OP határozatok 20150917

ophat_20150917(2)Közlönybe.pdf — PDF document, 158Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

107/2015. (IX. 17.) országos presbitériumi határozat  

kiemelt célú offertóriumról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  megköszöni  az  országos  iroda  diakóniai 
osztályának a menekültek között végzett szolgálatát, és az egyház háztartásáról szóló 2000. évi I. törvény 
10.  §  (2)  bekezdése  alapján  2015.  szeptember  27.  napján  az  üldözöttek  és  menekültek  megsegítésére 
offertóriumot hirdet. Kéri az egyházközségeket, hogy a befolyó összegeket az országos egyház által nyi-
tott elkülönített 11707024-20478070 sz. bankszámlára utalják. 
Felelős: Gáncs Péter és Prőhle Gergely 
Határidő: 2015. szeptember 27. 
 

 

109/1/2015. (IX. 17.) országos presbitériumi határozat  

belső ellenőr jelentéséről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján - utalva az egyház háztartásáról szóló 2000. évi 
I. törvény 7/B. § (3) bekezdésére a Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola (Sopron), az 
Irsai  Evangélikus  Egyházközség  Mustármag  Óvodája,  a  Szentendrei  Evangélikus  Zenei  Óvoda,  az  az 
Evangélikus  Pedagógiai  Szakmai  Szolgáltató  és  Továbbképző  Intézet  (Budapest),  az  Eötvös  József 
Evangélikus  Gimnázium  és  Egészségügyi  Szakközépiskola  (Sopron),  a  Székács  József  Evangélikus 
Óvoda,  Általános  Iskola  és  Gimnázium  (Orosháza),  a  Budapest-Fasori  Evangélikus  Gimnázium 
köznevelési  intézményekben,  valamint  a  Tessedik  Sámuel  Evangélikus  Szeretetszolgálat  (Gödöllő),  a 
Kőszegi Evangélikus Szeretetotthon, a Fabricius Endre Evangélikus Szeretetotthon (Sopron) és a Jó Pász-
tor Evangélikus Szeretetotthon (Kiskőrös) diakóniai intézményekben végzett szabályszerűségi-pénzügyi 
belső ellenőri vizsgálatáról szóló jelentést tudomásul veszi.  
Felelős: Csorba Gábor 
Határidő: 2015. október 17. 
 
 

112/2015. (IX. 17.) országos presbitériumi határozat  

visszatérítendő támogatásról 

Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szó-
ló 2005. évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés c) pontja alapján 10.000.000,- Ft összeghatárig, illetve 2 éves 
visszafizetési  határidőn  belül  a  belső  egyházi  jogi  személynek  nyújtandó  visszatérítendő  támogatásról 
szóló döntés meghozatalát gazdasági bizottsági hatáskörbe utalja. 
Felelős: Csorba Gábor 
Határidő: 2015. október 17. 
 

 

114/2015. (IX. 17.) országos presbitériumi határozat  

a Magyarországi Evangélikus Egyház 2016. évi költségvetésének elfogadásáról 

Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szó-
ló 2005. évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés a) pontja alapján javasolja a zsinatnak, hogy a Magyarorszá-
gi Evangélikus Egyház 2016. évi költségvetésének tárgyalását előrehozva, azt a zsinat a 2015. novemberi 
ülésén fogadja el.  
Felelős: Csorba Gábor 
Határidő: 2015. november 28. 
 
 

115/2015. (IX. 17.) országos presbitériumi határozat  

országos irodai álláshelyről és finanszírozásáról 

Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szó-
ló 2005. évi IV. törvény 145. §-a alapján a X7031001 költségvetési sor terhére az országos iroda ökume-
nikus és külügyi osztályán referensi fél álláshelyet létesít. 
Felelős: Krámer György 

background image

Határidő: 2015. október 17. 
 
 

118/2015. (IX. 17.) országos presbitériumi határozat  

elvi döntés jelentős beruházásokról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005. évi  IV. törvény 128. §  (2) bekezdés c) pontja alapján  elvi támogatását  adja, a  Békéscsabai 
Evangélikus  Egyházközség,  az  Északi  Egyházkerület  által  megjelölt  egyházközségi  célok,  valamint  az 
Országos Iroda beruházásainak, jelentős állami támogatása érdekében benyújtandó pályázatokhoz előter-
jesztéséhez. 
Felelős: Gáncs Péter és Prőhle Gergely 
Határidő: 2015. október 17. 
 
