OP határozatok 20160630

ophat_20160630Közlönybe.pdf — PDF document, 156Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

92/2016. (VI. 30.) országos presbitériumi határozat 

országos szabályrendelet módosításáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján - utalva az egyházi jogszabályokról szóló 2005 
évi  VI.  törvény  4.  §  (3)  bekezdésére  -  az  evangélikus  hitoktatás  tartalmi,  munkaügyi,  jogi,  valamint 
pénzügyi kereteiről szóló 3/2014. (VI. 18.) országos szabályrendelet módosítását elfogadja. Az országos 
presbitérium kéri az országos irodát, hogy a szabályrendelet és annak módosítása egységes szerkezetben 
jelenjen meg az egyház hivatalos lapjában. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2016. július 20. 
 
 

94/2016. (VI. 30.) országos presbitériumi határozat 

aszódi köznevelési intézmény stratégiai beruházásáról, integrációs programjáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház szervezetésről és igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.§  (3)  bekezdés  a)  pontja  alapján  -  utalva  63/3/2016.  (V.  12.)  országos 
presbitériumi  határozatra  -,  az  Aszódi  Petőfi  Evangélikus  Általános  Iskola,  Gimnázium  és  Kollégium 
köznevelési intézmény stratégiai beruházását, integrációs programjának előzetes feladattervét elfogadja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2016. július 20. 
 
 

95/2016. (VI. 30.) országos presbitériumi határozat 

köznevelési intézmények eszközfejlesztési támogatásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja  alapján  –  utalva  az  egyházi  kiegészítő 
támogatás,  valamint  az  egyházi  kiegészítő  támogatás  korrekciós  összegének  felhasználásáról  szóló 
5/2008.  (XII.  22.)  országos  szabályrendelet  4.  §  (1)  bekezdésére  és  5.  §  i)  pontjára,  valamint  a 
133/3/2015.  (XI.  5.)  országos  presbitériumi  határozatra  –  az  intézmények  alaptevékenységének 
fejlesztéséből, vagy az alaptevékenységek bővítéséből adódó költségek támogatására, a rendelkezésre álló 
100.000.000,- Ft-os keret terhére, a csatolt melléklet szerinti köznevelési intézményeknek az ott megjelölt 
támogatást nyújt.

 

Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2016. július 20. 
 
 

97/2016. (VI. 30.) országos presbitériumi határozat 

orosházi köznevelési intézmény intézményvezetője megválasztásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005. évi VIII. törvény 61. § (5) bekezdésre – a Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és 
Gimnázium intézményvezetőjének, Fehér Borbálának a fenntartói újraválasztását jóváhagyja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2016. július 20. 
 
 

98/2016. (VI. 30.) országos presbitériumi határozat 

szándéknyilatkozat bonyhádi köznevelési intézmény alapításáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005. évi VIII. törvény 1. § (2) bekezdésére – intézményalapítási szándékát kifejezi a Vörösmarty Mihály 
Általános Iskolában ellátott köznevelési feladatátvétel vonatkozásában azzal, hogy azt a Bonyhádi Petőfi 
Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium köznevelési intézmény lássa el. Ezzel egyidejűleg felkéri 

background image

az  országos  irodát,  hogy  e  szándéknyilatkozat  alapján  vizsgálja  meg  az  alapító  okirat  létrehozása, 
módosítása feltételeinek fennállását. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2016. július 20. 
 
 

100/1/2016. (VI. 30.) országos presbitériumi határozat 

ÉLIM diakóniai intézmény intézményvezetője megbízásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005.  évi  VIII.  törvény  17.  §  (12)  bekezdésére  –  az  Élim  Evangélikus  Szeretetotthon  (Nyíregyháza) 
intézményvezetői  feladataival  Sípos  Ilonát  bízza  meg  2016.  október  1.  napjától  2017.  szeptember  30. 
napjáig. Az országos presbitérium felhatalmazza az országos iroda igazgatóját a szerződés aláírására. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2016. július 20. 
 
 

100/3/2016. (VI. 30.) országos presbitériumi határozat 

ÉLIM diakóniai intézmény intézményi lelkész megbízásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva a 2005. évi VIII. törvény 30. §-
ra – az Élim Evangélikus Szeretetszolgálat (Nyíregyháza) diakóniai intézményben végzendő intézményi 
lelkészi szolgálatra Kovács Erzsébet lelkésszel 2016. szeptember 1. napjától kezdődően 2017. augusztus 
31. napjáig tartó határozott idejű szolgálati jogviszonyt létesít.  
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2016. július 20. 
 
 

103/1/2016. (VI. 30.) országos presbitériumi határozat 

Béthel misszió intézmény intézményvezetője megbízásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005. évi VIII. törvény 17. § (12) bekezdésére –, a meghívásos pályázat eredménytelennek nyilvánítása 
mellett  megbízza  a  Béthel  Missziói  Otthon  (Piliscsaba)  intézményvezetőjének  Kiss  Pétert  2016. 
szeptember  1.  napjától  2017.  augusztus  31.  napjáig.  Az  intézményvezető  feladata  a  lehetséges 
intézményfejlesztési  koncepció  előkészítése,  az  egyház  más  munkaágaival,  intézményeivel  való 
együttműködés kialakítása. 
Az országos presbitérium felhatalmazza az országos iroda igazgatóját a szerződés aláírására. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2016. július 20. 
 
