OP határozatok 20150513

ophat_20150513közlönybe.pdf — PDF document, 173Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
 
55/1/2015. (V. 6.) országos presbitériumi határozat  
kiskőrösi köznevelési intézmény alapító okiratának módosításáról 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján - utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005. évi VIII. törvény 4. § (2) bekezdésére – megállapítja, hogy a Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus 
Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskola köznevelési intézmény alapító okira-
tának módosítása a nevelési-oktatási bizottság, mint szakmailag illetékes bizottság és a gazdasági bizott-
ság jóváhagyását követően, 2015. május 6. napján megtörtént. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2015. május 31. 
 
 
55/2/2015. (V. 6.) országos presbitériumi határozat  
Luther Kollégium köznevelési intézmény alapító okiratának módosításáról 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján - utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005. évi VIII. törvény 4. § (2) bekezdésére – megállapítja, hogy a Luther Márton Kollégium (Nyíregy-
háza) köznevelési intézmény alapító okiratának módosítása a nevelési-oktatási bizottság, mint szakmailag 
illetékes bizottság és a gazdasági bizottság jóváhagyását követően, 2015. május 6. napján megtörtént. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2015. május 31. 
 
 
55/3/2015. (V. 6.) országos presbitériumi határozat  
bonyhádi köznevelési intézmény alapító okiratának módosításáról 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján - utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005. évi VIII. törvény 4. § (2) bekezdésére – megállapítja, hogy a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus 
Gimnázium és Kollégium köznevelési intézmény alapító okiratának módosítása a nevelési-oktatási bizott-
ság, mint szakmailag illetékes bizottság és a gazdasági bizottság jóváhagyását követően, 2015. május 6. 
napján megtörtént. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2015. május 31. 
 
 
55/3/2015. (V. 6.) országos presbitériumi határozat  
soltvadkerti köznevelési intézmény alapító okiratának módosításáról 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján - utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005. évi VIII. törvény 4. § (2) bekezdésére – megállapítja, hogy a Kossuth Lajos Evangélikus Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Soltvadkert) köznevelési intézmény alapító okiratának módosítása a 
nevelési-oktatási bizottság, mint szakmailag illetékes bizottság és a gazdasági bizottság jóváhagyását kö-
vetően, 2015. május 6. napján megtörtént. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2015. május 31. 
 
 
55/4/2015. (V. 6.) országos presbitériumi határozat  
mezőberényi köznevelési intézmény alapító okiratának módosításáról 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján - utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005. évi VIII. törvény 4. § (2) bekezdésére – megállapítja, hogy a Mezőberényi Petőfi Sándor Evangéli-
kus  Gimnázium  és  Kollégium  köznevelési  intézmény  alapító  okiratának  módosítása  a  nevelési-oktatási 
background image
bizottság, mint szakmailag illetékes bizottság és a gazdasági bizottság jóváhagyását követően, 2015. má-
jus 6. napján megtörtént. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2015. május 31. 
 
 
55/5/2015. (V. 6.) országos presbitériumi határozat  
Katicabogár köznevelési intézmény alapító okiratának módosításáról 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján - utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005.  évi  VIII.  törvény  4.  §  (2)  bekezdésére  –  megállapítja,  hogy  a  „Katicabogár”  Evangélikus  Német 
Nemzetiségi  Óvoda  (Mezőberény)  köznevelési  intézmény  alapító  okiratának  módosítása  a  nevelési-
oktatási  bizottság,  mint  szakmailag  illetékes  bizottság  és  a  gazdasági  bizottság  jóváhagyását  követően, 
2015. május 6. napján megtörtént. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2015. május 31. 
 
 
55/6/2015. (V. 6.) országos presbitériumi határozat  
lajoskomáromi köznevelési intézmény alapító okiratának módosításáról 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján - utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005. évi VIII. törvény 4. § (2) bekezdésére – megállapítja, hogy a Kerekerdő Evangélikus Óvoda (La-
joskomárom)  köznevelési  intézmény  alapító  okiratának  módosítása  a  nevelési-oktatási  bizottság,  mint 
szakmailag  illetékes  bizottság  és  a  gazdasági  bizottság  jóváhagyását  követően,  2015.  május  6.  napján 
megtörtént. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2015. május 31. 
 
