Jogértelmezési álláspont 2017.06.22.

D_Jogértelmezési álláspont.pdf — PDF document, 292Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

 

 

Magyarországi Evangélikus Egyház  
Jogértelmező Testülete 

 

 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  Jogértelmező  Testület  saját  hatáskörben  az 
alábbi jogértelmezési állásfoglalást adja ki. 
 

I. 

 

A  Jogértelmező  Testülethez  az  alábbi  kérdésfeltevés  érkezett,  mellyel  kapcsolatban  a 
Jogértelmező Testület a II. fejezetben az alábbiakat mondja ki. 
 
A  tiszteletbeli  presbiterekkel  kapcsolatos  törvényi  rendelkezésekkel,  nevezetesen  a 
választásokról  és  a  szavazásról  szóló  2005.  évi  VII.  törvény  24.  §  (3)  bekezdésével 
kapcsolatban: "A közgyűlés az idős koruk miatt aktív szolgálatot már nem vállaló presbiterek 
közül  tiszteletbeli  presbitereket  választhat,  akik  a  presbiteri  üléseken  tanácskozási  joggal 
vesznek részt. A tiszteletbeli presbiterek megválasztása határozatlan időre szól." 
 
E  szabályozással  kapcsolatban  az  a  kérdés  merült  fel,  hogy  mi  van  abban  a  helyzetben, 
amikor  egy  idős  presbiter  továbbra  is  vállalná  az  aktív  szolgálatot,  de  valamilyen  formális 
vagy informális döntés alapján egy tisztújítás során őt már nem akarják presbiternek jelölni. 
Tiszteletbeli  presbiterré  választására  is  javaslatot  kell  tennie  valakinek,  a  rá  vonatkozó 
előterjesztést  azonban  a  jelölőbizottság  ebben  a  helyzetben  nem  teheti  meg  azzal,  hogy  "az 
aktív szolgálatot már nem vállaló XY testvérünket javasoljuk tiszteletbeli presbiternek". 
 

II. 

 
A 2005. évi VII. törvény 21.§ (1) alapján a jelölőbizottság a beérkezett ajánlások, valamint 
saját tagjainak javaslata alapján, többségi szavazással dönt a jelöltek listájára felkerülő 
személyekről, s ezt írásos indoklással a választó testület elé terjeszti. 
 
A második bekezdés kimondja, hogy bármilyen tisztségre jelöltnek csak az nevezhető meg, 
aki a jelölést előzetesen – írásban, illetve a jelöltek listáját véglegesítő közgyűlés előtt szóban 
– elfogadta, és a tisztség betöltéséhez a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 
megfelelt. A nyilatkozatot attól az ajánlott személytől is meg kell kérni, akit a jelölőbizottság 
nem javasol a jelöltek listájára

 

A fentiek alapján megállapítható, hogy presbiterré csak az jelölhető, így választható, aki a 
presbiteri tisztséggel járó aktív szolgálatot vállalja, a jelölést így elfogadja.  
 
Aki az aktív szolgálatot nem vállalja és idős korú, azt ajánlás és jelölés után legfeljebb 
tiszteletbeli presbiterré lehet megválasztani. 
 
A fentiek alapján, amennyiben egy idős korú egyháztag még az aktív szolgálatot is vállalja, 
úgy őt presbiteri tisztségre lehet jelölni.  
 
A törvény viszont úgy rendelkezik, hogy a jelölőbizottság döntése előtt mindenképpen 
nyilatkozni kell a potenciális jelöltnek, tehát itt a javasolt személynek, így amennyiben már 
nem kíván aktív szolgálatot ellátni, erről a tényről nyilatkoznia kell, ebben az esetben tehát 
csak tiszteletbeli presbiteri tisztségre lehet jelölni. 

background image

 

 

A jogszabály egyébként önmagában nem zárná ki a kettős jelölést, tehát a jelölő bizottság 
akár mindkét tisztségre is jelölhetné az adott személyt azzal, hogy nyilvánvalóan csak egy 
tisztségre választható meg, tehát amennyiben őt presbiterré választaná a közgyűlés, úgy a 
tiszteletbeli presbiteri jelölése automatikusan megszűnne.  
 
A törvény viszont úgy rendelkezik, hogy az aktív szolgálatot nem vállaló egyháztagok 
közül a közgyűlés tiszteletbeli presbitereket választhat. Ebből pedig – a nyelvtani 
értelmezés szerint - az következik, hogy aki még aktív szolgálatot vállal, azt nem lehet 
tiszteletbeli presbiteri tisztségre jelölni. 
 
Tehát nem mondhatja azt valaki kettős ajánlás esetén, hogy én vállalom a presbiteri tisztség 
ellátását megválasztásom esetén, de ha annak nem választanak meg, akkor elvállalnám 
megválasztásom esetén a tiszteletbeli presbiteri tisztséget is, mert a két tisztség törvényi 
feltételei nem egyenlőek. 
 
A presbiteri tisztség megválasztásának egyik törvényi feltétele, hogy az ajánlott személy 
az aktív szolgálatot elvállalja - akár kifejezetten, akár a kérés feltevés függvényében 
hallgatólagosan -, míg a tiszteletbeli presbiter tisztség megválasztásának egyik törvényi 
előfeltétele, hogy az idős korú ajánlott személy az aktív szolgálatot már ne vállalja. 
 
Budapest, 2017. 06. 22. 

 

 
             Dr. Hafenscher Károly                                               Dr. Székács György 
                 zsinati elnök                                                            országos ügyész 
 
 
 

Dr. Giró Szász János 

a bíróság elnöke 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2022. december »
december
HKSzeCsPSzoV
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031