Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

2015. 05. 29-i zsinati határozatok

Zsinati határozatok 20150529.pdf — PDF document, 138Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
6/2015. (V. 29.) zsinati határozat 
a Magyarországi Evangélikus Egyház 2014. évi beszámolójáról 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV.  törvény  104.  §  (6)  bekezdés  c)  pontja  alapján  –  utalva  az  egyház  háztartásáról  szóló  2000.  évi  I. 
törvény 4. § (1) bekezdésére – a Magyarországi Evangélikus Egyház 2014. évi beszámolóját 24.090.509 
eFt mérlegfőösszeggel és 763.850 eFt pozitív eredménnyel elfogadja. 
 
 
7/2015. (V. 29.) zsinati határozat 
egyházközségi jogi személyiség szabályozásáról 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV.  törvény  104.  §  (2)  bekezdés  a)  pontja  az  egyházi  jogi  személyiség  szabályozása  kérdésében 
előzetesen az „A” változatot támogatja (csak az egyházközség és a társult egyházközség jogi személy; a 
társult egyházközségi rész, a társegyház a társult egyházközség mellett nem jogi személy), de a kérdést 
nem  tekinti  véglegesen  lezártnak.  Felkéri  a  törvényelőkészítő  bizottságot,  hogy  az  érintett 
egyházközségek képviselői számára szervezett fórum, illetve a teológiai bizottság, az esperesi tanács és a 
püspöki tanács véleményének megismerése után, ezek figyelembevételével készítsen olyan előterjesztést 
a következő zsinati ülésszakra, ami alapján az elvi vita lezárható lesz. 
 
 
8/2015. (V. 29.) zsinati határozat 
a köznevelési területen meglévő kapacitások felméréséről 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV. törvény 104. § (2) bekezdés a) pontja alapján felkéri az országos presbitériumot, hogy a 2015. júniusi 
ülésén  fogadjon  el  egy  2015.  november  30-ával  záródó  feladattervet  az  oktatási  területen  meglévő 
kapacitás felméréséről. A feladatterv elkészítése során a szakmailag illetékes irodai osztályok (nevelési és 
oktatási, illetve a gyülekezeti és missziói),  a szakmai bizottságok (nevelési és oktatási,  illetve missziói, 
gyermek-  és  ifjúsági),  valamint  az  EPSZTI  mellett  a  zsinat  teológiai  bizottsága  kapjon  szerepet  az 
előkészítésben  és  a  végrehajtásban.  A  zsinat  2015.  évi  őszi  ülésszakán  megvitatja  a  feladatterv 
végrehajtásának állásáról szóló beszámolót. 
Az oktatási rendszer alapkérdéseit érintő döntések előkészítésének folyamata csak a teljes kapacitás fel-
mérését követően, 2015. november 30-a után, annak eredményére tekintettel folytatódjék. 
A zsinat kéri, hogy 2015. november 30-ig sem testület, sem országos tisztségviselő ne kezdjen tárgyalá-
sokat újabb oktatási intézmények átvételéről. 
 
 
9/2015. (V. 29.) zsinati határozat 
a teológiai bizottság feladatköréről 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV.  törvény  125.  §-a  alapján  a  zsinat  teológiai  bizottságának  feladatkörét  az  alábbiak  szerint  határozza 
meg: 
(1) A teológiai bizottság az összes zsinati anyagot teológiailag értékelheti. A bizottság kötelező feladata 
mindazon zsinati törvényjavaslatok és előterjesztések véleményezése, amelyek az egyház hitvallásait, 
tanítását,  istentiszteleti  életét  és  alapvető  küldetéséhez  közvetlenül  kapcsolódó  szolgálatát  érintik. 
Ezen törvényjavaslatokat, a törvény végső szavazása előtt, a bizottság teológiai szempontok alapján 
ismét mérlegelheti, vele kapcsolatban állásfoglalást adhat ki annak érdekében, hogy a nem, vagy nem 
eléggé hangsúlyosan jelentkező teológiai szempontokat és azok figyelembevételének szükségességét 
hangsúlyozza. 
(2) A zsinat felkéri az ügyrendi bizottságot, hogy a teológiai bizottság elnökével konzultálva keresse meg, 
milyen  módon  lenne  az  ügyrendben  szabályozható  a  teológiai  bizottság  zsinati  munkában  betöltött 
speciális szerepe, és erre szülessen a következő ülésszakon tárgyalható írásbeli javaslat. 
(3) A zsinat, a püspöki tanács és az országos presbitérium bízhatja meg feladatokkal a teológiai bizottsá-
got, annak elnökével történt egyeztetést követően. 
(4)  A  zsinat  kezdeményezi  a  bizottsági  szabályozás  hosszabb  távon  megvalósítható  módosítását  annak 
background image
érdekében,  hogy  érvényesüljön  az  a  szempont,  mely  hangsúlyozza,  hogy  a  teológiai  bizottság  az 
egész  egyház  teológiai  munkáját  segítő  bizottság.  Az  új  összetétel  törvényi  szabályozásáig  nem 
zsinati tagokat is felkér a zsinati tanács a bizottság munkájának segítésére. 
 
 
10/2015. (V. 29.) zsinati határozat 
a választásról és szavazásokról szóló törvény felülvizsgálatáról 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV.  törvény  104.  §  (2)  bekezdés  a)  pontja  alapján  –  utalva  a  4/2015.  (II.  20.)  zsinati  határozatra  is  -  a 
választásról  és  szavazásokról  szóló  2005.  évi  VII.  törvény  módosításával  kapcsolatosan  előkészítő 
munkacsoportot hoz létre. A munkacsoport vezetője Laborczi Géza, tagjait a zsinati tanács jelöli ki.   
 
 
11/2015. (V. 29.) zsinati határozat 
az egyház alkotmányának előkészítéséről 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV. törvény 104. § (2) bekezdés a) pontja alapján  – utalva a 3/2015. (II. 20.) zsinati határozatra is  - az 
egyház alkotmányának előkészítésére munkacsoportot hoz létre. 
A munkacsoport vezetője dr. Solt-Száraz Csenge Gitta, tagjait a zsinati tanács jelöli ki. 
A  zsinat  felkéri  a  munkacsoportot,  hogy  a  2015.  évi  novemberi  plenáris  ülésre  az  Alkotmány 
preambulumát általános vitára előkészítse, és az Alkotmány végleges szerkezeti felépítését elkészítse.  
 
 
12/2015. (V. 29.) zsinati határozat 
az egyház törvényes rendjének és békéjének megőrzéséről szóló törvény felülvizsgálatáról 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV. törvény 104. § (2) bekezdés a) pontja alapján – az 5/2015. (II. 20.) zsinati határozat módosításával - 
az  egyház  törvényes  rendjének  és  békéjének  megőrzéséről  szóló  2005.  évi  IX.  törvény  módosításával 
kapcsolatosan előkészítő munkacsoportot hoz létre. A munkacsoport vezetője dr. László Virgil, tagjait a 
zsinati tanács jelöli ki. 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2023. december »
december
HKSzeCsPSzoV
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031