Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

2019. 02. 22-ei zsinati határozatok

zsinati_hat_20190222(2).pdf — PDF document, 210Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

 

1/2019. (II. 22.) zsinati határozat 

az evangélikus kórházról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV. törvény 104. § (5) bekezdés a) pontja alapján – utalva a Magyarországi Evangélikus Egyház kórházá-
nak létrehozása érdekében szükséges előkészítési tevékenységek támogatásáról szóló 1308/2018. (VII. 5.) 
Korm. határozatra – továbbra is támogatja, hogy az egyház fenntartásában kórház egyházi intézmény ke-
rül megalapításra. A Magyarországi Evangélikus Egyház kórházának - Budapest VII. ker., Hársfa utca 13. 
és Szövetség utca 14.  -  (továbbiakban:  kórház) előkészítési  feladatait  az előterjesztésben meghatározott 
Megállapodások figyelembevételével az Evangélikus Fejlesztési Iroda fejlesztési és vagyongazdálkodási 
egyházi  intézmény  látja  el.  A  zsinat  elfogadja,  hogy  a  kormányhatározatban  meghatározott,  a  kórház 
megalapításához szükséges feladatok előkészítésében dr. Cserháti Péter mentor működik közre, aki havi 
rendszerességgel áttekinti az előkészítés előrehaladását és szakmai tanácsaival segíti az előkészítést. 
Felelős: Fabiny Tamás és Prőhle Gergely  
Határidő: 2019. november 15. 
 
 

2/2019. (II. 22.) zsinati határozat 

az egyház vagyonának kihelyezéséről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV. törvény 104. § (6) bekezdés a) pontja alapján támogatja és elfogadja, hogy a Zelenka Pál Evangélikus 
Szolidaritási  Alapban,  a  befektetési  alapban,  az  oktatási  és  diakóniai  intézményi  tartalékalapban  lévő 
vagyonból legfeljebb a napi likviditási keret + 10% feletti összeg az egyház – országos presbitérium által 
kiválasztott  -  vagyonkezelőjéhez  kerülhet  kihelyezésre.  Ezzel  egyidejűleg  egyetért  azzal,  hogy  a 
vagyonkezelőhöz át nem adott vagyon az egyház számlavezetőjénél és/vagy értékpapírszámla-vezetőjénél 
legyen  elhelyezve.  A  zsinat  felkéri  az  országos  irodát,  hogy  a  mindenkori  beszámoló  keretében  adjon 
tájékoztatást az előző évi befektetési tevékenység eredményéről.  
Felelős: Prőhle Gergely és Csorba Gábor 
Határidő: 2019. március 21. 
 
 

3/2019. (II. 22.) zsinati határozat 

Magyarországi Evangélikus Egyház és Magyarország Kormánya közötti megállapodás 

koncepciójáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV. törvény 104. § (3) bekezdés a) pontja alapján a Magyarországi Evangélikus Egyház és Magyarország 
Kormánya  közötti  megállapodás  koncepcióját  támogatja.  Ezzel  egyidejűleg  felhatalmazza  az  országos 
elnökséget, hogy - a Püspöki Tanács által elfogadott teológiai megalapozottság és a munkaági bizottságok 
vezetői, az illetékes irodai osztályok vezetői közös tanácskozásának ismeretében is - teljeskörűen eljárjon. 
A  zsinat  kéri  az  országos  elnökséget,  hogy  a  megállapodás  végleges  tartalmát  és  szövegezését  annak 
aláírását megelőzően terjessze a zsinat elé. 
Felelős: Fabiny Tamás és Prőhle Gergely  
Határidő: 2019. december 31. 
 
 

4/2019. (II. 22.) zsinati határozat 

a Magyarországi Evangélikus Egyház gazdasági önállósodásának stratégiájáról  

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV. törvény 104. § (6) bekezdés b) pontja alapján  – utalva a 17/2016.  (XI. 18.) zsinati határozatára - a 
Magyarországi  Evangélikus  Egyház  gazdasági  önállósodása  stratégiájának  kidolgozása  során  az  alábbi 
elvi döntéseket határozza meg: 
1. A zsinat egyházunk hitéleti-közösségi  működésének  gazdasági  önfenntartását  teológiai-ekkleziológiai 
kérdésnek tekinti.  
2.  A  zsinat  célul  tűzi  ki  az  egyházközségek  és  egész  egyházunk  hitéleti-közösségi  működésének  saját 
erőből  történő  finanszírozását,  nagy  hangsúllyal  kiemelve  a  gyülekezetek  és  az  egyháztagok  közötti 

background image

 

szolidaritás,  szükség  szerinti  teher-átvállalás  érvényesülését.  A  cél  érdekében  támogatja  a  zsinat,  hogy 
ehhez készüljön részletes, egyházközségi szintig elemző áttekintés, melyhez kapcsolódnia kell a LÉM és 
a gyülekezeti támogatások rendszere áttekintésének is.  
3.  Támogatja  a  zsinat,  hogy  a  gazdasági  önállóság  és  önfelelősség  elvének  teológiai  és  gyakorlati 
vonatkozásairól,  megvalósulási  jó  gyakorlatairól  induljon  széles  körben  egyeztetés,  kommunikáció 
valamennyi egyházkormányzati szinten, testületekben és tisztségviselői körben. 
4.  Támogatja  a  zsinat,  hogy  a  Magyarország  Kormányával  folytatandó  tárgyalások  során 
megfogalmazásra  kerüljön  a  partnerségi  javaslat  egyházunk  és  valamennyi  egyházi  jogi  személye 
templomainak, ingatlanainak és közösségi működésének támogatásáról.  
5.  A  zsinat  az  előterjesztésben  javasolt  számításokat  alapul  véve,  azokat  az  elemzésekkel  pontosítva 
meghatározza a középtávon kívánatosnak tartott áldozatvállalási mértéket egyháztagjaink számára. 
Felelős: országos és egyházkerületi elnökségek 
Határidő: 2019. október 31.  

 
 

5/2019. (II. 22.) zsinati határozat 

az úrvacsora évéről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV. törvény 104. § (1) bekezdés b) pontja alapján a 2020. évet az úrvacsora évének nyilvánítja. Megbízza 
a  zsinat  lelkészi  elnökét  a  cselekvési  terv  kidolgozásával,  melyről  a  zsinat  soron  következő  ülésszakán 
dönt. 
Felelős: Fabiny Tamás és Hafenscher Károly 
Határidő: 2019. május 15.  
 
 

6/2019. (II. 22.) zsinati határozat 

a tényfeltáró bizottság jelentéséről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV. törvény 104. § (5) bekezdés b) pontja alapján a tényfeltáró bizottság jelentését elfogadja, és támogatja 
a megkezdett munka folytatását.  
A  zsinat  külön  is  kéri  az  adatsornak  a  bizottság  kutatási  eredmények  alapján  történő  folyamatos 
frissítését.  
A  névsor  nyilvánosságának  kérdését  –  a  betekintés  lehetőségei  és  módja,  engedélyezése,  a  betekintők 
köre stb. – az országos elnökséggel egyeztetett bizottsági javaslat szerint a zsinat újra tárgyalja, és ennek 
ismeretében módosítja a vonatkozó szabályozást.  
Felelős: tényfeltáró bizottság és országos elnökség 
Határidő: 2019. május 15. 
 
 
 
 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2023. december »
december
HKSzeCsPSzoV
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031