OP határozatok 20170323

OP határozatok 20170202_20170323.pdf — PDF document, 280Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

3/2017. (II. 2.) országos presbitériumi határozat  

diakóniai intézmények költségvetéséről 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  úgy  határoz,  hogy  az  országos  fenntartású  és  a 
tartalékalaphoz 

csatlakozott 

gyülekezeti 

fenntartású 

intézmények  az  általuk  igényelt  és  az  államkincstári 
határozatban  rögzített  állami  támogatáson  felül  kizárólag 
azt az előfinanszírozást kaphatják a tartalékalapból, amely a 
minimálbér-  és  bérminimum  emelés,  valamint  járulékai 
többletkifizetéseinek fedezetéül szolgál.  
Az  éves  elszámolást  követően  a  tartalékalapból  nyújtott 
többletösszeget vissza kell fizetni a tartalékalapba. 
Valamennyi  intézmény  a  minimálbér  és  bérminimum 
emeléssel összefüggő állami költségvetésmódosítást követő 
30 napon belül köteles pótköltségvetést készíteni.  
Az  országos  presbitérium  a  tartalékalaphoz  nem 
csatlakozott  intézményeknek  nem  nyújt  semmilyen 
országos egyházi támogatást a minimálbér- és bérminimum 
emelés, 

valamint 

járulékai 

többletkifizetésekkel 

kapcsolatosan. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2017. február 28. 
 
 

5//2017. (II. 2.) országos presbitériumi határozat  

Baldauf diakóniai intézmény ingatlanáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  elfogadja  a  Baldauf  Gusztáv  Evangélikus 
Szeretetotthon  (Pogány)  diakóniai  intézmény  tulajdonában 
álló,  a  Pécs18742  hrsz.  alatt  felvett,  a  természetben  7623 
Pécs, Szabadság u. 18. sz. alatt található ingatlana országos 
egyháznak  történő  felajánlását,  az  ajándékozási  szerződés 
megkötését jóváhagyja. 
Az  ajándékozási  szerződés  megkötésére  tekintettel 
hozzájárul a diakóniai intézmény fennálló, 101.000.000.- Ft 
kölcsön  tartozásnak,  mint  behajthatatlan  követelésnek  a 
leírásához. 
Ezzel egyidejűleg felkéri az országos irodát, hogy vizsgálja 
meg az ingatlan hasznosításának lehetőségeit és módját. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2017. február 28. 

 
 

7//2017. (II. 2.) országos presbitériumi határozat  

kórházalapítási szándékról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  -  utalva  a  2/2015.  (II.  5.)  országos  presbitériumi 
határozatra  -  fenntartja  kórházalapítási  szándékát.  A 
szükséges tárgyalások lefolytatására felhatalmazza dr. Nagy 
Zoltánt és Buda Annamáriát. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2017. február 28. 
 

 

8//2017. (II. 2.) országos presbitériumi határozat  
Evangélikus Hittudományi Egyetem jelentéséről 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 

alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  44.  §  (1)  bekezdés  c)  pontjára  -  az 
Evangélikus  Hittudományi  Egyetem  2016.  évben  végzett 
tevékenységéről szóló rektori jelentést elfogadja.  
Az  országos  presbitérium  szükségesnek  tartja  a  lelkész-
utánpótlás 

szempontjából 

az 

egyházi 

köznevelési 

intézményekben  zajló  tanulói  és  tanári  hitélet  –  ideértve  a 
tanulók  és  tanárok  gyülekezeti  hitéletének  -  áttekintését, 
valamint  az  iskolai  hittanoktatás  egyházi  hatásainak 
elemzését. 
Felelős: Varga Márta és EHE Valláspedagógiai Intézet 
Határidő: 2016. május 31. 
 
