az evangélikus hitoktatásban, 1., 
5.  és  9.  osztályban  használt  kerettantervek  módosítása 
2014. június 5. napján megtörtént. 
Felelős: Kodácsy-Simon Eszter 
Határidő: 2014. november 13. 
 
 
193/2014. (XI. 13.) országos presbitériumi határozat 
Üllői úti beruházás finanszírozásáról 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (1)  bekezdés  b)  pontja 
alapján  –  utalva  a  135/2014.  (VI.  26.)  országos 
presbitériumi  határozatra  –  javasolja  a  zsinatnak,  hogy  az 
Üllői  úti  átépítést,  saját,  szabad  eszköz  terhére 
finanszírozza.  A  beruházásra  fordított  belső  forrás  15  év 
alatt, évente  66.000.000,-  Ft +  kamat  mértékéig az egyház 
évi költségvetéséből kerüljön pótlásra.   
Emellett  az  országos  elnökség  továbbra  is  célul  tűzi  az 
állami 
támogatások 
megszerzését 
beruházás 
megvalósítása érdekében. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2014. november 28. 
 
background image
 
194/2014. (XI. 13.) országos presbitériumi határozat 
ingatlan értékesítéséről 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (5)  bekezdése  alapján 
hozzájárul  a  Budapest  XII.  ker.  10740/2  hrsz  alatt 
nyilvántartott,  a  természetben  1125  Budapest,  Napos  u.  2. 
sz.  alatt  található  kivett  lakóház,  udvar  megjelölésű,  1681 
m2  területű  ingatlan  eladására  vonatkozó  adásvételi 
szerződés  megkötéséhez,  amennyiben  az  ajánlott  vételár 
legalább eléri a bruttó 142.000.000,- Ft összeget. 
Felelős: Gáncs Péter és Prőhle Gergely 
Határidő: 2014. december 13. 
 
 
195/1/2014. (XI. 13.) országos presbitériumi határozat 
Kántorképző Intézet forráshiánya támogatásáról 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján a Kántorképző Intézet (Fót) egyházzenei intézmény 
2014.  évi  1.500.000,-  Ft  összegű  támogatást  nyújt  a 
költségvetési  forráshiánya  miatt  a  X7031012  Általános 
tartalék költségvetési sor terhére.  
Felelős: Csorba Gábor 
Határidő: 2014. december 13. 
 
 
195/2/2014. (XI. 13.) országos presbitériumi határozat  
Kántorképző Intézet 2015. évi költségvetéséről 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján támogatja a Kántorképző Intézet 2015. évi tervezett 
fejlesztési  elképzeléseit  azzal,  hogy  Abaffy  Zoltánt,  Végh 
Szabolcsot  és  Kendeh  Gusztávot  felkéri  az  intézmény 
gazdálkodásának  és  egyházi  zenei  munkájának  és 
kapcsolatainak  felülvizsgálatára.  Az  országos  presbitérium 
kötelezettséget  vállal,  hogy  a  felülvizsgálat  eredményét 
figyelembe  véve  közreműködik  az  intézmény  2015.  évi 
költségvetése  megtervezésében,  annak  igényét  figyelembe 
veszi  a  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  2015.  évi 
költségvetése tervezésekor.  
Felelős: Csorba Gábor 
Határidő: 2014. december 13. 
 
 
196/2014. (XI. 13.) országos presbitériumi határozat  
EPSZTI köznevelési intézmény intézményvezetője 
megbízásáról 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII. törvény 17. § (12) bekezdésére  – Majorosné Lasányi 
Ágnest,  az  Evangélikus  Pedagógiai  Szakmai  Szolgáltató 
Központ 
(Budapest) 
köznevelési 
intézmény 
intézményvezetői  feladatainak  ellátásával  megbízza.  Az 
intézményvezetői  megbízás  2014.  november  24.  napjától 
2015.  július  31.  napjáig  tart  azzal,  hogy  az  országos 
irodaigazgató felhatalmazást kap a szerződés aláírására. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2014. november 30. 
 
