2022. 02. 26-ai zsinati határozatok

zsinatihat_20220226.pdf — PDF document, 147Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

 

 

1/2022. (II. 26.) zsinati határozat 

Ukrajna orosz megszállása miatt nehéz élethelyzetbe kerülő, menekülni kényszerülő embertársaink 

megsegítéséről 

Ukrajna  orosz  megszállása  előidézte  azt,  hogy  mind  a  hazájukban  maradó,  mind  pedig  a  menekülni 
kényszerülő testvéreink humanitárius segítségre szorulhatnak. 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  elkötelezett  a  bajba  jutottak  megsegítése  iránt.  Számos 
egyháztagunk,  gyülekezetünk  és  intézményünk  jelezte  segítő  szándékát  vagy  ajánlott  fel  konkrét 
segítséget, amelyért hálásak vagyunk. 
A  krízishelyzetben  lévők  gyors  és  hatékony  támogatásához  elengedhetetlen  az  igények  felmérése  és  a 
segítség  koordinálása.  Ezért  arra  kérjük  az  országos  irodát,  hogy  az  egyházzal  kapcsolatban  álló  segítő 
szervezetekkel és az állami szervekkel együttműködve mérjék fel a segítségnyújtás lehetőségeit. 
Továbbá  arra  kérjük  az  evangélikus  testvéreket,  gyülekezeteinket,  intézményeinket,  hogy  az  ukrajnai 
békéért  való  imádságok  mellett  lehetőségük  szerint  vegyenek  részt  a  segítő  munkában, 
szálláslehetőséggel, adományozási szándékkal, önkéntes munkával vagy bármilyen támogatási formával 
keressék az országos iroda koordinációért felelős munkatársait. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2022. február 26. 

 
 

2/2022. (II. 26.) zsinati határozat 

a zsinat nemlelkészi jegyzője választásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV.  törvény  104.  §  (4)  bekezdés  c)  pontja  alapján  megválasztja  Mészáros  Kornéliát  a  Magyarországi 
Evangélikus Egyház zsinati nemlelkészi jegyzőjének az általános tisztújítás időpontjáig, 2024-ig. 
Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly 
Határidő: 2022. március 31. 
 
 

3/2022. (II. 26.) zsinati határozat 
a lelkészutánpótlás fejlesztéséről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV.  törvény  104.  §  (5)  bekezdés  a)  pontja  alapján  felkéri  az  Evangélikus  Hittudományi  Egyetem 
igazgatótanácsi feladatait ellátó országos presbitériumot, hogy a lelkészutánpótlás rekrutáció tényezőinek 
mélyreható  vizsgálata  nyomán,  egyeztetve  az  egyetem,  az  iskolalelkészi  közösség,  az  egyházközségek 
véleményét közvetítő OLMK, a Lelkészakadémia, a nevelési és oktatási bizottság, valamint a nevelési és 
oktatás  osztály  képviselőivel,  terjesszen  konkrét  előterjesztést  a  zsinat  számára  a  lelkészképzés 
fejlesztésnek szakmai, tartalmi, közegyházi és szervezeti lépéseiről.   
Felelős: országos presbitérium 
Határidő: 2022. május 27. 
 
 

4/2022. (II. 26.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  a  Magyar  Honvédségnél  végzendő  lelkipásztori 
szolgálatról szóló 2019. évi III. törvény 3. § (7) bekezdése alapján Jákob János tábori püspök 2020-2021. 
évi  szolgálatról  szóló  jelentés  tárgyalását  elnapolja  2022.  májusi  ülésig,  az  ülésen  a  tábori  püspök  és 
püspökhelyettes személyes jelenléte szükséges. 
Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly 
Határidő: 2022. március 31. 
 
 

5/2022. (II. 26.) zsinati határozat 

background image

 

 

a tényfeltáró bizottság jelentéséről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV. törvény 104. § (5) bekezdés b) pontja alapján a tényfeltáró bizottság 2021. évi jelentését elfogadja. 
Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly 
Határidő: 2022. március 31. 

 
 

6/2022. (II. 26.) zsinati határozat 

zsinati konzultáció indításáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV. törvény 104. § (5) bekezdés a) pontja alapján elindítja azt a széleskörű konzultációs folyamatot, ame-
lyet  az  Északi  Evangélikus  Egyházkerület  „Igazságot  szólni  szeretetben”  elnevezésű  nyilatkozatában 
meghatározott.  E  folyamat  összehangolásában  a  Püspöki  Tanács,  a  zsinat  teológiai  bizottsága,  és  az 
Evangélikus Hittudományi Egyetem vegyen részt. 
Felelős: zsinati elnökség 
Határidő: 2022. március 31. 
 
 

7/2022. (II. 26.) zsinati határozat 

diakóniai stratégia kidolgozásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV. törvény 104. § (2) bekezdés a) pontja alapján felkéri a diakóniai bizottság elnökét, hogy a rövid- és 
középtávú fejlesztéseket meghatározó diakóniai stratégiát készítsék elő, és azt a zsinat 2022. novemberi 
ülésére terjesszék be. 
Felelős: Gregersen-Labossa György 
Határidő: 2022. november 25. 
 
 

8/2022. (II. 26.) zsinati határozat 

a választásokról és szavazásról szóló törvény módosításának elvi kérdéseiről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV. törvény 104. § (2) bekezdés a) pontja alapján a választásokról és szavazásról szóló törvénymódosítás 
kérdésében az alábbi elvi döntéseket hozta: 
1) 

A  zsinat  támogat  olyan  törvénymódosítást,  amely  szerint  egyházi  önkormányzatok  elnökségének 
tagjává nem lehet egymás polgári törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozóit megválasztani. 

2) 

A zsinat támogat olyan törvénymódosítást, amely szerint az általános tisztújítás során a zsinat ala-
kuló ülésén megválasztott országos bizottsági elnökök bevonásra kerülnek az országos bizottságok 
tagjainak jelölési folyamatába. 

3) 

A zsinat támogat olyan törvénymódosítást, amely meghatározza az egy térben való egyidejű jelenlét 
nélküli tanácskozások és döntéshozatalok (online ülésezések és távolléti szavazások) fő szabályait. 

Felkéri  az  előterjesztőt,  hogy  a  zsinat  soron  következő  ülésszakára  az  ennek  megfelelően  javasolt 
törvénymódosítást terjessze a zsinat elé. 
Felelős: Ittzés András 
Határidő: 2022. május 27. 
 
 

9/2022. (II. 26.) zsinati határozat 

testvéregyházi kapcsolati szerződésről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV.  törvény  104.  §  (3)  bekezdés  b)  pontja  alapján  a  Bajor-Magyar  Testvéregyházi  szerződés 
meghosszabbítást jóváhagyja. 
Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly 

background image

 

 

Határidő: 2022. március 31. 
 
 

10/2022. (II. 26.) zsinati határozat 

lelkészi nyugdíjkorhatár módosításának elvi kérdéseiről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV.  törvény  104.  §  (2)  bekezdés  a)  pontja  alapján  a  lelkészi  nyugdíjkorhatár  módosítása  kérdésében 
egyetért azzal az elvvel, hogy valamennyi lelkész nyugdíjba vonulásának időpontja egységesen kerüljön 
meghatározásra. Felkéri az előterjesztőt, hogy a zsinat soron következő ülésszakára az ennek megfelelően 
javasolt törvénymódosítást terjessze a zsinat elé. 
Felelős: Prőhle Gergely 
Határidő: 2022. május 27. 
 
 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2022. december »
december
HKSzeCsPSzoV
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031