 
55/7/2015. (V. 6.) országos presbitériumi határozat  
EPSZTI köznevelési intézmény alapító okiratának módosításáról 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján - utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005.  évi  VIII.  törvény  4.  §  (2)  bekezdésére  –  megállapítja,  hogy  az  Evangélikus  Pedagógiai  Szakmai 
Szolgáltató  és  Továbbképző  Intézet  (Budapest)  köznevelési  intézmény  alapító  okiratának  módosítása  a 
nevelési-oktatási bizottság, mint szakmailag illetékes bizottság és a gazdasági bizottság jóváhagyását kö-
vetően, 2015. május 6. napján megtörtént. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2015. május 31. 
 
 
57/1/2015. (V. 13.) országos presbitériumi határozat  
EOM igazgatója megbízásáról 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005. évi VIII. törvény 17. § (9) bekezdésére – Harmati Béla Lászlót bízza meg 2016. május 31-ig tartó 
egy éves határozott időtartamra az Evangélikus Országos Múzeum intézményvezetői feladatainak ellátá-
sával.  
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2015. május 31. 
 
 
 
background image
58/2015. (V. 13.) országos presbitériumi határozat 
a Magyarországi Evangélikus Egyház 2014. évi beszámolójáról 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Magyarországi Evangélikus Egyház 
2014. évi beszámolóját 24.090.509 eFt mérleg főösszeggel és 763.850 eFt pozitív eredménnyel zsinati el-
fogadásra javasolja. 
Felelős: Csorba Gábor 
Határidő: 2015. május 28. 
 
 
59/2/2015. (V. 13.) országos presbitériumi határozat 
Kántorképző Intézet 2015. évi működési támogatásáról 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján a Kántorképző Intézet egyházzenei in-
tézmény 2015. évi tervezett működési támogatását 6.000.000,- Ft-tal eseti jelleggel kiegészíti.  
Felelős: Csorba Gábor 
Határidő: 2015. június 13. 
 
 
59/3/2015. (V. 13.) országos presbitériumi határozat 
kántorképzés hosszútávú működéséről 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján munkacsoportot alakít a kántorképzés 
hosszútávú működésének kidolgozására 2015. szeptember 30-ig azzal, hogy az egyházzenei bizottság vé-
leményét is kérjék be: 
A vizsgálat az alábbiakra terjedjen ki: 
- 2016. évtől kezdődően offertórium átrendelése a Kántorképző Intézmény támogatására,   
- a Kántorképző Intézmény kizárólag a vasárnapi kántorképzést szolgálja, 
- a Mandák kórus támogatása a Kántorképző Intézményen keresztül történjen (évi 1.000.000,- Ft) vagy az 
intézménytől függetlenül valósuljon meg a kórus támogatása, 
- A Kántorképző Intézmény EHE alá rendelése 
- A Kántorképző Intézményben és az EHÉ-n működő egyházzenei intézet összevonása 
A munkacsoport tagjai: Bencze Gábor, Finta Gergely, Kendeh Gusztáv, Hafenscher Károly, Abaffy Zol-
tán, Végh Szabolcs. 
A munkacsoport elnöke: Hafenscher Károly 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2015. június 13. 
 
 
60/2015. (V. 13.) országos presbitériumi határozat 
egyházközségek kiemelt beruházási, felújítási keretének elosztásáról (Budaörs) 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés b) pontja alapján – utalva az építési beruházások rendjé-
ről szóló 2/2007. (VII.17.) országos szabályrendelet 5. § (6) bekezdésére - a X7035003 Szabályrendelet 
szerinti felújítási támogatások, vásárlás költségvetési keret terhére, a Budaörsi Evangélikus Egyházközség 
gyülekezeti ház átépítése beruházásnak a munkáit 7.000.000,- Ft összeggel, támogatási szerződés megkö-
tése mellett támogatja.  
Felelős: Csorba Gábor 
Határidő: 2015. június 13. 
 
 
61/2015. (V. 13.) országos presbitériumi határozat 
belső ellenőr jelentéséről 
background image
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján - utalva az egyház háztartásáról szóló 2000. évi 
I. törvény 7/B. § (3) bekezdésére - a Roszik Mihály Evangélikus Általános Iskola (Alberti), a Szivárvány 
Evangélikus  Keresztyén  Óvoda  (Nagytarcsa),  köznevelési  intézményekben,  a  Luther  Otthon-
Szakkollégium  (Budapest)  felsőoktatási  intézményben,  az  Ordass  Lajos  Evangélikus  Oktatási  Központ 
(Révfülöp),  valamint  az  Evangélikus  Papnék  Johannita  Szeretetotthona  (Kistarcsa)  diakóniai  intézmé-
nyekben végzett szabályszerűségi-pénzügyi belső ellenőri vizsgálatáról szóló jelentést tudomásul veszi.  
Felelős: Csorba Gábor 
Határidő: 2015. június 13. 
 
