OP határozatok 2017.05.03.-06.29.

B1_ophat_2017070511.pdf — PDF document, 316Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

51/1/2017. (V. 3.) országos presbitériumi határozat 

kiskőrösi köznevelési intézmény alapító okiratának 

módosításáról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
4.  §  (2)  bekezdése  alapján  megállapítja,  hogy  a  Kiskőrösi 
Petőfi  Sándor  Evangélikus  Óvoda,  Általános  Iskola,  Gim-
názium  és  Szakgimnázium  köznevelési  intézmény  alapító 
okiratának módosítása - szőlész-borász, pénzügyi termékér-
tékesítő,  pénzügyi-számviteli  ügyintéző,  vállalkozási  és 
bérügyintéző, valamint rendészeti  ügyintéző  képzés indítá-
sával - a szakmai és a gazdasági bizottság jóváhagyását kö-
vetően megtörtént.  
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2017. május 31. 
 
 

51/2/2017. (V. 3.) országos presbitériumi határozat 

bonyhádi köznevelési intézmény alapító okiratának 

módosításáról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
4.  §  (2)  bekezdése  alapján  megállapítja,  hogy  a  Bonyhádi 
Petőfi  Sándor  Evangélikus  Gimnázium,  Kollégium  közne-
velési  intézmény alapító okiratának módosítása  - az általá-
nos iskolai feladatbővüléssel - a szakmai és a gazdasági bi-
zottság jóváhagyását követően megtörtént.  
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2017. május 31. 
 
 

51/3/2017. (V. 3.) országos presbitériumi határozat 

aszódi köznevelési intézmény alapító okiratának 

módosításáról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
4.  §  (2)  bekezdése  alapján  megállapítja,  hogy  az  Aszódi 
Evangélikus  Petőfi Gimnázium, Általános Iskola  és Kollé-
gium  köznevelési  intézmény  alapító  okiratának  módosítása 
-  létszámváltozással  -  a  szakmai  és  a  gazdasági  bizottság 
jóváhagyását követően megtörtént.  
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2017. május 31. 
 
 

51/4/2017. (V. 3.) országos presbitériumi határozat 

soltvadkerti köznevelési intézmény alapító okiratának 

módosításáról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
4. § (2) bekezdése alapján megállapítja, hogy a Kossuth La-
jos  Evangélikus  Általános  Iskola  és  Alapfokú  Művészeti 
Iskola (Soltvadkert)  köznevelési intézmény alapító okiratá-
nak módosítása - a telephelyek módosításával, illetve a vál-
lalkozási tevékenységekkel való kiegészítéssel  -  a  szakmai 
és a gazdasági bizottság jóváhagyását követően megtörtént.  
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2017. május 31. 
 

 

51/5/2017. (V. 3.) országos presbitériumi határozat 

Benka köznevelési intézmény alapító okiratának 

módosításáról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 

4. § (2) bekezdése alapján megállapítja, hogy a Benka Gyu-
la Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
és Óvoda (Szarvas) köznevelési intézmény alapító okiratá-
nak módosítása - létszámnöveléssel - a szakmai és a gazda-
sági bizottság jóváhagyását követően megtörtént.  
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2017. május 31. 
 
 

 

53/2017. (V. 11.) országos presbitériumi határozat 

Kőszegi köznevelési intézménnyel kapcsolatban érkezett 

panasz vizsgálatáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  a  18.  §  (2)  bekezdésére  -  a  Kőszegi 
Evangélikus 

Szakgimnázium, 

Szakközépiskola 

és 

Kollégium  köznevelési  intézmény  intézményvezetőjével 
szemben  érkezett  panaszok  kivizsgálását  követően 
köznevelési  intézmény  intézményvezetőjét,  Rodler  Gábort 

munkavállalói 

tájékoztatási 

kötelezettségeinek 

elmulasztásáért  az  Mt.  52. § (1) bekezdés  c-d)  pontja  és  a 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. §-a alapján 
szóbeli figyelmeztetésben részesíti. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2017. június 10. 
 
 

54/2017. (V. 11.) országos presbitériumi határozat 

kőszegi forráshiányos köznevelési intézmény 

támogatásáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyházi  oktatási  kiegészítő  támogatás, 
valamint  az  egyházi  kiegészítő  támogatás  korrekciós 
összegének, 

és 

tartalékba 

helyezett 

részének 

felhasználásáról  szóló  5/2008.  (XII.  22.)  országos 
szabályrendelet  4.  §  (1)  bekezdésére,  valamint  az  egyház 
háztartásáról  szóló  2016.  évi  VI.  törvény  38.  §-ra  -  a 
Kőszegi  Evangélikus  Szakgimnázium,  Szakközépiskola  és 
Kollégium 2017. évi költségvetési hiánya miatt 20.282.000 
Ft  támogatást  nyújt.  Ezzel  egyidejűleg  a  köznevelési 
intézménybe  Gál  Ferencet,  mint  intézményi,  gazdálkodási 
biztost  rendeli  ki  2017.  május  15.  napjától  három  havi 
időtartamra  havi  besorolási  illetmény  és  vezetői  pótlék, 
valamint  útiköltség  és  szállásdíj  díjazás  ellenében  a 
mellékelt  megbízás  alapján  egyéb  eseti  célok  tartalékalapi 
sor terhére. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2017. június 10. 
 

 

55/2017. (V. 11.) országos presbitériumi határozat 

kőszegi köznevelési intézmény intézményvezetője 

meghívásos pályázati kiírásáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  17/A.  §-ra  –  a  Kőszegi  Evangélikus 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola 

és 

Kollégium 

köznevelési  intézmény  meghívásos  intézményvezetői 
pályázatát kiírja. A pályázatra meghívott: Rodler Gábor. 

background image

Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2017. június 10. 
 
 

56/2017. (V. 11.) országos presbitériumi határozat 

nyíregyházi köznevelési intézmény intézményvezetője 

meghívásos pályázati kiírásáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  17/A.  §-ra  –a  Nyíregyházi  Kossuth  Lajos 
Gimnázium 

köznevelési 

intézmény 

meghívásos 

intézményvezetői pályázatát kiírja. A pályázatra meghívott: 
Tar Jánosné. A meghívott feladata bemutatkozó anyagában 
a  fenntartó  elvárása  alapján,  a  nyíregyházi  evangélikus 
oktatási 

intézmények 

szakmai 

együttműködésének, 

integrációs törekvéseinek elkötelezett, tartalmi kidolgozása 
is.  
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2017. június 10. 
 
