OP határozatok 20151105

ophat_20151105_közlönybe.pdf — PDF document, 255Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

 

130/2015. (X. 21.) országos presbitériumi határozat  

kőszegi köznevelési intézmény alapító okiratának módosításáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház gazdasági bizottsága az egyház szervezetéről és igazgatásáról szó-
ló 2005. évi IV. törvény 137. § (1) bekezdése alapján - utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. évi 
VIII. törvény 4. §  (2) bekezdésére  – az Evangélikus Mezőgazdasági,  Kereskedelmi,  Informatikai  Szak-
képző Iskola és Kollégium (Kőszeg) köznevelési intézmény alapító okiratának módosítása a szakmai és a 
gazdasági bizottság jóváhagyását követően megtörtént.  
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2015. november 20. 
 

 

131/2015. (XI. 5.) országos presbitériumi határozat 

pécsi köznevelési intézmény alapításáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – a jelenleg - a Pécsi Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának fenntartásában álló Kertvárosi Óvoda tagóvodájaként működő Enyezd utca 1. sz. alat-
ti köznevelési intézmény gyülekezeti fenntartásba vételét támogatja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2015. december 5. 
 
 

133/1/2015. (XI. 5.) országos presbitériumi határozat 

köznevelési intézmények 2016. évi működési támogatása visszatartásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128.§ (2) bekezdés c) pontja alapján – utalva a Magyarország központi költ-
ségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 40. § (1) bekezdés c) pontjára - a 2016. évi egyházi köznevelési 
működési támogatás összegéből 12.000.- Ft/fő összeget (7,5 %) az oktatási tartalékalapban visszatart. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2015. december 5. 
 
 

133/2/2015. (XI. 5.) országos presbitériumi határozat 

köznevelési intézmények 2014. évi egyházi kiegészítő támogatás korrekciós összegéről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128.§ (2) bekezdés c) pontja alapján úgy határoz, hogy a 2014. évi egyházi 
köznevelési kiegészítő támogatás korrekciós összegének 71,73%-t az oktatási tartalékalapban tartja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2015. december 5. 
 
 

133/3/2015. (XI. 5.) országos presbitériumi határozat 

oktatási tartalékalap felhasználásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja - utalva az egyházi kiegészítő támogatás korrek-
ciós összegének felhasználásáról szóló 5/2008. (XII. 22.) országos szabályrendelet 4. § (1) bekezdésére – 
az  oktatási  tartalék  terhére  felhasználható  2016.  évi  összeget  (338.700.000,-  Ft)  az  alábbi  célokban  és 
mértékben határozza meg 
 
Támogatott célok a 4. § (1) bekezdés alapján 

Összeg (Ft) 

d) forráshiányos intézmények támogatása 

20.000.000.- 

e) EPSZTI működési támogatás 

100.000.000.- 

f) az intézményvezetők minőségirányítási illetménye  

10.000.000.- 

g) közművelődési programok (ballagó könyvek) 

3.000.000.- 

background image

m) oktatási osztály alkalmazottainak bérfinanszírozása 

33.000.000.- 

i) az intézmények alaptevékenységének fejlesztéséből adódó, vagy a működése fel-
tételeinek, eszközeinek megteremtéséhez szükséges költségek támogatása 

100.000.000.- 

 
Támogatható célok az 5. § alapján 

Összeg (Ft) 

b) OKTV, OSZTV, OÁTV tanulók: 1-10 

5.000.000.- 

c) az OKTV, az OSZTV, valamint az OÁTV 1-10. helyezést elért diákok felkészítő 
tanárainak, valamint a „tanév legjobb tanítója” és a „tanév legjobb óvodapedagógu-
sa” jutalmazása 

6.000.000.- 

l) egyéb eseti célok 

32.700.000.- 

n) az oktató-nevelő munkával összefüggő módszertani feladatok és szakértői tevé-
kenység finanszírozására 

29.000.000.- 

Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2015. december 5. 
 
 

133/4/2015. (XI. 5.) országos presbitériumi határozat 

oktatási tartalékalap felhasználásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja - utalva az egyházi kiegészítő támogatás korrek-
ciós összegének felhasználásáról szóló 5/2008. (XII. 22.) országos szabályrendelet 4. § (1) bekezdésére – 
az alábbi feladatokat, mint oktatási célokat határozza meg, és az azokhoz rendelt összeget az eseti célok 
soron elkülönítve tartja: 
Nyomtatványok, szakkönyvek 

250.000,- Ft 

Közlekedéssel kapcsolatos költségek 

1.000.000,- Ft 

Törvényességi, gazdasági ellenőrzési feladatok költségek 

500.000,- Ft 

Tanulmányi szerződés 

450.000,- Ft 

Folyamatos megbízás 

3.000.000,- Ft 

Szakértői díj 

1.300.000,- Ft 

Intézményvezetői konferencia 

1.000.000,- Ft 

Hirdetés 

750.000,- Ft 

Továbbképzés, tréning 

600.000,- Ft 

Mindösszesen:  

8.850.000,- Ft 

Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2015. december 5. 
 