 
198/2014. (XI. 13.) országos presbitériumi határozat  
egyházi személyt megillető tartási kötelezettségről 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (1)  bekezdés  b)  pontja 
alapján  az  egyházi  személyekkel  szembeni  –  az  Szja. 
törvénynek  megfelelő  –  egyházi  jogi  személyi  tartási 
kötelezettséget előíró törvényjavaslatot a zsinat elé terjeszti 
és  támogatja,  illetve  ennek  elfogadása  esetén,  tartási 
kötelezettség 
részletszabályait 
tartalmazó 
országos 
szabályrendeletet fogad el. 
Felelős: Csorba Gábor 
Határidő: 2014. november 28. 
 
 
199/2014. (XI. 13.) országos presbitériumi határozat 
beszámoló készítés szabályairól 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (1)  bekezdés  b)  pontja 
alapján  az  egyház  beszámoló  készítését  szabályozó 
törvényjavaslathoz  elvi  támogatását  adja,  annak  érdekében 
is, hogy az adott évi maradványok kezelésre kerüljenek. 
Felelős: Csorba Gábor 
Határidő: 2014. november 28. 
 
 
203/2014. (XI. 13.) országos presbitériumi határozat  
az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
módosításáról 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (1)  bekezdés  b)  pontja 
alapján  a  zsinat  elé  terjeszti  és  támogatja  az  egyház 
intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény módosítását, a 
pedagógiai  szakmai  szolgáltató  intézmény  beemelését  a 
törvény szövegébe. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2014. november 28. 
 
 
204/2014. (XI. 13.) országos presbitériumi határozat  
munkáltatói határozat módosításáról 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  a  177/2014.  (IX.  18.)  országos  presbitériumi 
határozat  módosításával–  a  Sztehlo  Gábor  Evangélikus 
Óvoda,  Általános  Iskola  és  Gimnázium  köznevelési 
intézmény  intézményvezetőjének,  dr.  Kalina  Katalin 
írásbeli  figyelmeztetését  az  Mt.  52.  §  (1)  bekezdés  b-d) 
pontra hivatkozással tartja fenn.  
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2014. december 13. 
 
 
204/2/2014. (XI. 13.) országos presbitériumi határozat 
Sztehlo köznevelési intézményi keretmegállapodás 
módosításáról 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  a  Sztehlo  Gábor  Evangélikus  Óvoda,  Általános 
Iskola  és  Gimnázium  köznevelési  intézménnyel,  annak 
background image
igazgatótanácsával, 
valamint 
dr. 
Kalina 
Katalin 
intézményvezetővel,  Brebovszkyné  Pintér  Márta  és  Győri 
Gábor  Dávid  lelkésszel  és  a  Budapest-Pestszentlőrinci 
Evangélikus  Egyházközséggel  megkötendő  intézményi 
keretmegállapodás módosítását jóváhagyja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2014. december 13. 
 
 
205/2014. (XI. 13.) országos presbitériumi határozat 
országos szabályrendelet felülvizsgálatáról 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján  – 
utalva  az  egyházi  jogszabályokról  szóló  2005.  évi  VI. 
törvény  4.  §  l3)  bekezdésére  -  az  intézményvezetők 
teljesítményértékeléséről  szóló  5/2013.  (IX.  12.)  országos 
szabályrendeletet  hatályon  kívül  helyezi  és  felkéri  az 
országos irodát az új eljárásrend kidolgozására. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2014. december 13. 
 
 
206/2014. (XI. 13.) országos presbitériumi határozat 
Péterfy díj adományozásáról 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  Molnár  Istvánnénak,  kiváló  pedagógusi  és 
intézményvezetői  munkája  elismeréseként  Péterfy  Sándor 
díjat adományoz. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2014. november 20. 
 
 
208/2014. (XI. 13.) országos presbitériumi határozat 
Luther végrendelet őrzéséről 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján hozzájárul,  hogy a  1085 Budapest,  Üllői út 24. sz. 
alatti  országos  iroda  felújítása  idejére  az  Evangélikus 
Országos  Levéltárban  őrzött  Luther  végrendelet  a  Magyar 
Nemzeti  Levéltár  Magyar  Országos  Levéltára  Bécsi  kapu 
téri  központi  épületében  elhelyezett  széfben  kerüljön 
időszakos, térítésmentes elhelyezésére. 
Határidő: 2014. december 13. 
Felelős: Kovács Eleonóra és Czenthe Miklós 
 
