Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

2. számú melléklet

A1_d_MEE 2017. evi II. torveny 2. sz. melleklet másolata.pdf — PDF document, 524Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi II. törvény 1a. számú melléklete

adatok eFt-ban

Elfogadott 

2017. terv

Módosított 

2017. terv

változás

2 175 000

2 175 000

0

1 550 000

1 550 000

-

625 000

625 000

-

291 500

1 081 900

790 400

40 500

42 200

1 700

0

0

-

0

0

-

22 000

0

-22 000

0

0

-

0

0

-

6 300

0

-6 300

4 500

4 500

-

7 700

7 700

-

0

30 000

30 000

7 000

0

-7 000

7 300

7 300

0

1 600

1 600

-

2 300

2 300

-

700

700

-

2 700

2 700

-

236 700

1 032 400

795 700

25 400

25 400

0

2 000

2 000

-

0

0

-

5 400

5 400

-

15 000

15 000

-

3 000

3 000

-

44 100

926 400

882 300

0

0

0

2 700

2 700

0

II.4.2.2.1. missziói offertórium

2 700

2 700

-

II.4.2.2.2. Gyülekezeti missziói feladatok

0

0

-

3 700

3 700

0

II.4.2.3.1. Gyermek és ifjúsági feladatok

1 000

1 000

-

II.4.2.3.2. ifjúsági offertórium

2 700

2 700

-

II.4.2.3.3. Szélrózsa találkozó

0

0

-

3 500

23 500

20 000

II.4.2.4.1. Utazási és programköltségek

3 000

3 000

-

II.4.2.4.2. Határon túli magyarok - egyéni támogatás

500

500

-

II.4.2.4.3. Kiemelt programok (Közép-Európai Keresztény Találkozó)

0

0

-

II.4.2.4.4. Wittenbergi magyar napok

0

20 000

20 000

0

13 500

13 500

II.4.2.5.1. Reformációi emlékbizottság feladatai

0

3 500

3 500

II.4.2.5.2. Luther rajzfilm

0

10 000

10 000

0

0

0

4 200

3 000

-1 200

II.4.2.7.1. Menekültügy

0

0

-

II.4.2.7.2. Kakas Lídia Evangélikus Szeretetotthon - megszüntetése

1 200

0

-1 200

II.4.2.7.3. Diakóniai szakmai feladatok

3 000

3 000

-

30 000

880 000

850 000

II.4.2.8.1. Pályázat előkészítés, önrész, előfinanszírozás

30 000

30 000

0

II.4.2.8.2. Pályázatok

0

850 000

850 000

A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK

II.1.7. Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS) 

BEVÉTELEK

II.4.2.2. Evangélizációs és missziói feladatok

II.4.2.3. Ifjúsági feladatokhoz kapcsolódó bevételek

II.1.9. Egyéb külföldi céltámogatások

II.3.1. Déli Egyházkerület - hitéleti célok támogatása

II.4.2.4. Külügyi feladatokhoz kapcsolódó bevételek

II.3.2. Északi Egyházkerület - hitéleti célok támogatása
II.3.3. Nyugati Egyházkerület - hitéleti célok támogatása
II.3.4. Biblia terjeszési offertórium

II.4. Országos Egyház feladataihoz kapcsolódó bevételek

II.4.1. Országos Egyház működéséhez kapcsolódó bevételek

II.4.1.1. Bérkifizetéshez támogatás
II.4.1.2. Járulék kifizetéshez támogatás

II.4.2.1. Egyházzenei feladatok

II.4.2.6. Oktatási feladatokhoz kapcsolódó bevételek
II.4.2.7. Diakóniai feladatokhoz kapcsolódó bevételek

II.4.2.8. Pályázati feladatokhoz kapcsolódó bevételek

II.4.2. Országos Egyház szakmai feladatai

I.) Szabad felhasználású bevételek

II.) Kötelezettséggel terhelt bevételek

I.1. Járadék + kiegészítés
I.2. SZJA részesedés (felajánlás+kiegészítés)