 

9/1/2017. (II. 2.) országos presbitériumi határozat  

EHE alapító okiratának módosításáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  4.  §  (2)  bekezdése  alapján  az  Evangélikus 
Hittudományi  Egyetem  felsőoktatási  intézmény  alapító 
okiratát – a Melanchthon Szakkollégium szervezeti egység 
létrehozására tekintettel – módosítja.  
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2016. február 28. 
 
 

9/2/2017. (II. 2.) országos presbitériumi határozat  

EHE Melanchthon Szakkollégium szervezeti és 

működési szabályzatának elfogadásáról  

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII. törvény 7. § (1) bekezdés b) pontjára - az Evangélikus 
Hittudományi 

Egyetem 

felsőoktatási 

intézmény 

Melanchthon  Szakkollégiuma  szervezeti  egység  szervezeti 
és működési szabályzatát elfogadja.  
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2016. február 28. 
 
 

9/3/2017. (II. 2.) országos presbitériumi határozat  

EHE Melanchthon Szakkollégium igazgatójáról  

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján 

az 

Evangélikus 

Hittudományi 

Egyetem 

felsőoktatási  intézmény  Melanchthon  Szakkollégiuma 
igazgatójának,  Szabó  B.  Andrásnak  a  megválasztását 
támogatja. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2016. február 28. 
 
 

10/1/2017. (II. 2.) országos presbitériumi határozat  

könyvtár gyűjteményi egységvezető jogviszony 

létesítéséhez való jóváhagyásáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  7.  §  (1)  bekezdés  b)  pontjára  -  előzetesen 

background image

jóváhagyja  Balogh  Kriszta  könyvtár  gyűjteményi  egység 
vezetőjének  2017.  február  1.  napjától  2018.  január  31. 
napjáig  való  munkajogviszony  létesítését  az  Evangélikus 
Országos Gyűjteményben. 
Felelős: Hubert Gabriella 
Határidő: 2017. február 2. 
 
 

10/2/2017. (II. 2.) országos presbitériumi határozat  

levéltár gyűjteményi egységvezető jogviszony 

létesítéséhez való jóváhagyásáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  7.  §  (1)  bekezdés  b)  pontjára  -  előzetesen 
jóváhagyja  Czenthe  Miklós  levéltár  gyűjteményi  egység 
vezetőjének  2017.  február  1.  napjától  2022.  január  31. 
napjáig  való  munkajogviszony  létesítését  az  Evangélikus 
Országos Gyűjteményben. 
Felelős: Hubert Gabriella 
Határidő: 2017. február 2. 
 
 

10/3/2017. (II. 2.) országos presbitériumi határozat  

múzeum gyűjteményi egységvezető jogviszony 

létesítéséhez való jóváhagyásáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  7.  §  (1)  bekezdés  b)  pontjára  -  előzetesen 
jóváhagyja  Harmati  Béla  László  múzeum  gyűjteményi 
egység  vezetőjének  2017.  február  1.  napjától  2022.  január 
31.  napjáig  való  munkajogviszony  létesítését  az 
Evangélikus Országos Gyűjteményben. 
Felelős: Hubert Gabriella 
Határidő: 2017. február 2. 
 
 

11/2017. (II. 2.) országos presbitériumi határozat  

belső ellenőr jelentéséről 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján  - 
utalva  az  egyház  háztartásáról  szóló  2000.  évi  I.  törvény 
7/B.  §  (3)  bekezdésére  -  a  Berzsenyi  Dániel  Evangélikus 
(Líceum)  Gimnázium  és  Kollégium  (Sopron),  a  Kossuth 
Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és 
Pedagógiai  Szakgimnázium  (Miskolc),  a  Kossuth  Lajos 
Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
(Soltvadkert), a  Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és 
Általános  Iskola  (Budapest-Rákoskeresztúr),  a  Kisdeák 
Evangélikus 