 

57/1/2017. (V. 11.) országos presbitériumi határozat 

lajoskomáromi köznevelési intézmény intézményvezetői 

munkaviszonyának megszüntetése 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  Schoderbeck  Mária  írásban  benyújtott  kérelmére 
utalással, a Kerekerdő Evangélikus Óvoda (Lajoskomárom) 
köznevelési  intézmény  óvodavezetője  munkaviszonyát 
közös  megegyezéssel  2017.  augusztus  18.  napján 
megszünteti. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2017. augusztus 18. 
 
 

57/2/2017. (V. 11.) országos presbitériumi határozat 

lajoskomáromi köznevelési intézmény 

intézményvezetője megbízásáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2015.  évi 
VIII.  törvény  16.  §-ra.a  Kerekerdő  Evangélikus  Óvoda 
(Lajoskomárom)  köznevelési  intézmény  intézményvezetői 
pozíciójára  nyilvános  pályázatot  ír  ki,  az  új  vezető 
megválasztásáig  az  SZMSZ-ben  kijelölt  helyettest  bízza 
meg az intézményvezetői feladatok elvégzésével. 
Ezzel  egyidejűleg  felkéri  a  nevelési  és  oktatási  osztályt, 
hogy  a  köznevelési  intézmény  intézményvezetői  pályázata 
elbírálása  során az előzetes  vizsgálat elvégzésére  szakértői 
bizottságot kérjen fel. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2017. augusztus 18. 
 
 

58/2017. (V. 11.) országos presbitériumi határozat  

intézményvezetői értékelésről 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján az in-
tézményvezetők  2015.  évi  értékelésénél  az  alábbi  intéz-
ményvezetőket a következők szerint minősíti: 

a)  kiválóan  megfelelt:  Mag  Pálné,  Benséné  Sándor 
Erzsébet,  Fakan  Zsuzsanna,  Fodorné  Pecznyik  Zsuzsa, 
Lassú Zsuzsanna; 
b) jól megfelelt: Rádóczy Zsuzsanna, Kocsisné Sárossy 
Emőke; 
c) megfelelt: Hajdó Ákos. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2017. június 10. 
 
 

59/2017. (V. 11.) országos presbitériumi határozat  

intézményi törvény módosításának kezdeményezéséről 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (1)  bekezdés  b)  pontja 
alapján  –  megerősítve  15/2015.  (II.  5.)  országos 
presbitériumi 

határozatát 

javasolja 

az 

egyház 

intézményeiről  szóló  2005.  évi  VIII.  törvény  60.  §  (1) 
bekezdés  a)  pontjának  módosítását,  két  nyílt  és  egy 
meghívásos,  eredménytelen  köznevelési  intézményvezetői 
pályázatot  követően  zsinati  határozati  jóváhagyással 
elkötelezett keresztény jelölt is lehessen intézményvezető .  
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2017. június 10. 
 
 

60/2017. (V. 11.) országos presbitériumi határozat  

csepeli köznevelési intézmény egyházi fenntartásba 

vételéről 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  a  Szabóky  Adolf  Általános  és  Szakképző  Iskola 
(Csepel) egyházi fenntartásba vételét elutasítja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2017. május 31. 
 
 

61/2017. (V. 11.) országos presbitériumi határozat  

szőlősgyöröki köznevelési intézmény normatíva 

igénylésről 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján a Dél-
Balatoni  Gárdonyi  Géza  Evangélikus  Általános  Iskola 
(Szőlősgyörök) köznevelési intézmény 2016-ban folyósított 
működési  előlege  támogatássá  minősítését  elutasítja.  Java-
solja  az  intézménynek,  hogy  állapodjon  meg  az  országos 
iroda  oktatási osztályával  és  az egyházközségi  fenntartójá-
val a visszafizetés ütemezéséről. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2017. május 31. 
 
 

62/2017. (V. 11.) országos presbitériumi határozat 

országos szabályrendelet elfogadásáról  

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján - 
utalva  az  egyházi  jogszabályokról  szóló  2005  évi  VI. 
törvény 4. § (3) bekezdésére  –  az átlagbéralapú támogatás 
és  a  működési  támogatás  összesített  egyenlegének 
rendezése  során  előállt  korrekciós  összeg,  valamint  a 
működési  támogatás  tartalékba  helyezett  részének 

background image

felhasználásáról  szóló  1/2017.  (V.  11.)  országos 
szabályrendeletet elfogadja. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2017. június 30. 
 

 

63/2017. (V. 11.) országos presbitériumi határozat 

szarvasi ingatlanvásárlásról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja  alapján  a 
Szarvas  2040/A/1-3  hrszámú  ingatlanok  16.500.000,-  Ft 
vételáron  való  megvásárlását  a  Benka  Gyula  Evangélikus 
Angol  Két  Tanítási  Nyelvű  Általános  Iskola  és  Óvoda 
(Szarvas)  köznevelési intézmény részére  és annak  költség-
vetése terhére jóváhagyja. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2017. június 30. 

 
 

64/2017. (V. 11.) országos presbitériumi határozat 

kiskőrösi köznevelési intézmény fenntartóváltásáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  -  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  4.  §  (2)  bekezdésére  -a  Kiskőrösi  Petőfi 
Sándor  Evangélikus  Óvoda,  Általános  Iskola,  Gimnázium 
és 

Szakgimnázium 

köznevelési 

intézménynek 

Harangvirág  Óvoda  kiválása  miatti  fenntartóváltását  nem 
támogatja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2017. május 31. 
 

 

65/1/2017. (V. 11.) országos presbitériumi határozat 
békéscsabai diakóniai intézmény intézményvezetője 

megbízásáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  17.  §  (12)  bekezdésére  –  a  Békéscsabai 
Evangélikus 

Szeretetszolgálat 

intézményvezetői 

feladataival  Kondor  Pétert  bízza  meg  2017.  május  1. 
napjától 2018. április 30. napjáig terjedő időtartamra azzal, 
hogy  felhatalmazza  az  országos  iroda  igazgatóját  a 
szerződés aláírására. Felelős: Krámer György 
Határidő: 2017. május 15. 
 
