Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

2014.11.28-i zsinati határozatok

2011.11.28-i zsinati határozatok.pdf — PDF document, 145Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
77/2014. (XI. 28.) zsinati határozat 
ügyrend elfogadásáról 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
117. § (3) bekezdése alapján a Magyarországi Evangélikus 
Egyház  zsinatának  ügyrendjét  elfogadja,  és  ezzel  ezen 
időponttól  számított  30.  napon  hatályát  veszti  a  többször 
módosított 1/2006. (X. 26.) zsinati határozat. 
 
 
78/2014. (XI. 28.) zsinati határozat 
a zsinat lelkészi alelnökének választásáról 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
104.  §  (4)  bekezdés  c)  pontja  alapján  Rostáné  Piri 
Magdolnát  a  zsinat  lelkészi  alelnökévé  választja  2014. 
november  30.  napjától  kezdődően  az  általános  tisztújítás 
időpontjáig, 2018-ig. 
 
 
79/2014. (XI. 28.) zsinati határozat 
nyelvhelyességi javításról 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
104.  §  (2)  bekezdés  a)  pontja  alapján  –  utalva  a  törvény 
szövegének nyelvhelyességi javításáról szóló 13/2007. (IX. 
14.)  zsinati  határozatra  –  az  alábbi  formális  hibák 
javításának átvezetését rendeli el az egyházi törvényekben: 
(1)  Az  egyházi  szolgálatról  és  az  egyházi  szolgálatot 
végzőkről  szóló  2005.  évi  III.  törvény  (a  továbbiakban: 
Sztv.)  11.  §  (3)  bekezdésének  első  mondata  „A 
Magyarországi  Evangélikus  Egyház  felavatott  lelkésze, 
valamint  az  is,  akit  az  Evangélikus  Teológiai  Akadémia 
levelező teológiai vagy hitoktatói tanfolyamának elvégzése 
után,  de  2003.  június  10.  előtt  lelkésszé  avattak  és 
gyülekezeti 
szolgálatba 
kiküldtek.” 
helyett 
„A 
Magyarországi  Evangélikus  Egyház  felavatott  lelkésze 
továbbá  az  is,  akit  az  Evangélikus  Teológiai  Akadémia 
levelező teológiai vagy hitoktatói tanfolyamának elvégzése 
után,  de  2003.  június  10.  előtt  lelkésszé  avattak  és 
gyülekezeti szolgálatba kiküldtek.” legyen. 
(2) Az Sztv. 63. §-ának első mondatában a „támogatást” szó 
helyén „támogatás” álljon. 
(3)  Az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  IV.  törvény  129.  §  (2)  bekezdés  b)  pontjában  az 
„oktatási-nevelési  bizottság”  kifejezés  helyén  a  „nevelési-
oktatási bizottság” megjelölés álljon. 
 
 
80/2014. (XI. 28.) zsinati határozat 
zsinati bizottság elnökének választásáról 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
104.  §  (4)  bekezdés  c)  pontja  alapján  dr.  Orosz  Gábor 
Viktort  a  zsinati  teológiai  bizottság  elnökévé  választja  az 
általános tisztújítás időpontjáig, 2018-ig. 
 
 
81/2014. (XI. 28.) zsinati határozat 
beszámoló elfogadásáról 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
104.  §  (5)  bekezdés  a)  pontja  alapján  –  utalva  az  egyházi 
szolgálat külön területeiről szóló 2005. évi V. törvény 46. § 
(2)  bekezdésére  a  Gusztáv  Adolf  Segélyszolgálat 
Tanácsának 2014. évi jelentését elfogadja. 
 
 
82/2014. (XI. 28.) zsinati határozat 
jelentés elfogadásáról 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
104. § (5) bekezdés a) pontja alapján - utalva a tényfeltáró 
bizottság működési rendjéről szóló 5/2007. (III. 23.) zsinati 
határozatra  -  a  tényfeltáró  bizottság  2014.  évi  jelentését 
elfogadja.  
 
 
83/2014. (XI. 28.) zsinati határozat 
jelentés elfogadásáról 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
104. § (5) bekezdés a) pontja alapján – utalva a reformáció 
500.  évfordulója  megünneplésének  előkészítéséről  szóló 
2009.  évi  III.  törvény  5.  §-ára  –  a  reformációi 
emlékbizottság 2014. évi jelentését elfogadja.  
 
 
84/2014. (XI. 28.) zsinati határozat 
jelentés elfogadásáról 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
104. § (5) bekezdés b) pontja alapján – utalva a 140. § (2) 
bekezdésére  –  az  elnök-püspök  2014.  évi  jelentését 
elfogadja. 
 
 
85/2014. (XI. 28.) zsinati határozat 
jelentés elfogadásáról 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
104. § (5) bekezdés b) pontja alapján  – utalva a 140. § (2) 
bekezdésére  –  az  országos  felügyelő  2014.  évi  jelentését 
elfogadja. 
 
