OP határozatok 20160317

ophat_közlöny_20160317.pdf — PDF document, 173Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

20/1/2016. (III. 9.) országos presbitériumi határozat  

nyíregyházi kollégium köznevelési intézmény alapító okiratának módosításáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház intézményeiről szóló 2005. évi 
VIII.  törvény  4.  §  (2)  bekezdése  alapján  megállapítja,  hogy  a  Luther  Márton  Evangélikus  Kollégium 
(Nyíregyháza) köznevelési intézmény alapító okiratának módosítása a szakmai és a gazdasági bizottság 
jóváhagyását követően megtörtént.  
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2016. március 17. 
 
 

20/2/2016. (III. 9.) országos presbitériumi határozat  

békéscsabai köznevelési intézmény alapító okiratának módosításáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház intézményeiről szóló 2005. évi 
VIII.  törvény  4.  §  (2)  bekezdése  alapján  megállapítja,  hogy  a  Szeberényi  Gusztáv  Adolf  Evangélikus 
Gimnázium,  Művészeti  Szakközépiskola,  Általános  Iskola,  Óvoda,  Alapfokú  Művészeti  Iskola  és 
Kollégium  köznevelési  intézmény  alapító  okiratának  módosítása  a  szakmai  és  a  gazdasági  bizottság 
jóváhagyását követően megtörtént.  
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2016. március 17. 
 
 

20/3/2016. (III. 9.) országos presbitériumi határozat  

miskolci köznevelési intézmény alapító okiratának módosításáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház intézményeiről szóló 2005. évi 
VIII.  törvény  4.  §  (2)  bekezdése  alapján  megállapítja,  hogy  a  Kossuth  Lajos  Evangélikus  Óvoda, 
Általános  Iskola,  Gimnázium  és  Pedagógiai  Szakközépiskola  köznevelési  intézmény  alapító  okiratának 
módosítása a szakmai és a gazdasági bizottság jóváhagyását követően megtörtént.  
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2016. március 17. 
 
 

20/4/2016. (III. 9.) országos presbitériumi határozat  

Sztehlo köznevelési intézmény alapító okiratának módosításáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház intézményeiről szóló 2005. évi 
VIII.  törvény  4.  §  (2)  bekezdése  alapján  megállapítja,  hogy  a  Sztehlo  Gábor  Evangélikus  Óvoda, 
Általános  Iskola  és  Gimnázium  köznevelési  intézmény  alapító  okiratának  módosítása  a  szakmai  és  a 
gazdasági bizottság jóváhagyását követően megtörtént.  
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2016. március 17. 
 
 

21/1/2016. (III. 9.) országos presbitériumi határozat  

Túrmezei diakóniai intézmény alapító okiratának módosításáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház intézményeiről szóló 2005. évi 
VIII.  törvény  4.  §  (2)  bekezdése  alapján  megállapítja,  hogy  a  Túrmezei  Erzsébet  Evangélikus 
Szeretetszolgálat  (Balassagyarmat)  diakóniai  intézmény  alapító  okiratának  módosítása  a  szakmai  és  a 
gazdasági bizottság jóváhagyását követően megtörtént.  
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2016. március 17. 

 

 

21/2/2016. (III. 9.) országos presbitériumi határozat  

Ótemplomi diakóniai intézmény alapító okiratának módosításáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház intézményeiről szóló 2005. évi 

background image

VIII. törvény 4. § (2) bekezdése alapján megállapítja, hogy az Ótemplomi Evangélikus Szeretetszolgálat 
(Szarvas)  diakóniai  intézmény  alapító  okiratának  módosítása  a  szakmai  és  a  gazdasági  bizottság 
jóváhagyását követően megtörtént.  
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2016. március 17. 

 

 

21/3/2016. (III. 9.) országos presbitériumi határozat  

Szedik diakóniai intézmény alapító okiratának módosításáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház intézményeiről szóló 2005. évi 
VIII.  törvény  4.  §  (2)  bekezdése  alapján  megállapítja,  hogy  a  Szombathelyi  Evangélikus  Diakóniai 
Központ  diakóniai  intézmény  alapító  okiratának  módosítása  a  szakmai  és  a  gazdasági  bizottság 
jóváhagyását követően megtörtént.  
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2016. március 17. 

 
 

21/4/2016. (III. 9.) országos presbitériumi határozat  

Tessedik diakóniai intézmény alapító okiratának módosításáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház intézményeiről szóló 2005. évi 
VIII.  törvény  4.  §  (2)  bekezdése  alapján  megállapítja,  hogy  a  Tessedik  Sámuel  Evangélikus 
Szeretetszolgálat (Gödöllő) diakóniai intézmény alapító okiratának módosítása a szakmai és a gazdasági 
bizottság jóváhagyását követően megtörtént.  
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2016. március 17. 
 