II.1. Egyházközségek feladataihoz kapcsolódó bevételek

II.2. Egyházmegyék feladataihoz kapcsolódó bevételek
II.3. Egyházkerületek feladataihoz kapcsolódó bevételek

II.1.4. Szabályrendelet szerinti felújítási támogatások, vásárlás
II.1.5. Belső egyházi kártalanítás

II.1.8. Gusztáv Adolf Werk (GAW) támogatás

II.1.6. Egységes ügyviteli rendszer működtetése

II.1.1. Járadékfizetés
II.1.2. Működési támogatás
II.1.3. Járulékfizetési támogatás

II.4.1.3. Üllői úti székház - bérleti díj
II.4.1.4. Ingatlanok fenntartása, működtetése
II.4.1.5. Egyéb

II.4.2.5. Tudományos és teológiai feladatokhoz kapcsolódó bevételek

1/6.

background image

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi II. törvény 1a. számú melléklete

adatok eFt-ban

167 200

80 600

-86 600

15 000

65 000

50 000

II.4.3.1.1. Üllői úti székház felújítása

0

50 000

50 000

II.4.3.1.2. Gépjármű program

15 000

15 000

-

II.4.3.1.3. Beruházási, felújítási támogatások

0

0

-

13 200

10 200

-3 000

II.4.3.2.1. Szociális támogatások

3 000

0

-3 000

II.4.3.2.2. Partnerhilfe

7 500

7 500

-

II.4.3.2.3. Gyógykezelési offertórium

2 700

2 700

-

0

0

0

0

0

0

123 600

0

-123 600

II.4.3.5.1. Általános tartalék

100 000

0

-100 000

II.4.3.5.2. Evangélikus Információs Szolgálat - EISZ - nevesített tartalék

0

0

-

II.4.3.5.3. Járulékfizetési kötelezettségre elkülönített nevesített tartalék

23 600

0

-23 600

15 400

5 400

-10 000

II.4.3.6.1. Katalin bál

400

400

-

II.4.3.6.2. Egyházi fenntartói járulék - Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási 
Alap

10 000

0

-10 000

II.4.3.6.3. Egyéb

5 000

5 000

-

2 466 500

3 256 900

790 400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 466 500 3 256 900

790 400

Elfogadott 

2017. terv

Módosított 

2017. terv

változás

353 900

2 762 868

2 408 968

278 400

321 461

43 061

94 000

95 286

1 286

110 000

116 785

6 785

65 000

69 990

4 990

9 400

9 400

-

0

30 000

30 000

50 000

2 408 080

2 358 080

50 000

175 708

125 708

0

12 372

12 372

0

2 220 000

2 220 000

12 200

20 027

7 827

4 500

9 703

5 203

7 700

7 700

-

0

2 624

2 624

13 300

13 300

0

3 500

3 500

-

4 600

4 600

-

700

700

-

3 500

3 500

-

1 000

1 000

-

133 500

139 779

6 279

44 000

50 279

6 279

81 000

81 000

-

8 500

8 500

-

II.4.3.2. Szociális segélyezéshez kapcsolódó bevételek

Befektetett eszközökhöz kapcsolódó vagyonváltozás

II.) Egyházmegyék működésének támogatása

I.3.3. Egyéb külföldi céltámogatások

I.3. Külföldi céltámogatások továbbutalása

I.2. Felújítási, beruházási támogatások

I.1.1. Járadékfizetés

I.4.4. Presbiterképzés

I.4.3. Országos felügyelői konferencia

I.1.3. Járulékfizetési támogatás
I.1.4. LIBRA ügyviteli rendszer

I.) Egyházközségek támogatása

II.4.3. Országos Egyház egyéb feladataihoz kapcsolódó

II.4.3.1. Beruházásokhoz kapcsolódó bevételek

Bevételek - pénzmozgást nem igénylő

I.1. Működési támogatások

Befektetési Alap

II.4.3.3. Egyesületek, alapítványokhoz kapcsolódó bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