Óvoda 

(Budapest) 

köznevelési 

intézményekben,  és  a  Magyarországi  Evangélikus  Egyház 
alkalmazásában  álló,  a  köznevelési  intézményekben 
szolgálatot  teljesítő  intézményi  lelkészek  juttatásainak 
körében  végzett,  valamint  a  Szombathelyi  Evangélikus 
Diakóniai  Központ,  a  Bolla  Árpád  Evangélikus 
Szeretetotthon  (Budapest-Rákospalota),  a  Lakos  Ádám 
Evangélikus 

Szeretetszolgálat 

(Boba) 

diakóniai 

intézményekben 

végzett 

szabályszerűségi-pénzügyi 

vizsgálatról,  illetve  a  Fancsal-Hernádvécse  Evangélikus 
Egyházközségben  és  a  Kék  Elefánt  Evangélikus  Óvoda 
(Pécs)  köznevelési  intézményben  végzett  soron  kívüli 

szabályszerűségi-pénzügyi 

vizsgálatról, 

valamint 

az 

utóellenőrzésekről  szóló  belső  ellenőri  jelentést  tudomásul 
veszi. 
Felelős: Csorba Gábor 
Határidő: 2017. február 28. 
 
 

12/2017. (II. 2.) országos presbitériumi határozat  

kistelepülési szabályrendelet módosításáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján  - 
utalva  az  egyházi  jogszabályokról  szóló  2005  évi  VI. 
törvény  4.  §  (3)  bekezdésére  -  az  ötezer  lakosnál  kisebb 
településen  szolgálatot  teljesítő  egyházi  személyek 
jövedelempótlékának  elosztásáról  szóló  1/2016.  (V.  12.) 
országos  szabályrendelet  módosítását  elfogadja.  Az 
országos  presbitérium  kéri  az  országos  irodát,  hogy  a 
szabályrendelet és annak módosítása egységes szerkezetben 
jelenjen meg az egyház hivatalos lapjában. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2017. február 28. 
 
 

15/2017. (II. 2.) országos presbitériumi határozat  

Deák Téri köznevelési intézmény intézményvezetője 

pályázati kiírásáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  16/A.  §  (2)  bekezdésre  –  a  Deák  Téri 
Evangélikus Gimnázium (Budapest) köznevelési intézmény 
intézményvezetője újraválasztási eljárását lefolytatja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2017. február 28. 
 
 

16/2017. (II. 2.) országos presbitériumi határozat  

köznevelési intézmények 2015. évi egyházi kiegészítő 

támogatásának korrekciós összegéről 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.§  (2)  bekezdés  c)  pontja 
alapján úgy határoz, hogy  a 2015. évi egyházi  köznevelési 
kiegészítő  támogatás  korrekciós  összegének  67,31%-t  az 
oktatási  tartalékalapban  tartja,  így  a  különbözet  (50.000,- 
Ft/gyermek) létszámarányosan kerül kiosztásra a 2015. évi 
létszám alapján. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2017. február 28. 
 
 

17/2017. (II. 2.) országos presbitériumi határozat  

bonyhádi köznevelési intézmény feladatbővítéséről 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.§  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  4.  §  (2)  bekezdésére  –a  Bonyhádi  Petőfi 
Sándor  Evangélikus Gimnázium és Kollégium  köznevelési 
intézmény alapító okiratában írt feladatát bővíti azzal, hogy 
az  állami  intézményfenntartó  központ  által  fenntartott 
Vörösmarty  Mihály  Általános  Iskola  vonatkozásában  a 
feladatellátási 

kötelezettség 

átvállalásával 

vallási, 

background image

világnézeti  tekintetben  elkötelezett  egyházi  intézményként 
látja el az általános iskolai feladatot 2017. szeptember 1-től. 
Ennek megfelelően a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus 
Gimnázium  és  Kollégium  köznevelési  intézmény  alapító 
okiratát és költségvetésének módosítja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2017. február 28. 
 