 

66/1/2017. (V. 11.) országos presbitériumi határozat 

pilisi diakóniai intézmény intézményvezetője 

megbízásáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII. törvény 17. § (12) bekezdésére – a Pilis Evangélikus 
Szeretetszolgálat  intézményvezetői  feladataival  Illanitz 
Györgyöt  bízza  meg  2017.  május  1.  napjától  2018.  április 
30. napjáig terjedő időtartamra azzal, hogy felhatalmazza az 
országos iroda igazgatóját a szerződés aláírására.  
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2017. május 15. 

 
 

67/2017. (V. 11.) országos presbitériumi határozat 

szándéknyilatkozat csabacsüdi diakóniai intézmény 

átvételéről 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.§  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  1.  §  (2)  bekezdésére  –  intézményalapítási 
szándékát  kifejezi  a  csabacsüdi  szociális  intézmény 
diakóniai  feladatátvétel  vonatkozásában  azzal,  hogy  azt  az 
Ótemplomi Szeretetszolgálat (Szarvas) diakóniai intézmény 
lássa el. Ezzel egyidejűleg felkéri az országos irodát, hogy e 
szándéknyilatkozat  alapján  vizsgálja  meg  az  alapító  okirat 
létrehozása, módosítása feltételeinek fennállását. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2017. június 29. 
 

 

68/2017. (V. 11.) országos presbitériumi határozat 

Magyarországi Evangélikus Egyház 2016. évi 

beszámolójáról és 2017. évi költségvetésének 

módosításáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (2)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  a  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  2015.  évi 
beszámolóját  31.189.607  eFt  mérlegfőösszeggel  és 
1.955.044  eFt  pozitív  eredménnyel  zsinati  törvényi 
elfogadásra  javasolja.  Ezzel  egyidejűleg  kezdeményezi  a 
Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

2017. 

évi 

költségvetéséről  szóló  2016.  évi  II.  törvény  zsinati 
módosítását. 
Felelős: Prőhle Gergely és Csorba Gábor 
Határidő: 2017. május 16. 
 
 

70/1/2017. (V. 11.) országos presbitériumi határozat 

egyházközségek kiemelt beruházási, felújítási keretének 

elosztásáról (Mezőberény) 

Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma 
az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 
törvény  128.  §  (2)  bekezdés  b)  pontja  alapján  –  utalva  az 
építési  beruházások  rendjéről  szóló  2/2007.  (VII.17.) 
országos  szabályrendelet  5.  §  (6)  bekezdésére  –  az 
X112010000 

Kiemelt 

felújítások, 

beruházások 

költségvetési  keret  terhére,  a  Mezőberény  I.  ker. 
Evangélikus Egyházközség templom felújítás beruházáshoz 
16.000.000,-  Ft  összegű  támogatást  nyújt,  támogatási 
szerződés megkötése mellett.  
Felelős: Csorba Gábor 
Határidő: 2017. június 10. 
 
 

70/2/2017. (V. 11.) országos presbitériumi határozat 

egyházközségek kiemelt beruházási, felújítási keretének 

elosztásáról (Nemeskér) 

Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma 
az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 
törvény  128.  §  (2)  bekezdés  b)  pontja  alapján  –  utalva  az 
építési  beruházások  rendjéről  szóló  2/2007.  (VII.17.) 
országos  szabályrendelet  5.  §  (6)  bekezdésére  –  az 
X112010000 

Kiemelt 

felújítások, 

beruházások 

költségvetési  keret  terhére,  a  Nemeskéri  Evangélikus 

background image

Egyházközség templom felújítás 1.üteme - a tető és torony 
héjazat  felújítása  -  beruházáshoz  23.000.000,-  Ft  összegű 
támogatást nyújt, támogatási szerződés megkötése mellett.  
Felelős: Csorba Gábor 
Határidő: 2017. június 10. 
 
 

70/3/2017. (V. 11.) országos presbitériumi határozat 

egyházközségek kiemelt beruházási, felújítási keretének 

elosztásáról (Gödöllő-Veresegyház) 

Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma 
az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 
törvény  128.  §  (2)  bekezdés  b)  pontja  alapján  –  utalva  az 
építési  beruházások  rendjéről  szóló  2/2007.  (VII.17.) 
országos  szabályrendelet  5.  §  (6)  bekezdésére  –  az 
X112010000 

Kiemelt 

felújítások, 

beruházások 

költségvetési  keret  terhére,  a  Gödöllői  Evangélikus 
Egyházközség 

veresegyházi 

temploma 

felújítás 

beruházáshoz  11.000.000,-  Ft  összegű  támogatást  nyújt, 
támogatási szerződés megkötése mellett.  
Felelős: Csorba Gábor 
Határidő: 2017. június 10. 
 
 

71/2017. (V. 11.) országos presbitériumi határozat 

belső ellenőr jelentéséről 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  IV.  törvény  128.  §  (5)  bekezdése  alapján  -  utalva  az 
egyház háztartásáról szóló 2016. évi VI. törvény 46. §-ra - a 
Deák Téri Evangélikus Gimnázium (Budapest), az Evangé-
likus Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Informatikai Szakkép-
ző Iskola és Kollégium (Kőszeg) köznevelési intézmények-
ben, a Kondorosi Evangélikus Nyugdíjasház és a Gyermek-
sziget  Evangélikus  Családi  Napközi  (Piliscsaba)  diakóniai 
intézményekben, valamint az Andorka Rudolf Evangélikus 
Konferencia és Missziói Otthon (Balatonszárszó) konferen-
cia- és üdülőközpont intézményben végzett szabályszerűsé-
gi-pénzügyi, illetve a Luther Kiadó (Budapest) tájékoztatási 
intézményben  végzett  belső  ellenőri  vizsgálatáról,  utóvizs-
gálatról szóló jelentést tudomásul veszi.  
Felelős: Csorba Gábor 
Határidő: 2017. június 10. 
 