 
209/2014. (XI. 13.) országos presbitériumi határozat 
országos szabályrendelet elfogadásáról 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján - 
utalva  az  egyházi  jogszabályokról  szóló  2005  évi  VI. 
törvény  4.  §  (3)  bekezdésére  –  az  egyház  levéltári 
anyagairól  készült  digitális  felvételek  kezelésének  és 
kutatásának  szabályozásáról  szóló  4/2014.  (XI.  13.) 
országos szabályrendeletet elfogadja. 
Határidő: 2014. december 13. 
Felelős: Kovács Eleonóra és Krámer György 
 
 
210/2014. (XI. 13.) országos presbitériumi határozat 
országos szabályrendelet módosításáról 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján  – 
utalva  az  egyházi  jogszabályokról  szóló  2005.  évi  VI. 
törvény  4.  §  (3)  bekezdésére  -  az  egyházi  gyűjtemények 
működéséről  szóló  4/2008.  (XII.  4.)  országos  szabályrendelet 
módosítását  elfogadja.  Az  országos  presbitérium  kéri  az 
országos  irodát,  hogy  a  szabályrendelet  és  annak 
módosítása  egységes  szerkezetben  jelenjen  meg  az  egyház 
hivatalos lapjában. 
Határidő: 2014. december 13. 
Felelős: Kovács Eleonóra és Krámer György 
 
 
211/2014. (XI. 13.) országos presbitériumi határozat  
EPOT helyszínéről 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján a 
2015.  évi  EPOT  helyszínéül  a  Budapest  XI.  ker.  un. 
Tüskecsarnokot  jelöli  ki.  Az  országos  presbitérium  a 
szervezési  feladatok  ellátására  az  országos  iroda 
gyülekezeti és missziói osztályát kéri fel. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2014. december 13. 
 
 
212/2014. (XI. 13.) országos presbitériumi határozat  
ingatlanszerzés támogatásáról 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (1)  bekezdés  b)  pontja 
alapján  a  zsinat  elé  terjeszti  és  támogatja  a  Fébé 
Evangélikus  Diakonissza  Egyesület  tulajdonában  álló 
alábbi  
a) 1021 Bp. Hűvösvölgy út 193. - hrsz: 11369/1 - (Fébé 
Anyaház + telek) 
b)  1021  Bp.  Hűvösvölgy  út  193.  -  hrsz:  11369/2  - 
(Lelkészotthon telke) 
c) 3235 Mátraszentimre-Bagolyirtás, Jókai u. 5-7. – hrsz 
2061/1 – (Názáret templom, üdülő és telek) 
d)  3235  Mátraszentimre-Bagolyirtás,  Jókai  u.  -  hrsz.: 
2062 
e) 2081 Piliscsaba, József A u.7-9. - hrsz:1083 - (Siló) 
ingatlanokra 
vonatkozó 
ajándékozási 
szerződés 
megkötésének  zsinati  jóváhagyását,  ezzel  működési 
feltételként  biztosítva  az  egyesületi  tevékenység  egyházi 
diakóniai szolgálatban való folytatását. Az egyház vállalja, 
hogy  10  éven  keresztül,  évente  az  ingatlanok  átadáskori 
értéke 
1%-ának 
megfelelő 
támogatást 
nyújt 
az 
egyesületnek.  Az  egyház  vállalja,  hogy  a  KSH  által 
közzétett  előző  éves  infláció  mértékével  a  támogatást 
minden évben növeli.  
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2014. november 28. 
 
 
213/2014. (XI. 13.) országos presbitériumi határozat  
békéscsabai diakóniai intézményi keretmegállapodás 
módosításáról 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  a  Békéscsabai  Evangélikus  Szeretetszolgálat 
background image
diakóniai intézménnyel, annak igazgatótanácsával, valamint 
Szente Béláné intézményvezetővel, Dorn Réka lelkésszel és 
a  Békéscsabai  Evangélikus  Egyházközséggel  megkötendő 
intézményi keretmegállapodás módosítását jóváhagyja. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2014. december 13. 
 