 

23/1/2016. (III. 17.) országos presbitériumi határozat  

egyházközségek kiemelt beruházási, felújítási keretének elosztásáról (Bonyhád) 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (2)  bekezdés  b)  pontja  alapján  –  utalva  az  építési  beruházások 
rendjéről  szóló  2/2007.  (VII.  17.)  országos  szabályrendelet  5.  §  (6)  bekezdésére  -,  a  Bonyhád-Hidas-
Kismányoki Evangélikus Egyházközségnek a Bonyhád, Dózsa György u. 67. sz. alatti volt iskolaépület 
gyülekezeti  házzá  történő  átalakítása  beruházását  17.570.000,-  Ft  összeggel  támogatja  a  X7035003 
Szabályrendelet szerinti felújítási támogatások, vásárlás költségvetési keret terhére, támogatási szerződés 
megkötése mellett, amennyiben az egyházközség nyilatkozik arról, hogy az első ütem megvalósításához 
rendelkezik a befejezéshez elegendő forrással. 
Felelős: Csorba Gábor 
Határidő: 2016. április 17. 

 
 

23/2/2016. (III. 17.) országos presbitériumi határozat  

egyházközségek kiemelt beruházási, felújítási keretének elosztásáról (Felpéc) 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (2)  bekezdés  b)  pontja  alapján  –  utalva  az  építési  beruházások 
rendjéről szóló 2/2007. (VII. 17.) országos szabályrendelet 5. § (6) bekezdésére -, a Felpéci Evangélikus 
Egyházközségnek a műemlék templom külső felújítása beruházását 20.000.000,- Ft összeggel támogatja a 
X7035003 Szabályrendelet szerinti felújítási támogatások, vásárlás költségvetési keret terhére, támogatási 
szerződés  megkötése  mellett.  Amennyiben  az  egyházközség  állami  pályázat  eredményeként  támogatást 
kap,  az  egyháztól  igényelt  és  az  állami  támogatás  közti  különbözetet  nem  haladhatja  meg  az  egyházi 
támogatás. 
Felelős: Csorba Gábor 
Határidő: 2016. április 17. 

 

background image

 

23/3/2016. (III. 17.) országos presbitériumi határozat  

egyházközségek kiemelt beruházási, felújítási keretének elosztásáról (Mandabokor) 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (2)  bekezdés  b)  pontja  alapján  –  utalva  az  építési  beruházások 
rendjéről  szóló  2/2007.  (VII.  17.)  országos  szabályrendelet  5.  §  (6)  bekezdésére  -,  a  Nyíregyházi 
Evangélikus Egyházközségnek a Mandabokorban lévő többfunkciós közösségi épület tetőtér beépítéséhez 
szükséges beruházását 14.000.000,- Ft összeggel támogatja a X7035003 Szabályrendelet szerinti felújítási 
támogatások,  vásárlás  költségvetési  keret  terhére,  támogatási  szerződés  megkötése  mellett,  amennyiben 
az  egyházközség  nyilatkozik  arról,  hogy  a  második  ütem  megvalósításához  rendelkezik  a  befejezéshez 
elegendő forrással. 
Felelős: Csorba Gábor 
Határidő: 2016. április 17. 
 
 

25/1/2016. (III. 17.) országos presbitériumi határozat  

Evangélikus Fejlesztési Iroda intézmény alapításáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján - utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005. évi VIII. törvény 3. § (1) bekezdésére – az Evangélikus Fejlesztési Iroda, egyéb oktatási intézményt 
megalapítja,  költségvetését  elfogadja.  Ezzel  egyidejűleg  kéri  az  országos  presbitérium  a  zsinatot  az 
egyházi  intézményi  törvény  szükséges  módosítására,  az  elsődlegesen  gazdasági-vállalkozási 
tevékenységet végző egyházi szervezet szabályozásának megalkotására, melynek ismeretében az országos 
presbitérium az intézmény működési formáját újratárgyalja. 
Az Evangélikus Fejlesztési Iroda fenntartói felügyeletét az országos irodaigazgató látja el. 
Az  országos  presbitérium  felhatalmazza  az  országos  irodaigazgatót  az  alapítói  határozat  aláírására,  a 
MEE a vagyonleltárában szereplő és az intézmény működéséhez szükséges vagyontárgyakat az egyházi 
intézmény  tulajdonába  adja  a  feladatellátásra  tekintettel,  leltár  szerint.  Az  ingóságok  piaci  értéke 
megegyezik a könyv szerinti értékkel.  
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2016. április 17. 
 
 

25/2/2016. (III. 17.) országos presbitériumi határozat  

Evangélikus Fejlesztési Iroda intézményvezetőjéről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján - utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005.  évi  VIII.  törvény  17.  §  (12)  bekezdésére  –  az  Evangélikus  Fejlesztési  Iroda  egyéb  oktatási 
intézmény intézményvezetői feladatainak ellátásával Kocsis Istvánt megbízza egy éves időtartamra. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2016. április 17. 
 