 

72/2017. (V. 11.) országos presbitériumi határozat  

intézményi törvény módosításának kezdeményezéséről 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (1) bekezdés b) pontja alapján kez-
deményezi az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. 
törvény  34.  §  módosítását  a  Magyarországi  Evangélikus 
Egyház országos  hetilapjára vonatkozóan azzal a  kiegészí-
téssel,  hogy  annak  kiadása  az  országos  presbitérium  által 
meghatározott  rendben  történik.  Ezzel  egyidejűleg  kéri  a 
zsinatot annak tudomásulvételére, hogy a törvénymódosítás 
megtörténtéig  a  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  heti-
lapja kéthetenként, összevont számban kerül kiadásra. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2017. május 16. 
 
 

73/2017. (V. 11.) országos presbitériumi határozat 

az országos iroda igazgatója beszámolójáról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (4) bekezdés d) pontja alapján az or-
szágos iroda igazgatójának a 2016. évben végzett tevékeny-
ségről szóló beszámolóját elfogadja. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2017. június 10. 
 
 

74/1/2017. (VI. 21.) országos presbitériumi határozat 

Sarepta diakóniai intézmény alapító okiratának módosí-

tásáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII. törvény 4. § (2) bekezdése alapján megállapítja, hogy 
a  Sarepta  Budai  Evangélikus  Szeretetotthon,  Idősek  és 
Fogyatékos Személyek Otthona 
diakóniai intézmény alapító 
okiratának  módosítása  a  szakmai  és  a  gazdasági  bizottság 
jóváhagyását követően megtörtént.  
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2017. június 29. 
 
 

75/1/2017. (VI. 21.) országos presbitériumi határozat 

pilisi diakóniai intézmény alapító okiratának módosítá-

sáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII. törvény 4. § (2) bekezdése alapján megállapítja, hogy 
a  Pilisi  Evangélikus  Szeretetszolgálat

 

diakóniai  intézmény 

alapító  okiratának  módosítása  a  szakmai  és  a  gazdasági 
bizottság jóváhagyását követően megtörtént.  
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2017. június 29. 
 
 

76/1/2017. (VI. 21.) országos presbitériumi határozat 

Abaffy diakóniai intézmény alapító okiratának módosí-

tásáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII. törvény 4. § (2) bekezdése alapján megállapítja, hogy 
az  Abaffy  Gyula  Evangélikus  Szeretetszolgálat  (Arnót) 
diakóniai  intézmény  alapító  okiratának  módosítása  a 
szakmai  és  a  gazdasági  bizottság  jóváhagyását  követően 
megtörtént.  
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2017. június 29. 
 
 

77/1/2017. (VI. 21.) országos presbitériumi határozat 

békéscsabai diakóniai intézmény alapító okiratának 

módosításáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII. törvény 4. § (2) bekezdése alapján megállapítja, hogy 
a  Békéscsabai  Evangélikus  Szeretetszolgálat  diakóniai 
intézmény  alapító  okiratának  módosítása  a  szakmai  és  a 
gazdasági bizottság jóváhagyását követően megtörtént.  
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2017. június 29. 
 
 

79/1/2017. (VI. 29.) országos presbitériumi határozat 

hitoktatói díjazásról 

background image

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján a 
2017/2018. tanévre a hitoktatáshoz kapcsolódóan a díjazást 
az alábbiak szerint állapítja meg: 
a)  a  főállású  hitoktatók  díjazása  2017.  szeptember  1. 
napjától bruttó 173.000,- Ft/hó,  
b)  az  állami  köznevelési  intézményekben  a  kötelezően 
választható  hit-  és  erkölcstanoktatás  keretében  megtartott 
hittanórák  díjazása  -  heti  egy  tanórára  -  bruttó  70.000,- 
Ft/hittancsoport/tanév, 
c)  a  fakultatív  hittanórák  díjazása  bruttó  52.500,- 
Ft/hittancsoport/tanévben összegben. 
A b-c) pontban írt esetben, a megbízási szerződés megköté-
se  esetén  tíz  egyenlő  részletben  (szeptembertől  júniusig) 
kerül megállapításra. 
Kéri  a  zsinatot,  hogy  2018.  évi  költségvetési  törvényben 
vizsgálja felül a díjazások összegét. 
Felelős: Csorba Gábor 
Határidő: 2017. július 31. 
 
 

79/2/2017. (VI. 29.) országos presbitériumi határozat 

hitoktatói útiköltségről 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése  alapján a 
2017/2018.  tanévre  a  hitoktatáshoz  kapcsolódóan  az 
útiköltség térítést az alábbiak szerint állapítja meg: 
a) a saját vagy gyülekezeti tulajdonú gépjárműre kifizethető 
útiköltség térítés összegét legfeljebb bruttó 35,- Ft/km ösz-
szegben, 
b) az útiköltség-átalány összegét bruttó 27,- Ft/km összeg-
ben. 
Felelős: Csorba Gábor 
Határidő: 2017. július 31. 
 
 

80/1/2017. (VI. 29.) országos presbitériumi határozat 

aszódi köznevelési intézmény intézményvezetője 

megválasztásáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII. törvény 18. § (2) bekezdése alapján - utalva az egyház 
intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 17. §-ra  –  az 
Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Általános Iskola és 
Kollégium  köznevelési  intézmény  intézményvezetőjének 
Veizer  Valériát  megválasztja  2017.  augusztus  1.  napjától 
2022.  július  31.  napjáig  terjedő  időszakra  azzal,  hogy  az 
országos  irodaigazgatót  felhatalmazza  a  szerződés 
aláírására. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2017. július 31. 
 

 

81/1/2017. (VI. 29.) országos presbitériumi határozat 

Rózsák tere köznevelési intézmény intézményvezetője 

megbízásáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII. törvény 18. § (2) bekezdése alapján - utalva az egyház 
intézményeiről  szóló  2005.  évi  VIII.  törvény  17.  §  (12) 
bekezdésére  –  a  pályázat  eredménytelennek  nyilvánítása 
mellett, az Evangélikus Középiskolai Kollégium (Budapest) 
intézményvezetői  feladatainak  ellátásával  Károlyfalvi 

Zsoltot  megbízza  2017.  augusztus  1.  napjától  2018.  július 
31.  napjáig  terjedő  időszakra  azzal,  hogy  az  országos 
irodaigazgatót felhatalmazza a szerződés aláírására. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2017. július 31. 
 