 
214/1/2014. (XI. 13.) országos presbitériumi határozat 
Oltalom diakónia intézmény intézményvezetője 
szolgálati jogviszonyáról 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  a  2005.  évi  VIII.  törvény  18.  §  (2) 
bekezdésére  és  a  30.  §-ra  –  az  Oltalom  Evangélikus 
Szeretetszolgálat  (Nyíregyháza)  diakóniai  intézményben 
végzendő intézményvezetői és intézményi lelkészi szolgálat 
időtartamára  Laborczi Géza lelkész szolgálatvégzése idejét 
2014.  november  15.  napjától  kezdődően  heti  40  órában 
állapítja meg  
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2014. december 13. 
 
 
214/3/2014. (XI. 13.) országos presbitériumi határozat 
diakónia intézmény intézményvezetési feltételeiről 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  kéri,  hogy  diakóniai  osztály  vizsgálja  felül  az 
intézményvezetői  tisztséget  betöltő  gyülekezeti  lelkészek 
szolgálatvégzése  betöltésének,  idejének,  és  díjazásának 
feltételeit. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2014. december 13. 
 
 
215/2014. (XI. 13.) országos presbitérium határozat 
igazgatótanácsi tagságról 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján – utalva az egyházi intézményeiről szóló 2005. évi 
VIII.  törvény  10.  §  (2)  bekezdésére  –  felkéri  az  országos 
iroda jogi és testületi osztályát, hogy szólítsa fel az egyházi 
intézmények 
intézményvezetőit 
arra, 
hogy 
az 
igazgatótanácsi  tagságban  történt  változásokat  30  napos 
határidővel  jelentsék  be  -  az  igazgatótanácsok  névsorát 
vezető - jogi és testületi irodának, tekintettel arra, hogy az 
illetékes  választó  testületek  értesítére  és  a  változásokat 
tudomásul  vevő  nyilatkozat  kiadására  is  ez  az  osztály 
jogosult. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2014. december 13. 
 
 
216/2014. (XI. 13.) országos presbitériumi határozat 
munkacsoport létrehozásáról 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján a 
belső  ellenőrzés  folyamatával  kapcsolatosan,  valamint  a 
testületi  döntési  jogkörök  delegálásának  előkészítésre 
munkacsoportot  hoz  létre.  A  munkacsoport  tagjai:  a 
diakóniai,  a  nevelési-oktatási,  és  a  gazdaság  bizottság 
elnökei, valamint bizottságok által delegált 2-2-2 bizottsági 
tag. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2015. március 31. 
 
 
216/2/2014. (XII. 3.) országos presbitériumi határozat  
békéscsabai diakóniai intézmény alapító okiratának 
módosításáról 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  -  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  4.  §  (2)  bekezdésére  –  megállapítja,  hogy  a 
Békéscsaba  Evangélikus  Szeretetszolgálat  diakóniai 
intézmény  alapító  okiratának  módosítása  a  diakóniai 
bizottság,  mint  szakmailag  illetékes  bizottság  és  a 
gazdasági bizottság jóváhagyását követően, 2014. december 
3. napján megtörtént. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2014. december 11. 
 
 
217/1/2014. (XII. 3.) országos presbitériumi határozat 
Sarepta diakóniai intézmény alapító okiratának 
módosításáról 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  -  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  4.  §  (2)  bekezdésére  –  megállapítja,  hogy  a 
Sarepta  Budai  Evangélikus  Idősek  és  Fogyatékos 
Személyek Otthona diakóniai intézmény alapító okiratának 
módosítása a diakóniai bizottság, mint szakmailag illetékes 
bizottság  és  a  gazdasági  bizottság  jóváhagyását  követően, 
2014. december 3. napján megtörtént. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2014. december 11. 
 
 
218/1/2014. (XII. 3.) országos presbitériumi határozat 
Ótemplomi diakóniai intézmény alapító okiratának 
módosításáról 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  -  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII. törvény 4. § (2) bekezdésére  –  megállapítja, hogy az 
Ótemplomi  Evangélikus  Szeretetszolgálat  (Szarvas)  a 
diakóniai  intézmény  alapító  okiratának  módosítása  a 
diakóniai bizottság, mint szakmailag illetékes bizottság és a 
gazdasági bizottság jóváhagyását követően, 2014. december 
3. napján megtörtént. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2014. december 11. 
 