 
62/2015. (V. 13.) országos presbitériumi határozat 
egyházközségi jogi személyiség szabályozásáról 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (1) bekezdés b) pontja alapján, az egyházi jogi személyiség szabályo-
zásánál az „A” változat (csak az egyházközség és társult egyházközség a jogi személy, a társult egyház-
község mellett a társegyházak nem), zsinat elé terjesztését támogatja, egyetértve a törvényelőkészítő és a 
gazdasági bizottság véleményével. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2015. május 18. 
 
 
63/1/2015. (V. 13.) országos presbitériumi határozat  
pilisi diakóniai intézmény intézményvezetője megbízásáról 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005. évi VIII. törvény 17. § (9) bekezdésére – az intézményvezetői pályázat érvénytelennek nyilvánítá-
sával egyidejűleg, Illanitz Györgyöt bízza meg 1 éves időtartamra a Pilisi Evangélikus Szeretetszolgálat 
intézményvezetői feladatainak ellátásával.  
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2015. május 31. 
 
 
63/3/2015. (V. 13.) országos presbitériumi határozat  
pilisi diakóniai intézmény intézményi biztosáról 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján Illanitz György intézményvezetői meg-
bízása  idejére  Csoó  Lászlónét,  mint  intézményi  biztost  küldje  ki  a  Pilisi  Evangélikus  Szeretetszolgálat 
szakmai és gazdasági feladatainak koordinálására, kontrolljára ellenjegyzői jogkörrel. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2015. május 31. 
 
 
64/2015. (V. 13.) országos presbitériumi határozat  
Kapernaum diakóniai intézmény ingatlanértékesítéséről 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján - utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005. évi VIII. törvény 7. § (2) bekezdés d) pontjára –előzetesen jóváhagyja a Kapernaum Evangélikus 
Szeretetotthon (Gyenesdiás) diakóniai intézmény tulajdonában álló, Gyepükaján 7 hrszám alatt nyilván-
tartott, a természetben 8473 Gyepükaján, Rákóczi u. 10. sz. alatt felvett, 6183 m2 alapterületű ingatlan ér-
tékesítését, legalább 1.500.000,- Ft vételáron. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2015. május 31. 
 
background image
 
66/2015. (V. 13.) országos presbitériumi határozat 
KEOP–7.13.0/15 pályázati eljárásról 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés c) pontja alapján jóváhagyja - a pályázati feltételeknek 
való  megfelelés  miatt  -  a  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  indulását  a  KEOP  –  7.13.0/15,  „Egyházi 
épületek 2014-2020 időszakban megvalósuló energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítése” című pá-
lyázati konstrukción, a MEE illetve egyházi jogi személyei által tulajdonolt, használt, fenntartott épületek 
vonatkozásában. A pályázat  beadását,  megvalósítását  az országos iroda  Pályázati és fejlesztési osztálya 
koordinálja. Az Országos Presbitérium elvárja az evangélikus egyházi jogi személyek együttműködését, 
ez előkészítés (adatszolgáltatás, tulajdonosi hozzájárulások), illetve a pályázat megvalósítása során. 
Felelős: Kocsis István 
Határidő: 2015. június 13. 
 
 
67/2015. (V. 13.) országos presbitériumi határozat 
veszprémi köznevelési intézmény alapító okiratának módosításáról 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005. évi VIII. törvény  4. § (2) bekezdésére – az alapító okirat módosításával az  Örömhír Evangélikus 
Keresztyén Óvoda (Veszprém) köznevelési intézményt a Veszprémi Evangélikus Egyházközség fenntar-
tásába adja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2015. május 31. 
 
 
68/2015. (V. 13.) országos presbitériumi határozat 
aszódi köznevelési intézmény alapító okiratának módosításáról 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005. évi  VIII. törvény  4. § (2) bekezdésére – az  Aszódi  Evangélikus Petőfi Gimnázium és Kollégium 
köznevelési intézmény feladatbővítését támogatja, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott 
Ikladi Német  Nemzetiségi  Általános  Iskola vonatkozásában a feladatellátási  kötelezettség átvállalásával 
vallási,  világnézeti  tekintetben  elkötelezett  egyházi  intézményben  látja  el  az  általános  iskolai  feladatot, 
amennyiben a 37/2011. (III. 17.) és 201/2011. (XII. 8.) országos presbitériumi határoznak megfelelő felté-
telek teljesülnek.  
Ennek megfelelően az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium és Kollégium köznevelési intézmény alapí-
tó okiratát módosítja, általános iskolai feladatellátásával való bővítéssel 2015. szeptember 1-től. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2015. május 31. 
 