 

134/2015. (XI. 5.) országos presbitériumi határozat 

diakóniai tartalékalap felhasználásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja - az egyházi szociális kiegészítő támogatás, va-
lamint az egyházi kiegészítő támogatás korrekciós összegének, és a tartalékalapba helyezett részének fel-
használásáról szóló 1/2010. (II. 24.) országos szabályrendelet 7. §-ra – az alábbi feladatokat, mint diakó-
niai célokat határozza meg, és az azokhoz rendelt összeget az eseti célok soron elkülönítve tartja: 
Intézmények minőségirányítási programja 

3.090.000,- Ft 

Diakónia napja 

2.000.000,- Ft 

Diakóniai továbbképzések 

900.000,- Ft 

Külföldi jógyakorlatok megismerése 

2.000.000,- Ft 

Könyvvizsgálat 

2.000.000,- Ft 

Szakértői díj 

2.000.000,- Ft 

Krízis támogatás 

2.000.000,- Ft 

Diakóniai osztály - szervezetfejlesztés 

800.000,- Ft 

Mindösszesen:  

14.790.000,- Ft 

background image

Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2015. december 5. 
 
 

136/2015. (XI. 5.) országos presbitériumi határozat 

az intézményvezetők értékelési rendszerének bevezetéséről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja  alapján  -  utalva  az  országos  presbitérium 
205/2014.  (XI.13.)  országos  presbitériumi  határozatára  -  az  intézményvezetők  2013/14.,  2014/15., 
2015/16. évi tanévek értékelési rendszerét elfogadja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2015. december 5. 
 
 

137/2015. (XI. 5.) országos presbitériumi határozat 

Agape diakóniai intézmény alapító okiratának módosításáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján a Tátorján Játékvár (Balatonkenese) in-
tézmény által végzett feladatellátást nem vállalja át, így az Agape Evangélikus Szeretetszolgálat (Lajos-
komárom) diakóniai intézmény feladatbővítését, alapító okiratának módosítását elutasítja. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2015. december 5. 
 
 

138/1/2015. (XI. 5.) országos presbitériumi határozat 

Evangélikus Diakónia diakóniai intézmény alapításáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján az Evangélikus Diakónia diakóniai in-
tézményt megalapítja, költségvetését elfogadja. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2015. december 5. 
 
 

138/2/2015. (XI. 5.) országos presbitériumi határozat 

Evangélikus Diakónia diakóniai intézmény intézményvezetőjéről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005. évi  IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján  – utalva a 17. § (12) bekezdésére  az 
Evangélikus  Diakónia  diakóniai  intézmény  intézményvezetői  feladatainak  ellátásával  Buda  Annamáriát 
megbízza egy éves időtartamra. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2015. december 5. 
 
 

139/1/2015. (XI. 5.) országos presbitériumi határozat 

diakóniai intézmények 2016. évi egyházi kiegészítő támogatásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján - utalva az egyházi szociális kiegészítő 
támogatás, valamint az egyházi kiegészítő támogatás korrekciós összegének, és a tartalékalapba helyezett 
részének felhasználásáról szóló 1/2010. (II. 24.) országos szabályrendelet 4. § (1) bekezdésére – a 2016. 
évi diakóniai egyházi kiegészítő támogatás 10 %-át a diakóniai tartalékalapban tartja. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2015. december 5. 
 
 

background image

139/2/2015. (XI. 5.) országos presbitériumi határozat 

diakóniai intézmények 2014. évi egyházi kiegészítő támogatás korrekciós összegéről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyházi szociális kiegészítő 
támogatás, valamint az egyházi kiegészítő támogatás korrekciós összegének, és a tartalékalapba helyezett 
részének felhasználásáról szóló 1/2010. (II. 24.) országos szabályrendelet 4. § (1) bekezdésére – a 2014. 
évi  diakóniai  egyházi  kiegészítő  támogatás  korrekciós  összegének  60  %-át  a  diakóniai  tartalékalapban 
tartja.  
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2015. december 5. 
 
 

139/3/2015. (XI. 5.) országos presbitériumi határozat 

a diakóniai tartalékalap 2016. évi felhasználásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján - utalva az egyházi szociális kiegészítő 
támogatás, valamint az egyházi kiegészítő támogatás korrekciós összegének, és a tartalékalapba helyezett 
részének felhasználásáról szóló 1/2010. (II. 24.) országos szabályrendelet 7. §-ra–a diakóniai tartalék ter-
hére felhasználható 2016. évi összeget az alábbi célokban és mértékben határozza meg: 
a szabályrendelet 7. §-ban meghatározott célok 

összeg (Ft) 

a) forráshiányos intézmények támogatása 

4.000.000 

b) az intézmények alaptevékenység fejlesztéséből,  bővítéséből  adódó költségek tá-
mogatása 

50.000.000 

e) szakmai képzések, konferenciák támogatása 

5.000.000 

g)  szakmai  felügyeletet  ellátó  diakóniai  osztály  osztályvezetője  és  munkatársainak 
2016. évi illetményére (bérfinanszírozási támogatására)  

39.500.000 

i) egyéb eseti célok, feladatok támogatására  

17.000.000

 

k) az intézményvezetői munka értékelése alapján, az év innovatív intézményvezető-
jének és az év intézményvezetőjének jutalmazása 

3.500.000 

Összesen 

119.000.000

 

Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2015. december 5. 
 