 

119/2015. (IX. 17.) országos presbitériumi határozat  

szándéknyilatkozat pécsi köznevelési intézmény alapításáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005. évi VIII. törvény 1. § (2) bekezdésére – intézményalapítási szándékát kifejezi a Pécsi Evangélikus 
Egyházközség fenntartásában működtetendő óvoda (Pécs, Enyezd u. 1.) köznevelési intézmény vonatko-
zásában. Ezzel egyidejűleg felkéri az országos irodát a feladatátvétel feltételeinek megvizsgálására. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2015. október 17. 
 

 

120/2015. (IX. 17.) országos presbitériumi határozat  

köznevelési intézményvezetők szabadságának engedélyezéséről és adminisztrációjáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005.  évi  VIII.  törvény  18.  §  (2)  bekezdésére  és  az  51/2015.  (VI.  9.)  nevelési-oktatási  bizottsági 
határozatra  –  az  intézményvezetők  szabadságolásával  kapcsolatos  fenntartói  engedélyezési  jogkört  az 
országos iroda nevelési-oktatási osztály vezetőjére ruházza át. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2015. október 17. 
 
 

121/2015. (IX. 17.) országos presbitériumi határozat  

szándéknyilatkozat diakóniai intézmény alapításáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005. évi VIII. törvény 1. § (2) bekezdésére – intézményalapítási szándékát kifejezi az Evangélikus Dia-
kónia (1085 Budapest,  Üllői 24.)  diakóniai intézmény vonatkozásában.  Ezzel  egyidejűleg felkéri az or-
szágos irodát, hogy e szándéknyilatkozat alapján vizsgálja meg az alapító okirat feltételeinek fennállását. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2015. október 17. 
 
 

122/2015. (IX. 17.) országos presbitériumi határozat  

szándéknyilatkozat az Agapé diakóniai intézmény alapító okiratának módosításáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005. évi VIII. törvény 1. § (2) bekezdésére – feladatbővítési szándékát kifejezi a Tátorján Bölcsőde (Ba-
latonkenese)  bölcsőde  intézmény  vonatkozásában  az  Agapé  Evangélikus  Szeretetszolgálat  (Lajoskomá-

background image

rom) intézménybe való betagozódásával. Ezzel egyidejűleg felkéri az országos irodát, hogy vizsgálja meg 
az alapító okirat módosítása feltételeinek fennállását. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2015. október 17. 

 
 

123/1/2015. (IX. 17.) országos presbitériumi határozat  

ÉLIM diakóniai intézmény intézményvezetője megbízásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005. évi VIII. törvény 17. § (12) bekezdésére – az Élim Evangélikus Szeretetotthon (Nyíregyháza) in-
tézményvezetői feladataival Bogár Ágnest bízza meg 2015. szeptember 1. napjától 2015. szeptember 30. 
napjáig azzal, hogy szerződésének további rendelkezései változatlanul érvényesek. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2015. október 17. 
 
 

123/2/2015. (IX. 17.) országos presbitériumi határozat  

ÉLIM diakóniai intézmény intézményvezetője megbízásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005. évi VIII. törvény 17. § (12) bekezdésére – az Élim Evangélikus Szeretetotthon (Nyíregyháza) in-
tézményvezetői feladataival Deme Dórát bízza meg 2015. október 1. napjától 2016. szeptember 30. napjá-
ig. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2015. október 17. 
 
 

123/4/2015. (IX. 17.) országos presbitériumi határozat  

ÉLIM diakóniai intézmény intézményi lelkész megbízásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva a 2005. évi VIII. törvény 30. §-
ra – az Élim Evangélikus Szeretetszolgálat (Nyíregyháza) diakóniai intézményben végzendő intézményi 
lelkészi szolgálatra Dobó Dániel lelkésszel ismételt időtartamra, 2015. szeptember 1. napjától kezdődően 
2016. augusztus 31. napjáig tartó határozott idejű szolgálati jogviszonyt létesít.  
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2015. október 17. 
 