 

26/2016. (III. 17.) országos presbitériumi határozat  

nyíregyházi köznevelési intézmény alapító okiratának módosításáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005.  évi  VIII.  törvény  4.  §  (2)  bekezdésére  –  a  Nyíregyházi  Evangélikus  Kossuth  Lajos  Gimnázium 
köznevelési  intézmény  alapító  okiratának  módosítását  –  általános  iskolai  feladatellátással  -  nem 
támogatja.  
Felkéri  az  EPSZTI-t,  hogy  a  nyíregyházi  evangélikus  oktatásügynek  a  teljeskörű  feltárását  végezze  el, 
illetve  az  egyházközségi  és  országos  fenntartású  intézmények  működését,  együttműködését  teljes 
egészében tekintse át, és vizsgálatának eredményét terjessze az országos presbitérium elé. 
Felelős: Majorosné Lasányi Ágnes 

background image

Határidő: 2016. május 12. 
 
 

28/2016. (III. 17.) országos presbitériumi határozat  

az intézményvezetők értékelési rendszerének módosításáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja  alapján  -  utalva  a  136/2015.  (XI.  5.)  és  a 
12/2/2016.  (II.  4.)  országos  presbitériumi  határozatokra  -  az  intézményvezetők  2015/16-os  tanévre 
vonatkozó, módosított értékelési rendszerét elfogadja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2016. április 17. 
 
 

31/1/2016. (III. 17.) országos presbitériumi határozat  

belső ellenőr beszámolójáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján - utalva az egyház háztartásáról szóló 2000. évi 
I. törvény 7/B. § (3) bekezdésére, valamint a belső ellenőr 2015. évi munkatervéről szóló 220/2014. (XII. 
11.)  országos  presbitériumi  határozatra  -  a  belső  ellenőr  2015.  évi  tevékenységéről  szóló  beszámolóját 
elfogadja. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2016. április 17. 
 
 

33/1/2016. (III. 17.) országos presbitériumi határozat  

kaposszekcsői diakóniai intézmény intézményvezetője megválasztásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005.  évi  VIII.  törvény  17/B.  §-ra  –  az  Evangélikus  Diakóniai  Otthon  (Kaposszekcső)  diakóniai 
intézmény  intézményvezetőjének  Szabó  Szilárdot  megválasztja.  Az  intézményvezetői  megbízás  5  évre, 
2016.  március  15  napjától  2021.  március  14.  napjáig  szól.  Az  országos  presbitériuma  felhatalmazza  az 
országos iroda igazgatóját a szerződés aláírására. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2016. április 17. 
 
 

34/1/2016. (III. 17.) országos presbitériumi határozat  

Fébé diakóniai intézmény intézményvezetője megválasztásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005.  évi  VIII.  törvény  16/A.  §-ra  –  a  Fébé  Evangélikus  Szeretetszolgálat  (Piliscsaba)  diakóniai 
intézmény  intézményvezetőjének  Dávid  István  Csabát  megválasztja.  Az  intézményvezetői  megbízás  5 
évre, 2016. március 15 napjától 2021. március 14. napjáig szól. Az országos presbitériuma felhatalmazza 
az országos iroda igazgatóját a szerződés aláírására. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2016. április 17. 
 

 

35/2016. (III. 17.) országos presbitériumi határozat  

Túrmezei diakóniai intézmény intézményvezetőjéről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján megerősíti, hogy a Túrmezei Erzsébet 
Evangélikus  Szeretetszolgálat  (Balassagyarmat)  diakóniai  intézmény  intézményvezetői  feladatait  2017. 
december 31. napjáig Ács Andrea látja el.  
Felelős: Buda Annamária 

background image

Határidő: 2016. április 17. 
 
 

36/2016. (III. 17.) országos presbitériumi határozat  

Abaffy diakóniai intézmény intézményvezetője megbízásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005. évi VIII. törvény 17. § (12) bekezdésére – az Abaffy Gyula Evangélikus Szeretetszolgálat (Arnót) 
intézményvezetői  feladataival,  így  különösen  is  az  intézmény  működésének  megkezdéséhez  szükséges 
eljárásokkal Buday Barnabást bízza meg 2016. december 31. napjáig terjedő időtartamra. 
Ezzel egyidejűleg intézményi biztosnak a diakóniai osztályt kirendeli az intézmény szakmai és gazdasági 
feladatainak koordinálására, kontrolljára ellenjegyzői jogkörrel. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2016. április 17. 
 
