OP határozatok 20161215

ophat_20161215_közlöny.pdf — PDF document, 243Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

144/1/2016. (XII. 15.) országos presbitériumi határozat 

szándéknyilatkozat bobai köznevelési intézmény alapításáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005.  évi  VIII.  törvény  1.  §  (2)  bekezdésére  –  intézményalapítási  szándékát  kifejezi  a  bobai  általános 
iskolában  és  óvodában  ellátott  köznevelési  feladatátvétel  vonatkozásában  azzal,  hogy  azt  a  Reményik 
Sándor Evangélikus Általános Iskola és Művészeti Intézmény (Szombathely) köznevelési intézmény lássa 
el.  Ezzel  egyidejűleg  felkéri  az  országos  irodát,  hogy  e  szándéknyilatkozat  alapján  vizsgálja  meg  az 
alapító okirat létrehozása, módosítása feltételeinek fennállását. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2016. december 30. 
 

 

144/2/2016. (XII. 15.) országos presbitériumi határozat 

szándéknyilatkozat csepeli köznevelési intézmény alapításáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005.  évi  VIII.  törvény  1.  §  (2)  bekezdésére  –  intézményalapítási  szándékát  kifejezi  a  Szabóky  Adolf 
Általános és Szakképző Iskola (Csepel) intézményben ellátott köznevelési feladatátvétel vonatkozásában. 
Ezzel egyidejűleg felkéri az országos irodát, hogy e szándéknyilatkozat alapján vizsgálja meg az alapító 
okirat létrehozása, módosítása feltételeinek fennállását. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2016. december 30. 
 

 

 

146/2/2016. (XII. 15.) országos presbitériumi határozat 

intézményvezetői értékelésről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján az intézményvezetők 2016. évi értékelé-
sénél az alábbi intézményvezetőket a következők szerint minősíti: 
a)  kiválóan  megfelelt:  Gadóné  Kézdy  Edit,  Hallgatóné  Hajnal  Judit,  Lakatosné  Hachold  Éva,  Rajnai 
Károly és dr. Roncz Béla 
b) jól megfelelt: Tar Jánosné 
c) megfelelt: Rodler Gábor 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2016. december 30. 
 
 

147/1/2016. (XII. 15.) országos presbitériumi határozat 

szőlősgyöröki köznevelési intézmény igazgatótanácsa országos küldöttéről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva a 2005. évi VIII. törvény 11. § 
(3)  bekezdésére  –  a  Dél-Balatoni  Gárdonyi  Géza  Evangélikus  Általános  Iskolaköznevelési  intézmény 
igazgatótanácsa országos egyházi küldöttének dr. Lackner Pált megválasztja.  
Felelős: dr. Benkő Ingrid 
Határidő: 2016. december 30. 
 
 

147/2/2016. (XII. 15.) országos presbitériumi határozat 

lajoskomáromi köznevelési intézmény igazgatótanácsa országos küldöttéről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva a 2005. évi VIII. törvény 12. § 

background image

(1) bekezdésére – a Kerekerdő Evangélikus Óvoda (Lajoskomárom) köznevelési intézmény igazgatótaná-
csa elnökének, Szemerei Zoltán lemondásának tudomásul vétele mellett, Decmann Tibort megválasztja.  
Kéri az országos presbitérium, hogy az oktatási és nevelési osztály vizsgálja meg az intézmény gyüleke-
zeti fenntartásba adását. 
Felelős: dr. Benkő Ingrid 
Határidő: 2016. december 30. 
 
 

149/2016. (XII. 15.) országos presbitériumi határozat 

beszámoló a Szélrózsa találkozóról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (5)  bekezdése  alapján  a  Szélrózsa  Találkozóról  szóló  beszámolót 
elfogadja azzal, hogy az egyház éves beszámolója keretei között dönt a további támogatások nyújtásáról.  
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2016. december 30. 
 
 

150/1/2016. (XII. 15.) országos presbitériumi határozat 

Baldauf diakóniai intézmény intézményvezetője megbízásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján - utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005. évi  VIII. törvény 17/A. §-ra  - Kacskovics Tamást a Baldauf  Gusztáv Evangélikus Szeretetotthon 
(Pogány)  intézményvezetői  feladatainak  ellátásával  megbízza  2016.  november  1.  hatállyal  5  év 
időtartamra. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2016. december 30. 
 
 

151/1/2016. (XII. 15.) országos presbitériumi határozat 

Gyermeksziget diakóniai intézmény intézményvezetőjének megválasztásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja  alapján  –  utalva  a  158/1/2015.  (XII.  10.) 
országos  presbitériumi  határozat  módosításával  -  Peregovics  Esztert,  a  Gyermeksziget  Evangélikus 
Családi  Napközi  (Piliscsaba)  diakóniai  intézményben  2017.  február  28.  napjáig  terjedő  időtartamra 
megbízza intézményvezetőjét feladatai ellátásával
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2016. december 30. 
 
