OP határozatok 20160318-20160512

ophat_20160318-20160512.pdf — PDF document, 172Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

47/2016. (IV. 13.) országos presbitériumi határozat  

mezőberényi köznevelési intézmény alapító okiratának 

módosításáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII. törvény 4. § (2) bekezdése alapján megállapítja, hogy 
a  Mezőberényi  Petőfi  Sándor  Evangélikus  Gimnázium  és 
Kollégium  köznevelési  intézmény  alapító  okiratának 
módosítása  -  a  jelenlegi  székhelyen  való  általános  iskolai 
feladatbővítés  kivételével  -  a  szakmai  és  a  gazdasági 
bizottság jóváhagyását követően megtörtént.  
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2016. május 17. 
 
 

48/2016. (IV. 15.) országos presbitériumi határozat  

nyíregyházi köznevelési intézmény alapító okiratának 

módosításáról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
4. § (2) bekezdése alapján megállapítja, hogy a Nyíregyházi 
Evangélikus  Kossuth  Lajos  Gimnázium  köznevelési  intéz-
mény  alapító  okiratának  módosítása  -  az  általános  iskolai 
feladatbővítés kivételével - a szakmai és a gazdasági bizott-
ság jóváhagyását követően megtörtént.  
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2016. május 17. 
 
 

50/1/2016. (V. 4.) országos presbitériumi határozat 

Eötvös köznevelési intézmény alapító okiratának módo-

sításáról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
4. § (2) bekezdése alapján megállapítja, hogy az Eötvös Jó-
zsef Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközép-
iskola  (Sopron)  köznevelési  intézmény  alapító  okiratának 
módosítása  -  a  névváltozással  (szakközépiskola  kifejezés 
felcserélése  szakgimnázium  kifejezéssel),  a  szakképzésre 
vonatkozó ágazati jogszabályi változásokkal és a max. lét-
szám 40 fővel történő növekedésével - a szakmai és a gaz-
dasági bizottság jóváhagyását követően megtörtént.  
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2016. június 3. 
 
 

50/2/2016. (V. 4.) országos presbitériumi határozat 

kőszegi köznevelési intézmény alapító okiratának módo-

sításáról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
4. § (2) bekezdése alapján megállapítja, hogy az Evangéli-
kus Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Informatikai Szakképző 
Iskola és Kollégium (Kőszeg) köznevelési intézmény alapí-
tó okiratának módosítása - a névváltozással, a képzések vál-
tozásával,  a  jogszabályi  frissítéssel  és  a  vagyonkezelésben 
történt  változásokkal  -  a  szakmai  és  a  gazdasági  bizottság 
jóváhagyását követően megtörtént.  
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2016. június 3. 
 
 

50/3/2016. (V. 4.) országos presbitériumi határozat 

kiskőrösi köznevelési intézmény alapító okiratának mó-

dosításáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitéri-
uma az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
4.  §  (2)  bekezdése  alapján  megállapítja,  hogy  a  Kiskőrösi 
Petőfi  Sándor  Evangélikus  Óvoda,  Általános  Iskola,  Gim-
názium  és  Kertészeti  Szakközépiskola  köznevelési  intéz-
mény alapító okiratának módosítása - a névváltozással és az 
5 évfolyamos gimnáziumi képzés törlésével  - a szakmai és 
a gazdasági bizottság jóváhagyását követően megtörtént.  
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2016. június 3. 
 
 

50/4/2016. (V. 4.) országos presbitériumi határozat 

soltvadkerti iskola köznevelési intézmény alapító okira-

tának módosításáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitéri-
uma az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
4. § (2) bekezdése alapján megállapítja, hogy a Kossuth La-
jos  Evangélikus  Általános  Iskola  és  Alapfokú  Művészeti 
Iskola (Soltvadkert) köznevelési  intézmény alapító okiratá-
nak  módosítása  -  a  telephelybővüléssel  -  a  szakmai  és  a 
gazdasági bizottság jóváhagyását követően megtörtént.  
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2016. június 3. 
 
 

50/5/2016. (V. 4.) országos presbitériumi határozat 

Sztehlo köznevelési intézmény alapító okiratának módo-

sításáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitéri-
uma az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
4. § (2) bekezdése alapján megállapítja, hogy a Sztehlo Gá-
bor  Evangélikus  Óvoda,  Általános  Iskola  és  Gimnázium 
(Budapest)  köznevelési  intézmény  alapító  okiratának  mó-
dosítása  -  az  általános  iskolai  telephely  utcanevének  meg-
változtatásával - a szakmai és a gazdasági bizottság jóváha-
gyását követően megtörtént.  
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2016. június 3. 
 