 

82/1/2017. (VI. 29.) országos presbitériumi határozat 

nyíregyházi köznevelési intézmény intézményvezetője 

megválasztásáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII. törvény 18. § (2) bekezdése alapján - utalva az egyház 
intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 17/A. §-ra – a 
Nyíregyházi  Evangélikus  Kossuth  Lajos  Gimnázium 
köznevelési intézmény  intézményvezetőjének Tar Jánosnét 
megválasztja  2017.  augusztus  1.  napjától  2022.  július  31. 
napjáig  terjedő  időszakra  azzal,  hogy  az  országos 
irodaigazgatót felhatalmazza a szerződés aláírására. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2017. július 31. 
 

 

83/1/2017. (VI. 29.) országos presbitériumi határozat  

Deák Téri köznevelési intézmény intézményvezetője 

megválasztásáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  17/B.  §-ra  –  a  Deák  Téri  Evangélikus 
Gimnázium 

(Budapest) 

köznevelési 

intézmény 

intézményvezetőjének  Gadóné  Kézdy  Editet  újraválasztja 
2017. augusztus 1. napjától 2022. július 31. napjáig terjedő 
időszakra  azzal,  hogy  az  országos  irodaigazgatót 
felhatalmazza a szerződés aláírására. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2017. július 31. 
 

 

84/2017. (VI. 29.) országos presbitériumi határozat  

Roma Szakkollégium felsőoktatási intézmény 

intézményvezetője megbízásáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetésről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.§  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  figyelemmel  az  egyház  intézményeiről  szóló 
2005. évi VIII. 17. § (12) bekezdésére – Molnár Erzsébetet 
az  Evangélikus  Roma  Szakkollégium  (Nyíregyháza) 
intézmény  intézményvezetői  feladatainak  ellátásával  egy 
évre  megbízza  azzal,  hogy  az  országos  irodaigazgatót 
felhatalmazza a szerződés aláírására.  
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2017. július 31. 
 
 

85/2017. (VI. 29.) országos presbitériumi határozat 

kőszegi köznevelési intézmény intézményvezetője 

megbízásáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2015.  évi 
VIII.  törvény  16.  §-ra  -  a  Kőszegi  Evangélikus 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola 

és 

Kollégium 

background image

köznevelési  intézmény  intézményvezetői  pályázatának 
eredménytelennek nyilvánítása mellett, új intézményvezetői 
pályázatot  ír  ki.  Az  intézményvezető  megválasztásáig  az 
SZMSZ-ben  kijelölt  igazgatóhelyettest  bízza  meg  az 
intézményvezetői feladatok elvégzésével. 
Ezzel  egyidejűleg  felkéri  a  nevelési  és  oktatási  osztályt, 
hogy  az  átmeneti  időszakban  az  intézményi  biztossal  és 
nevelési-oktatási  bizottság  delegáltjával,  Zsóri-Ments 
Orsolyával együttműködve, az intézmény intézkedési tervét 
dolgozzák ki azzal, hogy a felmerülő költségek az oktatási 
tartalékalap stratégia célok sorról kerülnek kifizetésre. 
Továbbá,  az  országos  presbitérium  az  intézményi  biztos 
megbízását további egy hónappal meghosszabbítja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2017. július 31. 
 
 

86/2017. (VI. 29.) országos presbitériumi határozat  

iskolalelkészek szolgálatával összefüggő döntésekről 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetésről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.§  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  -  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  30.  §  (3)  bekezdésére  –  az  alábbi  a 
munkáltatói  jogköröket  átruházza  az  országos  iroda 
igazgatójára, aki az előterjesztésben foglaltak szerint jár el: 
a) jelenléti ív aláírása, és formájának, tartalmának módosí-
tása; 
b) az intézményi lelkészek szabadságigényének engedélye-
zése; 
c) éves szabadságtervhez kapcsolódó dokumentáció. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2017. július 31. 
 

 

87/2017. (VI. 29.) országos presbitériumi határozat  

köznevelési intézmények eszközfejlesztési támogatásáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetésről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.§  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján – utalva az átlagbéralapú támogatás és a  működési 
támogatás  összesített  egyenlegének  rendezése  során  előállt 
korrekciós  összeg,  valamint  a  működési  támogatás 
tartalékba helyezett részének felhasználásáról szóló 3/2017. 
(V.  11.)  országos  szabályrendelet  5.  §  g)  pontjára  –  az 
intézmények  alaptevékenységének  fejlesztéséből,  vagy  az 
alaptevékenységek 

bővítéséből 

adódó 

költségek 

támogatására,  a  rendelkezésre  álló  700.000.000,-  Ft-os 
keret  terhére,  a  csatolt  melléklet  szerinti  köznevelési 
intézményeknek  az  ott  megjelölt  támogatást  nyújtja  azzal, 
hogy  az  építési  osztály  véleményezi  az  5.000.000,-Ft-ot 
meghaladó beruházási terveket.  
Az  összeg  odaítélése  a  szőlősgyöröki,  szentendrei,  Deák 
téri, bonyhádi és Fasori köznevelési intézmény esetében - a 
felújítási,  beruházási  kérés  vonatkozásában  -  az  építési 
osztály véleményezését követően történik meg. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2017. július 31. 
 
 

88/2017. (VI. 29.) országos presbitériumi határozat  

felnőttképzési álláshely létesítéséről 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetésről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.§  (3)  bekezdés  a)  pontja 

alapján  felnőttképzéssel  foglalkozó  munkatárs  álláshelyet 
hoz  létre  nevelési  és  oktatási  osztályon,  az  oktatási 
tartalékalap keret terhére. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2017. július 31. 
 
 

89/1/2017. (VI. 29.) országos presbitériumi határozat  

bakonycsernyei köznevelési intézmény igazgatótanácsá-

nak beszámolójáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  14.  §  b)  pontjára  –  tudomásul  veszi  az 
Evangélikus 

Óvoda 

(Bakonycsernye) 

köznevelési 

intézmény igazgatótanácsának beszámolóját  a  2016. évben 
végzett tevékenységükről. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2017. július 31. 
 