 

18/2017. (II. 2.) országos presbitériumi határozat  

Reményik köznevelési intézmény feladatbővítéséről 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.§  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  4.  §  (2)  bekezdésére  -  javasolja  az 
egyházközségi fenntartónak és támogatja, hogy a Reményik 
Sándor  Evangélikus  Általános  Iskola  és  Alapfokú 
Művészeti  Iskola  (Szombathely)  köznevelési  intézmény 
feladatbővítésével,  az  állami  intézményfenntartó  központ 
által fenntartott Bobai Óvoda és Napsugár Általános Iskola 
vonatkozásában 

feladat 

ellátási 

kötelezettség 

átvállalásával  vallási,  világnézeti  tekintetben  elkötelezett 
egyházi intézményben lássa el a köznevelési feladatot 2017. 
szeptember 1-től. 
Ennek  megfelelően  támogatja  a  Reményik  Sándor 
Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
(Szombathely) köznevelési intézmény alapító okiratának és 
költségvetésének módosítását. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2017. február 28. 
 
 

19/2017. (II. 2.) országos presbitériumi határozat  

pécsi köznevelési intézmény igazgatótanácsa fenntartói 

küldöttéről 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  a  2005.  évi  VIII.  törvény  11.  §  (3) 
bekezdésére  –  a  Kék  Elefánt  Evangélikus  Óvoda 
köznevelési  intézmény  igazgatótanácsa  országos  egyházi 
küldöttének Aradi Andrást megválasztja.  
Felelős: dr. Benkő Ingrid 
Határidő: 2017. február 28. 
 
 

26/2017. (III. 23.) országos presbitériumi határozat 

belső ellenőr beszámolójáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján  - 
utalva  az egyház háztartásáról szóló 2016. évi VI. törvény 
46.  §  (5)  bekezdésére,  valamint  a  belső  ellenőr  2016.  évi 
munkatervéről  szóló  150/2015.  (XII.  10.)  országos 
presbitériumi  határozatra  -  a  belső  ellenőrök  2016.  évi 
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2017. április 22. 
 
 

27/2017. (III. 23.) országos presbitériumi határozat 

belső ellenőrzés utóvizsgálatáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 

szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (5)  bekezdése  alapján 
belső  ellenőrök  utóvizsgálati  eljárásához  kapcsolódóan  az 
alábbi szankcionálási rendszert határozza meg: 
Országos  fenntartású  intézmények  esetében  legfeljebb 
három utófelülvizsgálatra kerülhet sor.  
Első  utóvizsgálat  esetén:  Ha  az  ellenőrzési  jelentés 
javaslataiból  semmi,  vagy  ha  jelentős  hibák,  hiányok 
kijavítása nem valósult meg, akkor az intézmény vezetőjét a 
munkáltatója,  szolgálatba  állítója  írásos  figyelmeztetésben 
részesíti.  
Második  utóvizsgálat  esetén:  Az  előző  utóvizsgálatnál  is 
előforduló  hiányosság  pótlásának  elmaradása  esetén, 
egyházi kiegészítő pótléka megvonásra kerül. 
Harmadik  utóvizsgálat  esetén:  Amennyiben  a  hibák  és 
hiányosságok  továbbra  is  fennállnak  az  intézményvezetői 
megbízás visszavonására kerülhet sor.  
Az  országos  presbitérium  kéri  és  ajánlja,  hogy 
egyházközségi  fenntartású  intézmények  esetében  a 
fenntartó e szankcionálási rendszert alkalmazza. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2017. április 22. 
 
 

28/2017. (III. 23.) országos presbitériumi határozat 

országos szabályrendelet elfogadásáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján - 
utalva  az  egyházi  jogszabályokról  szóló  2005  évi  VI. 
törvény  4.  §  (3)  bekezdésére  –  egyházi  gazdálkodó 
szervezetek  gazdálkodásáról  szóló  1/2017.  (III.  23.) 
országos szabályrendeletet elfogadja. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2017. március 31. 
 