 

50/6/2016. (V. 4.) országos presbitériumi határozat 

EPSZTI köznevelési intézmény alapító okiratának mó-

dosításáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitéri-
uma az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
4. § (2) bekezdése alapján megállapítja, hogy az Evangéli-
kus  Pedagógiai-szakmai  Szolgáltató  és  Továbbképző  Inté-
zet  (Budapest)  köznevelési  intézmény  alapító  okiratának 
módosítása  -  vállalkozási  tevékenység  kiegészítésével  -  a 
szakmai  és  a  gazdasági  bizottság  jóváhagyását  követően 
megtörtént.  
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2016. június 3. 
 
 

50/7/2016. (V. 4.) országos presbitériumi határozat 

Líceum köznevelési intézmény alapító okiratának mó-

dosításáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitéri-
uma az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
4.  §  (2)  bekezdése  alapján  megállapítja,  hogy  a  Berzsenyi 
Dániel  Evangélikus  (Líceum)  Gimnázium  és  Kollégium 
(Sopron) köznevelési intézmény alapító okiratának módosí-
tása - a szakközépiskola szó és a szakközépiskolai nevelés-

background image

oktatás  törlésével,  valamint  a  felvehető  maximális  tanuló-
létszám változtatásával - a szakmai és a gazdasági bizottság 
jóváhagyását követően megtörtént.  
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2016. június 3. 
 
 

50/8/2016. (V. 4.) országos presbitériumi határozat 

mezőberényi óvoda köznevelési intézmény alapító okira-

tának módosításáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitéri-
uma az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
4. § (2) bekezdése alapján megállapítja, hogy a „Katicabo-
gár” Evangélikus Német Nemzetiségi Óvoda (Mezőberény) 
köznevelési  intézmény  alapító  okiratának  módosítása  -  lét-
számbővüléssel  -  a  szakmai  és a  gazdasági bizottság jóvá-
hagyását követően megtörtént.  
alapító okiratának módosítását, támogatja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2016. június 3. 
 
 

51/2016. (V. 12.) országos presbitériumi határozat 

Magyarországi Evangélikus Egyház 2015. évi beszámo-

lójáról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Ma-
gyarországi  Evangélikus  Egyház  2015.  évi  beszámolóját 
26.293.030 eFt mérlegfőösszeggel és 1.358.384 eFt pozitív 
eredménnyel zsinati törvényi elfogadásra javasolja. 
Felelős: Csorba Gábor 
Határidő: 2016. május 17. 
 
 

53/2016. (V. 12.) országos presbitériumi határozat 

országos szabályrendelet elfogadásáról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  IV.  törvény  128.  §  (5)  bekezdése  alapján  -  utalva  az 
egyházi jogszabályokról szóló 2005 évi VI. törvény 4. § (3) 
bekezdésére  –  a  kistelepülési  illetménypótlékról  szóló 
1/2016. (V. 12.) országos szabályrendeletet elfogadja. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2016. június 11. 
 
 

54/2016. (V. 12.) országos presbitériumi határozat 

egyházközségek kiemelt beruházási, felújítási keretének 

elosztásáról (Nagyalásony) 

Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma 
az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 
törvény  128.  §  (2)  bekezdés  b)  pontja  alapján  –  utalva  az 
építési beruházások rendjéről szóló 2/2007. (VII.17.) orszá-
gos  szabályrendelet  5.  §  (6)  bekezdésére  –  a  X7035003 
Szabályrendelet  szerinti  felújítási  támogatások,  vásárlás 
költségvetési  keret  terhére,  a  Nagyalásonyi  Evangélikus 
Egyházközség templom felújítás beruházáshoz 14.000.000,- 
Ft  összeggel  támogatást  nyújt,  támogatási  szerződés  meg-
kötése mellett.  
Felelős: Csorba Gábor 
Határidő: 2016. június 11. 
 
 

58/1/2016. (V. 12.) országos presbitériumi határozat 

Eötvös köznevelési intézmény intézményvezetője megvá-

lasztásáról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
17/B.  §-ra  –  az  Eötvös  József  Evangélikus  Gimnázium  és 
Egészségügyi  Szakközépiskola  (Sopron)  köznevelési  in-
tézmény  intézményvezetőjének  Gottschling  Gábort  újravá-
lasztja  2016.  augusztus  15.  napjától  2021.  augusztus  15 
napjáig  terjedő  időszakra  azzal,  hogy  az  országos  iroda-
igazgatót felhatalmazza a szerződés aláírására. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2016. június 11. 
 
