2018. 02. 23-ai zsinati határozatok

zsinathat_20180218(2).pdf — PDF document, 118Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

1/1/2018. (II. 23.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV. törvény 104. § (5) bekezdés b) pontja alapján  – utalva a 140. § (2) bekezdésére  – Székács György 
országos ügyész, országos tisztségviselő 2017. évben végzett tevékenységéről szóló jelentését elfogadja. 
Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly 
Határidő: 2018. március 22. 
 
 

1/2/2018. (II. 23.) zsinati határozat 

jelentés meghallgatásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV.  törvény  104.  §  (5)  bekezdés  c)  pontja  alapján  az  egyházi  bíróság  2017.  évben  folytatott 
tevékenységéről szóló jelentést meghallgatta. 
Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly 
Határidő: 2018. március 22. 
 
 

1/3/2018. (II. 23.) zsinati határozat  

jelentés meghallgatásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV.  törvény  104.  §  (5)  bekezdés  c)  pontja  alapján  az  országos  számvevőszék  2017.  évben  folytatott 
tevékenységéről szóló jelentést meghallgatta. 
Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly 
Határidő: 2018. március 22. 
 
 

1/4/2018. (II. 23.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV. törvény 104. § (5) bekezdés b) pontja alapján – utalva a 140. § (2) bekezdésére – Gregersen-Labossa 
György  országos  diakóniai  bizottsági  elnök,  országos  tisztségviselő  2017.  évben  folytatott  bizottsági 
munkáról szóló jelentését elfogadja. 
Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly 
Határidő: 2018. március 22. 
 
 

1/5/2018. (II. 23.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV. törvény 104. § (5) bekezdés b) pontja alapján  – utalva a 140. § (2) bekezdésére – Kendeh Gusztáv 
országos egyházzenei bizottsági elnök, országos tisztségviselő 2017. évben folytatott bizottsági munkáról 
szóló jelentését elfogadja. 
Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly 
Határidő: 2018. március 22. 
 
 

1/6/2018. (II. 23.) zsinati határozat 

beszámoló tudomásulvételéről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV.  törvény  104.  §  (5)  bekezdés  b)  pontja  alapján  –  utalva  a  140.  §  (2)  bekezdésére  -  tudomásul  vette 
Kalincsák  Balázs  országos  evangélizációs  és  missziói  bizottsági  elnök,  országos  tisztségviselő 
tájékoztatását a megválasztása óta eltelt bizottsági munkájáról. 
Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly 

background image

Határidő: 2018. március 22. 
 
 

1/7/2018. (II. 23.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV.  törvény  104.  §  (5)  bekezdés  b)  pontja  alapján  –  utalva  a  140.  §  (2)  bekezdésére  –  Benczúr  László 
országos építési és ingatlanügyi bizottsági elnök, országos tisztségviselő 2017. évben folytatott bizottsági 
munkáról szóló jelentését elfogadja. 
Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly 
Határidő: 2018. március 22. 
 
 

1/8/2018. (II. 23.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV.  törvény  104.  §  (5)  bekezdés  b)  pontja  alapján  –  utalva  a  140.  §  (2)  bekezdésére  –  Kondor  Péter 
országos  gazdasági  bizottsági  elnök,  országos  tisztségviselő  2017.  évben  folytatott  bizottsági  munkáról 
szóló jelentését elfogadja. 
Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly 
Határidő: 2018. március 22. 
 
 

1/9/2018. (II. 23.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV.  törvény  104.  §  (5)  bekezdés  b)  pontja  alapján  –  utalva  a  140.  §  (2)  bekezdésére  –  Lázárné  Skorka 
Katalin  országos  gyermek-  és  ifjúsági  bizottsági  elnök,  országos  tisztségviselő  2017.  évben  folytatott 
bizottsági munkáról szóló jelentését elfogadja. 
Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly 
Határidő: 2018. március 22. 
 
 

1/10/2018. (II. 23.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV. törvény 104. § (5) bekezdés b) pontja alapján – utalva a 140. § (2) bekezdésére – Kovács Eleonóra 
gyűjteményi  tanácsi  elnök,  tisztségviselő  2017.  évben  folytatott  bizottsági  munkáról  szóló  jelentését 
elfogadja. 
Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly 
Határidő: 2018. március 22. 
 