I.4.2. Lelkészakadémia

I.4.1. Gyülekezeti munkatársképzés

I.3.2. Gusztáv Adolf Werk (GAW) támogatás

I.2.1. Kiemelt felújítások, beruházások

II.4.3.5. Általános tartalék bevételek

II.4.3.6. Egyéb bevételek

II.1. Működési támogatások

II.3. Gyülekezeti adminisztrációt segítő támogatás

I.4.5. Lelkész-, egyéb konferenciák

I.2.3. Kiemelt egyházközségi beruházások

I.3.1. Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS) adomány, offertórium 

KIADÁSOK

II.4.3.4. Vis Major bevételek

ÖSSZESEN

II.2. Egyházközségi felújítások, beruházások támogatása

I.4. Képzési támogatások

I.1.2. Működési támogatás

I.1.5. Új egyházközségek alapításának támogatása

I.2.2. Belső egyházi kártalanítás

2/6.

background image

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi II. törvény 1a. számú melléklete

adatok eFt-ban

204 700

264 635

59 935

69 100

91 710

22 610

51 100

51 100

-

18 000

40 610

22 610

72 700

85 217

12 517

54 700

54 700

18 000

30 517

12 517

62 900

87 708

24 808

44 900

44 900

-

18 000

42 808

24 808

1 774 400

3 241 768

1 467 368

487 000

496 416

9 416

28 200

28 200

0

5 500

5 500

0

2 500

2 500

0

IV.1.1.2.1. Működés

1 500

1 500

-

IV.1.1.2.2. Ordass-díj

500

500

-

IV.1.1.2.3. Prónay-díj

500

500

-

6 300

6 300

0

IV.1.1.3.1. Működés

300

300

-

IV.1.1.3.2. Hitéleti célok támogatása

6 000

6 000

-

5 600

5 600

0

1 000

1 000

0

300

300

0

7 000

7 000

0

385 000

386 504

1 504

203 200

203 200

-

58 500

58 500

-

16 400

16 400

-

2 500

2 500

-

35 000

35 000

-

6 000

6 000

-

6 000

6 000

-

4 000

4 000

-

3 000

3 000

-

4 000

4 000

-

8 000

8 000

-

2 400

3 904

1 504

7 000

7 000

-

12 000

12 000

-

2 000

2 000

-

3 000

3 000

-

12 000

12 000

-

73 800

81 712

7 912

17 700

17 700

0

IV.1.3.1.1. Könyvvizsgálat

3 400

3 400

-

IV.1.3.1.2. Belső ellenőrzés

14 300

14 300

-

30 000

30 000

-

9 900

9 900

-

2 100

2 100

-

6 200

6 200

-

1 900

9 812

7 912

6 000

6 000

-

853 377

2 036 763

1 183 386

46 500

77 023

30 523

8 000

16 036

8 036

10 000

32 487

22 487

600

600

-

III.2.2. Hitéleti célok támogatása

III.1.1. Működési költségek

III.) Egyházkerületi feladatok ellátása

III.1. Déli Egyházkerület

IV.2.1.1. Egyházzenei feladatok

III.3.1. Működési költségek
III.3.2. Hitéleti célok támogatása

III.2. Északi Egyházkerület

IV.)  Országos Egyház feladatai

III.2.1. Működési költségek

III.1.2. Hitéleti célok támogatása

IV.1.2.10. Telefon
IV.1.2.11. Bankköltség
IV.1.2.12. Informatikai feladatok
IV.1.2.13. Egyéb (könyv, reprezent., fénymás.)
IV.1.2.14. Utazási költség
IV.1.2.15. Oktatás, továbbképzés
IV.1.2.16. Hitéleti rendezvények reprezentációs költsége

IV.1.2.1. Illetmények
IV.1.2.2. Bérjárulékok
IV.1.2.3. Béren kívüli juttatások
IV.1.2.4. Munkába járási költségek
IV.1.2.5. Iroda bérleti díj + rezsi
IV.1.2.6. Költözés
IV.1.2.7. Irodai berendezések
IV.1.2.8. Irodaszerek
IV.1.2.9. Posta

IV.1.1.1. Zsinat
IV.1.1.2. Országos Presbitérium

IV.1.1.3. Elnökség

IV.1.1.4. Püspöki tanács
IV.1.1.5. Számvevőszék
IV.1.1.6. Bíróság
IV.1.1.7. Bizottságok

