OP határozatok 20170202

ophat_20170202(2)-1.pdf — PDF document, 236Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

3/2017. (II. 2.) országos presbitériumi határozat  

diakóniai intézmények költségvetéséről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja  alapján  úgy  határoz,  hogy  az  országos 
fenntartású és a tartalékalaphoz csatlakozott gyülekezeti fenntartású intézmények az általuk igényelt és az 
államkincstári határozatban rögzített állami támogatáson felül kizárólag azt az előfinanszírozást kaphatják 
a  tartalékalapból,  amely  a  minimálbér-  és  bérminimum  emelés,  valamint  járulékai  többletkifizetéseinek 
fedezetéül szolgál.  
Az  éves  elszámolást  követően  a  tartalékalapból  nyújtott  többletösszeget  vissza  kell  fizetni  a 
tartalékalapba. 
Valamennyi 

intézmény 

minimálbér 

és 

bérminimum 

emeléssel 

összefüggő 

állami 

költségvetésmódosítást követő 30 napon belül köteles pótköltségvetést készíteni.  
Az  országos  presbitérium  a  tartalékalaphoz  nem  csatlakozott  intézményeknek  nem  nyújt  semmilyen 
országos  egyházi  támogatást  a  minimálbér-  és  bérminimum  emelés,  valamint  járulékai 
többletkifizetésekkel kapcsolatosan. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2017. február 28. 
 

5//2017. (II. 2.) országos presbitériumi határozat  

Baldauf diakóniai intézmény ingatlanáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja  alapján  elfogadja  a  Baldauf  Gusztáv 
Evangélikus  Szeretetotthon  (Pogány)  diakóniai  intézmény  tulajdonában  álló,  a  Pécs18742  hrsz.  alatt 
felvett,  a  természetben  7623  Pécs,  Szabadság  u.  18.  sz.  alatt  található  ingatlana  országos  egyháznak 
történő felajánlását, az ajándékozási szerződés megkötését jóváhagyja. 
Az  ajándékozási  szerződés  megkötésére  tekintettel  hozzájárul  a  diakóniai  intézmény  fennálló, 
101.000.000.- Ft kölcsön tartozásnak, mint behajthatatlan követelésnek a leírásához. 
Ezzel egyidejűleg felkéri az országos irodát, hogy vizsgálja meg az ingatlan hasznosításának lehetőségeit 
és módját. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2017. február 28. 

 
 

7/2017. (II. 2.) országos presbitériumi határozat  

kórházalapítási szándékról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja  alapján  -  utalva  a  2/2015.  (II.  5.)  országos 
presbitériumi  határozatra  -  fenntartja  kórházalapítási  szándékát.  A  szükséges  tárgyalások  lefolytatására 
felhatalmazza dr. Nagy Zoltánt és Buda Annamáriát. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2017. február 28. 
 

 

8/2017. (II. 2.) országos presbitériumi határozat  

Evangélikus Hittudományi Egyetem jelentéséről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005.  évi  VIII.  törvény  44.  §  (1)  bekezdés  c)  pontjára  -  az  Evangélikus  Hittudományi  Egyetem  2016. 
évben végzett tevékenységéről szóló rektori jelentést elfogadja.  
Az országos presbitérium szükségesnek tartja a lelkész-utánpótlás szempontjából az egyházi köznevelési 
intézményekben  zajló  tanulói  és  tanári  hitélet  –  ideértve  a  tanulók  és  tanárok  gyülekezeti  hitéletének  - 
áttekintését, valamint az iskolai hittanoktatás egyházi hatásainak elemzését. 
Felelős: Varga Márta és EHE Valláspedagógiai Intézet 
Határidő: 2016. május 31. 

background image

 

9/1/2017. (II. 2.) országos presbitériumi határozat  

EHE alapító okiratának módosításáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005. évi VIII. törvény  4. § (2) bekezdése alapján  az Evangélikus Hittudományi  Egyetem felsőoktatási 
intézmény alapító okiratát – a Melanchthon Szakkollégium szervezeti egység létrehozására tekintettel  – 
módosítja.  
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2016. február 28. 
 