 

1/11/2018. (II. 23.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV.  törvény  104.  §  (5)  bekezdés  b)  pontja  alapján  –  utalva  a  140.  §  (2)  bekezdésére  –  Tölli  Balázs 
országos  nevelési  és  oktatási  bizottsági  elnök,  országos  tisztségviselő  2017.  évben  folytatott  bizottsági 
munkáról szóló jelentését elfogadja. 
Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly 
Határidő: 2018. március 22. 
 
 

1/12/2018. (II. 23.) zsinati határozat 

background image

jelentés elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV. törvény  104. § (5) bekezdés b) pontja alapján  – utalva a 140. §  (2)  bekezdésére  –  Novotny  Zoltán 
országos  sajtóbizottsági  elnök,  országos  tisztségviselő  2017.  évben  folytatott  bizottsági  munkáról  szóló 
jelentését elfogadja. 
Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly 
Határidő: 2018. március 22. 
 
 

1/13/2018. (II. 23.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV. törvény  104. §  (5) bekezdés a) pontja alapján  - utalva az egyházi  szolgálat külön területeiről szóló 
2005.  évi  V.  törvény  46.  §  (2)  bekezdésére  -  a  Gusztáv  Adolf  Segélyszolgálat  Tanácsának  2017.  évi 
jelentését elfogadja. 
Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly 
Határidő: 2018. március 22. 
 
 

1/14/2018. (II. 23.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  a  Magyar  Honvédségnél  végzendő  lelkipásztori 
szolgálatról szóló 1997. évi V. törvény 91. §-a alapján Jákob János tábori püspök jelentését a protestáns 
tábori püspökség keretében végzett 2017. évi szolgálatról elfogadja.  
Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly 
Határidő: 2018. március 22. 
 
 

2/2018. (II. 23.) zsinati határozat 

a gyülekezeti ének (korál) szerepének megerősítéséről az evangélikus köznevelési intézményekben 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV.  törvény  104.  §  (7)  bekezdés  a)  pontja  alapján  elrendeli  az  evangélikus  egyházi  ének  iskolai 
oktatásának tartalomfejlesztését, az egyházi ének ismeretanyag beépítését a jelenlegi ének kerettantervbe.  
A  feltételek  meghatározására  felkéri  az  egyházzenei  bizottság  által  meghatalmazott  szakembereket,  az 
ének tantárgy tantárgygondozóját, valamint az EPSZTI-t. Kéri továbbá, az EPSZTI vizsgálja meg, hogy 
mely intézményekben kell további óraszámot biztosítani az egyházi ének oktatására. A szakmai csoport 
tegyen  javaslatot  az  országos  presbitériumnak  arra,  hogy  az  énektanárok  számára  milyen  továbbképzés 
szükséges ahhoz, hogy az egyházi ének ismeretanyagot tanítani tudják. 
A  zsinat  felhatalmazza  az  országos  presbitériumot  azon  döntések  meghozatalára,  amelyek  szükségesek 
ahhoz,  hogy  az  egyházi  ének  ismeretanyag  bevezetésre  kerüljön  a  helyi  tantervekbe,  legkésőbb  2019 
szeptemberéig. 
Felelős: országos egyházzenei bizottság és a nevelési és oktatási bizottság elnöke, valamint az országos 
elnökség 
Határidő: 2019. június 30. 
 
 

3/2018. (II. 23.) zsinati határozat 

pénzügyi befektetési politikáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 104. § (2) 
bekezdés  a)  pontja  alapján  elvi  támogatását  adja  az  országos  presbitérium  által  előterjesztett  országos 
egyházi pénzügyi befektetési politikához. 
Felkéri  az  országos  presbitériumot  a  részletes  szabályozás  országos  szabályrendeletben  való 
meghatározására azzal, hogy a  hosszútávra befektethető vagyonösszeg legfeljebb 10-10-10 %-a tartható 

background image

abszolút  hozam  elérésére  törekvő  (nem  indexkövető),  alacsony  kockázatú  befektetési  alapban,  vállalati 
kötvényben, illetve részvényben. 
A  zsinat  felhatalmazza  az  országos  presbitériumot  arra,  hogy  -  a  szabályrendelet  elfogadása  után  -  a 
befektetési politikában meghatározott vagyonkezelési rendszer kialakításához és működéséhez szükséges 
döntéseket hozza meg.

 

Felelős: Fabiny Tamás és Prőhle Gergely 
Határidő: 2018. március 22. 
 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2022. december »
december
HKSzeCsPSzoV
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031