 

37/2016. (III. 17.) országos presbitériumi határozat  

Túrmezei intézményi lelkész szolgálati jogviszonyáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva a 2005. évi VIII. törvény 30. §-
ra  –  a  Túrmezei  Erzsébet  Evangélikus  Szeretetszolgálat  (Balassagyarmat)  diakóniai  intézményben 
végzendő intézményi lelkészi szolgálatra Bartha István lelkésszel 2016. március 15. napjától kezdődően a 
határozatlan idejű szolgálati jogviszonyt megerősíti. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2016. április 17. 
 
 

40/1/2016. (III. 17.) országos presbitériumi határozat  

Abaffy diakóniai intézmény igazgatótanácsa összetételéről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva a 2005. évi VIII. törvény 11. §-
ra  –  az  Abaffy  Gyula  Evangélikus  Szeretetszolgálat  (Arnót)  diakóniai  intézmény  igazgatótanácsa 
összetételét az alábbiak szerint határozza meg: 
1) intézményvezető 
2) intézményi lelkész 
3) gazdasági vezető 
4) egyházközség küldötte 
5) egyházmegye küldöttei 
6) fenntartó küldötte 
Felelős: dr. Benkő Ingrid 
Határidő: 2016. április 17. 
 

 

40/2/2016. (III. 17.) országos presbitériumi határozat  

Abaffy diakóniai intézmény igazgatótanácsa fenntartói küldöttéről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva a 2005. évi VIII. törvény 11. § 
(3)  bekezdésére  –  az  Abaffy  Gyula  Evangélikus  Szeretetszolgálat  (Arnót)  diakóniai  intézmény 
igazgatótanácsa fenntartói küldöttének Vígh Rolandot megválasztja.  
Felelős: dr. Benkő Ingrid 
Határidő: 2016. április 17. 
 
 

41/2016. (III. 17.) országos presbitériumi határozat  

országos irodai álláshelyről és finanszírozásáról 

background image

Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  145.  §-a  alapján  a  X704201/07  költségvetési  sor  terhére  az  országos  iroda 
diakóniai osztályán intézményi referensi álláshelyet létesít. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2016. április 17. 
 
 

43/2016. (III. 17.) országos presbitériumi határozat  

intézményalapítási szándéknyilatkozatról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005. évi VIII. törvény 1. § (2) bekezdésére – intézményalapítási szándékát kifejezi a Lajoskomáromban 
működtetendő  bölcsőde  diakóniai  intézmény  vonatkozásában,  ezért  a  foglalkoztatás  és  az  életminőség 
javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével (kódszám: TOP-
1.4.1-15)  pályázat  benyújtásához  hozzájárul.  Ezzel  egyidejűleg  felkéri  az  országos  irodát,  hogy  e 
szándéknyilatkozat alapján vizsgálja meg az alapító okirat létrehozása feltételeinek fennállását. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2016. április 17. 
 

 

44/1/2016. (III. 17.) országos presbitériumi határozat  

békéscsabai diakóniai intézmény intézményvezetője megbízása visszavonásáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház intézményeiről szóló 2005. évi 
VIII. törvény 18. § (2) bekezdése alapján Tira Rozáliának, a Békéscsabai Evangélikus Szeretetszolgálat 
intézményre vonatkozó, a 92/1/2015. (VI. 25.) országos presbitériumi határozattal adott intézményvezetői 
megbízását  (a  hozzá  kapcsolódó  intézményvezetői  pótlékokkal  együttesen)  2016.  március  17.  napjával 
visszavonja. Indoklás mellékletben.  
Felelős: Gáncs Péter és Prőhle Gergely 
Határidő: 2016. március 17. 
 
 

44/2/2016. (III. 17.) országos presbitériumi határozat  

békéscsabai diakóniai intézmény intézményvezetője megbízásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005.  évi  VIII.  törvény  17.  §  (12)  bekezdésére  –  a  Békéscsabai  Evangélikus  Szeretetszolgálat 
intézményvezetői  feladataival  Kondor  Péter  bízza  meg  2016.  március  18.  napjától  2016.  április  30. 
napjáig terjedő időtartamra. 
Ezzel egyidejűleg intézményi biztosnak  Buda Annamáriát kirendeli az intézmény szakmai és gazdasági 
feladatainak koordinálására, kontrolljára ellenjegyzői jogkörrel. 
Felelős: Gáncs Péter és Prőhle Gergely 
Határidő: 2016. március 17. 
 
 

45/2016. (III. 17.) országos presbitériumi határozat  

evangélikus sajtóról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján az evangélikus egyház sajtójában nem 
tartja  kívánatosnak  politikai  tartalmú  hirdetés  megjelentetését.  Reklám  közzétételéről  való  további 
mérlegelés a Luther Kiadó intézményvezetője feladata és felelőssége. 
Felelős: Gáncs Péter és Prőhle Gergely 
Határidő: 2016. március 17. 

 

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2021. április »
április
HKSzeCsPSzoV
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930