 

29/2017. (III. 23.) országos presbitériumi határozat 

országos szabályrendelet elfogadásáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján  - 
utalva  az  egyházi  jogszabályokról  szóló  2005  évi  VI. 
törvény 4. § (3) bekezdésére – az egyház hivatalos lapjának 
megjelentetéséről  szóló  2/2017.  (III.  23.)  országos 
szabályrendeletet elfogadja. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2017. március 31. 
 
 

31/2017. (III. 23.) országos presbitériumi határozat 

EFI köznevelési intézmény alapító okiratának 

módosításáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  4.  §  (2)  bekezdése  alapján  az  Evangélikus 
Fejlesztési 

Iroda 

(Budapest) 

fejlesztési 

és 

vagyongazdálkodási intézmény alapító okiratát módosítja. 
Felelős: Kocsis István 
Határidő: 2017. április 22. 
 
 

32/1/2017. (III. 23.) országos presbitériumi határozat  

aszódi köznevelési intézmény intézményvezetője 

pályázati kiírásáról 

background image

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  17/A.  §-ra  –  az  Aszódi  Evangélikus 
Gimnázium,  Általános  Iskola  és  Kollégium  köznevelési 
intézmény intézményvezetői nyílt pályázatát kiírja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2017. április 22. 
 
 

33/1/2017. (III. 23.) országos presbitériumi határozat  

Rózsák tere köznevelési intézmény intézményvezetője 

pályázati kiírásáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  17/A.  §-ra  –  az  Evangélikus  Középiskolai 
Kollégium 

(Budapest) 

köznevelési 

intézmény 

intézményvezetői meghívásos pályázatát kiírja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2017. április 22. 
 
 

39/1/2017. (III. 23.) országos presbitériumi határozat 

Abaffy diakóniai intézmény intézményvezetője 

megbízásáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  17.  §  (12)  bekezdésére  –  az  Abaffy  Gyula 
Evangélikus  Szeretetszolgálat  (Arnót)  intézményvezetői 
feladatainak  ellátásával  megbízza  Buday  Barnabást  –  a 
2017. 

január 

1. 

napjától 

végzett 

szolgálatának 

tudomásulvétele  mellett  -  2017.  december  31.  napjáig 
terjedő időtartamra. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2017. április 22. 
 
 

40/1/2017. (III. 23.) országos presbitériumi határozat 

Siló diakóniai intézmény intézményvezetője 

megbízásáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII. törvény 17. § (12) bekezdésére  –  a  Siló Evangélikus 
Szeretetszolgálat 

(Piliscsaba) 

intézményvezetői 

feladatainak  ellátásával  megbízza  Dávid  István  Csabát 
2017.  március  23.  napjától  2018.  március  22.  napjáig 
terjedő időtartamra. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2017. április 22. 
 

 

 

43/2017. (III. 23.) országos presbitériumi határozat 

diakóniai stratégiáról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  IV.  törvény  128.  §  (5)  bekezdése  alapján  a  diakóniai 
stratégiát elfogadja. 

Saját intézményi hálózatunk vezetőinek saját képzése érde-
kében is szándékát fejezi ki az általános diakóniai képzésre 
és  vezetőképzésre  az  Evangélikus  Hittudományi  Egyete-
men.  
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2017. április 22. 
 
 

45/1/2017. (III. 23.) országos presbitériumi határozat  

Agape diakóniai intézmény igazgatótanácsának beszá-

molójáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII. törvény 14. § b) pontjára – tudomásul veszi az Agapé 
Evangélikus  Szeretetszolgálat  (Lajoskomárom)  diakóniai 
intézmény igazgatótanácsának beszámolóját  a  2016. évben 
végzett tevékenységükről. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2017. április 22. 
 
 

45/2/2017. (III. 23.) országos presbitériumi határozat  

ÉLIM diakóniai intézmény igazgatótanácsának beszá-

molójáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII. törvény 14. § b) pontjára – tudomásul veszi az ÉLIM 
Evangélikus  Szeretetotthon  (Nyíregyháza)  diakóniai 
intézmény igazgatótanácsának beszámolóját  a  2016. évben 
végzett tevékenységükről. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2017. április 22. 
 
