2017. 05. 26-ai zsinati határozatok

A4_zsinatihat_20170526(2).pdf — PDF document, 208Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

4/2017. (V. 26.) zsinati határozat 

országos számvevőszék tagjának választásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
104.  §  (4)  bekezdés  a)  pontja  alapján  –  utalva  az  egyház 
háztartásáról  szóló  2016.  évi  I.  törvény  47.  §  (2) 
bekezdésére  –  Dobrovolni  Mátét  a  Magyarországi 
Evangélikus  Egyház  országos  számvevőszéke  tagjává 
választja az általános tisztújítás időpontjáig, 2018-ig. 

 
 

5/2017. (V. 26.) zsinati határozat  

Evangélikus Élet kiadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
104.  §  (5)  bekezdés  b)  pontja  alapján  –  utalva  az  egyház 
intézményeiről  szóló  2005.  évi  VIII.  törvény  34. §  (2) be-
kezdés c) pontjára – a Püspöki Tanács és az országos pres-
bitérium  törvénymódosítási  javaslatát,  kérve  annak  részle-
tes indokolását,  a  törvényelőkészítő bizottság elé  utalja, és 
egyben  tudomásul  veszi,  hogy  annak  érdemi  megtárgyalá-
sáig, de legkésőbb 2017. december 31. napjáig a Magyaror-
szági Evangélikus Egyház hetilapja kéthetenként, összevont 
számban kerül kiadásra. 
 
 

6/2017. (V. 26.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
104. § (5) bekezdés b) pontja alapján  – utalva a 140. § (2) 
bekezdésére  –  Tölli  Balázs  országos  nevelési  és  oktatási 
bizottsági elnök, országos tisztségviselő 2016. évben folyta-
tott bizottsági munkáról szóló jelentését elfogadja. 
 
 

7/2017. (V. 26.) zsinati határozat 

belső egyházi jogi személyiség szabályozásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
104. § (2) bekezdés a) pontja  alapján  a  belső  egyházi jogi 
személyiség szabályozása kérdésében az alábbi elvi dönté-
seket hozta: 
1) Elfogadja a zsinat azt az elvet, hogy az egyházi belső jo-
gi személy képviseletét a történelmi hagyományoknak meg-
felelően, az egyházmegye, illetve egyházközség (ide értve a 
társult egyházközséget is, de a társegyházak jogi személyi-
ségét nem) választott lelkésze és felügyelője lássa el, a kép-
viseletet együttesen gyakorolják.  
2)  Elfogadja  a  zsinat  azt  a  szabályozási  elvet,  miszerint 
normatív alapon történjen a szabályozás. A név, székhely és 
képviselet alapján csak az egyházmegye, egyházközség és a 
társult egyházközség lehessen jogi személy.  
3) Szükségesnek tartja a zsinat, hogy az egyházi belső jogi 
személyek  elnevezése  utaljon  a  jogi  személy  jellegére  az 
alábbiak szerint: 
a) …………… evangélikus egyházmegye, 
b) …………… evangélikus egyházközség, . 
c) …………… társult evangélikus egyházközség 
4)  Szükségesnek  tartja  a  zsinat  az  egyház  szervezetéről  és 
igazgatásáról szóló 2005. évi IV. törvény módosítását, hogy 
az  egyházközség  székhelyeként  csak  olyan  hely  legyen 
megjelölhető, ahol lelkészi hivatal is működik. 
5) Felkéri a zsinat az egyházmegyei elnökségeket, hogy az 
egyházkerületi  elnökségek  bevonásával  2017.  szeptember 

30-ig  vizsgálják  felül  az  egyházmegyék  egyházközségi  és 
társult egyházközségi szervezettségét, és erről tegyenek je-
lentést az  országos  presbitériumnak.  Az  országos  presbité-
rium erről adjon tájékoztatást a zsinat elnökségének legké-
sőbb a zsinat 2017. novemberi ülésszakáig. 
 
 

8/2017. (V. 26.) zsinati határozat 

köznevelési intézmények intézményvezetőinek vallási 

hovatartozásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
104. § (2) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház in-
tézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 60. § (1) bekez-
dés a) pontjára – nem támogatja a jelenleg hatályos törvényi 
szabályozás módosítását. 

 
 

9/2017. (V. 26.) zsinati határozat 

gyermek-úrvacsoráról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
104. § (2) bekezdés a) pontja alapján támogatja a gyermek-
úrvacsora  kérdésében  a  Püspöki  Tanács  kezdeményezését, 
Felkéri az előterjesztőket, a bevezetéséhez és a törvénymó-
dosításhoz  szükséges  anyag  kidolgozására  a  teológiai  bi-
zottság bevonásával. 
 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2022. december »
december
HKSzeCsPSzoV
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031