Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

1. sz. melléklet - szöveges

01 01 20110203 MEE 2011. evi koltsegvetesi torveny 1. sz. melleklet - szoveges.pdf — PDF document, 223Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2011. évi költségvetéséről szóló 2011. évi ….. törvény  

1. számú melléklete 

 

 
 

 

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2011. évi költségvetés tervezetének 

szöveges kiegészítése 

 
 

Az  elmúlt  években  folyamatosan  csökkentek  az  állami  támogatások,  miközben  a 
finanszírozandó feladatok köre bővült. A 2011. évi állami támogatások az előző évhez 
viszonyítva pozitív változást mutatnak, de nem szabad túlzott optimizmussal lennünk, 
hisz az 1%-os felajánlásokból és kiegészítéséből várhatóan befolyó ~596.500.000,- Ft 
107.000.000,- Ft-os növekedést jelent 2010-hez képest, de a 2006-os 713.000.000,- Ft-
hoz viszonyítva messze alatta maradt. A felajánlók száma az előzetes jelzések szerint 
48.907 fő volt, ami 3.268 fővel több 2010-hez viszonyítva.  

A  járadék+kiegészítés  címen  járó  52.800.000,-  Ft-os  többlettámogatás  3,9%-os 
növekedést jelent.  

A  kistelepülési  illetménypótlék,  a  közgyűjteményi  és  a  hittanoktatási  támogatás 
mértéke  még  nem  ismert.  Az  állami  költségvetési  keretszámokból  kalkulálva  pár 
százalékos növekedésre számíthatunk.  

Az állam által biztosított rekonstrukciós támogatás összege a 2009. évi 38.000.000,- Ft 
és a 2010. évi 0,- Ft-tal szemben 2011-re nagyobb lehet a 2009. évi szintnél, de ennek 
összege és hozzáférése jelenleg még nem ismert.  

Az  Országos  Egyháznál  (püspöki  hivatalok,  országos  gyűjtemények,  országos  iroda) 
három éve volt utoljára béremelés. Az ezeken a területeken dolgozó lelkészek és világi 
alkalmazottak átlagos béremelése a költségvetési törvényben ajánlott 5%-os lesz. 

2010-ben  a  beruházási,  felújítási  és  külön  kereteknél  átlagosan  20%-os  csökkentést 
kellett  végrehajtani.  Az  idei  költségvetésben  sikerült  a  legtöbb  keretnél  a  2009.  évi 
szintet  visszaállítani  vagy  megközelíteni.  Az  egyházközségi  kiemelt  beruházásoknál 
még  ezt  meghaladó  mértékben  is  sikerült  keretnövelést  tervezni.  Az  állami 
rekonstrukciós  támogatást  is  figyelembe  véve  a  tavalyi  keret  több  mint  duplája  áll 
rendelkezésre.  

Az  Országos  Egyház  könyvelése  2010-től  ismét  az  országos  irodán  történik.  Az 
adatfeldolgozás  a  költségvetési  sorok  mellett  feltüntetett  „X70…”  kódokra  történik. 
Ezen  kívül  a  „/…”  alábontás  csak  igény  szerinti  információ,  melyet,  a  rendszerből 
igény szerint szűkebb vagy bővebb formában is elő lehet állítani. Az egyes feladathoz 
kapcsolódó  valamennyi  tervadatot  (bevételek,  kiadások,  beruházás)  egy  sorban 
találjuk.  

2011-től  több  új  álláshely  létesítésére  van  szükség  a  megnövekedett  feladatok 
elvégzésére. Az oktatási osztályon két, a diakóniai osztályon egy fős létszámbővítést 
tervez  az  egyház,  melyek  finanszírozása  az  intézményi  tartalékalapból  történik.  Egy 
cigánymissziói státusz létrehozását is elhatározta az országos presbitérium. 

 

background image

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2011. évi költségvetéséről szóló 2011. évi ….. törvény  

1. számú melléklete 

 

Alábbiakban  szöveges  magyarázat  olvasható  a  jelentősebb  és  az  új  költségvetési 
sorokhoz. 

 

X7020408 Cigány missziói szolgálat 
2011.  január  1-től  egy  főállású  munkatárs  dolgozik  a  cigánymisszió  területén.  E 
költségvetési keret a cigánymisszióval kapcsolatos programokra van tervezve. 

 

X7020901/3 Külügyi kapcsolattartás – napidíjak 
A szűkös anyagi okok miatt a 2010. évi költségvetés elfogadása után átmenetileg nem 
fizetett  az  egyház  napidíjat  a  hivatalosan  külföldre  utazó  személyeknek.  2011-ben 
korlátozott mértékben visszaállításra kerül a napidíj fizetése. 

 

X7031001/6 Hosszútávú befektetés 
Az X7031001/6 soron lévő összeg az X7031001/1 és az X7031001/2 sorokon szereplő 
bevételek  (járadék+kiegészítés  valamint  az  1%-os  bevétel)  legalább  6%-ából  kell 
képezni,  mely  az  egyházunk  hosszútávú  önfinanszírozásának  megalapozására 
fordítható. 

 

X7031009  Lelkészek,  világi  tisztségviselők,  országos  irodai  alkalmazottak 
egészségi állapotfelmérése 
2011-ben  folytatódik  a  két  éve  elindított  program.  A  Magyarországi  Evangélikus 
Egyház  lehetőséget  kíván  biztosítani  a  fent  nevezett  körnek,  hogy  egészségügyi 
állapotukról felmérést készíttessenek a Magyar Honvédség Dr. Radó György Honvéd 
Egészségügyi Központban. 