IV.1.3. Egyéb országos működési költségek

IV.1.3.1. Ellenőrzési feladatok

IV.1.3.2. Ingatlanok fenntartása, működése
IV.1.3.3. Informatikai feladatok
IV.1.3.4. Utazási költség

IV.2.1.2. Orgonaprogram
IV.2.1.3. Zenei konferencia, kórustalálkozó

IV.2. Országos Egyház szakmai feladatok

IV.1. Országos Egyház működés

IV.1.1. Vezető testületek működése

III.3. Nyugati Egyházkerület

IV.1.3.5. Szakértői feladatok

IV.1.3.7. Egyéb működési kiadások

IV.1.2. Országos Iroda működési költségek

IV.1.2.17. Szakértői feladatok

IV.1.3.6. Libra ügyviteli rendszer

IV.2.1. Egyházzenei feladatok

3/6.

background image

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi II. törvény 1a. számú melléklete

adatok eFt-ban

5 100

5 100

-

22 800

22 800

-

83 500

90 871

7 371

1 500

1 500

-

8 000

8 000

-

4 500

7 437

2 937

1 200

1 200

-

4 000

4 000

-

2 600

2 600

-

4 500

6 500

2 000

1 500

1 500

-

6 000

6 000

-

4 000

4 000

-

2 000

4 434

2 434

20 100

20 100

-

5 200

5 200

-

2 000

2 000

-

1 100

1 100

-

300

300

-

9 000

9 000

-

6 000

6 000

-

56 600

66 480

9 880

2 000

2 000

-

1 000

1 000

-

1 000

1 000

-

3 000

3 000

-

7 000

7 000

-

1 000

1 000

-

2 000

2 000

-

2 300

2 300

-

4 800

4 800

-

900

900

-

15 200

15 200

-

10 000

10 904

904

5 300

14 276

8 976

1 100

1 100

-

37 100

73 945

36 845

13 000

13 000

-

8 500

8 500

-

0

1 834

1 834

3 200

6 355

3 155

500

500

-

300

300

-

2 500

32 500

30 000

7 500

9 356

1 856

1 600

1 600

-

78 777

114 079

35 302

29 677

55 678

26 001

35 000

40 000

5 000

10 300

11 001

701

3 800

3 800

-

0

3 600

3 600

97 200

97 200

0

95 200

95 200

-

2 000

2 000

-

40 600

40 600

0

13 400

13 400

-

14 400

14 400

-

12 800

12 800

-

IV.2.7.2. Andorka Rudolf Evangélikus Konferencia Központ, 
IV.2.7.3. Béthel Missziói Otthon, Piliscsaba

IV.2.7.1. Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ, Révfülöp

IV.2.6.2. Sajtóbizottsági programok

IV.2.5.2. Luther rajzfilm

IV.2.2. Evangélizációs és missziói feladatok

IV.2.1.4. Lutheránia énekkar

IV.2.2.18. Lelkészkonferencia - Balatonszárszó

IV.2.3.13. Szélrózsa találkozó 
IV.2.3.14. Telekgerendási ifjúsági tábor helyszín

IV.2.4. Külügyi kapcsolatok

IV.2.4.8. Határon túli magyarok

IV.2.2.6. Szlovák szolgálat

IV.2.4.9. Szakértői díj

IV.2.2.13. Cigánymiszió

IV.2.3.8. Ökumenikus Ifjúsági Programok
IV.2.3.9. Hangtechnikai és könnyüzenei szolgáltatások

IV.2.5. Tudományos és teológiai feladatok

IV.2.5.4. Tényfeltáró bizottság feladatai

IV.2.6. Kommunikációs feladatok

IV.2.5.3. Sztehlo Gábor ösztöndíj

IV.2.2.1. Országos konferenciák, evangelizáció

IV.2.4.1. Külügyi kapcsolattartás költsége

IV.2.3.1. XXVI. Hittanverseny, gyereknap

IV.2.2.17. Evangélikus Missziói Központ, Cinkota 

IV.2.2.7. Kiadványok, médiaköltség - GYÜMI

IV.2.2.2. Országos Missziói Lelkész működése
IV.2.2.3. Missziói pályázat (missziói offertórium + kiegészítés)
IV.2.2.4. Missziói tevékenység (Vak, Férfi, Iszákosmentő, egyéb)
IV.2.2.5. Kiadvány támogatása - Misszió