 

9/2/2017. (II. 2.) országos presbitériumi határozat  

EHE Melanchthon Szakkollégium szervezeti és működési szabályzatának elfogadásáról  

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005.  évi  VIII.  törvény  7.  §  (1)  bekezdés  b)  pontjára  -  az  Evangélikus  Hittudományi  Egyetem 
felsőoktatási  intézmény  Melanchthon  Szakkollégiuma  szervezeti  egység  szervezeti  és  működési 
szabályzatát elfogadja.  
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2016. február 28. 
 
 

9/3/2017. (II. 2.) országos presbitériumi határozat  

EHE Melanchthon Szakkollégium igazgatójáról  

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján az Evangélikus Hittudományi Egyetem 
felsőoktatási  intézmény  Melanchthon  Szakkollégiuma  igazgatójának,  Szabó  B.  Andrásnak  a 
megválasztását támogatja. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2016. február 28. 
 
 

10/1/2017. (II. 2.) országos presbitériumi határozat  

könyvtár gyűjteményi egységvezető jogviszony létesítéséhez való jóváhagyásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005.  évi  VIII.  törvény  7.  §  (1)  bekezdés  b)  pontjára  -  előzetesen  jóváhagyja  Balogh  Kriszta  könyvtár 
gyűjteményi egység vezetőjének 2017. február 1. napjától 2018. január 31. napjáig való munkajogviszony 
létesítését az Evangélikus Országos Gyűjteményben. 
Felelős: Hubert Gabriella 
Határidő: 2017. február 2. 
 
 

10/2/2017. (II. 2.) országos presbitériumi határozat  

levéltár gyűjteményi egységvezető jogviszony létesítéséhez való jóváhagyásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005.  évi  VIII.  törvény  7.  §  (1)  bekezdés  b)  pontjára  -  előzetesen  jóváhagyja  Czenthe  Miklós  levéltár 
gyűjteményi egység vezetőjének 2017. február 1. napjától 2022. január 31. napjáig való munkajogviszony 
létesítését az Evangélikus Országos Gyűjteményben. 
Felelős: Hubert Gabriella 
Határidő: 2017. február 2. 
 

background image

 

10/3/2017. (II. 2.) országos presbitériumi határozat  

múzeum gyűjteményi egységvezető jogviszony létesítéséhez való jóváhagyásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005.  évi  VIII.  törvény  7.  §  (1)  bekezdés  b)  pontjára  -  előzetesen  jóváhagyja  Harmati  Béla  László 
múzeum  gyűjteményi  egység  vezetőjének  2017.  február  1.  napjától  2022.  január  31.  napjáig  való 
munkajogviszony létesítését az Evangélikus Országos Gyűjteményben. 
Felelős: Hubert Gabriella 
Határidő: 2017. február 2. 
 
 

11/2017. (II. 2.) országos presbitériumi határozat  

belső ellenőr jelentéséről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján - utalva az egyház háztartásáról szóló 2000. évi 
I. törvény 7/B. § (3) bekezdésére - a Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium 
(Sopron),  a  Kossuth  Lajos  Evangélikus  Óvoda,  Általános  Iskola,  Gimnázium  és  Pedagógiai 
Szakgimnázium (Miskolc), a Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
(Soltvadkert), a Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola (Budapest-Rákoskeresztúr), a 
Kisdeák  Evangélikus  Óvoda  (Budapest)  köznevelési  intézményekben,  és  a  Magyarországi  Evangélikus 
Egyház  alkalmazásában  álló,  a  köznevelési  intézményekben  szolgálatot  teljesítő  intézményi  lelkészek 
juttatásainak körében végzett,  valamint a Szombathelyi  Evangélikus Diakóniai Központ,  a  Bolla Árpád 
Evangélikus Szeretetotthon (Budapest-Rákospalota), a Lakos Ádám Evangélikus Szeretetszolgálat (Boba) 
diakóniai intézményekben végzett szabályszerűségi-pénzügyi vizsgálatról, illetve a Fancsal-Hernádvécse 
Evangélikus  Egyházközségben  és  a  Kék  Elefánt  Evangélikus  Óvoda  (Pécs)  köznevelési  intézményben 
végzett  soron  kívüli  szabályszerűségi-pénzügyi  vizsgálatról,  valamint  az  utóellenőrzésekről  szóló  belső 
ellenőri jelentést tudomásul veszi. 
Felelős: Csorba Gábor 
Határidő: 2017. február 28. 
 