 

104/1/2016. (VI. 30.) országos presbitériumi határozat 

egyesület alapításáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (5)  bekezdése  alapján  a  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  rendes 
tagként  a Roma Szakkollégiumok Egyesületét  megalapítja. Felhatalmazza az országos iroda igazgatóját 
az alapszabály aláírására. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2016. július 20. 
 
 

104/2/2016. (VI. 30.) országos presbitériumi határozat 

egyesületi képviseletről 

background image

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (5)  bekezdése  alapján  a  Magyarországi  Evangélikus  Egyház 
meghatalmazza  Laborczi  Géza  lelkészt,  hogy  az  egyház  képviseletét  –  mint  rendes  tag  -  a  Roma 
Szakkollégiumok Egyesületében lássa el. A meghatalmazás határozatlan időre szól. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2016. július 20. 
 

 

105/2016. (VI. 30.) országos presbitériumi határozat 

1956. évi forradalomról való megemlékezés 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (5)  bekezdése  alapján  megtárgyalta  az  1956-os  forradalom  és 
szabadságharc  60.  évfordulójáról  való  méltó  megemlékezés  lehetséges  formáit.  Döntött  arról,  hogy  az 
egyház  vezetői  október  23-án  püspöki  pásztorlevéllel  fordulnak  a  gyülekezetekhez,  november  4-én  18 
órakor  pedig  megemlékező  istentiszteletre  hívnak  az  ország  evangélikus  templomaiba.  Az  országos 
presbitérium  arra  kéri  a  gyülekezeteket,  hogy  ebből  az  alkalomból  harangszóval  és  mécsesgyújtással 
emlékezzenek az áldozatokra.  
Felelős: Gáncs Péter és Prőhle Gergely 
Határidő: 2016. július 20. 

 
 

106/1/2016. (VI. 30.) országos presbitériumi határozat 

Luther Szakkollégium felsőoktatási intézményi lelkész szolgálati jogviszonyáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva a 2005. évi VIII. törvény 30. §-
ra  és  a  47/2015.  (III.  27.)  országos  presbitériumi  határozatra  –  Grendorf  Péternek  a  Luther  Otthon-
Szakkollégium (Budapest) felsőoktatási intézményben végzett intézményi lelkészi szolgálát határozatlan 
időtartamúvá alakítja 2016. április 1. napjától kezdődően.  
Felelős: Gáncs Péter 
Határidő: 2016. július 20. 
 

 

106/2/2016. (VI. 30.) országos presbitériumi határozat 

Deák téri köznevelési intézményi lelkész szolgálati jogviszonyáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdése alapján – utalva a törvény 30. §-ra és a 208/2/2012. (XII. 
13.)  országos  presbitériumi  határozatra  –  Koczor  Tamásnak  a  Deák  Téri  Evangélikus  Gimnázium 
köznevelési intézményben végzett intézményi lelkészi szolgálát határozatlan időtartamúvá alakítja. 
Felelős: Gáncs Péter 
Határidő: 2016. július 20. 
 
 

106/3/2016. (VI. 30.) országos presbitériumi határozat 

Rózsák tere köznevelési intézményi lelkész szolgálati jogviszonyáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdése alapján – utalva a törvény 30. §-ra és a 217/2/2012. (XII. 
13.) országos presbitériumi határozatra – az Evangélikus Középiskolai Kollégium (Budapest) köznevelési 
intézményben  2016.  augusztus  15.  napjától  2017.  június  30.  napjáig  tartó,  határozott  idejű  heti  3  órás 
szolgálati  jogviszony  létesít  dr.  Magyarkuti  Gyuláné  Tóth  Katalinnal  iskolalelkészi  feladat  ellátására, 
Pelikán András fennálló szolgálati jogviszony megszűntetésével egyidejűleg. 
Felelős: Gáncs Péter 
Határidő: 2016. július 20. 
 
 

background image

106/4/2016. (VI. 30.) országos presbitériumi határozat 

miskolci köznevelési intézményi lelkész szolgálati jogviszonyáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdése alapján – utalva a törvény 30. §-ra és a 215/2/2012. (XII. 
13.)  országos  presbitériumi  határozatra  –  az  Evangélikus  Kossuth  Lajos  Óvoda,  Általános  Iskola, 
Gimnázium  és  Pedagógiai  Szakközépiskola  (Miskolc)  köznevelési  intézményben  2016.  augusztus  15. 
napjától  2017.  június  30.  napjáig  tartó,  határozott  idejű  szolgálati  jogviszony  létesít  Bajnóczi  Márióval 
iskolalelkészi feladat ellátására, Gerlai Pál fennálló szolgálati jogviszony megszűntetésével egyidejűleg. 
Felelős: dr. Fabiny Tamás 
Határidő: 2016. július 20. 
 
 

106/5/2016. (VI. 30.) országos presbitériumi határozat 

nyíregyházi köznevelési intézményi lelkész szolgálati jogviszonyáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdése alapján – utalva a törvény 30. §-ra és a 219/2/2012. (XII. 
13.)  országos  presbitériumi  határozatra  –  a  Nyíregyházi  Evangélikus  Kossuth  Lajos  Gimnázium 
köznevelési  intézményben  2016.  augusztus  15.  napjától  2017.  június  30.  napjáig  tartó,  határozott  idejű 
szolgálati  jogviszony  létesít  Szőllősi  István  Sándorral  iskolalelkészi  feladat  ellátására,  Bozorády  Ildikó 
szülési szabadsága időtartamára. 
Felelős: dr. Fabiny Tamás 
Határidő: 2016. július 20. 
 
 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2021. április »
április
HKSzeCsPSzoV
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930