 

152/1/2016. (XII. 15.) országos presbitériumi határozat 

Ótemplomi diakóniai intézmény feladatellátási szerződésének módosításáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján - utalva a 2005. évi VIII. törvény 7. § 
(1)  bekezdés  a)  pontjára  -  az  Ótemplomi  Evangélikus  Szeretetszolgálat  (Szarvas)  diakóniai  intézmény 
feladatellátási szerződését módosítja. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2016. december 30. 
 

 

152/2/2016. (XII. 15.) országos presbitériumi határozat 

nádasdi diakóniai intézmény feladatellátási szerződésének módosításáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján - utalva a 2005. évi VIII. törvény 7. § 

background image

(1) bekezdés a) pontjára - a Nádasdi Evangélikus Diakóniai Központ diakóniai intézmény feladatellátási 
szerződését módosítja. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2016. december 30. 
 
 

152/3/2016. (XII. 15.) országos presbitériumi határozat 

Sartoris diakóniai intézmény feladatellátási szerződésének módosításáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján - utalva a 2005. évi VIII. törvény 7. § 
(1)  bekezdés  a)  pontjára  -  a  Sartoris  Evangélikus  Szeretetszolgálat  (Nemescsó)  diakóniai  intézmény 
feladatellátási szerződését módosítja. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2016. december 30. 
 
 

161/2016. (XII. 15.) országos presbitériumi határozat 

országos szabályrendelet módosításáról  

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján - utalva az egyházi jogszabályokról szóló 2005 
évi VI. törvény 4. § (3) bekezdésére  - az egyházi önkormányzatok és intézmények költségvetésének és 
beszámolójának elkészítési szabályairól szóló 5/2014. (XII. 11.) országos szabályrendeletet módosítja. A 
mellékletben szereplő 2.1-2 és 3.1-2 egyházközségi és egyházmegyei költségvetés és beszámoló formai 
követelményeire  vonatkozó  új  mellékletek  közül  a  2017.  évi  gazdálkodásról  készítendő  beszámoló  új 
formáját első alkalommal a 2017. évről szóló beszámoló elkészítésekor kell alkalmazni.  
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2016. december 30. 
 
 

162/1/2016. (XII. 15.) országos presbitériumi határozat 

Evangélikus Országos Gyűjtemény intézmény alapításáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján - utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005. évi  VIII. törvény 3. § (1) bekezdésére  –  az Evangélikus  Országos Gyűjtemény  intézményt  2017. 
február 1. napja hatállyal megalapítja, költségvetéstervezetét elfogadja azzal, hogy a működését az állami 
forrásból kell fedeznie.  
Az országos presbitérium felhatalmazza az országos irodaigazgatót az alapítói határozat aláírásár. 
Az egyház a vagyonleltárában szereplő és az intézmény működéséhez szükséges ingó vagyontárgyakat – 
a gyűjteményi anyagok kivételével -  az egyházi intézmény tulajdonába adja a feladatellátásra tekintettel, 
leltár szerint. Az ingóságok piaci értéke megegyezik a könyv szerinti értékkel.  
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2017. január 31. 
 
 

162/2/2016. (XII. 15.) országos presbitériumi határozat 

Evangélikus Országos Gyűjtemény intézményvezetőjéről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján - utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005.  évi  VIII.  törvény  17.  §-ra  –  az  Evangélikus  Országos  Gyűjtemény  intézmény  intézményvezetői 
feladatainak  ellátására  Hubert  Gabriellát  választja  meg  5  éves  időtartamra,  2017.  február  1.  napjától 
kezdődően 2022. január 31. napjáig  
Az országos presbitérium felhatalmazza az országos irodaigazgatót az intézményvezetői munkaszerződés 
aláírására. 
Felelős: Krámer György 

background image

Határidő: 2017. január 31. 
 
 

162/3/2016. (XII. 15.) országos presbitériumi határozat 

EOM igazgatója megbízásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés a) pontja alapján  – utalva a  74/2016. (V. 12.) országos 
presbitériumi határozatra - az Evangélikus Országos Múzeum igazgatói feladatai ellátásával, további egy 
hónapos időtartamra, 2017. január 31. napjáig Harmati Béla Lászlót bízza meg. Az országos presbitérium 
felhatalmazza az országos irodaigazgatót az munkaszerződés módosítás aláírására. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2016. december 30. 
 