 

59/1/2016. (V. 12.) országos presbitériumi határozat  

Sztehlo köznevelési intézmény intézményvezetője meg-

választásáról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
18. § (2) bekezdése alapján - utalva az egyház intézményei-
ről szóló 2005. évi VIII. törvény 17/A. §-ra – a Sztehlo Gá-
bor  Óvoda,  Általános  Iskola  és  Gimnázium  (Budapest) 
köznevelési  intézmény  intézményvezetőjének  Vicziánné 
Salla  Ildikót  megválasztja  2016.  augusztus  15.  napjától 
2021. augusztus 15 napjáig terjedő időszakra azzal, hogy az 
országos irodaigazgatót felhatalmazza a szerződés aláírásá-
ra. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2016. június 11. 
 

 

60/2016. (V. 12.) országos presbitériumi határozat  

Roma Szakkollégium felsőoktatási intézmény intéz-

ményvezetője megbízásáról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az egyház  szervezetésről és igazgatásáról szóló 2005. 
évi  IV.  törvény  128.§  (3)  bekezdés  a)  pontja  alapján  –  fi-
gyelemmel az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. 
17. § (12) bekezdésére – Molnár Erzsébetet az Evangélikus 
Roma Szakkollégium (Nyíregyháza) intézmény intézmény-
vezetői  feladatainak  ellátásával  egy  évre  megbízza  azzal, 
hogy az országos irodaigazgatót felhatalmazza a  szerződés 
aláírására.  
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2016. június 11. 
 
 

61/2016. (V. 12.) országos presbitériumi határozat  

Rózsák tere köznevelési intézmény intézményvezetője 

megbízásáról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
16/A. § (2) bekezdésre – a Budapesti Evangélikus Kollégi-
um 

köznevelési 

intézmény 

intézményvezetőjének 

Károlyfalvi Zsoltot megbízza a 2016/17 tanév végéig. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2016. június 11. 
 
 

62/2016. (V. 12.) országos presbitériumi határozat  

background image

mezőberényi gimnázium köznevelési intézmény alapító 

okiratának módosításáról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az egyház  szervezetésről és igazgatásáról szóló 2005. 
évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
4. § (2) bekezdésére  - a Mezőberényi Petőfi Sándor Evan-
gélikus  Gimnázium  és  Kollégium  köznevelési  intézmény 
alapító okiratát - feladatbővítés általános iskolai osztály in-
dításával, az intézmény költségvetése terhére - módosítja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2016. június 11. 
 
 

71/2016. (V. 12.) országos presbitériumi határozat  

szőlősgyöröki köznevelési intézmény alapításáról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján a sző-
lősgyöröki  köznevelési  intézmény  feladatátvételét  missziói 
szempontból támogatja, az átadó önkormányzat támogatást 
nyújtó kötelezettségvállalása mellett. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2016. június 11. 
 
 

72/2016. (V. 12.) országos presbitériumi határozat  

intézményi lelkészi munkaközösségi vezetőről 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  IV.  törvénye  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja  alapján  – 
utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló 2015.  évi  VIII.  tör-
vény 30. §-ra - az iskolalelkészi és diakóniai lelkészi mun-
kaközösség  vezetőjére,  szakmai  irányító  tevékenységére 
vonatkozó részletes szabályokat meghatározó szabályrende-
letnek a soron következő országos presbitériumi ülésen való 
előterjesztésére felkéri a  nevelési és oktatási bizottságot és 
a diakóniai bizottságot. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2016. május 17. 
 
 

73/2016. (V. 12.) országos presbitériumi határozat  

gyűjteményi intézmény megalapításának előkészületéről 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  IV.  törvénye  128.  §  (1)  bekezdés  b)  pontja  alapján 
Zászkaliczy  Zsuzsanna  intézményi  biztos  által  készített  és 
javasolt koncepciót elfogadja és zsinati törvénymódosítását 
kezdeményez MEE országos gyűjteményeinek  – Evangéli-
kus  Országos  Levéltár,  Evangélikus  Országos  Könyvtár, 
Evangélikus  Országos  Múzeum  –  integrálásával,  2017.  ja-
nuár  1-jével  alapítandó  új,  önálló  gazdálkodású  gyűjtemé-
nyi intézmény létrehozása, valamint annak működtetéséhez 
szükséges jogszabályi változtatások érdekében. 
Felelős: Gáncs Péter és Prőhle Gergely 
Határidő: 2016. május 17. 
 