 

45/3/2017. (III. 23.) országos presbitériumi határozat  

kaposszekcsői diakóniai intézmény igazgatótanácsának 

beszámolójáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  14.  §  b)  pontjára  –  tudomásul  veszi  az 
Evangélikus  Diakóniai  Otthon  (Kaposszekcső)  diakóniai 
intézmény igazgatótanácsának beszámolóját  a  2016. évben 
végzett tevékenységükről. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2017. április 22. 
 
 

45/4/2017. (III. 23.) országos presbitériumi határozat  

Kapernaum diakóniai intézmény igazgatótanácsának 

beszámolójáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  14.  §  b)  pontjára  –  tudomásul  veszi  a 
Kapernaum  Evangélikus  Szeretetotthon  (Gyenesdiás) 
diakóniai  intézmény  igazgatótanácsának  beszámolóját  a 
2016. évben végzett tevékenységükről. 
Felelős: Buda Annamária 

background image

Határidő: 2017. április 22. 
 
 

45/5/2017. (III. 23.) országos presbitériumi határozat  

kőszegi diakóniai intézmény igazgatótanácsának beszá-

molójáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII. törvény 14. § b) pontjára – tudomásul veszi a Kőszegi 
Evangélikus 

Szeretetotthon 

diakóniai 

intézmény 

igazgatótanácsának  beszámolóját  a  2016.  évben  végzett 
tevékenységükről. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2017. április 22. 
 
 

45/6/2017. (III. 23.) országos presbitériumi határozat  

Lakos diakóniai intézmény igazgatótanácsának beszá-

molójáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII. törvény 14. § b) pontjára  –  tudomásul veszi  a  Lakos 
Ádám  Evangélikus  Szeretetszolgálat  (Boba)  diakóniai 
intézmény igazgatótanácsának beszámolóját  a  2016. évben 
végzett tevékenységükről. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2017. április 22. 
 
 

45/7/2017. (III. 23.) országos presbitériumi határozat  

Ótemplomi diakóniai intézmény igazgatótanácsának be-

számolójáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  14.  §  b)  pontjára  –  tudomásul  veszi  az 
Ótemplomi  Evangélikus 

Szeretetszolgálat  (Szarvas) 

diakóniai  intézmény  igazgatótanácsának  beszámolóját  a 
2016. évben végzett tevékenységükről. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2017. április 22. 
 
 

45/8/2017. (III. 23.) országos presbitériumi határozat  
Baldauf diakóniai intézmény igazgatótanácsának be-

számolójáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII. törvény 14. § b) pontjára – tudomásul veszi a Baldauf 
Gusztáv  Evangélikus  Szeretetotthon  (Pogány)  diakóniai 
intézmény igazgatótanácsának beszámolóját  a  2016. évben 
végzett tevékenységükről. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2017. április 22. 
 
 

45/9/2017. (III. 23.) országos presbitériumi határozat  

békéscsabai diakóniai intézmény igazgatótanácsának 

beszámolójáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  14.  §  b)  pontjára  –  tudomásul  veszi  a 
Békéscsabai  Evangélikus  Szeretetszolgálat  diakóniai 
intézmény igazgatótanácsának beszámolóját  a  2016. évben 
végzett tevékenységükről. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2017. április 22. 
 
 

45/10/2017. (III. 23.) országos presbitériumi határozat  

Oltalom diakóniai intézmény igazgatótanácsának be-

számolójáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  14.  §  b)  pontjára  –  tudomásul  veszi  az 
Oltalom 

Szeretetszolgálat 

(Nyíregyháza) 

diakóniai 

intézmény igazgatótanácsának beszámolóját  a  2016. évben 
végzett tevékenységükről. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2017. április 22. 
 