IV.2.2.8. Luther500 és Zákeus kupa
IV.2.2.9. Gyülekezeti háttértámogatás
IV.2.2.10. Számítástechnikai pályázat
IV.2.2.11. Egyéb programok
IV.2.2.12. Kórház misszió

IV.2.4.2. Tagdíjak
IV.2.4.3. Közép-Európai Keresztény Találkozó
IV.2.4.4. Bajor-Magyar Testvérkapcsolati Találkozó
IV.2.4.5. Kirchentag

IV.2.3.10. Egyéb programok

IV.2.2.14. Női misszió
IV.2.2.15. Reptéri misszió
IV.2.2.16. Börtön misszió

IV.2.3.2. Bábfesztivál
IV.2.3.3. VII. Ovisolimpia
IV.2.3.4. Ifjúsági vezetőképzés
IV.2.3.5. Táborok, találkozók (Zenei, Családos, Konfirmandus)
IV.2.3.6. Szakmai megbízási díj (marketinges szakember)
IV.2.3.7. Szakmai segédanyagok fordítsa,kiadása

IV.2.1.5. Kántorképző Intézet, Fót

IV.2.3. Gyermek és Ifjúsági feladatok

IV.2.3.11. Egyetemi gyülekezetek feladatai
IV.2.3.12. Gyermek és ifjúsági pályázat (offertórium+kiegészítés)

IV.2.6.1. Luther Kiadó támogatása

IV.2.7. Konferencia feladatok működtetése

IV.2.4.6. Reformációi állomások
IV.2.4.7. Wittenbergi magyar napok

IV.2.5.1. Reformációi emlékbizottság feladatai

IV.2.5.5. Andorka Eszter program

4/6.

background image

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi II. törvény 1a. számú melléklete