 
219/1/2014. (XII. 3.) országos presbitériumi határozat 
pilisi diakóniai intézmény alapító okiratának 
módosításáról 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  -  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
background image
VIII.  törvény  4.  §  (2)  bekezdésére  –  megállapítja,  hogy  a 
Pilisi  Evangélikus  Szeretetszolgálat  diakóniai  intézmény 
alapító  okiratának  módosítása  a  diakóniai  bizottság,  mint 
szakmailag  illetékes  bizottság  és  a  gazdasági  bizottság 
jóváhagyását  követően,  2014.  december  3.  napján 
megtörtént. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2014. december 11. 
 
 
 
220/2014. (XII. 11.) országos presbitériumi határozat 
belső ellenőr 2015. évi munkatervéről 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  149.  §-a  alapján  –  utalva  a 
Magyarországi  Evangélikus  Egyház  Országos  Irodájáról 
szóló  2/2010.  (II.  10.)  országos  szabályrendelet  44.  §  (2) 
bekezdésére  -  a  belső  ellenőr  2015.  évi  munkatervét 
elfogadja. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2014. december 19. 
 
 
221/2014. (XII. 11.) országos presbitériumi határozat 
belső ellenőr megbízásáról 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  149.  §-a  alapján  –  utalva  a 
Magyarországi  Evangélikus  Egyház  Országos  Irodájáról 
szóló  2/2010.  (II.  10.)  országos  szabályrendelet  44.  §  (2) 
bekezdésére  -  belső  ellenőri  feladatok  ellátására  Rózsa 
Ilonával 
további 
egy 
évi 
határozott 
időtartamú 
munkaviszonyt  hoz  létre.  Ezzel  egyidejűleg  felhatalmazza 
az országos irodaigazgatót a munkaszerződés aláírására. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2014. december 19. 
 
 
222/2014. (XII. 11.) országos presbitériumi határozat 
országos szabályrendelet elfogadásáról 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján  - 
utalva  az  egyházi  jogszabályokról  szóló  2005  évi  VI. 
törvény  4.  §  (3)  bekezdésére  –  az  egyházi  jogi  személyek 
költségvetési,  beszámolási  rendjéről  szóló  5/2014.  (XII. 
11.) országos szabályrendeletet elfogadja. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2014. december 19. 
 
 
223/2014. (XII. 11.) országos presbitériumi határozat 
országos szabályrendelet elfogadásáról 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján  - 
utalva  az  egyházi  jogszabályokról  szóló  2005  évi  VI. 
törvény 4. § (3) bekezdésére – az egyházi személyek tartási 
kötelezettségéről  szóló  6/2014.  (XII.  11.)  országos 
szabályrendeletet elfogadja. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2014. december 19. 
 
 
224/2014. (XII. 11.) országos presbitériumi határozat 
országos szabályrendelet módosításáról 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján  - 
utalva  az  egyházi  jogszabályokról  szóló  2005  évi  VI. 
törvény  4.  §  (3)  bekezdésére  -  az  evangélikus  hitoktatás 
tartalmi,  munkaügyi,  jogi,  valamint  pénzügyi  kereteiről 
szóló  2/2014.  (VI.  18.)  országos  szabályrendelet 
módosítását  elfogadja.  Az  országos  presbitérium  kéri  az 
országos  irodát,  hogy  a  szabályrendelet  és  annak 
módosítása  egységes  szerkezetben  jelenjen  meg  az  egyház 
hivatalos lapjában. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2014. december 19. 
 
 
227/2014. (XII. 11.) országos presbitériumi határozat 
Roma Szakkollégium felsőoktatási intézmény alapító 
okiratának módosításáról 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  -  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII. törvény 4. § (2) bekezdésére  – az Evangélikus Roma 
Szakkollégium  (Nyíregyháza)  felsőoktatási  intézmény 
alapító okiratát módosítja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2014. december 19. 
 
 
230/2014. (XII. 11.) országos presbitériumi határozat 
oktatási intézmények intézményvezetői pályázati 
eljárásáról 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.§  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  17.  §  (6)  bekezdésére  –  az  országos  egyház 
által 
fenntartott 
nevelési-oktatási 
intézmények 
intézményvezetőinek  pályázata  elbírálása  során  az  előzetes 
vizsgálat  elvégzésére  a  nevelési-oktatási  bizottság,  a 
nevelési és oktatási osztály, valamint az EPSZTI intézmény 
által delegált tagokból álló szakértői bizottságot bízza meg. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2014. december 19. 
 