 

45/11/2017. (III. 23.) országos presbitériumi határozat  

Szedik diakóniai intézmény igazgatótanácsának beszá-

molójáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  14.  §  b)  pontjára  –  tudomásul  veszi  a 
Szombathelyi  Evangélikus  Diakóniai  Központ  diakóniai 
intézmény igazgatótanácsának beszámolóját  a  2016. évben 
végzett tevékenységükről. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2017. április 22. 
 
 

45/12/2017. (III. 23.) országos presbitériumi határozat  

kondorosi diakóniai intézmény igazgatótanácsának be-

számolójáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  14.  §  b)  pontjára  –  tudomásul  veszi  a 
Kondorosi 

Nyugdíjasház 

diakóniai 

intézmény 

igazgatótanácsának  beszámolóját  a  2016.  évben  végzett 
tevékenységükről. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2017. április 22. 
 
 

45/13/2017. (III. 23.) országos presbitériumi határozat  

kistarcsai diakóniai intézmény igazgatótanácsának be-

számolójáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 

background image

alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  14.  §  b)  pontjára  –  tudomásul  veszi  az 
Evangélikus  Papnék  Johannita  Szeretetotthona  (Kistarcsa) 
diakóniai  intézmény  igazgatótanácsának  beszámolóját  a 
2016. évben végzett tevékenységükről. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2017. április 22. 
 
 

45/14/2017. (III. 23.) országos presbitériumi határozat  

pilisi diakóniai intézmény igazgatótanácsának beszámo-

lójáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  14.  §  b)  pontjára  –  tudomásul  veszi  a  Pilisi 
Evangélikus 

Szeretetszolgálat 

diakóniai 

intézmény 

igazgatótanácsának  beszámolóját  a  2016.  évben  végzett 
tevékenységükről. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2017. április 22. 
 
 

45/15/2017. (III. 23.) országos presbitériumi határozat  

Tessedik diakóniai intézmény igazgatótanácsának be-

számolójáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  14.  §  b)  pontjára  –  tudomásul  veszi  a 
Tessedik  Sámuel  Evangélikus  Szeretetszolgálat  (Gödöllő) 
diakóniai  intézmény  igazgatótanácsának  beszámolóját  a 
2016. évben végzett tevékenységükről. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2017. április 22. 
 
 

45/16/2017. (III. 23.) országos presbitériumi határozat  

Túrmezei diakóniai intézmény igazgatótanácsának be-

számolójáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  14.  §  b)  pontjára  –  tudomásul  veszi  a 
Túrmezei 

Erzsébet 

Evangélikus 

Szeretetszolgálat 

(Balassagyarmat)  diakóniai  intézmény  igazgatótanácsának 
beszámolóját a 2016. évben végzett tevékenységükről. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2017. április 22. 
 
 

45/17/2017. (III. 23.) országos presbitériumi határozat  

Emmaus diakóniai intézmény igazgatótanácsának be-

számolójáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  14.  §  b)  pontjára  –  tudomásul  veszi  az 
Emmaus 

Evangélikus 

Szeretetotthon 

(Nyíregyháza) 

diakóniai  intézmény  igazgatótanácsának  beszámolóját  a 
2016. évben végzett tevékenységükről. 

Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2017. április 22. 
 
 

45/18/2017. (III. 23.) országos presbitériumi határozat  

Sarepta diakóniai intézmény igazgatótanácsának be-

számolójáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII. törvény 14. § b) pontjára – tudomásul veszi a Sarepta 

Budai  Evangélikus  Szeretetotthon,  Idősek  és  Fogyatékos 
Személyek  Otthona

  (Budapest)  diakóniai  intézmény 

igazgatótanácsának  beszámolóját  a  2016.  évben  végzett 
tevékenységükről. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2017. április 22. 
 
 

45/19/2017. (III. 23.) országos presbitériumi határozat  

Bolla diakóniai intézmény igazgatótanácsának beszámo-

lójáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  14.  §  b)  pontjára  –  tudomásul  veszi  a  Bolla 
Árpád Rákospalotai Evangélikus Szeretetotthon (Budapest-
Rákospalota)  diakóniai  intézmény  igazgatótanácsának 
beszámolóját a 2016. évben végzett tevékenységükről. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2017. április 22. 
 