 
69/2015. (V. 13.) országos presbitériumi határozat 
mezőberényi köznevelési intézmény alapító okiratának módosításáról 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005. évi VIII. törvény 4. § (2) bekezdésére – a Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és 
Kollégium köznevelési intézmény feladatbővítését támogatja, az állami intézményfenntartó központ által 
fenntartott  Mezőberényi  Általános  Iskola,  Művészeti  Iskola  és  Kollégium  általános  iskola  évfolyamon-
kénti két osztálya vonatkozásában a feladatellátási kötelezettség átvállalásával vallási, világnézeti tekin-
tetben  elkötelezett  egyházi  intézményben  látja  el  az  általános  iskolai  feladatot,  amennyiben  a  37/2011. 
(III. 17.) és 201/2011. (XII. 8.) országos presbitériumi határoznak megfelelő feltételek teljesülnek.  
background image
Ennek megfelelően a Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium köznevelési in-
tézmény alapító okiratát módosítja, általános iskolai feladatellátásával való bővítéssel  2015. szeptember 
1-től. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2015. május 31. 
 
 
70/2015. (V. 13.) országos presbitériumi határozat 
a kiskőrösi köznevelési intézmény tornatermének üzemeltetéséről 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – – utalva az Önkormányzat 159/2014. 
számú határozatára - a Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Ker-
tészeti  Szakközépiskola  tornaterem  üzemeltetésének  átvételét  támogatja,  ennek  megfelelően  a  Kiskőrös 
Város Önkormányzatával kötött közoktatási megállapodást módosítja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2015. május 31. 
 
 
72/2015. (V. 13.) országos presbitériumi határozat 
köznevelési intézmények beiskolázási terveinek jóváhagyása rendjéről 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja  alapján  úgy  határoz,  –  utalva  a  pedagógus-
továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és ked-
vezményeiről szóló a nemzeti köznevelésről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendeletre – a köznevelési 
intézmények beiskolázási terveinek jóváhagyásra (végrehajtásának törvényességi ellenőrzésére) vonatko-
zói fenntartó határozat kiadására a nevelési-oktatási bizottság jogosult. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2015. május 31. 
 
 
73/2015. (V. 13.) országos presbitériumi határozat 
köznevelési intézmények választható tantárgyainak jóváhagyása rendjéről 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján úgy határoz, – utalva a nevelési-oktatási 
intézmények  működéséről  és  a  köznevelési  intézmények  névhasználatáról  szóló  20/2012.  (VIII.  31.) 
EMMI rendelet 15. §-ra – a köznevelési intézmények választható tantárgyainak jóváhagyásra vonatkozói 
fenntartó határozat kiadására a nevelési-oktatási osztály jogosult. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2015. május 31. 
 
 
 
76/2015. (V. 13.) országos presbitériumi határozat  
Luther végrendelet kölcsönadásáról 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján Luther Márton végrendeletének eredeti példá-
nyát kölcsönadja az EKD részére a Wittenbergben megrendezendő világkiállításra azzal, hogy a részlet-
kérdések kidolgozására, és a tárgyalások lefolytatására felhatalmazza a Reformációi Emlékbizottságot. 
Felelős: Fabiny Tamás 
Határidő: 2015. június 13. 
 
 
77/2015. (V. 13.) országos presbitériumi határozat  
az országos iroda igazgatója beszámolójáról 
background image
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (4)  bekezdés  d)  pontja  alapján  az  országos  iroda  igazgatójának  az 
megválasztását követő első évben végzett tevékenységről szóló beszámolóját köszönettel elfogadja. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2015. május 31. 
 
 
78/2015. (V. 13.) országos presbitériumi határozat  
Kornéliusz programról 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Kornéliusz program, a Magyarországi 
Evangélikus Egyház missziói stratégiája-tervezet zsinati tárgyalását javasolja. Az országos presbitérium 
kéri az evangelizációs és missziói bizottságot, hogy tárgyalja meg a tervezetet.  
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2015. május 18. 
 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2021. április »
április
HKSzeCsPSzoV
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930