 

X7031010 Lelkésznők szülési szabadságára járó ellátás 
Az  egyházi  törvény  idevonatkozó  része  2010-ben  megváltozott.  A  törvény  6-ról  12 
hónapra emelte a szülő lelkésznőknek a szülési szabadságát. A szabadság idejére járó 
juttatás költségeit a Magyarországi Evangélikus Egyháznak kell állnia.   

 

X7031107-X7031110 Képzések, konferenciák 
Az  országosan  kiemelt  képzések  között  új  terület  a  presbiterképzés.  Tavaly  ősszel, 
nagy  sikerekkel  rendezték  meg  Révfülöpön  az  első  tanfolyamot  a  presbitereknek. 
2011. augusztusában lesz az első országos munkaévkezdő konferencia Bonyhádon. 
A különféle képzéseket, konferenciákat a Magyarországi Evangélikus Egyház ingyen 
biztosítja a jelentkezőknek. 

 

X7031153 Gépkocsi program 
Jelentős  keretnövelést  kell  végrehajtani,  hogy  a  gyülekezeti  gépkocsi  vásárlási 
támogatások  mellett  legyen  lehetőség  a  gyengébb  anyagi  helyzetű  gyülekezeteknek 
szolgálati  gépkocsit  beszerezni.  Szükség  van  több  egyházvezetői  gépkocsi  és  az 
országos egyháznál használt 12 éves mikrobusz cseréjére is. 

 

X7033103 Déli Egyházkerület – Puskin utcai tetőfelújítás 
Szükséges az épület tetejét felújítani, ami várhatóan 10.000.000,- Ft-ba fog kerülni. 

 

X7033203 Nyugati Egyházkerület – Püspökválasztással kapcsolatos kiadások 
A  Nyugati  Egyházkerületben  bekövetkező  püspökváltás  kapcsán  a  szolgálati  lakás 
festése,  felújítása,  valamint  az  iktatás  költségeinek  fedezetére  szolgál  a  12.000.000,- 
Ft-os keret. 

background image

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2011. évi költségvetéséről szóló 2011. évi ….. törvény  

1. számú melléklete 

 

X7035003 Szabályrendelet szerinti felújítási támogatások, vásárlás 
Ebből  a  keretből  kell  finanszírozni  a  2010.  év  végén  kiégett  pusztaföldvári  parókia 
újjá/építését  is.  Az  építész  szakemberek  szakvéleménye  szerint  hosszútávon  olcsóbb 
megoldást jelentene egy új parókia építése. A beruházási szabályrendeletben megadott 
augusztusi igénybenyújtási határidő után keletkezett a tűz. Az ügy vis major helyzetét 
figyelembe  véve  mégis  szükséges  a  helyzetet  megoldani.  A  lelkészcsalád  addig  az 
önkormányzattól kapott lakásban lakik. 

 

X7040101/1 Oktatási intézmények tartalék alapja 
Az alap a visszatartott egyházi kiegészítő normatívából a kompenzációs támogatásból, 
és  az  alapban  lévő  pénz  kamatával  gazdálkodhat.  Ebből  költeni  az  alapra  vonatkozó 
szabályrendeletben foglaltak szerint, Országos Presbitériumi határozattal lehet.  

 

X7040104 Oktatási intézmények pályázatai 
A  fenntartó  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  a  Budapest  Fasori  Evangélikus 
Gimnáziumára az épület tetőterének beépítésére és képzésre 290.000.000,- Ft-ot nyert 
pályázati  úton.  A  pályázattal  kapcsolatban  2011-ben  várhatóan  150.000.000,-  Ft 
támogatás és kifizetés várható. 

 

X7040201/1 Diakóniai intézmények tartalék alapja 
Az alap a visszatartott egyházi kiegészítő normatívából a kompenzációs támogatásból, 
és  az  alapban  lévő  pénz  kamatával  gazdálkodhat.  Ebből  költeni  az  alapra  vonatkozó 
szabályrendeletben foglaltak szerint, Országos Presbitériumi határozattal lehet.  

 

X7040204 Diakóniai intézmények: beruházásra, felújításra 
A  2008.  évi  költségvetési  törvény  2008-2011.  között  évi  25.000.000,-  Ft  támogatást 
biztosított  a  Csillaghegyi  Evangélikus  Egyházközségnek  -  szeretetotthon  építésére. 
2011-ben kell teljesíteni az utolsó (IV.) részletet. 

 

X7040701 Egyéb intézmények – működési támogatás 
Az intézmények működési támogatása évek óta változatlan mértékű. 2011-ben ~4-6%-
os növelést tartalmaz a tervezet. A Fóti Kántorképző Intézet bevételeinek döntő részét 
az  Országos  Egyház  biztosítja,  az  intézmény  működésének  fenntartásához  nagyobb 
összegű  támogatás  növelésre  van  szükség,  de  a  keretnövelés  egy  félállású  zenei 
tudományos munkatárs foglalkoztatásának fedezetére is szolgál. 

 

X7050101/12 Egyesületek, alapítványok támogatása – egyéb 
A  keretösszeg  legnagyobb  része  a  FÉBÉ  Evangélikus  Diakonissza  Egyesület  belső 
egyházi kártalanítása és a Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség mozgássérült 
lakóotthonának támogatása. 
 
 
 
 
 

Csorba Gábor 

 

gazdasági osztályvezető 

 
 
Budapest, 2011. február 4. 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2024. július »
július
HKSzeCsPSzoV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031