 

89/2/2017. (VI. 29.) országos presbitériumi határozat  

Szeberényi köznevelési intézmény igazgatótanácsának 

beszámolójáról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va  az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
14.  § b)  pontjára  –  tudomásul  veszi  a  Szeberényi  Gusztáv 
Adolf  Evangélikus  Gimnázium,  Művészeti  Szakgimnázi-
um, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és 
Kollégium  (Békéscsaba)  köznevelési  intézmény  igazgató-
tanácsának beszámolóját a 2016. évben végzett tevékenysé-
gükről. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2017. július 31. 
 
 

89/3/2017. (VI. 29.) országos presbitériumi határozat  

Deák téri köznevelési intézmény igazgatótanácsának be-

számolójáról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va  az egyház intézményeiről  szóló 2005. évi VIII. törvény 
14. § b) pontjára – tudomásul veszi a  Deák Téri Evangéli-
kus Gimnázium (Budapest)  köznevelési  intézmény igazga-
tótanácsának beszámolóját a 2016. évben végzett tevékeny-
ségükről. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2017. július 31. 
 
 

89/4/2017. (VI. 29.) országos presbitériumi határozat  

Kisdeák köznevelési intézmény igazgatótanácsának be-

számolójáról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va  az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
14.  §  b)  pontjára  –  tudomásul  veszi  a  Deák  Téri  Kisdeák 
Óvoda  (Budapest)  köznevelési  intézmény  igazgatótanácsá-
nak beszámolóját a 2016. évben végzett tevékenységükről. 
Felelős: Varga Márta 

background image

Határidő: 2017. július 31. 
 
 

89/5/2017. (VI. 29.) országos presbitériumi határozat  

EPSZTI köznevelési intézmény igazgatótanácsának be-

számolójáról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va  az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
14.  §  b)  pontjára  –  tudomásul  veszi  az  Evangélikus  Peda-
gógiai-Szakmai Szolgáltató és Továbbképző Intézet (Buda-
pest)  köznevelési  intézmény  igazgatótanácsának  beszámo-
lóját a 2016. évben végzett tevékenységükről. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2017. július 31. 
 
 

89/6/2017. (VI. 29.) országos presbitériumi határozat  

hódmezővásárhelyi köznevelési intézmény igazgatótaná-

csának beszámolójáról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va  az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
14.  §  b)  pontjára  –  tudomásul  veszi  a  Hódmezővásárhelyi 
Égbőlpottyant  Evangélikus  Óvoda  köznevelési  intézmény 
igazgatótanácsának beszámolóját a 2016. évben végzett te-
vékenységükről. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2017. július 31. 
 
 

89/7/2017. (VI. 29.) országos presbitériumi határozat  

mezőberényi köznevelési intézmény igazgatótanácsának 

beszámolójáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
14. § b) pontjára – tudomásul veszi a Mezőberényi Petőfi 
Sándor Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollé-
gium köznevelési intézmény igazgatótanácsának beszámo-
lóját a 2016. évben végzett tevékenységükről. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2017. július 31. 
 
 

89/8/2017. (VI. 29.) országos presbitériumi határozat  

miskolci köznevelési intézmény igazgatótanácsának be-

számolójáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
14. § b) pontjára – tudomásul veszi a Kossuth Lajos Evan-
gélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai 
Szakgimnázium (Miskolc) köznevelési intézmény igazgató-
tanácsának beszámolóját a 2016. évben végzett tevékenysé-
gükről. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2017. július 31. 
 
 

89/9/2017. (VI. 29.) országos presbitériumi határozat  

nagytarcsai köznevelési intézmény igazgatótanácsának 

beszámolójáról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va  az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
14. § b) pontjára – tudomásul veszi a Szivárvány Evangéli-
kus Óvoda (Nagytarcsa) köznevelési intézmény igazgatóta-
nácsának  beszámolóját  a  2016.  évben  végzett  tevékenysé-
gükről. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2017. július 31. 
 
 

89/10/2017. (VI. 29.) országos presbitériumi határozat  

Túróczy köznevelési intézmény igazgatótanácsának be-

számolójáról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va  az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
14. § b) pontjára – tudomásul veszi a Túróczy Zoltán Evan-
gélikus Óvoda és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Álta-
lános  Iskola  (Nyíregyháza)  köznevelési  intézmény  igazga-
tótanácsának beszámolóját a 2016. évben végzett tevékeny-
ségükről. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2017. július 31. 
 
 

89/11/2017. (VI. 29.) országos presbitériumi határozat  

Székács köznevelési intézmény igazgatótanácsának be-

számolójáról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va  az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
14. § b) pontjára – tudomásul veszi a Székács József Evan-
gélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium (Orosháza) 
köznevelési  intézmény  igazgatótanácsának  beszámolóját  a 
2016. évben végzett tevékenységükről. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2017. július 31. 
 
 

89/12/2017. (VI. 29.) országos presbitériumi határozat  

Gyurátz köznevelési intézmény igazgatótanácsának be-

számolójáról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va  az egyház  intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
14. § b) pontjára – tudomásul veszi a Gyurátz Ferenc Evan-
gélikus  Iskola  (Pápa)  köznevelési  intézmény  igazgatótaná-
csának beszámolóját a 2016. évben végzett tevékenységük-
ről. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2017. július 31. 
 
 

89/13/2017. (VI. 29.) országos presbitériumi határozat  

Rózsák tere köznevelési intézmény igazgatótanácsának 

beszámolójáról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 

background image

évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va  az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
14. § b) pontjára – tudomásul veszi az Evangélikus Közép-
iskolai  Kollégium  (Budapest)  köznevelési  intézmény  igaz-
gatótanácsának  beszámolóját  a  2016.  évben  végzett  tevé-
kenységükről. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2017. július 31. 
 