 
231/2014. (XII. 11.) országos presbitériumi határozat 
diakóniai tartalékalapi átcsoportosításról 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján–  utalva  az  egyházi  szociális  kiegészítő  támogatás, 
valamint  az  egyházi  kiegészítő  támogatás  korrekciós 
összegének, 
és 
tartalékalapba 
helyezett 
részének 
felhasználásáról  szóló  1/2010.  (II.  4.)  országos 
szabályrendelet  7.  §-ra  és  a  31/2014.  (II.  6.)  országos 
presbitériumi  határozatra  –a  2014.  évi  célokban 
meghatározott  forráshiányos  intézmények  támogatására 
előirányzott,  de  fel  nem  használt  keretből  (7.  §  a)  pont) 
7.350.000,-  Ft  összeget  átcsoportosít  az  intézmények 
fejlesztésének támogatása (7. § b) pont) sorra. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2014. december 19. 
background image
 
 
232/1/2014. (XII. 11.) országos presbitériumi határozat 
pilisi diakóniai intézmény intézményvezetője pályázati 
kiírásáról 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  17.  §-ra  –  a  Pilisi  Evangélikus 
Szeretetszolgálat  diakóniai  intézmény  intézményvezetői 
pályázatát kiírja. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2014. december 19. 
 
 
233/2014. (XII. 11.) országos presbitériumi határozat 
Baldauf diakóniai intézmény intézményvezetői 
megbízásáról 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetésről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  18.  §  (2)  bekezdésére  –  a  Baldauf  Gusztáv 
Evangélikus  Szeretetotthon  (Pogány)  diakóniai  intézmény 
intézményvezetői feladatainak ellátásával további egy éves 
időtartamra  (2015.  január.  1-től  december  31-ig)  Juhász 
Esztert bízza meg változatlan bérezés mellett. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2014. december 19. 
 
 
234/2014. (XII. 11.) országos presbitériumi határozat 
diakóniai és egyéb intézmények alkalmazottainak 
díjazásáról 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  javasolja  az  országos  egyház  által  fenntartott 
diakóniai  és  egyéb  intézmények  (Andorka  Rudolf 
Evangélikus Konferencia és Missziói Otthon, Ordass Lajos 
Evangélikus Oktatási Központ, Kántorképző Intézet, Béthel 
Missziói  Otthon,  Cinkotai  Evangélikus  Missziói  Központ, 
Luther  Kiadó)  intézményvezetőinek,  az  intézmény 
alkalmazottai részére további egy havi munkabér (13. havi) 
díjazás  nyújtását,  amennyiben  az  intézmény  költségvetése 
terhére a díjazás kifizetése biztosítható.  
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2014. december 19. 
 
 
235/1/2014. (XII. 11.) országos presbitériumi határozat 
diakóniai és egyéb intézmények intézményvezetői 
díjazásáról 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.évi 
VIII.  törvény  18.  §  (2)  bekezdésére  -  az  országos  egyház 
által  fenntartott  diakóniai  és  egyéb  (Andorka  Rudolf 
Evangélikus Konferencia és Missziói Otthon, Ordass Lajos 
Evangélikus Oktatási Központ, Kántorképző Intézet, Béthel 
Missziói  Otthon,  Cinkotai  Evangélikus  Missziói  Központ, 
Luther  Kiadó)  intézmények  intézményvezetői  részére 
évente  egy  alkalommal  további  egy  havi  munkabér  (13. 
havi)  díjazást  nyújt,  amennyiben  rendelkezésre  áll  az 
intézmény  nyilatkozata,  mely  szerint  az  intézmény 
költségvetése  terhére  a  díjazás  kifizetése  biztosítható.  Az 
országos  presbitérium  felhatalmazza  az  országos  iroda 
igazgatóját  az  egyes  intézményvezetők  részére  adható 
díjazás kifizetésének engedélyezésre.  
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2014. december 19. 
 