 
86/2014. (XI. 28.) zsinati határozat 
jelentés elfogadásáról 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
104. § (5) bekezdés b) pontja alapján  – utalva a 140. § (2) 
bekezdésére  –  a  zsinat  nemlelkészi  elnökének  2014.  évi 
jelentését elfogadja. 
 
 
87/2014. (XI. 28.) zsinati határozat 
jelentés elfogadásáról 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
104. § (5) bekezdés b) pontja alapján  – utalva a 140. § (2) 
bekezdésére  –  a  zsinat  lelkészi  elnökének  2014.  évi 
jelentését elfogadja. 
 
 
88/2014. (XI. 28.) zsinati határozat 
eseti bizottság létrehozásáról 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
123.  § (3) bekezdése  alapján  eseti  bizottságot  hoz  létre  az 
egyházi  fegyelmi  eljárás  szabályaink  áttekintésére.  A 
background image
bizottság tagjai: a zsinat lelkészi és nemlelkészi elnökei és 
alelnökei,  a  zsinati  teológiai  bizottság  elnöke,  az  Északi 
Egyházkerület  elnöksége,  az  országos  bíróság  elnöke,  az 
országos ügyész. 
 
 
89/2014. (XI. 28.) zsinati határozat 
ingatlanszerzés támogatásáról 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
104.  §  (6)  bekezdés  a)  pontja  alapján  a  Fébé  Evangélikus 
Diakonissza 
Egyesület 
tulajdonában 
álló 
alábbi 
ingatlanokra vonatkozó ajándékozási szerződés megkötését 
jóváhagyja: 
a) 1021 Bp. Hűvösvölgy út 193. – hrsz: 11369/1 – (Fébé 
Anyaház és telek), 
b)  1021  Bp.  Hűvösvölgy  út  193.  –  hrsz:  11369/2  – 
(Lelkészotthon telke), 
c) 3235 Mátraszentimre-Bagolyirtás, Jókai u. 5-7. – hrsz 
2061/1 – (Názáret templom, üdülő és telek), 
d)  3235  Mátraszentimre-Bagolyirtás,  Jókai  u.  –  hrsz.: 
2062, 
e) 2081 Piliscsaba, József A u.7-9. – hrsz: 1083 (Siló). 
 
 
90/2014. (XI. 28.) zsinati határozat 
egyesületi támogatásról 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
104.  §  (5)  bekezdés  a)  pontja  alapján  támogatja  a  Fébé 
Evangélikus  Diakonissza  Egyesület  tevékenységének  az 
egyházi diakóniai szolgálatban  való  folytatását. Az  egyház 
vállalja,  hogy  10  éven  keresztül,  évente  6.000.000,-  Ft 
összegű támogatást nyújt az egyesületnek, továbbá vállalja, 
hogy a KSH által közzétett előző éves infláció mértékével e 
támogatást minden évben növeli.  
 
 
91/2014. (XI. 28.) zsinati határozat 
Üllői úti beruházás finanszírozásáról 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
104. § (6) bekezdés a) pontja alapján a Budapest VIII. ker. 
36767  hrszám  alatt  nyilvántartott,  a  természetben  1085 
Budapest,  Üllői  út  24.  sz.  alatt  található  országos  központ 
teljeskörű felújításához a saját, szabad eszközök terhére 15 
éven  keresztül,  évente  66.000.000,-  Ft  +  kamat  összeget 
biztosít az egyház éves költségvetéseiben. 
 
 
92/1/2014. (XI. 29.) zsinati határozat 
az egyház 2015. évi költségvetése előkészítésének 
rendjéről 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  Zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
104.  §  (6)  bekezdés  b)  pontja  alapján  –  utalva  az  egyház 
háztartásáról  szóló  2000.  évi  I.  törvény  34.  §  (1) 
bekezdésére  –  felkéri  az  országos  presbitériumot,  hogy  a 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
2015. 
évi 
költségvetésének  előkészítése  során  előre  határozza  meg 
azokat  a  költségvetési sorokat, amelyeken  képződő pozitív 
és  negatív  maradványt  figyelembe  kell  venni  az  egyház 
2016. évi költségvetésének elkészítésénél. 
 
 
92/2/2014. (XI. 29.) zsinati határozat 
az egyház 2015. évi költségvetése végrehajtásának 
rendjéről 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  Zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
104.  §  (6)  bekezdés  b)  pontja  alapján  –  utalva  az  egyház 
háztartásáról  szóló  2000.  évi  I.  törvény  35.  §-ára  –  úgy 
határoz,  a  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  2015.  évi 
költségvetésének  végrehajtásáról  szóló  törvényjavaslatban 
kerüljenek  rögzítésre  a  2016.  évi  költségvetés  „Előző  év 
maradványa” oszlopának összegei. 
 
 
 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2023. december »
december
HKSzeCsPSzoV
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031