2021. évi zsinati határozatok

zsinat_2021.pdf — PDF document, 156Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

1/2021. (II. 19.) zsinati határozat  

országos szabályrendeletek törvényességi ellenőrzéséről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
104. § (2) bekezdés  c) pontja alapján megállapítja, hogy a 
Magyarországi  Evangélikus  Egyház  –  2020.  december  31. 
állapot 

szerinti 

országos 

szabályrendeleteinek 

törvényességi  ellenőrzése  megtörtént,  az  országos 
szabályrendeletek  a  hatályos  jogszabályoknak,  azok 
törvényességi követelményeinek megfelelnek. 
Felelős: zsinati elnökség 
Határidő: 2021. március 31. 
 
 

2/2021. (II. 19.) zsinati határozat  

LÉM bizottság beszámolójáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  V.  törvény 
32/B.  §  (5)  bekezdése  alapján  a  lelkészi  életpályamodell 
szakmai bizottságának (LÉM bizottság) 2020. évi jelentését 
elfogadja. 
Felelős: zsinati elnökség 
Határidő: 2021. március 31. 
 
 

3/2021. (II. 19.) zsinati határozat  

a tényfeltáró bizottság jelentéséről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
104. § (5) bekezdés b) pontja alapján a tényfeltáró bizottság 
2020. évi jelentését elfogadja. 
Felelős: zsinati elnökség 
Határidő: 2021. március 31. 
 
 

4/2021. (XI. 26.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
104. § (5) bekezdés b) pontja alapján – utalva a 141. §-ra – 
Hafenscher  Károly  zsinati  lelkészi  elnök  2021.  évi 
jelentését elfogadja. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2021. december 15. 
 
 

5/2021. (XI. 26.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
104. § (5) bekezdés b) pontja alapján – utalva a 141. §-ra – 
Abaffy Zoltán zsinati nemlelkészi elnök 2021. évi jelentését 
elfogadja. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2021. december 15. 
 
 

6/2021. (XI. 26.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
104. § (5) bekezdés b) pontja alapján – utalva a 141. §-ra – 
Fabiny Tamás elnök-püspök 2021. évi jelentését elfogadja. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2021. december 15. 

 
 

7/2021. (XI. 26.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
104. § (5) bekezdés b) pontja alapján – utalva a 141. §-ra – 
Prőhle  Gergely  országos  felügyelő  2021.  évi  jelentését 
elfogadja. 
Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly 
Határidő: 2021. december 15. 
 
 

8/1/2021. (XI. 26.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
104. § (5) bekezdés b) pontja alapján – utalva a 141. §-ra – 
Székács  György  országos  ügyész,  országos  tisztségviselő 
2021.  évben  végzett  tevékenységéről  szóló  jelentését 
elfogadja. 
Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly 
Határidő: 2021. december 15. 
 
 

8/2/2021. (XI. 26.) zsinati határozat 

jelentés meghallgatásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
104.  §  (5)  bekezdés  c)  pontja  alapján  az  egyházi  bíróság 
2021.  évben  folytatott  tevékenységéről  szóló  jelentést 
meghallgatta. 
Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly 
Határidő: 2021. december 15. 
 
 

8/3/2021. (XI. 26.) zsinati határozat 

jelentés meghallgatásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
104.  §  (5)  bekezdés  c)  pontja  alapján  az  országos 
számvevőszék 2021. évben folytatott tevékenységéről szóló 
jelentést meghallgatta. 
Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly 
Határidő: 2021. december 15. 
 
 

8/4/2021. (XI. 26.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
104. § (5) bekezdés b) pontja alapján – utalva a 141. §-ra – 
Gregersen-Labossa  György  országos  diakóniai  bizottsági 
elnök,  országos  tisztségviselő  2021.  évben  folytatott 
bizottsági munkáról szóló jelentését elfogadja. 
Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly 
Határidő: 2021. december 15. 
 
 

8/5/2021. (XI. 26.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
104. § (5) bekezdés b) pontja alapján – utalva a 141. §-ra – 
Kendeh  Gusztáv  országos  egyházzenei  bizottsági  elnök, 

background image

országos  tisztségviselő  2021.  évben  folytatott  bizottsági 
munkáról szóló jelentését elfogadja. 
Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly 
Határidő: 2021. december 15. 
 
 

8/6/2021. (XI. 26.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
104. § (5) bekezdés b) pontja alapján – utalva a 141. §-ra – 
Gáncs Péter országos evangélizációs és missziói bizottsági 
elnök,  országos  tisztségviselő  2021.  évben  folytatott 
bizottsági munkáról szóló jelentését elfogadja. 
Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly 
Határidő: 2021. december 15. 
 
 

8/7/2021. (XI. 26.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
104. § (5) bekezdés b) pontja alapján – utalva a 141. §-ra – 
Benczúr  László  országos  építési  és  ingatlanügyi  bizottsági 
elnök,  országos  tisztségviselő  2021.  évben  folytatott 
bizottsági munkáról szóló jelentését elfogadja. 
Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly 
Határidő: 2021. december 15. 
 
 

8/8/2021. (XI. 26.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
104. § (5) bekezdés b) pontja alapján – utalva a 141. §-ra – 
Abaffy  Zoltán  országos  gazdasági  bizottsági  elnök, 
országos  tisztségviselő  2021.  évben  folytatott  bizottsági 
munkáról szóló jelentését elfogadja. 
Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly 
Határidő: 2021. december 15. 
 