 
235/2/2014. (XII. 11.) országos presbitériumi határozat 
egyházi intézmények intézményvezetői díjazásáról 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.évi 
VIII.  törvény  18.  §  (2)  bekezdésére  -  az  országos  egyház 
által  fenntartott  intézmények  intézményvezetői  részére 
béren  kívüli  díjazást  nyújt,  amennyiben  az  intézmény  azt 
kezdeményezi  és  rendelkezésre  áll  az  intézmény 
nyilatkozata,  mely  szerint  az  intézmény  költségvetése 
terhére  a  díjazás  kifizetése  biztosítható.  Az  országos 
presbitérium  –  a  feltételek  együttes  teljesülése  esetén  - 
felhatalmazza  az  országos  iroda  igazgatóját  az  egyes 
intézményvezetők  részére  adható  díjazás  kifizetésének 
engedélyezésre.  
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2014. december 19. 
 
 
238/1/2014. (XII. 11.) országos presbitériumi határozat 
Evangélikus Hittudományi Egyetem jelentéséről 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  44.  §  (1)  bekezdés  c)  pontjára  -  az 
Evangélikus  Hittudományi  Egyetem  jelentését  a  2013. 
január  1.  és  2014.  november  31.  napja  között  végzett 
tevékenységéről elfogadja. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2014. december 19. 
 
 
238/2/2014. (XII. 11.) országos presbitériumi határozat 
Evangélikus Hittudományi Egyetem hallgatóinak 
gyakorlati évéről 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  az  egyház  az  Evangélikus  Hittudományi  Egyetem 
hatodéves  képzésben  részt  vevő  hallgatóknak  -  2015. 
szeptember 1. napjától kezdődő hatállyal -  kizárólag akkor 
biztosít  gyakorló  egyházközséget,  amennyiben  annak 
megkezdésekor  már  rendelkeznek  a  diploma  átvételéhez 
szükséges nyelvvizsgával. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2014. december 19. 
 
 
 
240/2014. (XII. 11.) országos presbitériumi határozat 
országos iroda gazdasági vezetőjéről, 
igazgatóhelyetteséről 
background image
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128. §  (5) bekezdés  alapján  – 
utalva  a  144.  §  (3)  bekezdésére  -  az  országos  iroda 
gazdasági vezetője, igazgatóhelyettese álláshelyet az alábbi 
célok eléréséhez szükséges feladatokban határozza meg: 
1.  Az  egyház  gazdasági  stratégiájának  megalkotása,  az 
egyház  hosszútávú  gazdasági  fenntartható  működésének 
biztosítása.  
2.  Az  egyház  költséghatékony  működési  feltételeire 
vonatkozó  javaslatok  kidolgozása,  elfogadásuk  után  azok 
végrehajtása, implementálása.  
3.  Az  egyház  gazdasági  folyamatainak  egységesítése, 
egységes  gazdasági  elvek  kidolgozása,  elfogadtatása  és 
azok 
érvényesítése 
gyülekezetekben, 
és 
az 
intézményekben.  
4.  Az  országos  egyházban  folyó  gazdasági  folyamatok 
teljeskörű irányítása, ellenőrzése. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2014. december 19. 
 
 
241/2014. (XII. 11.) országos presbitériumi határozat 
országos irodai szabályrendeletről 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (5)  bekezdés  alapján 
felkéri  az  országos  irodát,  hogy  a  Sághy  András  szakértő 
által  javasolt  és  az  országos  presbitérium  által  elfogadott 
struktúra  figyelembevételével,  az  egyes  osztályok,  és 
különösen  is  az  gazdasági  vezető,  igazgatóhelyettes 
feladatai  részletes  meghatározásával  az  országos  irodáról 
szóló szabályrendeletet készítse elő és terjessze az országos 
presbitérium soron következő ülése elé. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2014. december 19. 
 
 
242/2014. (XII. 11.) országos presbitériumi határozat 
országos irodai igazgatóhelyettes, gazdasági vezető 
jogviszonyáról 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  144.  §  (3)  bekezdése  alapján 
Dobrovolni  Mátéval  az  országos  iroda  gazdasági 
vezetőjével, igazgatóhelyettesével 2015. május 1. napjával, 
3  hónapos  próbaidő  kikötésével  határozatlan  időre  szóló 
gazdasági 
vezetői, 
igazgatóhelyettesi 
munkakörre 
jogviszony létesítést jóváhagyja. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2015. április 30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2021. április »
április
HKSzeCsPSzoV
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930