 

74/2016. (V. 12.) országos presbitériumi határozat  

EOM intézményvezetője megbízásáról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  IV.  törvény  128.§  (3)  bekezdés  a)  pontja  alapján  az 
Evangélikus Országos Múzeum  intézményvezetői feladatai 

ellátásával – utalva a gyűjtemények megkezdett integráció-
jára, új intézmény létrehozására - 2016. december 31. nap-
jáig  Harmati  Béla  Lászlót  bízza  meg.  Díjazását  a  jelenleg 
hatályos összeggel egyezően állapítja meg. 
Felelős: Gáncs Péter és Prőhle Gergely 
Határidő: 2016. május 17. 
 
 

76/1/2016. (V. 12.) országos presbitériumi határozat  
békéscsabai diakóniai intézmény intézményvezetője 

megbízásáról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
17. § (12) bekezdésére – a Békéscsabai Evangélikus Szere-
tetszolgálat  intézményvezetői  feladataival  Kondor  Pétert 
bízza meg 2016. május 1. napjától 2017. április 30. napjáig 
terjedő  időtartamra  azzal,  hogy  felhatalmazza  az  országos 
iroda  igazgatóját  a  szerződés  aláírására.  A  megbízás  ideje 
alatt  továbbra  is  a  diakóniai  osztály  vezetője  látja  el  az 
intézménybiztosi feladatokat. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2016. június 11. 
 
 

77/1/2016. (V. 12.) országos presbitériumi határozat  

pilisi diakóniai intézmény intézményvezetője megbízá-

sáról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
17. § (12) bekezdésére – a Pilis Evangélikus Szeretetszolgá-
lat  intézményvezetői  feladataival  Illanitz  Györgyöt  bízza 
meg 2016. május 1. napjától 2017. április 30. napjáig terje-
dő időtartamra azzal, hogy felhatalmazza az országos iroda 
igazgatóját a szerződés aláírására.  
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2016. június 11. 
 
 

78/2016. (V. 12.) országos presbitériumi határozat  

diakóniai tartalékalapi szabályrendelet módosításáról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  IV.  törvény  128.  §  (5)  bekezdése  alapján  -  utalva  az 
egyházi jogszabályokról szóló 2005 évi VI. törvény 4. § (3) 
bekezdésére  -  az  egyházi  szociális  kiegészítő  támogatás, 
valamint az egyházi kiegészítő támogatás korrekciós össze-
gének, és a tartalékalapba helyezett részének felhasználásá-
ról szóló 1/2010. (II. 4.) országos szabályrendelet - a 12. §-t 
érintő  -  módosítását  elfogadja.  Az  országos  presbitérium 
kéri  az  országos  irodát,  hogy  a  szabályrendelet  és  annak 
módosítása  egységes  szerkezetben  jelenjen  meg  az  egyház 
hivatalos lapjában. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2016. június 11. 
 
 

80/2016. (V. 12.) országos presbitériumi határozat  

együttműködési megállapodásról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  IV.  törvény  128.§  (5)  bekezdése  alapján  a  Magyaror-

background image

szági  Evangélikus  Egyház  és  a  Miskolci  Egyetem  között 
kötendő  együttműködési  keretmegállapodást  jóváhagyja 
azzal, hogy az egyház által végzendő feladatok végzésére és 
kapcsolattartásra  felkéri  az  Evangélikus  Hittudományi 
Egyetemet. 
Felelős: Gáncs Péter és Prőhle Gergely 
Határidő: 2016. június 11. 
 
 

81/2016. (V. 12.) országos presbitériumi határozat  

az országos iroda igazgatója beszámolójáról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (4) bekezdés d) pontja alapján az or-
szágos iroda igazgatójának a 2015. évben végzett tevékeny-
ségről szóló beszámolóját elfogadja. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2016. június 11. 
 
 

82/2016. (V. 12.) országos presbitériumi határozat  

igazgatóhelyettesi jogviszony létesítése jóváhagyásáról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 144. § (3) bekezdése alapján előzetesen jó-
váhagyja  Lőrincz  Szabolcs  gazdasági  vezetővel,  igazgató-
helyettessel 2016. június 1. napjától 2017. május 31. napjá-
ig való munkajogviszony létesítését az országos irodában. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2016. június 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2021. április »
április
HKSzeCsPSzoV
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930