 

8/9/2021. (XI. 26.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
104. § (5) bekezdés b) pontja alapján – utalva a 141. §-ra – 
Grendorf-Balogh  Melinda  országos  gyermek-  és  ifjúsági 
bizottsági  elnök,  országos  tisztségviselő  2021.  évben 
folytatott bizottsági munkáról szóló jelentését elfogadja. 
Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly 
Határidő: 2021. december 15. 
 
 

8/10/2021. (XI. 26.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
104. § (5) bekezdés b) pontja alapján – utalva a 141. §-ra – 
Kovács  Eleonóra  országos  gyűjteményi  tanácsi  elnök, 
országos  tisztségviselő  2021.  évben  folytatott  bizottsági 
munkáról szóló jelentését elfogadja. 
Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly 
Határidő: 2021. december 15. 
 

 

8/11/2021. (XI. 26.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
104. § (5) bekezdés b) pontja alapján – utalva a 141. §-ra – 
Gadóné Kézdy Edit országos nevelési és oktatási bizottsági 
elnök,  országos  tisztségviselő  2021.  évben  folytatott 
bizottsági munkáról szóló jelentését elfogadja. 
Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly 
Határidő: 2021. december 15. 
 
 

8/12/2021. (XI. 26.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
104. § (5) bekezdés b) pontja alapján – utalva a 141. §-ra – 
Lovass  Tibor  országos  sajtóbizottsági  elnök,  országos 
tisztségviselő  2021.  évben  folytatott  bizottsági  munkáról 
szóló jelentését elfogadja. 
Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly 
Határidő: 2021. december 15. 
 
 

8/13/2021. (XI. 26.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
104.  §  (5)  bekezdés  a)  pontja  alapján  -  utalva  az  egyházi 
szolgálat külön területeiről szóló 2005. évi V. törvény 46. § 
(2)  bekezdésére  -  a  Gusztáv  Adolf  Segélyszolgálat 
Tanácsának 2021. évi jelentését elfogadja. 
Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly 
Határidő: 2021. december 15. 
 
 

9/2021. (XI. 26.) zsinati határozat 

evangélikus énekeskönyv kiadásáról szóló elvi döntés 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
104. § (2) bekezdés a) pontja alapján – utalva egyházzenei 
és más egyházi szakemberek javaslatára, a Püspöki Tanács 
ajánlására,  valamint  a  105/2021.  (IX.  23.)  országos 
presbitériumi  határozatra  –  támogatja  az  evangélikus 
énekeskönyv megújítását és legkésőbb 2030. évben történő 
kiadását  –  a  hagyományos  énekeinket  alapul  vevő,  az 
énekeskönyv  dallami  és  szövegi  revízióját  elvégző,  új 
énekkincset  is  beépítő  szempontok figyelembevételével.  A 
zsinat  támogatja  a  megfelelő  szakemberekből  álló 
munkacsoport(ok)  létrehozását,  valamint  az  egyház 
mindenkori  költségvetésében  –  évenként  előkészített 
ütemterv  alapján  –  a  szükséges  anyagi  fedezetet 
rendelkezésre bocsátja. 
Felelős: Bencze Gábor és Ecsedi Zsuzsanna 
Határidő: 2022. október 31. 
 
 

10/2021. (XI. 26.) zsinati határozat 

munkacsoport jelentésének elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
104.  §  (5)  bekezdés  b)  pontja  alapján  –  utalva  a  18/2019. 
(XI.  22.)  zsinati  határozatra  –  A  gyülekezetplántálásokkal 
foglalkozó munkacsoport 2021. évi beszámolóját elfogadja.  

background image

Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly 
Határidő: 2021. december 15. 
 
 

11/2021. (XI. 26.) zsinati határozat 

a belső egyházi jogi személyiség szabályozásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
104. § (2) bekezdés a) pontja alapján  –  utalva  4/2020. (II. 
21.)  zsinati  határozatra,  az  abban  foglalt  5-6)  pont 
módosításával  -  a  belső  egyházi  jogi  személyiség 
szabályozása  kérdésében  az  alábbi  elvi  döntés  hozta:  A 
jelenleg  jogi  személyiséggel  rendelkező  egyházközségi 
részek  (leányegyház,  társegyház)  –  e  határozatban  foglalt 
határidőt  megelőző  legkésőbb  6  hónapon  belül  elindított 
eljárásukkal - 2024. december 31. napjáig hozzák meg - az 
egyházmegyei  és  egyházkerületi  közgyűlés  által  is 
jóváhagyott  -  közgyűlési  döntésüket,  hogy  belső  egyházi, 
önálló  jogi  személyként  kívánnak-e  működni  és  az  ehhez 
szükséges eljárásokat megindítják. E határidő elmulasztása 
jogvesztő. 
Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly 
Határidő: 2021. december 15. 
 
 

12/2021. (XI. 26.) zsinati határozat 

az evangélikus köznevelési stratégiáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
104.  §  (2) bekezdés  a)  pontja  alapján  –  a  3/2016. (II.  25.) 
zsinati  határozatba  foglalt  gimnáziumi  kapacitásbővítésről 
szóló  feladattervet  fenntartva  –  a  „Teremjetek  jó 
gyümölcsöket!”  köznevelési  stratégiát  elfogadja.  A  zsinat 
kéri  az  illetékes  testületeket  és  tisztségviselőket,  hogy  a 
köznevelési intézmények alapítása, átvétele és működtetése 
során a stratégiában megfogalmazottak figyelembevételével 
járjanak el. 
Felelős: Gadóné Kézdy Edit és országos elnökség 
Határidő: 2021. december 15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2023. február »
február
HKSzeCsPSzoV
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728