adatok eFt-ban

153 600

157 967

4 367

0

1 290

1 290

149 600

149 600

0

IV.2.8.2.1. Evangélikus Hittudományi Egyetem 

131 600

131 600

-

IV.2.8.2.2. Luther Otthon - Szakkollégium

15 000

15 000

-

IV.2.8.2.3. Evangélikus Roma Szakkollégium

500

500

-

IV.2.8.2.4. Hittantanár képzés támogatása

2 500

2 500

-

4 000

4 000

-

0

3 077

3 077

8 600

28 209

19 609

1 200

1 037

-163

7 400

7 400

0

IV.2.9.2.1. Diakónia napja

1 500

1 500

-

IV.2.9.2.2. Diakóniai továbbképzések szakmacsoportok szerint

3 900

3 900

-

IV.2.9.2.3. Könyvvizsgálat

2 000

2 000

-

0

19 772

19 772

2 000

2 000

0

2 000

2 000

-

70 900

1 082 598

1 011 698

66 500

228 198

161 698

1 400

1 400

-

1 500

1 500

-

600

600

-

900

900

-

0

850 000

850 000

178 000

192 041

14 041

178 000

192 041

14 041

0

13 750

13 750

0

0

-

0

3 498

3 498

0

252

252

10 000

10 000

434 023

708 589

274 566

140 000

170 548

30 548

80 000

103 122

23 122

60 000

66 828

6 828

0

598

598

13 200

68 170

54 970

3 000

50 282

47 282

7 500

8 312

812

2 700

9 576

6 876

39 200

92 090

52 890

1 000

1 000

-

0

0

-

7 000

7 000

-

1 500

1 500

-

10 500

10 500

-

2 500

2 500

-

2 400

2 400

-

0

0

-

1 800

1 800

-

4 500

4 500

-

2 400

2 400

-

5 600

58 490

52 890

0

61 683

61 683

100 023

174 498

74 475

100 023

162 438

62 415

0

12 060

12 060

IV.2.8.2. Felsőoktatási feladatok

IV.2.8.3. Felnőttképzés

IV.2.9. Diakóniai feladatok

IV.3.3.7. Sárszentlőrinci Népfőiskola

IV.2.13. Gyűjteményi feladatok

IV.2.12. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap

IV.2.8. Oktatási feladatok

IV.2.8.1. Offertórium

IV.3.2. Szociális segélyezés 

IV.3.2.1. Szociális támogatások

IV.3.3. Egyesületek, alapítványok támogatása

IV.3.1.3. Egyéb beruházások

IV.3.3.2. Evangélium Színház

IV.3.3.8. Szőlőtő Alapítvány (Györköny)
IV.3.3.9. Magyar Bibliatársulat Alapítvány
IV.3.3.10. Magyar Protestáns Kollégium 
IV.3.3.11. MKIE - Sóvár Konferencia Központ

IV.2.9.2. Szakmai programok

IV.2.10. Építési és ingatlanügyi feladatok

IV.2.10.1. Építési szakértői díjak, ingatlan felmérés

IV.2.11. Pályázati feladatok

IV.3. Országos Egyház egyéb feladatok

IV.3.1. Beruházások

IV.2.9.3. Menekültügy

IV.3.5. Általános tartalék

IV.3.5.1. Kötelezettséggel nem terhelt tartalék

IV.3.3.3. FÉBÉ Evangélikus Diakonissza Egyesület

IV.2.8.4. Beruházási, felújítási támogatások

IV.3.3.1. Evangélikus  Külmissziói Egyesület (EKME)

IV.3.3.6. Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség (MEVISZ)

IV.3.5.2. Járulékfizetési kötelezettségre elkülönített nevesített tartalék

IV.3.1.1. Üllői úti székház felújítása 
IV.3.1.2. Gépjármű program

IV.2.12.1. Egyházi fenntartói járulék - Zelenka Pál Szolidaritási Alap

IV.2.13.1. Evangélikus Országos Könyvtár
IV.2.13.2. Evangélikus Országos Levéltár
IV.2.13.3. Evangélikus Országos Múzeum

IV.3.4. Vis major tartalék

IV.2.11.3. Pályázati képzések
IV.2.11.4. Fejlesztői konferencia
IV.2.11.5. Szakértői feladatok

IV.2.9.1. Kakas Lídia Evangélikus Szeretetotthon megszüntetése

IV.2.11.1. Pályázati előkészítés, önrész támogatás

IV.3.3.4. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet - tagdíj
IV.3.3.5. Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT)

IV.3.3.12. Egyéb támogatások

IV.2.11.2. Turisztikai programok működtetése

IV.3.2.2. Partnerhilfe
IV.3.2.3. Gyógykezeltetési offertórium

IV.2.11.6. Pályázatok

IV.2.13.4. Gyűjteményi állomány bővítése

5/6.

background image

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi II. törvény 1a. számú melléklete

adatok eFt-ban

0

0

-

0

0

-

141 600

141 600

0

130 500

130 500

-

900

900

-

700

700

-

4 500

4 500

-

5 000

5 000

-

2 466 500

6 409 050

3 942 550

0

0

0

0

0

0

2 466 500 6 409 050

3 942 550

Befektetett eszközökhöz kapcsolódó vagyonváltozás

IV.3.6.2. Evangélikus papné találkozó

Kiadások - pénzmozgást nem igénylő

IV.3.6.4. Egészségügyi állapotfelmérés

IV.3.6.3. Katalin bál

IV.3.6. Egyéb kiadások

IV.3.5.4. Orgona felújításra elkülönített nevesített tartalék

IV.3.5.3. Evangélikus Információs Szolgálat (EISZ) működésére 
elkülönített nevesített tartalék

IV.3.6.1. Hosszútávú befektetés

IV.3.6.5. Egyéb

KIADÁSOK ÖSSZESEN

ÖSSZESEN

6/6.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2022. december »
december
HKSzeCsPSzoV
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031