2022.11.25-26-ai zsinati határozatok

zsinatihat_20221125(2).pdf — PDF document, 134Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

 

 

17/1/2022. (XI. 25.) zsinati határozat 

egyházi bíróság tagjainak választásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV. törvény 104. § (4) bekezdés a) pontja alapján - Zsednai Józsefné lemondásának tudomásulvétele mel-
lett  -  a  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  egyházi  bírósága  további  lelkészi  tagjának  Kiss  Miklóst  és 
Réz-Nagy Zoltánt megválasztja az általános tisztújítás időpontjáig, 2024-ig. 
Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly 
Határidő: 2022. december 15. 
 
 

17/2/2022. (XI. 25.) zsinati határozat 

egyházi bíróság jegyzője választásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV. törvény 104. § (4) bekezdés a) pontja alapján – Gróf Gábor lemondásának tudomásul vétele mellett -
Szabó  Zsuzsannát  a  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  egyházi  bírósága  nemlelkészi  jegyzőjének 
megválasztja az általános tisztújítás időpontjáig, 2024-ig. 
Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly 
Határidő: 2022. december 15. 
 
 

18/2022. (XI. 25.) zsinati határozat 

a Magyarországi Evangélikus Egyház és a Nigériai Evangélikus Egyház közötti megállapodásról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV.  törvény  104.  §  (3)  bekezdés  b)  pontja  alapján  a  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  és  Nigériai 
Evangélikus Egyház közötti megállapodás tervezetét jóváhagyja, és felhatalmazza az országos elnökséget 
a megállapodás aláírására. 
Felelős: Fabiny Tamás és Prőhle Gergely 
Határidő: 2022. december 15. 
 
 

19/2022. (XI. 25.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV.  törvény  104.  §  (5)  bekezdés  b)  pontja  alapján  –  utalva  a  141.  §-ra  –  Prőhle  Gergely  országos 
felügyelő 2022. évi jelentését elfogadja. 
Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly 
Határidő: 2022. december 15. 
 
 

20/2022. (XI. 25.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV. törvény 104. § (5) bekezdés b) pontja alapján – utalva a 141. §-ra – Abaffy Zoltán zsinati nemlelkészi 
elnök 2022. évi jelentését elfogadja. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2022. december 15. 
 
 

21/2022. (XI. 25.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV. törvény 104. § (5) bekezdés b) pontja alapján – utalva a 141. §-ra – Hafenscher Károly zsinati lelkészi 
elnök 2022. évi jelentését elfogadja. 

background image

 

 

Felelős: Krámer György 
Határidő: 2022. december 15. 
 
 

22/2022. (XI. 25.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV.  törvény  104.  §  (5)  bekezdés  b)  pontja  alapján  –  utalva  a  141.  §-ra  –  Fabiny  Tamás  elnök-püspök 
2022. évi jelentését elfogadja. 
Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly 
Határidő: 2022. december 15. 
 
 

23/1/2022. (XI. 25.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV. törvény 104. § (5) bekezdés b) pontja alapján – utalva a 141. §-ra – Székács György országos ügyész, 
országos tisztségviselő 2022. évben végzett tevékenységéről szóló jelentését elfogadja. 
Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly 
Határidő: 2022. december 15. 
 
 

23/2/2022. (XI. 25.) zsinati határozat 

jelentés meghallgatásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV.  törvény  104.  §  (5)  bekezdés  c)  pontja  alapján  az  egyházi  bíróság  2022.  évben  folytatott 
tevékenységéről szóló jelentést meghallgatta. 
Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly 
Határidő: 2022. december 15. 
 
 

23/3/2022. (XI. 25.) zsinati határozat 

jelentés meghallgatásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV.  törvény  104.  §  (5)  bekezdés  c)  pontja  alapján  az  országos  számvevőszék  2022.  évben  folytatott 
tevékenységéről szóló jelentést meghallgatta. 
Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly 
Határidő: 2022. december 15. 
 
 

23/4/2022. (XI. 25.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV.  törvény  104.  §  (5)  bekezdés  b)  pontja  alapján  –  utalva  a  141.  §-ra  –  Gregersen-Labossa  György 
országos  diakóniai  bizottsági  elnök,  országos  tisztségviselő  2022.  évben  folytatott  bizottsági  munkáról 
szóló jelentését elfogadja. 
Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly 
Határidő: 2022. december 15. 
 
 

23/5/2022. (XI. 25.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 

background image

 

 

IV.  törvény  104.  §  (5)  bekezdés  b)  pontja  alapján  –  utalva  a  141.  §-ra  –  Kendeh  Gusztáv  országos 
egyházzenei  bizottsági  elnök,  országos  tisztségviselő  2022.  évben  folytatott  bizottsági  munkáról  szóló 
jelentését elfogadja. 
Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly 
Határidő: 2022. december 15. 
 
 

23/6/2022. (XI. 25.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV.  törvény  104.  §  (5)  bekezdés  b)  pontja  alapján  –  utalva  a  141.  §-ra  –  Gáncs  Péter  országos 
evangélizációs  és  missziói  bizottsági  elnök,  országos  tisztségviselő  2022.  évben  folytatott  bizottsági 
munkáról szóló jelentését elfogadja. 
Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly 
Határidő: 2022. december 15. 
 