 

89/14/2017. (VI. 29.) országos presbitériumi határozat  

soltvadkerti köznevelési intézmény igazgatótanácsának 

beszámolójáról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va  az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
14. § b) pontjára – tudomásul veszi a Kossuth Lajos Evan-
gélikus  Általános  Iskola  és  Alapfokú  Művészeti  Iskola 
(Soltvadkert)  köznevelési  intézmény  igazgatótanácsának 
beszámolóját a 2016. évben végzett tevékenységükről. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2017. július 31. 
 
 

89/15/2017. (VI. 29.) országos presbitériumi határozat  

soltvadkerti óvoda köznevelési intézmény igazgatótaná-

csának beszámolójáról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va  az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
14. § b) pontjára – tudomásul veszi az Evangélikus Egyházi 
Óvoda  (Soltvadkert)  köznevelési  intézmény  igazgatótaná-
csának beszámolóját a 2016. évben végzett tevékenységük-
ről. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2017. július 31. 
 
 

89/16/2017. (VI. 29.) országos presbitériumi határozat  

Eötvös köznevelési intézmény igazgatótanácsának be-

számolójáról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va  az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
14. § b) pontjára – tudomásul veszi az Eötvös József Evan-
gélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium (Sop-
ron) köznevelési intézmény igazgatótanácsának beszámoló-
ját a 2016. évben végzett tevékenységükről. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2017. július 31. 
 
 

89/17/2017. (VI. 29.) országos presbitériumi határozat  

Hunyadi köznevelési intézmény igazgatótanácsának be-

számolójáról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház  országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va  az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
14. § b) pontjára – tudomásul veszi a Hunyadi János Evan-
gélikus  Óvoda,  és  Általános  Iskola  (Sopron)  köznevelési 

intézmény igazgatótanácsának beszámolóját  a  2016. évben 
végzett tevékenységükről. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2017. július 31. 
 
 

89/18/2017. (VI. 29.) országos presbitériumi határozat  

Líceum köznevelési intézmény igazgatótanácsának be-

számolójáról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va  az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
14.  §  b)  pontjára  –  tudomásul  veszi  a  Berzsenyi  Dániel 
Evangélikus  (Líceum)  Gimnázium  és  Kollégium  (Sopron) 
köznevelési  intézmény  igazgatótanácsának  beszámolóját  a 
2016. évben végzett tevékenységükről. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2017. július 31. 
 
 

89/19/2017. (VI. 29.) országos presbitériumi határozat  

Benka köznevelési intézmény igazgatótanácsának be-

számolójáról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va  az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
14. § b) pontjára – tudomásul veszi a Benka Gyula Evangé-
likus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda 
(Szarvas)  köznevelési  intézmény  igazgatótanácsának  be-
számolóját a 2016. évben végzett tevékenységükről. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2017. július 31. 
 
 

89/20/2017. (VI. 29.) országos presbitériumi határozat  

szentendrei köznevelési intézmény igazgatótanácsának 

beszámolójáról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va  az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
14. § b) pontjára – tudomásul veszi a Szentendrei Evangéli-
kus  Zenei  Óvoda  köznevelési  intézmény  igazgatótanácsá-
nak beszámolóját a 2016. évben végzett tevékenységükről. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2017. július 31. 
 
 

89/21/2017. (VI. 29.) országos presbitériumi határozat  

Sztehlo köznevelési intézmény igazgatótanácsának be-

számolójáról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va  az egyház intézményeiről szóló 2005. évi  VIII. törvény 
14. § b) pontjára – tudomásul veszi a Sztehlo Gábor Evan-
gélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium (Budapest) 
köznevelési  intézmény  igazgatótanácsának  beszámolóját  a 
2016. évben végzett tevékenységükről. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2017. július 31. 
 
 

background image

89/22/2017. (VI. 29.) országos presbitériumi határozat  
váci köznevelési intézmény igazgatótanácsának beszá-

molójáról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va  az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
14. § b) pontjára – tudomásul veszi az Evangélikus Egyházi 
Óvoda  (Vác)  köznevelési  intézmény  igazgatótanácsának 
beszámolóját a 2016. évben végzett tevékenységükről. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2017. július 31. 
 
 

89/23/2017. (VI. 29.) országos presbitériumi határozat  

várpalotai köznevelési intézmény igazgatótanácsának 

beszámolójáról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va  az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
14.  §  b)  pontjára  –  tudomásul  veszi  a  Forrás  Evangélikus 
Keresztyén Óvoda (Várpalota) köznevelési intézmény igaz-
gatótanácsának  beszámolóját  a  2016.  évben  végzett  tevé-
kenységükről. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2017. július 31. 
 
 

89/24/2017. (VI. 29.) országos presbitériumi határozat  

veszprémi köznevelési intézmény igazgatótanácsának 

beszámolójáról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va  az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
14. § b) pontjára – tudomásul veszi a Örömhír Evangélikus 
Keresztyén  Óvoda  (Veszprém)  köznevelési  intézmény 
igazgatótanácsának beszámolóját a 2016. évben végzett te-
vékenységükről. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2017. július 31. 
 
 

90/2017. (VI. 29.) országos presbitériumi határozat  

fenntartói jogkör átruházásáról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va  az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
7.  §  (2)  bekezdésére  –  igazgatótanácsok  éves  jelentésének 
elfogadására vonatkozó jogkörét átruházza az országos iro-
da igazgatójára. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2017. július 31. 
 
 

91/1/2017. (VI. 29.) országos presbitériumi határozat 

EHE felsőoktatási intézmény lelkésze választásáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  46.  §  (3)  bekezdésére  –  az  Evangélikus 

Hittudományi Egyetem lelkészének, Réz-Nagy Zoltánnak a 
megválasztását jóváhagyja.  
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2017. július 31. 
 
 

91/3/2017. (VI. 29.) országos presbitériumi határozat 

EHE felsőoktatási intézmény egyetemi tanárának 

választásáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  46.  §  (3)  bekezdésére  –  az  Evangélikus 
Hittudományi  Egyetem  egyetemi  tanárának,  Kőszeghy 
Miklósnak a megválasztását jóváhagyja. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2017. július 31. 
 
 

91/4/2017. (VI. 29.) országos presbitériumi határozat 

EHE felsőoktatási intézmény egyetemi docensének 

választásáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  46.  §  (3)  bekezdésére  –  az  Evangélikus 
Hittudományi  Egyetem  docensének,  Seresné  Busi 
Etelkának a megválasztását jóváhagyja. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2017. július 31. 