 

124/2015. (IX. 17.) országos presbitériumi határozat  

Baldauf diakóniai intézmény kölcsöntartozásáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház szervezetésről és igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128  §  (3)  bekezdés  a)  pontja  alapján  -  a  237/2014.  (XII.  11.)  országos 
presbitériumi  határozat  módosításával  –  a  Baldauf  Gusztáv  Evangélikus  Szeretetotthon  (Pogány) 
diakóniai  intézmény  tulajdonában  álló,  a  Pécs  18742  hrsz.  alatt  felvett,  a  természetben  7623  Pécs, 
Szabadság  u.  18.  sz.  alatt  található  ingatlan  értékesítése  megkezdését  jóváhagyja  azzal,  hogy  a  befolyó 
vételárat  elsődlegesen  az  intézménynek  a  Magyarországi  Evangélikus  Egyházzal  szemben  fennálló 
101.000.000.- Ft összegű tartozása visszafizetésére kell fordítani.  
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2015. október 17. 
 

 

125/2/2015. (IX. 17.) országos presbitériumi határozat  

év diakóniai intézményvezetője díj odaítéléséről 

background image

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház szervezetésről és igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128 § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyházi szociális kiegészítő 
támogatás, valamint az egyházi szociális támogatás korrekciós összegének és tartalékalapba helyezett ré-
szének felhasználásáról szóló 1/20010. (II. 4.) országos szabályrendelet 20. § (3) bekezdésére – az év in-
tézményvezetőjének díjat Sztojanovics Andrásnak ítélni.  
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2015. október 17. 
 
 

126/2015. (IX. 17.) országos presbitériumi határozat  

szándéknyilatkozat Evangélikus Országos Gyűjtemény alapításáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005. évi VIII. törvény 1. § (2) bekezdésére – intézményalapítási szándékát kifejezi az Evangélikus Or-
szágos Gyűjtemény (1085 Budapest, Üllői 24.) gyűjteményi intézmény vonatkozásában. Ezzel egyidejű-
leg felkéri a zsinatot az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény módosítására, illetve a gyűj-
teményi  tanácsot  és  gazdasági  bizottságot,  mint  szakbizottságot,  valamint  az  országos  irodát,  hogy  e 
szándéknyilatkozat alapján vizsgálja meg az alapító okirat létrehozása feltételeinek fennállását. 
Felelős: Gáncs Péter és Prőhle Gergely 
Határidő: 2015. október 17. 
 

 

127/2015. (IX. 17.) országos presbitériumi határozat  

belső ellenőr kiküldéséről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján - utalva az egyház háztartásáról szóló 2000. évi 
I.  törvény  7/B.  §  (3)  bekezdésére  a  belső  ellenőrt  kiküldi  a  Pilisi  Evangélikus  Egyházközségbe 
soronkívüli szabályszerűségi-pénzügyi vizsgálatok végzésére. 
Felelős: Prőhle Gergely 
Határidő: 2015. október 17. 

 
 

129/1/2015. (IX. 17.) országos presbitériumi határozat 

Sztehlo köznevelési intézmény igazgatótanácsa összetételéről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva a 2005. évi VIII. törvény 11. §-
ra  –  a  266/2013.  (V.  16.)  országos  presbitériumi  határozat  módosításával,  a  Sztehlo  Gábor  Evangélikus 
Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium (Budapest-Pestszentlőrinc) köznevelési intézmény igazgatótaná-
csa tagjainak számát két fővel, a szomszédos egyházközség/egyházmegye/intézményi küldöttel csökkenti.  
Felelős: dr. Benkő Ingrid 
Határidő: 2015. október 17. 
 
 

129/2/2015. (IX. 17.) országos presbitériumi határozat 

Sztehlo köznevelési intézmény igazgatótanácsa összetételéről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva a 2005. évi VIII. törvény 11. § 
(3)  bekezdésére  –  Szemerei  Zoltán  lemondásának  tudomásulvételével  egyidejűleg,  a  Sztehlo  Gábor 
Evangélikus  Óvoda,  Általános  Iskola  és  Gimnázium  (Budapest-Pestszentlőrinc)  köznevelési  intézmény 
igazgatótanácsa fenntartói küldöttének dr. Korányi Andrást választja meg.  
Felelős: dr. Benkő Ingrid 
Határidő: 2015. október 17. 
 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2021. április »
április
HKSzeCsPSzoV
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930