 

12/2017. (II. 2.) országos presbitériumi határozat  

kistelepülési szabályrendelet módosításáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján - utalva az egyházi jogszabályokról szóló 2005 
évi VI. törvény 4. § (3) bekezdésére - az ötezer lakosnál kisebb településen szolgálatot teljesítő egyházi 
személyek jövedelempótlékának elosztásáról szóló 1/2016. (V. 12.) országos szabályrendelet módosítását 
elfogadja. Az országos presbitérium kéri az országos irodát, hogy a szabályrendelet és annak módosítása 
egységes szerkezetben jelenjen meg az egyház hivatalos lapjában. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2017. február 28. 
 
 

15/2017. (II. 2.) országos presbitériumi határozat  

Deák Téri köznevelési intézmény intézményvezetője pályázati kiírásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005.  évi  VIII.  törvény  16/A.  §  (2)  bekezdésre  –  a  Deák  Téri  Evangélikus  Gimnázium  (Budapest) 
köznevelési intézmény intézményvezetője újraválasztási eljárását lefolytatja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2017. február 28. 
 
 

background image

16/2017. (II. 2.) országos presbitériumi határozat  

köznevelési intézmények 2015. évi egyházi kiegészítő támogatásának korrekciós összegéről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128.§ (2) bekezdés c) pontja alapján úgy határoz, hogy a 2015. évi egyházi 
köznevelési kiegészítő támogatás korrekciós összegének 67,31%-t az oktatási tartalékalapban tartja, így a 
különbözet (50.000,- Ft/gyermek) létszámarányosan kerül kiosztásra a 2015. évi létszám alapján. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2017. február 28. 
 
 

17/2017. (II. 2.) országos presbitériumi határozat  

bonyhádi köznevelési intézmény feladatbővítéséről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005.  évi  VIII.  törvény  4.  §  (2)  bekezdésére  –a  Bonyhádi  Petőfi  Sándor  Evangélikus  Gimnázium  és 
Kollégium  köznevelési  intézmény  alapító  okiratában  írt  feladatát  bővíti  azzal,  hogy  az  állami 
intézményfenntartó  központ  által  fenntartott  Vörösmarty  Mihály  Általános  Iskola  vonatkozásában  a 
feladatellátási  kötelezettség  átvállalásával  vallási,  világnézeti  tekintetben  elkötelezett  egyházi 
intézményként látja el az általános iskolai feladatot 2017. szeptember 1-től. 
Ennek  megfelelően  a  Bonyhádi  Petőfi  Sándor  Evangélikus  Gimnázium  és  Kollégium  köznevelési 
intézmény alapító okiratát és költségvetésének módosítja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2017. február 28. 
 
 

18/2017. (II. 2.) országos presbitériumi határozat  

Reményik köznevelési intézmény feladatbővítéséről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005. évi VIII. törvény 4. § (2) bekezdésére - javasolja az egyházközségi fenntartónak és támogatja, hogy 
a  Reményik  Sándor  Evangélikus  Általános  Iskola  és  Alapfokú  Művészeti  Iskola  (Szombathely) 
köznevelési  intézmény  feladatbővítésével,  az  állami  intézményfenntartó  központ  által  fenntartott  Bobai 
Óvoda és Napsugár Általános Iskola vonatkozásában a feladat ellátási kötelezettség átvállalásával vallási, 
világnézeti  tekintetben  elkötelezett  egyházi  intézményben  lássa  el  a  köznevelési  feladatot  2017. 
szeptember 1-től. 
Ennek megfelelően támogatja a Reményik Sándor Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola (Szombathely) köznevelési intézmény alapító okiratának és költségvetésének módosítását. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2017. február 28. 
 
 

19/2017. (II. 2.) országos presbitériumi határozat  

pécsi köznevelési intézmény igazgatótanácsa fenntartói küldöttéről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva a 2005. évi VIII. törvény 11. § 
(3)  bekezdésére  –  a  Kék  Elefánt  Evangélikus  Óvoda  köznevelési  intézmény  igazgatótanácsa  országos 
egyházi küldöttének Aradi Andrást megválasztja.  
Felelős: dr. Benkő Ingrid 
Határidő: 2017. február 28. 
 
 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2021. április »
április
HKSzeCsPSzoV
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930