 

23/7/2022. (XI. 25.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV. törvény 104. § (5) bekezdés b) pontja alapján – utalva a 141. §-ra – Benczúr László országos építési 
és ingatlanügyi bizottsági elnök, országos tisztségviselő 2022. évben folytatott bizottsági munkáról szóló 
jelentését elfogadja. 
Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly 
Határidő: 2022. december 15. 
 
 

23/8/2022. (XI. 25.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV. törvény 104. § (5) bekezdés b) pontja alapján – utalva a 141. §-ra – Abaffy Zoltán országos gazdasági 
bizottsági  elnök,  országos  tisztségviselő  2022.  évben  folytatott  bizottsági  munkáról  szóló  jelentését 
elfogadja. 
Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly 
Határidő: 2022. december 15. 
 
 

23/9/2022. (XI. 25.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV.  törvény  104.  §  (5)  bekezdés  b)  pontja  alapján  –  utalva  a  141.  §-ra  –  Grendorf-Balogh  Melinda 
országos gyermek- és ifjúsági  bizottsági  elnök,  országos tisztségviselő 2022. évben folytatott bizottsági 
munkáról szóló jelentését elfogadja. 
Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly 
Határidő: 2022. december 15. 
 
 

23/10/2022. (XI. 25.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV.  törvény  104.  §  (5)  bekezdés  b)  pontja  alapján  –  utalva  a  141.  §-ra  –  Krisch  András  országos 
gyűjteményi  tanácsi  elnök,  országos  tisztségviselő  2022.  évben  folytatott  bizottsági  munkáról  szóló 
jelentését elfogadja. 

background image

 

 

Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly 
Határidő: 2022. december 15. 
 
 

23/11/2022. (XI. 25.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV.  törvény  104.  §  (5)  bekezdés  b)  pontja  alapján  –  utalva  a  141.  §-ra  –  Gadóné  Kézdy  Edit  országos 
nevelési  és  oktatási  bizottsági  elnök,  országos  tisztségviselő  2022.  évben  folytatott  bizottsági  munkáról 
szóló jelentését elfogadja. 
Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly 
Határidő: 2022. december 15. 
 
 

23/12/2022. (XI. 25.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV.  törvény  104.  §  (5)  bekezdés  b)  pontja  alapján  –  utalva  a  141.  §-ra  –  Lovass  Tibor  országos 
sajtóbizottsági elnök, országos tisztségviselő 2022. évben folytatott bizottsági munkáról szóló jelentését 
elfogadja. 
Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly 
Határidő: 2022. december 15. 
 
 

23/13/2022. (XI. 25.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV.  törvény  104.  §  (5)  bekezdés  a)  pontja  alapján  -  utalva  az  egyházi  szolgálat  külön  területeiről  szóló 
2005.  évi  V.  törvény  46.  §  (2)  bekezdésére  -  a  Gusztáv  Adolf  Segélyszolgálat  Tanácsának  2022.  évi 
jelentését elfogadja. 
Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly 
Határidő: 2022. december 15. 
 
 

24/2022. (XI. 25.) zsinati határozat 

a konfirmáció és elköteleződés évének cselekvési programjáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV. törvény 104. § (2) bekezdés a) pontja alapján – utalva a 12/2022. (V. 27.) zsinati határozatra - a 2023. 
év, mint a konfirmáció és elköteleződés éve cselekvési programját elfogadja. 

 

Felelős: Fabiny Tamás és Prőhle Gergely 
Határidő: 2022. december 15. 
 
 

25/2022. (XI. 25.) zsinati határozat 

a köznevelés helyzetéről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV. törvény 104. § (2) bekezdés a) pontja alapján támogatja, hogy az országos elnökség folytassa a meg-
kezdett egyeztetéseket az oktatási intézményfenntartó egyházak vezetőivel és szakértőivel, annak érdeké-
ben,  hogy  az  egyházak  együtt  tegyenek  javaslatot  a  kormányzatnak  az  oktatási  rendszerben  kialakult 
problémák megoldására.  
A 2023. februári ülésszakon a zsinat tájékoztató beszámolót hallgat meg a tárgyalásokról. 
Felelős: Fabiny Tamás és Prőhle Gergely 
Határidő: 2023. február 10. 

background image

 

 

 

 
 

26/2022. (XI. 26.) zsinati határozat 

a zsinat ügyrendjének módosításáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV. törvény 117. § (3) bekezdése alapján a Magyarországi Evangélikus Egyház zsinatának ügyrendjéről 
szóló 177/2014. (XI. 28.) zsinati határozatot módosítja.  
Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly 
Határidő: 2022. december 15. 
 
 

27/2022. (XI. 26.) zsinati határozat 

munkacsoport jelentésének elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV.  törvény  104.  §  (5)  bekezdés  b)  pontja  alapján  –  utalva  a  18/2019.  (XI.  22.)  zsinati  határozatra  –  A 
gyülekezetplántálásokkal  foglalkozó  munkacsoport  2022.  évi  beszámolóját  elfogadja.  A  zsinat  kéri  a 
munka folytatását. 
Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly 
Határidő: 2022. december 15. 
 
 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2023. február »
február
HKSzeCsPSzoV
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728