 

163/2016. (XII. 15.) országos presbitériumi határozat  

belső ellenőr 2017. évi munkatervéről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  149.  §-a  alapján  –  utalva  a  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  Országos 
Irodájáról szóló 2/2010. (II. 10.) országos szabályrendelet 44. § (2) bekezdésére  - a belső ellenőr 2017. 
évi munkatervét elfogadja. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2016. december 30. 
 
 

164/1/2016. (XII. 15.) országos presbitériumi határozat 

Luther Kiadó intézmény igazgatótanácsának beszámolójáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva a 14. § b) pontjára – tudomásul 
veszi a Luther Kiadó (Budapest) tájékoztatási  intézmény igazgatótanácsának beszámolóját a 2016. évben 
végzett tevékenységükről. 
Felelős: Benkő Ingrid 
Határidő: 2016. december 30. 
 
 

164/2/2016. (XII. 15.) országos presbitériumi határozat 

révfülöpi intézmény igazgatótanácsának beszámolójáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva a 14. § b) pontjára – tudomásul 
veszi az Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ (Révfülöp) konferencia- és üdülőközpont intézmény 
igazgatótanácsának beszámolóját a 2016. évben végzett tevékenységükről. 
Felelős: Benkő Ingrid 
Határidő: 2016. december 30. 
 
 

164/3/2016. (XII. 15.) országos presbitériumi határozat 

balatonszárszói intézmény igazgatótanácsának beszámolójáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva a 14. § b) pontjára – tudomásul 
veszi  az  Andorka  Rudolf  Evangélikus  Konferencia  és  Missziói  Otthon  (Balatonszárszó)  konferencia-  és 
üdülőközpont intézmény igazgatótanácsának beszámolóját a 2016. évben végzett tevékenységükről. 
Felelős: Benkő Ingrid 
Határidő: 2016. december 30. 
 
 

background image

164/4/2016. (XII. 15.) országos presbitériumi határozat 

Béthel intézmény igazgatótanácsának beszámolójáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva a 14. § b) pontjára – tudomásul 
veszi a Béthel Missziói Otthon (Piliscsaba) missziói intézmény igazgatótanácsának beszámolóját a 2016. 
évben végzett tevékenységükről. 
Felelős: Benkő Ingrid 
Határidő: 2016. december 30. 
 
 

164/5/2016. (XII. 15.) országos presbitériumi határozat 

cinkotai intézmény igazgatótanácsának beszámolójáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva a 14. § b) pontjára – tudomásul 
veszi az Evangélikus Missziói Központ (Cinkota) missziói intézmény igazgatótanácsának beszámolóját a 
2016. évben végzett tevékenységükről. 
Felelős: Benkő Ingrid 
Határidő: 2016. december 30. 
 
 

164/6/2016. (XII. 15.) országos presbitériumi határozat 

kántorképző intézmény igazgatótanácsának beszámolójáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva a 14. § b) pontjára – tudomásul 
veszi a Kántorképző Intézet (Fót) egyházzenei intézmény igazgatótanácsának beszámolóját a 2016. évben 
végzett tevékenységükről. 
Felelős: Benkő Ingrid 
Határidő: 2016. december 30. 
 
 

165/1/2016. (XII. 15.) országos presbitériumi határozat 

nevelési-oktatási bizottság tagja megválasztásáról 

Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 139. §-a alapján – Kolarovszki Zoltán bizottsági tag lemondásának tudomásul 
vételével egyidejűleg - a bizottság tagjának Réti Lászlót megválasztja. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2016. december 30. 
 
 

165/2/2016. (XII. 15.) országos presbitériumi határozat 

gyermek és ifjúsági bizottság tagja megválasztásáról 

Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  139.  §-a  alapján  –  Zsarnainé  Urbán  Nóra  bizottsági  tag  lemondásának 
tudomásul vételével egyidejűleg - a bizottság tagjának Szűcs Máriát megválasztja. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2016. december 30. 
 
 

167/1/2016. (XII. 15.) országos presbitériumi határozat 

szabályrendelet elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján - utalva az egyházi jogszabályokról szóló 2005 
évi VI. törvény 4. § (3) bekezdésére  – az Andorka Eszter Programról szóló 1/2016. (XII. 15.) országos 
szabályrendeletet elfogadja. 

background image

Felelős: Krámer György 
Határidő: 2016. december 30. 
 
 

167/2/2016. (XII. 15.) országos presbitériumi határozat 

Andorka Eszter Programba való delegálásról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján  az Andorka Eszter Program országos egyházi 
delegáltjának Smidéliusz Andrást megválasztja. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2016. december 30. 
 
 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2021. április »
április
HKSzeCsPSzoV
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930