 

 

93/1/2017. (VI. 29.) országos presbitériumi határozat  

Ótemplomi diakóniai intézmény alapító okiratának 

módosításáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  -  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  4.  §  (2)  bekezdésére  –  az  Ótemplomi 
Evangélikus 

Szeretetszolgálat 

(Szarvas) 

diakóniai 

intézmény  –  állami  feladatátvétel  miatti  -  alapító  okiratát 
módosítja. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2017. július 31. 
 
 

94/1/2017. (VI. 29.) országos presbitériumi határozat  

kistarcsai diakóniai intézmény alapító okiratának 

módosításáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  -  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII. törvény 4. § (2) bekezdésére – az Evangélikus Papnék 
Johannita Szeretetotthona (Kistarcsa) diakóniai intézmény – 
állami feladatátvétel miatti - alapító okiratát módosítja. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2017. július 31. 
 
 

95/1/2017. (VI. 29.) országos presbitériumi határozat  

background image

Szedik diakóniai intézmény alapító okiratának 

módosításáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  -  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  4.  §  (2)  bekezdésére  –  a  Szombathelyi 
Evangélikus  Diakóniai  Központ  diakóniai  intézmény  – 
állami feladatátvétel miatti - alapító okiratát módosítja. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2017. július 31. 
 
 

96/1/2017. (VI. 29.) országos presbitériumi határozat  

Lakos diakóniai intézmény alapító okiratának 

módosításáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  -  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  4.  §  (2)  bekezdésére  –  a  Lakos  Ádám 
Evangélikus  Szeretetszolgálat  (Boba)  diakóniai  intézmény 
– állami feladatátvétel miatti - alapító okiratát módosítja. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2017. július 31. 
 
 

97/2017. (VI. 29.) országos presbitériumi határozat  

kórház intézményalapításról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján,  az  Evangélikus  Kórház  intézményalapítási 
szándékának 

fenntartása 

és 

megerősítése 

mellett, 

tárgyalásokat  kezdeményez  és    folytat  Magyarország 
Kormányával  a  1059/2017.  (II.  7.)  Korm.  határozat  8) 
pontjában  foglaltak  megvalósítása,  így  különösen  is  az 
ellátandó  feladatok  és  azok  helyszíne  (új  intézmény  pl 
Nyéki  út,  BM  kórház;  jelenleg  már  működő  telephely 
átvétele pl.  Károlyi  kórház Baross u.-i telephelye;  jelenleg 
működő  kapacitások  részleges,  fokozatos  átvétele  pl. 
Péterfy  S.  u.  Kórház)  meghatározása  érdekében,  a  célból 
hogy  az  egyházi  által  fenntartandó  egyházi  jogi  személy 
intézmény  állami  és  egyházi  jogszabályoknak  megfelelő 
megalapítása 

lehető 

legrövidebb 

időn 

belül 

megtörténhessen. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2017. július 31. 

 

 

98/2017. (VI. 29.) országos presbitériumi határozat  

intézményalapítási szándéknyilatkozatról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  1.  §  (2)  bekezdésére  –  intézményalapítási 
szándékát  kifejezi  Debrecenben  szociális  intézmény 
alapítására.  Ezzel  egyidejűleg  felkéri  az  országos  irodát, 
hogy e szándéknyilatkozat alapján vizsgálja meg az alapító 
okirat létrehozása, módosítása feltételeinek fennállását. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2017. július 31. 
 
 

99/2017. (VI. 29.) országos presbitériumi határozat  

ÉLIM diakóniai intézmény intézményi lelkészének 

megválasztásáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII. törvény 30. §-ra az ÉLIM Evangélikus Szeretetotthon 
(Nyíregyháza) diakóniai intézmény intézményi lelkészének, 
Kovács  Erzsébetet  megválasztja  2017.  szeptember  1. 
napjától határozatlan időtartamra. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2017. július 31. 
 
 

100/1/2017. (VI. 29.) országos presbitériumi határozat  

Lakos diakóniai intézmény intézményvezetője 

megválasztásáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  17/B.  §-ra  –  a  Lakos  Ádám  Evangélikus 
Szeretetszolgálat 

(Boba) 

diakóniai 

intézmény 

intézményvezetőjének,  Mórotzné  Kiss  Györgyit  a 
megválasztja  2017.  július  1.  napjától  2022.  június  30. 
napjáig  terjedő  időszakra.  Ezzel  egyidejűleg  felhatalmazza 
az országos iroda igazgatóját a munkaszerződés aláírására. 

 

Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2017. július 31. 
 
 

102/2017. (VI. 29.) országos presbitériumi határozat  

Béthel misszió intézmény intézményvezetője megbízásá-

ról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  17.  §  (12)  bekezdésére  –  a  Béthel  Missziói 
Otthon 

(Piliscsaba) 

intézményvezetői 

meghívásos 

pályázatának  eredménytelennek  nyilvánítása  mellett,  új 
pályázatot ír ki. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2017. július 31. 
 
 

104/2017. (VI. 29.) országos presbitériumi határozat 

EOGY gyűjteményi intézmény támogatásáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  az  Evangélikus  Országos  Gyűjtemény  (Budapest) 
gyűjteményi  fejlesztési  tervét  elfogadja.  Ezzel  egyidejűleg 
és  ahhoz  kapcsolódóan  elfogadja  a  gyűjtemények  külön 
keretének  felhasználásáról  döntő  háromtagú  testület  – 
elnök-püspök, országos felügyelő és Evangélikus Országos 
Gyűjtemény  intézményvezetőjének  -  véleményezési 
jogkörét. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2017. július 31. 
 
 

105/2017. (VI. 29.) országos presbitériumi határozat 

Zelenka Alap vezetője helyettesítéséről 

background image

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján a 
Zelenka  Pál  Evangélikus  Szolidaritási  Alap  vezetőjének 
akadályoztatása  idejére  Csorba  Gábort  megbízza  a 
helyettesítési feladatok ellátásával.  
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2017. június 29. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2021. április »
április
HKSzeCsPSzoV
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930