 

140/2015. (XI. 5.) országos presbitériumi határozat 

diakóniai tartalékalap felhasználásának átcsoportosításáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva a 7/2015. (II. 5.) országos pres-
bitériumi határozatra – a 2015. évben forráshiányos intézmények támogatásának teljes összegét és a dia-
kóniai  osztály  munkatársainak  bérfinanszírozásának  támogatására  előirányzott,  de  fel  nem  használt 
12.000.000,- Ft-ot átcsoportosítja az intézmények fejlesztésének támogatására előirányzott kerethez.  
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2015. december 5. 
 
 

141/1/2015. (XI. 5.) országos presbitériumi határozat 

Baldauf diakóniai intézmény intézményvezetője megbízásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján - utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005. évi VIII. törvény 17. § (12) bekezdésére – Juhász Eszter intézményvezető lemondásának tudomásul 
vétele mellett - Kacskovics Tamást a Baldauf Gusztáv Evangélikus Szeretetotthon (Pogány) intézmény-
vezetői feladatainak ellátásával megbízza 2015. november 1-i hatállyal 1. év időtartamra. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2015. november 5. 

background image

 
 

142/1/2015. (XI. 5.) országos presbitériumi határozat 

Ótemplomi diakóniai intézmény intézményi lelkész megbízásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva a 2005. évi VIII. törvény 30. §-
ra – az Ótemplomi Evangélikus Szeretetszolgálat (Szarvas) diakóniai intézményben végzendő intézményi 
lelkészi szolgálatra Horváth Anikó lelkésszel 2015. szeptember 1. napjától kezdődően határozatlan idejű 
szolgálati jogviszonyt létesít.  
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2015. november 5. 
 
 

142/2/2015. (XI. 5.) országos presbitériumi határozat 

pilisi diakóniai intézmény intézményi lelkész megbízásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva a 2005. évi VIII. törvény 30. §-
ra – a Pilisi Evangélikus Szeretetszolgálat diakóniai intézményben végzendő intézményi lelkészi szolgá-
latra  Bajnóczi  Márió  lelkésszel  2015.  október  15.  napjától  kezdődően  2016.  augusztus  31.  napjáig  tartó 
határozott idejű szolgálati jogviszonyt létesít.  
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2015. november 5. 
 

 

143/2015. (XI. 5.) országos presbitériumi határozat 

Magyarországi Evangélikus Egyház 2015. évi költségirányzatáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés a) pontja alapján - utalva a 104. § (6) bekezdés c) pontjá-
ra  -  a  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  2016.  évi  költségirányzatát  14.300.000.000.-  Ft  bevételi, 
14.460.000.000.- Ft költség  és 970.000.000, Ft beruházási főösszeggel, mint a Magyarországi Evangéli-
kus Egyház költségvetését zsinati elfogadásra javasolja. 
Felelős: Csorba Gábor 
Határidő: 2015. november 20. 
 
 

147/1/2015. (XI. 5.) országos presbitériumi határozat 

Sztehlo köznevelési intézmény igazgatótanácsának tagjairól 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdésének a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről 
szóló 2005. évi VIII. törvény 10. § (2) bekezdésére - a Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Isko-
la és Gimnázium (Budapest-Pestszentlőrinc) köznevelési intézmény igazgatótanácsába az alábbi szemé-
lyek megválasztását tudomásul veszi: 
intézményvezető: Vicziánné Salla Ildikó 
intézményi lelkész: Brebovszkyné Pintér Márta 
gazdasági vezető: Temesi Beatrix 
egyházközség küldötte: Győri Gábor 
egyházmegye küldötte: Krizsán Zoltán 
fenntartó küldötte: Korányi András 
szülői képviselő: Martineczné Tömösközy Éva 
diák-önkormányzati képviselő: Borsai György 
intézményi képviselő: Margittai Edit 
alapítvány képviselője: dr. Merényi Zsuzsanna 
diakóniai intézmény képviselője: Bátovszki Gábor 
Felelős: dr. Benkő Ingrid 

background image

Határidő: 2015. december 5. 
 
 

147/2/2015. (XI. 5.) országos presbitériumi határozat 

Sztehlo köznevelési intézmény igazgatótanácsa elnökének megválasztásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdésének a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről 
szóló 2005. évi VIII. törvény 12. § (1) bekezdésére - a Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Isko-
la  és  Gimnázium  (Budapest-Pestszentlőrinc)  köznevelési  intézmény  igazgatótanácsa  elnökének  Korányi 
Andrást megválasztja. 
Felelős: dr. Benkő Ingrid 
Határidő: 2015. december 5. 
 
 
 
 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2021. április »
április
HKSzeCsPSzoV
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930