 

46/1/2017. (III. 23.) országos presbitériumi határozat  

Béthel missziói intézmény intézményvezetője pályázati 

kiírásáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  17/A.  §-ra  –  a  Béthel  Missziói  Otthon 
(Piliscsaba) 

missziói 

intézmény 

intézményvezetői 

meghívásos  pályázatát  kiírja.  E  határozat  akkor  lép 
hatályba, ha az igazgatótanács ezzel egyért. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2017. április 22. 
 
 

47/2017. (III. 23.) országos presbitériumi határozat 

Evangélikus Diakónia diakóniai intézmény 

intézményvezetője megbízásáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  17.  §  (12)  bekezdésére  –  az  Evangélikus 
Diakónia 

intézményvezetői 

feladatainak 

ellátásával 

megbízza Buda  Annamáriát,  a  2016. november 4. napjától 
végzett  szolgálatának  elismerése  és  tudomásulvétele 
mellett, 2018. március 31. napjáig terjedő időtartamra. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2017. április 22. 
 

background image

 

48/2017. (III. 23.) országos presbitériumi határozat 

Evangélikus Fejlesztési Iroda intézményvezetőjéről 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  -  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  17.  §  (12)  bekezdésére  –  az  Evangélikus 
Fejlesztési 

Iroda 

(Budapest) 

pályázati 

és 

vagyongazdálkodási 

intézmény 

intézményvezetői 

feladatainak  ellátásával  Kocsis  Istvánt  megbízza  2018. 
március 31. napjáig tartó egy éves időtartamra. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2017. április 22. 
 
 

49/1/2017. (III. 23.) országos presbitériumi határozat 

EOGY gyűjteményi intézmény igazgatótanácsa tagjairól 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  a  2005.  évi  VIII.  törvény  37.  §-ra  –  az 
Evangélikus Országos Gyűjtemény (Budapest) gyűjteményi 
intézmény  igazgatótanácsa  tagjait,  a  hivatalból  jelenlevő 
Hubert  Gabriella  intézményvezető  mellett  az  alábbiak 
szerint választja meg: 
- Dr. Berecz Ágnes (Ráday Gyűjtemény igazgatója),  
- DSc. Csepregi Zoltán (Evangélikus Hittudományi Egye-
tem tanszékvezetője), 
- Dr. Harmati Béla László (Evangélikus Országos Gyűjte-
mény múzeumi gyűjteményi egység vezetője),  
- Dr. Kenyeres István (Budapest Főváros Levéltára főigaz-
gatója),  
- Kondor Péter (országos gazdasági bizottság elnöke),  
- Mészáros Tamás (Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület fe-
lügyelője),  
- Morvay Diana (Evangélikus Országos Gyűjtemény levél-
tárosa),  
- DSc. Monok István (MTA KIK főigazgatója),  
- Dr. Róka Enikő (Fővárosi Képtár igazgatója),  
- Tölli Balázs (országos nevelési-oktatási bizottság elnöke). 
Felelős: dr. Benkő Ingrid 
Határidő: 2017. április 22. 
 
 

49/2/2017. (III. 23.) országos presbitériumi határozat 

EOGY gyűjteményi intézmény igazgatótanácsa 

elnökének megválasztásáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdésének  a) 
pontja  alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló 
2005.  évi  VIII.  törvény  12.  §  (1)  bekezdésére  -  az 
Evangélikus Országos Gyűjtemény (Budapest) gyűjteményi 
intézmény  igazgatótanácsa  elnökének  DSc.  Monok  István 
megválasztja. 
Felelős: dr. Benkő Ingrid 
Határidő: 2017. április 22. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2021. április »
április
HKSzeCsPSzoV
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930